Håkon Pettersen

6

Skaperkraft er engasjement og ikke egoisme

Alf Gjøsund omtaler Skaperkraft som «de sterkes tankesmie». Han har åpenbart dårlig oversikt.

Publisert: 12. des 2014

Først vil jeg takke Alf Gjøsund for innspillene i sin kommentar i Vårt Land 9. desember. Da Skaperkraft ble etablert i 2011 visste vi at det ville ta tid å bygge den tankesmien vi så for oss.
Det er riktig at Skaperkraft foreløpig ikke har vært synlig i så stor grad som vi skulle ønske, men vi har til tider satt dagsorden og vært synlige langt utover den kristne dagspressen.
La meg gi et eksempel. I november alene er Skaperkrafts skribenter og siste bok, Norsk slaveri til sammen nevnt i 20 reportasjer og kronikker. Dette er i en bredde av medier som Fredrikstad Blad, Minerva, Morgenbladet, Budstikka, Bergensavisen, Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv, Vårt Land, Dagbladet, TV2, NRK Rogaland, Bergens Tidende og Dagen. Helt usynlig er vi altså ikke.

Og våren 2013 hadde vi omlag 30 medieoppslag på boken Gud er tilbake. Gjennom utgivelsen Gründere bygger Norge samme år satte vi solide spor med omlag 10 medieoppslag.

Stein på stein. Skaperkraft er i en oppbyggingsprosess. Til forskjell fra ressurssterke tankesmier som Civita og Agenda har vi ingen store sponsorer i form av rike onkler. Skaperkraft er finansiert av partnere, kirker og organisasjoner. Vi har vokst fra å ikke ha en eneste krone i 2011 til et budsjett som i 2015 nærmer seg to millioner, noe som gjør at vi kan ansette våre første fagrådgivere i 20-prosent stillinger. Det kan virke som om Gjøsund sammenlikner oss med tankesmier som har helt andre ressurser.

70 stiftere sto bak Skaperkraft da vi startet i 2011. Også sentrale personer fra Den norske kirke og Den katolske kirke var engasjert. For oss er det viktig å ivareta denne bredden, noe vi hele tiden arbeider for.

Treffer minst. Der Gjøsunds kritikk treffer minst, er når han hevder at vi ikke bryr oss om de svakeste. For mange oss som er engasjerte i tankesmien er nettopp dette den viktigste drivkraften: Den radikale kristne nestekjærligheten.
Derfor har vår kommunikasjonssjef Filip Rygg gjentatte ganger denne høsten skrevet til forsvar for asylbarna. I 2013 arrangerte vi debattmøte i forbindelse med lansering av et notat om barnefattigdom. En direkte konsekvens var at debattlederen samlet en rekke frivillige organisasjoner, inkludert de store, til et møte for å samordne arbeidet for mer satsning på dette fra regjeringen.

I tillegg bruker vi tid og krefter for å bidra til at initiativet ”EnDag” blir en suksess. Her er målet å styrke arbeidet som gjøres for å motvirke menneskehandel i Norge. Også forebyggende arbeid vektlegges.

Vi fokuserer på gründerskap fordi vi tror det er viktig å bidra til langsiktige løsninger på fattigdomsproblemer. Det er faktisk en drivkraft for oss – derfor lanserer vi også i 2015 en bok som skal inspirere unge arbeidsledige i sør-europeiske land til å våge å skape nye arbeidsplasser. Mener Gjøsund at det eneste vi burde vært opptatt av er flere suppekjøkken?

Svakt håndverk. Selvsagt vet ikke Gjøsund mye om vurderingene internt i tankesmien, det kan vi heller ikke forvente. Men vi hadde forventet bedre presisjon. Når Gjøsund påstår at vi i rusdebatten forsvarer legalisering av hasj er det grunn til å tro at han uttaler seg mot bedre viten. Han burde ha visst at Skaperkraft har presisert i Vårt Land at dette ikke er tankesmiens synspunkt. Vi hadde forventet mer av både journalisten og avisen.
Vi håper Vårt Land vil fortsette å stille kritiske spørsmål slik at vi stadig kan forbedre oss. Men det er problematisk at avisen skaper et bilde av oss som smalere og mindre vesentlige enn vi er.

Stolte. Vi er stolte av vår haugianske inspirasjon og arv. Vi tror at haugianernes handlekraft, gründerskap - og sosiale engasjement - er noe vi trenger mer av både i storsamfunnet og blant kristne.

Vi har også en arv å ivareta etter dominikanermunken Arnfinn Haram, som til sin død satt i vårt styre. Han vektla blant annet materialismens og kapitalismens fallgruver. Det er også en del av vårt DNA, som Gjøsund – dersom han hadde villet – kunne fanget opp.
Haram ba oss også holde frem med byggingen av en tydelig og reflektert plattform for nye, kristne samfunnsstemmer. Det var en oppfordring vi tok til oss.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 12.12.2014

Kommentar #1

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Svar til Pettersen og Skaperkraft

Publisert over 7 år siden

Takk for tilbakemelding, Håkon Pettersen. Av hensyn til leserne av papiravisen, som har fått en annen adresse til innlegget, har jeg svart i den opprinnelige tråden

Kommentar #2

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Om debatten

Publisert over 7 år siden

Det er difor lurt, for å samle debatten, at dei som vil gå inn i debatten gjer det i Alf Gjøsunds opphavlege tråd.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere