Johannes Morken

Redaktør
444

Geelmuyden: «Jeg ble svartelistet etter bok om Børre Knudsen»

Forfatter Niels Chr. Geelmuyden skriver i et nyskrevet forord til boken «En prest og en plage» at han har fått vite at aviser ikke ville gi ham journalistjobb fordi han hadde skrevet en begeistret bok om Børre Knudsen.

Publisert: 16. sep 2014

I dag gir Luther forlag ut boken En prest og en plage på nytt. Boken kom opphavelig ut på Metope forlag som gikk konkurs like etterpå. Vårt Land trykker i dag, med tillatelse fra forlaget, et redigert utdrag av forfatterens nyskrevne forord:

«Prosjektet begynte med at Morgenbladet ville ha et blasfemisk innslag i magasinutgaven søndag 31. januar 1988. Som erklært ateist og prestehater var det naturlig å spørre om jeg kunne ha lyst til å skrive et portrettintervju med den verste presten av dem alle. Kunne jeg føle trang til å gjøre et hjemme-hos intervju med Børre Knudsen i Balsfjord?

Jeg hadde forberedt intervjuet grundig ved å lese det meste som hadde stått om Børre Knudsen i riksdekkende norske medier. Det var mye og nesten entydig negativt stoff. Jeg skulle åpenbart møte en humørløs fanatiker av den gammeltestamentlige sorten. Desto mer overrasket skulle jeg bli over mitt møte med Knudsen.

Medieskapt. Mitt forarbeid hadde ganske enkelt lært meg vesentlig mer om norsk presse enn om Børre Knudsen. Avisene publiserte i hovedsak bare opplysninger om Knudsen som kunne imøtekomme de medieskapte forventninger om hans forferdelighet. Av den grunn opplevde jeg det som meningsfullt å tegne et annet og noe mer sammensatt bilde av Børre Knudsen.

Noen uker etter at intervjuet var publisert, ble jeg oppringt av forlagssjef Kåre Verpe i det lille forlaget Metope. Jeg visste umiddelbart, etter mitt møte med opprørspresten, at det ville bli en god bok.

Problemet var å overtale Knudsen. Han kunne vanskelig forstå at det ville gi mening å utgi bok om et enfoldig fehode som ham. Til slutt gav han etter, på den betingelse at han slapp å lese et eneste ord fra boken før den forelå.

Modig. Sett i lys av at det og at han ikke ville ha en krones vinning av boksalget, var det både overraskende og modig at han stilte opp under pressekonferansen da boken ble lansert.

Som følge av Knudsens varslede nærvær, møtte også store deler av norsk presse opp ved lanseringen. Ikke minst var oppbudet av fotografer overveldende. De hadde alle sammen et dårlig kamuflert håp om at fantasten ville foreta seg noe spektakulært og vanvittig. De håpet på ketchupdukker, barnekister eller at han på ny ville helle fem liter bukkeblod over seg.

Journalistene ble i så måte skuffet. Knudsen holdt en behersket og svært god tale, med hovedvekt på at man vanskelig kan begynne å gradere menneskeverd uten å nedgradere alt menneskeverd. Han fremstilte abortloven som navet i en dehumaniserende samfunnsutvikling, hvor menneskene gradvis gjør seg selv til guder og man mer enn aner konturene av Nietzsches overmenneske. Som følge av at Knudsen på denne måten ikke innfridde noen av pressens fordommer, var det få av de femtitalls journalistene som rapporterte noe som helst fra pressekonferansen.

Maktkretser. Dessverre gikk Metope konkurs 20. januar 1989. Jeg skulle på den måten aldri få noe økonomisk utbytte av betydning for min debutbok. Tvert i mot skulle utgivelsen svarteliste meg for alltid i mange toneangivende og politisk korrekte maktkretser. Ved å skrive en sympatisk bok om en av Norges mest forhatte personer, skulle jeg i praksis melde meg ut av alle gode selskap. Min forfatterkarriere kom virkelig skjevt ut fra hoppkanten. I årene som fulgte, skulle jeg oppleve å møte stadig flere stengte dører.

Restopplaget av boken ble i flere år liggende på et konkursland i Grensen. Jeg utga den ene boken etter den andre med en formidabel mangel på suksess. Min livsdrøm om å kunne leve av å skrive bøker, var torpedert en gang for alle. Mine arbeidsforhold har iblant kunnet minne om livsrammene til dissidenter i totalitære stater. Vitner har i ettertid fortalt at jeg ble utelukket fra journaliststillinger jeg søkte med den begrunnelse at jeg hadde skrevet en begeistret bok om Børre Knudsen.

Ubehag. I samme år og måned som man feirer 200-årsjubileum for Grunnloven, er det en kilde til ubehag å vite at norske medier praktiserer yrkesforbud overfor mennesker som har formidlet verdistandpunkter i strid med folkeflertallet og det politisk korrekte. Sett med mine øyne burde man som del av jubileet i langt større grad tematisert faren for at vårt demokrati arter seg til å bli et demokratur. Vi har i vår tid en lei tendens til å glemme det Sokrates påminnet sine samtidige om, at opposisjon er ekte vennskap.

I en tilstand av tungsinn og fremskreden nyresykdom kom jeg våren 2006 i skade for å skrive en kronikk i Aftenposten om forskjellsbehandlingen i norsk kulturliv. Det var en klagesang på egne vegne som innskrev meg varig i godtfolks minne som en stor sutrepave.

Responsen var overveldende. Naturligvis ble ingenting gjort for å rette på urettferdighetene jeg påpekte. Men mange ringte for å uttrykke medfølelse og sympati. Med ti minutters mellomrom ringte advokat Cato Schiøtz og hele Norges Blomster-Finn. Og midt mellom disse to ringte Børre Knudsen. Jeg hadde ikke hørt hans stemme på 16 år.

«Dette har jeg ventet på», sa han.

Satte tonen. Under alle omstendigheter har jeg bestandig vært stolt av min debutbok. Den satte på mange måter tonen – det skulle komme til å bli et livslangt mål for meg å presentere den andre versjonen av mennesker, saker og fenomener. Den versjonen som alle de andre av uvisse årsaker avstår fra å fortelle.»

Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Takk for denne!

Publisert nesten 7 år siden

Personlig har jeg relativt godt kjennskap til Geelmyudens forfatterskap. Ikke minst har hans siste bok «Sannheten på bordet» fått konsekvenser for mitt levevis og tenkning.

Det er direkte tragisk at en fritt tenkende farveklatt av en skribent og forfatter som H. Chr. Geelmuyden sensureres vekk fra norske medier og søkes tiet ihjel. Hans skrive- og ordkunst overgår det meste i vår tid. Men sabotasjen er ikke overaskende. Det er svært mange som påpeker medienes ensretting.

Dette må vel bare være slik. Men så bør man være mer forsiktig med å kritisere andre land som legger begrensninger på sine medier. Ytringsfrihet for norske medier synes å være frihet for de ytringer som er i overensstemmelse med norske journalisters syn på ting.

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hva skiller til sist Norge fra det gamle Øst-Europa ?

Publisert nesten 7 år siden

Der har dere det såkalte liberale demokratiet deres, som enkelte her inne svermer slik for, i realiteten dyrker de Demokraturet. Geelmuyden illusterer til fulle hvordan det norske sanfunnet behandler sine "plagsomme opposisjonelle". Hva skiller til sist Norge fra det gamle Øst-Europa ?

Kommentar #3

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Media handler ikke om ytringsfrihet

Publisert nesten 7 år siden

Media handler ikke lenger om ytringsfrihet, og har ikke gjort det på mange år.

Kommentar #4

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Ja, hva skiller ???

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Der har dere det såkalte liberale demokratiet deres, som enkelte her inne svermer slik for, i realiteten dyrker de Demokraturet. Geelmuyden illusterer til fulle hvordan det norske sanfunnet behandler sine "plagsomme opposisjonelle". Hva skiller til sist Norge fra det gamle Øst-Europa ?

Jo, at Geelmuyden i det hele tatt får anledning til å fortelle det han har blitt utsatt for - det skiller Norge fra det gamle østeuropa.

Og det skiller Norge fra dagens Russland.

En anne ting Aarsund - - i de demokratier vi liker å sammenligne oss med, hvor finner du IKKE demokratur ??

Hva vil du ha istedet ??

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du bekrefter jo demokraturet Fladmark !

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Jo, at Geelmuyden i det hele tatt får anledning til å fortelle det han har blitt utsatt for - det skiller Norge fra det gamle østeuropa.

Og det skiller Norge fra dagens Russland.

En anne ting Aarsund - - i de demokratier vi liker å sammenligne oss med, hvor finner du IKKE demokratur ??

Hva vil du ha istedet ??

Å ja, så det liberale demokratiet innebærer kun frihet fra rettsforfølgelse for å hevde sine meninger ? Jeg må beklage jeg tror nok du har misoppfattet. Demokratiet skal sørge for at en hver fritt kan gi uttrykk for sine meninger uten risiko for represalier, så lenge disse meninegne er innenfor lovens rammer. Men slik fungerer det knapt i det norske samfunnet, vi har ikke demokrati, vi har Demokratur !Vårt demokrati er kun tomme ord, en "Fyrst Potemkins Kulisse". Hvilket jo du bekrefter med ditt svar , altså at samvittighetsfriheten kun begrenser seg til frihet fra rettsforfølgelse. Vårt såkalte demokrati er en illiusjon som lever på en løgn, en konstruksjon jeg derfor på det sterkeste tar avstand fra.

Kommentar #6

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg har da aldri bestridt at det er

Publisert nesten 7 år siden

sider ved vårt såkalte demokrati som ikke er helt etter boka - hvilkensomhelst bok....

Jeg påpekte forskjellen mellom Norge og det gamle østeuropa og det nye Russland - - det var igrunn det hele.....

Og så spurte jeg deg om i hvilke av de såkalte demokratier vi ikke finner demokratur - - jeg tror nemlig det ligger i sakens natur - - et demokrati vil uvegerlig bli et demokratur......

Men jeg vet ikke hva som er noe bedre.

Det var bare det.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Etter retorikken så er du den mest autoritære Fladmark

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
sider ved vårt såkalte demokrati som ikke er helt etter boka - hvilkensomhelst bok....

Jeg påpekte forskjellen mellom Norge og det gamle østeuropa og det nye Russland - - det var igrunn det hele.....

Og så spurte jeg deg om i hvilke av de såkalte demokratier vi ikke finner demokratur - - jeg tror nemlig det ligger i sakens natur - - et demokrati vil uvegerlig bli et demokratur......

Men jeg vet ikke hva som er noe bedre.

Det var bare det.

Det amerikanske demokratiet bærer i liten grad Demokraturet i seg, i den form vi snakker om her, med unntak av McCarty perioden. Årsaken er en annen tradisjon, det europeiske demokratiet ble bygd på fødalismen og kirketuktens ruiner, amerikanerne , manifestert med Jefferson og hans tradisjon "kunne starte med blanke ark". Derfor finner man i første rekke den autoritære tradisjonen i den europeeiske demokratikonteksten, vurdeningen av ens neste, sine medborgere ut fra politiske kriterier, altså de politiserte samfunn finner en i europeeisk kontekst, selv om det kan variere fra land til land. Det samme er tilfellet med pressen og dens ivaretagende, ikke av ytringsfriheten og sannheten, men av konsensus. Nei, det norske demokratiet er hykleri, det fyller meg med vemmelse på lik linje med at dets aktøter også fyller meg med en dyp og grunnleggende vemmelse, for de  hva de bedriver, de vet hviklet system de forvalter. Og til sist, rent retorisk så femstår du faktisk som den mest autoritære Fladmark ! Og du burde vel også ha skamvett til ikke å gå i den type debatter, med den type retorikk du anvender, overfor personer som har fått føle dette systemet, men du om det.

Kommentar #8

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Min retorikk, Aarsund.....

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Og til sist, rent retorisk så femstår du faktisk som den mest autoritære Fladmark ! Og du burde vel også ha skamvett til ikke å gå i den type debatter, med den type retorikk du anvender, overfor personer som har fått føle dette systemet, men du om det.

står meget langt tilbake for den type retorikk du foretrekker å bruke mot folk som ikke deler ditt syn - - så også her.

At man ikke skal kunne uttrykke sin mening fordi noen har følt på kroppen det som diskuteres - vel, da hadde ikke vært så mye man kunne sagt eller skrevet.

Du utbasunerer dine meninger - jeg utbasunerer mine - jeg tror alldeles ikke jeg er noe mer autoritær i mine meninger enn det du er i dine.

Jeg er ikke like fyllt av vemmelse som det du er.

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Konsensuspolitikernes skitne spill !

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
står meget langt tilbake for den type retorikk du foretrekker å bruke mot folk som ikke deler ditt syn - - så også her.

At man ikke skal kunne uttrykke sin mening fordi noen har følt på kroppen det som diskuteres - vel, da hadde ikke vært så mye man kunne sagt eller skrevet.

Du utbasunerer dine meninger - jeg utbasunerer mine - jeg tror alldeles ikke jeg er noe mer autoritær i mine meninger enn det du er i dine.

Jeg er ikke like fyllt av vemmelse som det du er.

Nei for all del du gjør hva du vil for meg Fladmark.

Jo jeg fylles av en inderlig vemmelse for de aktørene som bidrar ukritisk til å opprettholde Skinndemokratiet eller Demokraturet, som verken har vilje , evne eller mot til å gjøre noe med de maktforholdene som tillater et slikt system.

Min oppfordring vil være : ikke bli med på konsensuspolitikernes spill der de leker demokrati, vend dere bort fra konsensuspartiene, ikke delta i valgene !

Kommentar #10

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er faktisk mange under 30 år

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
ikke bli med på konsensuspolitikernes spill der de leker demokrati, vend dere bort fra konsensuspartiene, ikke delta i valgene !

i Norge i dag som aldri har deltatt i et valg. De ser liksom ikke poenget, da det kun er en liten lukket elite av partimedlemmer som i realiteten bestemmer hvem man kan stemme på. At politikerne i desperasjon ønsker å senke stemmerettsalderen il 16 år, kommer ikke til å hjelpe så veldig mye...

Kommentar #11

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Og hvor ble Børre Knudsen av i denne tråden?

Publisert nesten 7 år siden

Denne tråden har vel kanskje sporet en smule av? Nåja, det handler vel om det er forfatteren eller objektet som skal debatteres, begge debattene kan ha adskillig interesse.

Jeg vet adskillig om yrkesforbud etter å ha forfektet upopulære meninger. Ser på lønnsslippen min at pensjonen er redusert med 10-15000 per måned på grunn av det. Så Niels Chr Geelemuydens og andres opplevelse av slikt skal jeg la ligge. Geelmuyden har vel ellers klart seg bra.

Hylekoret han forteller om er imidlertid en høyst vedarende tilstand i norsk presse. Hvis den kan stigmatisere et menneske, uten selv å stilles til ansvar, gjør den det. Tore Tønne var bare en av etter hvert svært mange.

Se bare på de vedvarende mobbesakene i norsk presse, som har rammet mange flere enn Børre Knudsen og Ludvig Nessa.

I mitt ateistiske bilde av mennesket og menneskeverdet vil Børre Knudsen ha et varmt hjørne. Hans overbevisning tvang ham til å gjøre som han gjorde, og han betalte en høy pris for det.

Selv er jeg uenig i hans abortsyn, og særlig kritisk til måten dette synet ble kommunisert på. Men ved å definere et foster som et lite menneske, hadde han egentlig ikke noe valg. Er det ens overbevisning, så er det også ens plikt å kjempe for dette menneskets eksistens. I så måte undres jeg mer over alle som deler Knudsens syn, men som sitter musestille - simpelthen fordi det er ubehagelig å stikke hodet fram.

All heder til Knudsens for hans ubestikkelige integritet!

Og en liten godtanke til både Geelmuyden og Johannes Morken som sørger for at Børre Knudsen ikke blir glemt.

Terje Marøy

Stigmavakta

Kommentar #12

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Knudsen - eller Geelmuyden?

Publisert nesten 7 år siden

Morken skal ha ros for å ta opp emnet. Jeg kan skjønne sårheten rundt minnene om Børre Knudsen. Han var virkelig - mangesidig. 

For å avklare ståsted: mitt forhold til Børre Knudsen er totalt bipolart. På den ene siden beundrer jeg og respekterer en mann som ofrer jobb, velstand og store deler av livet for en sak han virkelig trodde på.

På den annen side: jeg kjenner en kvinne som ble utsatt for Knudsen og Nessa. De kom busende inn med sine blodige dukker inn på gynekologisk - der hun lå nyoperert for kreft i underlivet og lurte på hvordan resten av livet kom til å bli - å få barn var i hvertfall ikke aktuelt.

En god oppsummering kom fra Arne Næss sr. Han var enig i virkemidlene til Knudsen, men uenig i sak. Og jeg forsvarer abortloven, og vil forsvare - om nødvendig med maktbruk - kvinners rett til å være rekonvalesenter etter abortinngrep uten å bli plaget av trollmenn - uansett religiøs tilknytning.

Uansett er min respekt for Knudsen nok høyere enn min respekt for Geelmuyden. Og jeg tillater meg å lure på om ikke Geelmuyden selv kan ha spilt en rolle i forhold til det at Geelmuyden ikke fikk jobb.

Her må jeg avklare eget ståsted: jeg har opplevd en serie avisdebatter med Geelmuyden, både egne og andres. Og jeg er antakelig mer interessert i Geelmuydens nåværende arbeidsfelt, mat, enn han er selv. Jeg tror til og med jeg (ubeskjedent) vet mye mer om mat og matvaresikkerhet enn ham også. Fisk og baktererier er arbeidet mitt, mikrobiologi er faget mitt, og jeg har levd mitt yrkesliv i forskning. 

Og jeg registrerer min venn Gunnar Tjomlids totale disseksjon av Geelmuyden:http://tjomlid.com/2014/08/17/geelmuydens-8-myter-om-mat-et-koldtbord-av-l ogner/

Fra et naturvitenskapelig ståsted er dette så nær total slakt man kan komme. Han svarte imidlertid ikke med sak (stort sett), men med rene ufyseligheter. Og Tjomlid oppsummerte så inderlig grundig her: http://tjomlid.com/2014/08/21/geelmuydens-facebook-forsvar-feiler-frykt elig/

Selv avsluttet jeg min polemikk med Geelmuyden for seks år siden, etter å ha kjørt den i Bergens Tidende, Aftenposten og fagbladet Journalisten. Da hadde jeg funnet så mange faglige feil, og tatt i mot så mye gørr og ufyseligheter tilbake at jeg valgte å erklære hans forfatterskap dødt og maktesløst.Det inkluderte åpne korrupsjonsbeskyldninger, påstander om udugelighet og rene lytehumor-ordspill. Festlig. Det hører med at ingen noensinne har kommet med noen som helst avdekning av korrupsjonsliknende forhold hos hverken meg selv eller min arbeidsgiver. Det var rett og slett ren slarv fra Gelmuyden.

Jeg har samlet lenker til disse debattene i en egen blogg. http://oivindb.wordpress.com/2014/08/17/geelmuyden-uovertruffen-ufyselig-uhed erlighet-og-uvitenhet/

Så - hvorfor skriver jeg denne kommentaren? 

Kanskje fordi en smule ydmykhet kan være på sin plass. Det er ikke sikkert at det bare var Børre Knudsen som gjorde at Geelmuyden ble litt vanskelig å ansette. Jeg vil faktisk ha ganske stor forståelse for en redaktør som ikke ønsker slike personer i staben sin.

Jeg tror faktisk jeg heller hadde ansatt den fanatiske, men tross alt likandes presten.

Ønsket om fred over hans minne er ihvertfall oppriktig fra min side.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Så - hvorfor skriver jeg denne kommentaren?

Si det.....

Personlige agendaer og skittkasting har ikke noe i denne tråden å gjøre.

Det som er saken,er at det ikke er politisk korrekt å framstille Knudsen som noe annet enn en rabiat abortmotstander.En mann som ikke en gang fikk beholde jobben som prest fordi samfunnet ikke tålte å få sannheten om abort fram i lyset.

At Knudsen kjempet for livet til ufødte barn betyr ingen ting. 

Kommentar #14

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Dette handler om Geelmuyden - ikke bare om Knudsen

Publisert nesten 7 år siden

Jeg er litt lei av maset om "politisk korrekthet". Det blir så fattig, så dumt. For dem som leste innlegget mitt bør det være tydelig at jeg har et atskillig mer nyansert syn på Børre Knudsen enn at han bare var "en fanatisk abortmotstander".  Jeg kan gå ganske langt i å si at jeg likte ham, og respekterte ham, trass at jeg tar avstand fra en del av hans handlinger og meninger.

Jeg godtar ganske enkelt ikke premisset at dette bare handler om Børre Knudsen. Jeg tror de fleste som har vært utsatt for Geelmuydens pludrende strøm av faktafeil, usakligheter og ufyseligheter vil hevde noe annet.

At Geelmuyden ikke fikk jobb skyldtes Geelmuyden, ikke Knudsen.

For ordens skyld: jeg har ikke lest Geelmuydens bok om Knudsen.

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du står ikke til troende !

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
At Geelmuyden ikke fikk jobb skyldtes Geelmuyden, ikke Knudsen.

Spar deg Bergh, du står knapt til troende i dette spørsmålet, hverken du eller den bevegelsen som du representerer. Nevnte parti med beslektede bevegelser leder stort i inntriger og faenskap her i landet, det er noe de fleste vet. Så hvorfor legger du ikke til side dine sjofle angrep på Geelmuyden, og innrømmer noe de fleste vet, nemlig at yreksforbud praktiseres her i landet, og at den bevegelsen du representerer i den som ivrigst brukter nevnte tiltak. Og du har helt rett, dette dreier seg ikke om Børre Knudsen, men om norsk politikk og det norske demokratiets begresninger.

Kommentar #16

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Yrkesforbud? Eller

Publisert nesten 7 år siden

Akk ja. Jeg skal ikke påstå at jeg representerer noen andre enn meg selv, om jeg er aldri så sosialdemokratisk i verdisyn. Meg bekjent var det borgerlige regjeringer i store deler av den perioden som omtales her, uten at jeg på noen måte vil beskylde disse for å ha vært udemokratiske eller ha praktisert yrkesforbud. Vi vet at et irrasjonelt hat mot det bestående, særlig representert ved Arbeiderpartiet, har spredt seg i en del ekstremistmiljøer, og jeg antar at vi ser en eksponent for denslags her i tråden. I det siste har dette hatet begynt å omfatte Høyre og FrP også. 

Realitet (1) Jeg driver ikke "sjofle angrep" på Geelmuyden.

Han har riktignok publisert påstander om at jeg (og en rekke andre) har vært korrupte, faglig udugelige, kommet med en del lytehumor etc. Jeg har påpekt og dokumentert dette pluss en rekke faglige feil i det Geelmuyden har skrevet. Han har omtalt vitenskapelige publikasjoner som har vist seg å ikke eksistere, eller som viser noe helt annet enn det han påstår. Det er kritikk - noe helt annet en "sjofle personangrep".

Jeg opprettholder min påstand om at det var Geelmuyden selv som var årsak til at ingen ville ansette ham. Geelmuyden er sant og si en journalist som får tåle en del kritikk. Flink med ord - men uryddig med fakta, og så ufyselig i karakteristikker av meningsmotstandere at det ligger hinsides folkeskikken. Ingen har krav på å få en bestemt jobb. At mange redaktører ikke ville ha ham, ser jeg som et sunnhetstegn.

Børre Knudsen? Han kjempet hardt for en sak han trodde oppriktig på. Så langt har han min respekt. Men ikke lenger.

Realitet (2) Flertallet av det norske folk var og er dypt uenig med ham i den saken han slåss for, og kanskje enda mer i virkemidlene.

To syngende "trollmenn" med blodige dukker som brøt seg inn på gynekologiske avdelinger var sant og si uakseptabelt. Det syntes de fleste i det norske demokratiet. Og de fleste syntes det var aldeles greit at statens maktapparat ble brukt til å stanse galskapen. Jeg også. 

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem sikter du til ?

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
har spredt seg i en del ekstremistmiljøer, og jeg antar at vi ser en eksponent for denslags her i tråden.

Det er ikke så merkelig at du får motbør og kommer i klammeri med folk når du har så lettsindig omgang med å stemple folk.

Du har også gjort det i denne lille tråden.Sånt skaper kun vondt blod,men det vet du nok av egen erfaring.

Noen ganger er speilet avslørende. 

Kommentar #18

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Geelmuyden og forskningen.

Publisert nesten 7 år siden

Mikrobiologen Øivind Bergh går til frontalangrep  på personen Geelmuyden, hans forfatterskap i sin almindelighet og hans bok «Sannheten på bordet» i særdeleshet.

Det frister til noen kommentarer. For det første er det rimelig å forvente at en skribent som Geelmuyden som generellt har jakten på det alternative synspunkt som sin ledestjerne kommer på kant med krefter i vårt samfunn som hegner panisk om sitt monopol på sannheten i redaksjoner og andre maktorganer. Bergh representerer et av disse maktorganer og er i den forstand inhabil. Han synes til de grader å være en av de mange bukkene som med nidkjærhet passer havresekken.

Jeg har hverken kompetanse eller lyst til å begi meg inn i noen videnskapelig debatt rundt boken «Sannheten på bordet». Jeg vil bare kort og godt nevne Geelmuydens to hovedkonklusjoner: Den ene er at økologisk mat forebygger helseproblemer og sykdom. Den andre er at oppdragsforskning og forskning finansiert av næringsliv og produsenter på dette området ikke er til å stole på. I denne verden gjelder tydeligvis også yrkesforbud i høyeste grad. Representanter for disse forskningsmiljøene må vente til pensjonsalder med å fremme sine kritiske synspunkter. Ellers er risikoen for oppsigelse stor hvilket også skjer.

Om så bare en brøkdel av den enorme mengde forskningsrapporter og personlige intervjuer med forskere Geelmuyden henviser til er riktig er det tilstrekkelig til å ta hans konklusjoner på alvor. I beste fall kan man si at så lenge det er til de grader delte meninger om disse spørsmålene er det grunnlag for tvil. Personlig lar jeg tvilen komme meg selv til gode og etter et føre-varprinsipp lar jeg Geelmuydens konklusjoner danne grunnlag for mine valg som forbruker og holdninger til tidens forskning. 

Den samme konklusjonen synes direktøren for Mattilsynet å ha kommet til da han i en personlig samtale med Geelmuyden erkjente at han prioriterte økologiske produkter til sin egen familie.

Forøvrig vil jeg anbefale Aarsund som prisverdig tar opp temaet yrkesforbud i Norge å lese Geelmuydens bok «Sannheten på bordet.

Kommentar #19

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

To ulike debatter - en avskrives!

Publisert nesten 7 år siden

Nå foregår det to ulike debatter her.

Holt avskriver jeg. Hvis man lever med troen på at Norge er et diktatur med yrkesforbud, og at man ikke kan skrive en bok om en sympatisk men veldig opposisjonell prest uten å bli utestengt fra yrkeslivet - vel så får man leve i den troen. Prøv Nord-Korea.

Den andre linja - om hvem som skal kritisere hvem - er mer interessant. Nå er det en del år siden jeg "gikk til frontalangrep mot Geelmuyden". Jeg sluttet med den slags debatter for seks år siden, etter å ha tatt i mot en vanvittig mengde usaklig gørr. Jeg konstaterer at andre som har prøvd det samme, Bioforsks Arne Grøndal - eller den aldeles uavhengige bloggeren Gunnar Tjomlid (hvilket maktapparat tilhører han?) blir møtt med den samme debatteknikken fra "Geelmuyden" Ad hominem - ikke noe annet. Hvis fakta ikke holder - spre dritt om motparten.

Det er aldeles rett at jeg er statsansatt. Geelmuyden har hatt noen artige filosoferinger om hvem som har lov til å mene noe. Privat ansatte er selvsagt inhabile, statsansatte også, og det blir ikke mange igjen. Stort sett bare Geelmuyden som kan diskutere med seg selv, samt et par miljøaktivister.

Problemet er ikke at Geelmuyden ikke er borti sannheter av og til. Problemet er at han drar med seg en skokk med usannheter. Han bedriver frykteskalering, fremstår som ekspert på noe han ganske enkelt ikke har peiling på - og han har karakteristikker av meningsmotstandere hinsides all folkeskikk. Jeg har stor sympati for at redaktører ikke vil ha slike ansatte. 

Nå har jeg gjennomgått referanselista i Geelmuydens bok. Stort sett hevder han at myndighetene (Mattilsynet og andre etater) holder ting skjult - og begrunner dette med å sitere fra publikasjoner og uttalelser fra Mattilsynet og de andre etatene, samt deres ansatte. Finn feilen!

Jeg har med interesse sett de voldsomme reaksjonene fra alternativmedisinsk hold mot TV-programmet "Folkeopplysningen". Geelmuyden hører til i samme kategori som alternativmedisinerne - med sine udokumenterte og til dels løgnaktive påstander. Det samme gjør i stor grad hans forsvarere. Selv foretrekker jeg mine grønnsaker i "naturlig" form, selv om jordbruk strengt tatt er en totalt "unaturlig" ting - hvis vi da ikke regner menneskene med til naturen slik vi bør. Det er forøvrig i stor grad en myte at økologisk mat er sunnere - og det bør være av interesse at det økologiske fotavtrykket ved økologisk jordbruk ofte overgår intensivt jordbruk. For ikke å snakke om fiskeoppdrett versus fiskeri. Men den debatten kan vi ta annetsteds.   

Kommentar #20

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Berghs politiske komedie

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Holt avskriver jeg. Hvis man lever med troen på at Norge er et diktatur med yrkesforbud, og at man ikke kan skrive en bok om en sympatisk men veldig opposisjonell prest uten å bli utestengt fra yrkeslivet - vel så får man leve i den troen. Prøv Nord-Korea.

Disse sosialdemokratene er bare fantastiske, de benekter hardnakket noe de fleste vet er et faktum, slik sett minner de om gamle Øst-Europeiske kommunister som også påsto at alt bare vare demokrati og fryd og gammen bak jernteppet, det var tros og ytringsfihet i stort monn. Bergh bidrar med sitt angstbiterske forsvar av Demokraturet til å lage en politisk komedie.

Alle vet at den som stiller spørsmål utenfor konsensus i samfunnsdebatten på ett eller annet vis møter represalier, nettopp for di vedkommende utforderer det store VI, den innbildte idyll og det innbildte fellesskap, og for all del, de borgerlige partier utgjør også denne konsensusen.

Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Så DET er metoden

Publisert nesten 7 år siden

Her har du gått ut og hengt ut en navngitt person,og får motbør for metoden du bruker.Og da kutter du over debatten ved å avskrive de du ikke er på linje med.

Joda... vi kjenner lusa på gangen.Med slike metoder er du nødt til å møte problemer.

Kommentar #22

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ja, det er slike samfunnsstøtter det moderne Norge

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
da kutter du over debatten ved å avskrive de du ikke er på linje med.

produserer på løpende bånd, bråkjekke akademikere som ikke blir ferdige med skolegangen før det er på tide å pensjonere dem. Slike lever de sin beskyttede tilværelse i sin lille akademiske boble, mens det virkelige livet der ute er noe mange av dem går mer eller mindre glipp av...

Kommentar #23

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Å avskrive, og hva det betyr

Publisert nesten 7 år siden

Å avskrive betyr å sette verdien til null.

Det er det jeg gjør med innleggene som hevder at vi har yrkesforbud i Norge, og at Norge skulle være et slags Øst-Europa. La oss si det slik - Geelmuyden fikk etterhvert jobb i Morgenbladet, der hans bror var redaktør, og så hos Trygve Hegnar. Ikke mye yrkesforbud der. Men jeg forstår redaktører som ikke ville ha ham. Det er faktisk deres rett. Vi er ikke det gamle Øst-Europa.

Konspirasjonsteorier gir meg en slags morbid underholdning. Det er ganske rart hva folk får seg til å dele av tanker i det offentlige rom. Jeg føler meg lett pervers som sitter her og humrer. Jeg diskuterer gjerne Børre Knudsen, og gjerne kvaliteten på Niels Chr Geelmuydens skriverier. Men når noen bruker sin ytringsfrihet til  hevde at Norge er et diktatur tillater jeg meg å flire - og avskrive Holt, Aars?und og Søyland. Takk for praten.

Kommentar #24

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det er du som kaller på latteren min godeste aparatsjik

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Konspirasjonsteorier gir meg en slags morbid underholdning. Det er ganske rart hva folk får seg til å dele av tanker i det offentlige rom. Jeg føler meg lett pervers som sitter her og humrer. Jeg diskuterer gjerne Børre Knudsen, og gjerne kvaliteten på Niels Chr Geelmuydens skriverier. Men når noen bruker sin ytringsfrihet til hevde at Norge er et diktatur tillater jeg meg å flire - og avskrive Holt, Aars?und og Søyland. Takk for praten.

Det er vel strengt tatt du som kalle på latteren, eller avsmaken, for din sladderkjerringaktige buskagitasjon vedrørende Geelmuydens person, det sier i så fall mer om deg enn om ham ! Mens ditt parti kaller på hatet, personlig har jeg et hovedfag og tre bachelorgrader og pedagogisk utdannelse, og har på tyve år ikke fått ansettelse i norsk skole,jeg får ikke en gang de søkelistene jeg har krav på, men man har så klart ikke de rette meniger og man har knapt evnen til å agere "øyentjener". Men vi lever ikke i noe demokrati som du hevder, vi lever i et Demokratur og den akademiske definisjonen av begrepet finner du på nettet.

Ha en fortreffelig aften !

Kommentar #25

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
personlig har jeg et hovedfag og tre bachelorgrader og pedagogisk utdannelse, og har på tyve år ikke fått ansettelse i norsk skole,jeg får ikke en gang de søkelistene jeg har krav på, men man har så klart ikke de rette meniger og man har knapt evnen til å agere "øyentjener".

Jeg skjønner faktisk at rektorene ikke vil ha deg. Uten videre.

Ærlig talt - vi kan da ikke slippe folk med sånne holdninger løs på våre barn?

Akkurat som jeg skjønner veldig godt at redaktørene dels ikke orket Geelmuyden, og dels ikke ville ta sjansen på alle injuriesakene som kunne ha kommet i hans kjølvann. Man må faktisk kunne oppføre seg for å få jobb. Heldigvis.

Kommentar #26

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Et viktig tema

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men vi lever ikke i noe demokrati som du hevder, vi lever i et Demokratur og den akademiske definisjonen av begrepet finner du på nettet.

Dette er et særdeles viktig tema, som jeg håper blir tatt i en annen tråd enn Knudsen-Geelmuyden.

En hovedgrunn til at det blir slik, er etter min mening et embetsverk som tar seg til rette, uten at det noen sinne får konsekvenser for dem. Statsråder kommer og går, som tesen er i den britiske humordokumentaren "Javel, statsråd".

Ikke minst de som kommer til Stigmavakta,og har følt maktmisbruket på kroppen, vil kunne vitne om dette. Stigmavakta er et enkeltmannsforetak som hjelper maktesløse i møte med offentlige og private maktmiljøers maktutøvelse. Det er et ideelt foretak som drives for min pensjons regning og risiko, ingen "klienter" må betale et øre.

Jeg vil ikke utdype mitt syn på demokraturet her, men kommer selv til å skrive om temaet med tid og stunder. I mellomtiden håper jeg andre tar opp temaet i et eget innlegg.

Og for ikke å¨bli slettet for avspoiring; all heder til Børre Knudsen og Hans Chr. Geelmuyden.

Terje Marøy

Stigmavakta

Kommentar #27

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Selvmotsigelser

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner faktisk at rektorene ikke vil ha deg. Uten videre.

Ærlig talt - vi kan da ikke slippe folk med sånne holdninger løs på våre barn?

Akkurat som jeg skjønner veldig godt at redaktørene dels ikke orket Geelmuyden, og dels ikke ville ta sjansen på alle injuriesakene som kunne ha kommet i hans kjølvann. Man må faktisk kunne oppføre seg for å få jobb. Heldigvis.

Dette blir faktisk mer og mer absurd. Altså du bekrefter at yrkeforbud er en realitet, det finnes holdninger der man etter en subjektiv vurdering kan nekte folk arbeid. Men du er jo klar over at du motsier deg selv ? Ovenfor hevdet du at alle påstander om yrkesforbud var konspirasjonsteorier, altså de som hevdet dette var useriøse tullinger. Jeg tor nok ditt parti har en meget dårlig talsmann i deg, det eneste du presterer er sladder og selvmotsigelser. Men altså noen kan man da sette utenfor loven på grunn av holdninger, selv om disse holdningene ikke nødvendig vis er i strid med norsk lov, nekte dem arbeid uten begrunnelse, nekte dem søkelister som de etter loven har krav på. Dette oppfyller fatisk definisjonen på et Demokratur !

Kommentar #28

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Altså du bekrefter at yrkeforbud er en realitet, det finnes holdninger der man etter en subjektiv vurdering kan nekte folk arbeid

Nei, jeg bekrefter aldeles ikke at yrkesforbud er en realitet.

Men jeg påpeker at jeg, hvis jeg var redaktør, hvilket jeg ikke er, ikke ville ansatt Geelmuyden. Redaktører pleier ikke ansette journalister som strør om seg med injurierende påstander. Til slutt ble fyren ansatt av sin bror.

Jeg er ikke rektor heller, men jeg husker godt fra min tid på videregående skole da en nynazist var vikarlærer. Elevene oppførte seg eksemplarisk, og fyren ble ikke værende, for å si det sånn. 

Helt alvorlig: hvis mine barn var utsatt for en lærer som hevdet overfor elevene at Norge var et diktatur hadde jeg - og andre tillitsvalgte foreldre jeg har jobbet sammen med engasjert oss. Vi aksepterer ikke hva som helst fra lærere.  Vi hadde ikke akseptert en naturfaglærer som påsto at utviklingslæren var tull  eller en samfunnsfaglærer som påsto at Stalin og Hitler var gode humanister heller. 

Man må rett og slett kunne oppføre seg for å fungere i arbeidslivet. Ut fra denne tråden lurer jeg alvorlig på hvordan du ville ha fungert.

Kommentar #29

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du representerer jo det anti-demokratiske

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Helt alvorlig: hvis mine barn var utsatt for en lærer som hevdet overfor elevene at Norge var et diktatur hadde jeg - og andre tillitsvalgte foreldre jeg har jobbet sammen med engasjert oss. Vi aksepterer ikke hva som helst fra lærere. Vi hadde ikke akseptert en naturfaglærer som påsto at utviklingslæren var tull eller en samfunnsfaglærer som påsto at Stalin og Hitler var gode humanister heller.

Det er ikke et spørmål om hva du eller din eventuelle aktivistgruppe måtte mene, men hva norsk lov sier !

Du mener da sikkert siden du da evnetuellt mislikte vedkommende lærer at han ikke skulle gis begrunnelse og at det var helt OK å overse vedkommende, og ikke sende for eksempel søkerliste neste gang han søkte, liksom for å markere ?

Kjære deg, det er jo du som representerer anti-demokratiet, der subjektive oppfatninger hos aktivister settes over loven, og der den man misliker fratas i praksis sine lovfunderte rettigheter, den totale subjektivitet.

Ser du ikke hva du skriver ?

Det er mulig at jeg tar feil person, men er du professor, med personalansvar overfor et akademisk arbeidsfelleskap ? I så fall utrolig !

Kommentar #30

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Himmelske enfold!

Publisert nesten 7 år siden

Du har aldeles ikke krav på en jobb. Du må søke på den og få den. Hvis arbeidsgiver vurderer deg som uegnet er det arbeidsgivers rett - og ditt problem.

Du eksponerer holdninger som jeg ikke vil utsette mine barn for. Jeg tror ikke særlig mange foreldre ville ha godtatt deg heller. Og foreldre har selvsagt rett til å engasjere seg for kvalitet i skolen.

Om du ikke får tilsendt søkerlister er det mulig noen har gjort noen feil  men det gidder ikke jeg å diskutere her. 

Og nei, jeg har ikke personalansvar i min nåværende jobb - men jeg har jo vært med på ansettelser. Vi spør aldri om politiske meninger - det skal man ikke gjøre i arbeidslivet. I ditt tilfelle ville nok problemet komme opp hvis elevene hadde fått forelesinger om "demokraturet"

Sant og si er du nå så langt ute på alle vidder at jeg tror vi skal avslutte denne runden. Jeg konstaterer at ingen ville ansette Geelmuyden - og jeg skjønner hvorfor. 

Børre Knudsen var mye mer hederlig. Han sa opp fordi han ikke ville være lojal mot arbeidsgiver. Det står det faktisk respekt av.

Kommentar #31

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du bekrefter jo Demokraturets eksistens

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Du har aldeles ikke krav på en jobb. Du må søke på den og få den. Hvis arbeidsgiver vurderer deg som uegnet er det arbeidsgivers rett - og ditt problem.

Du eksponerer holdninger som jeg ikke vil utsette mine barn for. Jeg tror ikke særlig mange foreldre ville ha godtatt deg heller. Og foreldre har selvsagt rett til å engasjere seg for kvalitet i skolen.

Om du ikke får tilsendt søkerlister er det mulig noen har gjort noen feil men det gidder ikke jeg å diskutere her.

Og nei, jeg har ikke personalansvar i min nåværende jobb - men jeg har jo vært med på ansettelser. Vi spør aldri om politiske meninger - det skal man ikke gjøre i arbeidslivet. I ditt tilfelle ville nok problemet komme opp hvis elevene hadde fått forelesinger om "demokraturet"

Sant og si er du nå så langt ute på alle vidder at jeg tror vi skal avslutte denne runden. Jeg konstaterer at ingen ville ansette Geelmuyden - og jeg skjønner hvorfor.

Børre Knudsen var mye mer hederlig. Han sa opp fordi han ikke ville være lojal mot arbeidsgiver. Det står det faktisk respekt av.

Nei så lett slipper du ikke. Debatten om Demokraturet har bare pågått et par ukers tid, ellers kan jeg knapt erindre å ha nevnt den før den tid. Altså jeg har ikke snakket om Demokraturet i 20 år, ei heller har jeg banket unger eller hatt ny-nazistiske sympatier. Men du bekrefter gjennom hva du skriver at Demokraturet faktisk eksister til en viss grad i vårt samfunn, bak svadaen, som jo du også må bekrefte er svada, om den fulle ytringsfrihet uten represalier, så lenge den er innenfor loven. Nei, mitt utenforskap begyndte i 1991 da jeg kom hjem fra Trans-Kaukasus og ville informere om et "slaktehus" ingen fant det bekvemt og vite om, eller min intresse for folkemordet på armenerne i 1915, joda det siste har jeg snakket om fra kateteret. Skjønt å snakke om det siste kan jo oppfattes som islamofobt, noe dine og andre sosialdemokraters barn ikke skal utsettes for. Nei Bergh, du kan nok være professor men du har glemt Sokrates.

Kommentar #32

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Nei, mitt utenforskap begyndte i 1991 da jeg kom hjem fra Trans-Kaukasus og ville informere om et "slaktehus" ingen fant det bekvemt og vite om, eller min intresse for folkemordet på armenerne i 1915, joda det siste har jeg snakket om fra kateteret. Skjønt å snakke om det siste kan jo oppfattes som islamofobt, noe dine og andre sosialdemokraters barn ikke skal utsettes for.

Du er faktisk en av de mest forvirrede debattanter jeg noensinne har sett. Makan!

For ordens skyld vedlegger jeg norske Wikipedias artikkel om folkemordet på armenerne. Det kan man definitivt snakke om. Som aktiv antirasist er jeg interessert i emnet, og kan en del om det. Det var definitivt et folkemord - og det er ikke bare lov å snakke om det blant sosialdemokrater - vi har en veldig klar holdning til at det faktisk var et folkemord.

Det er synd at debatter om viktige emner skal bli spammet av vrøvlet ditt.

Kommentar #33

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Og hva presterer du ?

Publisert nesten 7 år siden
Øivind Bergh. Gå til den siterte teksten.
Du er faktisk en av de mest forvirrede debattanter jeg noensinne har sett. Makan! For ordens skyld vedlegger jeg norske Wikipedias artikkel om folkemordet på armenerne. Det kan man definitivt snakke om. Som aktiv antirasist er jeg interessert i emnet, og kan en del om det. Det var definitivt et folkemord - og det er ikke bare lov å snakke om det blant sosialdemokrater - vi har en veldig klar holdning til at det faktisk var et folkemord. Det er synd at debatter om viktige emner skal bli spammet av vrøvlet ditt.

Nåja du står vel heller knapt tilbake for vrøvl. Forøvrig akter jeg ikke å fotsette debatter som knapt dreier seg om sak, men personsjikane.

Kommentar #34

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

TYPISK - Totalitær tankegang i mediene

Publisert nesten 7 år siden

Er det rart at jeg som konservativ kristen leser kristen-aviser og ser kristne tv-sendinger via avisene Dagen, Norge Idag og kristen-sendingene Visjon Norge og Kanal 10. Takk Gud og Jesus for disse eminente medier - som TALER DER ANDRE TIER:

Du må vende deg til kristne medier hr. Geelmuyden. Dagens journaliststand og mediene er under den betegnelse som Bibelen kaller: "Kampen mot makt og myndigheter i verden". Ikke rart Jesus sier: Mitt rike er ikke av denne verden. Hele det tabloide etablissement av medier fra Aftenposten, VG, Dagbladet og  NRK med sine kanaler og desslike medier virker HELT FREMMED på meg. Derimot finner jeg identitet og gjenklang i de kristne medier. Slik deler også befolkningen seg i de store trekk.

JEG hadde overhodet ikke greid å jobbe i noen av de tabloide medier. Jeg står som en påla på Bibelens ord og gjentar noen av ordene derfra: "Hva hjelper det å vinne hele verden, men å tape sin sjel". Jeg hadde tydeligvis tapt min sjel hadde jeg luntet politisk korrekt i disse sine spor. Ellers er det du skriver gammelt nytt - men ABSOLUTT viktig. Det er jo ikke rart at både virkelighetsforståelse og livs-orientering spriker som et stort gap mellom sosialister/marxister og konservative kristne - det er to helt ulike verdener som ALDRI vil bli enige. Gud (Israels Gud) sier jo selv: "Den som er for meg - hvem er da imot meg".

Livet er et valg - i åndens verden med den Hellige Ånd som åpenbarer Gud og Jesus eller den verdslige verden med sine mangehånde ideologier - ideologier som vi har vært vitne til ikke har hatt bærekraft. Som Bibelens sier: Et hus må bygges på FJELL. Ikke på sand og luftslott....ALT GODT for deg hr Geelmuyden og jeg håper det kommer mer fra din kant.

Kommentar #35

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Ved vegs ende

Publisert nesten 7 år siden

Det ser ut som denne debatten passert vegs ende for klitt sidan, og eg stengjer.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere