Lars Gule

97

Blomstrende ekstremisme

De mest fanatiske og ekstreme oppfatninger har fått fotfeste på Verdidebatt.no. Det er et problem for både Vårt Land og for den anstendige debatten i det norske samfunn.

Publisert: 15. des 2014

I tidligere innlegg har jeg skrevet om religionshat, både islamisters hat og brutalitet og kristene hateres pusting til dehumaniseringens flammer. Likevel dukker det opp stadig flere innlegg av det mest ekstreme slaget på Verdidebatt.no. Forstemmende er også at disse ekstreme innleggene med sitt hatefulle innhold blir forsvart. Nei, ikke på et eller annet supertolerant grunnlag som hevders alles rett til å ytre seg, inkludert rasister og nazister. Det dreier seg om å forsvare av innholdet i innleggene.

Eurabia-konspirasjonsteorier av groveste sort blir presentert. Flere hopper på og mener dette handler om viktige og underbygde innlegg. Selv om substansen er null og på linje med Sions vises protokoller. Nei, det er ikke ekstremisme selv om det er en ekstremist som skriver.

Andre skal imidlertid konfronteres med forgangne ekstreme posisjoner, hvilket angivelig delegitimerer alt de sier til evig tid. Men den dagsaktuelle ekstremismen til islamofobe og homofobe kristenfanatikere, den overses.

Sandviks ekstremisme

Hallvard Sandvik, som nylig har startet en tråd om påstått islamisering, har også skrevet følgende, faktisk for bare et år siden:

  • Samboerskap er i følge Bibelen hor og må forbys. Alle former for reelt polygami, der flere menn og kvinner bor sammen er også ukristelig og må forbys. Det må under ingen omstendighet tillates at ugifte personer av ulike kjønn har felles toalett og bad.
  •  Å få barn er en gave fra Gud og ikke en menneskerettighet. Alle prevensjonsmidler må forbys, fordi de hindrer Gud i å utføre sine skaperoppgaver. Vi vil legge til rette for at Gud kan skape liv og ikke forhindre det. Seksualitet skal utelukkende skje innenfor ekteskapets trygge rammer og ha som hovedformål å la Gud skape nytt menneskeliv.
  • Bare døden til den ene ektefellen kan stille den gjenlevende ektefellen fritt til å gifte seg på nytt. Noe annet er i strid med Bibelen og Guds bud.
  • Homofili er i alle henseende i strid med Bibelen og en stor synd. Homofil praksis må kriminaliseres og straffes svært strengt. Både «ekteskap» og samboerskap mellom homofile må forbys. Kjærlighetsforhold og sex mellom personer av samme kjønn er perverst og svært skadelig. Dette må forbys og straffes. Vi vil ikke tillate at homofile skal få lov til å adoptere barn, da dette er skadelig for barna. Homofile må tilbys hjelp av Kirken og helsevesenet til å bli helbredet slik at de kan bli aseksuelle eller heterofile.
  • Andre former for perversiteter, så som sadomachosjisme, nekrofili, sodomisme og pedofili må være strengt forbudt og straffes på det aller strengeste. Livsvarig sikring skal brukes overfor notoriske seksualforbrytere og i grove volds- og sedelighetssaker.
  • Absolutt likestilling mellom kjønnene er udemokratisk, ugjennomførbart og ikke bærekraftig for samfunnet. I stedet skal samfunnet fremme likeverd mellom kjønnene og kjønnenes særegenheter og gudegitte egenskaper.
  • Alt hentet fra http://www.verdidebatt.no/debatt/post455211.zrm)

(MODERATOR HAR SLETTA KOMMENTAR TIL INNLEGG SOM ER SLETTA)

Slik kunne vi gå gjennom alt denne mannen har skrevet. Det nærmer seg faktisk den rene galskap - i politisk og moralsk forstand. Ekstremt hinsides det meste.

Forstemmende støtte fra flere

Det er ikke rart at en slik homofob som Sandvik og andre homofobe meningsfeller, også er islamofobe. Og ekstreme på andre måter. Slike ekstremismer går gjerne inn i en større og ekstrem enhet.

Likevel får mannen støtte når han presenterer ekstremisme av presis samme type som Anders Behring Breivik. Nei, alle deler ikke alle de ekstreme meningene. Ikke aller er rasister, islamofobe, antisemitter og homofobe på samme tid. Noen er "bare" islamofobe og lite demokratiske, andre er homofobe og antisemitter, eller lager seg andre ekstreme kombinasjoner.

En vanlig ekstremismekombinasjon er for eksempel islamofobi og anti-palestinsk rasisme. Denne varianten har støtte fra mange. Det lefles med Eurabia-konspirasjonen, gis støtte til etnisk rensing og det lånes argumenter fra nyfascister av Fjordman og Breiviks type.

Det er i slike nettpubliserte meningersmiljøer voldelige ekstremister finner legitimitet og begrunnelse for de voldsaksjoner de måtte tenke på. Akkurat som Breivik hentet sine argumenter for vold og terror fra Fjordmans skriverier og innbilte seg at han hadde stor støtte i befolkningen nettopp fordi han leste mange innlegg med de samme meningene Fjordman og han selv hadde, vil framtidige høyreekstremister finne de argumentene de trenger også i en del av innleggene på Verdidebatt.no.

Parallellen kan ses i hvordan en lang rekke muslimske ungdommer også har blitt overbevist av den jihadistiske ekstremismen som florerer på en rekke (internasjonale) nettsteder. Det er tåpelig å tro at norske og kristne skulle være immune mot det islamofobe hatpratet, ekstremismen og dehumaniseringen som også finnes på norske nettsteder. Dessverre også på Verdidebatt.no.

Lars Gule

Kommentar #251

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
"Denne forklaringen holder ikke. Jesus sier: Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå Himmel og jord er altså ikke forgått, ergo gjelder dette enda. : Arild Kvangarsnes----------------------------------------------------------------------- Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.»
Kommentar #252

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Fascinerende

Publisert nesten 7 år siden

Undertegnede har også fulgt denne tråden, fra tid til annen. Merket meg også Horns exit-innlegg. Som en av dem som har hatt en viss meningsutveksling i forhold til Horn, særlig vedrørende anvendelsen av begrepet "islamofob", har det rykket litt i skrivehånda, nå og da. Men jeg har ikke orket, eller kanskje giddet å delta. Det tok litt form som "omkamp" etter Frøland-tråden.

Så er det verdt å merke seg hvilket åpenbart enormt engasjement og emosjonell investering som ligger i manges deltagelse på VD. Det er fascinerende. Når man ser hvor mange ord/innlegg enkelte klarer å publisere, og med hvilken iver enkelte følger opp kommentarer/respons osv, er det klart at aktivitet på VD kan legge alvorlig beslag på tid og krefter, emosjonelt såvel som intellektuelt.

Støtter derfor Gule i at det nå og da kan vært fornuftig med et lite opphold. Og dette skal ikke oppfattes som en bemerkning primært i forhold til Horn, men like mye som en selvrefleksjon.

Ønsker Horn hjertelig tilbake, kanskje var "exiten"bare en misforståelse?

Som andre er inne på, vil også jeg denne gang takke og berømme Morken for forståelig moderering!

Kommentar #253

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Ad: Retningslinjer «- Sjekk så langt som mulig at de fakta du går ut fra er korrekte.»

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
for tilsynelatende har du ikke funnet rystende lesning, men er tilsynelatende langt mer bekymret over at en debattant på VD skal ha rapportert galt fra rapporten.

 RobinH skrev # !147  http://www.verdidebatt.no/debatt/post11545364.zrm   ‘Men det er også flott å lese rapporter: http://www.fritt-ord.no/aktuelt/lansering-av-sluttrapport-status-for-ytringsfriheten-i-norge/  Her kan man lese om aktuelle funn. Det viser seg f.eks. at svært mange er redde for å uttrykke seg ærlig rundt islam.’

Og videre forkynner ‘Jeg tror det er dekning for å si at ytringsfriheten ikke har det spesielt godt i landet for tiden’. Dettestår i kontrast til hva jeg selv oppfatter folk tør uttale seg om – især på dette forum. Så RobinH, kan vel forstå at jeg måtte sjekke hva rapporten sier.

Nei, Wahl akter heller ikke å kverulere mer rundt denne rapporten, enn som så. Men neste gang bør RobinH ta retningslinjene på alvor.

Kommentar #254

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Imponerende!

Publisert nesten 7 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Som andre er inne på, vil også jeg denne gang takke og berømme Morken for forståelig moderering!

Jeg må bare slutte meg til dine ord om modereringen og de ressurser som Vårt Land legger i Verdidebatt-forumet. Det er rett og slett imponerende at Vårt Land legger så mye krefter og ressurser inn i dette. Men så gjør det også Verdidebatt til det suverent beste debattforumet i Norge.

Da er det opp til oss brukere å ivareta forumet på en slik måte at det fortsatt er liv laga!

Kommentar #255

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Wahl: litt fra rapporten

Publisert nesten 7 år siden

Jeg ville tenkt meg om to ganger før du bruker store ord om Haug, Wahl.

Fra rapporten og det som handler om selvfølte begrensninger om visse tema: ` å ikke virke rasistisk` og det blir pekt på etter karikaturstriden `og debattene i etterkant`og... `oppmerksomheten omkring muslimers reaksjoner og følsomhet for ytringer som kan oppleves som krenkende, kan ha ført til internalisering av en norm om forsiktighet overfor denne gruppen` (jeg oppfatter dette som venstresiden i rapporten fordi det redgjøres for `høyresiden` - som viser noe annen adferd). Og med venstresiden har vi den utvidede rasismevarianten som alle `elsker` (ja, vet den står i norsk lov) - hvor Religion skal behandles som om det var hudfarge.

Så hva er det du protesterer mot, egentlig?

Mange `innvandrerkritikere`s største ønske er å få være anonyme. Ikke stå med fullt navn. Så kan man mene hva en vil om det (det er `uønsket osv.osv.) - men det er realitet.

Kommentar #256

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Ser Inge Kristiansens kommentar ble slettet. Ja, Inge, jeg har fått høre av Horn at jeg helst burde vært utestengt fra VD - at jeg ikke har noe å komme med som kan bety noe. Gule har bedt andre om å ignorere meg i debatter. Men de har så viktige meninger de så det er `riktig` av dem å ta til orde for å ekludere andre i debatten. Det blir ikke ansett som angrep på person.

neivel...

Kommentar #257

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg ser fram til svar fra Solveig A Wahl ang rapporten :)

Kommentar #258

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Rart?

Publisert nesten 7 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Ser Inge Kristiansens kommentar ble slettet. Ja, Inge, jeg har fått høre av Horn at jeg helst burde vært utestengt fra VD - at jeg ikke har noe å komme med som kan bety noe. Gule har bedt andre om å ignorere meg i debatter.

Elisabeth, Jeg synes det er rart at moderator slettet min kommentar, da jeg kun brukte samme ord og uttrykk som Lars Gule utallige ganger har brukt mot andre debattaner! Så som "vås", "tullball" etc.  Dette tyder på at Lars Gule kan bruke slike uttrykk - men ikke jeg.

Kommentar #259

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg ser ditt poeng, Inge K. Nå husker jeg ikke alle gangene, men så har Gule også fått slettet kommentarer p.g.a. personangrep.

Men sa ikke du i kommentaren (litt rett på,men) at du foreslo Gule tar en pause? derav mitt poeng: når jeg ble bedt om å ikke være her mer av Horn, og når Gule karakteriserer `det som kommer fra` de eller de bør ignoreres og er tull og dill - da virker det som om det er en `mening` en `ytring` - mens hvis noen andre sier det, så er det angrep på person?

Vel, i min bok er det angrep på person å forsøke å få denne andre personen til ikke å ytre seg mer! Noe begge har gjort, egentlig, med meg..

Kommentar #260

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Ikke noe angrep

Publisert nesten 7 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
når Gule karakteriserer `det som kommer fra` de eller de bør ignoreres og er tull og dill - da virker det som om det er en `mening` en `ytring` - mens hvis noen andre sier det, så er det angrep på person?

Det jeg siterte deg på Elisabeth, i siteringsboksen, er nettopp det som er så besynderlig! (og et vektig poeng)  Nemlig at Lars Gule har kunnet holde på med sine harde utfall mot andre debattanter, mens når noen andre tar igjen med samme mynt, ja da er det plutselig "personangrep".

I og med at jeg ikke lagret min kommentar som ble slettet så husker jeg ikke ordrett hva som stod der. Men jeg skrev noe som jeg selv mener ikke er et angrep på personen Gule. Men heller en oppfordring... Altså ikke noe angrep, slik jeg ser det.

Kommentar #261

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Avsporing (?) / Personangrep (?)

Publisert nesten 7 år siden

"når Gule karakteriserer `det som kommer fra` de eller de bør ignoreres og er tull og dill - da virker det som om det er en `mening` en `ytring` - mens hvis noen andre sier det, så er det angrep på person?"(EH)

...og når jeg er inne på det så vil jeg si: Er det ikke sant at bl.a. Jonas Gahr Støre - etter karikaturstriden - og mange med ham (av lederne i Norge) oppfordret til akkurat det som det settes spm tegn ved i rapporten? De har lagt opp til det selv!! At de nærmest har internalisert forsiktighet rundt akkurat temaet Islam? Greit at kategoriene og definisjonene på virkelig `islam/muslimhatere` stemmer og at vi må argumentere mot. Men! Stemplingene og karakteristikkene har vært mange og. Og ikke minst unyanserte! For å si det sånn: + vi på Støres lille intervju i avisen om forumeskatten (dette intervjuet fortjener et eget innlegg) - så spår jeg at populariteten til Støre er på vei ned! Han beskytter ikke meg, ihvertfall. Ikke HPH heller! Og mange andre her..

Å ta til orde for at noen skal `holde kjeft` er jeg motstander av. Det er personangrep!

Kommentar #262

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Om ordbruk

Publisert nesten 7 år siden

Denne tråden har no gjort nytten. Eg registrerer at her vert ord frå sletta innlegg henta fram og brukte på nytt. Eg er lei av - same kven som brukar kraftuttrykk – av slike ord, lei av at debattantar viser til at andre brukar slike ord, og så skal folk bruke dei på nytt, eller ta igjen. Kvar einaste deltakar har ansvar for sine ord og sin debattskikk. Les retningslinene, pugg dei - og følg dei. Og les min generelle advarsel tidlegare i tråden. Og om noko ikkje er oppdaga i ein tråd, er ikkje det melding om fritt fram.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere