Lars Gule

97

Humanistkupp på Verdidebatt!

Det er nå avslørt. Tre humanister (humanetikere) har kuppet Verdidebatt.no og overtatt styringen. Moderator lar seg dirigere av ateister.

Publisert: 21. des 2014

I et tidligere innlegg om blomstrende ekstremisme forsøkte jeg å løfte fram de ganske fordreide virkelighetsoppfatningene som florerer på Verdidebatt.no. Jeg uttrykte bekymring over at slike oppfatninger ikke forble henvist til Internettets mørkere kroker, men har fått bite seg fast på dette nettstedet.

En bekreftelse på disse ekstremistenes ekistens og "interessante" oppfatninger finnes på et sted som heter Søkelys. Der har man nettopp avslørt hvordan humanister nå har overtatt Verdidebatt.no: De styrer agendaen på verdidebatt.no

  • De tre “humanetikerne”  Levi Fragell, Morten Andreas Horn og ikke minst ekstremisten Lars Gule som alle er ateister og antikristelige er nå blant de viktigste og mest betydningsfulle bidragsytere til avisen Vårt Lands debattnettsted som heter “verdidebatt”. Faktisk er disse tre herremenn så innflytelsesrike at de tilnærmet styrer både debattene og hvem som skal få lov til å delta i debattene på debattforumet som gradvis har mistet sin interesse. En rekke kristne personligheter har regelrett blitt kastet ut fra forumet etter press fra disse tre herremenn mens andre igjen har funnet ut at verdidebatt.no ikke lenger er et sted hvor konservative kristne kan uttrykke sine meninger uten å bli sensurert av moderatorer som lar seg dirigere av ateister som Lars Gule og de to andre humanetikerne. 

Videre heter det:

  • En rekke andre navn har i løpet av de siste årene lidd den samme skjebne i dette “politisk korrekte” forumet og blant dem som er ute for godt finner vi navn som ... samt et stort antall andre som gjorde nettstedet leseverdig. Andre igjen har frivillig trukket seg fra forumet enten fordi de føler seg trakassert av humanistiske ateister som fritt og uhemmet kan spotte de kristne, og dersom man skyter tilbake blir man sensurert fordi mobben av ateister i skjønn forening med liberale kristne klager til moderator og dermed blir motinnlegg slettet som personangrep. Denne strategien har vært svært vellykket -og gjort vedidebatt om til ett fargeløst og dødt forum som ikke lenger skaper de store nyheter.

Når har vel ikke moderator moderert, gitt pauser eller permanent utelukket noen på grunn av deres (deskriptivt eller normativt) ekstreme meninger (dessverre etter min mening), men fordi de har opptrådt i strid med Verdidebatt.nos regler. At dette tolkes av de som står bak Søkelys, på denne deksriptivt ekstreme måten, sier imidlertid alt om ekstremismen blant en del kristenfolk. De er heldigvis ikke mange, men dessverre mange nok til bidra til å ødelege den anstendige offentlige samtalen. De kan godt holde seg i de mørke krokene av nettet, på slike steder som Søkelys.

Lars Gule

PS: Det må også sies at det ligger en tråd etter innlegget på Søkelys hvor også ikke-ekstreme kristne kommer til ordet. Det er interessant.

Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Vedrørende anstendighet

Publisert nesten 7 år siden

Gule : De er heldigvis ikke mange, men dessverre mange nok til bidra til å ødelege den anstendige offentlige samtalen.

Nå kan de vel være at noen har  hørt at de er idioter og undermålere, og det så ofte at de tror det sjøl, og derfor har lagt inn årene ?

Kommentar #2

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Anstendigheten

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nå kan de vel være at noen har hørt at de er idioter og undermålere, og det så ofte at de tror det sjøl, og derfor har lagt inn årene ?

Min forståelse av hva som er anstendig, handler ikke om bruk av krasse karakteritikker. Det kan dreie seg om folkeskikk eller etikette. Noen ganger viktig nok - og en moderators ansvar å holde orden på.

Men Uanstendighet for meg dreiser seg om påstander og forslag som innebærer krenking av noens menneskeverd og grunnleggende rettigheter. Dersom man ikke presenterer slike forslag og påstander, vil man stort sett holde seg innenfor grensene for det anstendige. Etter min mening.

Med andre ord: Påstander om at islam er inspirert av djevelen, er uanstendig. Forslag om at muslimer må få sine menneskrettigheter innskrenket, er uanstendige. Rasisme, antisemittisme, islamofobi, homofobi mm. er uanstendig.

Dessverre har det kommet alt for mange påstander og forslag av denne uanstendige typen på Verdidebatt.no. Også fra kristent hold - eller kanskje til og med i hovedsak fra (ekstremt) kristent hold.

Lars Gule

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Fra lys til mørke?

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nå kan de vel være at noen har hørt at de er idioter og undermålere, og det så ofte at de tror det sjøl, og derfor har lagt inn årene ?

Hva jeg biter meg merke i, er at en som påstår seg å vite hva beste normative kunnskap er, anbefaler å "henvise" enkelte til "internettets mørkere kroker." Og at slik "henvisning" fortrinnsvis gjøres med et arsenal av skjellsord.

(Jeg har stilt spørsmål om forskerens atferd følger beste normative kunnskap, saklig, men så langt blitt møtt med arsenaler av skjellsord. Så spørsmålet står ubesvart under henvisning til, sort på hvitt, at undertegnede er et 'rørehode,' og at spørsmålet er 'uinformert' og 'uintelligent.')

I følge Gule skal man altså vises hen, utenfor fellesskapet, til noe han kaller "mørke kroker," ved å skjelles ut. Det ene er oppfordring til handling; det andre en konkret handling, altså utskjelling. Utskjelling som metode for å bevare den "anstendige offentlige samtalen." Lite ante jeg at slik var eksempel på vår ypperste normative kunnskap! 

Vi vet at ord ikke alltid holder stikk, og at vi derfor ofte bør vurdere ordene opp mot vedkommendes handlinger. For det er handlingene, når ordene forblir ubedømmelige, som utvetydig viser hva for en person man har med å gjøre. Vi er sannelig laget slik at når en persons ord og handlinger ikke samstemmer, ja, så går vi klokelig ut fra at det er vedkommendes handlinger, om ikke ordene alene er tilstrekkelige eller hvis ordene sier noe annet enn handlingene, som røper sannheten. Handlinger lyver ikke, de er hva de er. 

Det er verdt å merke seg at Gule tidligere har tatt til orde for offentlige gapestokker, altså at man skal utstilles til spott og spe i offentlighetens ubehagelige flomlys. Nå foreslås at man vises hen til mørket. Og ikke bare mørkt - man skal liksom også "pakkes sammen" i en liten krok. 

Kan noen forklare hvorfor metoden innenfor vår tids sosiale ingeniørkunst skal gå fra den ene ytterlighet til den andre, fra lys til mørke? Nisi? Andre?

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Krenking av noens menneskeverd

Publisert nesten 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Uanstendighet for meg dreiser seg om påstander og forslag som innebærer krenking av noens menneskeverd

Jeg og mange med meg vil nok påstå at det er en krenkelse å bruke grove ukvemsord og stigmatiserende merkelapper om meddebattanter. Særlig har jeg merket meg med gru hvordan det har skjedd flere ganger at personer som våger seg frempå for aller første gang her på vd, blir møtt av betegnelser jeg aldri i verden ville ha brukt, selv om en dreven debattant. Og ja, dette gjelder bl a Gule for ikke lenge siden, og en annen debattant påpekte saken overfor Gule.

Av Gule ville jeg heller ha forventet en viss selvransakelse enn å utrope andre til ekstremister. Han må vel være blant dem som aller mest har tydd til provoserende betegnelser som i høy grad skaper fronter og eskalerer konfliktnivået.

For noen dager siden fordømte dessuten Gule et innlegg av undertegnede, samtidig som han innrømmet at han ikke en gang hadde lest det. Ja, han brukte faktisk ordet fordømmelse.

Det viser med all tydelighet hvordan Gule dømmer folk uten en gang å ha lest deres innlegg, og aller minst forstått hva de handler om.

Dette ble mye om Gule, men alt jeg her påstår, kan dokumenteres.

Mvh Sverre

Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hege Storhaug om Lars Gule i nettavisen

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dette ble mye om Gule, men alt jeg her påstår, kan dokumenteres.

Hege Storhaug om Lars Gule i nettavisen.no.

«Når det gjelder Lars Gule så tror jeg han skal senke skuldrene litt og rydde opp i eget reir. Det er en grunn til at han blir utestengt i den ene nettdebatten etter den andre. Han oppfører seg så rabiat innimellom at jeg må rygge to skritt tilbake og se meg rundt. Eksploderer det snart her nå? Jeg vet ikke hvorfor den mannen er så sint, men han er forferdelig sint.»

http://www.nettavisen.no/na24/--storhaug-far-pinadd-komme-med-eksempler/8523193.html

Men Gule er helt uskyldig og forstår ikke.

Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Det beste man kan gjøre med Gule er...

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men Gule er helt uskyldig og forstår ikke

....ingenting. Jeg skjønte det ganske raskt, da jeg var fristet til å besvare hr. Gules tordentaler fler enn en gang. Jeg håper flere vil skjønne det samme.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønte det ganske raskt, da jeg var fristet til å besvare hr. Gules tordentaler fler enn en gang. Jeg håper flere vil skjønne det samme.

Fortielse var aldri noe godt virkemiddel. Snakk med folk. Det er det mer gagn i. Taushet kan være et effektivt virkemiddel ansikt til ansikt. Da taler man med miner og fakter, men det er ubrukelig som kommunikasjonsmetode over nett. 

Gule er åpenbart en kunnskapsrik person som har mye å fare med. Jeg ønsker alltid at han skal vise det han har å fare med vhja mindre bokstaver, men likevel, tving ingen til å tie, og ti heller ikke selv. La oss øve på å holde ut med hverandre.  

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja, ja...

Publisert nesten 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er nå avslørt. Tre humanister (humanetikere) har kuppet Verdidebatt.no og overtatt styringen. Moderator lar seg dirigere av ateister.

Man må nok befinne seg langt ute på de ekstreme vidder for å kunne betrakte verden og Verdidebatt.no på den måten.

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Noen ganger er det viktig å kjenne seg selv

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Fortielse var aldri noe godt virkemiddel. Snakk med folk. Det er det mer gagn i. Taushet kan være et effektivt virkemiddel ansikt til ansikt. Da taler man med miner og fakter, men det er ubrukelig som kommunikasjonsmetode over nett.

Gule er åpenbart en kunnskapsrik person som har mye å fare med. Jeg ønsker alltid at han skal vise det han har å fare med vhja mindre bokstaver, men likevel, tving ingen til å tie, og ti heller ikke selv. La oss øve på å holde ut med hverandre.

Jeg forstår inderlig godt de som betenker seg mot å gå i klinsj med debattanter som lett tyr til de aller sterkeste virkemidlene.

Som debattant bør man vurdere sitt eget velvære. Jeg har selv gått i debatt med f eks Gule, og jeg kan fortelle at det er utrolig utmattende og nærmest depresjonsfremkallende stadig å bli stemplet som rasist og det som verre er. I lengden holder de fleste ikke ut det harde skytset de blir utsatt for av enkelte debattanter.

Skal man holde ut på VD, er det viktig å velge sine "kamper" med omhu.

Velger man å gå inn i de mest opphetede kampene, kan man lett ende opp med å bli fullstendig utmattet og lei seg. Jeg, og mange med meg opplever det som svært krenkende å f eks bli omtalt som rasist, når man i virkeligheten er et meget vennlig, inkluderende og tolerant menneske som intet har imot noen folkegrupper eller kulturer.

Så velg dine kamper med umhu. Du har ingen plikt til å si din mening til folk som likevel aldri vil respektere deg, men som til og med fordømmer dine innlegg uten en gang å ha lest dem.

Mvh Sverre

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ikke ekstremt, men menneskelig

Publisert nesten 7 år siden

Johannessen : Man må nok befinne seg langt ute på de ekstreme vidder for å kunne betrakte verden og Verdidebatt.no på den måten.

Ha du tenkt godt igjennom dette utsagnet ?   Jeg skjønner godt at debattforumet Verdidebatt av mange i utgangspunktet ble oppfattet som et sted for diskusjon av kristne verdier.  Så har det faktisk blitt det førende antikristelige forum i Norge. Der de tunge aktører som Fragell, bulldozere som  Gule, omstendelige analytikere som Horn, og daglige stikkpilleservitører som  Vågnes for boltre seg fritt og freidig.  Selvfølgelig er dette fritt fram, men om en tenkte seg det tilsvarende forum i  Dagsavisen ble bombet med Frp -iske  og høyreorientert kverulering og misjonering, så ville nok mange bli sure.  Eller at moderatormyndigheten ble utvidet.

Kommentar #11

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Ateister og liberale kristne

Publisert nesten 7 år siden

De er utvilsomt ekstra ønsket på VD, nettopp for å få fram brytningene i tiden som vi lever i.

Jeg setter pris på deres tilstedeværelse, men synes allikevel at også disse, må kunne oppføre seg.

Pariakasten i dette forumet er nok de tradisjonelle / konservative kristne. Allikevel holder noen av oss ut, fordi vi brenner for evangeliet slik det har vært formidlet i 2000 år. Vi blir litt skremte av og til, det skal innrømmes. Men det må vi kanskje bare tåle hvis vi velger å bli værende på denne kamparenaen.

Kommentar #12

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Ute av øyet, ute av verden?

Publisert nesten 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
De kan godt holde seg i de mørke krokene av nettet, på slike steder som Søkelys.

Hadde vært interessant om du kunne utdype hvordan du tenker deg at samfunnet er tjent med å henvise alle ( hvem?) med "uakseptable synspunkter" til "undergrunnsbevegelser". 

Jeg har alltid hørt at trollene må frem i lyset om man ønsker å få hull på dem? Det må da være langt farligere om de får boltre seg i fred i ly av mørket. 

Kommentar #13

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det triste ved hele saken

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Hadde vært interessant om du kunne utdype hvordan du tenker deg at samfunnet er tjent med å henvise alle (du mener har) uakseptable synspunkter til "undergrunnsbevegelser".

Jeg har alltid hørt at trollene må frem i lyset om man ønsker å få hull på dem? Det må da være langt farligere om de får boltre seg i fred i ly av mørket.

er når man oppdager at man selv faktisk er en av rasistene som bør fordømmes, selv om man selv anser seg for å være et vennlig og tolerant menneske som intet har imot noen pga av hudfarge, etnisk opprinnelse eller noe annet.

Mvh Sverre

Kommentar #14

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Du er ikke alene.

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
er når man oppdager at man selv faktisk er en av rasistene som bør fordømmes,

Om det er noen trøst så har jeg selv fått insinuasjoner om det samme.

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Det førende antikristelige forum i Norge"?

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Ha du tenkt godt igjennom dette utsagnet ? Jeg skjønner godt at debattforumet Verdidebatt av mange i utgangspunktet ble oppfattet som et sted for diskusjon av kristne verdier. Så har det faktisk blitt det førende antikristelige forum i Norge.

Ja, Nisi - jeg har tenkt gjennom mitt utsagn.  Ellers kommer bedømmelsen av Verdidebatt.no selvsagt i stor grad an på øyet som ser.  En del vil også kunne hevde at forumet er dominert av islamofobe, ofte sterkt kristen-konservative, høyreradikale stemmer.  

Selv vil jeg mene at Morken & Co, ut fra de ressursene de har til rådighet, gjør en god moderatorjobb - og dersom man følger godt med på hva som slettes av kommentarer og innlegg (og hvilke tråder som stenges), så tror jeg man vil se at det er brudd på forumets retningslinjer det først og fremst slås ned på, stort sett uavhengig av tematikk.

Til slutt vil jeg returnere spørsmålet ditt - med utgangspunkt i påstanden om at VD er blitt "det førende antikristelige forum i Norge":  Har du tenkt godt gjennom dette utsagnet?

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det bør selvsagt alltid vurderes

Publisert nesten 7 år siden

hvordan et debattforum modereres og hvem det er som tillates å få dominere ordskiftene.

En slik vurdering bør enhver moderator av sitt forum ønske velkommen. Det bør være et høyst relevant spørsmål om hvordan modereringen foregår, men kanskje først og fremst hvem som utvelges som redaksjonens anbefalte eller som får de mest sentrale plasseringene.

Selv hører jeg til dem som av og til ble forundret over at Horn så og si alltid fikk sine innlegg meget sentralt plassert på verdidebatt. Samtidig opplevde jeg at han gjennom modereringen ble beskyttet av redaksjonen. Kanskje en tankevekker for redaksjonen at han valgte å trekke seg, til tross for at han ble bakket opp av redaksjonen på alle måter? (Nå blir de sikkert sure på meg, men jeg står ved mine ord.)

Jeg var en periode blant de heldige utvalgte som fikk relativt mange innlegg plassert på "redaksjonens anbefalinger". Men den tiden er forbi. Nå skjer det aldri. Jeg undres hva jeg har gjort for å falle i unåde? Har kvaliteten på mine innlegg sunket så voldsomt i kvalitet, eller er det andre bevegelsesgrunner? Ikke vet jeg.

Men jeg må innrømme at jeg har en viss følelse av at vi kristne som tilhører den meget liberale delen av kristenheten ikke står så høyt i kurs. Man velger heller ateister, humanetikere eller konservative til å fronte verdidebatt.

Jeg selv tilslutter med verket "Vandrer mod Lyset", og kanskje opplever redaksjonen at dette verket ligger for tett opp til deres religiøse syn, og dermed er en altfor truende faktor?

Oddbjørn Johannessen er en foretrukken debattant på VD, som svært ofte får sine innlegg inn på "redaksjonens anbefalinger", og modereringene går svært ofte i hans favør. Hans synspunkter på forumets eventuelle slagside bør dermed betraktes som høyst diskutabel. Den som er inne i varmen er selvsagt diskvalifisert fra å vurdereom forumet har en slagside.

Personlig synes jeg den ateistiske delen av debattantene på VD får meget stort spillerom, langt større enn kvaliteten av deres innlegg burde tilsi. Kanskje er redaksjonen engstelige for å få kritikk for å undertrykke de ikke-troende, og går altfor langt i den andre grøfta. Kompensasjonsdømming kalles det i fotball, og er et meget velkjent fenomen.

Jeg forstår meg ærlig talt ikke helt på hva som er verdidebatts agenda.

Mvh Sverre

Kommentar #17

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Johannessen: Har du tenkt godt gjennom dette utsagnet?

Står på det jeg sa.   Men jeg kjenner jo ikke alle slike fora. Men det gjør kanskje du, og kan si hvor  de antikristelige notabiliteter  har langt større aktivitet og armslag.  Notabiltetene nevnte jeg  i # 10, vi har også noen i tillegg som ikke har annet å fare med enn de rene vulgariteter.   Pluss et par haleheng som stort sett er nettopp det.  Folk av typen Halvorsen, som er motstandere av religion generelt, ser elefanter i rummet og tør å gi uttykk for det er mere sjeldne.  Også Morten Christiansen er en kar som inngir respekt.  Men dette er min mening, mine øyne som ser.    Vi har alle våre kjepphester eller prioriterte, altså prioriterte  bekymringer som vi har anledning til å gi uttrykk for her inne.

Kommentar #18

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Hvorfor gidder vi lenger?

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Allikevel holder noen av oss ut, fordi vi brenner for evangeliet slik det har vært formidlet i 2000 år. Vi blir litt skremte av og til, det skal innrømmes. Men det må vi kanskje bare tåle hvis vi velger å bli værende på denne kamparenaen.

Hvorfor holder vi kristne ut i et debattforum som har mistet sitt kristne verdigrunnlag?

Min hovedbekymring ligger ikke på verdidebatten generelt, men mer på de kategoriene som i utgangspunktet burde kunne omhandle kristenlivet; slik som "Kristenliv & kirke", "Teologi" og "Misjon & evangelisering". Men disse blir systematisk kuppet av ateister uten at redaksjonen reagerer.

Levi Fragell, Morten Andreas Horn og Lars Gule (eksempelvis) er gode og nyttige samfunnsdebatanter med mye kunnskap og utgjør egentlig liten fare for kristendommen og VD, men når mange andre og mer ubetydelige debattanter får fritt spillerom med bevisst å ødelegge enhver kristen diskusjon, rakner VD som et kristent basert forum fra innsiden.

Som kristne bør vi nok spørre oss om tiden nå er overmoden for å forlate VD. VD er ikke lenger et debattforum som er basert på et kristent verdigrunnlag og fundament, men et debattforum hvor kristne diskusjoner ofte blir ødelagt mer eller mindre umiddelbart. Det beste er nok å forlate forumet.

Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kort replikk

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig er dette fritt fram, men om en tenkte seg det tilsvarende forum i Dagsavisen ble bombet med Frp -iske og høyreorientert kverulering og misjonering, så ville nok mange bli sure.

Det mangler da ikke på "Frp -iske og høyreorientert kverulering og misjonering" i Dagsavisens "Nye meninger".  Bare les kommentarfeltene der.

Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
VD er ikke lenger et debattforum som er basert på et kristent verdigrunnlag og fundament, men et debattforum hvor kristne diskusjoner ofte blir ødelagt mer eller mindre umiddelbart

Kristendommen står fortsatt sterkt her, men ingen kan regne med å råde grunnen alene i offentligheten. Verden er pluraslistisk, menneskene er innstillet på å bli hørt og sett. Vi må rimeligvis gi andre rom hvis vi selv ønsker rom. Er man så augûst at man ikke kan delta på samme nettside som andre bør man heller ha sin egen eksklusive blogg. Hvor tok det demokratiske sinnelaget ved debatt veien?

Et i en annen tråd ble det etterspurt hvor muslimene gjør av seg med meningsbryting. Av og til ser det ut til at kristne også ønsker seg over i deres taushet, hvis det da er slik at de er tause. Med dårligere demokratiske tradisjoner enn det de fleste av oss har og et enda sterkere gruppepress enn det kristne utsetter hverandre for er det ikke så rart om de tier. Og nå ønsker altså kristne seg til samme taushet. Tiden med umma i religionene er over.  

For øvrig tror jeg at Gule egentlig mente startinnleegget humoristisk, men det kan være at jeg har tatt feil.  

Kommentar #21

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det beste er nok å forlate forumet.

Det er nok rett rundt hjørnet for  min del.

Takk for en god kommentar!

Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Debattforum?

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Som kristne bør vi nok spørre oss om tiden nå er overmoden for å forlate VD. VD er ikke lenger et debattforum som er basert på et kristent verdigrunnlag og fundament, men et debattforum hvor kristne diskusjoner ofte blir ødelagt mer eller mindre umiddelbart. Det beste er nok å forlate forumet.

Hva mener du med at VD skal være "et debattforum som er basert på et kristent verdigrunnlag"?  Mener du at det bør være forbeholdt kristne - og da helst konservative kristne?  Betyr det i så fall at deltakerne må avlegge trosbekjennelse for å slippe inn?

Hensikten med VD er vel ikke å være et ekkokammer for en bestemt type kristne, men et debattforum der verdier diskuteres.  Jeg har ikke forstått det slik at de synspunktene som ytres, må være "basert på et kristent verdigrunnlag".  Har jeg da, slik du ser det, misoppfattet noe her?

Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

God kommentar?

Publisert nesten 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Takk for en god kommentar!

Hva var det ved Tengesdals kommentar som var godt, slik du ser det?

Kommentar #24

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Såpass må man tåle

Publisert nesten 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
De er heldigvis ikke mange, men dessverre mange nok til bidra til å ødelege den anstendige offentlige samtalen.

Såpass må man nok tåle all den tid vi alminnelige som ikke er betalte riksynsere, ansatt på universiteter, ikke har anledning til å skrive lærebøker, kronikker, kommentarer, blir intevjuet eller på annen måte bli sett på som interessant. Tar vi med alt det rare politikere sier og benytter våre skattepenger til har vi vel nokså mye å gå på, har vi ikke?

Forøvrig synes jeg Søkelys tar helt feil. Verdidebatt har vært en glimrende anledning til å få frem HEFeres sanne ansikt. Vi har sett deres sinne, språkbruk og dannelse. Vi har fått frem dere dogmatiske ateisme som fremmes hensynsløst, uavhengig om det går utover mennesker eller ikke. Vi har fått frem hvilket irrasjonalitet og manglende evne til kompleks tenkning de representerer.  Vi har fått se hvilke proposjoner de innehar med tanke på etiske utfordringer i samfunnet. Det har vært en interessant "reise" å møte herrene Gule/Fragell/Horn  pluss en rekke andre ateister her inne.  Det har styrket troen på vår herre Jesus Kristus og har for alltid åpenbart og bekreftet at HEF er en negasjon av et livssyn, utilstrekkelig, overfladisk og politisk orientert med dårlig engasjement og liten reell tilslutning fra sine medlemmer. Medlemmene fremstår som en finansieringskilde for spesielt interesserte samfunnsdebattanter, ikke noe særlig mer. Vi har sett hvoran Gule har forsøkt tilrane seg ekstremistbegrepet og kalle veltilpassede demokratisk innstilte borgere for ekstremister. Et ideologisk kuppforsøk en fundamentalist verdig. Ikke mye tillit til godtfolk der i leiren. Noe i største laget for en som bekjenner seg universets tilfeldige spill. Fantasifullt med tanke på sosiale konstruksjoner uten sannhetsforankring.

Spottende fra min side? Nei, absolutt nei. Dette er seriøst ment fra en som har måttet korrigere mye av den løgn og fantasi som sekularistene har hjernevasket samfunnet med av vrangforestillinger om kristendommen.     

Kommentar #25

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Joda...

Publisert nesten 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det er nok rett rundt hjørnet for min del.

har tenkt det samme selv. Men vanskelig å holde seg unna, dessverre.

Men hvorfor ta debattene så alvorlig?

De fleste debattene her inne, er glemt om noen dager.

Mange personer som tross alt skriver lange og velformulerte innlegg, får jo ufortjent lite respons. Kanskje også da siden de ikke svarer på innleggene sine, enten det gjelder en K.M. Bondevik, Tajik eller Clemet.

Nei, Zweidorff, man burde ikke at det så tungt.

God underholdning er det jo, ihvertfall som VD-leser!

Lars Gule er den han er, ikke mye å gjøre med det. De andre ateistene, likeså.

Så lenge man bare duellerer med ord, så er det jo greit? Jeg har innsett det.

Kommentar #26

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Ironi og sannhet

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig tror jeg at Gule egentlig mente startinnleegget humoristisk, men det kan være at jeg har tatt feil.

Jeg mente det mer som en (ironisk) rapport om tingenes tilstand. Og synes det har en viss relevans for et par debatt-tråder om stil, tone, ekstremisme mm. på Verdidebatt.no.

Men jo, jeg synes også ekstremismen på Søkelys er så drøy at det blir humoristisk.

Lars Gule

Kommentar #27

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Som kristne bør vi nok spørre oss om tiden nå er overmoden for å forlate VD. VD er ikke lenger et debattforum som er basert på et kristent verdigrunnlag og fundament, men et debattforum hvor kristne diskusjoner ofte blir ødelagt mer eller mindre umiddelbart. Det beste er nok å forlate forumet.

Jeg mener at VD aldri var tenkt å være et forum spesielt for kristne verdier, men for verdier i allminnelighet.

Det ville være interessant om VD fikk en konkurrent. Men jeg har liten tro på et "indremisjonsk" forum. Det er mangfoldet som gjør dette forumet attraktivt og lærerikt.

Alle nettforum blir "ødelagt" av usaklige kommentarer. Det er ikke mulig å unngå det, uten at modereringen gjør forumet sterilt og lite attraktivt.

Man må i stedet lære seg visse overlevelsesteknikker. For eksempel ikke la seg friste til å svare med samme mynt. Og overse usakligheter. Jeg tenker at en usaklig kommentar objektivt ikke er i stand til å gjøre skade. Kun dersom en tillater seg selv å bli opphisset.

Alle som over tid har lest på ulike nettfora, lærer seg å være selektive. Både når det gjelder å sile kommentarer, tråder og deltagere. Derfor tenker jeg at usaklige kommentarer ikke har så stor betydning.

Og så må en holde seg til retningslinjene. Medlemsskap her er ikke en menneskerettighet. Vi er alle gjester på visse betingelser.

Dessuten, moderator har som eier totalitær makt. Det finnes ingen klageinstans.

Kommentar #28

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Bra med moderering

Publisert nesten 7 år siden

Den nettsiden nyheten er hentet fra er vel ikke tidenes mest seriøse? Jeg synes at det er fint at moderatorene rydder opp når folk viser at de ikke kan holde seg til reglene. Flere av oss blir såpass revet med at vi trenger en korrigering en gang i blant. 

Det er forøvrig interessant med humanister på Verdidebatt, men kanskje noen av dem av og til skulle skrive litt om hvor fortreffelig humanismen er i stedet for stadig vekk å komme med ramsalt kritikk av kristendommen? 

Det kan også være en idé å spare litt på de hardeste karakteristikkene. Blir man beskyldt for å være et eller annet fælt, er veien kort for å smelle tilbake, og så har vi det gående. Da er det kanskje fint om de som f.eks. stiller opp på nyhetene på TV som ekspert på ytringer kan gå foran med et godt eksempel...

Kommentar #29

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Det er forøvrig interessant med humanister på Verdidebatt, men kanskje noen av dem av og til skulle skrive litt om hvor fortreffelig humanismen er i stedet for stadig vekk å komme med ramsalt kritikk av kristendomme

Det hører nå sammen. Når jeg kritiserer kristendommens fordømmelse av homofili, så viser jeg mitt syn om mennesker likeverd, jeg viser mitt syn om at kjærlighet mellom samtykkende voksne er noe fint. Ikke bare viser jeg det, men jeg skriver det rett ut. Det blir da fremstilt som en negasjon av kristendommen. Det er det ikke. Et syn som står på egne premisser, som er i konflikt med det en stor del av de kristne mener kristendommen står for.

Påstanden om at humanismen ikke står for noe er etter mitt syn et uredelig argument i seg selv.

Kommentar #30

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Påstanden om at humanismen ikke står for noe er etter mitt syn et uredelig argument i seg selv.

For ordens skyld: Jeg påstår ikke at humanismen ikke står for noe. Det er mye godt der som jeg kan stille meg bak. Men med unntak av Horn hører vi ikke så mye om det. Det er ikke vanskelig å gi en tommel opp for mye av det humanismen står for siden kristendommen og humanismen tross alt har en god del til felles innenfor f.eks. etikk.

Kommentar #31

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Min forståelse av hva som er anstendig, handler ikke om bruk av krasse karakteritikker. Det kan dreie seg om folkeskikk eller etikette. Noen ganger viktig nok - og en moderators ansvar å holde orden på.

Men Uanstendighet for meg dreiser seg om påstander og forslag som innebærer krenking av noens menneskeverd og grunnleggende rettigheter. Dersom man ikke presenterer slike forslag og påstander, vil man stort sett holde seg innenfor grensene for det anstendige. Etter min mening.

Med andre ord: Påstander om at islam er inspirert av djevelen, er uanstendig. Forslag om at muslimer må få sine menneskrettigheter innskrenket, er uanstendige. Rasisme, antisemittisme, islamofobi, homofobi mm. er uanstendig.

Dessverre har det kommet alt for mange påstander og forslag av denne uanstendige typen på Verdidebatt.no. Også fra kristent hold - eller kanskje til og med i hovedsak fra (ekstremt) kristent hold.

Lars Gule

Hva har dette med hva Nisi skrev?

Nå kan de vel være at noen har hørt at de er idioter og undermålere, og det så ofte at de tror det sjøl, og derfor har lagt inn årene ?

Det ser ut som dere to snakker om to vidt forskjellige ting, om jeg får lov til å si det herr Gule.

Dette er ikke ment som et angrep på din person, men jeg forstår ikke hva du svarer på her. Nisi snakker ikke i det hele tatt om muslimer, kristne, eller noen annen trosretning, og like vel må du dra dette opp, hvorfor?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #32

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Kommetaren til Tengesrud fkk meg til å tenke på at alt har sin tid, og at det like så godt kan gjelde for deltakelse i debattfora, også VD, som i andre sammenhenger.

Kanskje man ikke skal "henge" med de samme folka støtt, men søke utvikling og mentale utfordringer andre steder, men på den annen side  er det  en del mangfold er inne som jeg setter pris på. Det var igunnen det.

Så får fremtiden vise hva som blir mitt svar...

Kommentar #33

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Mange personer som tross alt skriver lange og velformulerte innlegg, får jo ufortjent lite respons. K

Dette er jeg enig i! Mange gode innlegg som hadde fortjent en annen skjebne enn å bli sendt ut i glemselens hav, så og si.

Når det gjelder Gule, hopper jeg  mye over hans forskjellig krumspring, og befinner meg vel med det. Vi er nok alle de vi er, uansett hvem vi er, om du skjønner? :)

Kommentar #34

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Men med unntak av Horn hører vi ikke så mye om det.

I all ubeskjedenhet så mener jeg at jeg ikke gjør annet enn å målbære mitt syn på livet og hvordan vi skal være mot hverandre. Ikke så velformulert som Horn, ikke så reflektert som Horn, men likefult så målbærer jeg hva jeg står for. Det vil også da komme frem i diskusjoner der andre har ett annet syn.

Jeg forstår ikke hvorfor man da insisterer på å kalle ett syn å stå for noe, og det andre synet å bare være imot.

Nå vil jeg nok falle inn under et slags humanisme syn, siden mine meninger sammenfaller i stor grad med en humanistisk tankegang, men jeg er ikke medlem av humanetisk forbund. Det vil jeg heller ikke være. Jeg tror at individet er dømt til selv å vurdere rett og galt, og melder meg ikke inn i et forbund som diskuterer hva man felles skal stå for.

Kommentar #35

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Når det gjelder "kristne" tråder, slik som "hvordan skal vi forstå bibelen" så forsøker jeg å ikke blande meg inn i det. Det blir på en måte internt for kristne. Det kan alikevel hende jeg legger inn en linje der noen f.eks sier at Gud står for kjærlighet og det i en forbindelse der jeg ikke kan se noen sammenheng mellom det som står og kjærlighet. Dersom ordet kjærlighet skal ha en betyding så kan det ikke brukes i enhver sammenheng. Forsøker som sagt og holde det til et minimum.

De saker jeg er mest opptatt av, og der hvor mitt syn kommer i mest konflikt med et vist segment av de kristne er homofilisaken, KRLE, Gudstjenester i skolen, og religiøs diskriminering i det offentlige. Det er ett etterslep av kobling mellom stat og kristendommen som jeg opplever personlig ugreit, og prinsipielt ugreit. Det er egentlig grunnen til at jeg startet å skrive her på VD. Så er det min erfaring at man heller enn å få vist hvor galt det er heller har kommet i en situasjon hvor man havner på hver sin side av en polarisert debatt. Trollet sprekker ikke i nettdebatter, det blir bare større. På alle sider.

Kommentar #36

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Uadskillelige

Publisert nesten 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Min forståelse av hva som er anstendig, handler ikke om bruk av krasse karakteritikker. Det kan dreie seg om folkeskikk eller etikette. Noen ganger viktig nok - og en moderators ansvar å holde orden på.

Men Uanstendighet for meg dreiser seg om påstander og forslag som innebærer krenking av noens menneskeverd og grunnleggende rettigheter. Dersom man ikke presenterer slike forslag og påstander, vil man stort sett holde seg innenfor grensene for det anstendige. Etter min mening.

Hva behager Gule? Kan hende du er på hjemmebane som venstre-humanist, men anstendiget er åpenbart ikke et slikt kjent tema.

Etikette er anstendighetens arnested!

Du skiller her mellom etikette og anstendighet, hvilket er en av de aller største misforståelsen både humanetikere og den politiske venstre fløy har båret på opp gjennom tiden. Konsekvensens er således også en opplevelse av vulgærlitet i de samme kretser.

Dette har forsåvidt også fungert som god medisin mot deres idealer, da det for en annen oppleves som en frastøtende fortolkning som ene og alene kan utarte rom for vulgæritet.

Hvor anstendig er det -  å til enhver tid tre sine syn/fortelle ned over hodene på alle og enhver når man selv finner det forgodt?

Hvor har så dette begrepet : Hensyn til andre tatt veien?..... i anstendighetens navn!

Det bekymrer meg at Gule ikke vet å forstå at god etikette er trafikkregler mellom mennesker i den hensikt å omgåes hverandre på anstendig vis.

Det inbefatter blandt annet å ikke krenke noens innerste sfærer og å omgåes på en hensynsfull måte.

Din forklaring om at etikette og anstendighet ikke handler om det samme er således meget oppklarende for din aktivitet Gule.

Kirsten Schei

Kommentar #37

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Stengjer denne

Publisert nesten 7 år siden

Før helga stengde eg to debatttrådar om verdidebatt.no etter langdryge diskusjonar. Her er de i gang igjen i ein tredje. Denne runden får vere over no.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere