Hadia Tajik

14

Når feminismen ekskluderer

Det er paradoksalt at så mange feminister trives med å være en slags undergrunnsbevegelse

Publisert: 6. okt 2014

Feminister trenger flere allierte. I stedet skyver vi for mange bort.

Da skuespiller Emma Watson nylig introduserte FNs likestillingskampanje He For She, holdt hun en sterk tale som er blitt både hyllet og angrepet. Talen handlet om hvorfor hun var feminist, og hvorfor flere, også menn, burde være det.

Etterpå ble hun kritisert av andre feminister: Hvorfor snakket hun så mye om menns rolle, når det er kvinner som er mest undertrykt? Hvorfor skal menns inntreden i likestillingsarbeidet hylles som så viktig, når sterke kvinner har båret frem endring gjennom mange tiår?

Eller som en av skribentene i bloggkollektivet «Black girl dangerous» skrev i en lang, dels skuffet bloggpost etterpå: «Hva vet Watson om misogyni? Forstår hun ikke at rike, hvite kvinner som henne, ofte undertrykker verdens fargete og fattige kvinner?»

Jeg vet ikke hvorfor hun skrev misogyni, og ikke bare «hat mot kvinner», som det jo betyr. Kanskje var formålet å vise at hennes engasjement for kvinners rettigheter var mer sofistikert. Selv har jeg ingen grunn til å trekke i tvil Watsons forutsetninger for å vite noe om dette. Som mangeårig offentlig eksponert person har hun nok sett hvilke skyggesider en slik status kan ha for kvinner.

En ideologi. Ifølge Store Norske leksikon er feminisme en kritisk ideologi som kan legges til grunn for politisk handling, hvor målet er å endre skjev maktfordeling mellom kjønnene.

Det sier seg dermed selv at det er grenser for hvor langt feminismebegrepet kan tøyes uten at det fullstendig blir blottet for innhold. Det er for eksempel ikke å «heie på andre jenter, uansett hvilke valg de måtte ta», slik det ble hevdet i vår hjemlige debatt da Tone Damli Aaberge eksponerte hud i en musikkvideo.

Feminisme er et tankesett, et verktøy for samfunnsanalyse og en vilje til å handle på basis av den analysen. En samfunnsanalyse forutsetter at man erkjenner at det foreligger strukturell diskriminering, og at den må fjernes.

Feminisme er ikke et selvrealiseringsprosjekt. Det er et solidaritetsprosjekt. Med andre ord handler feminisme aldri bare om hva hver enkelt kvinne kan få til hver for seg, men om hva slags samfunn vi kan skape sammen.

Lavere terskel. Da trenger vi allierte: I kirken, i moskeen, i tempelet, på ungdomsskolen og på fotballaget. Emma Watson gjør terskelen lavere for flere til å være feminister.

Dessverre later mange feminister til å trives med å være en slags undergrunnsbevegelse, en motstrøms og eksklusiv gruppe der bermen ikke har adgang. Det holder ikke for dem å identifisere diskriminerende strukturer, slik Watson gjør. Det holder ikke å kreve handling, slik hun også gjør. For å bli godtatt av en del feminister må man bevege seg helt i ytterkanten av det som finnes av skeiv teori.

Etterpå lurer vi på hvorfor så mange 14 år gamle jenter sier at de ikke er feminister.

Skeivt bilde. For to år siden ble popartisten Taylor Swift intervjuet av amerikanske nettavisen The Daily Beast. Da var hun 22, og avisen spurte om hun var feminist. Hun svarte: «Jeg tenker ikke egentlig på ting som gutter versus jenter. (...) Jeg ble oppdratt av foreldre som oppdro meg til å tenke at hvis du jobber like hardt som gutter, så kan du komme 
deg langt i livet».

Au. Feminisme handler jo ikke om gutter versus jenter. Vi trenger gutta på lag. Det handler heller ikke om verdien av hardt arbeid. Selvsagt skal også jenter som vil opp og frem jobbe hardt.

Popstjernen illustrerte slik hvilket bilde av feminismen mange sitter igjen med. Bildet er ikke bare skapt av folk som vil feminismen vondt. Bildet er også skapt av feminister som skyver fra seg mulighetene til å inngå bredere allianser.

Heldigvis har Swift skiftet mening i ettertid. Nå understreker hun at feminisme er nødvendig for at menn og kvinner skal oppnå like rettigheter og muligheter.

«Jeg skulle ønske at jeg, da jeg var 12 år gammel, hadde hatt muligheten til å se en video med min favorittskuespiller som forklarer på en så intellektuell, vakker og rørende måte hva feminisme betyr», sa hun, da hun fikk høre om motbøren Watson hadde møtt hos andre feminister.

Jeg er ikke sikker på om Swift vet hva ordet misogyni betyr. Men jeg er sikker på at det ikke spiller noen rolle.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 6.10.2014

Kommentar #1

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Hollywoodfeminisme

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Au. Feminisme handler jo ikke om gutter versus jenter. Vi trenger gutta på lag.

Mange har nok hørt dette før, men jeg sier det likevel:

Og menn har det bedre når kvinners rettigheter blir respektert. Ja. Menn som bor i land der kvinner har frihet, har det nok bedre enn menn som bor i samfunn der kvinner er undertrykt.

Ekteskapet er et eksempel. I land der kvinner blir diskriminert vil en gift kvinne gradvis bære mer og mer nag mot ektemannen. Særlig fordi hun må gjøre alt, eller nesten alt husarbeidet.

HOLLYWOODFEMINISME

Hva Emma Watson og Taylor Swift sier kan muligens være preget av deres ønske om profitt og flere fans. Filmstjerner og popstjerner liker å markedsføre seg som feminister.

Dette bør feministene ikke ignorere. En bør vurdere hva slags intensjoner disse stjernene har bak det de sier.

Kommentar #2

Suzanne Anett Thobro

30 innlegg  116 kommentarer

Misogynoir og misogyni

Publisert over 7 år siden

Hadia Tajik har oversatt feil. Mia McKenzie fra blackgirldangerous.org skriver:

"What does she know about misogynoir? Does she understand that wealthy white women like her are often oppressors of women of color and/or poor women in the world?"

Legg merke til "noir" i endelsen av ordet. Noir = svart. Hun skriver selvsagt misogynoir fordi hun ikke mener kun "hat mot kvinner", men hat mot fargede kvinner.

Kommentar #3

Mette Thobro

0 innlegg  2 kommentarer

Ikke bruke ordet misogyni?

Publisert over 7 år siden

Nei, for det er jo ingen kvinner som kan dette ordet...

Kommentar #4

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mette Thobro. Gå til den siterte teksten.
Nei, for det er jo ingen kvinner som kan dette ordet...

For Tajik, som har åpenbert har misforstått teksten (ref. Thorbos kommentar), så fremstår bruken av ordet "misogyny" som malplassert. Tajik forstår ikke hvorfor McKenzie bruker ordet "misogony" i referanse til "sorte kvinner", når det er en henvisning til "alle kvinner"

Oppklaringen ligger da i at McKenzie snakket om "misogynoir" - som da altså har en annen betydning. 

Din syrlige kommentar var altså någet unødvendig...

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Politikk og religion

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Store Norske leksikon er feminisme en kritisk ideologi som kan legges til grunn for politisk handling, hvor målet er å endre skjev maktfordeling mellom kjønnene

Både politikk og religion har vel det i seg at de kan tiltrekke seg mennesker som trives i ytterkant fremfor i den store midtgruppen. Som Store Norske leksikon skriver er det en ideologi og i ideologene kan man finne mye rart særlig når de er veldig løst definiert.

Det er vel ikke noen som helst grunn til at menn skal favne om feminismen. At feminismen og det mannlige motstykke, som jo ikke en gang har noe navn, kan jobbe for de samme tingene som for eksempel likestilling mellom kjønnene betyr ikke at menn bør være feminister. 

Vi har mye å gripe fatt i i vårt samfunn men i forhold til veldig mange andre land har vi kommet et godt stykke på vei. Menn og kvinner har i det store og hele samarbeidet ikke bare fordi de har vært avhengige av hverandre men like mye fordi de har hatt respekt for hverandre og trivdes i hverandres selskap. 

Fremtiden vil muligens komme dit hen at vi ser hverandre først og fremst som mennesker og så som kjønn. Det er et godt mål på mange områder om vi kunne definere oss  først og fremst som medmennesker og så som alt det andre vi mennesker kan romme og være.

Kommentar #6

Suzanne Anett Thobro

30 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Din syrlige kommentar var altså någet unødvendig...

Mette har faktisk et veldig godt poeng: hvorfor antar Tajik at kvinner flest ikke kan fremmedord? For det er jo det hun sier, når hun anklager McKenzie for å ha brukt misogyni for å være sofistikert, med den følgen at terskelen for å bli feminist blir høyere. Det er tydelig i Tajiks tekst det hun syns er problematisk er bruken av et fremmedord i seg selv, og ikke det at McKenzie bruker det i sammenheng med fargede kvinner. Da spiller det mindre rolle at hun har lest feil - det er bruken av fremmedord i seg selv hun henger seg opp i.

Så det er vel heller din kommentar som er unødvendig.

Kommentar #7

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Bra innlegg av Tajik

Publisert over 7 år siden

`Legg merke til "noir" i endelsen av ordet. Noir = svart. Hun skriver selvsagt misogynoir fordi hun ikke mener kun "hat mot kvinner", men hat mot fargede kvinner.` (Thobro)

Bra! Bortsett fra dette punktet, så synes jeg innlegget hennes er meget bra! Jeg anser meg for å være feminist og jeg har alltid ment at menn må inkluderes. Nå er det mange retninger innen feminisme og jeg har en forkjærlighet for `feminisme er å se at det personlige er politisk`. Altså, en tar utgangspunkt i levde liv når en prøver å forandre politikken. Dette favner alle og er IKKE en ovenfra og ned holdning. Jeg liker godt Tajiks perspektiv her - eneste fallgruver ved å trekke inn menn sterkt er at en kan risikere å oppleve at `det måtte menn til for å ta feminismen på alvor` - noe som sikkert er et nederlag for noen. 

 

Kommentar #8

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Suzanne Anett Thobro. Gå til den siterte teksten.
hvorfor antar Tajik at kvinner flest ikke kan fremmedord?

Kan ikke på noe sted i teksten se at hun uttrykker en antakelse om at kvinner flest ikke kan fremmedord. 

Kommentar #9

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Misogyni/ mysogynoir.

Publisert over 7 år siden

Jeg visste faktisk ikke hva begrepene betydde. Om Tajik hadde kommentert bruken av et fremmedord jeg kjente betydningen av hadde jeg heller ikke følt meg fornærmet på vegne av kvinners intellekt av den grunn. Er det et ord jeg ikke forstår så googler jeg, og vips....Massiv bruk av fremmedord har jeg lite sans for, da det generelt virker ekskluderende.

Synes forøvrig Tajik sier mye fornuftig.

Kommentar #10

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg visste faktisk ikke hva begrepene betydde. Om Tajik hadde kommentert bruken av et fremmedord jeg kjente betydningen av hadde jeg heller ikke følt meg fornærmet på vegne av kvinners intellekt av den grunn. Er det et ord jeg ikke forstår så googler jeg, og vips....Massiv bruk av fremmedord har jeg lite sans for, da det generelt virker ekskluderende. Synes forøvrig Tajik sier mye fornuftig.

Til din info, så er misogyny et relativt vanlig begrep i USA. 

F.eks. 

Googler man "feminism" og "misogyny", så får man ca. 4 mill treff på begge ordene.  

Googler man "misogyni" og "feminisme", så får man henholdsvis 30.000 mot 500.000 treff på norsk. 

Kommentar #11

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Ja til likeverd!

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Dessverre later mange feminister til å trives med å være en slags undergrunnsbevegelse, en motstrøms og eksklusiv gruppe der bermen ikke har adgang. Det holder ikke for dem å identifisere diskriminerende strukturer, slik Watson gjør. Det holder ikke å kreve handling, slik hun også gjør. For å bli godtatt av en del feminister må man bevege seg helt i ytterkanten av det som finnes av skeiv teori.

Etterpå lurer vi på hvorfor så mange 14 år gamle jenter sier at de ikke er feminister.

Er selv 50 og vil ikke kalle meg feminist. Det forbinder jeg med militante kvinnegrupper som gir inntrykk av å ha monopol på hvem som kan hevde å oppleve seg likestilt/-verdig og som, merkelig nok, ser ut til å mene at likestilling får vi først når vi alle er androgyne, eller mest mulig lik menn.

Likeverd/-stilling er for meg frihet til å ta egne valg og bli respektert for det, selv om man velger såkalt tradisjonelt. Om man ønsker å innrette livet sitt slik at far er på jobb og mor er hjemme med barna; Far leser avisen og mor vasker opp etc, så bør man få gjøre det uten å bli hengt ut som bakstreversk.

Etter mitt skjønn er problemet at samfunnet ikke har verdsatt tradisjonelle kvinneyrker og omsorgsoppgaver på lik linje med mer mannsdominerte sysler. Det har liksom vært (og er) noe mindreverdig i å si at man f.eks. er renholder kontra renovasjonsarbeider, hjelpepleier kontra industriarbeider eller sykepleier kontra ingeniør etc. Enda verre er det om man sier at man er hjemmeværende husmor. Da har man ikke bare tatt et mindreverdig valg; Man er rett og slett en sviker av samfunnsordningen.

Det som burde være viktig er vel om den hjemmeværende husmoren/-faren opplever at deres innsats for familien blir verdsatt på lik linje med den utearbeidende forsørgerens? Og at vi erkjenner at samfunnet har like mye bruk for renholdere som renovasjonsarbeidere etc.

Når det er sagt var det nok nødvendig med en mer militant fremtreden for å bli hørt, den gang da kvinner kun var menns eiendom eller leketøy.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere