Harald Olsen

15

Tendensiøs historieskrivning

Alexandra Larsens driver vedvarende og selektiv framheving av negative sider ved islam, og bagatellisering og bortforklaring av de positive.

Publisert: 5. okt 2014

Nettopp hjemkommet fra en reise i det tidligere mauriske Spania konstaterer jeg at Alexandra Larsen (Vårt Land 22. september) fortsatt benekter muligheten for dialog mellom kristne og muslimske lærde med at muslimene ikke kunne «kristne språk».

Men kristne munker og teologer behersket arabisk, og dette var forutsetningen for deres omfattende oversettelsesarbeid av vestlig litteratur til arabisk, som startet i Damaskus og fortsatte i Bagdad og Cordoba.

Bibliotek. Hvorfor ønsket kalifene disse oversettelsene hvis de ikke var interessert i innholdet? Og hvorfor bygget kalif Abd al-Rahman III i Cordoba opp et bibliotek på 400.000 bind (mens det største biblioteket i det kristne Europa på samme tid var på 400 bind), som også omfattet mye filosofisk og teologisk litteratur, hvis han var uinteressert i kristen og jødisk tenkning?

Larsen gjentar spørsmålet om hvorfor orientalske kristne «så å si» er borte fra den muslimske verden. Det har hele tiden vært orientalske kirkesamfunn i de fleste muslimske land. Deres størrelse og oppslutning har vært bestemt av en rekke ulike faktorer, ikke bare muslimsk forfølgelse – som Larsen vil ha det til. Læremessige stridigheter og splittelse har vært en viktig grunn. I de senere årene har også sosioøkonomiske grunner, og drømmen om et mer lukrativt liv i Vesten, vært hovedårsak til utvandring.

Desinformasjon. Larsen driver desinformasjon når hun hevder at jødene ble kastet ut av det mauriske Spania på 1100-tallet. Riktignok fikk jødene det vanskeligere de stedene hvor de fundamentalistiske berber-dynastiene (almoravidene og almohadene) hersket, etter at kalifatet gikk i oppløsning og landet ble splittet opp i en rekke småkongedømmer (taifaer).

Men i de kongedømmene der umayyadenes etterfølgere hersket, ble en tolerant religionspolitikk videreført. Og i kongedømmet Granada, der jødene hadde skapt en blomstrende kultur på 1000-tallet, var det fortsatt et jødisk samfunn – og et fristed – under det siste muslimske dynastiet i perioden 1230-1492. 

Da nasridene kapitulerte for de kristne erobrerne i januar 1492 skjedde det på grunnlag av en avtale som skulle sikre muslimer og jøder trosfrihet og borgerrettigheter. Men bare tre måneder senere ble avtalen brutt av de kristne. 31.mars 1492 underskrev kong Ferdinand og dronning Isabella ediktet som utviste jødene fra det kristne Spania.

Ekspansiv. Jeg har i denne disputten ikke benektet at islam representerte en ekspansiv erobringskultur, og at dette også skjedde gjennom militær overlegenhet. Men jeg har problematisert at dette var et unntak, og setter islam i en særstilling, i forhold til det som ellers skjedde på denne tiden. Her vil jeg bare minne om de kristne frankernes territoriale erobringer i Nord-Europa ved hjelp av en særdeles brutal sverdmisjon. Beryktet er massedrapet av 4.500 saksere på én dag, etter tvangsdåp!

Alexandra Larsens driver vedvarende og selektiv framheving av negative sider ved islam, og bagatellisering og bortforklaring av de positive. Som historisk analyse er dette like ensidig og feilaktig som å beskrive kristendommens sanne vesen med frankisk sverdmisjon, korsfarernes nedslakting av jøder og muslimer i Jerusalem, inkvisisjonens forfølgelse av annerledes tenkende og troende (både kristne, jøder og muslimer) og kristne kolonisatorers brutale erobringer i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 4.10.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Kultur eller religion?

Publisert over 6 år siden

Når Olsen beskriver de positive sidene ved islam, mener han da (eventuelt primært) islam som kultur i et historisk perspektiv, mer presist representert ved den arabiske kulturen eller mener han islam som religion og dens etikk og normer?

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Larsen er knapt tendensiøs

Publisert over 6 år siden

Snarere enn Larsen er det vel heller du som bedriver tendensiøs historieformidling, du" produserer" historie, Larsen beskrivelse er i samsvar med de faktiske forhold, du serverer på den annen side subjektiv historie, jeg så slikt i Sovjet-Unionen i sin tid. Så bestem deg, vil du være aktivist eller historiker ?

Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

:)

Publisert over 6 år siden

Ettersom jeg har skrevet en så kort kommentar, skulle en tro at det også for Aarsund var mulig å lese det lille som står der.

Det eneste jeg gjør, er å stille Olsen et spørsmål. Kan ikke se at det ligger en historiefortelling i det jeg skrev – og således er det heller ingen historieforfalskning.

Og ikke var det noe baktanke med det heller. Bare å avklare premissene for Olsens ellers fyllestgjørende innlegg. I motsetning til deg, Aarsund, er jeg åpen for det meste.

PS. For ordens skyld. Jeg er ikke historiker. Derfor må jeg nesten få stille spørsmål for å forstå bedre. 

Kommentar #4

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nei du er ikke historiker

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Ettersom jeg har skrevet en så kort kommentar, skulle en tro at det også for Aarsund var mulig å lese det lille som står der.

Det eneste jeg gjør, er å stille Olsen et spørsmål. Kan ikke se at det ligger en historiefortelling i det jeg skrev – og således er det heller ingen historieforfalskning.

Og ikke var det noe baktanke med det heller. Bare å avklare premissene for Olsens ellers fyllestgjørende innlegg. I motsetning til deg, Aarsund, er jeg åpen for det meste.

PS. For ordens skyld. Jeg er ikke historiker. Derfor må jeg nesten få stille spørsmål for å forstå bedre.

Nei du er ikke historiker, men du føler deg unektelig som midtpunkt. Nå var min kommentar rettet til Olsen.

Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

:) :)

Publisert over 6 år siden

Ja, slik kan det også gå.

Siden du ikke hadde adressert kommentaren - og det gikk litt i ball for meg med Larsen og Olsen, ja så trodde jeg faktisk at...

Kommentar #6

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Greit det Danielsen

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, slik kan det også gå. Siden du ikke hadde adressert kommentaren - og det gikk litt i ball for meg med Larsen og Olsen, ja så trodde jeg faktisk at...

Det er greit nok det. Den som er tendensiøs i denne debatten er forøvrig Olsen som ønsker å revidere Spanias historie, men Spanias historie er historien om det spanske folkets århundrer lange heroiske kamp mot politisk, religiøs og økonomisk undertrykkelse. For alt jeg vet, Olsen er muligens blant dem som synest at det var en ulykke av Karl Martell stoppet maurerne ved Poltiers.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ok Olsen

Publisert over 6 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
Alexandra Larsens driver vedvarende og selektiv framheving av negative sider ved islam, og bagatellisering og bortforklaring av de positive.

Kom igjen og fortell de positive sidene ved islam.

Vi venter i spenning. 

Kommentar #8

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Vet ikke hva de snakker om

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Larsen beskrivelse er i samsvar med de faktiske forhold, du serverer på den annen side subjektiv historie

Dette er ikke bare feil, pent sagt. Fordi det er himmelropende feil, eller det rene rør fra Aarsunds side. Larsen har ikke filla greie på arabisk/islamsk historie. Det har flere påvist flere ganger.

Hun leverer særdeles selektive utgaver av islams historie med en klar anti-tendens. Dette er historiefaglig meningsløst all den tid hun bedriver en fullstendig uhistorisk normativ evaluering - uten noen som helst forsøk på sammenligninger med andre samtidige regioner og kulturer.

At ikke Aarsund skjønner dette, samt enkelte andre ting han har prestert - om arabisk nasjonalisme, forteller at han heller ikke har filla greie på dette temaet.

Lars Gule

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
har ikke filla greie på

Vi ser at Larsen og Aarsund har blitt tillagt den etterhvert store flokken som ikke "har filla greie på"dette og hint i verden.Velkommen i klubben.

Når det gjelder å ha peiling vil Gule ha hegemoniet uten noen form for konkurranse.

Det viser seg vel mer og mer tydelig at alle som er kritisk til islam må få høre at de er på jordet,...Ihvert fall hvis de ikke går for den typen islamkritikk som er "gangbar" i visse kretser...

Definisjonsverdensmesteren vet jo hvordan ting skal formuleres,og der er døra som en smal sprekk,og få er de som finner den.

 

Kommentar #10

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Takker så mye

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke bare feil, pent sagt. Fordi det er himmelropende feil, eller det rene rør fra Aarsunds side. Larsen har ikke filla greie på arabisk/islamsk historie. Det har flere påvist flere ganger.

Hun leverer særdeles selektive utgaver av islams historie med en klar anti-tendens. Dette er historiefaglig meningsløst all den tid hun bedriver en fullstendig uhistorisk normativ evaluering - uten noen som helst forsøk på sammenligninger med andre samtidige regioner og kulturer.

At ikke Aarsund skjønner dette, samt enkelte andre ting han har prestert - om arabisk nasjonalisme, forteller at han heller ikke har filla greie på dette temaet.

Tusen takk Lars, alltid oppmuntrende med slik ord, da vet man at man er på rett vei. Men over til det mer seriøse, man bør vokte seg vel for ut fra politiske motiver å ville begynne med å revidere historien, der går en grense som selv du burde være klar over, og nok er når du befinner deg borte fra debatten får vi håpe.

Kommentar #11

Torbjørn Greipsland

124 innlegg  177 kommentarer

Det negative må ikke forties!

Publisert over 6 år siden

 

Harald Olsen kommenterer artikler skrevet av Alexandra Irene Larsen. Det gjør han ved på starte en ny tråd og dermed ble hans tittel ”Tendensiøs historieskriving” liggende synlig lenger enn om han hadde skrevet på trådstarters.

Men jeg synes nåværende og tidligere innlegg har vist at Larsen er god på fakta og trekker fram meget viktige forhold om islam. Hvis ikke de negative sider ved en sak, bevegelse eller religion, kommer fram, blir det misvisende.

Det er ikke slik at det gode opphever det vonde. Man kan få det inntrykk at Olsen mener det. Hjelper en nabo til med å reparere hagegjerdet og så stjeler med seg verktøy, så skaper ikke det balanse.

Jeg tror jeg fulgte rimelig godt med i flere aviser da ”den egyptiske våren” begynte. Men det ble ikke noen vår, det ble vinter. Kommentatorene hadde tatt feil.

Nå er det ikke lett å vite hvordan en utvikling blir i et land. Men jeg tror de tok feil fordi de overså de negative sidene ved Det muslimske brorskap. Av flere kommentarer jeg leste var det ingen som henviste til at det i Brorskapets grunnlov står at samfunnet skal bygge på sharia. Det fant jeg først da jeg søkte på nettet. Senere har jeg lest boken ”Islamisme. En orientalsk totalitarisme” av professor em. Mehdi Mozaffari om terror og drap utført at Det muslimske brorskap. Det var opplysende, i motsetning til noe av det vi fikk lese her.

Professor (!) Bjørn Olav Utvik ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk sammenlignet Det muslimske brorskap med KrF i Lyngdal i 1950-åra.Tenk det!

I Aftenposten 31. 8 hadde tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, en meget interessant artikkel kalt ”Vårglimt i en IS-tid”. Der kommer han inn på hvordan Midtøsten-eksperter med ”høy IQ og lav forstand” under den arabiske oppstanden kalte Det muslimske brorskap et ”slags Midtøstens svar på KrF”.

           Nå var de fleste norske kommentarer bedre enn Utviks vill-leding, men de ga et for positivt og ensidig bilde. Og vi ble lurt.

Derfor er det så viktig at folk som Alexandra Irene Larsen kan gi oss et bilde der også negative sider er med. For det er jo gjerne de som merkes mest. Det burde også Olsen skjønne.

 

 

Kommentar #12

Ingar Evje

8 innlegg  183 kommentarer

Takk til Olsen og Gule

Publisert over 6 år siden

Vil bare rette en takk til Harald Olsen og Lars Gule for at dere deler deres kunnskaper og kommer med motforestilllinger til Alexandra Irene Larsens sine artikler.

Mine egne erfaringer med å leve tett på muslimer, siste gang i 3 måneder på Vestbredden (april, mai, juni 2014) og ca 2 år i Mali for 25 år siden, gjør at jeg ikke kjenner meg igjen i Larsens beskrivelser.

Kommentar #13

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Gjeld historie

Publisert over 6 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
Mine egne erfaringer med å leve tett på muslimer, siste gang i 3 måneder på Vestbredden (april, mai, juni 2014) og ca 2 år i Mali for 25 år siden, gjør at jeg ikke kjenner meg igjen i Larsens beskrivelser.

Nei, det er ikkje så rart, for det ho som religionshistorikar har skrive mest om, gjeld hendingar frå mange hundre år tilbake. Og når mange som høyrer til dei kristne minoritetane i Midtausten siste tiåra har flykta derifrå, skjer det ikkje utan grunn. Ei av hovudårsakene er den islamske vekkkinga, der muslimar vender attende til røtene, dvs til tankegangen frå ei tid som var mindre tolerant enn vår.

Eg reknar med at du var på Vestbredden som observatør. Der var gjerne palestinske muslimar den veike parten og såg deg som forbundsfelle. Dei kristne minoritetane i Midtausten, med historie frå lenge før Muhammeds tid, er langt meir utsette, men der dei held til er det for farleg for observatørar å vere, og ingen har våga eller vist interesse for å passe på deira rettar.

Kommentar #14

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Hovedårsaken til kristnes utvandring fra muslimske land?

Publisert over 6 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
I de senere årene har også sosioøkonomiske grunner, og drømmen om et mer lukrativt liv i Vesten, vært hovedårsak til utvandring.

Debatten mellom Larsen og Olsen er etter hvert blitt mer nyansert, og er interessant lesning for mange av oss andre. Jeg håper meningsutvekslingen mellom de to vil fortsette ennå en stund, og takker begge for bidragene så langt.

Olsen skriver at «I de senere årene har også sosioøkonomiske grunner, og drømmen om et mer lukrativt liv i Vesten, vært hovedårsak til utvandring [fra muslimske land]» (min uthevelse). Jeg stusser over dette, for jeg har tidligere fått inntrykk av at undertrykkelse, trakassering, diskriminering og i noen tilfeller regelrette forfølgelser av kristne har vært hovedårsaken til disses eksodus fra Midtøsten.

Olsen mener, om jeg forstår ham riktig, at kristendomsforfølgelse spiller en underordnet rolle som forklaringsfaktor. Kan han dokumentere eller begrunne sitt standpunkt?

Kommentar #15

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Distinksjoner?

Publisert over 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
jeg har tidligere fått inntrykk av at undertrykkelse, trakassering, diskriminering og i noen tilfeller regelrette forfølgelser av kristne har vært hovedårsaken til disses eksodus fra Midtøsten.

"Fått inntrykk av"? Men hvor er dokumentasjonen? Ikke på forfølgelse, for det kan vi finne i en rekke menneskerettighetsrapporter, men på utvandring som følge av at forfølgelsen er så sterk at den motiverer til å reise? 

For her er det noen ganske fine grenser mellom diskriminering, trakassering, undertrykkelse og forfølgels på den ene siden, og økonomisk misære på den andre. For det er vel ikke slik at når kristne søker lykken andre steder i verden, skyldes dette utelukkende forfølgelse på grunn av troen, men når andre søker lykken andre steder - og påberoper seg forfølgelse, diskriminer osv. - så er de hovedsaklig økonomiske migranter?

Det er et problem i dag at det forekommer forfølgelse (av mange grunner), diskriminering og undertrykkelse i mange land hvor også økonomiske vanskeligheter og fattigdom er utbredt. Dermed blir det vanskelig å skille flyktninger fra økonomiske migranter. For noen ganger kan fattigdommen være et resultat av diskriminering - på religiøst, etnisk og/eller politisk grunnlag.

Lars Gule

Kommentar #16

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Kristen eksodus fra Midtøsten

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
"Fått inntrykk av"? Men hvor er dokumentasjonen? Ikke på forfølgelse, for det kan vi finne i en rekke menneskerettighetsrapporter, men på utvandring som følge av at forfølgelsen er så sterk at den motiverer til å reise?

Den som har fremmet påstander på dette området, er Olsen, ikke meg. Det er altså Olsen som bør kunne dokumentere sin påstand. Jeg har bare stillt et spørsmål, og det burde jeg kunne gjøre selv om mitt utgangspunkt ikke er annet enn en løs formodning. Men her er noen antydninger om hvorfor jeg ikke uten videre tror Olsen har dekning for sin påstand:

Bekymret over «nesten bibelsk utvandring av kristne fra Midtøsten». Til tross for at kristendommen har sitt opphav i Midtøsten, går antall kristne i regionen ned år for år. [...] På Det amerikanske universitetet i Beirut, er palestineren Tarif Khalidi professor og spesialist på islam. Han han oversatt Koranen og forfattet en bok om muslimens historier om Jesus. Nå er professoren bekymret over den nesten bibelske utvandringen av kristne fra Midtøsten. Han ser på dette som en tragedie og et slag mot den stolte grunnmuren av arabisk, islamsk sivilisasjon. På en pressekonferanse i Beirut sa professor Khalidi: «Hvis islamsk sivilisasjon har noe å vise til er det nettopp pluralisme og sameksistens … Hvis Nobels fredspris hadde eksistert for noen hundre år siden, ville den ha blitt tildelt den islamske sivilisasjon. Men nå står det barberere ved byportene. Kristne blir drept, nonner bortført og biskoper forsvinner. Dette rammer oss rett i hjertet.» Odd Karsten Tveit, NRK.

En siste bønn for Midtøsten. Millioner av kristne har flyktet fra Midtøsten de siste tiårene. Bare små lommer er tilbake av en religion som ble født i dette karrige området. Dagens mange konflikter kan bli det endelige nådestøtet mot en 2000 år gammel kristen kultur øst for Middelhavet. Aftenposten Innsikt.

Forsvinner de kristne fra Midtøsten?. I det siste har det kommet mange rapporter om at kristne forsvinner fra Midtøsten. Krig og religiøs vold skal ha tvunget dem til å flykte fra sine hjemland. Åpne Dører. Kristne flykter fra Midtøsten. Militant islam driver kristne på flukt fra Midtøsten, hevder Vatikanet. Den kristne befolkningen behandles som annenrangs borgere og "femtekolonister". Dagen. Hvorfor flytter kristne palestinere?. Det pyntes til jul i Betlehem, men for stadig færre kristne palestinere. En tiltagende islamisering er i ferd med å avkristne Midtøsten, men i de palestinske områdene bidrar også okkupasjonen til utflyttingen. Av Karin Abraham, forsker ved Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse (SISA). Vi ser nå samme mønster i Syria som vi så i Irak. Militante islamister angriper de kristne – og de som kan, flykter. Kronikk i Vårt Land, 14. APRIL 2014 (republisert av Stafanusalliansen). Av generalsekretær Hans Aage Gravaas.

Et kjapt googlesøk har altså styrket min mistanke om at Olsens fremstilling av akkurat denne saken er en smule tendensiøs. Den som søker, vil kunne finne mange flere artikler som peker i samme retning som ovenstående.

Kommentar #17

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Vri

Publisert over 6 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ønsket kalifene disse oversettelsene hvis de ikke var interessert i innholdet? Og hvorfor bygget kalif Abd al-Rahman III i Cordoba opp et bibliotek på 400.000 bind (mens det største biblioteket i det kristne Europa på samme tid var på 400 bind), som også omfattet mye filosofisk og teologisk litteratur, hvis han var uinteressert i kristen og jødisk tenkning?

Du påstår altså at dette er et bevis på islams fortreffelige sider, altså det motsatte av negative sider, ved islam. Men det du her nevner kan like godt tolkes som en positiv side ved kristendommen og de kristne undersåttene.

Selvsagt var kalifen interessert i kristen og jødisk tenkning, for tenkning var ikke akkurat noe islam selv hadde frembrakt i særlig grad, - det ser vi i ettertid til fulle - så hvorfor skulle han ikke suge ut noen ekstragevinster av å tilegne seg jødisk og kristen kultur?

En imperialistisk okkupant vil alltid være interessert i å utnytte de okkuertes ressurser enten de er fysiske eller menneskelig. (Ta f esk slaveforsendelsene til kalifene).

Det du sier er at okkupanten her tilførte de okkuperte større verdier enn de selv hadde.

Er dette seriøs historiefremstilling?

Kommentar #18

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Kristen misære

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
For her er det noen ganske fine grenser mellom diskriminering, trakassering, undertrykkelse og forfølgels på den ene siden, og økonomisk misære på den andre.

Nå har vel ikke de kristne, som gruppe, vært kjent som om de skulle leve i økonomisk misære verre eller lik sine naboer, snarere tvert imot. Eller hva?

Kommentar #19

Torbjørn Greipsland

124 innlegg  177 kommentarer

Venter på svar fra Harald Olsen

Publisert over 6 år siden

 

Harald Olsen har kritisert Alexandra Irene Larsen for tendensiøs historieskriving. Jeg synes tvert imot hun har omtalt meget viktige forhold. Dessuten påpekt feil og mangler i Olsens påstander.

Nå har Ole Jørgen Anfindsen stilt noen meget viktige spørsmål som har sammenheng med det Olsen har skrevet, nemlig hovedårsaker til kristnes utvandring fra muslimske land. Jeg håper Olsen vil svare på spørsmålene.

Kommentar #20

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Jødene

Publisert over 6 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
Larsen driver desinformasjon når hun hevder at jødene ble kastet ut av det mauriske Spania på 1100-tallet.

Hevder Larsen virkelig at "jødene", som samleet gruppe (?) ble kastet ut av Spania?

Når og hvordan kom "de" - eller så mange av dem - så tilbake? Etter hvor mange generasjoner?

Og hvor mange? Og dro de frivillig tilbake? Hvorfor?

Kommentar #21

Torbjørn Greipsland

124 innlegg  177 kommentarer

Savner svar fra forsker Harald Olsen, UiA

Publisert rundt 6 år siden

Seniorforsker Harald Olsen ved Universitetet i Agder tar seg tid til å skrive i Vårt Land papiravisen og på verdidebatt om hellige steder som skaper konflikt. Det er bra.

Men jeg savner fortsatt at Olsen tar seg bry med å svare på spørsmål og utfordringer han har fått om påstander han har kommet med om islamsk historie i denne tråden og i tråd startet av Alexandre Irene Larsen. Flere mener Olsen kommer med feilaktig informasjon. Blant andre har Ole Jørgen Anfindsen utfordret han med begrunnede spørsmål.

Jeg synes det er underlig om Harald Olsen som trådstarter og som forsker ved et universitet, lar være å svare, hvis han kan imøtegå påstandene fra andre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere