Odd Anders With

54

Rekorddårlig budsjett for friskolene

Friskolene har samlet sett fått det dårligste friskolebudsjettet på flere år.

Publisert: 17. okt 2014

(Odd Anders With, 
Torgeir Flateby og
Hallgeir Solberg. Styreleder. Generalsekretær. Internatskolerektor. Kristne Friskolers Forbund)

Symbolske tilskudd og  halvert bostipend fra Lånekassen som rammer internat­elever og hybelboere, er kort og godt ikke til å leve med.

Tilskuddene er justert etter samme mønster som de rødgrønne gjennomførte i åtte år og ikke slik de nåværende regjeringspartier mente mens de var i opposisjon. Kapitaltilskuddet fryses nemlig på et symbolnivå og vi må spørre regjeringspartiene om deres innstillinger i Stortinget bare var et spill for galleriet. Vi venter ikke at alt skal tas på en gang, men per nå gis kr 325,- per friskoleelev i kapitaltilskudd per år, mens kommuner og fylker bruker ­omlag 24.000 kr i gjennomsnitt pr elev.

Avskrivningskostnader er fortsatt ikke tatt med i grunnlaget for tilskudd. Skolene skal jo ha dekning av driftsutgifter og etter norsk regnskapslovgivning er avskrivninger driftsutgifter. Ingen andre av friskolenes klager er rettet opp i grunnlaget og tilskuddsatsene har minimale­ økninger.

Rammer spesielt hardt. En dramatisk sak som gjelder alle elever i videregående rammer friskoler med internat eller hybelboere spesielt hardt. Bostipendet som før het borteboerstipendet, halveres. Riktignok skal det skje en behovsprøving på basis av de biologiske foreldres økonomi, men vi ser at det likevel rammer «folk flest». Selv med halvering i stipendet gis ikke mulighet til lån i stedet.

Kristne Friskolers Forbund mener dette reduserer elevenes reelle mulighet til å velge et annet alternativ enn offentlig skole på videregående nivå. Dette er neppe en ønsket ideologisk profilering?

Fyller sine formål. Selv elever som må bo på hybel og går i fylkeskommunal videregående skole rammes. Friskolene har hele landet som inntaksområde og fyller med sine formål opp anerkjente menneskerettigheter. Intensjonene om ­alternative skoletilbud og med hele landet som inntaksområde kan bli illusorisk dersom ikke eleven eller foreldrene kan skyte betydelige egenandeler inn i skolegangen.

Hvor ble det av den friskolevennlige regjeringen i budsjettforslaget? Er det ikke kynisk å legge ansvaret på andre partier for å rette opp inntrykket? Vi får imidlertid nå håpe på dem.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.10.2014

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere