Alexandra Irene Larsen

19

Islamsk imperialisme

Dersom islam var en slik tolerant religion overfor kristne og jøder – hvorfor er de orientalske kirkesamfunnene i dag så å si borte fra den muslimske verden?

Publisert: 22. sep 2014

Harald Olsen vil ikke innrømme sine feil fra sitt første innlegg i Vårt Land. Jeg har vist hvordan ingen av hans historiske eksempler motbeviser eksistensen av islamsk imperialisme, mens flere av dem tvertimot bekrefter den. Hans nye innlegg er ikke bedre.

LES MITT FØRSTE INNLEGG: Ydmykhetens begrensninger

LES HARALD OLSEN SVAR: Monomam islam-kritikk

LES MITT SVAR TIL OLSEN: Kritikk av islam, ikke mistenkeliggjøring

LES HARALD OLSENS ANDRE: Mer fortegning av islam

 Olsen åpner sitt innlegg med "At kristne og jøder gjorde karriere under muslimske herskere­ prøver Larsen å redusere til rent individuelle unntak, mens de som grupper ble undertrykket og forfulgt.” Jeg påstår ikke at dette var individuelle unntak, for det finnes mønstre i disse karrierene. Men jeg vil påstå at jøder og kristne som grupper ble undertrykket og periodevis forfulgt. Vil han benekte dette?

"At kristne tapte sin maktposisjon og sine privilegier som majoritetskultur gjennom den muslimske erobringen av Spania, ligger i sakens natur.” Det er utvilsom rett om sakens natur, men hva var saken? Jo, som han skriver, saken var erobring, og denne erobringen kom som følge av en uprovosert angrepskrig uten noen form for legitimitet, hvis man ser bort fra Koranens oppfordring til jihad. Majoritetens priviliegier ble deretter overført til en utenlandsk minoritet. Det er slkt man vanligvis kaller imperialisme.

For jødene var denne erobringen en forbedring, siden det forutgående, vestgotiske regimet hadde vært det mest jødefiendtlige i samtiden. Olsen påstår imidlertid at den jødiske blomstringsperioden under muslimsk styre «varte til år 1492», da «det siste muslimske bykongedømmet Granada falt for kristne erobrere». Det gjorde den ikke. Det varte til 1100-tallet da jødene ble kastet ut av det muslimske Spania. I det kristne Spania fikk de derimot bli værende til 1492.

Olsen vektlegger den «spesielle status som jøder og kristne hadde hos muslimene som ‘bokens folk’», som om dette skal bevise både muslimsk toleranse og at lærde muslimer leste Bibelen. Det gjør det selvsagt ikke. Han kaller det en «grov påstand» at lærde muslimer ikke kunne kristne språk og ikke hadde noen interesse av jødenes og de kristnes Bibel. Grovt eller ikke, denne påstanden har jeg fra Remi Brague, som er professor i arabisk middelalderfilosofi ved Sorbonne. Hvis Olsen kan vise til kilder som motbeviser den, tror jeg ikke han vil få problemer med å få sin artikkel publisert i et fremstående fagtidsskrift.

I sitt første innlegg hevder Olsen at kalifene «sendte sine sønner for å utdannes i klostre» og at de selv trakk seg tilbake til klostrene i Syria for å «nyte kristen poesi og visdom». I sitt andre innlegg har han depresisert dette til at de «kan ha oppsøkt kristne klostre for rekreasjon og lærdom». Det er uklart hva Olsen mener med “rekreasjon”, men ifølge Brague finnes det som nevnt knapt eksempler på at lærde arabere kunne «kristne» språk, og de viste liten interesse for Bibelen.

Olsen må gjerne vise til konkrete, kildebelagte eksempler som motbeviser dette.
«Kalif Umar ibn Abd al Aziz hadde et nært forhold til klosteret Deir al-Sharqi i Syria», skriver Olsen. Hva dette hentyder til har jeg ikke klart å finne ut av. Hva vil det si å ha «et nært forhold» til et kloster? Og hva er kildene til at Harun al-rashid  i klostret Deir Zakka skal ha skrevet «en del av sine vakreste dikt, inspirert av det han der opplevde.» Og hvor kan jeg lese disse vakre diktene? Harun residerte i ar-raqqah, der klosteret ligger, men hva er kildene til at han trakk seg tilbake til dette klosteret?

Olsen viser også til Timotheos I (patriark 780-823) og hans skrift om en dialog med kalifen al-Mahdi, som han mener er et vitnesbyrd om «en avansert religionsdialog mellom kristne og muslimer basert på inngående kjennskap til hverandres hellige skrifter».

Timotheos var de kristnes fremste representant overfor myndighetene og holdt derfor til ved kalifens hoff, og flere forskere har ment at skriftet er basert på en faktisk samtale mellom de to. Her er det likevel gode grunner til å være skeptisk: Slike dialoger var en vanlig litterær form, og vi har ingen kilder som kan bekrefte at en slik samtale mellom de to faktisk fant sted. Den må i så fall ha blitt ført på arabisk, men Timotheos skrev “referatet” på syrisk, et språk kalifen ikke forsto. Først senere ble den oversatt til arabisk, i forkortet versjon. Sydney Griffith nevner at teksten ble meget populær blant kristne lesere, først på syrisk og senere på arabisk, men nevner ikke at den ble lest av muslimer. Når det gjelder Bibelen, ser det ut til at den ennå ikke var oversatt til arabisk på dette tidspunktet, og det vil ha begrenset grunnlaget for “dialogen” fra muslimenes side. Noe “inngående kjennskap” til Bibelen fra al-Mahdis side kan vi altså utelukke.

Den høflige tonen i boken utrykker mest at Timotheos ønsker å vise at islam tar feil, men at han samtidig er en kirkeleder som er nødt til å være taktfull i omgangen med øvrigheten. Det er ikke Timotheos som utfordrer med kritiske spørsmål om islam, men for det meste kalifen som spør og Timotheos som svarer. Det betyr ikke at kalifen i virkeligheten var nysgjerrig på kristendommen, men at Timotheos bruker ham som en litterær figur for å gi sine lesere svar på kritiske spørsmål de må forvente å møte fra sine muslimske naboer. Timotheos henvender seg altså til kristne lesere for å bevare dem i sin flokk.

Konteksten denne dialogen ble forfattet i er vesentlig. På slutten av 700-tallet blir islam forkynt åpenlyst, og muslimer blir gitt fordeler i staten. Kristen forkynnelse var forbudt, så også kors i offentligheten, og frafall fra islam ble straffet med døden. Hadde ønsket vært reell dialog hadde nok boken blitt forfattet på arabisk. Dialogen beviser på ingen måte en generell interesse for Bibelen fra muslimers side.

Olsen svarer for øvrig heller ikke på mitt spørsmål; dersom islam var en slik tolerant religion overfor kristne og jøder – hvorfor er de orientalske kirkesamfunnene i dag så å si borte fra den muslimske verden?

En forkortet utgave publisert i Vårt Land 22. september 2014

Kommentar #1

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Arabisk Bibel

Publisert over 7 år siden
Alexandra Irene Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Bibelen, ser det ut til at den ennå ikke var oversatt til arabisk på dette tidspunktet,

Den første oversettlsen av Biblen til arabisk ble til i 1880 iflg mine kilder.

Kommentar #2

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Jødenes skjebne i Spania

Publisert over 7 år siden

Olsen svarer for øvrig heller ikke på mitt spørsmål; dersom islam var en slik tolerant religion overfor kristne og jøder – hvorfor er de orientalske kirkesamfunnene i dag så å si borte fra den muslimske verden?

Kommentar: Den lærde og nå så verdensberømte jøden Moses Maimonides velger i 1148 eksil fra Spania etter tilbud om å konvertere til islam eller dø.

Han skriver om muslimene: ”We were dishonored by them beyond human endurance”. ”Never did a nation (muslimene) molest, degrade, debase and hate us as much as they … ”.

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Flott igjen, Alexandra. Det er pussig hvordan enkelte synes å elske å skape et forvridd bilde av historiske hendelser innafor dette feltet. Ut i fra det du og Olsen har skrevet så langt virker det som om han er på veldig tynn is. Dessverre er mange skolebøker i norsk skole fulle av påstander og oppfatninger av den typen som Olsen forfekter (jeg har selv undervist litt i historie). Det er med andre ord et langt lerret å bleke hvis man skal få rydda opp i norsk akademia og skole angående disse tingene.

Kommentar #4

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

A.I .Larsen

Publisert over 7 år siden
Alexandra Irene Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom islam var en slik tolerant religion overfor kristne og jøder – hvorfor er de orientalske kirkesamfunnene i dag så å si borte fra den muslimske verden?

Dette er ett spørsmål enhver tenkende skapning bør stille seg .

Takker for ett godt innlegg .

Mvh Torhild

Kommentar #5

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Jihad - ikke fred

Publisert over 7 år siden
Alexandra Irene Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom islam var en slik tolerant religion overfor kristne og jøder – hvorfor er de orientalske kirkesamfunnene i dag så å si borte fra den muslimske verden?

Anjem Chaudry til BBC:

“You can’t say that Islam is a religion of peace,”  “Because Islam does not mean peace. Islam means submission. So the Muslim is one who submits. There is a place for violence in Islam. There is a place for jihad in Islam.”

Vel , ikke mange muslimer i dag vil være enig i denne påstanden til Cahudry. Det kommer an på i hvilken tid til hvilket sted. Settingen. Konteksten. De fleste muslimer i Vesten i dag, her i dar al-amn,  vil ikke kunne si at islam er mer tolerant og fredfull enn andre religioner, eller mer fredfulle og mer tolerante enn de landene de kommer til. De vil ikke kunne si at det hersker større fred innen islam enn andre steder i verden og innen andre religioner, eller ideologier eller interessesfærer.

Men det de faktisk vil kunne si er - for enkelhets skyld - at islam utenfor islams hus, dar al islam ,  faktisk er fredeligere hus enn selve huset islam, som ifølge islam selv skal skal være fredens hus, ene og alene, for alltid, i hvert fall opprinnelig, og enda mer: Helt på slutten, før alt braker sammen for alvor, og helst etterpå!

Det eneste, virkelig store problemet muslimer i al-amn synes å ha er, at de må underlegge seg et system og en kultur som faktisk er mer tolerant og demokratisk enn noe av det man kan oppspore innen den islamske verden og ellers i verden. Kulturer som altså ikke er islamske! Kulturer som ikke er "islams hus", men som står utenfor og som snarere pr islamsk definisjon er "krigens og derfor ufredens hus", dar al harb.

Dilemmaet eller tankevanskeligheten for muslimer i al-amn i dag er derfor: Går det an for en muslim å underlegge seg noe annet enn islam, noe som i sitt vesen er uislamk og derfor islam fientlig?

Og svaret blir: Ja, fordi det tolerante samfunet og den tolerante og fredelige kulturen de er kommet til jo egentlig er et islamsk samfunn, et samfunn som gir muslimene trygghet, toleranse og fred, dvs al-amn, dvs nettopp: Dar al-islam!!

Svaret er altså at både ja og nei er sant og virkelig på en og samme gang, både til ulik og lik tid, til og med i denne vår tid her og nå, og nå akkurat som den gang, da islam begynte og fortsatte sitt seierst for å erobre verden en gang for alle og den gang da, da de flest den gang da, som i dag, ikke forsto noe som helst før det var for seint, for dem.

Og det var nok dette ikke bare de orientelakse kristne håpet og trodde på. I dag tror de aller fleste ikke-muslimer på det, at islam betyr fred og at IS og andre organisasjoner ikke har noe med islam eller "submission" å gjøre. De fleste lettroende i dag tror vel også at muslimer ikke har noe med islam å gjøre, og dem er det forbausende mange av. Akkurat som mange, men kanskje ikke altfor mange, nå er inderlig overbevist om at det ikke finnes noe som kan kalles islamsk imperialisme. Med begrunnelsen: Fordi islam ikke er imperialisme kan ikke islam være imperialistisk.

Tro det den som vil og kan forstå!

Vi vil ikke høre på det andre øret og se på det andre øyet. Vi vil ha fred. Derfor skal det være og bli fred. Og derfor betyr islam fred, akkurat nå og her, slik det var for de orientalske kristne dengang da. Og som det er for oss her og nå.

Vi mener med andre ord helt skråsikkert at Cahudry tar feil og grøsser ikke engang ved tanken på at det kanskje er vi som tar feil. Og altså at han har rett.

Kommentar #6

Ingar Evje

8 innlegg  183 kommentarer

Kan det tenkes?

Publisert over 7 år siden
Alexandra Irene Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom islam var en slik tolerant religion overfor kristne og jøder – hvorfor er de orientalske kirkesamfunnene i dag så å si borte fra den muslimske verden?

Kan det tenkes at det ikke er religionen, men andre forhold som er årsaken?

Zionistene startet innvandring til det "lovede land" (det kommende Israel) fra begynnelsen på 1900-tallet. Den økte på i mellomkrigstiden under den britiske mandatperioden. Palestinerne ble terrorisert og fordrevet av zionistiske grupper med støtte av britene. Minst 750.000 palestinere, hvorav de fleste er arabere og muslimer, ble fordrevet da staten Israel ble opprettet, mens jødene ble oppfordret til innvandring av zionistene. Kan det ikke tenkes at den behandlingen muslimene ble utsatt for av jødene, samt oppfordingen til å "komme hjem", er den viktigste årsaken til at kun få jøder er tilbake i den muslimske verden?

I VL 22. sept. er det en artikkel med Olav Fykse Tveit og patriark Sako. I artikkelen fremgår det at patriarken delvis legger skylden på USAs invasjon i Irak for den desperate situasjonen landets kristne befinner seg i. Han sier: "USA sa at de ville sikre demokrati og folkets beste. Men 10 år har gått og situasjonen har tvert imot blitt verre. Det var rundt 1 million kristne i Irak, men mer enn halvparten av dem er blitt fordrevet. Bare 400.000 er tilbake, og flukten fortsetter". Kan det tenkes at den behandlingen muslimene i Irak har blitt utsatt for av det kristne Vesten, er den viktigste årsaken til reduksjonen i antall kristne, orientalske kirkesamfunn?

"Ydmykelse - følelsenes atombombe" er konklusjonen på en doktoravhandling av professor ved UiO, Evelin Gerda Lindner. Avhandlingen er basert på omfattende studier av konfliktene i Rwanda, Burundi og Somalia. http://www.apollon.uio.no/artikler/2001/ydmykelse.html

Det er vel liten tvil om at muslimene i Palestina har vært og fortsatt er utsatt for store ydmykelser av jødene (Israel) med støtte av kristne (særlig USA)? Stadige arrestasjoner, flere drap hver måned, husødeleggelser.....  Og USAs (med allierte) krigføring i Irak har medført mer enn 100.000 drepte.

Kan det ikke tenkes at de ydmykelsene vi i Vesten har utsatt Midt-Østen for, er hovedårsaken til at situasjonen er slik den nå er?

Vil også nevne Pavens besøk i Albania nylig. Han roste den muslimske majoriteten for deres holdninger til religiøse minioriteter. 

De muslimske albanerne reddet også tusinvis av jøder på flukt under andre verdenskrig. Se http://historienet.no/krig/2-verdenskrig/muslimske-albanere-reddet-flere-tusen-joder

Vil samtidig takke Harald Olsen for hans innlegg i debatten.

Kommentar #7

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Støtte det kristne Vestens krig mot IS(IL)?

Publisert over 7 år siden

Du stiller en rekke spørsmål som av mange kan besvares bekreftende og uten nøling, med hellig overbevisning og uten noen tvil eller nyansering.

Osama bin Laden, Yassir Arafat, IS(IL)  m fl: Zionistene startet innvasjonen til det "lovede land" (det kommende Israel) fra begynnelsen på 1900-tallet. Minst 750.000 palestinere, hvorav de fleste er arabere og muslimer, ble fordrevet da staten Israel ble opprettet, mens jødene ble oppfordret til innvandring av zionistene.

Osama bin Laden, Yassir Arafat, IS(IL)  m fl : Den behandlingen muslimene ble utsatt for av jødene, samt oppfordingen til å "komme hjem", er den viktigste årsaken til at kun få jøder er tilbake i den muslimske verden.

Osama bin Laden, Yassir Arafat, IS(IL)  m fl : patriark Sako legger delvis skylden på USAs invasjon i Irak for den situasjonen kristne befinner seg i og da må dette være ubetinget sant.

Osama bin Laden, Yassir Arafat, IS(IL)  m fl: Den behandlingen muslimene i Irak har blitt utsatt for av det kristne Vesten, er den viktigste årsaken til reduksjonen i antall kristne, orientalske kirkesamfunn.  

Osama bin Laden, Yassir Arafat, IS(IL)  m fl Det er vel liten tvil om at muslimene i Palestina har vært og fortsatt er utsatt for store ydmykelser av jødene (Israel) med støtte av kristne (særlig USA)? Stadige arrestasjoner, flere drap hver måned, husødeleggelser..... Og USAs (med allierte) krigføring i Irak har medført mer enn 100.000 drepte. 

Osama bin Laden, Yassir Arafat, IS(IL) m fl : Det er uten tvil at de ydmykelsene vi i Vesten har utsatt Midt-Østen for, er hovedårsaken til at situasjonen er slik den nå er.

--

Svar på dine spørsmål? Er du enig i disse Herrers forklaringer og påstander og vil du støtte dem i deres arbeid for «forordne det som er godt» her i verden? 

Vil du støtte «det kristne Vestens» krig mot IS(IL)?

Kommentar #8

Ingar Evje

8 innlegg  183 kommentarer

Ikke islam, men andre årsker

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Du stiller en rekke spørsmål som av mange kan besvares bekreftende og uten nøling

Jeg tolker din kommentar slik at fremtredende muslimer (bl.a Osama Bin Laden og Arafat) mener at de kristne og jødiske kirkesamfunnene så og si er borte fra den muslimske verden, skyldes andre årsaker enn islam som religion. Altså det samme som jeg.

I din kommentar #2 på denne tråden, skriver du om Moses Maimonides som måtte flykte fra Spania i 1148. Det du unnlater å skrive er at han bosatte seg i det muslimske Marokko og, etter et kort opphold i Israel, i det muslimske Egypt. Der virket han, i følge Wikipedia: "som lege for storvesir Alfadhil og/eller sultan Saladin av Egypt". At han får utdannelse, lever og virker greit i to muslimske land, men blir truet av muslimer i Spania, viser jo nettopp at det ikke er islam som er problemet, men hvordan mennesker i maktposisjoner misbruker islam til å oppnå mål som ikke har noe med religionen å gjøre.

IS er en konsekvens av USAs handlinger i Irak. Dette er konklusjonen i en amerikansk dokumentarfilm som kan sees på NRK: "Irak - et land i oppløsning". At mer av samme oppskrift skal være løsningen, finner jeg lite troende. Det blir som å slukke oljebrann ved å spyle vann på den. Man oppnår bare å spre ilden. Jeg synes all form for vold er primitiv, og det mest primitive landet i verden er USA.

Kommentar #9

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Islam ikke problemet?

Publisert over 7 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
At han får utdannelse, lever og virker greit i to muslimske land, men blir truet av muslimer i Spania, viser jo nettopp at det ikke er islam som er problemet,

Legg merke til at Maimonides skriver om "oss", ikke om seg selv. Om jødene, altså, som gruppe.

At noen muslimer bruker Maimonides til egen fordel i ett område, mens han må flykte fra muslimer og muslimske herskere i et annet, viser neppe at det ikke er islams skyld eller at islam ikke er en del av problemet, snarere en løsningen. Det fins intet forbud i islam om å bruke og utnytte menneskelige og fysiske ressurser i erobrede områder på den (rimelige) måte som måtte finnes hensiktsmessige for konservering og videre ekspansjon av islam både som politisk og religiøst redskap. Ta f eks "ordningen" med devshirme hvor sultanen fikk plukket ut egnede unge gutter fra kristne familier i balkanområdet til utdannelse og senere høy status innen det islamske riket, men da som muslimer! At ordningen senere ble opphevet, betyr ikke at den opprinnelig ikke kunne begrunnes religiøst, dvs i henhold til islam, profeten og Allah. Og at devshirmene (janisharene) fikk privilegier, betyr ikke at de kristne som gruppe fikk det noe bedre, snarere tvert imot. Det samme kan sies om jødene som gruppe, hvis vi følger Maimonides.

Viser dette at det ikke er islam som er problemet? De muslimske herskerne ble neppe beskyldt for ikke å bruke islam som gyldig og hellig hjemmel for sine aktiviteter, i Allah's navn.

Du skiller også mellom islam som islam (eller noe annet) og islam som religion, og mellom bruk og misbruk. Det kan virke som om du vet mer og bedre enn mange muslimer om hva islam er og innebærer, (og her er du ikke alene, du har bl a både Cameron, Bush og Obama med deg!)).

Veldig interessant, spør du meg.

Kommentar #10

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Mest primitiv

Publisert over 7 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes all form for vold er primitiv, og det mest primitive landet i verden er USA.

Du mener altså at IS(IL) er mindre primitiv enn USA. Godt å vite.

Kommentar #11

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Misbruk av islam

Publisert over 7 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
det ikke er islam som er problemet, men hvordan mennesker i maktposisjoner misbruker islam til å oppnå mål som ikke har noe med religionen å gjøre.

Nå er jeg nysgjerrig: Kan du nevne eksempler fra i dag - og gjerne fra fortiden - på maktmennesker som misbruker og har misbrukt islam?

Bortsett da fra de som var "snille" overfor Maimonides, for de andre var jo ikke ekte muslimer, de misbrukete islam, ikke sant?

Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes all form for vold er primitiv, og det mest primitive landet i verden er USA.

Den påstanden der (mest den sistee halvdelen av setningen) må du faktisk belegge hvis du ønsker å bli tatt på alvor.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Litt av en påstand

Publisert over 7 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
IS er en konsekvens av USAs handlinger i Irak. Dette er konklusjonen i en amerikansk dokumentarfilm som kan sees på NRK: "Irak - et land i oppløsning". At mer av samme oppskrift skal være løsningen, finner jeg lite troende. Det blir som å slukke oljebrann ved å spyle vann på den. Man oppnår bare å spre ilden. Jeg synes all form for vold er primitiv, og det mest primitive landet i verden er USA.

Slike påstander føyer seg inn i rekken av mange slike hentydninger som har kommet i det siste.

F.eks  så dreper IS folk som ikke vil konvertere til islam i hopetall.

Har USA skylda for det også ?

Hva med de radikaliserte islamistene som nyter godt av norske,svenske eller britiske myndigheter som har tatt imot dem for å beskytte dem nettopp mot radikale islamister der de kom fra ?

Det har også kommet påstander om at holdninger fra norske politiske partier har radikalisert norske unge muslimer...
Mener du det samme ? 

Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Makt

Publisert over 7 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes all form for vold er primitiv, og det mest primitive landet i verden er USA.

Og hvordan skal man stoppe terroristene?

Ved å slippe flyveblader med info om at vi ønsker fred over de IS kontrollerte områdene?

Våkn opp!

Kommentar #15

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Islamsk imperialisme

Publisert over 7 år siden

Link til omtale av en av bøkene trådstarter nevner:

http://origins.osu.edu/review/islamic-imperialism-history

Buddhism, Christianity and Islam. All of these religions also periodically augmented their missionary agenda with military conquest and the rise of Islam is intimately connected with military and spiritual conquest. Mohammed himself served as a religious, political and military leader. This experience, Karsh argues, served to distinguish Islam from all other major religions in its imperialistic attitudes, as only Islam has its genesis in armed conflict.

----

Even subject peoples who converted to Islam were relegated to the status of second-class citizens, known as Mawali. So jealously guarded were the privileges of the new Arab elite, and so at odds with the egalitarian aspects of Islamic theology, that they eventually provoked a violent reaction from the Mawali, who overthrew the Umayyad caliphate and replaced it with the Abbasids. However, this victory unleashed centrifugal forces that were to rend the political landscape of the Middle East until the rise of the Ottoman Turks.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere