Kristian Kahrs

109

Biskop støtter bønn til Allah

Publisert: 12. sep 2014

Vi burde ikke lenger bli sjokkert over Gyrid Gunnes' krumspring, men nå er situasjonen mye mer alvorlig. Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas, ønsker denne presten lykke til når hun ber til Allah på Høstutstillingen.

I går kveld kunne vi se at Guttorm Ihlebæk skrev det gode innlegget Gunnes ber til Allah her på VD, og i dag bestemte jeg meg for å sjekke om dette ville få noen konsekvenser Oslo biskop.

I NRKs artikkel stilte journalisten følgende spørsmål til Gunnes:

– Du er prest i kirken til daglig. Har du spurt din sjef?

Svar: – Biskopen er informert om prosjektet, og hun ønsket meg lykke til.

Derfor stilte jeg følgende spørsmål til fungerende Oslo biskop til Oslo biskop Anne-May Grasaas via kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Miriam Stålsett Follesø:

  • Stemmer det at Anne-May Grasaas har ønsket Gyrid Gunnes lykke til i dette prosjeket?
  • Hvis det stemmer, støtter Oslo biskop at en av prestene ber til en annen gud enn den kristne Gud?
  • Hva vil være konsekvensene? Blir Gunnes kalt inn til samtaler, eller kan det være aktuelt med avskjedigelse?

Og jeg fikk følgende svar:

Det stemmer at fungerende biskop i Oslo har blitt informert om prosjektet og ønsket Gunnes lykke til. Gunnes vil ikke bli kalt inn til samtale knyttet til dette.

Hva er det som skjer i Den norske kirke? Ønsker ledelsen en at alle religioner skal bli en og at vi ikke lenger skal tro at Jesus er vegen, sannheten og livet? Betyr det at Grasaas utfordrer Bibelens første bud bud om at vi ikke skal ha andre guder enn Bibelens Gud?

 

2 liker  
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det store frafallet

Publisert rundt 7 år siden

Folkekirken er en hore som løper etter alt og alle for å gjøre seg lekker. Den ene eller den andre "biskopen / presten" er bare symptomer på et sykt kirkekonsept.

Det værste er at jeg tror de mener at de gjør noe banebrytende godt, og at det er et godt tegn når "verden" applauderer dem.

1 liker  
Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Gunnes sier dette i NRKs artikkel:

– Hvorfor står det «kjære Allah» og ikke «kjære Gud»?

– Det er hele selve poenget. Allah brukes av mange kristne om Gud, blant andre arabiske og maltesiske kristne. Men i Vesten er først og fremst Allah brukt om den islamske guden. Jeg vil utfordre om det går an å be på tvers av religiøse grenser.

Det er omtrent det samme som Arild Edvardsen har sagt tidligere:

Jeg har blitt storlig overasket over at enkelte kristne ledere og redaktører for noen av de kristne bladene i Norge, tror at det arabiske ord for "Gud" (Allah), som muslimene bruker, først oppstod med Islams profet Muhammed. Det ser heller ikke ut som at de har kunnskap om at store grupper av arabere ble kristne, helt fra den første pinsedag. l tillegg lever de samme kristne i en utrolig uvitenhet i vår moderne informasjonstid, og forstår ikke at vår tids 12-14 millioner nominelle arabiske kristne også tilber Allah (Gud på arabisk). I dagens infor- masjonssamfunn kan ikke slikt uvitenhet skyldes dumhet. Denne "uvitenhet" må skyldes fordommer og antipati mot arabere og muslimer, som Djevelen bruker i sin strategi for å forsinke Jesu gjenkomst med å holde evangeliet borte fra disse unådde folkeslag. 

Så er spørsmålet til de som kritiserer dette: Kritiserer dere at ikke alle bruker ordet "Gud" når de ber til Gud? Noen bruker jo andre ord som "God", "Gott", for ikke å snakke om alle former for deus. Bør man bare be til Gud på norsk? Eller tror dere at å bruke ordet "Allah" automatisk betyr å henvende seg til Islams gud? 

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Utrolig

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Det stemmer at fungerende biskop i Oslo har blitt informert om prosjektet og ønsket Gunnes lykke til. Gunnes vil ikke bli kalt inn til samtale knyttet til dette.

Den norske kirke har dermed tatt et langt skritt mot det meningsløse.

1 liker  
Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert rundt 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Så er spørsmålet til de som kritiserer dette: Kritiserer dere at ikke alle bruker ordet "Gud" når de ber til Gud? Noen bruker jo andre ord som "God", "Gott", for ikke å snakke om alle former for deus. Bør man bare be til Gud på norsk? Eller tror dere at å bruke ordet "Allah" automatisk betyr å henvende seg til Islams gud?

Det er andre gang i dag at du (mis)bruker Edvardsen som et slags alibi for at allah er det samme som den kristne Gud.
Du glemmer dermed det som selvfølgelig også Edvardsen mente og visste...nemlig at muslimer som ber til allah IKKE ber til Gud i Jesu navn.
For muslimer tror ikke på den treenige Gud,så dermed er bønn til Gud i Jesu navn blasfemi. 

Allah,som ikke hadde en sønn, er muslimenes månegud,og den kristne Gud og Jesus hans sønn er det vi ber til som kristne. 

Å surre sammen dette blir som å blande ild og vann. 

1 liker  
Kommentar #5

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Å surre sammen dette blir som å blande ild og vann.

Det er evt du som surrer her. Jeg har aldri hevdet at Islams gud er den samme som vår kristne Gud. Det jeg påpeker er at ordet er det samme. Noen blir tydeligvis forvirret av ordet for gud på et fremmed språk. Det er intet som tyder på at det er en samenblanding av Islam og Kristendom som foregår.

Det er andre tråden akkurat det samme blir tatt opp og jeg har bare sitert hva Edvardsen mente om saken. 

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

OK

Publisert rundt 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Det er intet som tyder på at det er en samenblanding av Islam og Kristendom som foregår.

Men det som denne presten og biskopen holder på med er nok i høy grad en sammenblanding.

Det er ikke helt uvesentlig hva den samme presten har prøvd seg på før.Vi kjenner bakgrunnen. 

1 liker  
Kommentar #7

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
samme presten har prøvd seg på før

Det kan synes som Gunnes' liker å komme med kontroversielle medieutspill. Jeg er sjelden eller aldrig enig med dem, men velger å tolke meningen bak dem som et brennende ønske om flest mulig sjelers frelse (og altså muslimers konvertering). Og å få oss til å tenke over gamle tradisjoner og inngrodde normer og evt lære noe. Jeg tror at dette stuntet kan gå inn i en slik sammenheng. Det er fint med noen som får oss til å riste på hodet i undring og uenighet, men samtidig kan få oss til å tenke igjennom våre egne standpunkter.

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Skuespill eller ekte bønn?

Publisert rundt 7 år siden

Jeg pleier ikke å blande meg inn i disse rene kristne trådene, men jeg må si at sett utenfifra fremstår dette prosjektet rimelig selvutslettende.

Man må spørre:

Betyr denne bønnen noe? Ber man med hjertet til en falsk gud? Det må da være helt stikk i strid med kristendommens innerste vesen?

Eller betyr dette ikke noe? Er det bare et skuespill? Er det ikke isåfall en fornærmelse mot en annen religion?

Nå gråter selvsagt ikke denne ateisten over at kristne tar sin egen tro så lite høytidlig. Men en slik handling fremstår merkelig selvutslettende sett utenifra.

Jaja ... fortsett ...

Kommentar #9

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Betyr denne bønnen noe? Ber man med hjertet til en falsk gud?

Jeg synes det kommer nokså klart frem i den artikkelen på NRK at Gunnes' selv synes hun ber til den kristne guden på vanlig måte, bare med den forskjellen at hun bruker det arabiske ordet for gud. Således er det en vanlig kristen bønn og ikke en utvanning eller devurdering av egen tro.

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er nok verre enn som så

Publisert rundt 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det kommer nokså klart frem i den artikkelen på NRK at Gunnes' selv synes hun ber til den kristne guden på vanlig måte, bare med den forskjellen at hun bruker det arabiske ordet for gud. Således er det en vanlig kristen bønn og ikke en utvanning eller devurdering av egen tro.

Gunnes har et så merkelig forhold til dette at hun lurer på om ikke Gud er av hunkjønn....og da følger det at Jesus heller ikke kan være hans sønn.Jomfru Maria blir i dette bildet heller ikke passende.

Det hele blir dermed bare surr. 

1 liker  
Kommentar #11

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Mange kristne ber til Allah

Publisert rundt 7 år siden

Det er 41 milioner arabisk-talende kristne som ber til Allah. Ber de til en annen Gud enn Kristian Kahrs?

Kommentar #12

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Min påstand

Publisert rundt 7 år siden

Det er viktig at vi snakker samme språk, og at vi legger den samme innarbeidede  betydning i meget viktige begreper.

Så lenge jeg har levd, og det begynner å bli en stund, har begrepet Gud blitt brukt om alle personlige gudsbilder, d v s en Gud man tilber og må adlyde. Allah er muslimenes slik Gud, og begrepet Allah har ikke kunnet brukes om Bibelens Gud. Å plutselig begynne å gjøre det når man mener å be til sin kristne Gud, må i beste fall skape stor forvirring. Når vi bruker begrepet Gud uten å spesifisere, bruker de aller fleste hos oss, det om Bibelens Gud. Å begynne å grave i gamle skrifter og bortglemt bruk, om man noen gang har hørt om slikt, kan ikke gjøre forvirringen mindre.

Og hva i all verdens navn er hensikten? Er det ikke uklarheter nok? Det skader ikke meg direkte - men hadde jeg vært kristen og tilhørt kirken - ja da tror jeg at jeg hadde gått av hengslene?

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Eller tror dere at å bruke ordet "Allah" automatisk betyr å henvende seg til Islams gud?

Er det ikke det som er poenget med denne øvelsen?

For hvis det ikke betyr noe annet å bruke Allah, så har det vel heller ikke noe poeng å gjøre det?

Kommentar #14

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, selvfølgelig ikke

Publisert rundt 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Ber de til en annen Gud enn Kristian Kahrs?

Men de ber til Bibelens  "Allah" ikke Koranens Allah, med mindre de har underkastet seg Islams dualistiske logikk.

Bibelens og Koranens "Allah" har såpass ulike karakteristikker at det umulig kan være tale om samme guddom, etter vår vestlige, rasjonelle logikk. Men etter Islams dualistiske logikk dreier det seg nettopp om samme guddom, der Koranens åpenbaring er den siste og endelige og autoritative varianten, selv om dette selvfølgelig strider mot grunnleggende prinsipper i rasjonell filosofi.

Med andre ord: En jøde eller kristen (arabisktalende eller ikke arabisktalende) som går god for at det dreier seg om den samme guddom, har allerede underkastet seg Islams gudsbilde. Og er det ikke nettopp det Islam betyr: Underkastelse ? 

1 liker  
Kommentar #15

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Ingen kunst

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas, ønsker denne presten lykke til når hun ber til Allah på Høstutstillingen.


Det er overraskende at fungerende Oslo-biskop synes dette er helt greit, og ønsker lykke til. Gunnes' "kunstverk" utføres jo ikke privat, men hun har ikledd seg kirkens liturgiske klær, som bare skal brukes ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er merkelig at biskopen ikke ser at dette er problematisk.

Noen på denne tråden forsøker å problematisere bokstavene "Allah" opp mot bokstavene "Gud". Jeg er enig med Robin Tande som påpeker at man i diskusjonen må holde seg til den språkføring som gjelder her i landet. Vanlig språkbruk er da at kristne "ber til Gud i Jesu navn", mens muslimene "ber til Allah". At mange arabiske kristne bruker "Allah" som et ord (bokstaver) om sin "kristne Gud" er noe helt annet. De ber også "i Jesu navn", noe en muslim slettes ikke kan.

Etter norsk talemåte er det da ingen tvil om at Gunnes ber til den muslimske guden. Dersom hun tenker at "dette er jo den samme gud som vi kristne har", så lærer hun ikke rett. Dersom hun egentlig i sitt indre ber til den kristne Fader, men hørbart, i det ytre, bruker muslimenes ord for "gud" for eventuelt å skape publisitet, opptrer hun ikke ærlig. I alle fall, fungerende biskop ønsker lykke til.

Det er ikke så mange som har diskutert om dette egentlig er kunst. Dette har jeg for min del en klar mening om, og jeg skriver det her med store bokstaver, og med dobbelt bunn:

Å BE TIL ALLAH ER INGEN KUNST!

1 liker  
Kommentar #16

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Ateister og kristne er faktisk enige

Publisert rundt 7 år siden

Det er meningsløst at en av folkekirkens prester ber til Allah og takker for at han har kommet hit til nord. Snakk om smørje og kjetteri av høy rang.

1 liker  
Kommentar #17

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Et misjonsstunt?

Publisert rundt 7 år siden
En prest som ber til Allah!? Jeg trodde det var grunnleggende forskjell mellom islamsk og kristent gudsforståelse. Merkelig stunt. Og nei det at kristne arabere bruker ordet Allah eller mer vanlig Rabb betyr ikke at det er samme gudsforståelse i kristendommen og islam. Jeg mistenker at dette er misjonsstunt. Et forsøk på å få muslimer til å konvertere til kristendommen. "Kom her du! Vi tror på samme Gud".
1 liker  
Kommentar #18
Kommentar #19

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Abdishazan:  Jeg mistenker at dette er misjonsstunt. 

Jeg ser heller ei dame som er ute og misjonerer for sitt oppblåste ego. Seriøse muslimer eller ditto kristne lar seg neppe forføre av dill.  Personlig får jeg religion enda mere i vrangstrupen. 

1 liker  
Kommentar #20

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Ingen kunst?

Publisert rundt 7 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.
Å BE TIL ALLAH ER INGEN KUNST!

Å provosere konservative kristne er heller ingen kunst.

Det er den enkleste sak i verden.

Kommentar #21

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Tant og fjas

Publisert rundt 7 år siden

Takke meg til ondsinnet sarkasme.Det er da hva det er  -hverken mer eller mindre.

Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Allah er ikke den kristne treenige Gud

Publisert rundt 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Kommentar #11 Det er 41 milioner arabisk-talende kristne som ber til AllahJa det virker som om du tror kristne i arabisk talende land tilber Allah?

Undertegnede sendte en mail til Biskop Halvor Nordhaug om Den kristne treenige Gud var Allah. Fikk følgende svar:

Hei Georg!

 

Når ordet "Gud" oversettes til arabisk, så velger man ordet "Allah"

Så vidt jeg kjenner til, er det dette ordet man bruker i arabiske bibeloversettelser.

 

Bortsett fra selve ordet, er det imidlertid store forskjeller mellom den kristne og den muslimske forståelsen av Gud

For kristne er Gud treenig, samtidig som Jesus ber både sann Gud og sant menneske.

Dette kan som kjent ikke muslimer godta.

 

Vennlig hilsen

Halvor Nordhaug

Biskop

Vil tro at dette er godt og riktig svar. Allah er ikke den kristne treenige Gud

1 liker  
Kommentar #23

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Total misforståelse!

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Hva er det som skjer i Den norske kirke?

Gyrid Gunnes er dessverre desinformert og tror på Jesus som Allahs sønn.

Sura 9 vers 5:

Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik.

Høres dette ut som en formaning fra Jesus?

1 liker  
Kommentar #24

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Iscenesettelse av liberalteologi

Publisert rundt 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Å provosere konservative kristne er heller ingen kunst.

Det har forresten vært en interessant debatt om Gunnes' performance på twitter i kveld også. Reaksjonene er delte. Jeg er begeistret rett og slett fordi hun får meg til å tenke.

Jeg er på mange områder uenig med Gunnes som teolog. Og det kan være at hennes utforskning av, eller tilsøring av, kristendommens grenser, egentlig ender med å slå beina under hennes eget prosjekt. At hun rett og slett iscenesetter liberalteologiens grenser, og dermed synliggjør at den er grenseløs i møte med det sekulære samfunnet. Den oppløser rett og slett seg selv. 

Dessuten: En utydelig religion er en uviktig religion. 

Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er grunnleggende

Publisert rundt 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Å provosere konservative kristne er heller ingen kunst.

Det er den enkleste sak i verden.

Selvsagt er det provoserende å se en prest stå og be til måneguden allah.

Gunnes bør fjernes før hun får spredd mer vissvass på kirkens vegne. 

1 liker  
Kommentar #26

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Det er den enkleste sak i verden.

Ikke dermed sagt at det er den nobleste  av kunstarter.

At Gunner får noen til å tenke, er ikke et ubetinget kvalitetsstempel for Gunner. Tenkende, reflekterte mennesker settes i gang av både mer og mindre. Her vil jeg tro det er mindre - sett ut fra hennes tidligere praksis.

Kort sag, så oppfatter jeg hennes stunt som krav om oppmerksomhet. Jeg sier som biskopen hennes: Lykke til!

Kommentar #27

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
For kristne er Gud treenig, samtidig som Jesus ber både sann Gud og sant menneske.

Dette kan som kjent ikke muslimer godta.

Anser trådens hissige menn og kvinner at det er legitimt for norske muslimer og jøder å be til Gud? Eller forlanger man bruk av arabiske eller hebraiske benevnelser på denne entiteten om man ikke erkjenner den som "treenig"?

Kommentar #28

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Hagemann: Å provosere konservative kristne er heller ingen kunst.

Det er den enkleste sak i verden.

Spesielt fordi at det er aldeles ufarlig for liv, helse, ambassader og lignende. 

1 liker  
Kommentar #29

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

De er åndelige babyer, og mange av dem er ikke født ennå.

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Hva er det som skjer i Den norske kirke? Ønsker ledelsen en at alle religioner skal bli en og at vi ikke lenger skal tro at Jesus er vegen, sannheten og livet? Betyr det at Grasaas utfordrer Bibelens første bud bud om at vi ikke skal ha andre guder enn Bibelens Gud?

For ca 6 år siden, så gjorde jeg noe som er helt uhørt i kirka..

Jeg reiste meg opp under en Gudstjeneste og ba om å få fortelle noe til kirken, Så midt under preken, så avbrøt jeg, og ba om ordet. Jeg var vel frimodig. Nok om det..

Når jeg var ferdig med å si det jeg skulle si og jeg setter meg ned. da kommer følgende uttalelse fra prekestolen i DNK.

"Vi har nesten den samme guden som muslimene"

Når jeg hørte dette, så protesterte all inni meg - men jeg klarte å forhold meg rolig..

Det er en AGENDA som diskuteres på bakrommet i de forskjellige fora. Det er fruktene av denne agendaen som blir synliggjort.

Kjennetegn på svak ledelse.

1.     Er redd for å ta avgjørelser, da det kan såre andre.

2.     Frustrasjon

3.     Blir veldig lett fornermet.

4.     Redd for å bli avvist.

5.     Misforstått kjærlighet.

6.     Manglende tro, eller ingen tro.

7.     Usikkerhet, ikke villig til å ta avgjørelser.

De er åndelige babyer og barn som er sanselige orienterte. Alt dette bunner ut i at en er ikke grunnfestet i ordet. De har en vaklende teologi, som igjen fører de respektløshet, tvil og frustrasjon.

1 liker  
Kommentar #30

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Dette er dumskap, barnslig og uvitenhet.

Publisert rundt 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Jeg er på mange områder uenig med Gunnes som teolog. Og det kan være at hennes utforskning av, eller tilsøring av, kristendommens grenser, egentlig ender med å slå beina under hennes eget prosjekt. At hun rett og slett iscenesetter liberalteologiens grenser, og dermed synliggjør at den er grenseløs i møte med det sekulære samfunnet. Den oppløser rett og slett seg selv.

Dette har ingenting å gjøre med om hun er liberal eller konservativ i sin tro..

Dette er dumskap som vi ser småbarn holder på med. Manglende tro, og forherligelse av sitt ego, selvsentrert. Hun har ikke blitt kvitt Saul inni seg, hun lever ut Saul. 

Og når slike barn blir satt på plass, så kommer hovmodet og arrogansen inn. 

Når verden ikke kan se forskjell på en Kristen og på en ikke Kristen - da kjenner ikke vedkommende Faderen. Fordi en Kristen er ikke av denne verden.

1 liker  
Kommentar #31

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Svar fra Ihlebæk og Bye-Pedersen

Publisert rundt 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Det er 41 milioner arabisk-talende kristne som ber til Allah. Ber de til en annen Gud enn Kristian Kahrs?

Aasvestad, jeg håper du er tilfreds med svar fra Georg Bye-Pedersen, Guttorm Ihlebæk og andre som har gitt gode svar på ditt spørsmål.

1 liker  
Kommentar #32

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Liberalt å be til Allah?

Publisert rundt 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Å provosere konservative kristne er heller ingen kunst.

Det er den enkleste sak i verden.

Hagemann, det overrasker meg noe at du som står frem i Dagbladet og egen blogg som forklefeminist, og prøver å lage et retorisk poeng av at du tilsynelatende ikke er konservativ. Rudi Wara har rett i det han skriver i kommentarene sine over om at det ikke er spesielt liberalt å be til Allah. Er det virkelig bare konservative som reagerer når vi ber til en annen gud enn Bibelens Gud? En kristen skal ikke be til Koranens Allah, enten du har en konsrvativ eller liberal teologi.

1 liker  
Kommentar #34

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Nei

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig bare konservative som reagerer når vi ber til en annen gud enn Bibelens Gud?

Også jeg som ateist reagerer sterkt. I 70 år har jeg levd omgitt av kristne mennesker med varierende, men for vurdering av mulig god sameksistens, forståelige nok tolkninger av Bibelen. Det har vært en stadig bedre dialog med de fleste, og god sameksistens over trosgrenser har vært etterstrebet.

Men en forutsetning har vært at en vet så noenlunde hva en må forholde seg til. En kan ikke trøstningsfullt forholde seg til noe man ikke kan se sammenheng i, og uten holdepunkt med hensyn til hvor det bærer hen. Resultatet blir mer mistenksomhet, bange anelser og ubegrunnet - eller begrunnet? - frykt.

Kommentar #35

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Vi burde ikke lenger bli sjokkert over Gyrid Gunnes' krumspring, men nå er situasjonen mye mer alvorlig. Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas, ønsker denne presten lykke til når hun ber til Allah på Høstutstillingen. I går kveld kunne vi se at Guttorm Ihlebæk skrev det gode innlegget Gunnes ber til Allah her på VD, og i dag bestemte jeg meg for å sjekke om dette ville få noen konsekvenser Oslo biskop. I NRKs artikkel stilte journalisten følgende spørsmål til Gunnes: – Du er prest i kirken til daglig. Har du spurt din sjef? Svar: – Biskopen er informert om prosjektet, og hun ønsket meg lykke til. Derfor stilte jeg følgende spørsmål til fungerende Oslo biskop til Oslo biskop Anne-May Grasaas via kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Miriam Stålsett Follesø: Stemmer det at Anne-May Grasaas har ønsket Gyrid Gunnes lykke til i dette prosjeket? Hvis det stemmer, støtter Oslo biskop at en av prestene ber til en annen gud enn den kristne Gud? Hva vil være konsekvensene? Blir Gunnes kalt inn til samtaler, eller kan det være aktuelt med avskjedigelse? Og jeg fikk følgende svar: Det stemmer at fungerende biskop i Oslo har blitt informert om prosjektet og ønsket Gunnes lykke til. Gunnes vil ikke bli kalt inn til samtale knyttet til dette. Hva er det som skjer i Den norske kirke? Ønsker ledelsen en at alle religioner skal bli en og at vi ikke lenger skal tro at Jesus er vegen, sannheten og livet? Betyr det at Grasaas utfordrer Bibelens første bud bud om at vi ikke skal ha andre guder enn Bibelens Gud?

Å føre på villspor er også biskopers og presters privilegium. Skriften lærer oss om hva som er følgene av dette. Om søkende eller troende mennesker ledes vekk  fra Kristus - er selvsagt rystende for den som tror at syndens konsekvenser er evig fortapelse. Jeg gleder meg over at hverken stedfortredende biskop Grasaas, prestene Gunnes eller forklefeminister, er mine åndelige veiledere. Sånt sett lever vi alle en priviligert tilværelse. 

1 liker  
Kommentar #36

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Joda, det er nok sant det du skriver...

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Vi burde ikke lenger bli sjokkert over Gyrid Gunnes' krumspring, men nå er situasjonen mye mer alvorlig. Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas, ønsker denne presten lykke til når hun ber til Allah på Høstutstillingen.

men så lenge du selv er medlem av den norske kirken, er det vanskelig å ta deg alvorlig. For noen år siden skrev du også om en statskirke, det var visst den du pleide å gå i. Jeg skulle ha visst hvor mye du og dine likesinnede i den norske kirken kan tåle av avgud -dyrkelse, før dere forlater det synkende kirkeskipet. 

Neida, du blir, og vil nok også komme med tilsvarende klagestykker siden, dersom det står til liv...

Kommentar #37

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

For mye Möllers Tran?

Publisert rundt 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
men så lenge du selv er medlem av den norske kirken, er det vanskelig å ta deg alvorlig. For noen år siden skrev du også om en statskirke, det var visst den du pleide å gå i. Jeg skulle ha visst hvor mye du og dine likesinnede i den norske kirken kan tåle av avgud -dyrkelse, før dere forlater det synkende kirkeskipet.

Broder Myhren, jeg håper alt er bra i Arendal, men jeg tror kanskje de selger for mye Möllers Tran der. Du er en morsom skrue, men det er ikke alltid vi kan ta deg like alvorlig heller :)

Jeg ble medlem av Den norske kirke 26. mars 1972 da jeg ble døpt av min far i Vanse kirke på Lista. Da Rosemarie Köhn insatte Siri Sunde i 1997, fikk jeg nok og meldte meg ut. Påsken 2007 hadde jeg imidlertid en fin skitur, og jeg tenkte at det er da ikke jeg som har gjort noe galt. Hvorfor skulle jeg da forlate kirken? Jeg bestemte meg for å melde meg inn igjen, og da for å kjempe. I 2009 ledet jeg kirkevalgkampen for Nordisk nettverk for ekteskapet, og vi gjorde en kartlegging hvor vi spurte elle kandidatene til kirkevalget hva de mente om ekteskapet mellom én mann og én kvinne.

Joda, i dag er det mange grunner til å ikke lenger være en del av Den norske kirke, og dette har jeg vært veldig klar om i det offentlige rom. Kanskje kommer tiden hvor de som vil ha en Bibeltro kirke må bryte ut fra Dnk, men så lenge Dnk ikke vedtar en liturgi for samkjønnede ekteskap, velger jeg å kjempe innenfra. Selvfølgelig er Grasaas sine uttalelser ekstremt skuffende, men jeg vil fortsette å kjempe, enn så lenge....

1 liker  
Kommentar #38

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

I god mening?

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Det har vært en stadig bedre dialog med de fleste, og god sameksistens over trosgrenser har vært etterstrebet.

Å be til Allah er kanskje ment som tilrettelegging for god sameksistens med muslimene?

Å få muslimene med i vår utvikling mot trygg sameksistens er selvfølgelig meget viktig. Men å be til Allah må da være et signal om at Koranen er noe sånt som Bibelens tvilling. Hvis man mener det, bør man først gi en god teologisk begrunnelse. Det tør være litt av en oppgave

Har begynt å lese i Koranen. Hva jeg enn mener om Bibelens språk, Koranen ser for meg ut til å kunne bringeoss fra asken tilbake til ilden; som nyhetsbildet også tyder på.

Og igjen: I vår innarbeidede tenking og språkbruk er Allah knyttet til Koranen slik den kristne Gud er knyttet til Bibelen - ikke?

Kommentar #39

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

..når du ber....

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas, ønsker denne presten lykke til når hun ber til Allah på Høstutstillingen.

gå inn i ditt lønnkammer, sa Jesus, "..ikke gjør som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene for å vise seg for menneskene......gå inn i lønnkammeret og lukk døren etter deg og bed til din Fader, som ser i lønndom......"

Vi har sikkert alle gjort ting for å "æres av menneskene", som Jesus sa, eller for en eller annen "politisk agenda", men Jesus setter altså en grense her ved hva vi kan kalle bønn.

En annonsert fremføring av en "happening" for å skape debatt, er altså ikke en bønn.........

1 liker  
Kommentar #40

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Punktum.

Publisert rundt 7 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
En annonsert fremføring av en "happening" for å skape debatt, er altså ikke en bønn.........

Bra Toril! Stort mer burde det ikke være å si om saken spør du meg.

1 liker  
Kommentar #41

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Er det slik muslimene ber?

Publisert rundt 7 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
En annonsert fremføring av en

En enkeltstående bønn til Allah?

Bønnen er en av deres trosgjerninger, en av de viktige "søylene" i troslivet.

Deres bønner har minimum flere lange bønneritualer pr. dag. Disse bønneriter er strengt bygget opp og er felles for alle i Islam, man kan ikke bare stille seg "urenset" opp på en tilfeldig engangshappening og så tenke at man godtaes av muslimene som en som "tilber Allah". I tillegg er hun dame, med verv i en kristen kirke.

Denne damens bønn vil havne utenfor begge trossamfunnene........ og kanskje vise oss at ortodoksi og ritualer og trosinnhold bør diskuteres....kanskje endres... kanskje fjernes....

Hun kunne selvsagt også byttet prestekjolen med burkaen.... det hadde vært en symbolhandling som hadde vært god underholdning på "høstfesten".... en mer visuell handling enn bønn... byttet Bibelen med Koranen... ..... også visuelt .....

Men å bytte et ord for Gud med et annet ord for Gud er underlig, for selv om vi tror at Gud er den rette far for alt som kalles barn på jorden, og det ligger i denne troen at det bare er en Gud, og det er den samme Gud alle ber til, så er det ikke et likt trosinnhold knyttet til navnet.

Det var Elias som ba høyt til Gud, i konkurranse med Ba'als prestene; de skulle begge påkalle sin Gud, og den Guden som svarte med ild, han er Gud. Og alt folket sa :"Det er rett!"

Vi har ingen "Elias" med tro nok til denne metoden lenger....

1 liker  
Kommentar #42

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Jeg er redd denne damens bønn vil havne utenfor begge trossamfunnene....

Sant nok Torill...

1 liker  
Kommentar #43

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Skivebom!

Publisert rundt 7 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
En annonsert fremføring av en "happening" for å skape debatt, er altså ikke en bønn..

Det er da ikke hva som er en bønn trådstarter stiller spørsmål ved, men hvilke signal som gis, og av hvem. Det dreier seg om en seriøs kommunikasjon mellom en prest og hennes biskop, må vi tro. Og dette er da ikke vanskelig å lese og forstå:

"Hva er det som skjer i Den norske kirke? Ønsker ledelsen en at alle religioner skal bli en og at vi ikke lenger skal tro at Jesus er vegen, sannheten og livet? Betyr det at Grasaas utfordrer Bibelens første bud bud om at vi ikke skal ha andre guder enn Bibelens Gud?"

Jeg er en deltaker på Vd som står langt fra trådstarter i livssyn. Men jeg tillater meg å delta så saklig jeg formår, i alle saklige spørsmål. I dette tilfellet fant jeg at min oppfatning som kun indirekte berørt, kunne være relevant. Siterte spørsmål er saklig og det bør forventes et saklig svar fra ansvarlig hold.

Kommentar #44

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Det er sant...

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Det er da ikke hva som er en bønn trådstarter stiller spørsmål ved

men det er svært betimelig å tenke over det! For deres samtale er ikke holdt i lønnkammeret.

Min kommentar baserer seg på at presten går utenfor "god" teologi om bønn, og selv om biskoppen ønsker henne "lykke til" blir ikke den planlagte bønnen "godt teologisk begrunnet" av den grunn.

Du tenker klokt i ditt spørsmål, håper du får svar fra dem!

1 liker  
Kommentar #45

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Å provosere konservative kristne er heller ingen kunst.

Det er den enkleste sak i verden.

Men dette handler egentlig ikke om at noen blir provosert, selv om noen riktignok blir det.

Det handler om en prest som nå beviselig ikke er kristen og at hun som ikke-kristen prest likevel støttes av sin overordnede i DnK.

1 liker  
Kommentar #46

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Aasvestad, jeg håper du er tilfreds med svar fra Georg Bye-Pedersen, Guttorm Ihlebæk og andre som har gitt gode svar på ditt spørsmål.

Nei, jeg er ikke tilfreds, hverken Bye-Pedersen, Ihlebæk eller du virker å virkelig forstå at det arabiske ordet Allah rett og slett betyr Gud (eller egentlig Guden) og ikke er noe egennavn på Islams Gud.

At Gunnes og 41 milioner arabisktalende kristne ber til "Allah" betyr ikke at de ber til den islamske Guden.

På samme måte når norsktalende jøder og muslimer ber til "Gud" betyr ikke det at de ber til den kristne Guden. 

Kommentar #47

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Isak

Publisert rundt 7 år siden

Du har gjerne rett satt inn i en annen geografisk kontekst enn den norske, men ... vi bor i kongeriket Norge ... og muslimer vet inderlig godt her oppe i nord at Gud er den kristne Gud og Allah er deres .... ??

"På samme måte når norsktalende jøder og muslimer ber til "Gud" betyr ikke det at de ber til den kristne Guden."   - sitat IBKA

Ser - og høres ikke slik ut - her er grunnkurset - og det er samme påkallelse som vi hører av opprørere og massemordere i Midt-Østen

http://www.youtube.com/watch?v=Yo45hhgJnaU

1 liker  
Kommentar #48

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

allah = gud
god = gud

Hvorfor norsktalende bruker noe annet enn gud i et Norsk sammenheng er et mysterium.

Kommentar #49

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor norsktalende bruker noe annet enn gud i et Norsk sammenheng er et mysterium.

At Allah er et utenlandsk ord og brukes i Norge kan muligens virke forvirrende på noen. Men dette er et kuntprosjekt og det er ment å skape forvirring, ettertanke og refleksjon og skal således stå utenfor tid og rom.

Dette kunstprosjektet får vist sin relevans av kommentarene her. Det er intet som tyder på at Gynnes ber til muslimenes gud eller driver men noe annet enn kristen virksomhet.

Kommentar #50

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Be til Jesus!

Publisert rundt 7 år siden
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann! Ved det navnet fant jeg frelse! Intet annet frelse kan! Arabisktalende kristne kjenner godt til forskjellen.
1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere