Marita Synnestvedt

51

«Jævla jøde»

Det burde ikke komme som noen bombe på noen at enkelte muslimske miljøer, også i Norge, ønsker død over jøder og Israel jevnet med jorden. Det er bare å gå inn på Facebook, YouTube eller andre nettsider og lese hva som står skrevet der.

Publisert: 24. okt 2014

Ifølge Aftenposten den 20.10.2014 skal jævla jøde nå være det vanligste skjellsordet i norske skolegårder. Det til tross for at det kun befinner seg 160 jødiske skolebarn i hele Norge, fordelt på alle skoletrinn. Trenden knyttes til (økende) antisemittisme. Norge anses for å være det mest antisemittistiske land i Skandinavia - med sine ca 15 prosent antisemittister (kilde: Aftenposten).

Selv ville jeg være forsiktig med å trekke altfor bastante konklusjoner, basert på skolegårdsretorikk. Særlig fordig homo og hore også ble trukket frem som vanlige skjellsord. Men hva er fellesnevneren for jøde, homo og hore, hva angår norske skolegårder? De er omtrent like fraværende alle sammen. Hadde jøder, homoer eller horer derimot vært i majoritet, hadde muligens saken stilt seg en smule annerledes. 

Det er likevel ingen grunn til å kimse av saken, hvilket norske lærere, igjen ifølge Aftenposten, synes å gjøre. De sammenligner det å bli kalt for jævla jøde med å bli kalt for jævla vestlending - og ønsker tydeligvis ikke fokus på akkurat dette. Det kan jeg for så vidt være enig med dem i, forutsatt at uttrykket er brukt på ubetenksom ungdommelig vis. Men det er det jo ikke, så lenge man stempler jenter som horer og gutter som homoer. Eller kaller dem man ønsker død og begravet for jævla jøde. Det er holdninger som oser av manglende respekt - og som sådanne bør skolen jobbe for å komme dem til livs. 

Som oppvokst i Norge på 1960-tallet, med Anne Franks dagbok på nattbordet og innpodningen om at Adolf Hitlers massemord på jødene var et bestialsk folkemord, kan jeg vanskelig forså at barn og barnebarn av mine medborgere blir mer og mer antisemittiske. Jeg forutsetter at man evner å skjelne mellom israelsk utenrikspolitikk og norske jøder. Men, som en (anonym) sier til Aftenposten: Hvis du går på en skole med et stort muslimsk miljø, tror jeg ikke at det første du gjør er å rekke opp hånden og fortelle om din jødiske avstamning. Jeg for min del tror at det kan være her hunden ligger begravet, hvilket også er med på å forklare norske læreres uvilje mot å stikke hånden ned i hvepsebolet. Hvem ønsker vel å bli beskyldt for å være rasist

Rasismebeskyldningene kommer tettere enn hagl, hver gang noen prøver å stille kritiske spørsmål ved oppførselen til mennesker med unorsk bakgrunn. I stedet for å fokusere på den eller de gruppene det gjelder, går man bredt ut til alle, sannsynligvis av frykt for å bli beskyldt for diskriminering eller regelrett rasisme. Et godt eksempel på dette er omskjæring av pikebarn, en tradisjon (uskikk) knyttet til enkelte somaliske miljøer. For å komme kjønnslemlestelse til livs, ønsket man å foreta en fysisk undersøkelse av småjenter. Men ikke bare de somaliske jentene som kunne være i faresonen, men alle jenter i en viss alder. 

Aftenpostens (anonyme) kilde peker på muslimske miljøer. Det burde ikke komme som noen bombe på noen at enkelte muslimske miljøer, også i Norge, ønsker død over jøder og Israel jevnet med jorden. Det er bare å gå inn på Facebook, YouTube eller andre nettsider og lese hva som står skrevet der. I en tid hvor vi ser tendensen til en økende radikalisering av enkeltindivider med muslimsk bakgrunn, er det viktigere enn noensinne å drive holdningsskapende arbeid, for å få ungdommene inn i (tilbake til) folden og holde dem der. Her har skolen et enormt ansvar. Det fordi flere av disse ungdommenes foreldre vil ha samme oppfatning av jøder som sine barn - høyst sannsynlig knyttet til konflikten mellom Israel og palestinerne. Det nytter derfor ikke bare å be lærere være ekstra oppmerksom i forhold til mobbing. Skolen må tørre å snakke om pågående konflikter og snakke om dem i lys av humanisme og menneskeverd; alt hva den skandinaviske modellen står for, nemlig grunnleggende likhet for alle, uavhengig av kjønn og politisk, religiøs eller seksuell tilhørighet. Og ikke bare snakke om det, men kanskje la elevene selv få føle på kroppen hvordan det er å bli hånet, tråkket på og ønsket død?

marita.synnestvedt@gmail.com

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
Hvis du går på en skole med et stort muslimsk miljø, tror jeg ikke at det første du gjør er å rekke opp hånden og fortelle om din jødiske avstamning. Jeg for min del tror at det kan være her hunden ligger begravet, hvilket også er med på å forklare norske læreres uvilje mot å stikke hånden ned i hvepsebolet. Hvem ønsker vel å bli beskyldt for å være rasist?

Er det en erfaring du har? At lærere ikke reagerer på mobbing av Jøder av muslimer fordi de er redd for å bli beskylt for å være rasist?

Jeg leser at mange jøder har opplevd å bli trakkasert for sin bakgrunn. Det tror jeg absolutt på. Jeg tviler absolutt ikke på de opplevelser de beskriver. Det er absolutt noe som ikke skal eller kan aksepteres.

Samtidig som jeg ikke tviler på at de personlige opplevelsene er sanne og riktig tolket, så har jeg kun to ganger i mitt liv hørt uttalelser som er klart jødefiendtlige, og da i en kontekst uten at det var jøder til stede. Jeg påpeker da selvsagt at jeg er uenig. Det er rett og slett ikke vanlig i min omgangskrets.

Det er selvsagt da  mulig at det er sant at jøder opplever å bli trakkasert samtidig som at det ikke er så vanlig at jeg nødvendigvis må se det i min omgangskrets.

Jeg kan ikke se at jeg skulle ha noe problem med å gjøre det samme hvis jeg kommer i en situasjon der er muslimer trakkaserer jøder. Jeg tror heller ikke at jeg er spesiell på noen som helst slags måte, så det ville jeg forvente av folk flest.

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Takk for et edruelig og betimelig innlegg!

Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
Skolen må tørre å snakke om pågående konflikter og snakke om dem i lys av humanisme og menneskeverd; alt hva den skandinaviske modellen står for, nemlig grunnleggende likhet for alle, uavhengig av kjønn og politisk, religiøs eller seksuell tilhørighet.

Dette var veldig bra. Dette likte jeg.

Kommentar #4

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Muslimsk ungdom også en utsatt gruppe

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Er det en erfaring du har? At lærere ikke reagerer på mobbing av Jøder av muslimer fordi de er redd for å bli beskylt for å være rasist?

Det er ikke jeg, men Aftenposten som påpeker norske læreres motvilje mot å ta tak i mobbing av jøder. Jeg gjetter på at de å bli beskyldt for rasisme kan være en av flere årsaker til at de ikke vil gjøre det: Muslimsk ungdom er i mange tilfeller også en utsatt gruppe. Mange her sliter med identitetsproblemer og det å "pelse" dem for å mobbe jøder, som heller ikke er til stede, er kanskje ikke den beste måten å håndtere problemet på. 

Enn videre; lærere pålegges fryktelig mye. De skal ta ansvar for hele hverdagen til skoleungdom. Før hadde de ansvar for undervisning, formidling av fag, nå må de være oppdragere, psykologer mv i tillegg. Sånn kan det i hvert fall synes. På den annen side er det på skolen vi finner barn og ungdom. Derfor sier jeg at skolen har et enormt ansvar. Det betyr ikke at lærere skal pådyttes mer, men at skolen blir tilført ressurser i forhold til hva man mener er viktig at skolehverdagen skal brukes til. Vi har i praksis en heldagsskole. Men skolen blir ikke tilført midler til å tilby leksehjelp, ekstraundervisning, samlende fritidsaktiviteter mv. 

I forbindelse med hvordan unngå radikalisering av muslimske ungdommer vil jeg anta (håpe) at skolen blir trukket inn som en sentral arene og blir tilført ressurser som kommer undom til gode. Det handler bl a om å inngi holdninger. 

Kommentar #5

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Følelser er udiskutable

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er selvsagt da mulig at det er sant at jøder opplever å bli trakkasert samtidig som at det ikke er så vanlig at jeg nødvendigvis må se det i min omgangskrets.

Når norske jøder sier at de opplever å bli trakassert, så gjør de det. Man kan ikke ta fra mennesker deres følelser. En situasjon kan imidlertid oppleves vidt forskjellig, avhengig av hvem man er, tidligere erfaring, kjønn osv.

Det blir det samme som at kvinner føler de blir holdt nede mens deres mannlige kolleger bare blåser av det. Eller at legen sier til meg at han ikke kan se at det feiler meg noe mens jeg knapt kan bevege meg på grunn av smerter og stivhet. 

Når det gjelder språkbruk i skolegården, bør man uansett slå ned på banning og hetsing av enkeltgrupper. Det hører med til den alminnelige oppdragelse. Det kan nok ha blitt vanskeligere å gjennomføre de senere årene, jf den voldsomme inflasjon det er gått i banneord og dårlig munnbruk. Jf NRK der man knapt kan høre/se på et program uten at språket radbrekkes. De som snakker penest nå til dags er faktisk våre nye landsmenn. I hvert på NRK.

Kommentar #6

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

;)

Publisert over 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Takk for et edruelig og betimelig innlegg!

Takk for hyggelig tilbakemelding!

Kommentar #7

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

:))

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette var veldig bra. Dette likte jeg.

Takk for positiv tilbakemelding.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere