Ervin Kohn

Forstander Det Mosaiske Trossamfund Oslo
38

Misbruker jødehat i kamp mot muslimer

Det blir helt galt å rette pekefingeren på muslimene alene når vi skal bekjempe antisemittismen.

Publisert: 8. okt 2014

Ikke vet jeg hvilken agenda Hege Storhaug har. Å misbruke antisemittismen i Europa og jødiske nordmenn i sin kamp mot muslimer og islam skal hun i hvert fall ikke få lov til.

Siden oppslaget i Vårt Land 23. september der jeg advarte mot å demonisere muslimer, har Storhaug avlagt meg et par visitter, senest i et debattinnlegg i Vårt Land 4. oktober.
Hege Storhaug snakker om jødeforfølgelser. La det være helt klart: Det finnes ingen jødeforfølgelser i Norge. Det finnes antisemittisme i Norge, men ikke jødeforfølgelser.

Stemmer ikke. Det virker som Storhaug mener at all antisemittisme, eller økningen i antisemittisme, i Norge og Europa ene og alene skyldes muslimene. Dette kan umulig stemme. Tallene tilsier noe annet.

Norge har en antisemittisme-index på 15 – etter siste måling til Anti Defamation Leauge (ADL). Med en voksenbefolkning (over 20 år) på 3,75 millioner mennesker betyr det at vi har 560.000 nordmenn med antisemittiske forestillinger.

Dersom vi antar at den voksne muslimske befolkningen er på 150.000, og leker med tanken om at alle disse er med i de 560.000, og trekker alle disse fra, så sitter vi fortsatt igjen med over 400.000 nordmenn med antisemittiske forestillinger.

Helt galt. Tallene tilsier at dersom jeg går på gaten og møter en antisemitt så er sannsynligheten for at han er hvit og kristen større enn at han er muslim. Derfor blir det helt galt å rette pekefingeren på muslimene alene når vi skal bekjempe antisemittismen.
Vi vet at det er antisemittiske forestillinger i de muslimske miljøene i Norge. Men vi vet ikke hvor utbredt de er fordi vi ikke har noen målinger. Det er ikke urimelig å anta at «antisemittisme-indexen» er høyere i den muslimske befolkningen enn i den generelle norske befolkningen, men vi vet ikke.

I HL-senterets store, generelle befolkningsundersøkelse (2012) var det bare én muslimsk respondent. HL-senterets befolkningsundersøkelse avdekket for første gang at vi har antisemittisme i det norske samfunn, blant den generelle norske befolkningen. Ved å peke ensidig på muslimene våre ligger det til rette for å skjerme majoritetsbefolkningen for kritisk søkelys og krav om å ta tak i problemet.

Dramatisk. Situasjonen i Ungarn og Polen er dramatisk på en helt annen måte.  Begge er blant de mest antisemittiske landene i Europa. Begge land har en antisemittisme-index på over 40 (etter den nevnte ADL-målingen).Dersom jeg der går på gaten, vil altså nesten annenhver ungarer jeg møter bære på antisemittiske forestillinger.
Men sjansen for at en av dem er muslim er mikroskopisk. I Ungarn bor det 25.000 muslimer, og i Polen bor det 20.000 muslimer (tall fra The Guardian). Andelen muslimer i Ungarn og Polen er henholdsvis 0,3 prosent og 0,1 prosent av befolkningene. Disse landene klarer helt fint å dyrke sin antisemittisme helt uten muslimsk hjelp.

Ikke kneblet. Storhaug anklager meg også for å være ideologisk kuppet og kneblet og ha et helt annet syn på realitetene nå enn  tidligere.
Jeg har nok et annet syn på hva realitetene er enn Storhaug. Jeg har imidlertid ikke endret holdninger siden jeg begynte å jobbe i Antirasistisk Senter.
Jeg begynte i senteret fordi jeg hadde og har antirasistiske holdninger. Jeg vil bidra til å gjøre det norske samfunn bedre. Jeg vil bidra til å gjøre det norske samfunn til et pluralistisk samfunn. Jeg vil bidra til å bekjempe xenofobi, rasisme og antisemittisme.

Først publisert i Vårt Land 8.10.2014

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Vi burde ha kommet lenger

Publisert over 6 år siden

Det hører en mørk historie til å skille godt og ondt mellom folkegrupper.

Vi har idag en dypere kunnskap om at det gode og det onde finnes i hver eneste en av oss som en mulighet. Og denne kunnskapen må vi bruke, dersom vi ønsker å leve godt og i fred med hverandre.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Et innlegg til å bli klokere av

Publisert over 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Ikke vet jeg hvilken agenda Hege Storhaug har. Å misbruke antisemittismen i Europa og jødiske nordmenn i sin kamp mot muslimer og islam skal hun i hvert fall ikke få lov til.

Takk til Ervin Kohn for et faktabasert innlegg.  

Hege Storhaug, som for noen år siden gjorde et viktig arbeid ved å bl.a. sette kjønnslemlestelse av jenter og tvangsekteskap i en del innvandrermiljøer på dagsorden, er i dag dessverre først og fremst en av de stemmene i offentligheten som i sterkest grad bidrar til å forgifte debatten om muslimer og islam her i landet.

Kommentar #3

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Forvirrende tider

Publisert over 6 år siden

Muslimhatere misbruker ikke bare jødehat (antisemittisme) for å fremme sin kamp mot muslimer. Jødene er formålstjenlige til lett av hvert. Israelske soldater – altså jøder i Israel - anses for å være særs brukbare også i kampen mot muslimer i Europa. De kjemper ‘for vår sak’, kan vi lese på VD.

Godt at Kohn tar til motmæle. At panikken tar dem når Kohn engasjerer seg i ARS er åpenbart. Forvirrende. Hvordan angripe sentret når en jøde holder til der. Det var mer nennsomt da bare Sultan som er muslim, ga dem anledning til å ytre stor mistenksomhet til dets virksomhet.

Tja, Kohn, da må man mistenkeliggjøre deg også. Helt klart.

Forvirrende tider.

Kommentar #4

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

`Jeg vil bidra til å gjøre det norske samfunn til et pluralistisk samfunn. Jeg vil bidra til å bekjempe xenofobi, rasisme og antisemittisme.` (Kohn)

Når det gjelder HRS så er deres hovedfokus Islam. Det er altså antisemittisme o.l. hos muslimer og i Islam som tas opp. Derfor vil `problemer med Islam` være altoverskyggende i deres sonderinger. Rådet til muslimer i som lever i Europa (fra European council of fatwa and research) slår fast at muslimer ikke må bli som jødene, som stjal fra andre. Så her har en skrevet det ned og minnet alle på at jødene - huff - at en ikke må bli som dem. Det er ille.   

Jeg hadde kanskje forventet at Kohn ville nevne det som står nærmest majoritetsamfunnet i Norge: luthers tro. Han hatet jo jøder. Og skrev utfyllende om det.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feilkobling

Publisert over 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Jeg hadde kanskje forventet at Kohn ville nevne det som står nærmest majoritetsamfunnet i Norge: luthers tro. Han hatet jo jøder. Og skrev utfyllende om det.

Det er ikke det at Luther ikke likte jøder som ligger nærmest majoritetssamfunnet i Norge.

Som om denne majoriteten også hater jøder.....

Det var reformasjonen og frigjøringen fra DKK som gjorde Luther kjent.

Kommentar #6

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert over 6 år siden

" De kjemper ‘for vår sak’, kan vi lese på VD. "

Dette er en uttalelse jeg har kommet med flere ganger her på VD og som jeg innestår for .

Jeg mener det at den kampen Israel fører når de blir angrepet er en legitim kamp , for rett til demokrati , leve i fred og trygghet og det er vår plikt og tale vel om de , be og støtte de på andre måter for denne kampen for frihet , fred og demokrati blir i neste omgang vår.

Men vi må heller ikke glemme å be for Israels motstandere .

Dette syntes jeg er vanskelig å be for de som forfølger Kristne rundt om i verden og spesielt i MØ nå , men Jesus har sagt at vi skulle gjøre dette .

Vår Kristne vugge ligger der .

Det virker som det er noen her på VD som forakter Kristendommen også og gjerne vil bruke motsettningen mellom Kristendom og Islam for å ramme denne og det er på samme måte som E. Kohn beskriver , desverre .

Jeg tar avstand fra ideologien Islam , men prøver å elske det enkelte mennesket .

Jeg har ikke satt meg inn denne problematikken , men jeg mener H Storhaug er en modig kvinne som taler der andre tier, men det løser heller ingen problemer med å sette grupper opp mot hverandre .

Mvh Torhild

Kommentar #7

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Hvordan bidra?

Publisert over 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Jeg begynte i senteret fordi jeg hadde og har antirasistiske holdninger. Jeg vil bidra til å gjøre det norske samfunn bedre. Jeg vil bidra til å gjøre det norske samfunn til et pluralistisk samfunn. Jeg vil bidra til å bekjempe xenofobi, rasisme og antisemittisme.

Vil man bidra til antirasisme og pluralisme enten man handler lokalt eller globalt vil det først og fremst være nyttig å rydde i egne begrep, fremfor å bidra til forvirringen. Det vil også være nyttig å rette sine bidrag mot all rasisme, fremfor å be for sin egen syke mor.

Antisemittisme er rasisme, enkelt og greit. Men bruken av begrepet antisemittisme gjør altså denne formen for rasisme til en helt egen og spesiell form for rasisme. Rasistisk ironi?

Xenofobi er et annet og svært så nytt begrep, og i aller høyeste grad et rent ut kvasi-intellektuellt og dermed ubrukelig begrep, som hindrer debatt og all reell kulturkritikk. Er man xenofob - og dermed rasistisk? - om man mener kjønnslemlestelse i enhver form er gått ut på dato? Selvfølgelig ikke, man har bare stilt seg til hugg for en selvoppnevnt politisk korrekt og kulturell "elite" som ikke vet hva den snakker om.

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en uttalelse jeg har kommet med flere ganger her på VD og som jeg innestår for . Jeg mener det at den kampen Israel fører når de blir angrepet er en legitim kamp , for rett til demokrati , leve i fred og trygghet og det er vår plikt og tale vel om de , be og støtte de på andre måter for denne kampen for frihet , fred og demokrati blir i neste omgang vår.

Men kommer du ikke her i skade for å blande sammen "staten Israel" med "jøder"? Greit nok at jøder utgjør den største gruppa i Israel, men staten er en sekulær stat med ulike folkegrupper og religioner representert. Tilsvarende bor det like mange jøder i USA, samt store grupper i andre land. I blant opplever man at Israel-kritikere tråkker i salaten og blander staten og jødefolket, men andre ganger er det tydelig at Israels forsvarere gjør det samme.

Forøvrig er godt og viktig innlegg av Ervin. Det er ingen tvil om at antisemittismen står skremmende sterkt i mange land som har minimale muslimske befolkninger. Antisemittismen kan ikke kobles til noen religion - utelukkende - (selv om både kristen og muslimsk tradisjon og skrifter - for kristne kirkefedrene - inneholder antisemittisk stoff). Det hadde samtidig vært interessant å få en vitenskapelig kartleggelse av antisemittisme (eller rettere bestemt jødehat) blant muslimer.

Kommentar #9

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Hus.Øy

Publisert over 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Men kommer du ikke her i skade for å blande sammen

Jeg valgte bevisst den sekulære staten Israel og jeg vet at det her er lett å blande sammen skitt og kanel , men det var Israels demokratiske stat jeg ville fremheve , dessuten var min kommentar også svar på antydninger fra debattanten S.Wah.l.

Det er nok ikke bare harmoni der nede  , men de får det nå til å fungere med ulike relegioner innad i staten på sett og vis og de setter ikke andre folkegruppel eller relegiøse grupper i fare med å stille disse i front og beskytter alle på lik linje .

Jødene og Kristne de støtter og ber jeg for uansett om de bor i Europa eller USA og jeg ber også for de som vil de vondt .

Mvh Torhild

Kommentar #10

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.
" De kjemper ‘for vår sak’, kan vi lese på VD. "

Dette er en uttalelse jeg har kommet med flere ganger her på VD og som jeg innestår for .

Jeg mener det at den kampen Israel fører når de blir angrepet er en legitim kamp , for rett til demokrati , leve i fred og trygghet og det er vår plikt og tale vel om de , be og støtte de på andre måter for denne kampen for frihet , fred og demokrati blir i neste omgang vår.

Og hvordan mener du at jødiske IDF-soldater kjemper for vår (europeiske) sak?

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Er det så vanskelig å se

Publisert over 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan mener du at jødiske IDF-soldater kjemper for vår (europeiske) sak?

De bekjemper islamister og forsvarer således sivilisasjonen.

Kommentar #12

Ervin Kohn

38 innlegg  48 kommentarer

Syke mor?

Publisert over 6 år siden

Det var da et fryktelig sint innlegg, Andre Garder (Kommentar nummer 7).

Jeg ber jo ikke for min syke mor. Jeg forklarer Hege Storhaug hvorfor jeg gikk ut MOT demonisering av muslimer. Det er kampen mot islamofobi. Eller islamhatet. Eller hatet mot muslimer. Kampen mot antisemittismen er ikke først og fremst min kamp, men din. Antisemittisme ER rasisme. Antisemittisme ER en egen form for rasisme. Den har helt unike karakteristika. Den krev er f.eks. ikke jødisk tilstedeværelse. Den har en historie som er lenger enn noen annen form for rasisme. Den ikler seg ulike drakter og tar nye former. Den rasebiologiske antisemittismen som oppsto på slutten av 1800-tallet erstattet kirkens antijudaisme. Da var det ikke lenger mulig for en jøde å gå fri ved å la seg døpe. Jeg beklager bruken av ordet xenofobi. Jeg kunne ha brukt det norske fremmedfrykt.

Kommentar #13

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Jews Recommit to Standing Against Islamophobia

Publisert over 6 år siden


Jewish Voice for Peace

Jews Recommit to Standing Against Islamophobia

s Recommit to Standing Against Islamophobiaews, Christians, Muslims and ju

We recommit ourselves to speaking out against Islamophobia and anti-Arab racism. Watch the video and see what we stand for.

http://youtu.be/7ndcIn_oEJE

For more info: http://jvp.org/jnai

Kommentar #14

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

`Tross det kristne budskapet om nestekjærlighet var Martin Luther svært krass når det kom til jøder og muslimer.

Den egenrådige munken kunne ikke tolerere at jødene ikke lot seg omvende nå som han hadde fremsatt den rette lære, og lot skjellsord som «slange», «søppel» og «troløse hedninger» hagle over dem.

Samtidig beskyldte Luther jødene for å spre løgner om de kristne, som de – ifølge Luther – gjerne så «drept og utryddet». Jødene skulle enten omvendes eller kastes ut av Europa, mens alle synagoger burde ødelegges, mente Luther.

Heller ikke muslimene fant nåde for reformatorens skarpe penn. Islam var djevelens onde verk, og muslimene var, mente Martin Luther, en svøpe sendt av Gud for å straffe de kristne for deres feiltrinn og synder.` http://historienet.no/religionshistorie/martin-luther-var-imot-joder-og-muslimer

Den norske kirke er et evangelisk luthersk kirkesamfunn. Jeg er sikker på at en del av de som evnt føler jødehat eller muslimhat får en god og tung bekreftelse på deres syn - Luther som har fått sitt navn videreført i den norske kirke på tross av sitt sterke, uttrykte hat mot både jøder og muslimer. For en prestasjon. For det han egentlig mente kan ingen ta i fra en å tenke på og nikke gjenkjennende til. Å, men nå kom jeg på det. Beklager. Alt med religion å gjøre har ikke noen betydning for antisemittisme. Det er de onde som har misbrukt og lurt andre som sier slike stygge ting. Det sier jo `alle`. Det har ikke med virkelig tro å gjøre. Og når det gjelder Luther så kan man ikke si at han misbrukte religionen og  uttrykt hat må ses på som en sidebemerkning - som kan tilgis - han var jo bra ellers! Og kirken bærer fortsatt hans navn. Det kan så ikke være så ille med jøde eller muslimhat som Kohn vil ha det til. 

 

  

Kommentar #15

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Eller bare svært irritert?

Publisert over 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
Det var da et fryktelig sint innlegg, Andre Garder (Kommentar nummer 7).

Jeg ber jo ikke for min syke mor. Jeg forklarer Hege Storhaug hvorfor jeg gikk ut MOT demonisering av muslimer. Det er kampen mot islamofobi. Eller islamhatet. Eller hatet mot muslimer. Kampen mot antisemittismen er ikke først og fremst min kamp, men din. Antisemittisme ER rasisme. Antisemittisme ER en egen form for rasisme. Den har helt unike karakteristika. Den krev er f.eks. ikke jødisk tilstedeværelse. Den har en historie som er lenger enn noen annen form for rasisme. Den ikler seg ulike drakter og tar nye former. Den rasebiologiske antisemittismen som oppsto på slutten av 1800-tallet erstattet kirkens antijudaisme. Da var det ikke lenger mulig for en jøde å gå fri ved å la seg døpe. Jeg beklager bruken av ordet xenofobi. Jeg kunne ha brukt det norske fremmedfrykt.

Du må gjerne kalle meg fryktelig sint Kohn, men det er nok langt mer korrrekt å kalle meg fryktelig irritert. For jeg er fryktelig irritert over alle disse fremskutte anti-rasister som benytter en oppkonstruert begrepsverden som ødelegger enhver fornuftig debatt om reell rasisme og reell kulturkritikk.

Fremmedfrykt er som begrep heller ikke langt unna samme kategori, uansett hvor mange intellektuelle bedrevitere som mener noe annet. For hva er fremmedfrykt? Er det frykten for en ny nabo tvers over i oppgangen, eller er det frykten for en ny nabo av en annen rase tvers over i oppgangen. Skal en benytte dette uttrykket i en rasistisk kontekst må en legge til at det her dreier seg om kun rasistisk fremmedfrykt, og ikke fremmedfrykt i sin alminnelighet.

Videre ser jeg at du mener rasismen rettet mot jøder er i en egen klasse, eller helt unik i følge deg, og du mener også denne rasismen har en lenger historie enn noen annen form for rasisme. Til dette er det bare å si at dette vet vi ikke, og med menneskets iboende evne til å mislike alt som er annerledes, kan vi vel bare spekulere i om ikke neanderthalerne - som er helt utryddet - ikke var en langt tidligere forekomst av rasisme. Å sette jøder i en rasistisk særstilling tjener uansett ingens sak, noe jeg forsøkte å gi et lite hint om med min kommentar om rasistisk ironi.

Antisemittisme er min sak sier du. Til det er det bare å svare at anti-rasisme er min sak.

Kommentar #16

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Høyreekstrem jødehat i Tyskland

Publisert over 6 år siden

Jeg ser at Hege Storhaug imøtegår Ervin Kohn i nytt innlegg. Jeg legger likevel min kommentar her.

For å ta frem forholdene i et av de europeiske land jeg kjenner godt, har jeg plukket ut tyske forhold : Avisen Bild laget11.09.2014 en oversikt over de sistse 2 års hatepisoder mot jøder. Nesten 20% av tyskere tenker antisemittisk, sies det.

I 2013 var det totaleantallhøyreekstrem motiverte lovbrudd med bakgrunn i anti-semittisme på 1202 handlinger (i 2012 var det totale antall1286 episoder).

Voldsepisoder derimot steg fra 25 % til 45 gjerninger.

Dette er nesten utelukket høyreekstreme tyskere. Skremmende! At det også finnes en rekke mulimer som gir uttrykk  for jødehat og  at noen av dem begår voldshandlinger finnes det dokumentasjon for (for den som forstår tysk - lytt. ) En del har sin rot i Gazakonflikten. Men kritikk av Israels politikk og dets handlinger i Gaza har ingen ting med antisemittisme å gjøre.   

Kommentar #17

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Dokumentasjon!

Publisert over 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Men kritikk av Israels politikk og dets handlinger i Gaza har ingen ting med antisemittisme å gjøre.

Hvordan vet du det?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere