Linda Noor

16

Flerkulturell eldreomsorg

Presisering: Jeg mener ikke at det offentlige skal tilrettelegge for eldrehjem for egne innvandrergrupper, men at dette kan gjøres på eget initiativ ved behov.

Publisert: 2. okt 2014

Vårt Land skriver i dag om at antall innvandrere over 80 år vil firedobles de neste 20 årene. Dette er en problemstilling vi må være forbredt på, og en del av de konkrete utfordringene knyttet til dette nevnes punktvis i Vårt Lands artikkel.

Jeg blir sitert på at jeg vil ha egne eldrehjem for ulike innvandrergrupper. Her vil jeg presisere at jeg ikke mener at samfunnet skal tilrettelegge for dette, men at det vil bli en realitet at en del eldrehjem, særlig i Gamle Oslo, Groruddalen og Oslo Sør, vil ha en høy andel brukere med innvandrerbakgrunn og at det er viktig å imøtegå denne utviklingen på en kompetent og inkluderende måte.

Samfunnet skal sørge for at individet har tilgang til likeverdige tjenester, og dette innebærer blant annet at kommunen må sørge for at det er tilstrekkelig flerkulturell kunnskap hos sine ansatte i eldreomsorgen, og at man er klar over de utfordringene det medfører å ha svak språkforståelse og/eller andre kulturelle- og religiøse referanserammer enn majoritetsbefolkningen. 

Hvis noen ønsker å opprette egne eldresenter basert på språkgruppe, religion eller annen tilhørighet, så er ikke det statens ansvar, men noe som kan gjøres i privat regi, på samme måte som for eksempel Jødisk bo- og seniorsenter, som jeg trakk frem som eksempel til Vårt Land.

I et velfungerende flerkulturelt samfunn skal ikke det offentlige legge opp til segregering, men inkludering i fellestjenestene. Det må likevel være rom for at det kan opprettes egne private tilbud, som kan gi en mer spisset tilrettelegging for aktuelle målgrupper. Å ivareta våre eldre er en av de fremste oppgavene for fellesskapet, og en god flerkulturell eldreomsorg bør være en viktig politisk satsning fremover.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Misforståelse?

Publisert nesten 7 år siden

Her tror jeg nok du misforstår Linda Alaghari.  Mener du at "Jødisk bo- og omsorgssenter", som hun nevner som et eksempel, er rasediskriminerende?

Kommentar #3

Linda Noor

16 innlegg  17 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Selv private tilbud basert på språklig, etnisk, religiøs eller annen tilhørighet, må selvfølgelig være åpne for alle.

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Eldre i institusjoner er ufrivillige samboere

Publisert nesten 7 år siden

Når eldre blir avhengige av institusjonsplass på grunn av sviktende helse, så byr dette på mange utfordringer for dem.

- De blir avhengige av hjelpere og sårbare for deres måte å yte hjelp på.

- De må tilpasse seg institusjonslivet.

- De mister muligheten for å ha et normalt privatliv.

- De tvinges til å omgåes mennesker de kanskje aldri ville tenke på å invitere inn i sitt hjem.

- De må sitte ved samme bord, samme stue, se de samme programmene på TV dersom de velger å sitte i fellesrommet.

- De må spise den samme maten, synge de samme sangene og smile av de samme vitsene.

Disse utfordringene må hjelperne være klar over og arbeide bevisst med for å mykne opp.

Jeg mener at eldre har store utfordringer i en sårbar fase av livet, og trenger individuell omsorg så langt som mulig for å få en best mulig alderdom. Derfor mener jeg at det bør opprettes egne sykehjem eller ihvertfall egne avdelinger for mennesker med ulik religiøs og kulturell tilhørighet. Det er ikke luksus og urimelig å kreve av kommunene. Det skulle bare mangle i et land hvor vi betaler høye skatter.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at eldre har store utfordringer i en sårbar fase av livet, og trenger individuell omsorg så langt som mulig for å få en best mulig alderdom. Derfor mener jeg at det bør opprettes egne sykehjem eller ihvertfall egne avdelinger for mennesker med ulik religiøs og kulturell tilhørighet. Det er ikke luksus og urimelig å kreve av kommunene. Det skulle bare mangle i et land hvor vi betaler høye skatter.

Jeg er for ung til å forstå dette fullt ut, og som det er vanlig med ungdommen har jeg naturligvis svaret. Jeg ser ingen grunn til å segrere ytterligere.

Personalet finner frem til de mennesker som passer sammen i den forstand at noen er nødt til å dele rom. Å pålegge institusjonen at det skal være egne avdelinger for mennesker med ulike kriterier blir unaturlig.

I dag skilles de sterkest demente ut til egne avdelinger. Skal man fx skille demente som knapt aner hvem de andre er ut på egne avdelinger etter enda fler kriterier?

Pleiebehovet er den avgjørende faktor her i tillegg til plassene til rådighet. La oss ikke gjøre dette vanskeligere og dyrere enn strengt tatt nødvendig. 

Kommentar #7

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Uff

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
- De blir avhengige av hjelpere og sårbare for deres måte å yte hjelp på.

- De må tilpasse seg institusjonslivet.

- De mister muligheten for å ha et normalt privatliv.

- De tvinges til å omgåes mennesker de kanskje aldri ville tenke på å invitere inn i sitt hjem.

- De må sitte ved samme bord, samme stue, se de samme programmene på TV dersom de velger å sitte i fellesrommet.

- De må spise den samme maten, synge de samme sangene og smile av de samme vitsene.

Disse utfordringene må hjelperne være klar over og arbeide bevisst med for å mykne opp.

Jeg mener at eldre har store utfordringer i en sårbar fase av livet, og trenger individuell omsorg så langt som mulig for å få en best mulig alderdom. Derfor mener jeg at det bør opprettes egne sykehjem eller ihvertfall egne avdelinger for mennesker med ulik religiøs og kulturell tilhørighet. Det er ikke luksus og urimelig å kreve av kommunene. Det skulle bare mangle i et land hvor vi betaler høye skatter.

At jeg skulle gå inn og lese dette like før jeg skulle gå og legge meg. En kunne bli deprimert av mindre.

Jeg har ikke sagt det før, men jeg gjentar det nå: Den politikken som føres harmonerer ikke med motstanden mot aktiv dødshjelp.

God natt!

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Unges og eldres ulike perspektiv

Publisert nesten 7 år siden

Litt sårt, men interessant at Tande som er en eldre mann, reagerer som jeg når det gjelder den nedslående virkeligheten slik den kan oppfattes og at dette er noe vi bør ta tak i framover.

Også interessant at de yngre har et perspektiv som er annerledes. Her handler det om rettigheter og helsehjelp, at det ikke skal bli for dyrt og at personalet vet best.

Saken er at eldre fortsatt er mennesker som skal få leve verdige liv. Saken er også den at norske sykehjem er bedre enn sitt rykte, men at framtidens utfordringer i forhold til det flerkulturelle Norge må bli tatt på alvor for å sikre den enkelte eldres integritet.

Kommentar #9

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Ting tar tid.

Publisert nesten 7 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Samfunnet skal sørge for at individet har tilgang til likeverdige tjenester, og dette innebærer blant annet at kommunen må sørge for at det er tilstrekkelig flerkulturell kunnskap hos sine ansatte i eldreomsorgen, og at man er klar over de utfordringene det medfører å ha svak språkforståelse og/eller andre kulturelle- og religiøse referanserammer enn majoritetsbefolkningen.

Nå er det vel fremdeles et godt stykke igjen før man kan snakke om likeverdige tjenester for både "Ola og Ali" og forskjellene vil neppe utjevnes av den ventede "eldrebølge". 

Vet ikke om det er noen grunn til å verdige "Ali" mer bekymring enn "Ola", da det virker rimelig å anta at antallet yngre innvandrere/ nordmenn med fremmedkulturell bakgrunn vil øke i tilsvarende takt som eldre. Derav synes det naturlig å forvente at antallet helsepersonell med fremmedkulturell bakgrunn også vil øke. Parallellt er det vel heller ikke urimelig å anta at lengre fartstid i landet vil kunne minske de kulturelle forskjellene/ misforståelsene, både ved at fremmedkulturelle lærer seg mer om norsk kultur og motsatt? Vi skal tross alt ikke lengre tilbake enn min egen oppvekst før det var langt mellom fremmedkulturelle nordmenn. Om 30-40 år er vi som husker utlendinger i Norge som noe eksotisk en utdøende rase og de fleste vil ha vokst opp med at det er normalen.

Hva angår privatisering av helsetjenester er jeg skeptiker, men nå er det engang slik at den lovgivende forsamling har åpnet for slike tjenester og da kan man vel ikke nektes å tilby kulturelt tilpassende tjenester innenfor lovens rammer?

Kommentar #10

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Ola og Ali

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke om det er noen grunn til å verdige "Ali" mer bekymring enn "Ola",

Begge er hjelpetrengende og begge har pårørende, men de pårørende forholder seg til Ali og de øvrige beboerne på en annen måte enn Ola er vant til, og de er mange.  

Ali spiser kun halal-slaktet mat, Ola ligger ribbe og skinkesteik.

Ali vil vende seg mot på kne mot Mekka flere ganger om dagen, Ola folder hendene og vil gjerne se gudstjenesten på TV.

Julaften blir feiret, eller unnlates å feires for ikke å støte Ali. Likeledes er det for Ali når ramadan skal feires.

Det er mange temaer som blir tabu i stuen, det som nå har blitt deres felles hjem.

Ola og Ali har ulik oppvekst og mange ulike livserfaringer. Det som kjennes trygt og godt for den ene blir fremmedartet for den andre. De er slitne og strever med hukommelsen og truende delirium.

Ola og Ali trenger trygghet, forståelse og omsorg som ikke er til å ta feil av mot slutten av livet. Og de trenger hjelp til å finne styrke i sin tro når de ikke lenger kan oppsøke trosfellesskapet selv.

Er det for mye forlangt at det taes hensyn til både Ola og Ali ved å gi dem tilbud om helsehjelp i tråd med deres tro og tradisjon?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere