Guttorm Ihlebæk

10

Gunnes ber til Allah

I full kirkelig tjenestedrakt kunne vi på Dagsrevyen i dag observere Gyrid Gunnes i bønn til Allah.

Publisert: 11. sep 2014

Gyrid Gunnes er en kjent feminist-teolog som innen Den norske kirke har ivret sterkt for at det må bli mer bruk av feminine uttrykk om Gud og andre størrelser i kristendommen. (Bort med f.eks. "Faderen og Sønnen og Den Hellige ånd"). Men på Dagsrevyen i kveld kunne man se at Gunnes nå har stilt seg til disposisjon for et kunstprosjekt, presentert på Høstutstillingen. I alba og stola (Den norske kirkes liturgiske tjenestedrakt) ba hun bønner til Allah, guden i en religion som kanskje overgår kristendommen i mangel på feministiske gudsbilder. Gunnes kan selvsagt gjøre dette som privatperson, kledd i privat kledning. Spørsmålet er om hun kan opptre som kristen prest, ikledd liturgiske tjenesteklær, i en slik setting? Hun står vel under tilsyn av en eller annen biskop?

Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hvis ikke dette får alvorlige konskvenser for henne

Publisert rundt 7 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er om hun kan opptre som kristen prest, ikledd liturgiske tjenesteklær, i en slik setting? Hun står vel under tilsyn av en eller annen biskop?

skylder den norske kirke Einar Gelius en skikkelig unnskyldning!

Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

En kristen ber ikke til Allah

Publisert rundt 7 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.
ba hun bønner til Allah

Ja, jeg så det samme.

Og da er hun faktisk ikke kristen. En kristen ber ikke til Allah.

Som kristne må vi gå veien gjennom Jesus, som er veien, sannheten og livet. For en som er kristen er det så enkelt.

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

I Islam

Publisert rundt 7 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.
guden i en religion som kanskje overgår kristendommen i mangel på feministiske gudsbilder

er det forbode å lage bilete av ein visjon. Dette har dei frå GT.

Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Og da er hun faktisk ikke kristen. En kristen ber ikke til Allah.

Dessverre er forvrengningen av islam gått så langt at til og med en norsk prest har blitt "forvirret" for å si det pent.

Tragisk hvis også kirken ikke har klart å skille dette fra hverandre.

Kommentar #5

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Kristen bønn til Alla?

Publisert rundt 7 år siden

Hørte man ordene hun sa eller hvilken bønn dette var? En foreskrevet bønn fra Koranen? Eller byttet hun bare ordet Gud, eller Fader vår, med Allah?

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bøna vart sendt ved telepati

Publisert rundt 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Hørte man ordene hun sa eller hvilken bønn dette var?

til ein universiell gud som forstår alle språk og soleis høyrer også dei stumme. På høg tid at gudsvisjonen vert lyfta frå status som røvarhovding for ei nomadestamme til eit vesen som ikkje diskriminerar på grunnlag av ru og gener. På høg tid at nokon lyfter gudstru nokre hakk oppover. Og det var ei kvinne som gjorde det! Det gjeng rett veg!

Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Det kan da være en naturlig progresjon, sett i sammenheng med hennes tidligere praksiser.

Tror imidlertid at Islam ikke er like begeistret for å få en slik "frisinnet" kvinne, enn si prest, i sin midte...

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nå får vi se

Publisert rundt 7 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.
Gyrid Gunnes er en kjent feminist-teolog som innen Den norske kirke har ivret sterkt for at det må bli mer bruk av feminine uttrykk om Gud og andre størrelser i kristendommen. (Bort med f.eks. "Faderen og Sønnen og Den Hellige ånd").

Kirken har kastet ut folk som har forsvart ufødte barn.De har kastet ut prester som ikke tror at Jesus er født av en jomfru.
Nå står altså denne feministpresten og ber til allah i form av en slags kunst...!?

Dette blir bare vissvass og tullball.Og hvis ikke kirken hiver ut henne,har de ikke lenger troverdighet overhode.

Jeg er redd for at hun vil bli forsvart med at dette bare er kunst.Men sånt tuller vi ikke med.

Allah er en fremmed Gud. 

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
til ein universiell gud som forstår alle språk og soleis høyrer også dei stumme. På høg tid at gudsvisjonen vert lyfta frå status som røvarhovding for ei nomadestamme til eit vesen som ikkje diskriminerar på grunnlag av ru og gener. På høg tid at nokon lyfter gudstru nokre hakk oppover. Og det var ei kvinne som gjorde det! Det gjeng rett veg!

Så bare man ber til allah,så finnes Gud likevel Vågnes ? 

Kommentar #10

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Link

Publisert rundt 7 år siden
Kommentar #11

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Gunnes har gått seg vill

Publisert rundt 7 år siden

I sin store iver etter å favne alt og alle ser det ut til at har hun mistet seg selv, sin tro og sin identitet. Hun blir en stor bløff dersom hun tror at hun vil møte respekt hos muslimer på en slik måte. Det finnes knapt en troende muslim eller imam for den saks skyld som ville finne på noe så blasfemisk som å tilbe en annen gud enn sin egen. 

Det finnes bare en Gud og Ham skal vi tilbe i ånd og sannhet. Der har Gunnes tatt grundig feil. Hun burde miste kappe og krage for hun er ikke lenger prest. Har kanskje heller aldri vært det.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, ikkje den figuren du ber til

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så bare man ber til allah,så finnes Gud likevel Vågnes ?


Den røvarhovdingen og hans styre er heldigvis berre dikt og sadistisk fantasi.

Men eg er agnostikar og pragmatikar. Dersom folk på død og liv må be til ei høgare makt, så ser eg det som eit stort framskritt om ein kvitter seg med dei gamle utgåvene av både Allah og Jahve og kjem fram til fantasifoster som ikkje kan nyttast som påskot til massemord, heksebrenning og etnisk rensing. Og det er ikkje ein urealistisk tanke, men ein treng hjelp frå buddismen.

Den Busemannen du tilber er ikkje liv laga.

Kommentar #13

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Arild Edvardsens Allah

Publisert rundt 7 år siden

Jeg har blitt storlig overasket over at enkelte kristne ledere og redaktører for noen av de kristne bladene i Norge, tror at det arabiske ord for "Gud" (Allah), som muslimene bruker, først oppstod med Islams profet Muhammed. Det ser heller ikke ut som at de har kunnskap om at store grupper av arabere ble kristne, helt fra den første pinsedag. l tillegg lever de samme kristne i en utrolig uvitenhet i vår moderne informasjonstid, og forstår ikke at vår tids 12-14 millioner nominelle arabiske kristne også tilber Allah (Gud på arabisk). I dagens infor- masjonssamfunn kan ikke slikt uvitenhet skyldes dumhet. Denne "uvitenhet" må skyldes fordommer og antipati mot arabere og muslimer, som Djevelen bruker i sin strategi for å forsinke Jesu gjenkomst med å holde evangeliet borte fra disse unådde folkeslag. Arild Edvardsen herfra

Dette har forøvrig blitt diskutert mye tidligere også:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread234282/?next=0

Kommentar #14

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Det finnes knapt en troende muslim eller imam for den saks skyld som ville finne på noe så blasfemisk som å tilbe en annen gud enn sin egen.

..og det forteller noe om hennes naivitet. Og vår!

Kommentar #15

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Interreligiøsitet

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
I sin store iver etter å favne alt og alle

Kanskje dette bare er et tegn i tiden (trengselstidens fødselsveer) i interreligiøsitetens navn. Jeg tror dessverre vil vil se mer av dette fremover. Blir egentlig litt spennende å observere hva kirkens "elite" kommenterer fremover.

Kommentar #16

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det gjenstår å spørre

Publisert rundt 7 år siden

Hvordan tiltaler kristne arabere Gud, de som forfølges for sin tros skyld. Det vil jeg forsøke å finne ut.

Jeg tror uansett at det er stor forskjell på hva en etnisk norsk "prest" sier om Gud / Allah kontra en arabisk kristen.

Språket vårt sier noe om historie og identitet og troens språkuttrykk kan være preget av dette. Men når Gunnes bruker ordet Allah, så er dettte noe nytt og fremmed og signaliserer noe helt annet enn om en arabisk kristen brukte det.

Kommentar #17

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Khudu

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Hvordan tiltaler kristne arabere Gud, de som forfølges for sin tros skyld. Det vil jeg forsøke å finne ut.

Mange kristne arabere bruker betegnelsen elller uttrykket  khudu for Gud. Det er et persisk opprinnelig.

Se forøvrig en sammenstilling av trosbekjennelser:

http://neitilislam.blogspot.no/2010/12/gud-eller-allah-thats-solution.html

Kommentar #18

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Her her min påstand hvordan Dnk vil utvikle seg i årene som kommer.

Publisert rundt 7 år siden

For det første betyr Allah Akbar (måneguden) en enda større gud til sammenligning med den jødiske/kristne guden.

Defor vekker det anstøt for muslimer å leve side om side med kristne/jøder, de må på en eller annen måte fjernes.

Mange sannheter er satt opp ned i våre dager. Det skal ikke hete Vår Far, men Vår Mor.

Vi skal nå tilbe Abrahams og  Ismail Gud, ikke Abrahim, Isak og Jakobs Gud. Som kjent er Ismail stamfar (12 stammer) til palestinerne/araberne.

Det er palestinerne som er Guds folk og de skal føres inn i de hellige land.

Hvilken plass jødene er tiltenkt er usikkert. Palestinerne skal hjelpes fram, mens jødene skal motarbeides (boikottes). 

Det heter ikke lenger : Kom til meg (Jesus), så skal dere få hvile. 

Nå heter det : Kom til oss. Vi lemper på noen bud, så skal dere få hvile. Dette må jo kalles for forførelse .

Disse nye tankene kom vel inn  med  at kvinner kunne bli prester og biskoper. Det kan også være at mange av de  venstreekstreme (m-l ere) gikk inn i prestestillinger,  hadde betydning for denne utvikling.

Resultatet ble en teologi som skulle gi rettferdighet her og nå,  ikke i det kommende. Det er blitt en aggressiv teologi, en som vil gjennomføre endringene raskt.

I koranen står det at Jesu er en profet. Det er noen likhetspunkter mellom koranen og bibelen som gjør at en vil en prøve å smelte sammen islam og kristendomen til en religion: kristlam. Vi har dermed fått bare en religion og  voila religionskriger blir en umulighet.

Denne sammenslåingen vil være fullført på markeringen av 1000 års minne på Stiklestad i 2030. En er iferd med å rive ned symboler. For eksempel påstanden om at Hellig Olav egentlig er en sadist.

Kommentar #19

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og

Publisert rundt 7 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
For eksempel påstanden om at Hellig Olav egentlig er en sadist.

var han ikkje det sett med siviliserte auge i 2014? Korleis kan ein kritisere Islam når DnK oppretthald CA Artikkel 17:

"Vi lærer at Kristus skal komme til syne ved verdens ende for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men ugudelige mennesker og djevelen skal han dømme til å pines uten ende.

Vi forkaster dem som mener at det skal være en ende på de fordømte menneskers og djevlers straffer"

Kan ein tenkje seg eit verre monster enn slik Kristus her er skildra? Slik eg ser det er det umogleg. Og det er denne vrangforestillinga kristne her på VD med sann fryd klamrar seg til.

Kommentar #20

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

PR-sug

Publisert rundt 7 år siden

I dag kalles alt kunst: Fra en støvsuger som blåser luft i en plastpose (installasjon) til et Gyrid Gunnes-stunt om muslimenes Allah. Gunnes er en av mange som ikke får den oppmerksomheten for sin "kunst" som er ønsket. Slike gjør gjerne noe ekstremt for å bli lagt merke til (som billedkunstneren som malte med morens blod eller de som maler eller fotograferer egne kjønnsdeler). Ergo er det ikke kunsten som er viktigst, men egoet - få oppmerksomhet. Seriøse kunstnere/kunstanmeldere gjennomskuer dette, men journalistene løper i flokk etter det ekstreme - og da får jo "kunstnerne" hva de vil ha. Gunnes burde blitt "tiet ihjel", men hva ville det ha ført til - neste gang?

Forøvrig: Det er nødvendig å skille mellom kristnes Gud JHVH og muslimenes Allah. Bruk derfor JHVH i tale og skrift.

Kommentar #21

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Gud = Gud

Publisert rundt 7 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Bruk derfor JHVH i tale og skrift.

Nei, vi lar oss ikke påvirke av et PR stunt fra en prest.

La oss forholde oss til Bibelen slik den er.

Gud = Gud.

Kommentar #22

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
En kristen ber ikke til Allah.

Så 41 milioner mennesker i den arabiske verden som kaller seg kristne lyver?

Kommentar #23

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
La oss forholde oss til Bibelen slik den er.

Gud = Gud.

Ordet Gud har germanske røtter og forekommer ikke i den kristne Bibelen som er skrevet på hebraisk, arameisk og gresk.

Kommentar #24

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Ordet Gud har germanske røtter og forekommer ikke i den kristne Bibelen som er skrevet på hebraisk, arameisk og gresk.

Og poenget ditt er? Vi bruker det norske språk i Norge.

Norsk: Gud

Engelsk: God

Hebraisk: elōaH (אלוהים)

Gresk:Ο Θεός

Etc.

Kommentar #25

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Vet ikke om hun tror på Allah

Publisert rundt 7 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.
ba hun bønner til Allah,

Ja, hun sa det, at hun visste ikke om "jeg tror på deg (Allah)". Hvordan kan man be til noen man ikke tror på? Er ikke dette litt sprøtt, for å si det, som det kanskje er?

Men OK: Det går vel an å be til JK også, uten at man tror på ham? Eller? Ber man ikke om å få tro?

Kan hun virkelig tro at Allah ikke er Gud? For hun kan vel ikke si at hun ikke vet om hun tror på Gud?

Kommentar #26

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Norsk: Gud

Engelsk: God

Hebraisk: elōaH (אלוהים)

Gresk:Ο Θεός

Arabisk: الله‎ Allāh

Muslimer, jøder og kristne bruker dette ordet når de ber på arabisk.

Kommentar #27

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Den løpende Gud

Publisert rundt 7 år siden

Mossoud Fouroozandeh har forlatt Iran og er bosatt i Danmark. Han har og forlatt islam og tatt imot den kristne tro. I dag fungerer han som prest.

Som mange andre som er ukjent med den kristne tro, så anskaffet han seg Bibel i den hensikt å skaffe seg argumenter til fordel for islam.

Det han imidlertid raskt skjønte var at det bibelske kjærlighetsbudskapet var alt annet enn islam som MF beskriver som sekterisk og som bygger på LOVEN med 5 bokstaver - "øye for øye og tann for tann". Dette er nå byttet ut med kjærlighetens kristne budskap på 5 bokstaver - NÅDEN.

Han er født og vokset opp i en muslimsk familie. Faren var en rett-troende muslim og MF gikk på koranskole i Iran.

Jo mer MF leste i Bibelen, jo mer fasinert ble han av det gudsbildet han fant. Særlig fortellingen om "den fotapte sønn" der faren - som er et bilde på Gud - "Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han LØP sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham - fra da av betegner MF Gud som "den løpende Gud."

Det er lett å bli en muslim - si trosbekjennelsen korrekt - men det er vanskelig å komme ut. Han understreker at han elsker muslimene fordi de også er skapt i Guds bilde - det er islam som religion han har frasagt seg.

Med "sekterisk" så mener MF en religion som det ikke er lov å stille spørsmål ved; som ikke tåler kritikk - og innad både i familie og vennekrets er det noen som ser han som "uren."

Legger inn en intervjusnutt med MF..

http://www.youtube.com/watch?v=uSJ_bcwUwoQ 

Bibelen er mange kapitler og mange ord - og det å oppsummere det hele med "den løpende Gud" er etter min mening en innertier ..... til videre anvendelse i våre møte med vår nye landsmenn på en dag det er åpning for det....

Det som igger i bunnen for troen er omvendelsen og bekjennelsen til troen.  Som troende blir du ikledd Den Hellige Ånd og mange av oss snakker med Gud - Faderen - El - Elhoim - Jahve i tunger - som her -

http://www.youtube.com/watch?v=bUS11Q5xR-0&list=PLw1z9wqbC8vq2Y2-ARby70Rt07i7yGGv3 

Hva Gunnes bedriver - er sånn sett mindre viktig ...

Kommentar #28

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Visse grunnleggende realiteter kan ikke trylles bort i ord-magi

Publisert rundt 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Muslimer, jøder og kristne bruker dette ordet når de ber på arabisk.

En kristen eller jøde med arabisk språk forholder seg til en arabisk bibeloversettelses "Allah", mens en muslim forholder seg til Koranens "Allah".

Bibelens og Koranens "Allah" har såpass ulike karakteristikker at det umulig kan være tale om samme guddom, etter vår vestlige, rasjonelle logikk. Men etter Islams dualistiske logikk dreier det seg nettopp om samme guddom, der Koranens åpenbaring er den siste og endelige og autoritative varianten, selv om dette selvfølgelig strider mot grunnleggende prinsipper i rasjonell filosofi.

Med andre ord: En jøde eller kristen (arabisktalende eller ikke arabisktalende) som går god for at det dreier seg om den samme guddom, har allerede underkastet seg Islams gudsbilde. Og er det ikke nettopp det Islam betyr: Underkastelse ?

Kommentar #29

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Skill kirke og stat!

Publisert rundt 7 år siden

Det er nå på tide å skille kirke og stat. Det ser ut som at det er eneste måte å få en kirke hvor det kun er folk som faktisk er kristne som er i. Denne Gunnes er kun ute etter å provosere, og det er leit at hun til stadighet får så mye spalteplass med dette tullet!

Kommentar #30

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men de engelsktalende

Publisert rundt 7 år siden

ber altså ikke til Gud, men til The Lord, uten at noen ser ut til å bli opprørt av det. På tide å vokse ut av denne forestillingen om at Abraham og Jesus snakket norsk.

Kommentar #31

Ove M. Bjørnsvik

9 innlegg  67 kommentarer

Hallelu-Jah!

Publisert rundt 7 år siden

Forvirring er et endetidstegn!

Mørket legger seg over kristendommen ...  For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?   (1Pet 4:17)

Jeg deler helt Greta Aune Jotuns innlegg her  -hvor hun sier; "Det er nødvendig å skille mellom kristnes Gud JHVH og muslimenes Allah. Bruk derfor JHVH i tale og skrift." 

Hallelujah! sier jeg. Jah-i hallelujah er en kortversjon av Gudsnavnet.

Muslimer ville aldri kalle Allah for JHVH (Jahveh/Jehovah) uten å nevne det i forbindelse med "jødenes Gud".  Det synliggjør villfarelsen i Islam, enten de velger å "glemme" gudsnavnet og kaller ham "allah" eller for "jødenes JHVH".  Velger de å se bort fra "JHVH" kan det betviles hvorvidt "Muhammad" var en sann profet fra Gud-"JHVH".

Som vi vet ble det profetert om at Messias skulle komme  "som en Davids sønn" og som skulle komme  i "JHVH`s navn". 

Velger de å se på "JHVH" som "kun jødisk" -hvor er da forbindelsen til Bibelens og jødenes Gud? Skulle ikke også Muhammad også holde frem Guds hellige navn slik Jesus gjorde det?

Jesu navn på hebraisk; Jehoshuah - inneholdt jo Guds navn Jah/Jehovah/Jahveh.  Han var utsendt av Gud -Bibelens Gud, vår og Jesu himmelske Far! 

 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.          Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.  Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.   (Joh 17:3-6.  Se også; Joh 20:17)

Men, som jeg startet... Hva med oss? Vi som tilhører "Guds hus" i betydning "kristendommen" - "oss" (1Pet 4:17)  burde ikke også vi "rense vår sti" og slutte å kalle Gud kun for (tittelen)"Herren" men ta opp igjen bruken av Gudsnavnet?  Det hadde vært radikalt!! -Og langt fra historie-løst -for å si det slik!

Da hadde vi bekjent  RETT og lært at Abraham, Isak og Jakobs Gud, Israels Gud og til Jesus Kristi Gud (Jesus var salvet av JHVH) og Han som var Jesu Far og Gud -ER OGSÅ vår Gud og Far!

Da hadde vi hadde sett vhor meningsløse våre diskusjoner om arabernes månegud "allah" er. Men tiden er mørk og tåken er tett i mange kirker nå.... Særlig Dnk! Men dommen har tydeligvis begynt! Salig er den som tar sin tilflukt til Jesus Kristus og hans Gud og Far i denne tiden!

Vær klar over at "Herre" er kun en tittel akkurat som "gud".  Å bruke Guds navn* Jahveh eller Jehovah som var vanlig i hundrevis av år!  Det var vanlig før vi ble ført vill av post-moderne teologi og lurt inn i meningsløse diskusjoner av frafalne prester! Hadde vi brukt Guds navn mer aktivt ville vi ha sluppet disse lange kjedelige diskusjonene om "allah". (Allah er også kun en tittel, nemlig "gud")  

Men hvilken gud er "allah"? Ikke Jesu Kristi Far iallefall, for i Koranen sies det;

-atAllah har ikke noen sønn,  (Sure 53.19-20). -Å hevde at Allah har en sønn er en majestetsforbrytelse. De som gjør det, er forbannet av Allah, hevdes det. 

Men vi som kjenner Guds utnevnte Messias vet at ved sin dåp fikk Jesus dette storslagne vitnesbyrdet fra Gud-JHVH; Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»  (Matt 3:17)    Så la det være klart:

 "For Herren [JHVH], deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke."  (5Mos 10:17)

*Et av mange eksempel er "King James Version of The Holy Bible" -  feks. i  2Mos 6. med flere.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere