Anne-May Grasaas

3

Bønn på Høstutstillingen

Viser til Vårt Lands oppslag i papirutgaven lørdag 13. sept. d.å. om Gyrid Gunnes’ performance på Høstutstillingen.

Publisert: 13. sep 2014

Utgangspunktet for min vurdering av prosjektet er at Gunnes i denne sammenheng opptrer som kunstner og ikke primært som prest på kirkens vegne. Jeg oppfatter at Gunnes ønsker å utforske bønn som en kunstnerisk praksis for dialog. Det er spennende at én av de prester jeg som fungerende biskop har tilsyn med, har fått anledning til å delta på Høstutstillingen. Det er for øvrig interessant i seg selv at Høstutstillingen gir rom for religiøse uttrykk.

Med dette som bakgrunn ville det vært uheldig om jeg skulle prøve å styre bønnene eller innholdet i prosjektet. Å diktere eller sensurere kunsten må ikke bli noen oppgave for kirken. Når det gjelder bruk av prestekjole og stola i denne sammenheng er det min vurdering at det ikke er grunnlag for å motsette meg det. Jeg har forståelse for at dette vekker reaksjoner og er innforstått med at vurderingen beveger seg mot en grense. Her vil det være ulike oppfatninger som gir grunnlag for videre samtale i kirken. Denne samtalen vil jeg selv gå inn i med åpen holdning.

Å ønske Gunnes lykke til som kunstner inn på Kunstnernes hus, innebærer ikke nødvendigvis at jeg går god for alle hennes religionsteologiske poeng. Samtidig har jeg tillit til at Gud er så stor og barmhjertig at vi blir hørt når vi ber oppriktig, uansett hvor vi ber og hvor uavklarte våre gudsbilder måtte være.

Både selve performancen og Gunnes’ uttalelser i media er materiale som kirken trenger å reflektere over i ettertid. Som majoritetskirke må vi tåle å utfordre oss selv på våre holdninger og standpunkt i et flerreligiøst samfunn. Dette ønsker Gyrid Gunnes å bidra til, og jeg håper hennes kunst vil åpne opp for slik konstruktiv refleksjon snarere enn å lukke den til.

Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas

Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfatter at Gunnes ønsker å utforske bønn som en kunstnerisk praksis for dialog.

Problemet er ikke hva Gyrid Gunnes gjør og hvor mye hun eventuelt synder ved å gjøre det hun gjør. En eventuell synd diskvalifiserer henne ikke fra å være prest. Vi er alle syndere, selv en prest.

Problemet er at hun som prest så klart viser både for seg selv og offentlig at hun faktisk ikke er kristen.

En kristen ber ikke til Allah, når vedkommende har tatt imot Jesus som sin frelser. Så enkelt er det. Det hjelper ingenting å dekke over dette som en kunstnerisk handling.

Det bør være et minstekrav for å kunne tjene som prest i Den norske kirke at man er kristen.

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hvordan benytter vi mulighetene for å utbre Guds rike?

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Det er for øvrig interessant i seg selv at Høstutstillingen gir rom for religiøse uttrykk.


Det finnes uendelig mange rom hvor man som prest, biskop og legfolk kan være et vitne om Jesus. Disse mulighetene er hellige og må benyttes med stor ydmykhet og bønn til Gud om å få visdom til å gå Guds ærend.

Det er et problem i vår hektiske tid å skaffe seg tid til bønn og Den hellige ånds veiledning. Derfor stuper vi ofte bare rett ut i disse hellige øyeblikkene og destruerer dem, slik jeg tenker at Gunnes har gjort i dette tilfellet.

Jeg tror prester og biskoper trenger å be Gud om hjelp til ikke å blande seg så mye bort i samfunnsforhold at det ødelegger deres prestetjeneste.

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Seriøst?

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Utgangspunktet for min vurdering av prosjektet er at Gunnes i denne sammenheng opptrer som kunstner og ikke primært som prest på kirkens vegne.

Hvordan tror du egentlig det oppfattes når hun går rundt i presteklær? Kan politifolk gå rundt og tulle i uniformen sin på fritiden? Dette kvinnfolket burde aldri vært prest. Dette kommer på toppen av feminist-vranglæren hun driver med. Det er vanskelig å ta deg og andre kirkelige ledere seriøst som lar henne holde på slik. At du unnskylder meg med at du ikke vil diktere kunsten viser med all tydelighet at du aldri burde hatt et lederverv i kirken. "Kunst" er ganske mye rart, og det er definitivt ikke alt en prest bør holde på med. I andre bedrifter hadde man slått ned på det om de ansatte jobbet for "konkurrenten", men ikke i kirken...

Er det for eksempel greit at jeg som organist turnerer med et satanrockeband på fritiden? Da ville jeg jo opptre som musiker - ikke som organist på kirkens vegne...

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Lykke til med flerreligiøse kirkeprosjekt, Grasaas

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
. Som majoritetskirke må vi tåle å utfordre oss selv på våre holdninger og standpunkt i et flerreligiøst samfunn.

men ... dette har ingenting med det Oppdraget vi som troende har fått og det vi skal stå til ansvar for forvaltningen over som lem på ... eller på utsiden av Kristi kropp.

Det at kirken nå til de grader tillater alle slags krumspring fra prester som åpenbart er mer politisk og kunstneriske i sine oppdrag enn å forvalte Guds ord i handling og som forbilde gjør at aksepten av denne type handlinger med begrunnelse og aksept i at vi nå er et flerreligiøst samfunn kan ikke være annet en spikeren i kista for statskirken - det er på høy tid at stat og kirke skiller lag, slik at ikke våre nye landsmenn tror de har kommet til galskapens hus.

Vi, som tror, må selvsagt leve i menighetssamfunne der det er vår tro som danner menighetsgrunnlaget. Et flerreligiøst samfunn er selvsagt en utfording for oss alle og i særdeleshet islam iblant oss.  Islam er en religion som krever full underkastelse - allikevel vet en ikke om det blir nok å bedrive religiøse pliktøvelser ovenfor en lunefull allah.  

Islam er sekterisk og som bygger på LOVEN med 5 bokstaver - "øye for øye og tann for tann". Kjærlighetens kristne budskap på 5 bokstaver - NÅDEN.  Dette skal det ikke lefles og lekes med.  Sammenblanding av religioner er ikke veien å gå.  Jesus sa:  JEG er veien, sannheten og livet.

I DNK kirke finnes det prester som ikke tror og det finnes tydeligvis prester som Gunnes som tillates å bedrive det de gjør av overgeistlige.  Hvis du tar Gunnes på alvor så er veien videre - hun kan jo ikke å be som en muslim - bare leker med ordskifter for å provosere ... de som virkelig tror, men ta henne på alvor Grasaas - gi henne aksept for virkelig å lære seg å be til Allah ... og helst ... la henne etterpå få leke provokasjonsart i en moske...

Introduksjonskurs om islam for nye muslimer

Som ny muslim er det en del grunnleggende ting man må lære seg. Man må lære seg om hva troen på Allah innebærer, hva det virkelig vil si å være muslim, hvordan man tilber Allah og en del andre ting. Det første vi anbefaler deg som ny muslim er å gå gjennom et introduksjonskurs om islam med Sh. Hussain Yee, som er en meget kunnskapsrik lærd og som selv er konvertitt. I dette kurset vil du få en grunnleggende introduksjon til de fem søylene av islam, de seks søylene av troen og mye mer inkludert råd om hvordan du som ny muslim kan møte utfordringene det bringer med seg å konvertere til islam, både fra familie og samfunnet rundt. Kurset kan ses her.

Videre kurs om fundamentene av islams monoteisme

Etter å ha gå gjennom introduksjonskurset har vi et enkelt, men omfattende kurs på norsk som forklarer fundamentene av islams konsept om monoteisme, som er selve kjernen av islam. Vi anbefaler alle å gå gjennom hele dette kurset som kan ses her.

Lær deg å be

Bønnen er en plikt i islam som alle muslimer må utføre fem ganger om dagen. Bønnen er ikke en byrde, men en lettelse fra Allah hvor Han gir oss mulighet til å koble ut fra denne verdens stress og problemer så sjelen kan få ro og kommunisere med sin Herre. Samtidig som man lærer seg om fundamentene av den islamske troen, er det viktig at man lærer seg å be for det er bønnen som virkelig skiller en troende fra en ikke-troende. Klikk her for en enkel introduksjonsvideo og bok som viser hvordan du skal be.

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Media har indoktrinert oss med Allah er den kristne Gud.

Publisert over 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Er det for eksempel greit at jeg som organist turnerer med et satanrockeband på fritiden?

Dersom Anne-May Grasaas og Gyrid Gunnes leser Koranen vil de oppdage grusomme ord som bekjempelse av kristne, jøder og vantroende. Det brukes også ordet drep om dem. Drep dem står det.

Dersom dette er en hyllest til Allah det Gyrid Gunnes stod frem med på tv er dette klart en vranglære fra en prest. Salmon Rushdie skrev boken: Sataniske vers. Er det noe å lure på hva vi snakker om.

Media har dessverre indoktrinert det norske samfunn med den kristne Gud om Allah.

Tragisk, spør du meg.

Kommentar #6

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Biskopen undergraver trosgrunnlaget til Dnk

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder bruk av prestekjole og stola i denne sammenheng er det min vurdering at det ikke er grunnlag for å motsette meg det.

Grasaas, det at du støtter bruken av prestekjole og stola er meget alvorlig, og det betyr at det ikke er stor grunn til å stole på din vurderingsevne som kristne biskop. Les forøvig mitt innlegg Biskop støtter bønn til Allah og Guttorm Ihlebæks innlegg Gunnes ber til Allah som har mange gode kommentarer du burde komme med reflekterte svar på.

Dette handler ikke om å tåle å bli utfordret på tro men hva kirkens offisielle representanter står for i det offentlige rom. Med din støtte til Gyrid Gunnes undergraver du Dnk som et kristent trossamfunn. 

Kommentar #7

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Egentlig!

Publisert over 7 år siden

tror jeg ikke Gud er noe særlig kunstinteressert.

Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ole Bull

Publisert over 7 år siden

En stor kunstner må jo gjerne gjøre seg bemerket i starten for å få inn noen gryn og for at noen skal få øynene opp for geniet.  Ole Bull hadde stor sans for PR, lenge før PR ble et begrep.  Noen dager før han skulle holde en konsert i New York satte han ut et  rykte om at han hadde slått i hjel en student i et slagsmål.  Stinn brakke, selvfølgelig !

Kommentar #9

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Uavklarte gudsbilder

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Samtidig har jeg tillit til at Gud er så stor og barmhjertig at vi blir hørt når vi ber oppriktig, uansett hvor vi ber og hvor uavklarte våre gudsbilder måtte være.

Mener du at både du og prestinnen har uavklarte gudsbilder? Og kunne vi få en noe mer presis forklaring på hva "oppriktige" - eller tillatte - bønner skulle være for noe, eller ikke være, altså hva riktige og hva falske bønner er for noe?

Er det f eks ok å be oppriktig om syndsfolatelse hvis man har tenkt å fortsette å synde, eller innser at ingenting hjelper mot visse synder, som man er avhengig av for å kunne be om denne tilgivelsen?

Og, når prestinnen sier på forhånd til tv at hun ikke er sikker på om hun tror på Allah - hun må ha en spesiell en i tankene - så kan det oppfattes som om bønnen da er oppriktig?

Eller er det omvendt? Slik at denne bønnen nettopp ikke er oppriktig (og dermed forkastelig i ytterste potens)?

Kommentar #10

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Med din støtte til Gyrid Gunnes undergraver du Dnk som et kristent trossamfunn.

Grasaas har fått en del viktige spørsmål her.

For meg er det viktigste dette, fordi Gunnes har gjort seg selv  irrelevant som prest:

Hvordan kan Gunnes med biskopens tillatelse drive sitt kunstneriske islamske uttrykk for utøvelse av tro, som her, bønn, iført Den Norske Kirkes prestekjole og stola? 

Er det vi som reagerer, som er intolerante og (norsk) smålig på kunstens vegne, eller tråkker både bisp og prest over noen grenser som burde har vært  respektert. Særlig av dem som har inngått et forpliktende forhold til Kirken og den grunn Kirken bygger på?

Kommentar #11

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Pussig sammentreff

Publisert over 7 år siden

"Hva er det islam kan tilby, som ikke Kirken har? " tenkte jeg i dag, søndag.

Problemstillingen ble ytterligere forsterket da jeg litt senere leste i Dagen, http://www.dagen.no/Nyheter/14/09/2014/Kunstnerprest_h%C3%A5per_flere_vil_be_til_Allah-113580 at en prest i Den norske kirke, Gyrid Gunnes, ikke hadde fått lov til å be til muslimenes gud, Allah, i en kirke, men at det var greit at hun gjorde det på Høstutstillingen.

Ikke bare det, det var også greit for den fungerende biskopen i Oslo, Anne-May Grasaas, at denne presten kunne de oppfordre de besøkende – 4 søndager på rad - til å tilbe, eller be til Allah…

Deretter leste jeg følgende bekreftelse her på VD, slik den fungerende biskopen skriver i sitt innlegg "Bønn på Høstutstillingen":

Utgangspunktet for min vurdering av prosjektet er at Gunnes i denne sammenheng opptrer som kunstner og ikke primært som prest på kirkens vegne.

Biskopen må virkelig ha meg unnskyldt, men står det ikke noe i Bibelen om at man ikke skal tilbe andre guder?

Eller er det slik at biskopen er av den mening at muslimenes gud, Allah, er den og samme guden som er nevnt i Bibelen?

Hvis det siste er tilfelle, (at biskopen mener at muslimer, jøder og kristne har samme gud), hvordan vil biskopen da forklare/tolke ordlyden i følgende koranvers, den i sura 5, og vers 51, (som jeg har hentet fra Korandatabasen til www.islam.no ):

"Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!
De henger sammen.
Den som slutter seg til dem, blir en av dem.
Gud leder ikke urettferdige!

Kommentar #12

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Skuespill og oppmerksomhet

Publisert over 7 år siden

Når jeg leste dette innlegget så tenkte jeg på noe som skjedde på bibelens tid, da gikk skuespillerne med masker, og disse hadde en mekanisme som kunne forsterke stemmen. Fordi dramaene besto av spørsmål og svar, var ordet som beskrev dialogen hupokrinomai, ”å svare”. Hupukorites er en som spiller skuespill, leser et manuskript, eller en som tar på seg en rolle. Kan dette være noe lignende?

Kommentar #13

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hva gjør man ikke for å bli kjendis?

Publisert over 7 år siden
Arnt Thyve skriver "Er det for eksempel greit at jeg som organist turnerer med et satanrockeband på fritiden? Da ville jeg jo opptre som musiker - ikke som organist på kirkens vegne...".....................;......... Arnt, du burde henge på deg noe stæsj som viser at du jobber i kirken. Du skal se dette er veien vi må gå for å få folk til kirke for å høre.....tja, hva får de høre? ....."Frykt ikke hvilken vei du går, for alle veier fører til Rom"?
Kommentar #14

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Det tredje riket

Publisert over 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Du skal se dette er veien vi må gå for å få folk til kirke for å høre.....tja, hva får de høre? .

Kanskje det har oppstått noen uklarhet eller forvirring mht til om hvorvidt det bare består 2 riker: Det åndelige og Verdslige regimente? Og at biskopen og prestinnen kanskje føler et behov - som på død og liv må tilfredsstilles - for, og at det derfor er nødvendig å skape Det tredje rike, eller Riket i midten, eller Vet-ikke-riktig-riket -  for å få det hele til å gå ihop?

Luther er ikke alltid like lett.

Kommentar #15

Håvard Syvertsen

39 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Én måte å se performancen på er å se det som å banke i veggene for å høre hva de er laget av. I et sånt lys blir reaksjonene, om ikke selve verket, så en viktig del av det.

"Når det gjelder bruk av prestekjole og stola i denne sammenheng er det min vurdering at det ikke er grunnlag for å motsette meg det", skriver Grasaas. Det betyr antakelig at hun kjenner kunsthistorien. Kunsthistorisk kan dette for eksempel ses i sammenheng med såkalte "readymades", altså at man tar et hverdagslig objekt, for eksempel et sykkelhjul, og plasserer det i et kunstgalleri, dermed blir hjulet noe "annet", og dette andre er kunst. Objektet blir fremmedgjort og vi ser det på nytt. Noe lignende kan man tenke seg gjelder en prestekjole som plutselig dukker opp på Høstutstillingen.

Uansett, enten man liker det eller ei, er antakelig reaksjonene en viktig del av verket. Hva er veggene laget av?

Kommentar #16

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Veggen

Publisert over 7 år siden
Håvard Syvertsen. Gå til den siterte teksten.
Uansett, enten man liker det eller ei, er antakelig reaksjonene en viktig del av verket. Hva er veggene laget av?

Vel, det er vel kanskje det prestinnen og biskopen ikke helt vet. Og kanskje vet de i tillegg, at de kanskje aldri helt kommer til å få vite det. Eller at de ikke vil vite det. Ja, helst ikke vite det. Og det er vel kanskje det publikum da forventes å skulle få vite?

At de har møtt veggen med andre ord? Og forventer at alle andre skal gjøre det samme?

Jeg vet ikke, og det er vel det som er noe av problemet. Vet vi i det hele tatt noe som helst?

OK: Da går vi over på tro. Eller overtro. Alt etter som. Og snipp snapp snute så var virkeligheten ute. Eller inne. Nok en gang alt etter som. Men det gjelder altså om å være "in". Eller utafor eller utenfor.

Hvem vet? og det er, som sagt, noe av hovedproblemet. Spesielt med bønner til noen eller noe man helst ikke er sikker på om man tror på, selv om det fremstilles som kunst, men som i virkeligheten ikke er det.

Uff.

Kommentar #17

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Hvordan tror du egentlig det oppfattes når hun går rundt i presteklær? Kan politifolk gå rundt og tulle i uniformen sin på fritiden?

Jeg støtter Arnt Thyve i det han skriver her (ikke bare sitatet ovenfor, men kommentaren hans forøvrig, #3). Det forundrer meg at Grasaas kan ha et såpass ureflektert syn på islam med tanke på at hennes bispedømme har mellom 50 og 70 000 muslimer. Hvordan skal kristenheten møte alle disse? Som med-troende eller som annerledes-troende?

Kommentar #18

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hvorfor tror vi at biskoper er klokere enn folk flest?

Publisert over 7 år siden

I kraft av sitt embete så bør de være det. Vi forventer av dem at de leder kirken med trygg og stø hånd, at de tar hyrdeansvaret på alvor så kirken kan bevares ren og hellig til Guds ære og velsignelse for folket.

Når så ikke skjer og vi opplever at biskopene prøver og feiler som fjortiser, ja så blir vi ikke bare skuffede, vi blir også ganske sinte. Vi opplever at de gjør skam på troen og mangler åndelig gangsyn.

Selv om noen av oss forbereder oss på utmeldelse, så er det likevel ille å se hvordan folkekirkens folk turer frem i stor uforstand.

Spørsmålet er om de har noen tro i det hele tatt? Hva tror de på og hvilke konsekvenser tror de det har for dem selv og de menneskene de har ansvar for?

Dersom alt er lov og det ikke lenger finnes noe som er hellig for dem, så skjønner jeg at grensene også oppleves som fengsler og unødvendige og at må utfordres i størst mulig grad. Da skjønner jeg at klatring i kirkehierarkiet er et mål i seg selv.

Slik folkekirken fremstår i vår tid, bør den bringes til taushet gjennom økonomiske sanksjoner. Problemet er at politikerne vil ha den nettopp slik, så da er vi like langt.

Kommentar #19

Jarle Veland

14 innlegg  92 kommentarer

På kirkens vegne

Publisert over 7 år siden

Tar man på seg den stola man er gitt som ordinert prest, så opptrer man på kirkens vegne. Dette bør fungerende biskop forstå. Det er da ikke snakk om å sensurere et kunstnerisk uttrykk, men å kjenne grensene for hva en ordinert prest formidler i det offentlige rom. 

Så langt jeg kan se er dette utenfor disse grensene når Allah i vår kultursammenheng oppfattes som muslimenes gud.

Kommentar #20

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jarle Veland. Gå til den siterte teksten.
Så langt jeg kan se er dette utenfor disse grensene når Allah i vår kultursammenheng oppfattes som muslimenes gud.

En vanlig oppgave til all kunst er å gå utover og eventuelt sprenge våre vanlige oppfatninger. At ordet 'Allah' av de fleste i Norge oppfattes som et navn på muslimenes gud er et brukbart utgangspunkt for et kunstprosjekt. Performancekunsten får oss altså til å reflektere over dette ordet.

Det er dog ingenting som tyder på at dette ikke er et godt kristent misjonsarbeid. Gunnes' bønner er tydelig rettet mot vår kristne Gud, i kunstprosjektets sammenheng tiltalt på vanlig arabisk måte. Slik som kristne hadde gjort i over 600 år før Muhammed kom til Mekka.

Kommentar #21

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Teologisk tøv frå kvinner (og menn)

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Både selve performancen og Gunnes’ uttalelser i media er materiale som kirken trenger å reflektere over i ettertid. Som majoritetskirke må vi tåle å utfordre oss selv på våre holdninger og standpunkt i et flerreligiøst samfunn. Dette ønsker Gyrid Gunnes å bidra til, og jeg håper hennes kunst vil åpne opp for slik konstruktiv refleksjon snarere enn å lukke den til.

Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas

Eg har alltid vore for kvinnelege prestar. Men kanskje har eg teke feil? På motsett side har vi Hognestad og Gelius, så mannskjønn er nok ingen garanti mot teologisk tøv.

Kommentar #22

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Be i Jesu navn!

Publisert over 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Performancekunsten får oss altså til å reflektere over dette ordet.

Gud eller Allah kan være så mangt. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Om navnet ikke skrives eller uttales likt på alle språk, er det ingen tvil om hvem man henvender seg til.

Spesielt i møte med muslimer, men også andre ikkekristne, er det viktig å bruke navnet Jesus.

Det er jo bare Han som er veien til den eneste rette Gud :-)

En kristen prest bør ALDRI skape tvil om hvem han eller hun ber til.

Men slik ender det altså når Bibelen ikke lenger har autoritet. Da blir Jesus bare barnet i krybben, eller det kunstneriske krusifikset.

 

 

Kommentar #23

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Troverdigheten til Den norske kirke

Publisert over 7 år siden

Jeg har i ettermiddag sendt denne melding til oslo.bispedomme@kirken.no der jeg skriver:

Biskop Anne-May Grasaas bør ikke ignorere eller drøye for lenge med å kommentere reaksjonene hun har fått på sitt innlegg
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11524630/

For slik det er nå, så begynner det hele å bli ganske pinlig, ikke bare for henne, men også for Den norske kirke.

Så får vi se hva som skjer.

Kommentar #24

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
En kristen prest bør ALDRI skape tvil om hvem han eller hun ber til.

En prest skal forkynne evangeliet, om nødvendig med ord. Denne performancen i høstutstillingen er god kristen misjonering. Det er å fortelle om Gud (vår kristne Gud) til mennesker som trolig normalt sjelden går i kirken. Det er forøvrig helt i Arild Edvardsens ånd, men han var jo heller ikke likt av konservative bedehusfolk.

Forresten (og det har lite med denne saken å gjøre siden denne performancen har lite med Islam å gjøre) har jeg hørt et foredrag av en fra KABA (Kristent Arbeid Blant Arabere) om at vi først burde snakke om Den Hellige Ånd, for Gud er Ånd. Deretter om Gud som vår far. Til sist om Jesus for Han er det vanskligst for en muslim å akseptere.

Kommentar #25

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Om nødvendig med ord???

Publisert over 7 år siden
Ord er absolutt nødvendige hvis vi skal gjøre det Jesus ber oss om. Evangeliet om den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus MÅ forkynnes med ord. Ord fra Bibelen. Ellers har vel Guds menighet på jorden mennesker med mange forskjellige nådegaver, og av og til kan ord være overflødige. .................Jeg har stor respekt for mye av det Arild Edvardsen sa og gjorde, men jeg spør vel ikke akkurat etter hans ånd. Den Hellige Ånd åpenbarer Jesus for oss når vi leser i Bibelen og når vi forteller om Ham til andre. .................. Jeg har forresten snakket mye med muslimer om Jesus :-) Det er Ham de er nysgjerrige på, og de lurer på hvordan vi ber.
Kommentar #26

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

"En hellig alminnelig kirke - de helliges samfunn ...."

Publisert over 7 år siden

Biskopen ønsker lykke til når en prest som hun har tilsynsansvar for gjør usømmelige stunt og krenker det hellige.

Lilli Spæren, Per F. Winsnes, Arnt Thyve, Kristian Kahrs m.fl. har sagt treffende ord om det som har skjedd. Dette bør biskopen og hennes prestekollega lese gjennom noen ganger.

Å føre tilsyn. I bispeembetet skal dette være sentralt. Men hva når en overhyrde heier fram en underordnet som er på villspor og ønsker henne lykke til? Hva forteller dette om dømmekraft, vurderingsevne og egnethet i embetet?

Stakkars Dnk og oss menige sauer som har slike hyrder og overhyrder.

Kommentar #27

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Svar underveis?

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder bruk av prestekjole og stola i denne sammenheng er det min vurdering at det ikke er grunnlag for å motsette meg det. Jeg har forståelse for at dette vekker reaksjoner og er innforstått med at vurderingen beveger seg mot en grense. Her vil det være ulike oppfatninger som gir grunnlag for videre samtale i kirken. Denne samtalen vil jeg selv gå inn i med åpen holdning.


13. sept. skrev Grasaas et forsvar for sin holdning til "kunstneren" Gunnes. Den fungerende biskopen sier at hun oppfatter Gunnes som dette, og ikke "primært som prest på kirkens vegne". Men samtidig fastholder hun at Gunnes i sammenhengen er prest: "Det er spennende at én av de prester jeg som fungerende biskop har tilsyn med, har fått anledning til å delta på Høstutstillingen". Gunnes deltar altså også som en prest som biskopen "har tilsyn med".

Et synlig tegn på presterollen er bruken av de liturgiske klær. Grasaas forstår at dette "vekker reaksjoner" og at "vurderingen beveger seg mot en grense." De "ulike oppfatninger gir grunnlag for videre samtale i kirken" sier hun, og legger til: "Denne samtalen vil jeg selv gå inn i med åpen holdning." Da bør hun kanskje starte med å svare på de mange innlegg som er kommet på denne tråden. Jeg viser her til at Per F. Winsnes 15. sept. har sendt en henvendelse til bispekontoret der han ber om at biskopen nå må svare på alle reaksjonene som er kommet på hennes innlegg. I dag, 19.sept. har biskopen ikke svart på noen ting. Heller ikke flere spørsmål om bruken av liturgiske klær.

Grasaas har ikke gitt noen argumenter for bruken av alba og stola. Hun har bare sagt at det er hennes "vurdering at det ikke er grunnlag for å motsette meg det." Men hva er argumentene for denne vurderingen? Kan f. eks. enhver prest i Den norske kirke bruke de liturgiske klær etter eget forgodtbefinnende? Gå på fotballkamp, på badestranda, drive med idrett etc. i alba og stola? Eller er det bare de som erklærer seg for "kunstnere" som kan gjøre slike stunt?  Grasaas bør snarest komme med argumenter for og mot bruk av de liturgiske klærne alba og stola i det offentlige rom.

Det står i en sang: "det er svar underveis, engler kommer med bud". Nå venter vi ikke på engler, men på fungerende biskop som har lovet å "gå inn i samtalen". Hun kan starte her på Verdidebatt, på sin egen tråd.

Kommentar #28

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Er det "svar underveis"?

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Denne samtalen vil jeg selv gå inn i med åpen holdning.

Guttorm Ihlebæk etterlyser svar på de mange spørsmål som reiser seg etter biskopens forsvar for Gyrid Gunnes' stunt på Høstutstillingen. Hvor lenge skal vi vente på denne samtalen, - etter hennes eget løfte?

Eller er det så enkelt at det ikke finnes svar som kan forsvares offentlig, - og hun må beskytte seg med taushet?

Da er det eneste forsvarlige å gjøre helomvending. Det er skam å snu (det har vel aldri hendt i en slik situasjon) - men det er det eneste som duger om en vil bevare sin integritet og troverdighet.

Og det bør en kirkelig overhyrde ha.  

Kommentar #29

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Fortsatt forvirring

Publisert over 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Eller er det så enkelt at det ikke finnes svar som kan forsvares offentlig, - og hun må beskytte seg med taushet?

Situasjonen er den at på den 25.sep. fikk jeg et svar på min henvendelse tilOslo bispedømmekontor, (se min # 23), men jeg hadde faktisk forventet at biskopen hadde kommet med en avklaring her på VD, og ikke i form av en direkte henvendelse til meg. Nedenfor kan du derfor lese e-posten som jeg fikk fra Oslo bispedømmekontor v/spesialprest og rådgiver Magne Sandberg.

E-posten, slik jeg ser det, er skrevet på en slik måte at fungerende biskop Anne-May Grasaas neppe kan ha lest kommentarene til sitt innlegg. Eller kanskje det er slik at hun ikke har noe ønske om å kommentere reaksjonene. Svaret hennes lyder nemlig slik:

Dato: 25.09.2014 Vår ref: 14/5587 – 21 MAS (14/25852)

Takk for henvendelsen. Jeg har forståelse for at denne saken rører ved dype spørsmål, noe jeg har respekt for.

Jeg har tidligere gjort det klart at jeg ikke nødvendigvis går god for alle Gunnes´ religionsteologiske poeng. Jeg vil imidlertid poengtere at det kristne og muslimer virkelig er enige om, er at det finnes bare én Gud. - Gud er verken kristen, muslim eller jøde.

Mange års erfaring med konstruktiv religionsdialog har likevel vist at forståelsen av Gud er ulik. Den kristne trosbekjennelse til en treenig Gud innebærer at vi ikke uten videre kan ta del i hverandres bønn. Når det gjelder bruken av ”Allah” om Gud, er det i arabiske og mange andre bibeloversettelser brukt ”Allah” der det står Gud i en norsk oversettelse. Kristne har bedt til Allah som Jesu Kristi far siden før Muhammed begynte å forkynne.

Gyrid Gunnes ønsker å utforske et kunstnerisk rom for dialog. Jeg har forståelse for at mange finner det vanskelig - enn si umulig - å skjelne mellom en prests bruk av prestedrakt som liturg og som kunstner. Dette må tas høyde for i kirkens videre drøftinger.

Debatten knyttet til Gyrid Gunnes´ performance og uttalelser i media har vist at kirken fortsatt trenger tid til refleksjon over praksiser som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn. Om dette skal lykkes på lengre sikt, tror jeg vi stadig trenger åpne samtaler internt i de enkelte religioner og i et felles rom mellom ulike religioner.

Med vennlig hilsen
Anne-May Grasaas

fungerende biskop

------------------------------

Rent umiddelbart satt jeg igjen med en rekke spørsmål. Se bare på ordlyden i denne setningen en gang til:

Debatten knyttet til Gyrid Gunnes´ performance
og uttalelser i media
har vist at kirken fortsatt trenger tid
til refleksjon over praksiser
som kan bidra til et fredelig,
flerreligiøst samfunn.

Oppriktig talt: Hvor lenge har Den norske kirke eksistert? Og når kan vi regne med at biskoper og prester i Den norske kirke vil ha reflektert seg ferdig, slik at de kan sette i gang med en praksis som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn i Norge?

Et annet spørsmål som dukket opp hos meg, gjelder følgende uttalelse fra biskopen:

Når det gjelder bruken av ”Allah” om Gud,
er det i arabiske og mange andre bibeloversettelser brukt ”Allah”
der det står Gud i en norsk oversettelse.

Den ovennevnte ordlyd tyder på at hun ikke har lest min kommentar # 11,
eller at hun bevisst har valgt å overse spørsmålet som jeg kom med der:

Hvis det siste er tilfelle, (at biskopen mener at muslimer, jøder og kristne har samme gud),
hvordan vil biskopen da forklare/tolke ordlyden i følgende koranvers,
den i sura 5, og vers 51, (som jeg har hentet fra Korandatabasen til
www.islam.no ):

"Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!
De henger sammen.
Den som slutter seg til dem, blir en av dem.
Gud leder ikke urettferdige!

Spørsmålet er nå blitt enda mer relevant, spesielt fordi biskopen skrev dette i brevet av 25.sep:

 Jeg vil imidlertid poengtere
at det kristne og muslimer virkelig er enige om,
er at det finnes bare én Gud.

Og denne guden som hun refererer til, sier altså dette i Koranen:

"Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!
De henger sammen.
Den som slutter seg til dem, blir en av dem.
Gud leder ikke urettferdige!

Sorry, beklager – og alt det der – men hvordan kan noen påstå at kristne og muslimer virkelig er enige om at det finnes bare én Gud, når muslimenes gud har kommet med en slik klar og utvetydig advarsel i Koranen?

Men – av det jeg kan se, så er handlingsmønstret til biskopen og presten faktisk i samsvar med de 4 siste linjene i Sura 5, og vers 82:

Du vil sikkert finne at jøder og hedninger
er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende.

Og du vil finne at de som sier: «Vi er kristne,»
er nærmest til å like de troende.
Dette fordi det er prester og munker blant dem,
og fordi de ikke er hovmodige.

Det at det står i Koranen at det finnes "kristne" som liker de troende, dvs. muslimene, betyr ikke at muslimer skal slutte seg til dem, ref. det tidligere nevnte vers 51.

Det betyr bare at det finnes "kristne" som ikke er hovmodige, og slike mennesker skal man (muslimene) være hyggelig og vennlig mot – spesielt i de tilfelle der det er en prest i Den norske kirke, Gyrid Gunnes, har invitert folk til å be til Allah på Høstutstillingen.

La meg legge til at jeg er klar over at min frustrasjon og forvirring kan skyldes at jeg ikke helt har forstått målsettingen, ei heller hvilken funksjon som biskoper og prester har i Den norske kirke. Men det er kanskje noen andre som vet svaret?

 

 

Kommentar #30

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Forståelsen av Gud er ikke lik og ikke den samme

Publisert over 7 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil imidlertid poengtere at det kristne og muslimer virkelig er enige om, er at det finnes bare én Gud. - Gud er verken kristen, muslim eller jøde.

Takker for god tilbakemelding.

For å si det rett ut. Her tror jeg biskopen ikke er innforstått med betydningen av den treenige Gud. Nettopp på grunn av den treenige Gud, Faderen, sønnen og den hellige ånd er det umulig for muslimer å tro på Jesus som Guds sønn. Er også sikker på at biskopen ikke har Koranen på sitt nattbord.

Følgelig er forståelse av Gud ikke lik og ikke den samme.

Dette burde biskopen ha sagt rett ut. Den kristne treenige Gud er ikke Allah.

Derfor blir det tragisk når en med prestekjole tilber Allah. Det blir helt feil.

Kommentar #31

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

Interessant møte

Publisert over 7 år siden

"Følgelig er forståelse av Gud ikke lik og ikke den samme."

Paven sier han er blitt utvalgt av sin Christus, men president Obama var utvalgt av Allah til å lede sitt folk...

"In Historic Meeting with Islamic Leader, Pope Francis Signs Cooperation Pact with Obama!"

Following the brief signing, the Pope was quoted as saying, “It brings infinite joy to my heart to realize that myself and his holiness, President Obama, have been chosen by our Gods to pursue this truly miraculous path. Just as I have been chosen by my Christ, President Obama was chosen by Allah to lead his people in these challenging and difficult times of such strife.”

http://nationalreport.net/first-meeting-islamic-representative-pope-francis-signs-historic-pact-obama/

Kommentar #32

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Allaha = Gud?

Publisert over 7 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder bruken av

Skal dette sitatet ovenfor fra fungerende biskop Anne-May Grasaas liksom være en forklaring/forsvar for Gyrid Gunnes' bønn til Allah på Høstutstillingen?

Men hva arabiske kristne i vår tid, - eller for 1000 år siden, - benyttet som tiltaleord til sin Gud - har vel ingen relevans når Gyrid Gunnes i dag henvender seg til Gud på norsk til et norsk publikum? 

På norsk brukes "Gud", "Far" og "Herre" som navn når en vender seg i bønn til Jesu Kristi Far.

Hvorfor blir kristne i Indonesia i dag anklaget for blasfemi og nektet å bruke navnet "Allah" når de ber til sin Gud?

Kommentar #33

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Men hva arabiske kristne i vår tid, - eller for 1000 år siden, - benyttet som tiltaleord til sin Gud - har vel ingen relevans når Gyrid Gunnes i dag henvender seg til Gud på norsk til et norsk publikum?

Klart det har. Dette er et kunstprosjekt, ikke en formell liturgi i et vigslet rom. At en i kunsten leker med ord, deres betydning og bruk i tid og sted er velkjent. Hvorfor er det så vanskelig for mange å skille mellom noe som foregår i et kunstprosjekt og hva som foregår i en kirke? Gunnes misjonerer for kristendommen på et uvanlig sted, all ære til henne for det! I tillegg er både hun og biskopen tydelige på at de ikke blander sammen Islams guddom og vår kristne Gud. Dette sier de tydelig i det som er sitert i denne tråden. Religonsblandingen foregår kun i kritikerenes hoder.

Kommentar #34

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
På norsk brukes "Gud", "Far" og "Herre" som navn når en vender seg i bønn til Jesu Kristi Far.

Samt mye annet, f.eks fattern i det høye og Allah, samt mer ærverdige tiltaleformer. Intet av dette er ukristelig.

Kommentar #35

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Et narrespill?

Publisert over 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Skal dette sitatet ovenfor fra fungerende biskop Anne-May Grasaas liksom være en forklaring/forsvar for Gyrid Gunnes' bønn til Allah på Høstutstillingen?

Sandsmark, jeg vet ikke hva den fungerende biskopen vil svare på dine spørsmål, men måten som denne saken blir håndtert på fra biskopens side, kan tyde på at Den norske kirke kanskje er et politisk narrespill; et narrespill som har til hensikt å tilfredsstille et religiøst behov i deler av befolkningen - og da spiller det kanskje ingen rolle hva vi andre måtte tro og mene om saken?

Kommentar #36

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Ny reformasjon i Dnk? Tilbake til røttene.

Publisert over 7 år siden

Reformasjonen var en nødvendig korreksjon til katolisismen, men samtidig ble det starten på en fragmentering av den protestantiske kirken.  Når en vil tolke bibelen til sin tid, så må det bli mye rart som kommer ut.

Sigrid Undset sa en gang at menneskenes hjerter forandrer seg aldeles intet i alle dager.

Det betyr at bibelen ikke må omskrives eller tolkes inn i vår tid, men teksten må tolkes i den sammenheng som den står i.

Når det har blitt  slik at vi må vente til neste gallup (Kirkemøte) for hva vi skal tro på, så må det være noe fundamentalt galt. Det som startet hele utglidningen var at det var de progressive og kvinnene som kom inn i prestestillinger. Kvinnelige prester er i motstrid mot det Paulus skriver, men kirka vil jo skrote Paulus som utgjør det halve NT.

Resultatet har blitt en katastrofe med læremessige utglidninger. Kvinner vil gjøre alle til lags og klarer ikke å stå ved skriftens ord når det røyner på.  Mennene forsvinner ut og tilslutt vil vi ende med kvinner i alle prestestilling som omsorgsprester. Vi vil få en feminisering i kirken presis som vi har fått det i skolen.

Vi ser  allerede nå at kirken  ikke kan være tydelig hva angår abort og homefili.

Kommentar #37

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

Publisert over 7 år siden

"Hvorfor blir kristne i Indonesia i dag anklaget for blasfemi og nektet å bruke

  navnet "Allah" når de ber til sin Gud?"

Islam .....

"They do blaspheme who say: Allah is Christ the son of Mary (Sura 5:72)."

http://www.justforcatholics.org/islam.htm

Kommentar #38

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er ikke mye som ble bedre etter reformasjonen. Mye ble også værre. Heksebrenningen var f.eks på topp etter reformasjonen. Det handler kanskje mest av alt om at det var tiden som preget utviklingen. Og tider forandrer seg både til det bedre og til det værre.

Kommentar #39

Anne-May Grasaas

3 innlegg  1 kommentarer

Kirken trenger tid til refleksjon

Publisert over 7 år siden

Takk for engasjementet og kommentarene til dette innlegget. Denne saken rører ved dype spørsmål, noe jeg har stor respekt for.

Min tilnærming til prosjektet har som nevnt vært at Gunnes opptrer som performancekunstner og ikke primært som prest. Dette grepet kan man være enig eller uenig i. Poenget er at jeg ikke har forsøkt å sensurere innholdet i Gunnes' prosjekt.

Med bakgrunn i dette har jeg heller ikke kommentert spesifikt Gunnes' bruk av ordet "Allah". Jeg har derimot gitt noen generelle historiske og religionsteologiske opplysninger om bruken av ordet. Jeg har også framhevet den kristne tro på en treenig Gud og på Jesus som Guds Sønn.

Jeg gjenkjenner i store deler av denne tråden en iver for den kristne tros radikale evangelium om Jesus Kristus. Derfor håper jeg vi kan stå sammen om å leve ut og formidle denne tro så troverdig som mulig.

Debatten vi har hatt bidrar til refleksjon over hvordan åpen samtale kan føres internt i kirken og hvordan vi som kristne kan bidra til konstruktiv religionsdialog.

Jeg har valgt først å besvare de brev som kom direkte til bispekontoret. Svarbrevet som ble sendt er så å si likelydende med en replikk til Rolf B. Wegner i Aftenposten. Replikken står på trykk i dag. Planen var å henvise til denne replikken i mitt sluttsvar her på verdidebatt, legger ved teksten her:

Til spørsmålet om den kristne trosbekjennelse og den kristne tros første bud («Du skal ikke ha andre guder enn meg»), vil jeg poengtere at det kristne og muslimer virkelig er enige om, er at det finnes bare én Gud. - Gud er verken kristen, muslim eller jøde.

Mange års erfaring med konstruktiv religionsdialog har likevel vist at forståelsen av Gud er ulik. Den kristne trosbekjennelse til en treenig Gud innebærer at vi ikke uten videre kan ta del i hverandres bønn. Når det gjelder bruken av «Allah» om Gud, er det i arabiske og mange andre bibeloversettelser brukt «Allah» der det står Gud i en norsk oversettelse. Kristne har bedt til Allah som Jesu Kristi far siden før Muhammed begynte å forkynne.

Gyrid Gunnes ønsker å utforske et kunstnerisk rom for dialog. Jeg har forståelse for at mange finner det vanskelig – enn si umulig - å skjelne mellom en prests bruk av prestedrakt som liturg og som kunstner. Dette må tas høyde for i kirkens videre drøftinger.

Debatten knyttet til Gyrid Gunnes' performance og uttalelser i media har vist at kirken fortsatt trenger tid til refleksjon over praksiser som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn. Om dette skal lykkes på lengre sikt, tror jeg vi stadig trenger åpne samtaler internt i de enkelte religioner og i et felles rom mellom ulike religioner.

Kommentar #40

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden

En ting er refleksjon. En annen ting er holdninger, rammer og å underkjenne menneskers behov for trygghet i sitt trosfellesskap.

Kunst får da være kunst - og ha sine vide rammer. Men så får troens folk ta troende og troen på alvor.

I så måte synes jeg ikke svaret fra biskopen fungerte..

Kommentar #41

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Håper vi kan være enig om dette!

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Mange års erfaring med konstruktiv religionsdialog har likevel vist at forståelsen av Gud er ulik.

Drister meg til å takke for svar til debatten. Vil også driste meg til et svar her.

Du gjentar dette med at alle er enige om at det er bare en Gud. Ja men hvem er den sanne?

Store Norske leksikon sier om Jødedommen: Fordi Gud har skapt hele menneskeheten i sitt bilde, betyr det at alle mennesker i utgangspunktet er like verdifulle. Jødene er ikke mer verdifulle enn andre mennesker.

Dette er vel det samme i kristendommen:Lukas 18,16-17. Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det.”

Koranen sier:Sura 9 Vers 3-5           

Dette er en erklæring fra Allah og Hans sendebud til folket på den store valfartens dag: «Allah sier seg fri fra avgudsdyrkerne, likeledes Hans sendebud! Hvis dere omvender dere, så er det det beste for dere. Hvis dere vender dere bort, så vit at dere ikke kan forpurre Allahs vilje.» Still de vantro i utsikt en smertelig straff! 

Dog unntatt de av avgudsdyrkerne som dere har gjort avtale med, og som ikke har forbrutt seg på noen måte, eller ytet andre hjelp mot dere. Overhold avtalen overfor dem til fristen er ute. Allah holder av de gudfryktige.

Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik.

Det er ikke tvil om at de vantroende skal bekjempes i følge Koranen. Dette sier vel ikke Bibelen og heller ikke jødiske skrifter.

 

Altså en sterk vesentlig forskjell fra det som står i Koranen. 345 vers i Koranen peker på de vantroende som skal bekjempes.

 

Undertegnede vil ikke ha en Gud som tar avstand til dem som ikke tror. Å bruke ord som drep dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt, er ord som undertegnede tar sterk avstand fra.

Dette håper jeg du er enig med meg om.

 

Kommentar #42

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Til spørsmålet om den kristne trosbekjennelse og den kristne tros første bud («Du skal ikke ha andre guder enn meg»), vil jeg poengtere at det kristne og muslimer virkelig er enige om, er at det finnes bare én Gud. - Gud er verken kristen, muslim eller jøde.

De fleste kristne er nok enig i at der finnes kun en virkelig Gud og at vår Gud er alle menneskes Gud enten de er kristne, muslimer, jøder eller ateister. Hvilken Gud muslimer og jøder tilber er oss kristne egentlig likegyldig.

For kristne er der kun en vei til Gud og det er gjennom Jesus. Joh 14:6 "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg". Når andre religioner tilber sin gud direkte vet vi at de ikke kommer noen vei til den riktige Guden, utenom Jesus.

Så hva i all verden er biskopens poeng her?

Kommentar #43

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Hvor lang tid skal det gå?

Publisert over 7 år siden
Anne-May Grasaas. Gå til den siterte teksten.
Dette må tas høyde for i kirkens videre drøftinger.

Jeg har et problem med kommentaren til biskopen. Enten har hun ikke lest spørsmålene hun har fått her på VD, eller hun velger å overse dem da "kirken fortsatt trenger tid til refleksjon over praksiser som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn."

Det er det siste punktet, det at: "kirken fortsatt trenger tid til refleksjon over praksiser som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn," som jeg har problemer med å forstå.

Islam har eksistert i 1400 år. Islams målsetting er kjent: Enten aksepter du islam som "sannhets religion," eller du må ta konsekvensen av ditt valg, ref. Sura 9, vers 29:

Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag,
som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt,
og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene,
til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Det er derfor nærliggende å spørre: Hvilken tidsramme har Kirken satt for slike "drøftinger"? Når kan medlemmer av Den norske kirke forvente at Kirkens øverste ledelse vil komme med forslag til handlingsplan; en plan der den kristne delen av Norges befolkning får vite hvordan de best skal forholde seg til det faktum at islam ikke bare er en religion, men også et statsrettslig system som baserer seg på Koranen, Hadith og Sharia-lovgivningen?

Kommentar #44

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Vår Gud (den kristne) er universell

Publisert over 7 år siden

Vår Gud er universell, mens de andre religionene stiller vilkår.

For Jesus sier: Elsk din neste som deg selv, ja også dine fiender. 

Kommentar #45

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Når overhyrder villeder og støtter utglidning

Publisert over 7 år siden

Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas, har forsvart Gyrid Gunnes’ kunststunt på Høstutstillingen og ønsket henne «lykke til».

 

Doktorgradsstipendiaten, presten, erkefeministen og «kunstneren» Gunnes har under dekke av at dette er et kunstuttrykk formidlet at Allah og Gud er samme guddom.

 

Men det mener ikke muslimene selv. Ifølge sure 5,51 forkynner Koranen:«Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen. Den som slutter seg til dem, blir som en av dem. Allah leder ikke urettferdige!»

Indonesiske kristne blir i dag beskyldt for blasfemi og nektet å bruke navnet Allah når de ber til sin kristne Gud. 

Det er antakelig bare Dnk‘s lederskap som går i forsvar for religionsblandingen ved å si at «Gud og Allah er samme guddom».

Ser vi nå ettervirkninger av Svein Tindbergs teaterstykke «Abrahams Barn» - der det munner ut i at jøder, muslimer og kristne tilber samme gud?

 

Biskopen skriver på Verdidebatt: «Arabiske kristne har brukt Allah om Gud i sine bønner, og det er i arabiske bibeloversettelser brukt «Allah» når det i en norsk oversettelse står Gud….. Kristne har bedt til Allah som Jesu Kristi far siden før Muhammed begynte å forkynne.» 

Som om dette skulle være relevant, - og et gyldig forsvar for Gunnes’ bruk av «Allah» på norsk i en bønn til den kristne guddom, - når hun henvender seg til et norsk publikum?

 En trenger ikke teologisk embetseksamen for å se at dette er å glatte ut og dekke over forskjellen mellom vår Gud og Far, vår Skaper og Herre – og den islamske krigsguden Allah.

Hva er poenget med å opptre på grensen av blasfemisk religionsblanding?

 

 

Kommentar #46

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Doktorgradsstipendiaten, presten, erkefeministen og «kunstneren» Gunnes har under dekke av at dette er et kunstuttrykk formidlet at Allah og Gud er samme guddom.

Når og hvor har Gunnes formidlet at Allah og Gud er samme guddom? Og hvorfor skriver du «kunstneren»? Det er nedlatende mot en person som faktisk opptrer på høstutstillingen og per definisjon er kunstner. Og hvorfor utheves ordet "norsk" i din tekst? Spiller det noen rolle at høstutstillingen er i Norge og at det er flest norsktalende som ser den for innholdet i performancen? Jeg svarer opplagt nei. Og at dette skulle være religionsblanding er det så langt ingen i denne tråden som har vært i nærheten av å begrunne. 

Kommentar #47

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det er ikke bare biskopakseptert religionsblanding - det er islam

Publisert over 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
dette skulle være religionsblanding er det så langt ingen i denne tråden som har vært i nærheten av å begrunne.

Fra hennes bønner iført en drakt vi forbinder med prester i DNK:
" Kjære Allah. I seks år var det jobben min å be til den kristne guden. I prekenene mine snakket jeg om fellesskap på tvers av religioner. Men i gudstjenesten, i bønnen, lovsangen og takken fantes bare Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Søndagen etter at Sveits forbød å kalle inn til bønn til deg, kimet klokkene i Norge til bønn til Jesus med den største selvfølgelighet.

Til slutt gikk det ikke lenger. Så nå er jeg her, Allah. Amen."  

Dette er utvilsomt - den lunefulle Allah i Koranen.

"Kjære Allah. Når jeg fremsier trosbekjennelsen om den kristne guden med de samme ordene som dem som tente på bålet til Johannes Nilsdatter i Kvæfjord i 1695, er det noe inne i meg som skriker at det ikke er du som er en fremmed. Amen."

"Kjære Allah. Det er første gang jeg ber til deg, hvorfor ikke. Gud gjør jo bare en middels god jobb. Kanskje jeg skal gi deg en sjanse."

"Kjære Allah. Stopp Den islamske stat. Vi vet du kan bedre enn det. Hilsen en ateist."

Min kommentar i form av bønn:

"Kjære Gud, se i nåde til vår arme prestestand og dets myndighetspersoner. Tilgi den - eller oppløs den - alt etter din vilje og hensikt. Led du Herre din hjord som er innviet i ditt ord og lever i lydighet i ditt oppdrag til de troende her på jord. Fyll oss daglig med ditt nærvær og led oss på dine veier. Vi takker deg for frelsen, i Jesu navn Amen"

Kommentar #48

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Siden det ikke ble gitt en referanse i forrige innlegg googlet jeg noe selv og fant at det var hentet fra en artikkel i Dagen. Bønnene som er referert der spriker i alle retninger. Det er definitivt bønner jeg ikke ville tatt i min munn, men jeg blir ikke provosert av dette. Det er et kunstprosjekt, ment å provosere. Bruken av presteklær er nok noe av det mest kompliserte, som Biskopen er inne på.

Kommentar #49

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

"GUDA vår Mor og KRISTA vår . . ." ?

Publisert over 7 år siden

Når Gyrid Gunnes har byttet ut de gamle maskuline termene for våre guddommer og erstattet dem med kvinnelige tiltaleord for «GUD vår Far» og «KRISTUS vår Bror», - bør vi la henne overta resten av de overjordiske personer til kvinnelige identiteter.

Ja, la oss følge opp forrige søndags prekentekst og gi fra oss kappen også når vi blir fratatt skjorten:

La oss være rause med Gyrid Gunnes og la henne overføre alle våre overjordiske personer til kvinnelige identiteter. Vi har lenge nok vært plaget av at Djevelen og Satan har vært hankjønnspersoner. De kan nå bli kalt «Djevla» og «Satana», og passe fint inn blant de andre vesenene med kjønnsskifte.

Det må bli slutt på den kjønnsdiskriminerende mannedominansen!

Men det er ikke alle som påkaller de himmelske vesener i bønn, men bruker dem til banning og besvergelser. De kan nå få nye termer: «Pokra ta!» og «Fy Fana!»

Det er det dreis over og mer likestilt.

Kommentar #50

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Studerer man  sanskrit og de gamle vedaene finner man Allah,  som gudinne.

Allah is a Sanskrit word. In Sanskrit Allah, Akka and Amba are synonyms. They signify a goddess or mother. The term Allah appears in Sanskrit chants while invoking goddess Durga i.e. Bhavani. The Islamic word Allah for God is therefore not an innovation but the ancient Sanskrit appellation retained and continued to be used by Islam.

http://www.volker-doormann.org/the0.htm

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere