Ove M. Bjørnsvik

9

Platte selvfølgeligheter fra ateister!

Publisert: 16. okt 2014

At ateister ikke klarer å se utenfor tåken sin og betviler Jesu oppstandelse og mirakler ser jeg på som nokså selvfølgelig og skjønner ikke at det kan engasjere. Det ene tar det andre... Tror man ikke på Gud KAN jo rett og slett ikke mirakler skje!

Det imponerer meg allikevel at ateister er så "fundamentalistiske" i sin vantro at de ikke klarer å tenke kreativt om muligheter og "hva om" osv. Men klynger seg til sine egne ateistiske "lærestninger" som det ikke er mulig å rikke på. 

At noen sier at "Gud ikke finnes" er jo ikke noe nytt. Guds ord kaller dem dårer. Å diskutere med vantro som ikke vil lære Gud å kjenne, er egentlig totalt meningsløst!

Like lite som de sikkert føler det har noe hensikt å debattere med troende "bibel-fundamentalister" (-som de raskt nedlatende kaller folk som tror og våger å sitere Skriften i en annen hensikt enn å være ironiske).

Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.» (Salme 14:1)

Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.(2Tim 2:23-26)

Gud bedømmer oss heldigvis ikke etter "akademia" og den menneskelige "visdom";

Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt. Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet. (1Kor 1:17-31)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Det imponerer meg allikevel at ateister er så

Noen platte poeng: 

1. De fleste ateistene på VD klarer fint å forestille seg at gud finnes. Mange av meningsutvekslingene mellom ateister og kristne på dette forumet har som grunnleggende premiss at "Jehova eksisterer". (F.eks. her)

Hvis du ikke vet dette, så kan du neppe ha vært en særlig aktiv leser. 

2. Ateister tror normalt sett ikke på påstander om guders eksistens. Sjelden ser man at det fremføres en påstand om at gud ikke eksisterer. Dette er en viktig distinksjon som du ikke ser ut til å ha forstått rekkevidden av. 

Hvilke "læresetning" mener du så følger av en fraværende tro på en påstand? Jeg tror f.eks. ikke på astrologiens påstander. Hva innebærer så min fundamentalistiske vantro her? 

3. De ateistene som debatterer med troende føler vel strengt tatt at det har en hensikt. Hvorfor skulle de ellers debattere? 

Kommentar #2

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.» (Salme 14:1) Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.(2Tim 2:23-26) Gud bedømmer oss heldigvis ikke etter

Det ligger en delig sirkularitet i alle fremførelser av bibelsitater. 

Bibelen er sannheten, fordi det er guds ord.  Guds ord er sannheten, fordi det står i Bibelen. 

Kan det bli mer platt? 

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.»

Dåren sier likeså at det finnes en gud...'

Problemet er at det er fælt få ateister som hevder at det ikke finnes noen gud, det blir like dumt som å si at det finnes en... Det eneste jeg som ateist har tatt stilling til er altså ikke om det finnes en gud eller ikke (Det kan det godt tenkes at det gjør for alt jeg vet...) men at jeg ikke finner påstandene om de gudene vi har i verden troverdige. Det har altså ingenting med tro å gjøre, det har alt med å ta stilling til et sett med påstander som det ikke finnes et eneste adekvat bevis for. Jeg er også A-enhjørning, A-trollist, A-ufoist eller A hva det måtte være for ting som mangler troverdighet, men det er på en måte ingen som har laget hus for enhjørninger eller for troll og lærer  ungene sine om dette og tilber dem og har laget et sett med umoralske leveregler de hevder enhjørninger, troll eller annet vil at vi skal følge (selv om det ikke finnes fnugg av bevis for påstandene) slik religion har gjort og derfor har religion, utrolig nok, en større plass en andre fantasier og myter.

Så er det noen som faktisk kommer med plattheter så er det religiøse her... :)

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Det imponerer meg allikevel at ateister er så "fundamentalistiske" i sin vantro at de ikke klarer å tenke kreativt om muligheter og "hva om" osv. Men klynger seg til sine egne ateistiske "lærestninger" som det ikke er mulig å rikke på.

At noen sier at "Gud ikke finnes" er jo ikke noe nytt. Guds ord kaller dem dårer. Å diskutere med vantro som ikke vil lære Gud å kjenne, er egentlig totalt meningsløst!

---

Siden du kanskje ikke vil leve meningsløst, forventer jeg ikke å få noe svar fra deg.  Siden jeg er en vantro, og derfor ifølge din guddom (og deg?) er jeg følgelig en "dåre" og ikke verdt å diskutere med - sier den kloke guddom.

Din påstand om at ateister ikke klarer å tenke "kreativt om muligheter" faller på sin egen urimelighet.  Hva med dere troende da, deg selv f.eks, hvilke læresetninger klynger du deg på?  Min erfaring er at evne til å tenke ut av boksen ikke går på livssyn, men på person.

Så er jeg også humanist, hvilket innebærer at jeg er opptatt av nettopp - personer.  Guder har jeg sett lite til - faktisk ingenting, selv om jeg har prøvd iherdig.

Kommentar #5

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Å se og å se er minst to forskjellige ting

Publisert over 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Guder har jeg sett lite til - faktisk ingenting, selv om jeg har prøvd iherdig.

Vil bare minne om den russiske hjernekirurgen og en av Russlands første kosmonauter. Etter en vellykket operasjon av denne kosmonauten for svulst på hjernen kom de i snakk, og kosmonauten kunne da fortelle kirurgen at Gud ikke kunne finnes. På spørsmålet om hvorfor han var så sikker på det, svarte kosmonauten at på alle hans turer ut i verdensrommet hadde han aldri sett noe til Gud. Kirurgen spør om han har tenkt ut dette selv, hvorpå kosmonauten smilende bekrefter at dette hadde han tenkt ut helt alene... Pussig, svarte kirurgen, for da jeg åpnet skallen din så jeg ikke en eneste tanke der inne...

Men å svelge rått fantasifulle teorier som kun baserer seg på mennesker fantasi, ja se det gjør du...

Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Men å svelge rått fantasifulle teorier som kun baserer seg på mennesker fantasi, ja se det gjør du...

Her snakker du av pålagt ignoranse, ikke ærlig er jeg redd...

Kommentar #7

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Det imponerer meg allikevel at ateister er så "fundamentalistiske" i sin vantro at de ikke klarer å tenke kreativt om muligheter og "hva om" osv.

Vi ateister ser på påstanden om Gud som en mulighet av flere, en mulighet som står svakt fordi den mangler troverdighet.

Kristne setter påstanden om Gud i en særstilling, og tror at det handler om enten for eller imot denne.

Kristne bruker seg selv og sine personlige opplevelser som en måte å finne sannheten om universet på.

Vi ateister innser at mennesket er subjektivt og ikke pålitelig, og setter derfor vår litt til den velprøvde naturvitenskapelige metoden og hva den klarer å avdekke.

Og hva den har avdekket så langt er langt mer kreativt og spennende enn guder og andre produkter av menneskelig fantasi alene.

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Men å svelge rått fantasifulle teorier som kun baserer seg på mennesker fantasi, ja se det gjør du...

Det er jo nettopp det vi ikke gjør, siden vi avviser påstandene om Gud.

Kommentar #9

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
At ateister ikke klarer å se utenfor tåken sin og betviler Jesu oppstandelse og mirakler ser jeg på som nokså selvfølgelig og skjønner ikke at det kan engasjere.

At kristne ikke klarer å se utenfor sin indoktrinerte tåke og tviholder på en forhistorisk skrøne om Jesu oppstandelse ser jeg på som ganske humoristisk. En konsekvens av slikt leder til større problemer, at dersom man skal tro på det Bibelen sier om Jesus, fordi det er nettopp i Bibelen det står skrevet, så legger det opp til at også det andre i Bibelen er sant... og da går det fra humoristisk til latterlig & absurd.

Selv nå i 2014 finnes det faktisk tilsynelatende oppegående mennesker som tror på incesthistorien om Adam og Eva, talende slanger, the Rapture, dommedag, og Guds ymse massemord f.eks. ved hjelp av en flom. Ja ja, det er vel ikke så uvanlig at mennesker lar seg forføre til å tilbe en massemorder.

Når du snakker om "platte selvfølgeligheter", så tror jeg det kan være lurt om du før du ser utover tar en nærmere kikk innover.

Kommentar #10

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Men å svelge rått fantasifulle teorier som kun baserer seg på mennesker fantasi, ja se det gjør du...

Hvilke "fantasifulle teorier som kun baserer seg på menneskers fantasi" er det du tenker på her?

Kommentar #11

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Det imponerer meg allikevel at ateister er så "fundamentalistiske" i sin vantro at de ikke klarer å tenke kreativt om muligheter og "hva om" osv. Men klynger seg til sine egne ateistiske "lærestninger" som det ikke er mulig å rikke på.

Hadde du hatt et snev av ærlighet i din tro så hadde du sett at det er stikk motsatt. Kristne TROR at det er de som er åpne og vidsinnet fordi de tror blint på ubekreftede påstander, men sannheten er jo at de har låst seg til et sett med påstander og derfor avviser alle andre. Der ateisten nøyer seg med "vet ikke" fordi informasjon mangler går de kristne hardnakket inn og påstår de har viten. Side opp og side ned med påstander, overdrivelser, rene løgner og håpløse "unnskyldnings" tolkninger og annet sludder preger VD's sider og intet av det er det minste ærlig, eller vitner om noen noen stor åpenhet for noe annet enn nettopp sludderet de bare tror...

Det er viktig å ha et åpent sinn, men ikke så åpent at hjernen faller ut var det en som sa en gang og det er det kristne og andre religiøse samt en den new age og konspirasjons teoretikere gjør, de er så åpne og har så liten kritisk sans at hjernen faller ut, for der det eneste ærlige svaret er "vet ikke" har disse gruppene fastspikrede "svar" og tror de er åpne fordi de tror på noe av de "svarene". Men de kunne ikke ta mer feil. En katolikk har ingen tro på de fleste påstandene i protestantismen, og omvendt, kristne har ihvertfall ingen tro på islams, eller andre religioners  påstander også videre, enda andre religioner har like mye, eller like lite, bevis for seg som kristendommen, ingen forskjell der, men allikevel låser en kristen seg fast til det settet med påstander de er opplært eller lurt til å tro på OG de anser seg som særdeles åpne og ærlige.... Hykleri er vel det dekkende ordet om denne vrangforestillingen..

Som skeptiker er jeg skeptisk til ALLE påstander, jeg gir ingenting fripass slik kristne gjør for et sett med påstander mens jeg ser kritisk på andre. Ikke alltid lett, da jeg også er et menneske med alt det innebærer, men jeg prøver så godt jeg kan å la være å godese det jeg liker og helt vil tro er sant med dette fripasset kristne bruker på sin egen tro. Ingen kristen ville betalt ekstra skatt bare fordi skattefuten påsto det eller lignende, for der ville de krevd bevis... For å tro på påstander som direkte og indirekte er intolerante, diskiminerende og til dels hatefulle derimot, der har de ingen sperrer... merkelig hvor lite ærlige og åpne det går an å bli på enkelte områder...

Kommentar #12

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Så spratt trollene opp,

Publisert over 6 år siden

... det blir som i barnesangen... "... trollet i esken sover du?" Men å sove skal vi ikke beskylde trollene for å gjøre, fort de er på tå hev så fort de lukter kristenmanns blod!

 

Bare kall meg ignorant du Hans Petter, men jeg kan men hånden på hjertet si at jeg har et mer ærlig forhold til det jeg kaller "fantasifulle teorier" enn det du har til det du ikke tror på. Så hvem som er "pålagt ignorant" er vi nok sterkt uenige om.

 

Ja, Atle Pedersen og Chris Svendsen, dere avviser Gud mens dere trykker big-bang teorien og evolusjonsteorien til deres bryst. Ingen av disse teoriene er noen gang blitt bevist. De er som navnet sier, kun teorien - eller fantasier om dere vil - som har blitt stablet på beina for å bekjempe kristendommen. Og disse fantasifostrene tror dere på...

Er det noe bedre å tro på disse teoriene som aldri noen sinne kommer til å bli bevist, enn det er å tro på Gud? Gud kan heller ikke bevises, men i motsetnng til disse teoriene så kan Gud oppleves. Det kan verken big-bang teorien eller evolusjonsteorien.

Ha en strålende helg alle sammen, og søk Gud før det er for sent.

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Er det noe bedre å tro på disse teoriene som aldri noen sinne kommer til å bli bevist, enn det er å tro på Gud? Gud kan heller ikke bevises, men i motsetnng til disse teoriene så kan Gud oppleves

Med hensyn til troll...

Aldri noensinne kommer til å bli bevist? Jasså, det var nyheter... fra en som fornekter alt som ikke flukter med det han tror på.. Bare teorier ja, men om så var at de "bare" var teorier så er ideen om gud enda minsrem det er kun en ide og blir nok heller aldri annet enn en ide... Så uansett hvordan du snur og vender på det så er det mer fornuftig å akseptere godt beviste teorier enn myter og overdrivelser i en gammel bok, selv om teoriene endrer seg til og med..

Ærlig så du? Hvor ærlig er du, Tor Martinsen, som tror blindt på noe du ikke vet er sannhet? Er det ærlig å tro blindt på to tusen år gamle påstander eller er det ærlig å stille seg skeptisk til påstandene som ikke engang etter nevnte 2000 år klarer å føre et eneste bevis for seg? Tipper at de fleste kjenner svaret på det spørsmålet...

Å stille seg skeptisk til påstander er mer ærlig enn å tro blindt på de samme påstandene, er det så vanselig å forstå? :)

 

Kommentar #14

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen av disse teoriene er noen gang blitt bevist.

Dette er feil. Hvis du henger din tro på antakelsen om at vi f.eks. ikke har bevist evolusjonsteorien, så er din tro vitenskapelig motbevist.

Kommentar #15

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
De er som navnet sier, kun teorien - eller fantasier om dere vil

Det vitenskapelige ordet "teori" betyr ikke fantasi. Tror du oppriktig på at disse teoriene er uten grunnlag og kun oppfunnet for å skade kristendommen, ja da tar du rett og slett feil - igjen!

Men jeg får en følelse av at du ikke er helt seriøs og at du putter penger på oss for å provosere. Rent språklig sett er tro en viktig del av ordet troll. ;)

Kommentar #16

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.» (Salme 14:1)

Ah, denne er klassisk. Jeg fikk forresten en åpenbaring i natt, fra Odin, og han sa at kristne dårer ikke vil komme til å tro på at jeg har fått en åpenbaring fra Odin. Stemmer dette? I så fall beviser det jo at åpenbaringen fra Odin var profetisk og vis og troverdig!

Å "bevise" Bibelens troverdighet ved å referere til ting som står i Bibelen blir litt sirkelreferanse. Jeg er sikker på at Koranen også inneholder passasjer om at de vantro vil fornekte profeten Muhammed, i bunn og grunn på samme måte som Salme 14:1. Anser du da det som et godt argument for at kanskje Koranen er korrekt og Bibelen feil?

Kommentar #17

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, Atle Pedersen og Chris Svendsen, dere avviser Gud mens dere trykker big-bang teorien og evolusjonsteorien til deres bryst. Ingen av disse teoriene er noen gang blitt bevist. De er som navnet sier, kun teorien - eller fantasier om dere vil - som har blitt stablet på beina for å bekjempe kristendommen. Og disse fantasifostrene tror dere på...

Du kaller viten fantasifostre og personlig overbevisning for sannhet. Du setter altså deg selv og dine personlige vurderinger høyere enn viten samlet kollektivt av tusener av personer gjennom bruk av velbrukt og velkjent fungerende metodikk.

Kommentar #18

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

God helg!

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Ha en strålende helg alle sammen, og søk Gud før det er for sent.

Men du får huske du også da, at de sier det aldri er for sent å ta til vettet... 

Kommentar #19

Ove M. Bjørnsvik

9 innlegg  67 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vi ateister ser på påstanden om Gud som en mulighet av flere, en mulighet som står svakt fordi den mangler troverdighet.

Kristne setter påstanden om Gud i en særstilling, og tror at det handler om enten for eller imot denne.

Kristne bruker seg selv og sine personlige opplevelser som en måte å finne sannheten om universet på.

Vi ateister innser at mennesket er subjektivt og ikke pålitelig, og setter derfor vår litt til den velprøvde naturvitenskapelige metoden og hva den klarer å avdekke.

Og hva den har avdekket så langt er langt mer kreativt og spennende enn guder og andre produkter av menneskelig fantasi alene.

Først, "vi ateister"... er dere en så "lykkelig forént gruppe" som mener akkurat det samme og kan kalles "vi ateister"?  

-Mange ateister er nok uenig med deg i påstanden at man (som ateist) kan se "på påstanden om Gud som en mulighet av flere"!

Er det ikke agnostikere som innsér at Gud kanskje kan være en mulighet?  -Ateister fornekter kategorisk troen på at det er en Gud.  Kanskje du egenlig er en agnostiker? Det er i såfall bra!

Jeg opplever agnostikere som litt mer kreative og spennende i sin argumentasjon og tilnærming til spørsmålet OM det finnes en Gud, enn det ateistene gjør. 

Du nevner troverdighet.... Kanskje merkelig i denne forbindelse.  Gud må jo nødvendigvis være i en særstilling når det gjelder troverdighet. Om du da ikke er panteist da....

Du sier; "Kristne bruker seg selv og sine personlige opplevelser som en måte å finne sannheten om universet på".  So what?  Hvordan finner du ut av ting? som agnostikere? Eller ateist ...for den saken skyld?   Og vis du mener at vitenskap er objektivt.... Hvem har bestemt det?  Vitenskapen?

Vitenskapen har da gang på gang innrømmet sin snevre subjektivitet når ny forståelse er blitt vanlig (eller populær)! (Tenk f.eks. på den "vitenskapelige" tilnærming til gen-forskning på 30-tallet i nazi-Tyskland!)

Så litt om den forhatte subjektivismen....

Som kristen (og det er sikkert noen kristne som er uenig!) så er det helt greit at jeg er subjektiv i min tro, for min tro handler om en objektiv sannhet.  I mitt tilfelle er det kun "møtestedet"(templet) som er det eneste subjektive. Nemlig i mitt hjerte. Da jeg tror at min Gud er ånd og kan godt være en del av min subjektive erfaring.  

Han er villig til (av nåde) å ta del i min tilværelse -som for min objektive tro på Gud neppe kan være så "fristende" for Gud, for å si det slik. Men den "rausheten" hos Gud mener jeg er en del av Guds kjærlighet til sin skapninger. Han slår ikke hånden av noen....ikke engang vår subjektivismen. -Men vi må la Gud være Gud.  -Ble kanskje litt filosofisk nå, men du virker som en oppegående person, så jeg satser på at du (eller andre lesere)  forstår....

Men du er kanskje "scientist" og dyrker vitenskapen som en religion?  -Men er det noe som kan sies om vitenskapen, så er det ikke at den er spesielt fantasifull. DET sa du vel selv egentlig.... ...Fantasi er jo ganske subjektivt.  

Gud velsigne deg i din søken! 

Kommentar #20

Ove M. Bjørnsvik

9 innlegg  67 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
At kristne ikke klarer å se utenfor sin indoktrinerte tåke og tviholder på en forhistorisk skrøne om Jesu oppstandelse ser jeg på som ganske humoristisk. En konsekvens av slikt leder til større problemer, at dersom man skal tro på det Bibelen sier om Jesus, fordi det er nettopp i Bibelen det står skrevet, så legger det opp til at også det andre i Bibelen er sant... og da går det fra humoristisk til latterlig & absurd.

Du vet kanskje ikke at det virker nokså absurd at du morer deg med andres tro. Og enda mer absurd er det at du gidder å diskutere det du tydeligvis mener er religiøse eventyr og overe over at noen har et åndelig livssyn.  Kan det bli mer arrogant eller? Takk for innlegg, men er ikke imponert over ditt "nivå" i debatten. Du er tydeligvis en av dem som kun er her for å mobbe andres overbevisning og more deg på andres bekostning. 

Kommentar #21

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Du vet kanskje ikke at det virker nokså absurd at du morer deg med andres tro.

Hva er det med troende og deres klokketro på at det ikke går an å le av absurditerer i div bibeler? Men du finner vel alle religiøse skrifter og rettninger like troverdige og like hellige, er det så?

Tipper at du også er ateist til de aller fleste religioner og har null og niks tro på noen av dem og alt det ateister gjør er å dra det en religion lenger enn deg, vi finner ingen av de påståtte religionene troverdige og de fleste ganske så latterlige i deres tullete krav og påstander. Så du tror faktisk bare på en gud mer enn meg og jeg tipper du er like skeptisk som meg tyil alle andre guder, om enn på et annet grunnlag kanskje..

Agostikker eller ateist, forskjellen er, ihvertfall for meg, at de fleste jeg har sagt at jeg er agnostikker til nok trodde at jeg tilhørte en eller annen rar religiøs sekt på vestlandet... Ateist derimot vet de fleste hva er... Så derfor ateist.

ER kristne en gedigen homogen gruppe, slik de gjerne gjør inntrykk av når hodene telles? Nei, de er ikke det. I dag finnes dfet noe slikt som mellom 45 000 til 200 000 grupper av "kristne", de fleste av dem tåler ikke trynet på hverandre og krangler så busta fyker om hvem sin fantasi tolkning som er den "sanne", der så klart alle er frekke nok til å påberope seg sannheten... Det er så homogen kristne er, men dette hører vi ikke et knyst om når "sannhetes gahalten" skal gjøres opp i antall hoder som tror på disse mytene, gjør det vel?

Gud må jo være ateist også, basre så du vet det :)

Kommentar #22

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Du er tydeligvis en av dem som kun er her for å mobbe andres overbevisning og more deg på andres bekostning.

Kan jeg spørre om din intensjon med åpningsinnlegget? Jeg fant ikke noe poeng der, bare en samling løse fornærmelser. Ville du forvente respektfulle svar på et slikt innlegg?

Kommentar #23

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Du vet kanskje ikke at det virker nokså absurd at du morer deg med andres tro. Og enda mer absurd er det at du gidder å diskutere det du tydeligvis mener er religiøse eventyr og overe over at noen har et åndelig livssyn. Kan det bli mer arrogant eller? Takk for innlegg, men er ikke imponert over ditt "nivå" i debatten. Du er tydeligvis en av dem som kun er her for å mobbe andres overbevisning og more deg på andres bekostning.

Haha, i lys av ditt originale innlegg så er ikke Svendsens uttalelser spesielt "mobbete".

Skal vi se... "At ateister ikke klarer å se utenfor tåken sin"... 

"Det imponerer meg allikevel at ateister er så "fundamentalistiske" i sin vantro at de ikke klarer å tenke kreativt om muligheter og "hva om" osv. Men klynger seg til sine egne ateistiske "lærestninger" som det ikke er mulig å rikke på."...

Du snakker om å mobbe andres overbevisning samtidig som du legger inn et innlegg om "platte selvfølgeligheter" fra funtamentalistiske vantro ateister uten evne til å tenke kreativt.

Kommentar #24

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hva var forresten det der med en flis og en bjelke og noen øyne og noen greier? ;)

Kommentar #25

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Først, "vi ateister"... er dere en så "lykkelig forént gruppe" som mener akkurat det samme og kan kalles "vi ateister"?

Nei, det er en overdrevet generalisering jeg tillot meg siden det ikke berører poenget.

>Gud må jo nødvendigvis være i en særstilling når det gjelder troverdighet.

Nei, hvorfor det? Jeg synes for eksempel en simulert virkelighet (ala the Matrix) er mer troverdig. Da slipper man postulere en kompleks førsteårsak uten egen forklaring.

>Du sier; "Kristne bruker seg selv og sine personlige opplevelser som en måte å finne sannheten om universet på". So what? Hvordan finner du ut av ting? som agnostikere? Eller ateist ...for den saken skyld? Og vis du mener at vitenskap er objektivt.... Hvem har bestemt det? Vitenskapen?

Jeg finner ikke ut av ting personlig når det gjelder viten om vårt felles univers, jeg ser hva den vitenskapelige prosessen bringer.

At den er objektiv har jeg ikke hevdet, men at den gir oss stadig bedre kunskap burde være vanskelig å betvile når man kan google på large hadron collider.

>Som kristen (og det er sikkert noen kristne som er uenig!) så er det helt greit at jeg er subjektiv i min tro, for min tro handler om en objektiv sannhet. I mitt tilfelle er det kun "møtestedet"(templet) som er det eneste subjektive. Nemlig i mitt hjerte. Da jeg tror at min Gud er ånd og kan godt være en del av min subjektive erfaring.

Ikke gir det mening, og dessuten er det sirkelargumentasjon da det hviler på konklusjonen (Guds eksistens).

>Men du er kanskje "scientist" og dyrker vitenskapen som en religion? -Men er det noe som kan sies om vitenskapen, så er det ikke at den er spesielt fantasifull. DET sa du vel selv egentlig.... ...Fantasi er jo ganske subjektivt.

Hvorfor skal jeg dyrke vitenskapen som religion? Vi vet jo den fungerer?

Kommentar #26

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Hva er meningen med dette innlegget?

Publisert over 6 år siden

Skal dette fremme noen form for diskusjon? Alt jeg ser er en uttalelse. Hva ønsker trådstarter å oppnå?

Kommentar #27

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Du vet kanskje ikke at det virker nokså absurd at du morer deg med andres tro. Og enda mer absurd er det at du gidder å diskutere det du tydeligvis mener er religiøse eventyr og overe over at noen har et åndelig livssyn. Kan det bli mer arrogant eller? Takk for innlegg, men er ikke imponert over ditt "nivå" i debatten. Du er tydeligvis en av dem som kun er her for å mobbe andres overbevisning og more deg på andres bekostning.

Jeg lånte bare ordlyden fra ditt åpningsinnlegg, la du virkelig ikke merke til det? Oh, the irony. (se også kommentar #23)

Men hva er det egentlig du føler deg så snurt for her? Adam og Eva ER jo en incest-historie, så hvorfor er det problematisk for deg at jeg påpeker dette? Bibelen inneholder en drøss med ganske så utrolige påstander, som f.eks. Jesu oppstandelse, men at noe står i Bibelen er ikke automatisk bevis for at det som står der er dokumentasjon på faktiske hendelser. Er du derimot overbevist om det motsatte, at den bibelske sirkelargumentasjonen høres troverdig ut, ja da har indoktrineringen virket på deg, og du har forlatt en rasjonell, logisk og skeptisk tankegang.

Historien om syndefloden er bare en av mange bibelske godbiter som viser Guds blodtørstige natur. Her beskrives Gud som dreper alt og alle på hele jordkloden, utenom 8 mennesker, og en hel hau med dyr, fugler og insekter som Noah på magisk vis for trøkket sammen inne i den alt for lille båten sin. Om du insisterer på å bruke Bibelen som bevis for din Gud, så bør du være klar over hvor grotesk og forkastelig den bibelske guden faktisk fremstår for alle de av oss som ikke er slaver av kristen apologetikk.

Du står selvsagt fritt til å tro på hva du vil, akkurat som alle andre her i landet, men de nevnte historiene inneholder ikke et snev av troverdighet, så hvorfor skal de ikke latterliggjøres? Skal jeg sy puter under armene til alle som tror på slike menneskeskapte og oppdiktede historier, og jatte med? Nei, her kaller vi en spade for en spade.

Kommentar #28

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Tor Martins1 og hans fascinasjon med troll.

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, Atle Pedersen og Chris Svendsen, dere avviser Gud mens dere trykker big-bang teorien og evolusjonsteorien til deres bryst. Ingen av disse teoriene er noen gang blitt bevist. De er som navnet sier, kun teorien - eller fantasier om dere vil - som har blitt stablet på beina for å bekjempe kristendommen. Og disse fantasifostrene tror dere på...

Aller først, må jeg jo si at det er litt komisk at du anklager oss for å være troll (som spretter opp), når du selv klarer å lire av deg følgende gullkorn i et eget innlegg - "Finnes det bevis for at Gud eksisterer" - dedikert til undertegnede (og Hans Petter Skoug);

"Jeg vil påstå at et slikt bevis finnes, nettopp fordi jeg kan lese det her på VD daglig,...

... fordi Hans Petter Skoug, Chris Svendsen og alle deres likesinnede gir oss det største beviset for at Gud finnes. Det paradoksale for våre venner ateistene ligger i det at når de er så opptatt av å motbevise en Gud de ikke tror på, så gir de oss det beste beviset på at Gud finnes og at Jesus lever.

Her på VD opptrer de ikke annet enn som troll...".

Å slenge ut tomme påstander om at andre debattanter er troll, er i seg selv trolling, men jeg har intet håp om at du forstår dette.

Når det gjelder ditt syn på begrepet "teori" i vitenskapelig sammenheng, så er det helt ufattelig at du fremdeles ikke har forstått noe som helst. (se f.eks. kommentar #15 og #17) Men jeg trodde ikke du var en kreasjonist, så hva er egentlig grunnen til at du anser evolusjonsteorien som fantasi? Hva er det du ikke forstår? Eller... hmm, nå ble jeg nysgjerrig; hvor gammel tror du jorden er? Hvor lenge har menneskene vandret rundt på jorden? Var Adam og Eva de første menneskene, og når ble de isåfall skapt?

Din påstand om at evolusjonsteorien er "stablet på beina for å bekjempe kristendommen", viser at du har en typisk religiøs offermentalitet, men det forklarer iallfall hvorfor dine motsvar her inne er av en bestemt natur.

Og ja, vi avviser Gud. Hva er så problematisk med det? Iht. til de tilgjengelige "bevisene", Bibelen, så er det ikke grunnlag for å tro at de påstandene som blir fremmet inneholder noen som helst form for sannhet. DU må gjerne tro på innholdet, men innholdet blir ikke mer sant av den grunn.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere