Mons Henrik Slagsvold

160

Putins Valdaitale. Del II.

Fortsettelsen av Putins Valdaitale. Talen forklarer på en udmerket måte hvorfor et regimeskifte i Russland anses nødvendig.

Publisert: 9. des 2014

Vi befinner oss i en periode  preget av ulike tolkninger og bevisst valgt taushet og stillhet i verdenspolitikken. Internasjonal lov er tvunget på retrett om og om igjen av anslag preget av legal nihilisme. Objektivitet og rettferdighet er ofret på alteret for det politisk fordelaktige uavhengig av moral. Tilfeldige tolkninger og tendensiøse vurderinger har erstattet legale normer. Samtidig har total kontroll over globale massemedier gjordt det mulig å gjøre hvitt til sort og sort til hvitt.

I en situasjon der et land og dets alierte, eller riktigere deres satelitter, dominerer vil enhver søken etter globale løsninger vendes til et forsøk på å påtvinge andre ens egne oppskrifter. Denne gruppens ambisjoner vokste seg så store at de begynte å presentere politikken de kokte sammen i sine maktkorridorer som hele det internasjonale samfunns syn på ting. Men dette er ikke tilfelle.

Selve begrepet «nasjonal suverenitet» ble en relativ verdi for de fleste land. Kort sagt var den foreslåtte formel slik: Jo større loyaliteten er til verdens eneste maktsentrum, jo større legitimitet har landets regjerende regime. Jeg ser gjerne at jeg blir motsagt på dette under diskusjonen.

Tiltakene mot de som nektet å underkaste seg er velkjent og har vært forsøkt testet en rekke ganger. De inkluderer bruk av makt, økonomisk og propagandamessig press, innblanding i indre anliggender og appeller til en slags «supralegal» legitimitet når de fikk behov for å rettferdiggjøre sine illegale intervensjoner i den ene eller andre konflikten eller styrte forstyrrende regimer. I det siste har vi også sett stigende evidens på at åpenlys utpressing har vært anvendt overfor flere ledere. Det er ikke for ingenting at «big brother» bruker milliarder av dollar på overvåking av hele verden, inkludert sine egne borgere.

La oss spørre oss selv: Hvor komfortable er vi med alt dette, hvor trygge er vi, hvor lykkelige liv har vi i denne verden og hvor fair og rasjonell er verden blitt? Kanskje er det ingen grunn til å bekymre seg, argumentere eller stille dumme spørsmål? Kanskje USA’s eksepsjonelle posisjon og måten de utøver sitt lederskap på i virkeligheten er til velsignelse for oss alle og at deres innblanding i begivenheter rundt omkring i verden bringer oss fred, velstand fremgang vekst og demokrati? Kanskje vi bare skulle slappe av og glede oss over det hele?

La meg slå fast: dette er overhode ikke tilfelle, absolutt ikke tilfelle.

En unilateral diktat der man påtvinger andre sine egen modeller skaper det omvendte resultat. I stedet for å løse konflikter fører det til at konfliktene escalerer. I stedet for stabile stater ser vi en voksende spredning av kaos, og istedet for demokrati støtter de en tvilsom offentlighet som springer fra nyfascister til radikale islamister.

Hvorfor støtter de den slags folk? Det gjør de fordi de har bestemt seg for å bruke dem som instrumenter på veien mot sine mål, men så brenner de fingertuppene og skvetter tilbake. Jeg slutter aldri å forundre meg over måten våre partnere tråkker på den samme rakeriva om og om igjen som vi sier her i Russland. Det betyr å gjøre samme feilen om og om igjen.

Engang sponset de en islamistisk ekstrem bevegelse til å slåss mot Sovjetunionen. Disse gruppene fikk sin kamperfaring i Afganistan og gav senere opphav til Al-Qaeda. Om ikke vesten støttet dem lukket de ihertfall øynene og, vil jeg påstå, ga informasjon, politisk og finansiell støtte til internasjonale terroristers invasjon av Russland og landene i den Sentralasiatiske regionen. Vi har ikke glemt dette. Først etter fryktelige terroristangrep på amerikansk jord våknet US opp til den felles trusselen fra terrorisme. La meg minne dere om at vi var det første landet som uttrykte vår støtte til det amerikanske folk den gang, de første som reagerte som venner og partnere ved den grusomme tragedien som hendte 11 sept.

Under mine samtaler med amerikanske og europeiske ledere snakket jeg alltid om behovet for å slåss mot terrorismen sammen, som en utfordring på globalt nivå. Vi kan ikke resignere og akseptere denne trusselen. Vi kan ikke dele den opp i passende biter og bruke dobbelte standarder. Våre partnere var enig i dette, men så gikk det en liten stund og alt var ved det gamle. Først var det en militær operasjon i Irak, så i Libya som ble skjøvet til randen av å falle fra hverandre. Hvorfor ble Libya presset inn i denne situasjonen? I dag er det et land i fare for å gå i stykker og er blitt et treningsområde for terrorister.

Kun besluttsomheten og klokskapen til dagens lederskap i Egypt reddet dette arabiske nøkkellandet fra kaos og ekstremister som gikk berserk. I Syria startet USA og deres allierte som i tidligere tider direkte finansiering og væpning av opprørere og lot dem fylle på med leiesoldater fra forskjellige land. La meg spørre hvor får disse opprørne penger, våpen og militæreksperter fra? Hvor kom alt dette fra? Hvordan var det mulig for ISIL å bli en slik mektig gruppe, i virkeligheten en væpnet hær?

Når det gjelder dagens finansiering kommer den ikke bare fra narkotika selv om narkotikaproduksjonen har øket til det mangedobbelte siden de internasjonale koalisjonsstyrkene etablerte seg i Afganistan. Dette vet dere selvsagt.Terroristene skaffer seg også penger gjennom salg av olje. Olje produseres på territorium kontrollert av terrorister som selger den til dumpingpriser, produserer og transporter den. Men noen kjøper denne oljen, selger den videre og tjener penger på det og tenker ikke over det faktum at de slik finansierer terrorister som på et senere tidspunk ankommer deres egen jord og sår destruksjon i deres egne land.

Hvor henter de nye rekrutter? I Irak, etterat Saddam Husein ble styrtet ble statens institusjoner inklusive hæren lagt i ruiner. Vi advarte den gang, vær svært, svært forsiktige. Dere jager folk ut på gatene og hva vil de foreta seg der? Glem ikke at de med rette eller urette satt i lederskapet for en stor regional makt og hva gjør dere dem til? 

Og hva var resultatet? Titusener av soldater, offiserer og tidliger Baath-partiaktivister ble jaget ut på gatene og har i dag slått seg sammen med opprørerne. Kanskje dette er grunnen til at gruppen Den Islamske Staten har vist seg så effektiv? Fra et militært synspunkt aksjonerer de meget effektivt og har en del svært profesjonelle folk i sin midte. Russland advarte gjentatte ganger mot unilaterale militære aksjoner og innblanding i suverene staters indre anliggender og flirting med terroristorganisasjoner. Men så vi resultater? Vi appelerte forgjeves.

Av og til får vi inntrykk av at våre kolleger og venner slåss konstant mot konsekvensene av sin egen politikk og bruker all sin energi på å håndtere risikofaktorer de selv har skapt og betaler en stadig høyere pris for det.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Vi befinner oss i en periode preget av ulike tolkninger og bevisst valgt taushet og stillhet i verdenspolitikken. Internasjonal lov er tvunget på retrett om og om igjen av anslag preget av legal nihilisme. Objektivitet og rettferdighet er ofret på alteret for det politisk fordelaktige uavhengig av moral. Tilfeldige tolkninger og tendensiøse vurderinger har erstattet legale normer. Samtidig har total kontroll over globale massemedier gjordt det mulig å gjøre hvitt til sort og sort til hvitt.

Etter del I om Putins Valdaitale googlet jeg fenomenet og fant en oppsummering i et titalls punkter på Wikipedia. Jeg leste litt om talen i forbindelse med at den ble holdt også. Det slo meg den gang som nå at denne talen kunne vært holdt for 30 år siden av hvilken som helst leder under den kalde krigen. Retorisk er det lett å bytte ut alle navn med hvilken som helst statsleder og land, men den er nok mest typisk for det sovjetiske syn fra DKK. 

I tillegg er det mulig å lese talen "kremlologisk", dvs med motsatte fortegn eller med vekt på det som ikke sies direkte. 

Putin er en leder som ønsker seg tilbake til maktforholdene under DKK. Da hadde Sovjet sin makt ut fra at de var store og villige til å gjøre hvilket som helst offer for å forbli store. Senere ble de avkledd inn til skinnet men Putin enser ikke dette i det hele tatt. Riktignok har han vist seg i bar overkropp og vært komfortabel med det, men i realiteten har han ikke noen klær lenger. Han er en keiser uten klær, egentlig også uten land og folk. Hans spill er farlig for han er avhengig av å lykkes. Det finnes ingen situasjon hvor han har tapt og går videre som en vanlig borger. Hans reformiver er reaksjonær og kontrollerende, og derfor ødeleggende for Russland. 

For å snu denne utviklingen må opposisjonen komme seg på bena. Han har i forkant gjort effektive grep ved å arrestere stadig flere som ytrer seg internt, og han har gjort Khodorkovski som vil organisere en motstand fra Sveits til en slags "fremmed agent" ihht lovgivningen ved at alle som finansieres i eller fra utlandet får denne negativt ladede etiketten stemplet på seg.

Vestens sanksjoner hjelper. På den annen side er de som en gavepakke for Putin om han klarer å snu dette til russisk paranoia mot Vesten. Det er lett å la være å gjøre noe for å skape en vekstøkonomi når nasjonen så til de grader stigmatiseres av konkurrentene. Hans hjemlige oppslutning har nå sunket til 82%. Håpet er at den vil synke til et nivå tilpasset virkeligheten. Russiske borgere har vanskelig for å få tak i relevante nyheter om annet enn det regimet ønsker de skal vite. Alt er altså ved det gamle, for å si det enkelt.

Det eneste som er fremtidsrettet hos Putin er at han vender seg mot øst. Gamle dagers rivalisering med Kina er lagt til side. Hele verden vender seg mot Asia fordi det er der fremtidens vekst vil komme fra. Selv om også Afrika vil vokse er Kina, India og Asia de nye lokomotivene i verden, og i løpet av et par tiår vil økonomien kunne dirigeres derfra. Man kan stille spørsmål om Putins østvending er så enkelt basert som at han støtter det som bare vil ta kraften fra USA og EU. Han har grunn god nok til å mene dette ut fra sin gamle retorikk fra DKK. Dernest er det hensiktsmessig å i tide dyrke frem gode forbindelser østover for å få være med på utviklingen som vil komme til både India og Kina. Malaysia, Indonesia og Singapore er andre som er med i ræset. I gamle dager var det ikke så mye spørsmål om hvilken farge katten hadde bare den fanget mus, og slik vil det nok fortsette å være også for Russland. Det vil ikke bli stillet spørsmål ved hvordan veksten foregår, bare det drypper noe på russiske krefter. Historisk sett har de ikke vist noen høyere moral enn at det som gir penger i kassen er godt for Russland.

Verden er anderledes nå. Miljøbevegelser kommer frem. Kina er lengre fremme i teknologiske utviklingsprosesser enn de fleste andre land. Ødeleggelsen av Aralsjøen ville i dag ikke kunne skje med kinesisk backing for selv Kina er i dag mer miljøbevisst enn det gamle Sovjet og dagens Russland. Obama har innsett dette og har vært i Beijing for samtaler med presidentskapet der om en ny retning i miljøarbeidet. Fellesskapet mellom disse to vil være det som skaper fremtidens miljøpolitikk. Foran denne ukens møte i Lima og neste års i Paris er det disse som kontrollerer førersetet.

I dette samarbeidet når ikke Putin de andre to presidentene til knærne, men han er med på lasset fordi han selv sier han er stor. Det er forskjell på en lillebror som selv sier det og de som alle ser og anerkjenner som store. Putin skaper grobunn for stadig russisk misnøye ved å spille "oss mot røkla"-kortet hele tiden. Men han om det. En gang skal han også falle.  

 

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vi venter på Russland

Publisert over 6 år siden

Vi er mange som venter på Russland, Putin og den konservative frigjøringen fra liberalistisk dekadanse. En relativisme og dekadanse som ødelegger selve den vestlige sivilisasjonen, som ser oppløsning av samfunnsdisiplin, dannelse, etikk og anstendighet som en plikt, og dyrkelsen av hedonisme og egosisme som en dyd.  Se dere rundt, se forfallet og oppløsningen, se den kulturelle fremmedgjøringen, se kulturindustriens undergraving av kunnskap og samfunnsmoral, ja selve den postmoderne tilstands eksistens.Jo vi venter i sannhet på Russland.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

The wicked witch of the west

Publisert over 6 år siden

Ja man kan sannelig lure på hva L.Frank Baum mente med sin karakter: "The wicked witch of the west" i boka "The wonderful wizard of Oz", allerede på skiftet til det 19ende århundre? "The wicked witch of the east var lett å bekjempe i forhold. Jeg skrev om det her.

Kommunismen kunne falle; - mens den stadig mer grådige kapitalismen som "fjerner middelklassen" ser ut til å ha all støtte? Ikke minst fra noen troende og kulturelle kristne som er overbevist om at muslimer er laget av et annet stoff enn dem selv. - Man gjør altså bare noen til "syndebukker", så får man den støtten man trenger for sin politikk. 

Det er befriende å lese Putins tale. - Takk for at du la den fram. Det kjennes ut som han setter ord på mine egne tanker. - Skjønt jeg ønsker ikke å blande meg inn i politikken, da jeg ikke kjenner "Veien" for å skape fred i denne verden! -

Er det slik som i mitt eget liv; - at jeg måtte bli helt på felgen før lyset får slippe inn? - Er det slik for samfunnene våre også? - At mange nok må våkne og samarbeide om noe nytt og bedre? - Jeg kan ikke annet å bruke enn enkel systemteori for å forstå denne verden. - Men forstår at det å skape konflikt og konkurranse mellom mennesker er den mest effektive måten å beholde makten på.

mvh  Mette

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg er enig i din diagnose

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
En relativisme og dekadanse som ødelegger selve den vestlige sivilisasjonen, som ser oppløsning av samfunnsdisiplin, dannelse, etikk og anstendighet som en plikt, og dyrkelsen av hedonisme og egosisme som en dyd. Se dere rundt, se forfallet og oppløsningen, se den kulturelle fremmedgjøringen, se kulturindustriens undergraving av kunnskap og samfunnsmoral, ja selve den postmoderne tilstands eksistens

...men jeg er ikke enig i medisinen. Hva er det som har gjort at det har gått så bra med Vesten? Jo, det er den kristne kulturarven. Så hadde vi et ungdosopprør på 60-tallet. Det var "babyboomers" som fikk fikse ideer. De var mange og kom inn i maktposisjoner etterhvert. De bruker kapitalismen for alt den er verdt, for å ødelegge Vesten og føre den inn i en fata morgana av en utopisk fremtidsvisjon de enda tror på. På veien mister vi Gud og fundamentet for vår velstand. De har kommet langt og de kommer til å ødelegge mer. Jeg tror ikke Russland har så mye å bidra med i denne sammenheng.

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Man har kun to valg

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
...men jeg er ikke enig i medisinen. Hva er det som har gjort at det har gått så bra med Vesten? Jo, det er den kristne kulturarven. Så hadde vi et ungdosopprør på 60-tallet. Det var "babyboomers" som fikk fikse ideer. De var mange og kom inn i maktposisjoner etterhvert. De bruker kapitalismen for alt den er verdt, for å ødelegge Vesten og føre den inn i en fata morgana av en utopisk fremtidsvisjon de enda tror på. På veien mister vi Gud og fundamentet for vår velstand. De har kommet langt og de kommer til å ødelegge mer. Jeg tror ikke Russland har så mye å bidra med i denne sammenheng.

Man står slik jeg ser det overfor to valg, enten en verdikonservativ omveltning eller å fortsette inn i "Aftenlandet", fortsetter man innn i "Aftenlandet" er det unektelig slutten for den vestlige sivilisasjonen. En verdikonservativ omveltning lar seg lettest gjennomføre i et Europa under russisk konservativt hegemoni. Den veien vi i dag er inne på fører kun til undergangen.

Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi har bare ett valg

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Den veien vi i dag er inne på fører kun til undergangen.

Jeg er enig i det siterte. Hvis vi ser på historien har ikke Russland vist at de duger til noe. Hvis vi ser på historien til Vesten og hva de kristne kulturarv har medført, ser vi enorme resultater. Hvorfor ikke gå tilbake til det som beviselig virker?

Jeg har jobbet en del i Asia. Korea er i en enorm framgang. Der er det nå over 50% kristne. I Kina er det 200 millioner kristne. Vi ser en enorm utvikling. De er iferd med å ta over de verdier som førte til Vestens framgang. Vi tar de dårlige og bukker under.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ikke det ?

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i det siterte. Hvis vi ser på historien har ikke Russland vist at de duger til noe. Hvis vi ser på historien til Vesten og hva de kristne kulturarv har medført, ser vi enorme resultater. Hvorfor ikke gå tilbake til det som beviselig virker?

Ikke duger til noe ? Hvem knuste nazismen ? Hvem gikk neste bokstavelig talt på lik fra Moskva til Berlin ? Hvem sørget for at du og jeg kan sitte her i dag å ha åpne debatter ? Jo det Russland som du hevder ikke duger til noe. Gjennom hele sin historie etter det mongolske åket tok slutt har landet vært i stand til å verge seg, til å ivareta sin kultur og utvikle den, og således skape ruvende forfattere og komponister. Hvilken kultur har det vestlig -dekadente USA skapt ? Underholdningssøppel og narkokultur som de i sin tur har påført Vest-Europa.

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg tenker politisk

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Ikke duger til noe ? Hvem knuste nazismen ?

De var ikke alene om å knuse nazismen men de bidro. Stalin var forøvrig en tyrann. Hitler regnes ansvarlig for omtrent 15 millioner menneskeliv. Stalin 20 millioner.

Hvordan har Russland/Sovjet vært å leve i etter krigen. Har det vært noe å skrive hjem om?

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

USA ville ikke en gang befri Berlin

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De var ikke alene om å knuse nazismen men de bidro. Stalin var forøvrig en tyrann. Hitler regnes ansvarlig for omtrent 15 millioner menneskeliv. Stalin 20 millioner.

Hvordan har Russland/Sovjet vært å leve i etter krigen. Har det vært noe å skrive hjem om?

Vel amerikanerne ville ikke en gang befri Berlin på grunn av tapene, de overlot det til russerne som allerede hadde tapt millioner. Kan man stole på en nasjon som tenker slik i krig ?

Kommentar #10

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

De fikk hver sin del av Berlin

Publisert over 6 år siden

USA fikk sin, England fikk sin, Frankrike sin og Russland sin. Var det ikke rimelig å dele på det? Mesteparten av Tyskland var inntatt av de alierte.

Jeg vil gjerne se hva slags dokumentasjon du har for dette for å kunne sette det i kontekst.

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dette er elementær historie Kvinlaug

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
USA fikk sin, England fikk sin, Frankrike sin og Russland sin. Var det ikke rimelig å dele på det? Mesteparten av Tyskland var inntatt av de alierte.

Jeg vil gjerne se hva slags dokumentasjon du har for dette for å kunne sette det i kontekst.

Men det var russerne som måtte befri byen. Patton ville befri Berlin, men Eisenhower og vel også Roosvelt nektet, de ville ikke ta tapene.

Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er sikkert riktig det du sier

Publisert over 6 år siden

Men jeg ønsker å se det hele i en litt større kontekst. Jeg får vel lese litt mer historie da:)

Kommentar #13

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men det var russerne som måtte befri byen. Patton ville befri Berlin, men Eisenhower og vel også Roosvelt nektet, de ville ikke ta tapene.

Det er ingen grunn til å ta dette for historisk korrekt. Dette er udokumentert og i strid med hva de fleste vestlige historikere hevder (hevder jeg, også uten å belegge påstanden).

Sovjetunionen bidro til Hitlers fremgang gjennom sin ikke-angrepspakt. At Stalin ofret sine soldater villig uten å tenke på de døde når han forsvarte sitt diktatur, betyr ikke at det var Sovjet som var årsaken til at de allierte vant. Årsakene til det var mange.

Ellers er jo Aarsund tilhenger av Tradisjonalismen, som hvis den er slik som er beskrevet på wikipedia, lite med moderne konservatisme har å gjøre.

Kommentar #14

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vås

Publisert over 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Ellers er jo Aarsund tilhenger av Tradisjonalismen, som hvis den er slik som er beskrevet på wikipedia, lite med moderne konservatisme har å gjøre.

Det får være grenser for hvilket uetterettelig vås du presenterer. Hva vi snakker om er en politisk retning, ikke en retning innenfor religionsfilosofi. Det er muligens denne du tenker på

http://en.wikipedia.org/wiki/Traditionalist_conservatism

Kommentar #15

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det var godt det ble klarlagt. Er det den retningen som står på den engelske wikipediasiden du vedkjenner deg? Du har bare sagt i tidligere tråder at du er tradisjonalist og oppfordret til wikipediasøk. 

Kommentar #16

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Både og

Publisert over 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Det var godt det ble klarlagt. Er det den retningen som står på den engelske wikipediasiden du vedkjenner deg? Du har bare sagt i tidligere tråder at du er tradisjonalist og oppfordret til wikipediasøk.

Når jeg snakker om Tradisjonalisme og konservatisme så er det i en kulturell og kulturhistorisk kontekst, som sivilisasjonsgrunnlag og mentalitetsgrunnlag. I første rekke dreier det seg om begrepet klassisisme som kultur og dannelse. At vår kultur og utdanningstradisjon, selve vår dannelse skal hvile på dette grunnlaget. Men i Norge er det å bekjenne seg til klassismen i praksis på mange vis verre enn å være nazist, rasist stalinist osv, klassisismen er hatet av vårt kulturradikale establishment, den er en kulturretning som "seksitåtterne" for lenge siden erklærte åpen krig, det er reformpedagogenes fremste hatobjekt, den som innenfor kultur, akademia eller kunst her i landet forholder seg til klassisismen ber om forfølgelse og fortielse. Til sist manifesterer dette vårt samfunns kultur og dannelsesløshet, det viser et kulturnivå som befinner seg i "rennesteinen", i et samåborgerlig samfunn vil man alltid dyrke de enkle, banale og lettvinte løsningene, dette er til sist det liberale og sosialdemokratiske småborgerskapets praksis. Kunnskap og erkjennelse krever arbeid, slit, forsakelse, dette ligger ikke for tilhengerne av de overfladiske og lettvinte løsninger, derfor ender de da til sist opp med passivivt å dyrke kulturindustriens passifiserende og tomme banalitet, derfor banaliseres skoleverket og til sist samfunnet, og med kulturen forsvinner verdiene og idealene, menneskene slutter å holde prinsipper for høyverdige, alt reduseres til liberal relativisme, til nærmest ensidig dyrking av det visuelle, til vekteleggengen av formen fremfor substansen, både som estetikk og som verdimessig målestokk. Ga det noen svar ?

Og nei, jeg er ingen tilhenger av konservatisme i økonomiske forhold, altså forholdet mellom arbeid og kapital, ei heller dyrker jeg monarkiet eller religionen.

Kommentar #17

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Takk for en opplysende og god forklaring på ditt ståsted. Jeg kan opplyse om at ryktet om klassisismens død heldigvis er noe overdrevet. I går var jeg på henologisk forum vid UiO, der vi for en gangs skyld fikk høre om noe så moderne som Magna Carta fra opprinnelig 1215. Ellers er det et forum som stort sett foregår i antikkens Grekenland. Det anbefales.

Forøvrig er jeg ikke enig i at det er forfall og dekadense som preger vår tid. Jeg tror det var minst like ille før og at det kommer til å stå like skralt til fremover. Dypest sett er vi alle overfladiske.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere