Linda Noor

16

På vakt mot islam-monopol

Det er viktig å være på vakt når noen begynner å hevde monopol på sin forståelse av islam.

Publisert: 11. nov 2014

Radikalisering har preget nyhetsbildet det siste året. PST anser islamistisk ekstremisme som den største trusselen for terror i Norge og frykter et angrep innen ett år. Selv om regjeringen har fått på plass en handlingsplan, fortsetter antallet fremmedkrigere å øke – og ekstreme grupper som IS/ISIL får flere sympatisører. Det totale bildet er at vi har et skrikende behov for forebygging.

Vi erfarer at det er et prekært behov for fenomenkunnskap om voldelig radikalisering med islamistisk fortegn, både fordi dette er et relativt nytt fenomen i norsk sammenheng og fordi den religiøse komponenten gjør det enda mer sensitivt. 

Med økt kompetanse kan vi demme oppunder uvitenhet og fremmedfrykt. Det kan stimulere til fruktbare løsninger, så vi direkte kan adressere de som står i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess og ende opp med kanskje å bruke vold.

Stigmatisert. Samtidig som vi arbeider med målrettede forebyggende tiltak, må vi også jobbe med inkludering. Mange unge norske muslimer føler seg stigmatisert og mistenkeliggjort i det norske samfunnet – vi må klare å skille mellom muslimer flest og de få individene som har ekstreme tendenser. 

Vi observerer daglig hatefulle ytringer mot muslimer på sosiale medier, og vi vet at fremmedgjøring og mangel på tilhørighet er sentrale faktorer i en radikaliseringsprosess, derfor er en bred forebyggingsplattform utrolig viktig. Foreldre har på sin side et særlig ansvar til å styrke deres barns posisjon i samfunnet og ikke medvirke til segregering og mistillit ovenfor storsamfunnet.

Den transnasjonale virkeligheten mange unge lever i, særlig på internett, må tas på alvor. Vi må tørre å snakke om de vanskelige temaene som ungdommer bekymrer seg for og tenker mye på, som internasjonale kriger og konflikter, som store deler av majoriteten kun har et upersonlig forhold til via nyhetene. 

Ungdom har ofte en utpreget rettferdighetssans som bør få mulighet til utfolde seg i et konstruktivt samfunnsengasjement. Å underkommunisere global urettferdighet, undertrykking og skjeve maktforhold vil gjøre det lettere for ytterliggående aktører å definere et fiendebilde og en løsning til rotløse unge sinn.

Identitet. Søken etter identitet og tilhørighet er sentralt for å forstå hvorfor noen slutter seg til ekstreme grupper. Mange unge muslimer føler at det er vanskelig å bli akseptert som norsk, selv om de er født og oppvokst her.

Dette skyldes en trang forestilling om hva det vil si å være norsk, både i storsamfunnet og hos foreldregenerasjonen. Dannelsen av en norsk muslimsk identitet blir preget at den offentlige debatten ofte setter islam og «det norske» i et motsetningsforhold.

Mange unge muslimer løser dette motsetningsforholdet ved å innta en «universell islamsk orientering», både mentalt og sosialt. Religiøse fellesskap kan gi en følelse av tilhørighet som beskytter medlemmene mot kulturell fremmedgjøring. 

Unge muslimer som blir mer opptatt av sin religiøse bakgrunn, tilegner seg kunnskap om hvordan islam best kan praktiseres i et flerkulturelt samfunn. Mange fremhever sin religiøse tilhørighet som en styrke og ressurs, som et positivt bidrag til det mangfoldige Norge. Hvis ikke dette identitetsarbeidet blir anerkjent, kan konsekvensen være at man faller ut av samfunnet og lettere blir tiltrukket ytterliggående grupper som tilbyr fellesskap og beskyttelse.

På vakt. Det er viktig å være på vakt når noen begynner å «rendyrke» sin religiøse identitet, hevder monopol på sin forståelse av islam, og stempler alle som er uenige med ens oppfatninger som avvikere, hyklere eller frafalne. Dette er en del av dehumaniseringen av de andre.

Når denne rendyrkede identiteten blir satt under press, kan det reageres med aggresjon eller vold. Det tegnes opp nye linjer mellom rett og galt, sammen med de utvalgte menneskene man deler virkelighetsoppfatning med. Slik dannes det et meningsfellesskap som forsterker ens subjektive identitet. Å motarbeide monopoliserte, ekskluderende identiteter er et vesentlig ledd i arbeidet mot radikalisering.

FØRST PUBLISERT PÅ DEBATTSIDENE I VÅRT LAND 11.11.2014

Kommentar #1

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Nok et forslag.

Publisert nesten 7 år siden

Hadde det ikke vært en god ide om Norge  nedsatte et stort fond som tilbød generøs og storsinnet hjemsendelse av alle de som var så ulykkelige,fremmedgjorte og frustrerte i Norge? De ville forhåpentligvis bli lykkeligere om de bosatte seg i muslimske stater.

 

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Et godt forslag

Publisert nesten 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Hadde det ikke vært en god ide om Norge nedsatte et stort fond som tilbød generøs og storsinnet hjemsendelse av alle de som var så ulykkelige,fremmedgjorte og frustrerte i Norge? De ville forhåpentligvis bli lykkeligere om de bosatte seg i muslimske stater.

Et godt og logisk forslag Hårstad, som burde være til alles fulle tilfredsstillelse. Hvis man vil leve i "middelaldersamfunn preget av middelaldermentalitet" så reiser man ikke til land i den vestlige sivilisasjonskonteksten. Egentlig er svaret enket, enten lar de seg assimilere, jada jeg sa assimilere ikke integrere, ellers så reiser de. Gamle kommmunister som oss Jan kaller ei spade for ei spade.

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
THEY BLAME THE COUNTRIES THEY ARE HAPPY IN!
AND THEY WANT TO CHANGE THEM TO BE LIKE THE COUNTRY THEY CAME FROM . .
WHERE THEY WERE UNHAPPY

He he, må vel egentlig si meg enig i det, det er ihvertfall slik det virker for enkelte muslimer... Problemet deres er bare at de ikke ser på islam som en faktor for ulykken, men styre formen... Og det til tross for at islamis styrte styreformer er i en del varianter og former og felles for dem alle er at folk flykter VEKK fra dem, ikke til dem...

Det må gå opp for dem at det ikke følger noe godt av å styre et samfunn med innbilte gudegitte lover og regler, det er der ulykken ligger, ikke i de forskjellige styre formene...

Kommentar #4

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Vellukka

Publisert nesten 7 år siden

No finst det jo også muslimske land som er svært vellukka, som Malaysia. Difor blir den politiske leiaren som i stor grad skapte den malaysiske suksessen, dr. Mohammad Mahatir, kalla stygge ting som "antisemitt" og liknande. Sjølv ein korrupt og valdeleg diktator som Saddam Hussein greidde jo å styra Irak på ein langt betre måte enn amerikanarane. Det valdelege kaoset i Irak er jo først og fremst eit produkt av amerikansk politikk.

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sier du det ?

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
No finst det jo også muslimske land som er svært vellukka, som Malaysia. Difor blir den politiske leiaren som i stor grad skapte den malaysiske suksessen, dr. Mohammad Mahatir, kalla stygge ting som "antisemitt" og liknande. Sjølv ein korrupt og valdeleg diktator som Saddam Hussein greidde jo å styra Irak på ein langt betre måte enn amerikanarane. Det valdelege kaoset i Irak er jo først og fremst eit produkt av amerikansk politikk.

Du unngår glatt å fortelle at Malaysia har en stor kinesisk minoritet ! Og at denne minoriteten til tider har vært forfulgt. En del hinduer er det også i landet. Kjære deg Brendeberg hold deg til sannheten, ikke driv propaganda.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skylapper

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
No finst det jo også muslimske land som er svært vellukka, som Malaysia. Difor blir den politiske leiaren som i stor grad skapte den malaysiske suksessen, dr. Mohammad Mahatir, kalla stygge ting som "antisemitt" og liknande. Sjølv ein korrupt og valdeleg diktator som Saddam Hussein greidde jo å styra Irak på ein langt betre måte enn amerikanarane. Det valdelege kaoset i Irak er jo først og fremst eit produkt av amerikansk politikk.

Det er godt gjort å klare å få vridd dette til at islamsk styre er bra for folk og land.

Har amerikanerne STYRT Irak på noe tidspunkt ??? 

Kommentar #7

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Kinesisk minoritet

Publisert nesten 7 år siden

Men alle med kjennskap til Malaysia veit jo at landet har ein kinesisk minoritet. Og alle kinesiske minoritetar i området - Fillipinane, Indonesia, Malaysia, Thailand - har i periodar vorte forfølgt. Omlag som jødane i Europa i tidlegare tider. Men Mahatir Mohammad tvang gjennom ein politikk med delt eigarskap - kinesarane fekk halda fram som dominerande på eigarsektoren i økonomien, men plikta å ta med malaysiske medeigarar. Og dermed var det slutt på pogromane, og ein fekk ein vellukka vekstpolitikk. Amy Chua har bakgrunn som minoritetskinesar på Filipinane, og har skrive vitugt om dette i boka "World on Fire".

Kommentar #8

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Styrt Irak?

Publisert nesten 7 år siden

Naturlegvis har amerikanarane det. Etter okkupasjonen av landet sette dei sin eigen statthaldar, og bygde verdas største amerikanske ambassade i den grøne sona i Baghdad. Amerikanarane styrte Irak i minst same grad som tyskarane styrte Noreg under krigen.

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Hadde det ikke vært en god ide om Norge nedsatte et stort fond som tilbød generøs og storsinnet hjemsendelse av alle de som var så ulykkelige,fremmedgjorte og frustrerte i Norge? De ville forhåpentligvis bli lykkeligere om de bosatte seg i muslimske stater.

Bare se på han ubaydullah et eller annet i profetens ullah eller hva de heter, han ville jo ikke til de landene som faktisk gjennomfører de islamske herlighetene han prøver å overtale oss om er så herlig, ville han vel?

 

Mistenker mannen for å nyte den fridommen han har her i landet mens han han venter på en muligheten for at det er ham som skal bli en av de øverste rævsparkeren i et slikt regime... For han vet, som alle oss andre, at det kun er som en av de øverste rævsparkerne at han har noen muligheter for et "godt" liv i slike regimer... Så å reise ned til IS som en av deres fotsoldater tar han nok ikke sjansen på nei....

Kommentar #10

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

I kjende spor

Publisert nesten 7 år siden

Hårstad sitt framlegg om å sena islamistar "dit dei høyrer heime" minnar meg forresten om korleis amerikanske styresmakter deprorterte kommunistar og anarkistar som Emma Goldman til Sovjetunionen etter første verdskrig.

Kommentar #11

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Brendberg misforstår

Publisert nesten 7 år siden

Hyggelig at vi har fått en islam-apologet iblant oss med Brendberg,men jeg deporterer ingen. Jeg skriver at de som er ulykkelige og frustrerte, kan få rikelig med dekkede reiseutgifter m.m til å finne lykken i muslimske land.

 Brendberg viser seg her som en briljant virkelighetsforfalskende demagog.

Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Brendberg forherliger aphartaid

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
kinesarane fekk halda fram som dominerande på eigarsektoren i økonomien, men plikta å ta med malaysiske medeigarar. Og dermed var det slutt på pogromane, og ein fekk ein vellukka vekstpolitikk. Amy Chua har bakgrunn som minoritetskinesar på Filipinane, og har skrive vitugt om dette i boka "World on Fire".

Er ikke kineserne i Maylysia borgere av dette landet ? Hva du skisserer er en aphartaid-stat, der de kinesisk ættede da er å anse som dhimmier, selv om de har bodd der i mangfoldige generasjoner. Hadde den norske stat forlangt at norske borgere, fordi de var av utenlandsk herkomst eller ikke var kristne skulle pålegges å ha såklat etnisk norske kristne medeiere, da hadde den norske stat med rette blitt karakterisert som rasistisk.

Brendberg du forsøker å gi et fortegnet bilde av virkeligheten, debattanter som deg fortjener egentlig ingen svar.

Kommentar #13

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Inga mistyding

Publisert nesten 7 år siden

Nei, Hårstad. Eg mistyder ikkje. Eg har ikkje sagt at du deporterer nokon, berre at retorikken minnar meg om "red scare" i USA. Deporteringa av Emma Goldmann var jo dobbelt vellukka: I første omgang fekk ein stogga kjeften på alle som var varme i toppen, i neste omgang kom Goldman skuffa tilbake og tok avstand frå bolsjevikane. Eg er sikker på at det å senda dei mest illskne islamistane ned til IS-land vil ha nett same verknad.

Kommentar #14

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Apartheid?

Publisert nesten 7 år siden

Malaysia er ingen apartheidstad. Det regimet Mahatir Muhammad innførte la daud sekstitalets etniske konflikt - og ingen vil tilbake dit. Det er veldig lett å sitja bak eit skrivebord i Noreg og løysa etniske konfliktar i andre land. Men i røynda dreier dette seg om å finna praktiske løysingar som fungerer. Av og til er verda meir komplisert enn norsk nettdebatt kan tyda på. Eg vil verkeleg tilrå å lesa Amy Chua - som minoritetskinesar med omfattande historiekunnskapar har ho verkeleg innsikt. Det er ofte langt betre enn patentsvar.

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Er du klar over hva du selv skriver Brendberg ?

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Malaysia er ingen apartheidstad. Det regimet Mahatir Muhammad innførte la daud sekstitalets etniske konflikt - og ingen vil tilbake dit. Det er veldig lett å sitja bak eit skrivebord i Noreg og løysa etniske konfliktar i andre land. Men i røynda dreier dette seg om å finna praktiske løysingar som fungerer. Av og til er verda meir komplisert enn norsk nettdebatt kan tyda på. Eg vil verkeleg tilrå å lesa Amy Chua - som minoritetskinesar med omfattande historiekunnskapar har ho verkeleg innsikt. Det er ofte langt betre enn patentsvar.

Nei i realiteten dreier dette seg om en religiøs isme som ikke tolererer annerledes troende som likeverdige borgere, slikt er faktisk aphartaid !

Kineserne har bodd i Malaysia i mangfoldige generasjoner, like full behandles de på bakgrunn av sin etnisitet og tro som annenrangs borgere ! De får ikke lov til å drive forretningsvirksomhet uten å ha muslismske etniske malayer som medeiere. Og dette har du den frekkheten å sitte å skryte av ?

Kommentar #16

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Mistyder hele tida.

Publisert nesten 7 år siden

Det er ingen her som har skrevet en eneste linje om å sende ilskne islamister noe sted.

Nå må du gi deg,Brendberg,eller så mister iallfall jeg all respekt for deg som debattant og

person.

Kommentar #17

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Malaysia er ingen apartheidstad.

Jeg regner med at du er kjent med f.eks. Lina Joy -saken? Eller?

Kommentar #18

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Framleis inga mistyding

Publisert nesten 7 år siden

Jan Hårstad. Du skreiv: "Hadde det ikke vært en god ide om Norge nedsatte et stort fond som tilbød generøs og storsinnet hjemsendelse av alle de som var så ulykkelige,fremmedgjorte og frustrerte i Norge? De ville forhåpentligvis bli lykkeligere om de bosatte seg i muslimske stater."

 

Eg har ikkje påstått at du går inn for deportering. Eg seier berre at denne retorikken minnar om den du fann i USA under Red Scare. I USA vart denne retorikken følgt opp av deportering, i Noreg har vi framleis sopass sterke lover at det ikkje vil skje. Retorikken din stiller skarpt mistilhøvet mellom misnøyen til frustrerte muslimar i Noreg, og dei islamske regima dei ofte er apologetar for. Eg nytta Emma Goldmann som døme på ein liknande konstrast.

Kommentar #19

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Difor blir den politiske leiaren som i stor grad skapte den malaysiske suksessen, dr. Mohammad Mahatir, kalla stygge ting som "antisemitt" og liknande.

Personlig tror jeg at Mohammad Mahatir uttalelser, heller enn Malaysias økonomiske situasjon, er grunnen til at han har blitt kalt antisemitt. Mahatir har blant annet sagt:

 "The Jews for example are not merely hook-nosed, but understand money instinctively."

"But today the Jews rule the world by proxy. They get others to fight and die for them. They invented socialism, communism, human rights and democracy so that persecuting them would appear to be wrong so they may enjoy equal rights with others. With these they have now gained control of the most powerful countries. And they, this tiny community, have become a world power" 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahathir_Mohamad

Kommentar #20

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Brendbergs vås

Publisert nesten 7 år siden

Brendberg er en ekstremist på sitt vis, han må hate sin egen sivilisasjon noe forjævlig, når han finner Malaysisas apharteidsystem overfor ikke-muslimer eksemplarisk( et slikt system er i realiteten et dhimmisystem). Det eneste Brendberg oppnår er å bekrefte sterotypien av en såkalt islam-apologet. Og denne typen har den fordømte frekkeheten at han bruker kommunister som eksempel, vel Brendberg du representerer kommunismens negasjon, du har ingen rett til å sammenligne dine meningsfeller med dem, hold deg heller til islamapologetier, klassekamp har individer som deg lite kjennskap til.

Kommentar #21

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Ikkje apartheid - men stabilitet.

Publisert nesten 7 år siden

Kjell Aarsund skriv:

”Nei i realiteten dreier dette seg om en religiøs isme som ikke tolererer annerledes troende som likeverdige borgere, slikt er faktisk aphartaid !

Kineserne har bodd i Malaysia i mangfoldige generasjoner, like full behandles de på bakgrunn av sin etnisitet og tro som annenrangs borgere ! De får ikke lov til å drive forretningsvirksomhet uten å ha muslismske etniske malayer som medeiere. Og dette har du den frekkheten å sitte å skryte av ?”

Brendberg:

Men dette har ingenting med nokon religiøs ”isme” å gjera. Det dreier seg om ein type minoritetar – Chua kallar dei marknadsdominerande minoritetar – som ein finn døme på over heile verda. Og den omfattane liberaliseringa og globaliseringa fører til ei kraftig oppbløming av etnisk vald:

“For over a decade now, the reigning consensus has held that the combination of free markets and democracy would transform the third world and sweep away the ethnic hatred and religious zealotry associated with underdevelopment. In this astute, original, and surprising investigation of the true impact of globalization, Yale Law School professor Amy Chua explains why many developing countries are in fact consumed by ethnic violence after adopting free market democracy.

Chua shows how in non-Western countries around the globe, free markets have concentrated starkly disproportionate wealth in the hands of a resented ethnic minority. These “market-dominant minorities” – Chinese in Southeast Asia, Croatians in the former Yugoslavia, whites in Latin America and South Africa, Indians in East Africa, Lebanese in West Africa, Jews in post-communist Russia – become objects of violent hatred. At the same time, democracy empowers the impoverished majority, unleashing ethnic demagoguery, confiscation, and sometimes genocidal revenge. She also argues that the United States has become the world’s most visible market-dominant minority, a fact that helps explain the rising tide of anti-Americanism around the world. Chua is a friend of globalization, but she urges us to find ways to spread its benefits and curb its most destructive aspects.”

Mahatir Mohammad sitt regime i Malaysia er nettopp eit døme på korleis eit land har greidd å ”spreia føremonene og dempa dei mest destruktive aspekta” ved ein open marknadsøkonomi. Og nett av di denne politikken i praksis fungerer (i motsetnad til all slags skrivebordsteoriar konstruert av ideologar med tjukke brilleglas) har han rimeleg stor oppslutnad i Malaysia. ”Likeverdige borgarar” vil det uansett ikkje vera snakk om i denne samanhengen – Chua skildrar godt korleis den etniske gruppa ho sjølv tilhøyrer utgjer ein lukka elite som eig store delar av samfunnet, og som ikkje ønskjer å vera likemenn med innfødde. Det slepp dei med Mahatirs regime – og dei slepp samstundes utryggleiken og valden. At dette har noko med islam å gjera er berre tull - Chua drøftar også korleis du finn akkurat same typen etnisk konflikt i ikkjemuslimske samfunn.

Kommentar #22

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam

Publisert nesten 7 år siden

Jay Smith er Islam ekspert og har jobbet med doktergraden sin i 16 år. Han er også veldig respekt på blant annet på Oxford. Anbefaler disse korte klippene for de som ønsker bedre forståelse av Islam fra en som har studert alt på de arabiske kildene.

https://www.youtube.com/watch?v=gJLeDHwMcRE

https://www.youtube.com/watch?v=BjVodwOuHTY

https://www.youtube.com/watch?v=JgzkQabkBEI

Kommentar #23

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Ok

Publisert nesten 7 år siden

Isak Aavestad har eit poeng når det gjeld at Mahatir sine talar er ein av grunnane til at han har vorte kalla antisemitt. Men det er viljen og evna til å føra ein sjølvstendig og fornuftig politikk som har gjort at Mahatir av og til har vore på kant med globaliseringselitane.

Kommentar #24

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Islam i Malaysia.aaysia

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
No finst det jo også muslimske land som er svært vellukka, som Malaysia.

Det virker som du kjenner en del til islam i Malaysia, Brendberg. Har du inntrykk av at det går den riktige veien i det landet? Det er vel sterke fundamentalistiske krefter som vil ta landet i en mer konservativ retning? 

Jeg har forstått at de geistelige har mye makt. De kan utlyse fatwaer som gir umiddelbare konsekvenser. Bl.a. så blir transepersoner ilagt bot hvis de kler seg i kvinneklær. Leste også om en far som konverterte til islam, overtok så omsorgen for barna og da ble  den ikke- muslimske moren ikke engang avhørt i saken. Kjenner også til at "Sisters in islam" sliter. Geistelige har prøvd å gjøre det ulovlig for dem å kalle seg "søstre i islam".

Vet du eller andre mer om islam i Malaysia? 

Kommentar #25

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Demagog i særklasse

Publisert nesten 7 år siden

 Hvis noen lurer på hva teknikken med "guilt by association" er for noe skal man studere Brendbergs kommentarer til hva jeg skrev på kommentar 2. Han lesser opp fra historien svarte stygge episoder som han koker sammen med et positivt forslag fra meg som verken handlet om "ilske muslimar" eller "deportasjoner".

  Tiltross for at jeg har bedt han slutte med disse assosiasjonsknepene,fortsetter han ufortrødent.

  I mine øyne er ikke Brenderg en redelig person i det hele tatt. Demagog i særklasse.

Kommentar #26

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Stadige utflukter fra Brendberg

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Men dette har ingenting med nokon religiøs "isme" å gjera. Det dreier seg om ein type minoritetar – Chua kallar dei marknadsdominerande minoritetar – som ein finn døme på over heile verda. Og den omfattane liberaliseringa og globaliseringa fører til ei kraftig oppbløming av etnisk vald:

Tull, dette bunner i religion og er en variant av milet-systemet. Ikke rart at majoriteten av kineserne vinket Malaya-føderasjonen farvell i sin tid og erklærte Singapore uavhengig.

Kommentar #27

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Enda en variant av milet-systemet

Publisert nesten 7 år siden
asbjørn bergh. Gå til den siterte teksten.
Leste også om en far som konverterte til islam, overtok så omsorgen for barna og da ble den ikke- muslimske moren ikke engang avhørt i saken.

Det er også en variant av milet-systemet.

Kommentar #28

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Demagogi?

Publisert nesten 7 år siden

"Svarte, stygge episodar", skriv Hårstad. Har eg truffe han i eit eller anna tabu? Eg skriv jo at deportasjonen av Goldmann var vellukka - både for å kjøla ned den radikale rørsla, og for at Goldman var desillusjonert då ho kom heim frå draumesamfunnet i Sovjet. Om vi tek utgangspunkt i amerikanske styresmakter sitt ønskje om å verja sin liberale statsideolgi var jo dette innertiar. Den kommunistiske rørsla har aldri vore i nærleiken av å destabilisera USA. Er det ein endeleg fasit at deportasjonen av anarkistar frå USA var eintydig forkasteleg? Vil ikkje dette sjå litt annleis ut, sett frå ein konservativ ståstad?

Kommentar #29

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dette kjenner du fra før Jan

Publisert nesten 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen lurer på hva teknikken med "guilt by association" er for noe skal man studere Brendbergs kommentarer til hva jeg skrev på kommentar 2. Han lesser opp fra historien svarte stygge episoder som han koker sammen med et positivt forslag fra meg som verken handlet om "ilske muslimar" eller "deportasjoner".

Tiltross for at jeg har bedt han slutte med disse assosiasjonsknepene,fortsetter han ufortrødent.

I mine øyne er ikke Brenderg en redelig person i det hele tatt. Demagog i særklasse.

Neida, han er en "politisk rosa tullebukk", de absurde saker og aparte meningers talsmann. Du kjenner vel hans like fra aktive år i politikken Jan. Mannen har sikkert utgangspunkt i en av SVs utrete politiske avkroker, hvis han da ikke tilhører TF-gjengen. Du får ta han for hva han er.

Kommentar #30

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Lina Joy -saken sier mye om de grunnleggende problemet som Malaysia har:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lina_Joy

Kommentar #31

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Historien om Brendberg

Publisert nesten 7 år siden

Alle er under forvandlingens lov,Kjell Aarsund, så jeg henger meg ikke opp i at Brendberg ble kasta fra både Rødt og Klassekampen for ren anti-semittisme. Han kunne ha lagt dette bak seg.

 Men når han bruker min bittelille positive kommentar til å koke opp vidløftige historier om Emma Goldman,amerikanske anarkistar, ilskne islamistar,deportasjonar,den kommunistis rørsla - er det noe mer nå? - må man jo begynne å lure på hva Brendberg holder på med?

 Å si at dette er det rene,skjære skrull er bare forbokstavene. Det kan være verre enn det.

Kommentar #32

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Lina Joy!

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Lina Joy -saken sier mye om de grunnleggende problemet som Malaysia har:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lina_Joy

Takk for henvisningen. 

Malaysia har vært under koliniherredømme siden 1400- tallet, nederlandsk, portugisisk og engelsk. Så lokale innbyggere har vel ikke kunnet bestemme så mye. Dessuten så var muslimene kun 1/3 av befolkningen så seint som på 60- tallet. Nå er de vel ca. 66% og har mer makt. I tilegg så har vel salafistmiljøet begynt å gjøre seg gjeldende.

Det blir spennende å se på hvordan utviklingen vil bli.

Kommentar #33

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Islam- monopolet.

Publisert nesten 7 år siden

Jeg har sett litt på "det mørke nettet". Det er ekle greier. Muslimske forkynnere framstår som 150% sikker i sin sak. De har rett, ingen rom for noe tvil. En slik fundamentalisme og selvsikkerhet er farlige greier.

Noen ganger så har jeg også reagert på norske muslimske ledere som framstår som sannheten selv. De har tydligvis monopol på den rette vei.

Mitt inntrykk er at mange muslimer ikke vant til å snakke om sin tvil og si det de egentlig mener. De er vant til adlyde, ikke å tolke selv. Jeg forstår at det nok har med redselen for å bli stemplet som frafallen, som jo kan være svært farlig, også i Norge, dessverre!

Kommentar #34

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Antiimperialisme

Publisert nesten 7 år siden

Asbjørn Bergh: Malaysia har hatt ei veldig positiv utvikling sidan sekstitalet, takk ver at landet fann ein brukbar formel for politisk stabilitet. Men landet har ein økonomi som krev ein aktiv stat, og det er sjølvsagt mogleg å destabilisera eit så samansett land. Radikale islamistar kan gjera mykje skade i ein slik samanheng.Elles ser eg at Kjell Aarsund vil gjera meg til SV-ar. Det er – skam å melda – tøv. Eg er først og fremst antiimperialist, og difor positiv til det som finst av antiimperialistiske krefter i dagens Europa. I praksis dreier vel det seg om regimet i Moskva, og Marine Le Pen. Men for all del – Nigel Frarage er også ein nyttig mann, sjølv om eg nok er usamd med han i mange saker.

Nok ein gong, Hårstad: Eg har ikkje skulda deg for å vilja driva med deportasjon. Eg er fullstendig klar over at det du foreslo er eit humant og generøst fond, der dei frustrerte og mistilpassa kunne få hjelp på heilt friviljug grunnlag. Motsett deg reknar eg ikkje deportasjonen av Goldman for å vera ein ”svart episode” – den tidas deportasjonar var langt meir humane enn dagens USA, der presidenten utan rettssak kan gje ordre til å ta livet av eigne statsborgarar med dronar. Ja, det dreidde seg om maktbruk i ytterkant av lova – men maktbruk i ytterkant av lova fann du sanneleg nok av også i Sovjet.

Aarsund skuldar meg også for å ”hata min eigen sivilisasjon”. Også dette er skivebom – tvert om er eg glad i det positive grunnlaget for vestleg sivilisasjon. Men som tysk-amerikanske Eric Vögelin synte i ein lang forfattarskap er vestleg sivilisasjon noko dysfunksjonell og sjølvdestruktiv. Og eg trur vi gjer klokt å retta opp i desse tinga før vi tek på oss å ”beskytta” resten av verda. Men vi får ikkje retta opp før vi veit kvar årsakene til problema ligg. Ein intelligent konservatisme ville vore kjærkomen i vår tid.

Kommentar #35

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Eg er først og fremst antiimperialist, og difor positiv til det som finst av antiimperialistiske krefter i dagens Europa. I praksis dreier vel det seg om regimet i Moskva, og Marine Le Pen. Men for all del – Nigel Frarage er også ein nyttig mann, sjølv om eg nok er usamd med han i mange saker

Du er i uenig med Farage i mange saker, i motsetning til regimet i Moskva og Le Pen?

Og hvordan kan du angripe Hårstad for å foreslå deporteringer, når du samtidig er positiv til Le Pen som ikke akkurat er fremmed for den tanken heller?

Og å kalle det russiske imperiet for en "antiimperialistisk" "with a straight face" (beklager kommer i farten ikke på tilsvarende taleuttrykk på norsk) trodde jeg selv ikke ytre-venstrefolk klarte.

Kommentar #36

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vet ikke om jeg tok så feil

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Elles ser eg at Kjell Aarsund vil gjera meg til SV-ar. Det er – skam å melda – tøv. Eg er først og fremst antiimperialist, og difor positiv til det som finst av antiimperialistiske krefter i dagens Europa.

Nå skrev jeg vel ut fre en overfladisk sosiokulturell analyse av deg ; fra SVs utrerte politiske avkroker eller TF-gjengen (Tjen Folket). På bakgrunn av at Jan nå fastslår at du er eksludert fra Rødt grunnet anti-semittisme, så skal vi vel ikke se bort fra TF.

Kommentar #37

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nåja

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Men som tysk-amerikanske Eric Vögelin synte i ein lang forfattarskap er vestleg sivilisasjon noko dysfunksjonell og sjølvdestruktiv. Og eg trur vi gjer klokt å retta opp i desse tinga før vi tek på oss å "beskytta" resten av verda. Men vi får ikkje retta opp før vi veit kvar årsakene til problema ligg. Ein intelligent konservatisme ville vore kjærkomen i vår tid.

Nåja, det er vel heller dine menigsfeller som representerer det dysfunksjonelle og selvdestruktive.

Kommentar #38

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Skal man le eller gråte, fra Rødt til Vichy

Publisert nesten 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan kan du angripe Hårstad for å foreslå deporteringer, når du samtidig er positiv til Le Pen som ikke akkurat er fremmed for den tanken heller?

Le Pen og Front Nationale er Vichy-Frankrike. Le Pen senior stiftet Front Nationale sammen med tidligere Vichy-kollaboratører. Og husk, ingen sto de tyske nazistene nærmere ideologisk under annen verdenskrig enn det "franske høyre".

Kommentar #39

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
asbjørn bergh. Gå til den siterte teksten.
Malaysia har vært under koliniherredømme siden 1400- tallet, nederlandsk, portugisisk og engelsk. Så lokale innbyggere har vel ikke kunnet bestemme så mye. Dessuten så var muslimene kun 1/3 av befolkningen så seint som på 60- tallet. Nå er de vel ca. 66% og har mer makt. I tilegg så har vel salafistmiljøet begynt å gjøre seg gjeldende.

Det blir spennende å se på hvordan utviklingen vil bli.

Vel. Det skal nok sies at diverse sultanater og andre lokale makter har styrt deler av dette området i store deler av denne perioden, selv om enkelte områder/byer lenge lå under eksterne kolonimakter. Lina Joy-saken viser at dagens Malaysia har bevega seg sterkt i retning av de forholdene som finnes i andre muslimske land, og er vel sånn sett en ganske klar indikasjon på det malaysiske demokratiets status. Utviklinga i landet de siste årene har også stort sett gått feil vei (sett i et menneskerettighetsperspektiv).

Kommentar #40

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

"Debatt" i Dovregubbens Hall

Publisert nesten 7 år siden

Naturlegvis er det mykje som er trist og dumt her i verda – men av og til finst det politikarar som tek tak i eit problem og finn praktiske, fungerande løysingar.Som døme på ein slik handlekraftig politikar i eit muslimsk land trekte eg fram Mahatir Mohammad i Malaysia.Landet er ein tidlegare koloni, og var på sekstitalet først og fremst eit fattig jordbruksland. Mot slutten av sekstitalet vart det etnisk samansette regjeringspartiet sterkt svekka, medan ofte ekstreme etniske parti – både malayiske og kinesiske – var på frammarsj. I 1969 braut det ut omfattande raseopptøyar i hovudstaden Kuala Lumpur, det vart innført unntakstilstand og parlamentet vart suspendert fram til 1971. Malayane utgjorde den gongen 62 prosent av folketalet, men eigde 1,5 prosent av verdiane i landet. Etniske kinesarar, saman med utanlandske investorar, kontrollerte alle større selskap både i jordbrukssektoren og andre økonomiske sektorar.

 

I 1970 vart den nye, økonomiske politikken lansert. Den skulle bryta koplinga mellom etnisitet og yrke, og bidra til å avskaffa fattigdom i landet. Eg siterer Amy Chua (mi omsetjing):

 

”På mange måtar har resultata av NEP vore imponerande. Medan NEP ikkje har løfta det store fleirtalet av malayar, særleg i jordbruksområda, ut av fattigdom, så har politikken skapt ein stor malayisk middelklasse. Mellom 1970 og 1992 har prosentdelen av malayar i dei mest ettertrakta stillingane i landet auka frå 6% til 32%. ”Bumiputra” (innfødde malayiske) lækjarar vaks frå 4% til 28%, tannlækjarar frå 3% til 24%; arkitektar frå 4% til 24% og ingeniørar frå 7% til 35%. I den private sektoren vaks bumiputra-eigardelen av aksjane frå 1,5% i 1969 til 15,6 % i 1982 til 20,6% i 1995. Det finst ikkje den minste sjanse til at frie marknader kunne gjeve slike resultat.

 

Ved å skapa ein liten, men synleg økonomisk elite av malayar og ved å dra malayar inn i viktige sektorar som bygg- og anlegg, gummi, tinn, shipping og kommunikasjonssektoren (alle tidlegare dominert av utanlandske investorar og kinesiske eller indiske malaysiarar) har NEP bidrege til ei kjensle av at marknadsøkonomi kan vera til nytte for innfødde malayar, og ikkje berre for utanlandske investorar eller tiltaksame ”utgrupper” som kinesarar og indarar. (…)

 

I dag finst det ei synleg gruppe malayiske entreprenørar og industribaronar. I tillegg er nokre av dei dyktigaste lækjarane og advokatane i landet malayar – eit faktum som til og med malayiske kinesarar vedgår. For berre tredve år sidan freista ikkje malayiske kinesarar å løyna sin forakt for malayar.

 

Nabolandet Indonesia gjev eit nyttig kontrapunkt. Den massive kapitalflukten og den etniske valden i Indonesia etter 1998 gjev ein skarp kontrast til situasjonen i Malaysia, der den asiatiske finanskrisa ikkje førde til antikinesiske opptøyar, ingen etniske konfiskeringar og svært lite kapitalflukt.”

 

Så langt Amy Chua. Det høyrer med at NEP i 1990 vart avløyst av New Development Policy, som legg vekt på friviljuge verkemiddel og der malayprivilegia er mindre enn i den første perioden då dagens samfunnsstruktur vart lagt.

 

Store Norske leksikon slær fast at ”Under Mahatirs ledelse gjennom 22 år oppnådde Malaysia en levestandard som er blant de høyeste i Asia. Han har fått en stor del av æren for at et tilbakeståande jordbruksland med sensitiv etnisk balanse under hans styre ble forvandlet til en asiatisk ”tigerøkonomi”.

 

Eg meiner såleis eg har svært god dekning for å hevda at Malaysia er eit muslimsk land med ein nokså solid, positiv utvikling.

 

Men det skal ein tydelegvis ikkje seia i denne dårekista.Denne diskusjonstråden byrja med eit relativt balansert innlegg frå Linda Alzaghari.

 

Etter dette innlegget la Jan Hårstad inn sitt framlegg om eit fond for generøs reisestøtte til frustrerte og mistilpassa som ein krokfot for å avspora diskusjonen.Det var det signalet ein trong i dårekista – og så var dugnaden i gang.Å koma med døme på muslimske land med ei positiv utvikling er naturlegvis som å skvetta vatn på gåsa i ein slik samanheng.Kjell Aarsund, som tydelegvis ikkje veit så mykje om Malaysia kan til gjengjeld nokre omgrep som ”dhimmi” og ”millet”, og trur desse omgrepa er veldig relevante i Søraust-Asia. Han får seg til å skriva:

 

”Kineserne har bodd i Malaysia i mangfoldige generasjoner, like fullt behandles de på bakgrunn av sin etnisitet og tro som annenrangs borgere.”

 

 

Prøv å seia noko slikt til kinesarar i Kuala Lumpur – eg er sikker på at du kjem til å bli møtt med ein hjarteleg latter.Vi snakkar om det som etter kolonitida var landets elite – innanfor økonomi og utdanning. Samanlikninga med dei svarte sin situasjon i Sør-Afrika er avsindig. Fullstendig ihopramla. Men i og med at det her er eit muslimsk land som på nokre tiår har hatt ein økonomisk vekst og framgang dei fleste liknande land berre kan drøyma om, er det om å gjera å finna noko negativt å setja fingeren på. Særleg avdi dette er eit av landa der den politiske leiinga har våga å gå på tvers av USA – innanfor WTO, og innanfor den regionale handelspolitikken.

 

Om dette er ”apartheid”, vonar eg verkeleg at apartheid blir innført i fleire fattige land her på kloden.

 

Om Aarsund i staden for ”dhimmi” og ”millet” hadde leita fram omgrepet ”sultan”, som er relevant i Malaysia, kunne han kanskje kome i nærleiken av ein interessant diskusjon. Men den reduksjonen av makta til dei tradisjonelle sultanane som har gjort det moderne Malaysia til ein meir smidig og moderne stat er jo også ein del av arven etter Mahatir Mohammad.

 

Chua, som sjølv er oversjøisk kinesar, drøftar elles den dominerande økonomiske stillinga til etniske kinesarar i land som Burma, Fillipinane, Thailand og Indonesia.Og ho ser på ulike resultat av dei konfliktane som følgjer når ein liten, etnisk minoritet blir økonomisk dominerande: Etnisk målretta nasjonalisering og planøkonomi, avskaffing av demokratiet til fordel for ”crony capitalism”, eller etnisk reinsing og folkemord. Eller som i Thailand: Vellukka assimilasjon. Ho gjev ein svært opplysande og interessant analyse av dei kreftene som er i spel i slike konflikar.

 

Interessant for folk som er ute etter kunnskap, naturlegvis. Men om den einaste interessen er å bruka ”islam” som ein universell forklåringsmodell på elendet her i verda, er naturlegvis slike kunnskapar bortkasta. Så for all del: Bli der du er, Aarsund. Eg skal ikkje ta frå deg den enkle verda du er så glad i.

 

Hårstad kallar meg elles ”islamapologet”. Også her er det han skriv villeiande – eg er antirasjonalist. Nykonservatismen, som Hårstad har skrive ein del om (men ikkje forstått all verda av) er ein form for politisk rasjonalisme. Paleokonservative forsvarar tradisjonelle samfunn sin rett til å definera eigne grunnleggjande standardar. For min del vil eg forsvara tradisjonelle, religiøst baserte normer mot overdriven sekularisering. I norsk samanheng vil eg difor vera tilhengar av reservasjonsadgang for lækjarar, og mot den nye, ”kjønnsnøytrale” ekteskapslova. I Russland synest eg det er heilt på sin plass å straffa ”Pussy Riot” etter lova, og forbodet mot homseparadar er også heilt innanfor det eg meiner lovgjevar kan avgjera i eit demokratisk samfunn. Derimot meiner eg styresmaktene har plikt til å slå ned på lovlaus vald mot homofile – som du diverre også finn døme på i Russland.

 

Elles har Kjell Aarsund rett i at FN i Frankrike har røtene sine i Vichy-Frankrike. Men inkje her i verda er uforanderleg – bortsett frå stivna hjernar. Særleg etter at Marine le Pen overtok leiarskapen i partiet har FN vorte eit breitt folkeparti, som på mange måtar er meir gaullistisk enn dei offisielle høgrepartia. Partiet er illojalt til NATO og EU, lojalt til det franske folket sine interesser i den pågåande krisa. Det synest eg er det mest interessante.

Kommentar #41

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Egentlig er svaret enket, enten lar de seg assimilere, jada jeg sa assimilere ikke integrere, ellers så reiser de. Gamle kommmunister som oss Jan kaller ei spade for ei spade.

Beklager, men jeg klarer ikke dy meg: Hvorfor dro dere ikke bare til Sovjetunionen da, hvis dere var så misfornøyde med å leve i et kapitalistisk demokrati?  ;)

Kommentar #42

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Fond

Publisert nesten 7 år siden

Diverre er det for seint, men eit generøst reisestipend til Sovjet etter Hårstads modell ville sikkert vore eit humant og treffsikkert bidrag.

Kommentar #43

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Men som tysk-amerikanske Eric Vögelin synte i ein lang forfattarskap er vestleg sivilisasjon noko dysfunksjonell og sjølvdestruktiv. Og eg trur vi gjer klokt å retta opp i desse tinga før vi tek på oss å "beskytta" resten av verda. Men vi får ikkje retta opp før vi veit kvar årsakene til problema ligg. Ein intelligent konservatisme ville vore kjærkomen i vår tid.

Umiddelbart ville jeg sige mig enig i det citerede.

Nu mener nogle at se antisemitisme i Brendbergs tanker og derfor vil jeg sige at, hvis - Men vi får ikkje retta opp før vi veit kvar årsakene til problema ligg - henviser til 'jøderne' er jeg ikke enig.

Til gengæld mener jeg at Oplysningsideologierne og den deri indbyggede ideologiske humanisme er årsagEN over dem alle.

Disse verdensrevolutionære fantasmer bygget på afvisning af kristendom og den videnskab, den udviklede og opretholdte - og som de erstatter med en erstatningsreligion af satanistisk tilsnit, hvor man dyrker og tilbeder sig selv og hinanden uden hensyn til det realistiske heri, tegner til at gøre kål på Vestlig civilisation.

Det største og værste udtryk for disse ideologiers angreb på menneskers tilværelse og overlevelse er idag det elitære og overgribende oplysningsprojekt, EU.

Kommentar #44

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Og å kalle det russiske imperiet for en "antiimperialistisk" "with a straight face" (beklager kommer i farten ikke på tilsvarende taleuttrykk på norsk) trodde jeg selv ikke ytre-venstrefolk klarte.

Rusland idag er da fuldt ud ligeså imperialistisk som Sovjet og tsardømmerne - det er en geopolitisk konstant.

Hvad man kunne se på i den forbindelse er at dagens Rusland, som meget kan og bør bebrejdes, trods alt udgør en modforestilling til de to andre store imperialistiske kræfter idag, nemlig islam og ubegrænset, ureguleret markedsøkonomi, som tegner til at ende i elitær teknokratisk fascisme.

Spørgsmålet er vel i sidste ende om vi er bedst tjent med en polycentrisk eller en unipolær verdensorden.

Kommentar #45

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Paleokonservative- NeoCons.

Publisert nesten 7 år siden

 Jeg tror ikke at jeg har opplevd en slik rabiat demagogi her på verdidebatt på lenge som Brendberg står for. Det siste han tar fatt i er å belære Hårstad i hva dette med konservatisme er for noe og koker ihop total vettløyse.

 Hårstad har overhodet ikke skrevet om Paleokonservatisme i det hele tatt - noe sted.

 Men Hårstad har nedlagt mye arbeid med å forklare hva Neo-Cons er for noe. Og grunnen til at Hårstad trakk seg ut av document i sin tid,var at det ble for mye neo-con ideologi der etter min smak,dvs new war order under USA-ISRAEL. Når det er sagt finnes det mye godt lesestoff på document.

Paleokonservative har befunnet seg i KRIG med neo-cons fra dag en, noe bøkene til Sam Francis og Paul Gottfried kan vitne og forklare om.

 At Brendberg i sin overmåte arrogant-demagogiske stil ikke har oversikt over dette, indikerer at vi med Brendbergs nærvær står overfor mange timer med bortkasta arbeid innen kveruleringsbransjen.

Kommentar #46

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Nåja, det er vel heller dine menigsfeller som representerer det dysfunksjonelle og selvdestruktive.

Eric Voegelin har netop vist, sandsynliggjort at oplysningsideologierne med deres 'immanentizing the escathon', 'Heaven on earth', i lighed med islam, med nødvendighed vil medføre massemord, kulturelt folkemord og fascistiske tilstande.

Begge er antiintellektuelle, antividenskabelige og antikristelige tankekonstruktioner tilpasset til og formet af menneskets lystfantasier.

Heri ligger også en god del af forklaringen på venstrefløjens, herunder liberalisternes, forlovelse med islam i vor tid - man er åndeligt beslægtede - har ingen hæmninger overfor at sætte skik på 'de andre' - forlanger at bestemme alt over alle, alle steder.

Du burde kigge lidt på, hvad manden har skrevet - der er meget at lære.

Kommentar #47

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva vil det si

Publisert nesten 7 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Mange unge muslimer føler at det er vanskelig å bli akseptert som norsk, selv om de er født og oppvokst her.

Dette skyldes en trang forestilling om hva det vil si å være norsk, både i storsamfunnet og hos foreldregenerasjonen.

Utfordringen ligger vel i at man kan hende har ulike forestillinger om hva det vil si å være norsk. Skal alle være norske så er det vel til slutt ikke noe "norsk" igjen. Jeg tror dette irriterer en del av oss som har en enkulturell norsk kulturoppvekst. 

For hva er jeg når alle er norske?

Det er vel heller ikke slik at alle med ulike folkegruppetilhørigheter har behov eller automatisk blir gitt sin tilhørighet til den norske. Norsktyskere eller norskbritter hører man ikke så mye om, mens norskpakistanere er et innarbeidet begrep. 

Muslimer ser ut til å knyttes til folkegrupper helt ukritisk både av de som er muslimer i de gjeldende gruppene og majoriteten. Her skiller vel muslimer seg ut i så måte, det er ikke mange som går rundt å snakker om norskkristne eller tyskkatolikker. 

Som enkulturell med norsk kulturarv som oppvekstkultur er jeg lært opp til at hva folk tror eller ikke tror ikke er noe tema når jeg møter dem. Det vanligste når jeg møter andre mennesker er å spørre om hva de jobber med og etter det muligens hvor de bor og så om de har familie og eventuellt barn. Religionsspørsmål ligger veldig langt nede på listen over hva man har av interesse for å vite om hos de man møter.

At man vokser opp i et land betyr ikke automatisk at man tar til seg landets opprinnelseskultur. Hva vil en norskpakistaner si om jeg begynte å klage over at jeg ikke ble sett på som ordentlig norskpakistansk fordi jeg kjente et visst antall norskpakistanere og deres måte å leve på. 

Det er ikke noe galt i å ha ståsted i ulike kulturer eller å ha ståsted i en kultur og leve i en annen. Men man kan sjeldent få pose og sekk. 

Kommentar #48

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Mange muslimer lærer å kjenne Jesus nå

Publisert nesten 7 år siden

OG de er ikke søkende. Jesus kommer - som et gammelt ordtak lyder: Som julekvelden på kjerringa. Eller som en kraftig vekkelse. OG hvem kan kjempe imot vår 6. sans som er veien til det åndelige. De fem kjente sanser er lett å nevne, som både syn, hørsel, lukt, smak og føle på huden. Men den 6. sansen hører til det overnaturlige og det er nettopp den veien Jesus bruker for å nå mennesker av idag. Jeg sier bare HALLELUJA.

Mange muslimer (ser og hører intervjuer på kristen-tv hvor de må skjule sin identitet bak sjal eller skjerf og sett fra siden og ofte med manipulert stemme). De forteller at Jesus kommer som en lys skikkelse og taler til dem med en mild stemme og ber dem følge Ham. Følg meg - sier Jesus.

Det er klart at disse menneskene som opplever slike drømmer og visjoner begynner å tenke. Særlig når personen stråler av lys og visdom og kommer i en personlig setting. Hørte også på kristen-tv at Jesus hadde vist seg for muslimer i en Moske i Iran, med både imamer og presteskap til stede og Moskeen var full av folk som skulle be. Jesus Kristus kom som et lys og gikk opp langs rekken av de troende muslimer som nok fikk sitt livs sjokk. Dette har vel INGEN av oss fått hørt eller sett gjennom de tabloide medier - forståelig nok. De tabloide medier er så kjemisk fri fra kristen tenkning at det nesten lukter svovel - ja, unnskyld meg. Hva lider de av. Kristen-troen er jo vår HERLIGE KULTUR-ARV.

Det er jo store vekkelser rundt om i verden og mange land og folk tror på ånder. Nå lærer de om den Hellige Ånd og om Jesus Kristus og Israels Gud og det er tusenvis som omvender seg og gir seg til Jesus. Jeg har sett store arenaer PAKK FULLE - av mennesker som bare lengter etter å høre ordet om korset og om Jesus. Jeg har hørt om menigheter i Korea og andre asiatiske land som må holde flere gudstjenester etter hverandre, hele syv gudstjenester smekkfulle av lengtende mennesker - og HER i Norge står Kirkene tomme. UNNTATT de private menigheter og bedehus. Der er det fullt av mennesker og lovsang og jubel og herlige forkynnelser. Mange ånds-kristne må ha SANN forkynnelse, Bibelens BOKSTAVELIGE ord - ikke tolkninger. Og i menighetene får de det de trenger. Jeg sier TAKK OG LOV og HALLELUJA til det. Her i Europa - før i tiden - de troendes kontinent hvor vi sendte ut misjonærer til mange ikke-vestlige land. Nå kommer nettopp pastorer og evangelister fra ikke-vestlige land for å vekke opp befolkningen her i Europa. Det må da være slitsomt å gå rundt og sove. BLI VEKKET Og få et herlig og nytt liv i Herren Jesus Kristus. Gud velsigne dere i Jesu navn. Og AMEN til det.

Kommentar #49

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Vögelin

Publisert nesten 7 år siden

Søren Ferling har eit par innspel som det er grunn til å kommentera. Vögelins konsept ”å gjera eskaton immanent” , å ”byggja himmel på jord”, er ein svært viktig innfallsvinkel for kritikk av modernismen og opplysningstida. Eskatologien er religionens etiske trumfkort, men det er ein trumf som ei evig sanning ikkje kan spela – om ein religiøs kultur spelar denne trumfen, blir han fanga av historia.

Som Ferling meiner eg opplysningsideologiane er problemET – ikkje ”jødane”. Men også innanfor jødedomen er det eit historisk problem at ein har gjort eskaton immanent – det er jo nettopp dette som er sionismens prosjekt. Som professor Kurzweil skreiv på sekstitalet: ”Det evige folket har vorte innhenta av historias malstraum, og lever berre i augneblinken. Alle korta i frelseshistoria er spela, men spelet er tapt”. Også Yeshayahu Leibowitz kom med ein liknande kritikk. Så er sjølvsagt dette problemet, som er sams for vestleg jødedom og kristendom, innfiltra i kvarandre i historias løp.

Russland er ikkje nokon nasjonalstat, og er naturlegvis eit imperium med liten i. Men Russland er ikkje Imperiet. Og i dagens situasjon er Russland ein viktig del av oppdemminga mot Imperiet.

Kommentar #50

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Total vettløyse

Publisert nesten 7 år siden

Jan Hårstad er ein interessant kar. Når han verkeleg skal ty til demagogi – skuldar han andre for demagogi.

Naturlegvis har Hårstad rett i at document.no er ein nettstad som er full av nykonservativ ideologi. Eg for min del har aldri skrive der, og brukar heller ikkje mykje tid på å lesa der. At Hårstad har vore ivrig deltakar på ein av dei mest profilerte nykonservative nettstadene i Noreg er hans problem, ikkje mitt.

Hårstad fortener ros for å freista driva folkeopplysning om nykonservatismen. Diverre er dei tinga Hårstad har publisert av litt varierande kvalitet. Men naturlegvis har han rett i at Gottfried og Francis har vore i krig med neocons. Om ikkje ”frå første dag”, så i alle fall sidan første helvta av åttitalet.

Å diskutera på Hårstads demagogiske premiss er ikkje alt for opplysande. Korkje Gottfried eller Francis er alt for mykje lese i Noreg, og når presisjonsnivået til Hårstad er at eg ”koker i hop total vettløyse”, ser eg ikkje noko poeng i å gå vidare. Men for folk som er interessert, har eg lagt ut denne presentasjonen av Gottfried:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread11537678/

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere