Jarl Hanni Afsar

47

Er Sverige Demokratene et rasistisk parti?

Jeg ble litt usikkert når alle gauler hvor horribelt rasistisk eller fascistisk Sverige Demokratene er. Jeg har nettopp lest SDs partiprogram. (spesielt innvandringsspørsmål) Jeg finner ikke nazistisk eller fascistisk tankegods?

Publisert: 16. sep 2014  /  686 visninger.

Ingen steder finner jeg ekstreme meninger eller nazi - tankegods i SD partiprogram. De ønsker å begrense innvandringen kraftig. Kanskje ikke så rart når Sverige tar imot 100 000 flyktinger hvert år?

SD ønsker ikke multikulturalisme velkommen. De mener det fører til splittelse i befolkningen. Vel, det er jo akkurat det som skjer i Sverige i disse dager. De har jo rett.  

De ønsker på lik linje med mange andre land, som for eksempel Canada, at innvandrere må tilpasse seg verdiene i Sverige og ikke tvert om. Akkurat ja, er det så hårreisende?

SD ønsker å prioritere effektiv og human flyktingpolitikk i nærområdene og øke bevillingene. 

Jeg ser faktisk ingen større forskjell mellom Frp og SD.  

SD er liksom full av nazister fordi de har en grumsete fortid. Akkurat som Frp tok et oppgjør med grumset, kan det virke som SD har rensket ut mye av brungrumset. Det vil alltid være noen tullinger igjen. Ikke sant. Det gjelder vel alle partier? SD kan ikke ta ansvar for alle som stemmer på partiet? Hva skal de gjøre? Kontrollere og analysere 800 000 mennesker. At alle medlemmer holder seg innenfor anstendighetens grenser? SD har også rensket ut flere i partiledelsen som har tvilsomme meninger. Er ikke det bra da?

Svenske pressen er eksperter på å rote frem de som er igjen av grums og blåser det helt ut av proporsjoner. Hvis journalistene hadde brukt like mye energi på de andre partiene, hadde de garantert funnet mye rart der også.  Det henger ikke på grep.

Her er utdrag fra partiprogrammet til SD. Hvis noen har tid og lyst kan dere lete etter rasistisk brungrums i partiprogrammet. Jeg finner det ikke. Da spørs det: Hvor lenge skal SD bli stemplet som et naziparti? 100 år eller 1000 år eller til evig tid?

Det er noe alvorlig galt i Sverige.

Sitat:

"För att komma tillrätta med detta menar vi att Sverige kraftigt måste begränsa invandringen. Nivån måste sättas så att de som redan invandrat till Sverige ges möjlighet att anpassa sig till det svenska samhället.

Vi vänder oss emot det multikulturella samhällsbygget då det förutsätter splittring, utanförskap och även kräver att vi i Sverige ska anpassa oss till andra kulturer. Utgångspunkten måste vara att de som invandrar till Sverige ska anpassa sig till svensk kultur och svenska värderingar. Vi står upp för en öppen svenskhet där invandrare ska kunna bli en del av det svenska samhället. Vad som är viktigt för oss är att det finns en strävan hos de som kommer till Sverige att ta till sig svenska värderingar och bli en del av det svenska samhället

Vi tror på en effektiv och human flyktingpolitik till hjälp för de behövande. Sverigedemokraterna ställer sig bakom asylrätten men önskar eftersträva att flyktingar så långt det är möjligt ska erbjudas hjälp i närområdet. I riksdagen är Sverigedemokraterna det parti som vill lägga mest pengar på att hjälpa flyktingar i sina närområden. Det är i tredje världen flertalet av världens flyktingar befinner sig och det är där hjälpen behövs. Genom att inrikta resurserna på att hjälpa flyktingar på plats kan vi bidra till rädda fler liv och hjälpa fler än vad vi gör idag"

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/vara-viktigaste-fragor-2/invandring/

  • Kraftigt begränsad asyl- och anhöriginvandring
  • Invandrare bör anpassas till det svenska samhället
  • Slut med avveckling av svenska traditioner med hänsyn till andra kulturer
  • Ökat stöd till kvinnor som lever under religiöst och hedersrelaterat förtryck i Sverige
  • Skärpta krav för svenskt medborgarskap genom bl a språkkrav
  • En extra miljard kronor till flyktinghjälp i närområdena

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/sverigedemokraterna-och-flyktingpolitik/

Kommentar #51

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Venter ikke svar fra Helle Klein

Publisert nesten 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jeg er fremdeles spent på Helle Kleins svar til Kristian Kahrs’ mail.

Wahl, det hadde selvfølgelig vært interessant med et svar fra Helle Klein. Hvis jeg får svar, skal jeg selvfølgelig informere dere i denne tråden. Imidlertid er ikke dette jeg mister nattesøvnen over fordi jeg vet hvordan svensk media forholder seg til en offentlig debatt. Det er enda mer elitestyrt enn i Norge, og de lever i sine ekkokamre, uten å ville svare på spørsmål som utfordrer deres forståelse av verden. I Sverige har de latterliggjort demokratiet med sin mobbing av SD, og de laget store hindre for ytringsfriheten. Jeg vil bli positivt overrasket om Klein svarer.

Men kanskje Wahl kan kontakte Klein og be om en kommentar? Hun er kanskje mer vennlig innstilt til en meningsfelle som Wahl som virkelig tror at SD er nazistisk og fascistisk?

Kommentar #52

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Jag gillar Siv Jensen

Publisert nesten 7 år siden

Sverige Demokratene har ikke plass i Siv Jensen karriæreplaner. Hun må for gudskyld bidra til at SD forblir outcast, slik at det ikke skvetter brungrums oppover leggene til hennes. Det kan virke som Siv har glemt Frps nære fortid?

Det spørs om ikke Siv får bommerangen mitt i fleisen en dag. Anders Lange hadde noen mindre sympatiske sider.

Jimmies skjebne er beseglet selv om han har prøvd å rydde opp i fortiden. Et viktig prinsipp i vår kultur er tilgivelse. Vi skal ikke belemres med fortidens synder til evig tid, ikke sant. Men det gjelder ikke SD. Brunskvettingen fortsetter. Selv om SD har ekskludert nazistene skal allikevel fortiden hefte ved partiet til sola ikke skinner mere. Har lever arvesynden i beste velgående.  

Per Willy Amundsen (Frp) og Jan Arild Ellingsen (Frp) har i det minste lest partiprogrammet. PWA sier det er vanskelig å lese det som et nazistisk dokument.

Sitat Klassekampen:

"Det er fordømmelsen av det innvandringskritiske partiet som er trist.– De andre partiene og media er uinteressert i en reell og nyansert debatt om konsekvensene av den ekstremt liberale innvandringspolitikken i Sverige. I stedet forsøker man å demonisere det eneste partiet som reiser problemstillingene, sier han."

Men så var det arvesynden. Det er faktisk plent umulig å ta et oppgjør med en problematisk historie. Det hjelper ikke hva Jimmi-gutten måtte finne på å gjøre. SD er og forblir høyreesktremt rasistisk parti. Det finnes ikke tilgivelse.

Carl I Hagen sier det fra levra: " Også Frp ble i mange år stengt ute fra direkte innflytelse i norsk politikk. Carl I. Hagen trekker paralleller mellom situasjonen Frp befant seg i på 1980-tallet og dagens SD.– De mobber SD, slik de mobbet meg og Frp, sier partilegenden."

Siv Jensen som ikke en gang har lest partiprogrammet, henger seg på utfrysningsstrategien. Hun er medlem i det gode selskap nå.  Hvorfor bry seg? Det er feigt og avslører hennes motiver.

Kommentar #53

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Det er feigt og avslører hennes motiver.

Det var dette svært mange ante, og som nå viser seg ed all mulig tydelighet.

Kommentar #54

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Kritikkløshet ?

Publisert nesten 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Men kanskje Wahl kan kontakte Klein og be om en kommentar? Hun er kanskje mer vennlig innstilt til en meningsfelle som Wahl som virkelig tror at SD er nazistisk og fascistisk?

Er du så sikker på at de ikke er nazister ? Jeg har vel inntrykket av at begge sider her er bombastiske, for også Klein og Wahl er ekstremister, men med motsatt fortegn. Den ene siden er i "kritikkløs rus" over valgresultatet for Sverigedemokratene, den andre siden forholder seg dogmatisk til at en hver som våger å kritisere ismen islam er nazister. Når det gjelder Sverigedemokratene så må man se både på partiets historie og ikke minst svensk historie, for her ligger både de rasjonelle og irasjonelle årsakene. La oss ta det irasjonelle først, Sverige har et kartasis syndrom kan vi kalle det hva angår nazisme, nettopp på grunn av svensk historie i mellomkrigstiden og under krigen. Derfor denne angsbiterske hangen til å ville fremstå som den "flinkeste gutten i anti-fascistklassen". Men samtidig så er det ganske så empirisk belagt at Sveriges nazimiljøer i stor grad overleve krigen inntakt og i større eller mindre grad av anonymitet fortsatte sitt virke i etterkrigstiden, møter mellom kjente nazister i etterkrigstiden fant ofte sted i Sverige, landet var også en trygg havn for tidligere nazikollaboratører, for nazismen, eller sympatien for den hadde faktisk gått til topps i det svenske samfunnet. Og når ny-nazistene i sin tid dukket opp så var Sverige deres Skandinaviske sentrum og inspirasjonen fra svenske nazigrupper var stor på lignende grupper andre steder i Skandinavia. Da er det knapt så rart at det stilles spørsmål med Sverigedemokratene, et parti som selv i sin tid vokste ut fra slike ekstremistmiljøer, man trenger ikke være venstreekstremister som Wahl eller Klein for å gjøre seg slike refleksjoner. Som historiker vil jeg si at mye av grunnlaget for en forståelse av situasjonen ligger i å få en forståelse av svensk historie, og ikke minst av det potensiealet som faktisk var til stede i sin tid, både hva angår nazisme og pro-nazistiske holdninger. For Norge og Danmak stiller det seg annerledes, vi tok vårt oppgjør med nazismen etter krigen, nazister har dårlige vilkår i disse landene, de er assosiert med sviket. I Sverige er det annerledes, derfor så har da også nazismen fått blomstre i Sverige i etterkrigsårene i første rekke i form av subkulturer, men den kan like gjerne også være et spissborgerlig fenomen som ligger der latent.

Personlig er jeg mindre opptatt av hysteriet til Klein eller andre ekstremister i svensk politikk og presse, for de er knapt annet enn ekstremister på lik linje med dem som de vil bekjempe, men med et motsatt ideologisk fortegn. At de har fått et slikt fritt modus operandi i det svanske samfunnet og i media har nok sin årsak i det nevnte svenske nazi-komplekset. Jeg legger mer vekt på hva de svenske velgerne har sagt gjennom valget, og der har majoriteten tatt avstand fra Sverigedemokratene, selv om 13% av velgerne har gitt dem sin tilslutning. Og husk, det på en bakgrunn av et Sverige med store integreingsproblemer, med politikere som nærmest kompromissløst fremholder viktigheten av en innvandringstak som det svenske samfunnet umulig kan makte, ja det ligger nærmest noe manisk og fanatisk over dette, selv om aktørene er liberale politikere. Men selv da gir kun 13% sin støtte til Sverigedemokratene. Det forteller oss at selv om nok misnøyen med tingenes tilstand er betraktelig større enn de 13%, så vil befolkningen ikke stemme på et parti som Sverigedemokratene, dette kan det være verd å få med seg. Husk også at Sverige hadde for noen år siden sin utgave av Fremskrittspartiet, Nytt Demokrati, jeg vet ikke om partiet fremdeles eksisterer i dag, men de ble en døgnflue, mens et parti som Sverigedemokratene, med sin fortid oppnår 13%. Det kan være verd noen refleksjoner sett i en historisk kontekst. Så om Sverigedemokratene er nazistisk ? Jeg vet ikke, det vil kun fremtiden kunne vise, hva jeg etterlyser er en smule kritisk sans, for jeg frykter faktisk at noen aktører i norsk samfunnsdebatt hadde blitt like begeistret om Mari Le Pen hadde vunnet et fransk valg, og det er i særdeleshet betenkelig.

Kommentar #55

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Lange var aldri nazist

Publisert nesten 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Det spørs om ikke Siv får bommerangen mitt i fleisen en dag. Anders Lange hadde noen mindre sympatiske sider.

Jo men Anders Lange var aldri nazist, det var noe også hans motstandere visste.

Kommentar #56

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Interessant

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Jeg er glad jeg ikke er svensk, for svensk politikk og samfunnsliv borger for umulige valg. Sverige er en nasjon på veien mot avgrunnen det kan vi være enige i. Imidlertid kan jeg knapt forstå svermingen for Sverige Demokratene. Se på den historiske bakgrunnen.

Begejstringen går nok mest på at der er slået sprækker i den falske overflade.

Sverige har alltid vært innrettet østover, og da i første rekke mot Tyskland, tradisjoner og adel er i stor grad importert derfra.

Nogle siger at landet er delt på langs - øst er tysk orienteret og vest er skandinavisk orienteret. Andre mener at der er en lighed i mentalitet med russere - jvf.: 'Asien starter i Malmø'.

Altså svenskene har et kompleks fra krigens tid hva angår nazismen, en historie de ikke kan få "vasket av seg". Derfor det politiske hysteriet langt på vei.

Ja, det er jo, hvad de fleste regner med.

Sverigedemokratene var opprinnelig et slikt naziparti, medlemmene spradet rundt i uniformer bokstavelig talt, endringen av imaget fant først sted på nittitallet.

Det vat godt nok sent.

Sverigedemokratene kan aldri fri seg fra sin nazistiske opprinnelse, og samfunnet har derfor en god grunn til å vise skepsis.

Hvis man kan fri sig fra en kommunistisk fortid, kan man det vel også fra en nazistisk...

Partiet hører vel til i kategorien betenkelige, sammen med Front Nationale, som Le Pen dannet sammen med tidligere Vichy kolaboratører, og det Flamske høyrepartiet,...

Jeg er nok ikke enig i at de er mere betænkelige end de mange gammelkommunister, som sidder i parlamenter og EU.

Barosso er gammel maoist og altså (tidligere?) tilhænger af et system, som man nemt kan argumentere for overgår det nazistiske i perversitet.

Dansk Folkeparti kan vel også plasseres i den populistiske kategorien siden de meg bekjent knapt har nazistiske røtter.

DF er dannet ved at Pia Kærsgaard m.fl. gik ud af Glistrups stærkt national-liberalistiske Fremskridtsparti i opløsning. Erklærede nazister i Danmark opgav for en del år siden det parlamentariske system og skiftede navn fra parti til bevægelse og har vel et par hundrede medlemmer. Partidisciplinen i DF er hård og topstyret som følge af mediernes disproportionale fremstilling af problematiske forhold i forskellige dele af det politiske spektrum, så der er ingen kendte nazister.

Men Sverigedemokratene hører som sagt til i en mer grumset tradisjon, les derfor litt historie om partiet, men også om de svenske nazistene fra mellomkrigstiden og frem til i dag, ikke vær blåøyde.

Det er sikkert rigtigt at mange af os vanskeligt helt kan forstå den svenske kultur. Jeg er opvokset et par mil fra Helsingør og har altid ofte været i Sverige. Jeg var ikke mere end teenager, før jeg begyndte at tænke 'fascistisk' og 'kunstigt' - altså i 60'erne.

Der er tale måder, som siger at svenskerne er Nordens tyskere (danskere, italienere - husker desværre ikke, hvad der siges om norskinger).

For Sverige har hatt sitt Fremskrittsparti i partiet Nytt Demokrati, men det ble en døgnflue, så spørsmålet må bli : hvorfor ble Nytt Demokrati et populistisk parti lik Frp en dønflue mens Sverigedemokratene med en brun bakgrunn oppnår 13% ?

Slog op og så at det er 20 år siden - kunne det være at bevidstheden i befolkningen dengang var på et endnu lavere niveau end idag - 'tysnaden' har jo været der hele tiden - og tidligere tilfælde af relativt vellykket indvandring - og også dengang blev indvandringsprojektet fremført i pseudoreligiøse gevanter - som et aflads- og retfærdiggørelsesprojekt.

Er det gamle politiske strukturer i Sverige som popper opp igjen ? I så fall er det liten grunn til å juble.

Nej, det er det vel ikke, men hvem skal folk vende sig til ?

Jeg mener ikke elitens politik er meget bedre end nazisme - den kunne beskrives som stalinisme med dens programmatiske folkeforflytninger med samme formål som EU, FN, IMF osv. - at udtynde problematiske populationer og generelt skabe så pas med heterogenitet og intern friktion at organiseret modstand imod den centrale magt i praksis bliver umulig.

De perfekte undersåtter - french revolution and feudalism, second comming - ringen er sluttet...

Kommentar #57

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Tak skæbne for en sump

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
SD hadde 5 - her er 45 sider med tidligere straffedømte i andre partier - og det bare i tid bakover med stopp i 2004

 - der er alt fra det groveste som mord og voldtægt til det mest spektakulært perverse.

Hvad kunne MSM ikke have kunnet få ud af de forhold, hvis det havde været SD'ere.

Kommentar #58

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Det er direkte uklokt av Åkesson og muligens et avledningsmanøver, å slå sammen nazismen med kommunismen. En rekke nazivennlige nordmenn var nettopp nazivennlig fordi kommunisme var det store spøkelse, det gjaldt å bekjempe.

Jeg har allerede vist dig at dette er den etablerede politologiske position - ikke Åkessons oprindeligt egne tanker.

Her endnu engang et citat fra en slags insider:

Mehdi Mozaffari ( dr.scient.pol. ) has been appointed professor at the Department of Political Science, the University of Aarhus, with a special focus on Islamic Studies.

Professor Mozaffari’s particular area of research is Islamism. According to Professor Mozaffari, the terrorist attack on 11 September 2001 clearly demonstrated the inadequacy of the way the West interprets Islamism. This is because for decades, the West has underestimated the ideological danger of Islamism, and has therefore given low priority to the study of Islam at an academic level. In Professor Mozaffari’s opinion, Islamism is a totalitarian ideology on a par with Nazism, Fascism and Bolshevism, and it should be studied and opposed in the same way as these ideologies. He therefore feels that academic investigations of Islamism as a phenomenon are an important and necessary step in combating global terror.

Til den anden sætning i det citerede:

Ja, og en række kommunistvenlige nordmænd var netop kommunistvenlige, fordi nazismen var det store spøgelse, det gjaldt om at bekæmpe.

Sådan er det også idag og det tror jeg spærrer for dit udsyn.

Det er generelt sådan at venstrefløjsfraktioner bekriger hinanden mere intenst end fjernere ideologiske fjender. Det betyder ikke, som du synes at mene, at de ligger ideologisk fjernt fra hinanden eller at der er de store forskelle på, hvor rædselsfuldt det bliver, når de realiserer deres visioner.

Kommentar #59

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det ser mørkt ut

Publisert nesten 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener ikke elitens politik er meget bedre end nazisme - den kunne beskrives som stalinisme med dens programmatiske folkeforflytninger med samme formål som EU, FN, IMF osv. - at udtynde problematiske populationer og generelt skabe så pas med heterogenitet og intern friktion at organiseret modstand imod den centrale magt i praksis bliver umulig.

Sverige er pr.definisjon et autoritært samfunn. Hvorfor ? Muligens litt satt på spissen, men Sverige har i motsetning til Norge sterke føydale tradisjoner, mentaltetsmessig (historisk) er svenskene vant til å forholde seg til elitens formaninger. Det spiller ingen rolle om denne eliten er borgerlig, sosialdemokratisk eller noe annet, mer enn politikk er dette kultur, en taus kunnskap eller mentalitet. Derfor kan man også snakke om det elitistiske Sverige. Danmark var også føydalt, men virker ikke i den grad å være preget av styringstradisjonen.

Problemet i dagens Europa er imidlertid at samfunnene kløyves i to deler som i stadig sterkere grad står i konflikt med hverandre, og der stadig mindre grupper befinner seg i midten, konfliktene polariseres "svart-hvitt tenkning får hegemoniet". Samtidig finner dette sted mot en bakgrunn av kulturell fremmedgjøring, ikke så mye grunnet innvandring i seg selv, men på bakgrunn av sosiale, teknologiske, økonomiske, kulturelle og mentalitetsmessige endringer, folk føler at de er fremmed overfor omgivelsene. Vi har sett det samme før, fra 1850 til 1933,les Twain, Hucleberry Finn romanen "forteller en dobbelt historie" historien om Amerika i endring, tenk på alle kvasireligiøse sekter, politisk mystisisme, rasisme, absurde vitenskapelige teorier osv som eksisterte for eksempel i Tyskland både før og etter 1 verdenskrig. Tenk på migrasjonen fra landsbygda til byene, tenk på overgangen fra å være bonde til å bli industriarbeider i byen, et liv i trangboddhet og ensformighet. Tenk på gamle normer som opphørte, ting ble ugjenkjennelig, og menneskene ropte på den "sterke mann" , den som kunne bringe stabilitet og gjenkjennelighet tilbake, de mente de fant ham i Hitler, og jødene ble den felles syndebukken, italienerne mente de fant ham i Mussolini, russerne mente de fant tryggheten i revolusjonen i Lenin og Stalin, verden var i "Turmoil". Det samme ser vi i vår tid, endinger som skjer med stor hurtighet, kultur og normer som blir pasee over natten, og man roper på en ny sterk mann Putin og Russland. Dette har jeg forsøkt å forklare på min måte, men problemet er at debattantene leser hva de leser, de reflekterer knapt, særlig en herre nedenfra Moi, det er til tider fornøyelig.

Denne fremmedgjøringen og polariseringen er det vi ser sterke tendenser til i det svenske samfunnet i form av intoleransen for den annerledes tenkende, der uenighet erstattes med hat, og der samfunnet polariseres, det første skrittet på veien mot katastrofen, skjønt Sverige er knapt det mest alvorlige, Frankrike vil representere katastrofen om Le Pen skulle vinne, vi kjenner alle Vichy fortiden, partiets antisemittisme og Le Pen seniors bagatellisering av Holocaust. "Joda vi går mot lystige tider Ferling".

Kommentar #60

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Sverige er pr.definisjon et autoritært samfunn. Hvorfor ? Muligens litt satt på spissen, men Sverige har i motsetning til Norge sterke føydale tradisjoner, mentaltetsmessig (historisk) er svenskene vant til å forholde seg til elitens formaninger. Det spiller ingen rolle om denne eliten er borgerlig, sosialdemokratisk eller noe annet, mer en politikk er dette kultur, entaus kunnskap eller mentalitet. Derfor kan man også snakke om det elitistiske Sverige. Danmark var også føydalt, men virker ikke i den grad å være preget av styringstradisjonen.

Enig her - jeg udtrykker det med at socialdemokraterne direkte afløste herremanden.

I Danmark tror jeg at det var Udskiftningen og etableringen af en selvstændig klasse af selvejerbønder, som er det materielle grundlag for at det er anderledes.

Problemet i dagens Europa er imidlertid at samfunnene kløyves i to deler som i stadig sterkere grad står i konflikt med hverandre, og der stadig mindre grupper befinner seg i midten, konfliktene polariseres "svart-hvitt tenkning får hegemoniet". Samtidig finner dette sted mot en bakgrunn av kulturell fremmedgjøring, ikke så mye grunnet innvandring i seg selv, men på bakgrunn av sosiale, teknologiske, økonomiske, kulturelle og mentalitetsmessige endringer, folk føler at de er fremmed overfor omgivelsene.

Jo, men det er vigtigt at få med sig at disse materielt determinerede kulturelle ændringer af venstrefløjen søges maksimeret i en afkulturaliserende retning - noget jeg selv har arbejdet med, så jeg kender det indefra. Det medfører et dalende civilisatorisk niveau og så kommer de menneskelige egenskaber, som venstrefløjen fornægter, til udfoldelse.

Det er dog rigtigt at vi ville have haft en mindre problematisk indvandring, især integration, hvis eliten ikke samtidig førte krig imod den oprindelige befolknings kultur.

At samfund kløves er en naturlig og uundgåelig følge af globalisering - vi går mod en lille alfa- og en stor beta-klasse i en lyserød fløjsbehandsket teknokratisk fascisme. Det er oplysningsideologiernes logiske endepunkt, hvor de alle konvergerer til én.

Jo, der var meget hokus-pokus på begge sider af år 1900 - jeg kender mest til efter, hvor fremskridtshybrisen var maksimal. Lederen af det amerikanske patent-bureau foreslog det nedlagt, 'da alle opfindelser nu var gjort'. Dette ligner vore dages 'eksperter' - totalt uorienterede i deres osteklokker.

Jeg har ikke indtryk af at russerne havde ret meget med revolutionen at gøre - den var et eliteprojekt vendt imod folket. Lenin var parat til at ofre 90 % af befolkningen på sit projekt.

Denne fremmedgjøringen og polariseringen er det vi ser sterke tendenser til i det svenske samfunnet i form av intoleransen for den annerledes tenkende, der uenighet erstattes med hat, og der samfunnet polariseres, det første skrittet på veien mot katastrofen, skjønt Sverige er knapt det mest alvorlige,...

Jeg tror altså også at meget af hadet kommer af noget så lavligt som at man godt ved at man lyver og på en menneskefjendsk måde. Den slags har det med at give meget bitre forsvar og de forsvarende kan blive farlige for omgivelserne.

Frankrike vil representere katastrofen om Le Pen skulle vinne, vi kjenner alle Vichy fortiden, partiets antisemittisme og Le Pen seniors bagatellisering av Holocaust. "Joda vi går mot lystige tider Ferling".

Jeg har altså svært ved at se at Le Pen's datter, som jeg mener har afskrevet antisemitisme, skulle være truende, når vi er underkastet de mest rabbiate ideologer i EU-systemet. De er da langt mere radikale og farlige - og mere magtfulde.

Kommentar #61

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Det er vanskelig å begripe Hanni. For ikke å snakke om at det kan synes som hykleri.

Jeg har tidligere berømmet Erna Solberg for hennes saklighet og oversikt, selv om Høire ikke er mitt parti, til det har de forlatt for mye av sin  verdiforankring og samfunnsbygging til fordel for liberalisme og noe hemningsløs omgang med trender, bare som et eksempel, reservasjonsstriden.

Sett i dette lyset er vel hennes utsagn mer å forstå - men ubegripelig å fatte ved lesing av SD program. Da synes jeg uttrykket du benytter "gauling" er på sin plass. Dessverre. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere