Mons Henrik Slagsvold

160

En unipolar eller multipolar verden?

USA og Russland har grunnleggende samme mål som handler om å skape en verden med fred og sikkerhet for alle mennesker.

Publisert: 27. okt 2014  /  2313 visninger.

Men de er grunnleggende uenige om forutsetningen for en slik tilstand av fred og sikkerhet. Slik jeg leser rådende amerikansk politikk bygger den på at sikkerhet og fred kan kun erhverves gjennom bruk av makt og kontroll og at evnen til å ivareta en slik kontrollfunksjon i verden må bygges på tilstrekkelig og uovervinnelig militær styrke hos en makt med verdenshegemoni. Altså en unipolar teori. 

Putins og Russlands syn bygger på en balanse/harmonimodell som sier at fred og sikkerhet kan kun bygges på ulike krefter i likevekt og balanse. Altså en multipolar teori.

Man kan selvsagt finne mye negativt å si om Putin og dagens Russland som man kan finne like mye negativt om dagens USA.

Det som tiltaler meg personlig ved Putins måte å tenke på er at han bygger sin politikk på en balanse - harmoniteori. Dette er en modell som man kan finne meget god dekning for innen biologisk - økologisk tenkning og forskning på nær sagt alle nivåer fra celler til hele populasjoner av planter, dyr og mennesker. Ikke minst innen den enorme forskningen som har foregått innen psykologien etter at østerrikeren Heider lanserte sine balanse/dissonans teorier i 1946. 

Jeg mener at man innen denne forskningen finner mye god dekning for Putins tenkning på det basale politiske området. En multipolar verden med krefter i ekvilibrium der dissonans og konflikt løses gjennom dialog i regi av FN. Derfor har Putin min støtte.

En konsekvens av en slik modell er selvsagt at Russland ruster opp for å ihvertfall nærme seg ekvilibrium i forhold til Natos og USA’s militære overlegenhet. Ikke for å angripe noen, men for å skape krefter i balanse.  Forutsetningen for fred og sikkerhet. Ikke bare i Russland, men i hele verden. Først slik når forholdet ekvilibrium, forutsigbarhet og fred. Ubalanse skaper spenning, dissonans og konflikt. Mellom individer, grupper, nasjoner og folkeslag. 

Et annet viktig punkt og konsekvens av det første er at i Putins tenkning må ethvert land og enhver nasjon evolvere i sitt eget tempo, på sin egen måte og på sine egne premisser og ikke påtvinges eller manipuleres til løsninger og ordninger som er fremmed for nasjonens egenart, historie og tradisjon. Det gamle prinsippet om ikke-inblanding i staters indre anliggende. Brudd på dette prinsippet skaper intranasjonal konflikt, disekvilibrium, dissonans og konflikt.

Etter dette svært kortfattede og summariske innlegget får den som er i stand til det legge sine dogmer tilside og se seg rundt i verden og finne sitt selvstendige ståsted og selvsagt respekteres for det.

Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Det gamle prinsippet om ikke-inblanding i staters indre anliggende.

På samme måten som at naboen må få lov til å banke kona i fred?

Eller: Du skal tåle så inderlig vel den urett som rammer mennesker i stater du ikke bor i selv.

Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Et godt poeng.

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Eller: Du skal tåle så inderlig vel den urett som rammer mennesker i stater du ikke bor i selv.

Du har utvilsomt et godt etisk poeng der. I et konsekvensetisk perspektiv antar jeg man må veie hva man oppnår opp mot skaden man forårsaker. Og jeg antar at det stadig skjer også i internasjonal politikk. Kanskje er det det Obama gjør når han ikke vil ha "boots on the ground " i Irak i krigen mot ISIL?

Kommentar #3

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Du har utvilsomt et godt etisk poeng der. I et konsekvensetisk perspektiv antar jeg man må veie hva man oppnår opp mot skaden man forårsaker. Og jeg antar at det stadig skjer også i internasjonal politikk. Kanskje er det det Obama gjør når han ikke vil ha "boots on the ground " i Irak i krigen mot ISIL?

Dette er utrolig vanskelige avveininger, men veldig mange perspektiver i konflikt. Bare det å skulle ramse opp ulike hensyn er en stor oppgave, for ikke å snakke om å gå i dybden på dem.

Det er etter min vurdering ingen riktige handlinger, bare ulike alternativer der noen forhåpentligvis er mindre ille enn andre.

Jeg skal ikke påberope meg å ha noe i nærheten av svar, men jeg er bare uenig i at man ikke skal blande seg inn i andre stater. En stat er en konstruksjon som ikke har noen verdi i seg selv. Dersom en stat beskkytter en diktator, men rammer et folk, så har den ingen verdi. Problemet  er at forsøk på å blande seg inn kan ramme folket enda hardere … men være riktig på lang sikt.

Men det er viktig å huske at det er mennesker vi snakker om. Mennesker med menneskerettigheter og krav på beskyttelse mot overgrep.

Kommentar #4

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Eller slik...

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
På samme måten som at naboen må få lov til å banke kona i fred?

Eller: Du skal tåle så inderlig vel den urett som rammer mennesker i stater du ikke bor i selv.

Mennesker i mange land må lære seg å protestere på fredelig og ikke på voldelig vis. Denne læreprosessen er ikke noe vi behøver å blande oss opp i ved å tilføre enda mer vold. Vold avler vold, og Ghandi-metoden er det eneste som nytter.

Kommentar #5

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Et greit standpunkt.

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er etter min vurdering ingen riktige handlinger, bare ulike alternativer der noen forhåpentligvis er mindre ille enn andre.

Et redelig og greit standpunkt. Selv ville jeg kanskje føye til hensiktsmessighet som en målestokk. Hvor hensiktsmessig er f.eks. en intervensjon i forhold til et gitt mål og målet da er innen rammen av ditt etiske standpunkt. Hvor hensiktsmessig var intervensjonene i f.eks. Afganistan og Libya? Spørsmålene blir da: hva var målet? Er hensikten oppnådd? I tillegg: Hva ble prisen? Var det verdt det?

Som du sier "utrolig vanskelige avveielser." Særlig på forhånd.

Men er vi enige om at spørsmålet om å blande seg inn i andre lands indre anliggender er uhyre komplisert og rommer mange mulige fallgruver har vi kommet et stykke vei.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere