Mons Henrik Slagsvold

160

Forskerkirken.

Er forskningen og forskere så ufeilbarlige som vi helst vil tro?

Publisert: 20. sep 2014

I tidligere tider var det kirken som forvaltet sannheten og folks trygghet gjennom sine dogmer, sin ufeilbarlighet og virksomhet. I det sekulære samfunn har forskningen erobret denne funksjonen. Forskninginsinstitusjonene er det sekulære samfunns kirker, deres rapporter dens evangelium og forskerne dens presteskap.

Alle som følger nogenlunde med vet at det innen forskning foregår mye fusk og fanteri av en rekke personlige, økonomiske og politiske grunner. Svært lite av det avsløres. Kollegialiteten skaper en øredøvende taushet. Jo lengre man beveger seg vekk fra grunnlagsforskerens laboratorium jo mer florerer det. Like lite som presteskapet i opplysningstiden var de rette og mest pålitelige til å uttale seg om kirkens ufeilbarlighet og dogmenes gyldighet er forskerne de rette og mest pålitelige til å garantere forskningens ufeilbarlighet. Forskere er mennesker som naturligvis vil slåss for sine posisjoner, økonomiske interesser og den makt de har erobret i samfunnet. Og svært mange av dem er i lommene på betydelige internasjonale økonomiske interesser.

Det var stemmer utenfra som måtte til for å se kirken i kortene og reise de nødvendige spørsmål ved dens dogmer og sannheter. Det samme gjelder dagens forskningsmiljøer. Geelmuyden er en slik stemme utenfra. Hvor nødvendig og riktig dette er blir tydelig demonstrert på et par av de tråder som pågår på Vd. for tiden rundt svartelistingen av Geelmuyden.

Debatten har en positiv side. Den henleder oppmerksomheten på Geelmuydens bok om Børre Knudsen og hans bok «Sannheten på bordet». Den sistnevnte setter søkelys på den forskningen som foregår rundt vår matvaresikkerhet og den stadige manipulering av grenseverdier for hva menneskers og dyrs organismer er i stand til å tåle av pesticider og andre miljøgifter. Meget velskrevne og lettleste bøker. For den som vil vite hva det dreier seg om anbefales bøkene på det varmeste.  

Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Hjernevask.

Publisert rundt 7 år siden

En annen stemme utenfra som i likhet med Niels Christian Geelmuyden har tatt seg den frihet å se forskerne i kortene er Harald Eia i hans eminente TV-serie «Hjernevask».

Eia hadde den fordelen at han hadde bakgrunn fra sosiologistudier og derfor hadde tilstrekkelig innsikt i metoder, metodefeil og svakheter som denne forskningen er beheftet med. Derfor kunne han nærme seg feltet med et kritisk blikk.

I dag legger forskere innen ulike tradisjoner premissene for mye politisk debatt og beslutninger og forvalter derfor mye makt. Rapportenes grafer, tabeller, kurver og fagterminologi gir et skinn av eksakt videnskap, men med innsikt i alle feilkildene og svakhetetene det hele er beheftet med rent metodisk er sannsynligvis mye av det heller tvilsomt som Eia påviste.

Derfor burde forskningsmetodikk og metodekritikk inngå som en obligatorisk del av alles videreutdannelse. Dette ville representere en styrking av demokratiet bl.a. gjennom spredning av makt.

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Derfor burde forskningsmetodikk og metodekritikk inngå som en obligatorisk del av alles videreutdannelse. Dette ville representere en styrking av demokratiet bl.a. gjennom spredning av makt.

Indeed!

Kommentar #3

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Underlig

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Alle som følger nogenlunde med vet at det innen forskning foregår mye fusk og fanteri av en rekke personlige, økonomiske og politiske grunner. Svært lite av det avsløres.

Bare en undring: Hvordan vet "Alle som følger med... at det innenfor forskning forgår mye fusk og fanteri..." hvis svært lite av dette avsløres?

Hvordan vet Slagsvold dette - hvis det ikke har blitt avslørt?

Lars Gule

Kommentar #4

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

nei, fusk og fanteri...

Publisert rundt 7 år siden

er vel for milde uttrykk for å beskrive de siste 200 årenes vitenskapshistorie.

Er det bokverket snart ferdig forresten?

Kommentar #5

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Er forskningen og forskere så ufeilbarlige som vi helst vil tro?

Det er bare ikke-forskere som tror at forskning er ufeilbarlig, ergo stråmann. 

Kommentar #6

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Forskningen ned av pidestallen.

Publisert rundt 7 år siden

En sunn skepsis til dagens forskning er i ferd med å bre seg. Sjekk denne:

http://www.nrk.no/ytring/det-du-ikke-vet_-kan-skade-1.11939873

Legg merke til det rikholdige kommentarfeltet.


Kommentar #7

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
En sunn skepsis til dagens forskning er i ferd med å bre seg.

Så bra! Men, hva dette har å si for forskning er jeg usikker på. Hva er det du tror vil skje?

Kommentar #8

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Alle som følger nogenlunde med vet at det innen forskning foregår mye fusk og fanteri av en rekke personlige, økonomiske og politiske grunner. Svært lite av det avsløres.

Hvorfor skal vi stole mer på en statsviter som hovedsakelig livnærer seg av å skrive bøker som han er økonomisk avhengig av at folk kjøper, enn forskere som har flere års utdannelse i sitt fagfelt og ansatt på livstid med økonomisk stabilitet?

Geelmuyden har altså ingen finansielle insentiv for å komme med sensasjonelle påstander i bøkene sine?

Mens vi er i gang, så har vi jo altså spist mat som er behandlet med sprøytemidler i snart 80 år. Har folk dårligere helse nå enn før egentlig?

Slagsvold ønsker økt fokus på kildekritikk, samtidig som han setter sin litt til en forfatter istedenfor agronomene. Jeg er helt åpen for økt fokus på kildekritikk, men Slagsvold har ikke vist at han har forstått hva dette egentlig betyr i dette tilfellet. Det er de sensasjonelle påstander man vanligvis utøver større kildekritikk på, ikke de etablerte.

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

sannhetens sverd

Publisert rundt 7 år siden

før kirken introduserte sine sannheter med sverd, i de tidligste tider, hva var sant da?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere