Jahn Otto Johansen

69

Rasisme – et konstant problem

«Jøde» og »jødesvin» er vel ikke noe verre enn andre skjellsord, sa en lærer til meg.

Publisert: 30. okt 2014

Interessen for antisemittisme, sigøynerhat, diskriminering av tatere og rasisme generelt kommer i rykk og napp. Det skal en ekstra dramatisk begivenhet til eller en bok som mediene fatter interesse for så lenge det varer. Men så er det tilbake til den vanlige tredemølle der journalister og publikum er mer opptatt av de banale og nære ting.

Slik har det vært så lenge jeg har arbeidet med disse spørsmålene, og det har jeg gjort i hele mitt yrkesaktive liv. Gang på gang har jeg fra kolleger og publikum fått velmente og ikke fullt så velmente spørsmål om hvorfor jeg beskjeftiger meg med dette. Mangelen på kunnskap har gjort at mange til og med tror at jeg er jødisk fordi jeg for mange år siden skrev boken «Min jiddische mamma». De vet ikke at dette er en metafor – symbolet på den omsorgsfulle gamle jødiske kona som alltid har varm hønsesuppe klar og te med honning i og som passer på at du tar på deg ullskjerf og votter når det er kaldt. Det er symbolet på omsorgsfullhet. Så vidt jeg vet har jeg ingen jødiske formødre.

Grunnen til at jeg stadig er opptatt av disse spørsmål er at de etter min mening er et godt måleinstrument på hvor sunt eller sykt et samfunn er. Rasisme og fremmedhat er et sykdomsfenomen.

Nå er det kommet to viktige bøker som begge tar opp jødehatet og nordmenns holdning til og medansvar for dette – Tore Rems bok om Knut Hamsun og Hitler, og Marte Michelets «Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust». Mediene har, som man burde kunne ha ventet, ofret disse to bøker bred omtale, og begge har fått meget positive anmeldelser. Jeg håper bare at denne interessen holder seg og at mange kjøper og leser disse to bøkene, og ikke minst at lærerne bruker tid på dem og bringer budskapet videre til sine elever. For det er en frapperende mangel på skolebøker om dette, bøker som kan leses av unge mennesker og som ikke belastes av et kvasi-akademisk språk med flere sirlige fotnoter enn hovedtekst. Slikt leser ikke unge mennesker.

Jeg har gjennom årene ofte vært rundt på skoler og i ungdomsmiljøer og snakket om antisemittisme og sigøynerhat og mener det er ikke noen feil på de unge, selv om noen bruker «jøde» som skjellsord i skolegården og mange jødiske barn er redde for å bære et jødisk symbol som kippa-luen eller Davidsstjernen. Tenke seg til at en minoritet som knapt omfatter 1500 mennesker skal måtte være redde i vårt norske samfunn.

Det er lærerne og foreldrene som må gripe fatt i dette. Noen lærere er oppriktig redde, andre synes ikke antisemittisme er så viktig og mener at vi heller burde snakke om Palestinaproblemet som jøder generelt ofte gjøres ansvarlige for. Jeg har også konkrete eksempler på at når jødiske barn er blitt skjelt ut i skolegården har lærere og rektor ikke grepet inn. «Jøde» og »jødesvin» er vel ikke noe verre enn andre skjellsord, sa en lærer til meg.

Både lærere og foreldre og de unge selv trenger litteratur som er relativt lettlest og ikke for omstendelig. Marte Michelets bok oppfyller disse krav, likeså Tore Rems Hamsun-bok selv om den kanskje er for noe mer avanserte lesere. Rems bok har jeg ventet lenge på. Nå bør ingen lenger være i tvil om Knut Hamsuns nazistiske og antisemittiske holdninger.

Uansett så registrerer jeg stadig behovet for slik litteratur. De to første bøkene i mitt Minoritetsbibliotek, om antisemittisme og om sigøynerdiskriminering, kom i to opplag og er revet bort. Jeg får ingen økonomisk støtte til å trykke enda flere opplag. Derimot ringte Biblioteksentralen meg og spurte om de kunne få 100 eksemplarer gratis av hver bok, for bibliotekene ville ha dem. Det sa jeg ja til, men ba dem selv betale transporten. Jeg forventer meg ikke noe fra Kulturråd og departement. Men Fritt Ord har alltid trådt støttende til. Og ære være dem for det.

Du overdriver, er det mange som sier til meg: Dette er da ikke så utbredte problemer som du vil ha det til. Victor Linds kunstprosjekt «Dette er et fint sted» som hedrer Carl Fredriksens Transport av jøder illegalt til Sverige, ble nylig griset til. Det hender fra tid til annen at jødiske gravsteder blir ramponert og at det males antijødiske slagord på jødiske institusjoner og jødiske hjem. Er dette bare guttestreker eller noe mer alvorlig? Jeg mener vi ikke kan kimse av det. Ofte er det unge mennesker som begår slike ugjerninger, og det er ekstra skremmende. De er kanskje upåvirket av informasjon, men unge flest trenger det og vil ha det. Derfor må vi stadig kjempe mot anti- semittisme, sigøynerhat, tater-diskriminering og rasisme generelt.

Vi skal være oppmerksom på hva slags høyreekstreme og fascistiske grupper som står bak og som til og med anklager muslimer generelt for jødehat. Disse typer seiler ikke under rent flagg, og jødene betakker seg for den slags støtte. En annen sak er at mange imamer burde komme sterkere ut og fordømme antisemittisme.

Kampen mot antisemittisme og mot rasisme generelt må skje over en bred front med mobilisering av alle gode og ansvarsbevisste mennesker. Den kampen blir ikke mindre viktig og mindre krevende i tiden fremover.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Jødehat eller kristenhat

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
og så skal vi kome attende til det. Kar har elles kristne henta sitt glødande jødehat?

Konstanterer at du er svar skyldig. -:)

Jeg har aldri opplevd gødende jødehat blandt kristne, bare så du vet det.                                          Men hvor du henter du ditt glødende kristenhat fra skulle vert interessant å vite.  Jeg har en anelse.

Kommentar #52

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Hva er det i evangeliet som er jødefientlig ?

Sitat frå Store Norske

«Et vedvarende motiv, som har sine røtter i Det nye testamentet, er også fremstillingen av jødene som kristusmordere. I påskefortellingen i Markusevangeliet ble jødene gjort til hovedansvarlig for henrettelsen av Kristus, og denne oppfatningen ble videreformidlet av den tidlige kristendommens mest fremtredende teologer – blant annet Augustin(354-430) 

Kommentar #53

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Forsiktig nå Elias Per

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men det er eit lyspunkt, Magnus, at du og dine trusfeller meiner at eg skal få dele all evigheit med alle som døyr i den jødiske trua og alle handre som etter Terje Johansen si meining ikkje er ekte "fødde på ny kristne". Der vert glissent i Himmelen og desto fullstappa av interessante menneske i Helvete.

Og du meiner eg skal ta di tru på alvor, Magnus? Den dagen treng eg psykolog!

Jeg har ikke godt av så mye latter.

Kommentar #54

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ikke bestått, argumentet uholdbart

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
. I påskefortellingen i Markusevangeliet ble jødene gjort til hovedansvarlig for henrettelsen av Kristus

Men kjære deg Vågnes, dette vet vi jo alle. Og denne beretningen utgjør jo en viktig del av sannheten og virkeligheten som Bibelen forteller om: "Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke i mot ham" Det var den religiøse eliten og presteskapet dengang som forlangte ham fjernet, mens romerne stod for det praktiske arbeidet. At det oppstod et skisma mellom jøder og kristne i denne sammenhengen er vel ikke menneskelig sett unaturlig, og at det temporært kunne utvikle seg til fiendskap var nok ikke bare den ene partens skyld.

Når du i velkjendt stil beskylder de kristne for å være kilden til jødehatet i verden er det godt over grensen til historieforfalskning.

Jøder i diasporaen eller utlendigheten, som ikke er ukjent for denne folkegruppen, både før og etter Kristus måtte finne seg i forfølgelser og trakkaseringer, sikkert både av all slags religiøse og sekulære enkeltmennesker. Slik også både sigøynere, romfolk og mange andre i utlendighet eller landflyktighet ofte ble/blir trakkasert og hatet, og som vel trådstarter peker på.  Politiske myndigheter i romerriket dengang lot jødene stort sett være i fred fordi deres bakgrunn, kultur og religion var velkjent for dem.

Hvis du skal "gråte" over hvem som ble drept,forfulgt, kastet for ville dyr, brent levende på bålet m.m. til folkeforlystelse, da må du heller gråte over de kristne gjennom de tre første hundreår e.Kr.

Men jeg tror ikke du gråter over jødene heller. Etter som jeg oppfatter dine skrifter her på VD, så finner du vel en unnskyldning for Hamas også, om de på en eller annen måte skulle kunne greie å få utslettet jødene og Israel på et blunk.

Som sagt:  Jødehat, sigøynerhat, og hat mot alle folkegrupper som kommer for nært inn på andre kulturer, som derfor virker truende og farlig, og derfor vekker hat, det er et  allment folkelig problem. Det er ikke samfunnet, og slett ikke kristensamfunnet som er skyld i rasismeproblemet, men hvert enkeltmenneske som lar seg lede av, og infisere av slike åndsfattige fordommer.  Her som ellers er det viktigst først å avdekke kilden til de urene strømningene. Først diagnostisere, så lege.

Derfor har hver enkelt av oss et ansvar i å motsi og avverge slike sykelige utvekster i folkelegemet.  Luther var infisert av denne oppfatningen av jødene, han fant den ikke i Bibelen.

Du har ansvar du også Elias Per, ikke bare lene deg tilbake i egen selvtilfredshet, og skylde på andre.

                   

Kommentar #55

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ja,

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke godt av så mye latter

jeg lo jeg også. Makan til argumenter  -:)

God natt, til dere begge !

Kommentar #56

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Antisemittisme, antijudaisme og antifornuft

Publisert over 6 år siden

Innleggene til Hovda og Tandberg forteller om en holdning som setter alle former for motsetninger mellom folkegrupper i en og samme bås, og attpå til uten videre tolker dem som “rasisme”. Det samme gjelder i prinsippet innlegget til Jahn Otto Johansen. Slike opplegg bidrar til inflasjonen i “rasisme”-begrepet, som jo har ført til at all mulig kritikk av tilbakeliggende sosiale former plutselig er blitt til “rasehatske” og “folkemorderiske” standpunkt.

Vi trenger ikke sødmefylte ballader om rasistisk undertrykkelse der hvor vi kan nøye oss med enkle prinsipper for historisk forklaring. Dette spesielt fordi to av dagens tre monoteistiske religioner er innstilt på rikdomserobring i relativt primitiv form, og bare én (kristendommen) er grunnlagt (bedre: har selv grunnlagt seg) på reelt siviliserte utbyttingsformer. (De sistnevnte gjør det til syvende og sist enklere for menneskene å kvitte seg med utbytting for godt snart.)

Men en helt annen sak er det at i dag er det antakelig antisemittismen som er det “rasisme”-felt som bør prioriteres av oss kritikere, fordi den ligger i umiddelbar europeisk fortid og er et stadig referansepunkt (spesielt for virkelige rasister).

Da blir det selvfølgelig viktig å peke på det som jøden Karl Marx kalte “den smussig-jødiske” tendens til å underkaste seg motstandsløst under “de svarte hundrer” (eller hva de nå kaller seg) – en selvmorderisk vane som var med på å muliggjøre Holocaust. Et sentralt aspekt her er viljen (avledet av jødenes sosiale “penge-baserte” stilling i Europa, som de delte med “langobarder”) til å klisse seg inn i en offerrolle. Den antologien om “antisemittisme” som Tandberg viser til, er nettopp av denne karakteren: Det er derfor artikkelforfatteren på liv og død skal ha alminnelige sosiale motsetninger til å bli noe helt spesielt bare fordi jøder er involvert i dem. Dette er bare en mildere form for antisemittisme, eller for jødeforakt.

Denne holdningen slår over til såkalte “ikke-jødiske” kommentatorer som Pål Espen Søbye og Jahn Otto Johansen – sentrale norske bidragsytere til “Holocaust-industrien”, og muligvis til Marte Michelet, for på bakgrunn av hennes tidligere meritter venter jeg med å regne henne som en seriøs forfatter – i det minste inntil noen har sendt meg boka hennes.

 

 

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, du kan få sagt det

Publisert over 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Du har ansvar du også Elias Per, ikke bare lene deg tilbake i egen selvtilfredshet, og skylde på andre.

Kven er det som lyser av sjølvtilfredsheit på VD? Dei som ber om at dommedag skal kome snarast råd er fordi dei meiner å ha VIP kort til Himmelriket.

Men det er då ein temmeleg pjuska gjeng som har tenkt seg dit. Som eg før har sagt, alle dei interessante menneska synes ikkje å ha plass i den himmelen du og din leir har kokt i sammen.

Eg ser dei her på VD og møter dei i kvardagen. Kunne eg verkeleg tenke meg å verte innestent i Himmelen saman med den flokken til evig tid? Nei veit du kva. For den som har blitt kvitt trua på Helvete, så er ditt himmelrike ein straffedom.

Velbekomme.

Kommentar #58

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Innleggene til Hovda og Tandberg forteller om en holdning som setter alle former for motsetninger mellom folkegrupper i en og samme bås, og attpå til uten videre tolker dem som

Dette er en snodig og noe nedlatende karakteristikk av andre debattanters innlegg. Og selvsagt uten belegg.

Ellers er det fint at det endelig klarlegges hva du har ment i dine tidligere kommentarer. Det er mulig du har rett i mye av det du sier, men uten henvisninger til kilder eller andre som har skrevet om dette har vi ingen anelse om det.

Haug har dessuten en intressant kommentar som fortjener en egen debatt.

Kommentar #59

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Forfinede debattanter

Publisert over 6 år siden

Tandberg kan trøste seg med at det snart går over, og med at alle forstår ham.

Mer interessant er det hva gjelder Jahn Otto Johansen, som har for vane å starte debatter for så å trekke seg unna alt som følger. En får håpe at han slutter med en slik praksis - på den ene eller den andre måten. Offentligheten er ikke automatisk interessert i å få høre hans utlegninger av hvorfor han er interessert i temaet antisemittisme.

Kommentar #60

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tror ikke du gråter over jødene heller. Etter som jeg oppfatter dine skrifter her på VD, så finner du vel en unnskyldning for Hamas også, om de på en eller annen måte skulle kunne greie å få utslettet jødene og Israel på et blunk.

Rødt kort Magnus.

Kommentar #61

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Offentligheten er ikke automatisk interessert i å få høre hans utlegninger av hvorfor han er interessert i temaet antisemittisme.

Gadd vite hva som gjør Sandemose til talsmann for norsk offentlighet. Da er det mer naturlig med Jahn Otto Johansen som står midt i en mer tradisjonell sammenheng i samfunnet. 

Kommentar #62

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Hvorfor det -

Publisert over 6 år siden

og hvor og av hvem ble Morten Christiansen oppnevnt som dommer på VD.

Jeg tror i hvert fall ikke Elias Per vil ha meg av banen. Hvem skulle han da kunne kjefte på -:)

Meg og Elias Per har en stilltiende og uskrevet avtale om å være venner, selv om bølgene går litt høyt av og til. Vi har til og med drukket fredskaffe sammen på Bergen Lufthavn, selv om det aller helst skulle vert i en båt, i full storm fra nordvest, på selveste Stadthavet etter gammelt. Han er nok noe større i kjeften enn meg, men så tåler jeg litt mer enn han, så da går det opp i opp-.

Det hender jo at selv en dommer bommer, og om det var det du mente at jeg gjorde en stygg takling her, så er det greit, men da regner jeg som selvsagt at kortet ditt er like rødt på begge sider. 

Kommentar #63

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
i en båt, i full storm fra nordvest, på selveste Stadthavet etter gammelt.

Nei, takk! Eg har slingra nok.

Kommentar #64

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Nei, takk! Eg har slingra nok.

Enig !  -  jeg skrev det bare for å imponere noen landkrabber litte granne. -:)

Kommentar #65

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Den norske rasismen er utbredt i folket

Publisert over 6 år siden

Norsk rasisme består i å være kritisk til norsk innvandrings -og integreringspolitikk. Rasister etter denne definisjonen ser ikke forskjell på nordmenn eller afrikanere, jøde eller greker.

De nye besitterene av definisjonsmakten eier opprørsspråket og har momopol på de gode tanker og gjerninger.

Den kritiske stemmen får en formidabel utfordring når det bestående eier opprørsspråket.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere