Kristian Kahrs

109

Biskop støtter bønn til Allah

Publisert: 12. sep 2014

Vi burde ikke lenger bli sjokkert over Gyrid Gunnes' krumspring, men nå er situasjonen mye mer alvorlig. Fungerende biskop i Oslo, Anne-May Grasaas, ønsker denne presten lykke til når hun ber til Allah på Høstutstillingen.

I går kveld kunne vi se at Guttorm Ihlebæk skrev det gode innlegget Gunnes ber til Allah her på VD, og i dag bestemte jeg meg for å sjekke om dette ville få noen konsekvenser Oslo biskop.

I NRKs artikkel stilte journalisten følgende spørsmål til Gunnes:

– Du er prest i kirken til daglig. Har du spurt din sjef?

Svar: – Biskopen er informert om prosjektet, og hun ønsket meg lykke til.

Derfor stilte jeg følgende spørsmål til fungerende Oslo biskop til Oslo biskop Anne-May Grasaas via kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Miriam Stålsett Follesø:

  • Stemmer det at Anne-May Grasaas har ønsket Gyrid Gunnes lykke til i dette prosjeket?
  • Hvis det stemmer, støtter Oslo biskop at en av prestene ber til en annen gud enn den kristne Gud?
  • Hva vil være konsekvensene? Blir Gunnes kalt inn til samtaler, eller kan det være aktuelt med avskjedigelse?

Og jeg fikk følgende svar:

Det stemmer at fungerende biskop i Oslo har blitt informert om prosjektet og ønsket Gunnes lykke til. Gunnes vil ikke bli kalt inn til samtale knyttet til dette.

Hva er det som skjer i Den norske kirke? Ønsker ledelsen en at alle religioner skal bli en og at vi ikke lenger skal tro at Jesus er vegen, sannheten og livet? Betyr det at Grasaas utfordrer Bibelens første bud bud om at vi ikke skal ha andre guder enn Bibelens Gud?

 

2 liker  
Kommentar #51

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann!

"For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny."

Ja det var det. Men det er en fin sang, som kan få fart på dopaminet hos noen og enhver.

Kommentar #52

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg er ikke tilfreds, hverken Bye-Pedersen, Ihlebæk eller du virker å virkelig forstå at det arabiske ordet Allah rett og slett betyr Gud (eller egentlig Guden) og ikke er noe egennavn på Islams Gud.

At Gunnes og 41 milioner arabisktalende kristne ber til "Allah" betyr ikke at de ber til den islamske Guden.Om Allah ikke betyr noe annet enn Gud så er det meningsløst at Gunnes bruker dette ordet, noe det selvsagt ikke er.

Kommentar #53

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Robin Tande

Publisert rundt 7 år siden
Tusen takk for link til en herlig sang. Sannheten i den opplever man når Jesus får den plassen i livet vårt han gjerne ville ha. Jeg har vært på sangøvelse i et kristent kor i kveld..... Skulle ønske at jeg kunne delt litt av det med dere her inne :-) Jeg ber om Herrens velsignelse over deg...og alle her inne i kveld, og ønsker dere en god natt:-)
1 liker  
Kommentar #54

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Og hva menes så her?

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Om Allah ikke betyr noe annet enn Gud

Og hva menes så her.

Kanskje du kan fortelle oss hva du mener her?

1 liker  
Kommentar #55

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Dette er nettopp kjernen i det hele!

Publisert rundt 7 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Men dette er et kuntprosjekt og det er ment å skape forvirring, ettertanke og refleksjon og skal således stå utenfor tid og rom. Dette kunstprosjektet får vist sin relevans av kommentarene her. Det er intet som tyder på at Gynnes ber til muslimenes gud eller driver men noe annet enn kristen virksomhet.

 De avsluttende ordene om "kristen" virksomhet....bør byttes ut med "egen" virksomhet... så blir det helt riktig! Og du har helt rett i at hun ikke ber til muslimenes gud, dette er ikke bønn.

Husker vi spurte den katolske kirke om vi kunne ha med en klasse på deres messe. Han sa nei, men at vi kunne komme utenom messen så ville han fortelle om den. Begrunnelsen var at messen var hellig, man skulle gå for å delta, ikke for å se den som "et skuspill". Man leker ikke de hellige handlingene.

1 liker  
Kommentar #56

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kristian Kahrs.

Publisert nesten 7 år siden

Jeg har bare lest ditt innlegg,så jeg tar forbehold om at kanskje andre er ute i samme ærende som meg. Vi har kanskje grunn til selvkritikk på at vi ikke er bredspektret nok vedrørende Bibelen. Enkelte ord og meninger kan bli løst fra helheten og stå fram som mote.

Jeg viser nå til et noe glemt ord. Romerbrevet kap.3.v.29. "Eller er kanskje Gud bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk? Jo,også for dem,så sant som som at Gud er en`."

Det er rimelig å tro at teologene , som studerer Bibelen mer enn oss andre,kjenner sin Paulus også her.

 

Kommentar #57

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Egentlig?

Publisert nesten 7 år siden
Det er vel sånn at ordet Gud, egentlig er et begrep? Bibelen omtaler han vel som Elohim, JHVH osv, og at navnet uttales forskjellig i forhold til språk? Jeg tror ikke at bibelen gud nødvendigvis er norsk at at det norske ordet Gud er hans navn. Han er vel multikulturell, slik jeg leser bibelen. Han er vel mer opptatt av vårt sinnelag eller hvordan vi uttaler hans navn?
Kommentar #58

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

* ǵhu-tó-m

Publisert nesten 7 år siden

Litt etymologi:

Den tidligste skriftlige bruken av det germanske ord gud kommer fra den kristne Codex argenteus (latin: «Sølvboken», i Sverige kjent som Silverbibeln), et manuskript fra 500-tallet. Dette var den kristne Bibelen som ble oversatt av biskop Wulfila (eller Ulfilas) i det området som i dag er Bulgaria og til gotisk språk som ble snakket avvestgotere. Ordene guda og guþ ble benyttet for Gud i den gotiske bibelen. På gresk er Gud theos og på latin deus som begge er avledet fra et annet ord.

Det norske og nordiske ordet gud (norrønt goð, guð)[9] tilsvarer det engelske God og tyske Gott, gotisk guþ, gudis, og er alle avledet fra rekonstruerte urgermanske* ǵhu-tó-m som ga *ǥuđán. Etymologien er usikker, og formen er i seg selv er flertydig, men kan ha sin opprinnelse i urindoeuropeiske formen *ǵhutóm, som er passiv perfektum partisipp av rotordet *ǵhu-, som kan ha betydningen «skjenke» (drikke) eller «offer», sammenlign med vedisk sanskrit hu-, «å ofre», og gresk khu-, kheu-, germansk geutan, angelsaksisk gēotan «å tømme». Med en liten meningsendring kan det gi betydningen «den som ofring ble gjort til». Sammenhengen mellom disse tolkningene er antagelig «å tømme en skjenk». Ei anna mogleg tyding av *ǵhutóm er «påkalling», beslekta med sanskrit hūta.

Avhengig av hvilken mulighet som foretrekkes kan den førkristne meningen av det germanske ordet enten ha hatt betydningen (i tilfellet «skjenke») «drikke», eller det som drikkes helles i, «drikkebeger» som henvisning til idol eller kultobjekt. Eller, slik Calvert Watkins har foreslått,[10] fra greske χυτη γαια, «tømme på jorden» i betydningen på en gravhaug. Wōdanaz eller Wōđinaz er det rekonstruerte urgermanske navnet i germansk hedendom, noe som ble Wodan eller Wotan igammelhøytysk, og Odin (norrønt Óðinn) i norrøn mytologi.

KILDE: http://no.wikipedia.org/wiki/Gud#Etymologi

Kommentar #59

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

HEI.

Publisert nesten 7 år siden

TIL ALLE SOM HAR SKREVET HER. Jeg venter på kommentar på kom.56.

Kommentar #60

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

MED STORE BOKSTAVER.

Publisert nesten 7 år siden

Det tas til etterretning at kommentarene kan bli så mange at en ikke rekker å få med seg alt. Det blir til at de som skriver kort er sikrest på å bli lest.

Har du fått med deg dette? ROMERBREVET KAP.3.V.29 " ELLER ER KANSKJE GUD BARE JØDENES GUD? ER HAN IKKE GUD OGSÅ FOR DE ANDRE FOLK? jO,OGSÅ FOR DEM, SÅ SANT SOM AT GUD ER EN`"

Som dere ser,er Paulus på linje med jøder og muslimer om at Gud er en`. Det var Paulus sin barnelærdom. Treeninghetslæren ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea i år 325. Den ble limet i Kirken,så takk og lov. Det var så mange røster som ville ha et ord med i laget,så man måtte finne en fellesnevner,og den har holdt til denne dag. Men strengt Bibelsk er den jo ikke. 

Kommentar #61

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Anne-May Grasaas er uskikket som leder i DnK

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Vi har kanskje grunn til selvkritikk på at vi ikke er bredspektret nok vedrørende Bibelen. Enkelte ord og meninger kan bli løst fra helheten og stå fram som mote.

Sonefeldt, jeg ser ingen grunn til å ta noen form for selvkritikk for dette innlegget. Bibelen er klar på at vi ikke skal tilbe andre guder enn Bibelens Jahve, og når prester i Den norske kirke, i full presteuniform, støttet av ledere og biskoper og biskoper, tilber en annen gud enn Bibelens Gud, da vil jeg alltid reagere. Senere så vi at fungerende biskop Anne-May Grasaas skrev innlegget Bønn på Høstutstillingen hvor hun ikke tar noen som helst selvkritikk for sin vranglære. Grasaas og andre som har tilsvarende meninger er uskikket til å være ledere i Den norske kirke. 

2 liker  
Kommentar #62

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Kristian Kahrs.

Publisert nesten 7 år siden

Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke kjenner til saken vedrørende Anne-May Grasaas og Gyri Gunnes,utover det som er kommet frem her på vd. Mitt anliggende var å vise til Paulus om at Gud også er de andre folks Gud;altså helt stikk motsatt visse ytringer her på vd. Som blomter har forskjellige navn i forskjellige kulturer, har også Gud forskjellige navn-som Den Høyeste hos jødene og Allah hos muslimene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere