Ståle Halsne

50

Bibelsyn fra en lekmanns perspektiv

I stedet for å slå folk i hodet med bibelvers må vi være i stand til å forklare konsekvensene av en moral som endres. Konservative må kunne begrunne sine standpunkt ut fra et ideologisk perspektiv.

Publisert: 23. sep 2014

Debatten om bibelsyn har pågått en tid. Spesielt i forhold til utviklingen av Menighetsfakultetet. Som kristen vet jeg at dette angår meg. Bibelsyn handler til syvende og sist om hvem Gud er. Det er med andre ord avgjørende for den kristne tro. Men hva mener jeg?

Redaktør i Dagen, Tarjei Gilje, skrev følgende i sin lederartikkel 30. august;

«I min generasjon vegrer mange antatt konservative kristne seg for å ta stilling i samtidens betente spørsmål. Andre overlater vurderingen til fagfolket. Eventuelt identifiserer man seg med det synet det er forventet at man skal ha, men uten at man egentlig har engasjert seg og dermed kan forklare hvorfor man mener det man mener.»

Dette tror jeg stemmer. Og det utfordret meg fordi det var meg Gilje snakket om. Det er jeg som identifiserer meg med det synet det forventes jeg skal ha, men vet jeg hvorfor?

I mange bedehusmiljø blir det forventet at man skal ha et konservativt syn i både viktige og mindre viktige saker. Men hvorfor sies det lite om. Dette er alvorlig og bør vekke bekymring, for som Gilje sier videre; «De som måtte tro at typisk konservative standpunkter nærmest blir videreført av seg selv i dagens Norge, bør forberede seg på store skuffelser.»

Svært mange av de konservative standpunkter man i dag forventes å skulle videreføre er i liten eller ingen grad forankret i et ideologisk menneskesyn hvor man har klart for seg at den allmektige og treenige Gud har skapt hvert enkelt menneske med en mening; relasjon og samfunn med Ham! I stedet har vi lært om en Gud som er dommer over synd. Menneskeverdet er i svært liten grad relatert til skapelsen, men heller utelukkende til frelsen. Faktum er at sammenhengen mellom en treenig Gud som i sitt råd skaper mennesket, gir avkall på sin allmakt ved å gi mennesket fri vilje til å elske Ham, og som så velger å dø for å berge sine skapninger, til sammen gir oss en forståelse av hva mennesket er! Mennesket er meningen bak hele skaperverket. Intet mindre. Den Treenige Guds relasjon til mennesket er den høyeste mening med hele skapelsen, og dette lengter Han etter.

Et slikt grunnlag for vår tro har vi hørt lite om fra talerstolene på bedehusene langs Vestlandet. Nå sier ikke jeg at forkynnelsen har vært feil. Det er helt nødvendig for ethvert menneske å se sin egen fortapte situasjon for å kunne motta frelsen fra Jesus Kristus. Og dette forholdet mellom den enkelte og Jesus Kristus vil alltid være det avgjørende for vår tro.

Men når vi diskuterer bibelsyn må konservative i større grad skille mellom spørsmål som ikke har noen konsekvens for moralen fra de som har det. Det har ikke noen konsekvens om hvorvidt jorden er 6.000 år gammel eller ikke. Derimot har moralske spørsmål enorme konsekvenser. For moralen kommer fra Gud selv. Sier vi at moralen endrer seg betyr det at Gud endrer seg. Og et slikt syn på Gud er dramatisk.

Forstår vi ikke dette vil vi ikke være i stand til å gjøre rede for våre konservative meninger når vi blir utfordret fra liberale og sekulære kretser. Spesielt i samlivsetikken. Kjærligheten blir brukt som trumfkort, og vi står tilbake med svarteper. Men med forståelsen av en lidende Gud som selv har blitt avvist vil vi kunne forklare at kjærlighetens bakside er lidelse. Vårt lodd er å leve med savn, på samme måte som Han gjør det. Denne forståelsen av selve livet må vi holde fast på overfor en sekulær bevegelse som sluker alle med budskapet om nytelse. I stedet for å slå folk i hodet med bibelvers må vi være i stand til å forklare konsekvensene av en moral som endres. Konservative må kunne begrunne sine standpunkt ut fra et ideologisk perspektiv. Nå er ikke kristendommen en ideologi, men om vi skal kunne gjøre rede for at våre standpunkt er gode, må vi kunne forklare hvorfor. Da må vi kunne argumentere ideologisk. Vi må kunne vise at valg har konsekvenser.

Det bør være i konservatives interesse, at våre kristne og konservative standpunkt har en solid forankring og forståelse. Bare på den måten kan vi føre dem videre. Og da tåler de godt en runde i arenaen.

Først publisert i avisen Dagen 23.09.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det betyr heller ingen ting...

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Det har ikke noen konsekvens om hvorvidt jorden er 6.000 år gammel eller ikke. Derimot har moralske spørsmål enorme konsekvenser. For moralen kommer fra Gud selv.

at vitenskapen idag dissekerer Jesu ord og konkluderer med at han ikke svarte utfyllende nok og i tråd med vitenskapelige prinsipper.

Jesus talte inn i sin tid med de ord og begreper som menneskene rundt ham hadde grunnlag for å forstå. Jesus valgte nettopp å komme til vår jord i denne tiden som var den rette for hans ankomst.

Jesu budskap om frelse og etterfølgelse er evige, det er det som er poenget.

Som innfødt bedehusinnbygger og med bibelskolebakgrunn i Staffeldsgate har jeg mange gode erfaringer fra dette miljøet. Jeg erfarer allikevel at den lutherske tradisjonen mangler den åndelige veiledningen og  den dype mystikertradisjonen som den katolske kirke innehar.

Jeg tror at løsningen på de intellektuelle utfordringene som den protestantiske kirkehalvdelen strever med i vår tid, kan finne sin løsning ved å vise til mysteriet i vår tro. Det er på tide at kristne forenes og at kirkene våre tilbakeføres til den før-reformatoriske stand dersom den skal stå seg mot en økende sekularisering og oppløsning.

Kommentar #2

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

En god oppsummering!

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Faktum er at sammenhengen mellom en treenig Gud som i sitt råd skaper mennesket, gir avkall på sin allmakt ved å gi mennesket fri vilje til å elske Ham, og som så velger å dø for å berge sine skapninger, til sammen gir oss en forståelse av hva mennesket er! Mennesket er meningen bak hele skaperverket

Det er pussig for meg at du fortsetter slik:

..."Et slikt grunnlag for vår tro har vi hørt lite om fra talerstolene på bedehusene langs Vestlandet...."

For det var nettopp fra "talerstolene på Vestlandet" jeg ble innviet i nettopp dette bibelsynet. Rettere sagt legbevegelsens "Gamle Vestlandske Indremisjon".

Det har forøvrig vært til stor glede for meg!

Du fremhever viktigheten av moralsk bevissthet:

..."Forstår vi ikke dette vil vi ikke være i stand til å gjøre rede for våre konservative meninger når vi blir utfordret fra liberale og sekulære kretser. Spesielt i samlivsetikken. Kjærligheten blir brukt som trumfkort, og vi står tilbake med svarteper. Men med forståelsen av en lidende Gud som selv har blitt avvist vil vi kunne forklare at kjærlighetens bakside er lidelse. Vårt lodd er å leve med savn, på samme måte som Han gjør det. Denne forståelsen av selve livet må vi holde fast på overfor en sekulær bevegelse som sluker alle med budskapet om nytelse. I stedet for å slå folk i hodet med bibelvers må vi være i stand til å forklare konsekvensene av en moral som endres. Konservative må kunne begrunne sine standpunkt ut fra et ideologisk perspektiv..."

Dette er en etikk som må vokse frem i den enkelte. For her leser jeg deg mellom linjene, at du tenker på f. eks. at homofiles rett til samliv begrunnes med kjærlighet, men at dette ikke er kristen etikk. Og at vi må fastholde for dem gjelder at de må se "dybdene i lidelsen" de opplever ved å være avholdene .

Vet du, den etikken du viser til her er et tveegget sverd.

Dersom et menneske i tro og kjærlighet velger sølibatet som sin vei, sier selv Jesus at det vedkommer "den som forstår dette"! Det er faktisk ikke hans påbud til oss generellt.

Jeg ser ingen almengyldig kristen etikk som kan pålegge noen avholdenhet. Men i all etikk sier Jesus, står kjærlighetsbudet som overordnet! Derfor er voldlig nytelse en selvsagt uetisk handling.

Det er ingen ktisten etikk eller lov mot nytelse i sin almindelighet! Men advarsler mot "nytelsessyke". og det lider samfunnet vårt generelt av. Vi skal ha mange butikker med enormt utvalg så billig som mulig, med lettvint adkomst... vi kappes i å smake, eie, og delta for å oppnå alle former for nytelse..

Vi er alle medskyldige i samfunnets nytelsesjag.

Men kristen etikk må få vokse troens liv med hver enkelt, den kan ikke pålegges andre.

Altså, vi må, til enhver tid sørge for å legge våre egne etiske valg inn under kjærlighetens overordnende verdier, og om våre valg i enkelte tilfeller kan medføre at vi må velge en tung eller smertefull vei, en lidelse, så har Kristur lidd før oss! og gjort vår lidelse til å bære, så vi kan tåle det utålelige.

Jeg mener at en slik etikk ikke kan pålegges noen, men jeg er enig i at forkynnelse og vitnesbyrd fra kirke og kristne skulle vise oss den styrken som ligger i en helhetlig kjærlighetsetikk, og om mulig...selv vise oss hvordan den virker i praksis!

Så underskriver jeg på din tanke om at nytelsesetikk er den svakeste etikk et samfunn kan ha...

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
I stedet for å slå folk i hodet med bibelvers må vi være i stand til å forklare konsekvensene av en moral som endres. Konservative må kunne begrunne sine standpunkt ut fra et ideologisk perspektiv.

Hei Ståle

Kulturen endres,men Bibelen endres ikke, den står fast på sine ord som er nedskrevet av mennesker som er åpenbart i Åndens visdom.Om menneskene snakker om moral, så er det også godt,en god moral kan være tilstede uten at man trenger å Bibelens skrifsteder. Mange mennesker har en god moral, og forstår forskjellen på rett og galt, fordi man har lover å forholde oss til. 

En konservativ kristen er ikke noe negativt,men kan være negativt, hvis man ikke forstår det grunnleggende med frelsen.

DET FINNES JO MANGE SOM SLÅR FOLK I HODET MED BIBELVERS, MEN DET HJELPER INGEN TING, HVIS MOTAKER IKKE FORSTÅR BUDSKAPET.

Derfor tror jeg at det å påminne den troende bror og søster om hva som står skrevet i Guds ord, slik at man selv kan lese og og forstå hva som egentlig står skrevet om dette. men der kan det også være vanskeligt, for den troende har ulike utgangspunkter. for det finnes både teologer, og de som tolker ordet ihjel. slik at budskapet og moralen i i Guds ord forsvinner. men Jesus var jo den som var mest konservativ, men han viste sin kjærlighet i handling også, så jeg tror om man skal være konservativ, så bør det også synes i handling. Et innformatikk innlegg.

mvh

Rune

Kommentar #4

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Klarer vi ikke lese Bibelen selv lenger?

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Debatten om bibelsyn har pågått en tid. Spesielt i forhold til utviklingen av Menighetsfakultetet. Som kristen vet jeg at dette angår meg. Bibelsyn handler til syvende og sist om hvem Gud er. Det er med andre ord avgjørende for den kristne tro. Men hva mener jeg?

Det som forundrer meg omigjen og omigjen er hvorfor ikke vi kristne kan forholde oss til Bibelen og ikke la oss styre av diverse eksterne konservative/liberale Bibelsyn.

Man blir da ikke frelst gjennom andre menneskers forskjellige Bibelsyn.

Klarer vi ikke lese Bibelen selv lenger?

Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Skapelsen - en kjærlighetshandling

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Svært mange av de konservative standpunkter man i dag forventes å skulle videreføre er i liten eller ingen grad forankret i et ideologisk menneskesyn hvor man har klart for seg at den allmektige og treenige Gud har skapt hvert enkelt menneske med en mening; relasjon og samfunn med Ham! I stedet har vi lært om en Gud som er dommer over synd. Menneskeverdet er i svært liten grad relatert til skapelsen, men heller utelukkende til frelsen. Faktum er at sammenhengen mellom en treenig Gud som i sitt råd skaper mennesket, gir avkall på sin allmakt ved å gi mennesket fri vilje til å elske Ham, og som så velger å dø for å berge sine skapninger, til sammen gir oss en forståelse av hva mennesket er! Mennesket er meningen bak hele skaperverket. Intet mindre. Den Treenige Guds relasjon til mennesket er den høyeste mening med hele skapelsen, og dette lengter Han etter.

Ifølge rabbinsk teologi går ideen om pakten mellom mennesker og Gud, ideen om å skape et hellig folk som står i forhold til og i enhet med Gud, forut for ideen om verdens skapelse. Denne ideen er skapelsens egentlige årsak. 

Universet ble ikke skapt for at det skal finnes masse stjerner og planeter, men for å finne et rom for pakten, for et kjærlighetens JA mellom Gud og de menneskene som tror på Han. Guds kjærlighet til oss, Guds egen slekt - oss mennesker - er årsaken til verdens skapelse.

Greier vi å ane i hele tatt hvor stor Gud er - greier vi i hele tatt å ane hvor stor kjærlighet Gud er - greier vi i hele tatt å ane hvor enormt Jesu offer er - greier vi å forstå hvor enormt lite vi vet og forstår av Gud?

Hvordan kan vi utrykke og forstå nærværet av og opplevelsen av virkelig virkelighet?

Mennesket er av Guds slekt forteller Paulus oss i Apgj 17, 28.

28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.

Selv har jeg har kommet til den erkjennelsen at:

Vi skal ikke frykte det vi ikke fatter. Gud skal ikke forstås, men elskes.

Det er det Jesu mener da han sier i Matt 18, 3-4:

3 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. 4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Vi skal bare tro og elske Gud. Ikke forstå troen i hjel. Det gjorde fariseerne og de ble dømt.

Og - Det er ikke så farlig hva vi gjør, men at det vi gjør bør vi gjøre på kjærlighetens grunn.

For vårt virkelige liv er tilbakekomsten etter vår fysiske død. Tilbakekomsten til vår virkelig virkelighet, før syndefallet - tilbake til herligheten i Guds favn.

Skapelsen er en kjærlighetshandling - for Gud er kjærlighet.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Bare mellom oss, Halsne.

Publisert over 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Forstår vi ikke dette vil vi ikke være i stand til å gjøre rede for våre konservative meninger når vi blir utfordret fra liberale og sekulære kretser. Spesielt i samlivsetikken. Kjærligheten blir brukt som trumfkort, og vi står tilbake med svarteper. Men med forståelsen av en lidende Gud som selv har blitt avvist vil vi kunne forklare at kjærlighetens bakside er lidelse. Vårt lodd er å leve med savn, på samme måte som Han gjør det. Denne forståelsen av selve livet må vi holde fast på overfor en sekulær bevegelse som sluker alle med budskapet om nytelse. I stedet for å slå folk i hodet med bibelvers må vi være i stand til å forklare konsekvensene av en moral som endres.

Bibelen instituerer i oss det syn at vi er syndere hele livet. Jeg kan bli tilgitt her....... men allerede når jeg har kommet hit har jeg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser forsyndet meg igjen slik at jeg er tilbake ved null. For så vidt harmonerer dette med mitt grunnleggende syn på mennesket. Vi er født gode men har evnen til også å gjøre ondt, og derfor trenger vi retningslinjer slik som Bibelen gir oss. Før Budene var det antagelig enda mer barbari enn det som beskrives i GT. 

Siden jeg er synder gjennom livet, men forsøker å holde meg til tekstene, trenger jeg nåden og kjærligheten fra Gud og mennesker. I tillegg er jeg villig til å se mildt og nådig på alle andre som også relativiserer sine liv og forsøker å balansere slik at de finner den farbare vei de er i stand til å gå. Slik stiller jeg meg naken foran Gud og menneskser og vet at jeg aldri strekker helt til, men jeg forsøker ut fra mine forutsetninger å gjøre hva jeg evner i tråd med lignelser i Skriften.

Vi er et fellesskap av syndere som bør se med velvilje, kjærlighet og nåde på alle andre i samme situasjon. Ingen pinlige spørsmål stillet. Ingen nevnt, ingen glemt. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere