Torhild Pettersen

1

Mobbing !

Publisert: 21. nov 2014

Dette er mitt første tema innlegg på VD og det blir også mitt siste .

Når jeg ser hvordan enkelte brukere får raljere rundt på forumet og bestemme hva som er stuerent og hva som ikke er det .

Ytringsfrihet er dette ikke !

Jeg har selv blitt mobbet her på forumet idag etter å ha svart høflig . Og når jeg ser hvordan D . Lindhjem tillates behandlet og ble slettet igår på ett dårlig begrunnet grunnlag .

Terje Finnes gode innlegg som han hadde lagt ned mye arbeid forsvant også , for en skam , hvem er det som moderer dette forumet ?

Verdidebatt...... for hvilke verdier og for hvem ?

Det tillates mobbing av Kristne i stor stil her på dette forumet .

Takk til de jeg har blitt kjent med her inne :)

Takk for meg  !

Mvh Torhild

Kommentar #51

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
En må ha tungen bent i munnen i alle sammenhenger og spesielt innenfor religion.

Mitt problem er at jeg intuitivt sterkt misliker pragmatisme. Så når jeg møter pragmatiske argumenter som årsak til at en gruppe ikke skal kritiseres, mens en annen gruppe kan kritiseres, så steiler jeg.

Jeg er nødt til å tenke meg hardt om for å innse at det finnes en verdi i det pragmatiske også.

Når jeg ser religion, så ser jeg en ideologi. Jeg ser mennesker med meninger. Ikke mennesker med for eksempel seksuell legning eller hudfarge. Hos meg er meninger lov å kritisere, uavhengig av om de er religiøse ideologier eller politiske ideologier.

At religion i større grad er koblet til oppvekst og kultur enn politikk, at religion ofte er mer personlig definerende enn politikk, det er i utgangspunktet irrelevant. Det er slikt jeg må tvinge meg selv til å ta innover meg.

Slik jeg opplever Gule og en del andre mennesker, så er de stikk motsatt av dette. Der kommer de pragmatiske konsekvensene først. Hos slike, slik jeg ser det, rettferdiggjøres "hva som helst" så lenge hensikten og målet er godt.

Derfor har jeg en tendens, når jeg følger slike debatter som dette, å reagere på visse uttalelser. "Det er ikke sensur fordi forumet må moderere". Jeg får "angst" av slike prinsippløse utsagn.

Personlig har jeg ikke noe imot sterke meninger. Det er fasinerende og lærerikt. Hvordan kan vi forstå Breivik'ene(*) blant oss, om de ikke får slippe til med ordene sine? Hvordan kan vi snakke de i en annen retning om de tvinges til taushet vis sensur, latterliggjøring og andre herskemekanismer? Men som sagt, jeg ser forumet har en egeninterresse i å rydde unna visse former for provoserende uttalelser som ikke er i tråd med forumets formål. For sterke ytringer vil gi et uønsket klima, og jage bort en del mennesker, og med det risikere å ødelegge sin egen funksjon på sikt.

Så vi må finne en balanse, der kritikk av religion er lovlig, men saklig. Problemet er at det er så ulike oppfatninger av hva som er saklig.

(*) NB! Jeg sammenlikner ikke noen her på forumet med Breivik. Jeg bruker han kun som en illustrasjon, fordi han etter det jeg forstår var aktivt debattant som følte seg sensurert.

Kommentar #52

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg personlig har aldri brydd meg verken om håning, spotting eller annet tull og tøys. Jeg har aldri vært prektig på egen tro. Min Gud er så mye, mye større enn som så.

Takk for din kommentar var enig i alt du skrev  . Gud er større enn alt vi mennesker kan forstille oss , men Jesus forsvarte også mennesker mot overmakten .

Han trakk seg også tilbake for å være nær sin Far og for og be kan hende for å hente seg inn igjen , han gikk opp på fjellet , ut i ørkenen , ut i båten og over til den andre siden .

Og han tok igjen med både skriftlærde og farriseere .

Det er Jesu eksempel vi skal følge , men det er ikke så enkelt for oss enkle og feilbarlige mennesker .

Nå vet jeg jo det at det å håne , latterliggjøre og ikke minst dra frem mobbekortet er hersketeknikker , meget virksomme sådan , men det var ikke min mening her å fremstå som et offer :)

Takk  til deg Gunnar du er ett godt eksempel som sier meningen din ærlig og rett på sak , men på en god måte .

Mvh Torhild

Kommentar #53

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg har nå lest gjennom innlegget til Lindhjem, og jeg mener at det ikke er mye der å sette fingeren på. Det måtte i så fall være at islam framstilles som monolittisk, noe jeg selv har advart mot flere ganger. Utover det fortoner innlegget seg som en religions- og ideologikritikk, og svært mye av det som er skrevet på verdidebatt gjennom årene går mye lengre enn Lindhjem på mange måter. Jeg kan heller ikke se at muslimer som sådan er mål for den kritikken som framkommer i innlegget, men at det gjelder islamister. Innlegget er i stor grad en presentasjon av teologiske elementer i islamsk og kristen eskatologi og de politiske implikasjoner disse kan få. Den som rapporterte innlegget som upassende har et forklaringsproblem. Hvis man ikke kan debattere denne typen tematikk på verdidebatt, hva kan man da egentlig debattere?

Kommentar #54

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hat

Publisert over 7 år siden

Verden er  en helt annen i dag enn den gang  Arnulf Øverlands og Trygve Bull raljerte som verst. Den gang var det ingen som hadde tenkt ordet "hat" når det gjaldt mobbing av religiøse.   Hat var det  heller ikke disse herrene ga uttrykk for,  men dypfølt avsky og forakt, til tider på den mest infame måte.   Langt sterkere og  mer direkte enn  de hatstemplede meninger vi finner i kommentarer og innlegg her inne.  "Hat" er et nyopfunnet ord i slike forbindelser.  Som et hersketeknisk begrep ovenfor kristne er ordet midt i blinken, da den kristne læra stort sett  prøver å formidle det motsatte, og forfatteren skal føle seg  grundig inneklemt i gapestokken.  Det er utrolig at meldere får gjennomslag for sletting av prosa som var god latin i offentligheten for  80 år siden og framover.

Kommentar #55

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
"Hat" er et nyopfunnet ord i slike forbindelser. Som et hersketeknisk begrep ovenfor kristne er ordet midt i blinken, da den kristne læra stort sett prøver å formidle det motsatte, og forfatteren skal føle seg grundig inneklemt i gapestokken.

Jeg vil her understreke dine ord.

Kommentar #56

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Når man ikke ser forskjell på hat og raljering, har man problemer.

Hvis de ikke er brødre, så er de i hvert fall søskenbarn.

Jeg ville sagt at hvis man ikke ser forskjell på kjærlighet og raljering, har man problemer.

Kommentar #57

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Å beskrive noe og/eller noen som ren ondskap - og det er det man gjør når man forteller at satan/Anti-Krist står bak - er å invitere til overgrep, vold og det som verre er. For ondskap må stoppes, nedkjempes, om nødvendig med vold og makt, ild og brann.

Når man forteller at satan/Anti-Krist står bak, mener man ikke at det alltid synlig dreier seg om ren ondskap. Tvert imot, Satan står bak mye av det kloke, vakre, mirakuløse, intelligente, til og med det forståelsefulle og gode. Han er en bedrager, som blander sannhet og løgn, godt og ondt for å få etterfølgere. Han selv er faktisk klok og pen.

Dette bare til orientering. Jeg vet at du ikke har interesse for Bibelens beskrivelse av Satan, men hvis du uttaler noe om ham, så bør du ha litt kunskap om ham, synes jeg.

Kommentar #58

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Morsomt

Publisert over 7 år siden

Lars Gule tror altså at han kan bestemme hva som er hva bedre enn hva Bibelen kan. Det er litt morsomt, men aller mest trist. Vi får tilgi han for han kjenner ikke sannheten, og det er ikke hat å fortelle sannheten.

1 liker  
Kommentar #59

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke forstår den forskjellen, er jeg redd du havner på venstre side.

Går ut fra at du enten ikke er kristen eller ikke kjenner til de to største budene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere