Frode Meland

84

Hvem har troverdighet i klimadebatten?

For folk flest, med begrensede kunnskaper om klimafaget, stopper forståelsen av det faglige fort opp. Derfor gjelder det å vite hvem vi skal stole på. Dette innlegget handler om det.

Publisert: 12. sep 2014

Forord

Av og til dukker klimadebatten opp på Verdidebatt, senest i denne tråden startet av Geir Aaslid, som jeg selv har engasjert meg i.  Motivasjonen til de såkalte "klimaskeptikere", som jeg synes heller burde tituleres klimafornektere (derfor gjør jeg det) er med alle tenkelige og utenkelige midler å sverte det overveldende flertall av klimaforskere og i særdeleshet FNs klimapanel IPCC, samtidig som de forsøker å skape troverdighet for alternative stemmer.  Geir Aaslid forsøker å fronte NIPCC, som visstnok står for "Not the IPCC", hvis agenda ene og alene er å torpedere IPCCs rapporter.  Jeg har ingen ambisjoner overhodet om å overbevise ihuga klimafornektere.  De har en nærmest religiøs tro på sin (mis)oppfatning.  Med dette innlegget håper jeg å nå de som er usikker i debatten, og levere referanser så de selv kan gå inn og sjekke.  Forhåpentligvis vil man da se at det er himmelvid avstand mellom NIPCC og IPCC, og at troverdigheten til sistnevnte er himmelhøy ift førstnevnte.

Først litt om NIPCC

Dette er en gruppe fagfolk, med alle de kjente klima-"skeptikerne" på plass (det er ikke så mange av dem, ca 50 ift IPCCs tusenvis av forskere) som skriver rapporter på oppdrag fra The Heartland Institute.  Hva er så dette instituttet for noe?  Jo, det er en politisk motivert tenketank på ytterste høyre fløy i USA hvis formål er å spre det "glade" budskap om mest mulig frislipp av markedskrefter.  Derfor har de motarbeidet arbeidet med å advare mot farene ved tobakksrøyking, mot sur nedbør, mot ozonnedbrytende gasser, og mot utryddelse av arter.  Sentralt i dette har den profesjonelle løgneren Fred Singer vært, også nå i bekjempelsen av IPCC.  Singer har bidratt direkte, og mottatt penger for, å sverte forskningen som peker på farene ved tobakksrøyking, og nå er han altså ute igjen.  Instituttet er finansiert blant annet av Exxon, men deres kredibilitet har etterhvert blitt så svekket at flere tidligere støttespillere har trukket seg ut.  I et forsøk på å latterliggjøre IPCC publiserer de sine rapporter med en layout svært lik IPCC, og valg av navn sier også sitt.  Ber virkelig en slik gjeng om å bli tatt seriøst?

Tidligere direktør for vårt klimaforskningssenter CICERO, Pål Prestrud, skriver følgende om NIPCC i et tilsvar til "klimarealisten" Ellestad:

Ellestad refererer til rapporten fra NIPCC1 («Nongovernmental International Panel on Climate Change) som en autoritativt faglig motvekt til IPCC-rapportene. NIPCC blir ikke tatt på alvor i forskningskretser og det meste av rapportens innhold er tilbakevist. Bak NIPCC står The Heartland Institute som også arrangerer årlige alternative klimakonferanser med få deltakende klimaforskere som Ellestad refererer hyppig til. The Heartland Institute arbeider for ekstrem markedsliberalisme og har derfor et klart politisk formål. De har fått det for seg at klimaproblemet er konstruert av venstresiden og miljøaktivister for å fremme mer «big government» og skattlegging, noe det heller ikke legges skjul på i retorikken. Det ledende vitenskapelige tidsskriftet Nature omtaler det som foregår i regi av instituttet som «absurd».

For artikkelen i Nature, link.

Her er noen flere referanser, blant annet fra det anerkjente klimaforskningsforumet RealClimate, som trekker NIPCCs troverdighet sterkt i tvil:

Her, her og her.  Sitat fra den midterste, les gjerne hele:

Basically these scientists are paid with the specific goal of arguing against the scientific evidence in the IPCC report, whereas the only goal of the IPCC authors is to produce an accurate, comprehensive review of the climate science literature.  Indeed, this represents the biggest difference between the IPCC and NIPCC: the former is a comprehensive literature review, while the latter is a very select literature review.

IPCC

IPCCs mandat er å gå gjennom alle publikasjoner knyttet til klimaendringer, såvel årsaker som virkninger, og sammenfatte disse i rapporter.  Flere tusen forskere er involvert i arbeidet, som er svært grundig og med full åpenhet omkring detaljer i prosessen.  Legg videre merke til at IPCC vurderer forskning publisert i fagfellevurderte anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.  Det er himmelvid forskjell på en artikkel publisert der, kontra en artikkel publisert på en personlig hjemmeside eller en blogg.  Hvem som helst kan skrive hva som helst i en blogg, men ikke i et vitenskapelig tidsskrift.  Kvalitetskontrollen er meget streng.

IPCCs arbeid har blitt sømfart av tunge vitenskapelige organisasjoner, og alle tungvekterne er på plass i sin kreditering av IPCC og støtte til deres hovedfunn.  Ingen av disse tungvektere har kreditert klimafornektere som NIPCC!  Listen over tungvekterne som støtter IPCCs hovedfunn er så lang at jeg ikke kan gjenta den her, i denne referansen er noen av dem, og ikke minst vil jeg dokumentere tre av de aller største og betydningsfulle:

AAAS

Royal Society (se her og her)

National Academy of Sciences (NAS)

og jeg tar også med InterAcademy Council

Folk som er inne i forskningsverden, vet eller bør vite hvor tunge disse aktørene er.

Jeg tar gjerne med noen sitater:

Based on the evidence, about 97% of climate experts have concluded that human-caused climate change is happening....  we consider it to be our responsibility as professionals to ensure, to the best of our ability, that people understand what we know: human-caused climate change is happening, we face risks of abrupt, unpredictable and potentially irreversible changes, and responding now will lower the risk and cost of taking action. (AAAS)

Scientists know that recent climate change is largely caused by human activities from an understanding of basic physics, comparing observations with models, and fingerprinting the detailed patterns of climate change caused by different human and natural influences. (Royal Society)

Og fra NAS (om IPCCs siste rapport AR5):

"The release of AR5 is another significant milestone in the advancement of climate change science," said Ralph J. Cicerone, president of the U.S. National Academy of Sciences. "We express our gratitude to the hundreds of experts from around the world who volunteered to take part in this important scientific endeavor. The result of their combined expertise reinforces the evidence base and scientific consensus that human activity is causing climate change. Their critical review and synthesis of the latest models, measurements, observations, and other data give policymakers an important evidence base upon which to make decisions about how best to mitigate and adapt to climate change."

Til sist

så vil jeg gjerne poengtere følgende, som burde være selvsagt men etter min erfaring i diverse debatter dessverre ikke er det:

Naturligvis er det uenighet blant forskere.  Det ser vi overalt, innen medisin, fysikk, historie, teologi, psykologi og så videre og så videre.  Slik har det alltid vært og vil alltid være, og det er helt nødvendig for forskningsprosessen.  Men dette faktum må ikke forlede oss til å tro at det ene standpunktet er like sannsynlig sant som det andre.  Det som teller er de faglige argumenter, og disse går i IPCCs favør.  Derfor får IPCC skryt av de tunge vitenskapelige aktørene, derfor støtter alle våre hjemlige klimaforskningssentre seg på deres hovedfunn, og nettopp derfor er det overveldende flertall av klimaforskere (merk tallet 97% i sitatet fra AAAS!) enige om at vi nå er midt inne i en menneskeskapt oppvarming som vi er nødt til å bremse.

Klimafornektere er flinke til å blåse uenigheter mer opp enn de er.  Ikke tro dem på det!  Uenigheten omkring IPCCs hovedfunn er ikke større enn at tiden for å prate er over, og tiden for å handle er inne: 

Vi må redusere våre klimagassutslipp.

Kommentar #1

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Halleluja!!!

Publisert rundt 7 år siden

At IPCC er den eneste rette religion i det høyst vitenskapelige klimaspørsmålet kan man vel neppe våge å tvile på etter å ha lest Frode Melands frodige innlegg, det er nesten så jeg blir omvendt på flekken selv. Men den gang ei...

Meland bedriver her ren svartmaling av alle kritiske forskere av IPCC, mens han på den andre siden lovpriser IPCC som om det var vår nye skinnende hvite Gud høyt der oppe i skyene. Det er dessverre for Meland noe så fromt og religiøst naivt over dette innlegget i en vitenskapsdebatt at det er helt umulig å ikke måtte kommentere og nyansere.

For det første så kjenner ikke Meland det indre liv i IPCC godt nok til å kunne utdele 11 poeng på en skala fra 1 til 10 for redelighet i klimadebatten slik han gjør. Denne lovprisingen har han nok - dessverre - bare hentet fra sitt eget lille hode.

Fra sitt eget lille hode har Frode Meland også hentet IPCCs mandat, der han skriver, ..."IPCCs mandat er å gå gjennom alle publikasjoner knyttet til klimaendringer, såvel årsaker som virkninger, og sammenfatte disse i rapporter.".., men dette er slett ikke IPCCs mandat, og jeg oppfordrer herved Frode Meland til å innhente IPCCs virkelige mandat, og jeg kan sikkert tilby ham hjelp dersom han ikke kan finne det.

Det er mer enn nok å kommentere i Frode Melands innlegg, men muligens vil dette kunne være en liten begynnelse, så han ikke går seg enda mer vill eller drar andre som også behøver noe å tro på med seg inn i denne nyreligiøse blinde troen.

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Garder

Publisert rundt 7 år siden

Hva jeg eller du måtte mene om klimaendringene og IPCC betyr ingenting i den store sammenhengen.  Det som betyr noe er hvem som har troverdighet der ute.  Si meg, gjør det overhodet intet inntrykk på deg at IPCC og deres funn er kreditert av alle de store, tunge vitenskapelige institusjonene?  Jeg har allerede nevnt AAAS, NAS, RS... og det er mange flere.  Er du klar over hvilken tyngde disse organisasjonene har?

Tror du virkelig at f.eks NAS er så dumme at de støtter IPCC bare for gøy?  Tror du virkelig ikke de har gått gjennom de faglige funn med et kritisk blikk og så foretatt en solid vurdering?

Du tillegger meg så meninger jeg ikke har.  Jeg har aldri delt ut 11 poeng av 10 mulige til IPCC.  Det er uredelig debatt-teknikk av Garder å påstå det.   Hvor har du det fra?  Det synes jeg du skal dokumentere.  Selvfølgelig er ikke alt med IPCC 100%.  Det er helt umulig at det i en så stor organisasjon ikke er ting å kritisere.  Og slik kritikk forekommer og kan være relevant - selv fra forskere som f.eks Pål Prestrud som har kritiske bemerkninger til prosessen.

Det finnes ingen sammenslutning av den størrelse som ikke gjør feil.  Også IPCC har gjort feil.  Men det er ikke poenget.  Poenget er ikke, som klimafornektere gjør, å lete opp en håndfull feil i de tusenvis av sider med rapporter for deretter å diskreditere hele IPCC.  Poenget er hvem vi skal ha troverdighet til.

Mitt innlegg handler om det, og argumenterer for hvorfor vi skal ha tillit til de hovedfunn som 97% av verdens klimaforskere støtter.

Kommentar #3

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Meland bedriver her ren svartmaling av alle kritiske forskere av IPCC

---

Dette må du dokumentere.

Du må

- fortelle hvilke av mine påstander som er feil, og

- begrunne hvorfor de er feil

Du tar også skammelig feil Garder om jeg bedriver "svartmaling av alle kritiske forskere".  Det finnes kritikere der ute som på en saklig og redelig måte imøtegår funnene.  Noe annet har jeg aldri påstått.  Synd bare at det er så sørgelig få av dem, og så mange av dem som kaster seg selv rett ut av troverdighet og rett inn i tåpeligheter.

Kommentar #4

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

IPCCs MANDAT

Publisert rundt 7 år siden

Jeg ba deg finne IPCCS virkelige mandat Meland, så opp og hopp nå, så vi kan komme videre og diskutere hva IPCC virkelig står for, og ikke hva du selv måtte tro de står for...

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Jeg ba deg finne IPCCS virkelige mandat Meland, så opp og hopp nå, så vi kan komme videre og diskutere hva IPCC virkelig står for, og ikke hva du selv måtte tro de står for...

---

Du har ikke besvart de spørsmål jeg stilte deg.  Ingen av dem.  Hvorfor har du ikke det?  Disse spørsmål er relevant til trådens tema.

Til ditt spørsmål: Mandatet, eller deler av det, er

The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the
scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of
risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.
IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies.

Dersom du har problemer med dette mandatet, må du si fra og begrunne svaret.

Imens venter jeg på at du skal imøtegå mine utfordringer til deg.

Kommentar #6

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Derfor Meland

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke besvart de spørsmål jeg stilte deg. Ingen av dem. Hvorfor har du ikke det? Disse spørsmål er relevant til trådens tema.

Grunnen til at jeg ikke besvarer noen av dine spørsmål bør være åpenbar Meland, det er selvsagt fordi du selv ikke besvarer mitt eneste spørsmål. Nå når du endelig gjør det kan vi selvfølgelig komme til saken.

Du vet dessverre ikke hva du snakker om Frode Meland, og det har du selv allerede dokumentert gjennom din høyst personlig tolkning av IPCCs mandat, en tolkning som skiller seg kraftig fra IPCCs virkelige mandat. Her følger begge versjoner, jeg har uthevet det jeg anser som sentralt.

Melands versjon

..."IPCCs mandat er å gå gjennom alle publikasjoner knyttet til klimaendringer, såvel årsaker som virkninger, og sammenfatte disse i rapporter."...

IPCCs versjon

..."The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies."...

Konklusjon

Der du Meland fantaserer om at IPCC har et mandat til å forske på klimaendringer generelt, så sier altså IPCC selv at de ene og alene har mandat til å forske på menneskeskapte klimaendringer. Var det noen som nevnte troverdighet i klimadebatten?

Kommentar #7

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Nei, det er overhodet ingen problemer knyttet til dette.  Dersom IPCC ikke finner at mennesker påvirker klimaet, vil de naturligvis rapportere det.  Det er underforstått i teksten, og selv du burde klare å forstå nettopp det.  Så hva som er problemet ditt her er ikke godt å forstå.

Nå har jeg svart på ditt, og det er på tide at du svarer på mitt.  Så redelig bør du være, Garder.  Jeg kommer ikke til å kommentere ytterligere før du har gått inn på mine utfordringer til deg.  En situasjon der kun den ene parten påberoper seg rett til å stille spørsmål er så tåpelig at jeg ikke finner noen grunn til å gå videre på den.  Hvis du påberoper deg en slik rett, har du et selvbilde som rett og slett er skremmende og en debatt-teknikk som er ditto idiotisk.

Så kom igjen - hansken er kastet.  Se mine to første kommentarer til deg, der er nok å ta tak i for Garder der.

Kommentar #8

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

For lettvint Meland

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er overhodet ingen problemer knyttet til dette. Dersom IPCC ikke finner at mennesker påvirker klimaet, vil de naturligvis rapportere det. Det er underforstått i teksten, og selv du burde klare å forstå nettopp det. Så hva som er problemet ditt her er ikke godt å forstå.

Jeg kommer selvfølgelig tilbake til alle dine andre spørsmål og misoppfatninger Meland, men det er dessverre et alvorlig problem at du ikke forstår implikasjonene ved IPCCs mandat, som du her mener det er en selvfølge at også gjelder naturlige klimaendringer. Hadde det forholdt seg slik du mener så hadde det vel vært en del av det skriftlige og ikke det "underforståtte" mandatet, tror du ikke det Meland? Tror du virkelig de bare "glemte" å nevne dette "underforståtte"?

Hva du måtte mene eller dikte ihop at skal være "underforstått" i teksten her er dessverre ikke annet din egen ønsketenkning, for IPCC har ikke og har aldri hatt et mandat til å forske på alle - inkludert naturlige - klimaendringer, og det er selvfølgelig et stort problem, et problem mange forskere på nettopp naturlige klimaendringer har møtt når de har ønsket å publisere sin forskning.

Videre er dette innsnevrede mandatet et stort vitenskapsfilosofisk problem i forhold til forskningsfrihet, noe som gir seg det utslag at man får nettopp de svar man ber om, men ikke nødvendigvis det korrekte svar.

Til ditt forsvar kan vi vel si det slik at om mandatet hadde vært slik du Meland tror det er, så hadde vi neppe hatt alle de klimakontroverser vi har sett opp gjennom årene vedr. IPCC, for alt dette bunner i at IPCCs mandat kort og godt er en vitenskapelig bastard.

Kommentar #9

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

---

Jeg har allerede svart og konstaterer at vi er og blir uenige om dette.

Så var det mine spørsmål, Garder.

Kommentar #10

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Hva har vi konstatert?

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg har allerede svart og konstaterer at vi er og blir uenige om dette. Så var det mine spørsmål, Garder.

Det vi har konstatert Meland, det er at du fantaserer der jeg dokumenterer, og det er en vesentlig forskjell. Så over til dine spørsmål, først fra din #2;

..."Hva jeg eller du måtte mene om klimaendringene og IPCC betyr ingenting i den store sammenhengen. Det som betyr noe er hvem som har troverdighet der ute. Si meg, gjør det overhodet intet inntrykk på deg at IPCC og deres funn er kreditert av alle de store, tunge vitenskapelige institusjonene? Jeg har allerede nevnt AAAS, NAS, RS... og det er mange flere. Er du klar over hvilken tyngde disse organisasjonene har?

Tror du virkelig at f.eks NAS er så dumme at de støtter IPCC bare for gøy? Tror du virkelig ikke de har gått gjennom de faglige funn med et kritisk blikk og så foretatt en solid vurdering?"...


Stort sett støtter disse organisasjonene det de kaller IPCCs hovedfunn, noe som kan være et relativt ullent begrep å forholde seg til, men de støtter med andre ord ikke hver bidige forskningsrapport fra IPCC, ei heller støtter de spesifikt alle IPCCs forskeres mer og mer spektakulære spekulasjoner om hvor den globale oppvarmingen har blitt av de siste ca. 20 år.

Et eksempel på en slik spekulasjon er eksempelvis at den globale oppvarmingen i atmosfæren skal ha tatt korteste veien rett ned i havdypet, og det uten at de samme forskere med alle sine termometere skal ha greid å måle snurten av den på vei ned. Oppsiktsvekkende vil jeg si, med tanke på de enorme midler som er stilt til rådighet for nettopp slike målinger.

Men tilbake til "hovedfunnene" som støttes. Slike funn kan jeg faktisk til en viss grad støtte selv, for det IPCC sier er at CO2 er en drivhusgass, og at mer CO2 i atmosfæren da vil holde på mer av varmen vi får fra solen. Dette er noe alle kan støtte, for det er nettopp slik det forholder seg. Hva man antageligvis kan være sterkt uenige om her er da graden av denne virkningen, som jeg for min del må anta knapt er målbar. Om vi er litt slemme, så kan vi si at IPCCs "hovedfunn" de siste ca. 20 år bekrefter nettopp dette, da den globale oppvarmingen har uteblitt, også for IPCC, og det til tross for en økning av CO2 i atmosfæren.

Kommentar #11

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Et eksempel på en slik spekulasjon er eksempelvis at den globale oppvarmingen i atmosfæren skal ha tatt korteste veien rett ned i havdypet, og det uten at de samme forskere med alle sine termometere skal ha greid å måle snurten av den på vei ned. Oppsiktsvekkende vil jeg si, med tanke på de enorme midler som er stilt til rådighet for nettopp slike målinger.

---

Denne debatten er helt sikkert ført blant forskerne.  Har du en link?  Og mener du med dette at havtemperaturen ikke har økt?  Kan du isåfall dokumentere det?

Kommentar #12

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Men tilbake til "hovedfunnene" som støttes. Slike funn kan jeg faktisk til en viss grad støtte selv, for det IPCC sier er at CO2 er en drivhusgass, og at mer CO2 i atmosfæren da vil holde på mer av varmen vi får fra solen. Dette er noe alle kan støtte, for det er nettopp slik det forholder seg. Hva man antageligvis kan være sterkt uenige om her er da graden av denne virkningen, som jeg for min del må anta knapt er målbar. Om vi er litt slemme, så kan vi si at IPCCs "hovedfunn" de siste ca. 20 bekrefter dette, da den globale oppvarmingen har uteblitt, også for IPCC, og det til tross for en økning av CO2 i atmosfæren.

---

Hva mener du om sammenhengen mellom naturlige svingninger og global menneskeskapt oppvarming?  Er det mulig å ha begge effekter samtidig - og isåfall ikke; hvorfor ikke?

Kommentar #13

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Jeg spurte deg tidligere;

- fortelle hvilke av mine påstander som er feil, og

- begrunne hvorfor de er feil

Kan ikke se at du har kommet med noe særlig her.  Har du noe i det hele tatt?

Kommentar #14

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Utålmodig Meland?

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte deg tidligere;

- fortelle hvilke av mine påstander som er feil, og

- begrunne hvorfor de er feil

Kan ikke se at du har kommet med noe særlig her. Har du noe i det hele tatt?

Ta det helt med ro Meland, det kommer. Det tar bare litt lenger tid når man ikke kan ta argumenter rett fra fantasien skjønner du...

Kommentar #15

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Det tar bare litt lenger tid når man ikke kan ta argumenter rett fra fantasien skjønner du...

---

Ja jeg skjønner at når man tar argumenter fra forvirrende pseudovitenskap så krever det en ikke ubetydelig mengde tid...   ;o)

Kommentar #16

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

???

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Ja jeg skjønner at når man tar argumenter fra forvirrende pseudovitenskap så krever det en ikke ubetydelig mengde tid... ;o)

Og hvor skal dette ha skjedd?

Kommentar #17

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Internasjonalt mister KlimaRøysla ære og troverdighet for hver uke som går.

Publisert rundt 7 år siden

Frode Meland mener at KlimaRøysla har troverdighet. Det er rart! KlimaRøysla har i årevis hevdet at CO2-utslipp til atmosfæren fører til en global oppvarming. Men, når det kommer til oppgaven å bevise sin påstand, ja da er det helt tyst!

Til dags dato har ikke Klimarøysla delt med oss klimarealister en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter Røysla's klimatro! Det har heller ikke Frode Meland gjort, selv på oppfordringer!

I alle andre sammenhenger ville en gruppe mennesker som roper "ulv ulv" år ut og år inn, uten at ulven viser seg, blitt latterligjort og blitt strippet for ære og troverdighet.

Her i Norge holder journalister med samme politiske overbevisning som Røysla en beskyttende hånd over Klima-alarmistene, så også i Vårt Land. Når skal norske journalister starte en gransking av klima-alarm-industrien? Det er på høy tid, mener nå jeg.

Naturen selv spiller som kjent ikke på lag med KlimaRøysla. Fra 1997 har CO2-nivået i atmosfæren økt med ca. 10 prosent, opp til ca. 400 ppm. I samme periode har den globale temperaturen gått ned. Enkelt sagt så har naturen selv falsifisert KlimaRøysla's klimatro.

Internasjonalt så har flere store land trukket seg fra Kyoto-avtalen. Nå er det kun EU, Norge og noen få andre land som bedriver en innbillt syndsforlatelse ved å hive penger ut av vinduet. Hva forteller det oss at store land har trukket seg? - Jo, de har politikere som har en langt bedre utviklet Bull-Shit-detektor enn de norske politikerne. 

Og i utenlanske medier går klimadebatten i et helt annet spor enn her på berget. Nå er KlimaRøysla virkelig i det kritiske søkelyset, med følger som at IPCC-forfattere trekker seg fra IPCC. Kampen om å ikke være den siste rotta som forlater den synkende klimaskuta har forlengst startet. Og i denne konteksten  så snakker Meland om at klima-alarmistene har troverdighet.....   For et selvbedrag, dere! 

Kommentar #18

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

---

Kristiansen:

Dette røret ditt med "ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel" har jeg hørt før.  Dette har vi vært gjennom.

Jeg stiller deg de samme spørsmål som til Garder:

- fortelle hvilke av mine påstander som er feil, og

- begrunne hvorfor de er feil


Kommentar #19

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Mytespinneren Inge Kristiansen

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Fra 1997 har CO2-nivået i atmosfæren økt med ca. 10 prosent, opp til ca. 400 ppm. I samme periode har den globale temperaturen gått ned.

---

Dette argumentet er intet mindre enn en klimamyte:

Fra temperaturmålinger og andre analyser vet vi at jordens temperatur ikke stiger jevnt, men at den har store mellomårlige variasjoner. De viktigste bidragene til mellomårlige variasjoner er store vulkanutbrudd (virker kjølende 1-2 år etter utbruddet), solflekkvariasjoner (påvirker jordens temperatur med rundt 0,1 grader og svinger med 11 års mellomrom) og variasjoner i havtemperaturen i Stillehavet (påvirker jordens temperatur med noen tidels grader og forekommer hvert tredje til syvende år). I motsetning til naturlige variasjoner, virker menneskeskapt drivhuseffekt alltid oppvarmende.   Det er likevel en misforståelse at jordens temperatur skal stige uavbrutt så lenge atmosfærens innhold av CO2 øker. Grunnen er at nettobidraget fra menneskeskapte utslipp – for et enkeltstående år – er relativt beskjedent. Vi snakker om noen hundredels grader. Men over lengre tid, fra ti til tjue år, dominerer drivhuseffekten over naturlig variabilitet.   Rekordåret 1998 var spesielt varmt, blant annet grunnet et meget varmt Stillehav. I dag virker blant annet et kaldt Stillehav og lav solflekkaktivitet kjølende. Det er derfor ikke overraskende at jordens temperatur ikke har steget etter 1998. Likevel, 12 av de 13 varmeste årene siden globale målinger av lufttemperatur startet i 1850 er kommet de siste 13 år.
Kommentar #20

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
KlimaRøysla har i årevis hevdet at CO2-utslipp til atmosfæren fører til en global oppvarming. Men, når det kommer til oppgaven å bevise sin påstand, ja da er det helt tyst!

---

Kan du dokumentere at CO2-utslipp IKKE fører til global oppvarming?

Og regner du Meteorologisk Institutt, CICERO, Bjerknessenteret, AAAS, NAS, Royal Society og de andre tunge aktørene jeg har linket til, som deltakere i "KlimaRøysla"?

Kommentar #21

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Litt om gangen Meland?

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Du tillegger meg så meninger jeg ikke har. Jeg har aldri delt ut 11 poeng av 10 mulige til IPCC. Det er uredelig debatt-teknikk av Garder å påstå det. Hvor har du det fra? Det synes jeg du skal dokumentere.

Jeg mener dette sitatet (se uthevet tekst under) er dokumentasjon god nok på at du har delt ut 11 av 10 mulige poeng til IPCC, og dersom du vil kverulere mer på dette punktet så blir nok det uten min deltagelse;

..."Av og til dukker klimadebatten opp på Verdidebatt, senest i denne tråden startet av Geir Aaslid, som jeg selv har engasjert meg i. Motivasjonen til de såkalte "klimaskeptikere", som jeg synes heller burde tituleres klimafornektere (derfor gjør jeg det) er med alle tenkelige og utenkelige midler å sverte det overveldende flertall av klimaforskere og i særdeleshet FNs klimapanel IPCC, samtidig som de forsøker å skape troverdighet for alternative stemmer. Geir Aaslid forsøker å fronte NIPCC, som visstnok står for "Not the IPCC", hvis agenda ene og alene er å torpedere IPCCs rapporter. Jeg har ingen ambisjoner overhodet om å overbevise ihuga klimafornektere. De har en nærmest religiøs tro på sin (mis)oppfatning. Med dette innlegget håper jeg å nå de som er usikker i debatten, og levere referanser så de selv kan gå inn og sjekke. Forhåpentligvis vil man da se at det er himmelvid avstand mellom NIPCC og IPCC, og at troverdigheten til sistnevnte er himmelhøy ift førstnevnte."...

Kommentar #22

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Meland rører!

Publisert rundt 7 år siden

Frode Meland i #18: "Dette røret ditt med "ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel" har jeg hørt før. Dette har vi vært gjennom." - Ja, og du kom ikke med tilsvar da jeg dokumenterte at fagfellevurderte artikler faktisk blir falsifisert!  (Marcott et al - blant annet)

Frode Meland i #19: "Dette argumentet er intet mindre enn en klimamyte:"

- Nei det er det ikke!  Hadcrut3 bekrefter temperaturutviklingen som beskrevet av meg.

- Og nei, NOAA (bl.a.) bekrefter økningen av CO2 i atmosfæren fra 1997 og frem til nå!

Konklusjon: CO2-nivået har gått opp samtidig som den globale temperaturen har gått ned!

Direkte spørsmål til Frode Meland: Hvorfor vil du ikke komme med en link til en ikke-falsifisert fagfellevurdert artikkel som bekrefter din klimatro? 

- Klarer du ikke finne en??? 

Kommentar #23

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Melands 97%

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Mitt innlegg handler om det, og argumenterer for hvorfor vi skal ha tillit til de hovedfunn som 97% av verdens klimaforskere støtter.

Hadde du fulgt bedre med i tråden du forlot grunnet tidsnød (Geir Aaslids) så hadde du allerede skjønt at studiet om, ..."97% av verdens klimaforskere".., ikke engang er verdt papiret det er skrevet på. Studiet er falsifisert for i si det pent...

“0.3% climate consensus, not 97.1%”


PRESS RELEASE – September 3rd, 2013

A major peer-reviewed paper by four senior researchers has exposed grave errors in an earlier paper in a new and unknown journal that had claimed a 97.1% scientific consensus that Man had caused at least half the 0.7 Cº global warming since 1950.

http://wattsupwiththat.com/2013/09/03/cooks-97-consensus-disproven-by-a-new-paper-showing-major-math-errors/

Kommentar #24

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Melands svartmaling dokumentert

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Du tar også skammelig feil Garder om jeg bedriver "svartmaling av alle kritiske forskere". Det finnes kritikere der ute som på en saklig og redelig måte imøtegår funnene. Noe annet har jeg aldri påstått. Synd bare at det er så sørgelig få av dem, og så mange av dem som kaster seg selv rett ut av troverdighet og rett inn i tåpeligheter.

Melands svartmaling uthevet;

..."Du tar også skammelig feil Garder om jeg bedriver "svartmaling av alle kritiske forskere". Det finnes kritikere der ute som på en saklig og redelig måte imøtegår funnene. Noe annet har jeg aldri påstått. Synd bare at det er så sørgelig få av dem, og så mange av dem som kaster seg selv rett ut av troverdighet og rett inn i tåpeligheter."...

Skal du fortsette å svartmale forskere slik Meland, så bør du vel i det minste også kunne dokumentere at det finnes, ..."så mange av dem som kaster seg selv rett ut av troverdighet og rett inn i tåpeligheter."...

Kommentar #25

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Ingen link dessverre

Publisert rundt 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Denne debatten er helt sikkert ført blant forskerne. Har du en link? Og mener du med dette at havtemperaturen ikke har økt? Kan du isåfall dokumentere det?

Kokkelimonke-teorier om global oppvarming som har gjemt seg dypt nede på havbunnen hos kaptein Nemo har ikke interessert meg det aller minste. Derimot tror jeg du kan finne slike "vitenskapelige" spekulasjoner hos IPCCs forlengede propaganda-arm Realclimate.

Kommentar #26

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

IPCCs troverdighet finnes ikke

Publisert rundt 7 år siden

Frode Meland mener IPCCs troverdighet er "himmelhøy". Men for den som virkelig har fulgt med på IPCCs mange skandaler opp gjennom årene er det klart at denne "troverdigheten" forlengst har gått motsatt vei, altså rake veien til helvete.

129 Climate Scandals

94 climate-gates total
28 new gates
145 links to reports with details

The new gates on the list are designated with “NEW!” to make them easy to spot. Thanks to a number of readers who have given me tips.

- See more at: http://notrickszone.com/climate-scandals/#sthash.I16HrrPA.dpuf

http://notrickszone.com/climate-scandals/

Videre har vi den canadiske undersøkende journalisten Donna Laframboises bok - en bok som bygger på en to år lang revisjon av alle IPCCs påstander - som konkluderte med at nesten ingenting av det IPCC sier er sant, og at revisjonen fortonet seg som å gå i fotsporene på en patologisk løgner;

Boken - hvor altså IPCC selv er kilden - er utgitt på norsk med tittelen, "Den oppblåste tenåring som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert".

http://nofrakkingconsensus.com/

Ingen røk uten ild...

Kommentar #27

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Ser at Garder fortsetter

Publisert rundt 7 år siden

Hva med å svare på Melands spørsmål?

Jeg har allerede en tråd her med deg, hvor du løy i seks sider om at ting skulle dokumenteres. Det er et halvt år siden, og løgneren Garder har fortsatt ikke dokumentert noe.

Hvorfor løgneren Garder ikke dokumenterer er for så vidt interessant, men mer interssant er konklusjonen at Garder lyver. 

Når han ikke lyver, sutrer han. Unnviker. Er feig. Det eneste man ikke får fra ham er dokumentasjon, for det har han ikke. 

Legg nå merke til hvordan Garder svarer på dette innlegget. Se etter dokumentasjonen.

Kommentar #28

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Ta oppfordringen

Publisert rundt 7 år siden

Jeg håper flere tar Lemviks oppfordring her og ser etter dokumentasjonen jeg har vedlagt. I tillegg bør de selvfølgelig sette seg grundig inn i den.

ps. Har noen tatt den hvite stokken som mangler på Lemviks profilbilde, eller må vi revidere ordtaket som sier at selv blind høne kan finne korn?

Kommentar #29

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Som en klokke

Publisert rundt 7 år siden

lyver Garder igjen! Og uten dokumentasjon! Hvem kunne vel trodd noe slikt?

Annet enn tenkende mennesker, selvsagt. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere