Harald Olsen

15

Monoman islam-kritikk

Alexandra Irene Larsen innlegg viser tydelig hva denne saken dreier seg om, og hva som er anliggendet: å opprettholde forvrengte fiendebilder av islam.

Publisert: 10. sep 2014

Alexandra Irene Larsen fortsetter sin monomane islam-kritikk på fast spalteplass i Vårt Land, men på stadig mer sviktende faglig grunnlag. I Vårt Land 8. september irettesetter hun Karl Johan Hallaråker og Helge Simonnes for misforstått ydmykhet, ved å hevde at islam i sitt vesen er en «imperialistisk ideologi» og at korstogene bare var et svar på «at muslimske herskere hadde startet sin langt verre og mer omfattende erobringskrig på 600-tallet».

Hvis dette er riktig: Hvorfor opplevde de orientalsk-ortodokse kirkene i Levanten den muslimske erobringen på 600-tallet som en frigjøring, og fikk det bedre under muslimske herskere enn de hadde hatt det under det som skulle være trosbrødre i Bysants?

Langt bedre. Og hvorfor ønsket også jødene i Spania erobreren Tariq ibn Zinyad velkommen i 711, og fikk det langt bedre under muslimske herskere enn under antisemittiske visigotere og andre kristne regimer? Og hvorfor ønsket ikke erobrerne jøders og kristnes konvertering til islam?

Hvis islam var så fiendtlig mot annen tro som Larsen vil ha det til: Hvordan kunne teologen Johannes av Damaskus og andre kristne gjøre karriere ved hoffet hos kalifen i Damaskus på 600-tallet? Og hvordan kunne jøder og kristne oppnå det samme i det muslimske Spania, der for eksempel jøden Hasdai ibn Shaprut ble vesir – det vil si statsminister og landets nest mektigste mann – under emiren Abd al-Rahman III på 900-tallet? Hvordan kunne kalifene i Damaskus benytte klostrene i Syria som sine rekreasjonssteder, der de kunne trekke seg tilbake og nyte kristen poesi og visdom, og dit de også sendte sine sønner til opplæring hos kristne munker?

Korstog. Når det gjelder Larsens «evinnelige» korstog: Hvordan vil hun forklare at erobreren Salah al-Din gikk fram på en langt mer human måte mot kristne og jøder under gjenerobringen av Jerusalem i 1187, enn den brutale nedslaktingen av jøder (som ble brent levende i synagogen, der de hadde søkt tilflukt) og muslimer som de kristne korsfarerne presterte ved erobringen i 1099? Der er ikke lenger noen seriøse historikere som gir en så ensidig framstilling av islams historie som det Larsen gjør. Virkeligheten og historien er langt mer nyansert og mangfoldig. Larsen har for lengst brukt opp sin faglige konto i dette spørsmålet.

Selvsagt har muslimske herskere svin på skogen, i likhet med mange kristne. Og Koranen har brutale og voldelige utsagn. Men det har også Bibelen. Her har jøder og kristne de samme utfordringer i tolkning av slike utsagn i Det gamle testamente som det moderne muslimer har i forhold til Koranen. Meningsutveksling i Vårt Lands debattspalter den senere tiden viser dette.  

Mistenkeliggjøring. Det avgjørende er hvordan slike utsagn anvendes i dag. Når Larsen, i likhet med Hege Storhaug, velger å bruke slike utsagn i mistenkeliggjøring av unge, norske muslimer som står opp mot muslimsk ekstremisme, viser det tydelig hva denne saken dreier seg om, og hva som er anliggendet: å opprettholde forvrengte fiendebilder av islam.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 10.9.2014
Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Politisert vås fra Olsen !

Publisert over 7 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
Alexandra Irene Larsen fortsetter sin monomane islam-kritikk på fast spalteplass i Vårt Land, men på stadig mer sviktende faglig grunnlag. I Vårt Land 8. september irettesetter hun Karl Johan Hallaråker og Helge Simonnes for misforstått ydmykhet, ved å hevde at islam i sitt vesen er en «imperialistisk ideologi» og at korstogene bare var et svar på «at muslimske herskere hadde startet sin langt verre og mer omfattende erobringskrig på 600-tallet».

Hva hun hevder er helt riktig Olsen, ikke prøv å manipulere historien for at den skal passe inn i ditt liberale verdensbilde. Korstogenes opphav var Spania, europeiske riddere og andre som sluttet seg til de nord-spanske statens kamp mot maurerne. Vi snakker om en meget lang frigjøringskamp,den vare fra 700 tallet og frem til Grandas fall på slutten av fjortenhundretall. Så jo, det var en kamp mot imperialisme om man da kan anvende et slikt begrep på denne epoken i historien. Korstogene var også et svar på erobringene som araberne foretok i Midtøsten og Magreb på sekshundretallet, og korstogene fant faktisk sted på anmodning fra den byzantinske keiseren, som jo fremdeles var overhodet for Midtøstens kristne. Og de skjedde også på bakgrunn av kirkebrenninger og drap på kristne pilegrimmer.

Så min godeste Olsen det er nok du som ønske å bedrive subjektiv propaganda.

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Hva hun hevder er helt riktig Olsen, ikke prøv å manipulere historien for at den skal passe inn i ditt liberale verdensbilde.

Olsen har absolutt rett i sin komparative beskrivelse av forholdene i den islamske verden sammenlignet med den kristne.

Det betyr selvsagt ikke at vi med dagens øyne, ikke kan bli overveldet av grusomhetene som også var en del av hverdagen i den islamske verden.

Kommentar #3

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

@Herstad

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Olsen har absolutt rett i sin komparative beskrivelse av forholdene i den islamske verden sammenlignet med den kristne

Tror det er viktig å skille mellom nåtid og fortid. Du løser ingen verdens problemer ved å hele tiden referere til fortidens grusomheter. 

Europas historie er preget av tiltagende brytninger og kritisk søkelys ovenfor den politiske makten. Det handlet blant annet om å fjerne religiøst makt fra samfunnslivet. Kristendommen tilpasset seg tidsånden og gud ble ikke kilden for samfunnets moralske lover.

Hva kristne gjorde for tusen år siden er meg revnende likegyldig. Det som betyr noe er kristendommens utvikling frem til anno 2014. Jeg syns det kan virke som de fleste kristne greier seg ganske bra i moderniteten. De har funnet sin plass og trives godt. Selv om det til tider er litt svovel og ild på VD. :-) Det tror jeg vi kan leve med så lenge ikke svovelpredikantene truer med vold.

Nå kan det virke som vi må ta omkamp med Islam?

Hvis jeg ikke husker helt feil er Aarsund historiker? Da syns jeg det er greit at Olsen's liberale (kanskje litt naive) verdensbilde blir korrigert. 

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Tror det er viktig å skille mellom nåtid og fortid. Du løser ingen verdens problemer ved å hele tiden referere til fortidens grusomheter.

Det har du helt rett i.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg ikke husker helt feil er Aarsund historiker? Da syns jeg det er greit at Olsen's liberale (kanskje litt naive) verdensbilde blir korrigert.

Jeg forlanger ikke at du skal tro meg på dette, men det er faktisk Aarsund som manipulerer historiske fakta.

I og for seg behøver man ikke manipulere fakta, det er nok å kun trekke frem de fakta som bygger under hva man ønsker å vise.

Olsens historiske verdensbilde er langt fra komplett, men viser like fullt et mer korrekt helhetsbilde enn hva Aarsund ønsker å vise.

Kommentar #6

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Muslimske korstog

Publisert over 7 år siden

Det var ikke barbarene fra nord, men heller de mange  muslimske  "korstog" mot Europa som er årsaken til tilbakegangen i Europa. Først i 1492 ble de kastet ut av Spania.

Se denne linken:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HIeG_0WfaJw

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Prøver igjen

Publisert over 7 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt har muslimske herskere svin på skogen, i likhet med mange kristne. Og Koranen har brutale og voldelige utsagn. Men det har også Bibelen. Her har jøder og kristne de samme utfordringer i tolkning av slike utsagn i Det gamle testamente som det moderne muslimer har i forhold til Koranen. Meningsutveksling i Vårt Lands debattspalter den senere tiden viser dette.

Mistenkeliggjøring. Det avgjørende er hvordan slike utsagn anvendes i dag. Når Larsen, i likhet med Hege Storhaug, velger å bruke slike utsagn i mistenkeliggjøring av unge, norske muslimer som står opp mot muslimsk ekstremisme, viser det tydelig hva denne saken dreier seg om, og hva som er anliggendet: å opprettholde forvrengte fiendebilder av islam.

Hvor avsporingen på mitt innlegg var vet sikkert moderator,så jeg får forsøke å si det med andre ord.

Jeg regner med at det fortsatt er lov å gi tilsvar til et slikt innlegg som forsøker å ufarliggjøre og bagatellisere islam på denne måten ?

Anliggendet Olsen forsøker å klistre på Storhaug og Larsen sier ikke Olsen noe om,men han sier såpass at det er for å opprettholde fiendebildet av islam.Og da skrev jeg at "det klarer de (islamistene) godt sjøl"...

Når vi VET hva den unge damen har sagt i andre sammenhenger enn i en demonstrajson på TV,må det vel være lov at Storhaug opplyser folk om det...eller ??
 

Kommentar #8

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Islam yber alles

Publisert over 7 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor opplevde de orientalsk-ortodokse kirkene i Levanten den muslimske erobringen på 600-tallet som en frigjøring, og fikk det bedre under muslimske herskere enn de hadde hatt det under det som skulle være trosbrødre i Bysants?

Hvorfor? Det kan vel ikke være fordi de ikke visste hva islam var, eller trodde at de kunne forandre den og gjøre den bedre og bedre tilpasset egne interesser?

Islam var jo noe helt nytt og langt fra "satt" en gang for alle, der og da.

Var det kanskje fordi de ble tilbudt mindre skatt, kraftigere beskyttelse og flere lovlige koner, og større makt over kvinner generelt? Og ønsket om å slippe militærtjenste, mot en mindre "avgift"?

Ellers er det vel litt betenkelig at Larsen angripes på det faglige grunnlag når hennes artikler er polemiske først og fremst, og temperamentsfulle, slik polemisk inlegg skal være.

Begås det derfor ikke et kategorimistak her, fra "fagmannens" side?

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Kjøp dere et par historiebøker

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg forlanger ikke at du skal tro meg på dette, men det er faktisk Aarsund som manipulerer historiske fakta. I og for seg behøver man ikke manipulere fakta, det er nok å kun trekke frem de fakta som bygger under hva man ønsker å vise. Olsens historiske verdensbilde er langt fra komplett, men viser like fullt et mer korrekt helhetsbilde enn hva Aarsund ønsker å vise.

Jeg har for lenge siden kommet til at det knapt nytter å føre noen seriøs debatt med Herstad, han er mer opptatt av å agere VDs "Mephisto". Korstogene var så klart et svar på hva europeerne oppfattet som en trussel, og det kunne faktisk ha gått ganske så galt ved Pontiers. Men begrepet korstog og korsfarere har sin opprinnelse i den kampen spanjolene førte mot de mauriske okkupantene, en kamp som gikk over århundrer, og i den striden fikk de støtte av "frivillige fra resten av Europa", dette var de første korsfarerne. Og at Spania fallt så lett for maurerne ? Det hadde ikke sin bakgrunn i spansk sympati for maurerne, men det faktum at det gotiske Spania på syvhundretallet var preget av en kamp mellom katolisisme og arianisme. Og arianerne så på maurerne som militære allierte, og hadde aldri trodd at de skulle innvadere og okkupere Spania, de ble invitert som hjelpetropper på sett og vis, så pipen fikk snart en annen lyd, og arianerne gjorde felles sak med katolikkene i kampen mot okkupantene.

Når korstogene mot "Outremer" starter så har det fire forhold, muslimske plyndringstokter langs Middelhavskysten (Frankrike og Italia), krigen i Spania, trakkasseringer av pilgrimer i "Det Hellige Land", brenning av kirker osv, samt en forespørsel om hjelp fra den byzantinske keiseren, som fredeles var ansett for overhode for Midtøstens kristne, i første rekke var Anatolia truet av muslimske tyrkiske stammer. Så korstogene skjedde mot en bakgrunn av rell trussel mot kristenheten. At de kristne skulle føle seg forfulgt av den byzantinske keiseren på 1000 tallet ? Byzantinerne ble jo i det store og hele fordrevet fra Midtøsten på sekshundretallet !

Har man vanskelig for å akseptere dette så får man kjøpe seg et par historiebøker. Noen debatt med Herstad er imidlertid fåfengt.

Her er en artikkel om maurernes erobring av Spania, som man ser ble de ansett i utgangspunktet som leietropper:

http://en.wikipedia.org/wiki/Umayyad_conquest_of_Hispania

Den norske Wikipedia-artikkelen på sin side er så subjektiv at den ikke kan brukes, egentlig ganske skremmende ! Så søk alltid på engelsk !

Her er den norske utgaven, så kan dere selv vurdere:

http://no.wikipedia.org/wiki/Maurere

Olsen på sin side bedriver propaganda og fortielser, den samme type fortielser som nå også preger universitetenes auditorier, historien har blitt politisert ved at liberalerne har bestemt seg for å skrive historien på nytt, i sin subjektive versjon.

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Har man vanskelig for å akseptere dette så får man kjøpe seg et par historiebøker. Noen debatt med Herstad er imidlertid fåfengt.

Dette vil være mitt forslag også!

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Demokraturets vesen

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når vi VET hva den unge damen har sagt i andre sammenhenger enn i en demonstrajson på TV,må det vel være lov at Storhaug opplyser folk om det...eller ??

Jada det er lov, men egentlig så er det ikke lov Holt, slik fungerer det liberale Demokratur. For det som er utenfor konsensuskonteksten er det så klart lov å hevde, men egentlig så straffer det seg. Forvirret ? Ja, således er Demokratuerts vesen.

http://no.metapedia.org/wiki/Demokratur

Vil dere forstå det norske samfunnet så må dere også forstå dette begrepet.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Vil dere forstå det norske samfunnet så må dere også forstå dette begrepet.

...sier mannen som har lagt sin elsk til den russiske særformen av demokrati!? :-)

Kommentar #13

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Ad monomani

Publisert over 7 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
monomane islam-kritikk

Har ingen statistikk, men det generelle førsteinntrykket her er at det romsterer minst like mange, hvis ikke mange fler, på fora rundt omkring som monomant og inntil det begredelige kritiserer islamkrikk og islamskeptikere og som du samtidig fungerer som islamapologeter uten at de synes å være klar over denne klemma de setter seg selv og andre aktører i.

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

På hvilken måte ?

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Jada det er lov, men egentlig så er det ikke lov Holt, slik fungerer det liberale Demokratur. For det som er utenfor konsensuskonteksten er det så klart lov å hevde, men egentlig så straffer det seg. Forvirret ? Ja, således er Demokratuerts vesen.

Kommer det til å bli en smalere og smalere måte å debattere på og til slutt er det bare en mening som blir godtatt ? Resten blir sensurert bort ?
Jeg har mine bange anelser. 

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sanksjoner

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kommer det til å bli en smalere og smalere måte å debattere på og til slutt er det bare en mening som blir godtatt ? Resten blir sensurert bort ? Jeg har mine bange anelser.

Nei, men de opposisjonelle vil bli, og blir også i dag, i varierende grad møtt med sanksjoner. Og medias "ensretting " vil fortsette, for de media som ikke føyer seg vil så klart også møte  sankasjoner.

Her er definisjonen på Demokratur kopiert fra Metapedia :

Demokratur er et begrep som ble skapt av den franske sosiologen Gerard Mermet og som betegner et samfunn som på utsiden, dvs. nominelt, er et demokrati, men som i praksis mangler en reell og omfattende ytringsfrihet, og som mangler en mulighet for dissiderende politiske grupper å føre sin sak på like vilkår, som mangler et fullt ut rettssikkert rettsvesen og hvor lover og regler tillegges og appliseres ulike forhold utfra hvilken politisk leir man tilhører, hvor man risikerer å miste sin jobb på grunn av sine meninger, hvor man som dissident/dissiderende gruppe risikerer å bli utsatt for politisk vold av politiske motstandere og staten ser mellom fingrene på dette.

Et annet kjennetegn på et demokratur er når lovene som finnes ikke følges av staten selv.

Det bør også sies at det i definisjonen av et demokratur finnes det faktum at majoriteten av menneskene i samfunnet selv ikke oppfatter at de lever i et demokratur, men den statlige eller lobbystøttede propagandaen gjennom det etablerte media skildrer på slik måte et annet bilde på virkeligheten. Media har derfor en viktig rolle i sammenhengen, ettersom media kan forme en befolkning til majoritet i politiske spørsmål og derfor kan endre utgangspunktet i de allmenne valgene.

"I et demokratur rår allmenne og frie valg, meningsfrihet rår formelt men politikken og massemedia domineres av et etablissement som mener at bare visse meningsytringer skal få slippe frem. Konsekvensen blir at medborgerne lever i en forestilling om at de formidles et objektivt og allsidig bilde av virkeligheten. Meningsundertrykkelsen er godt skjult, den frie debatten kveles"

Vi er allerede der, vi befinner oss i den tilstanden definisjonen beskriver. Bare tenk på dekningen av Gaza-krigen, det er vel det mest nærliggende for deg. Demokratur kan også kalles for et "skinndemokrati", noe som har demokratiets form, men mangker dets substans.

Vi befinner oss i realiteten ikke i et liberalt demokrati, men i et liberalt demokratur, der den som måtte ha meninger som oppfattes å stride mot de liberale prinsipper, slik eliten ser disse, møtes med reaksjoner i forskjellige former.

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Demokratur er et begrep som ble skapt av den franske sosiologen Gerard Mermet og som betegner et samfunn som på utsiden, dvs. nominelt, er et demokrati, men som i praksis mangler en reell og omfattende ytringsfrihet, og som mangler en mulighet for dissiderende politiske grupper å føre sin sak på like vilkår, som mangler et fullt ut rettssikkert rettsvesen og hvor lover og regler tillegges og appliseres ulike forhold utfra hvilken politisk leir man tilhører, hvor man risikerer å miste sin jobb på grunn av sine meninger, hvor man som dissident/dissiderende gruppe risikerer å bli utsatt for politisk vold av politiske motstandere og staten ser mellom fingrene på dette.

Dette er en god beskrivelse av dagens Russland!

Kommentar #17

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nei det er dagens Norge

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er en god beskrivelse av dagens Russland!

Nei Herstad, det er en god beskrivelse av dagens Norge, det liberale demokratur, nettopp derfor blir Russland et ideal, en stat som bygger på prinsipper, ikke på relativisme. Vår elite har lik elitene i mange vestlige land ført sin befolkning inn i en tilstand av kulturell fremmedgjøring, og dette har egentlig lite med innvandring og islam og gjøre,det er til sist kun tilleggsmomenter, men det har å gjøre med en kulturutvikling som har vært ute av kontroll og der etablerte normer og etablert dannelse avvikles i ekspressfart, der det nye mottas ukritisk og det "gamle" over natten med politisk sanksjon betraktes som søppel, det er selve den proggressive tilstand. Og den som protesterer mot galskapen møtes med sanksjoner og latterligjøring, demokraturets maktmidler. Sist vi hadde en lignende tilstand var fra 1850 til 1933, det endte i sivilisasjonsbarbari fordi en fremmedgjort befolkning søkte mot hva de feilaktig oppfattet som noen som representerte trygghet og gjenkjennelighet. Men ennå så forstår du knapt noe, ei heller min tenkemåte som den typiske liberaler betrakter du ferden inn i "Aftenlandet" som uproblematisk, helt til du/dere konfronteres med sammenbruddet.

Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
"I et demokratur rår allmenne og frie valg, meningsfrihet rår formelt men politikken og massemedia domineres av et etablissement som mener at bare visse meningsytringer skal få slippe frem. Konsekvensen blir at medborgerne lever i en forestilling om at de formidles et objektivt og allsidig bilde av virkeligheten. Meningsundertrykkelsen er godt skjult, den frie debatten kveles"

Vi er allerede der, vi befinner oss i den tilstanden definisjonen beskriver. Bare tenk på dekningen av Gaza-krigen, det er vel det mest nærliggende for deg. Demokratur kan også kalles for et "skinndemokrati", noe som har demokratiets form, men mangker dets substans.

Vi befinner oss i realiteten ikke i et liberalt demokrati, men i et liberalt demokratur, der den som måtte ha meninger som oppfattes å stride mot de liberale prinsipper, slik eliten ser disse, møtes med reaksjoner i forskjellige former.

Jeg er stygt redd for at dette begynner å bli en realitet dessverre.

Kommentar #19

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du har ikke kapasiteten

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er en god beskrivelse av dagens Russland

Sannheten er at du er for "grunn" til å se hva jeg skriver, hva jeg egentlig skriver, du ser ikke beretningen/narrasjonens kobling, hva den skal illustrere, du har simpelt hen ikke kapasiteten, du se ikke paralellene, men bare hva du leser, men så har du da heller ingen klassisk-filosofisk dannelse. Muligens din meningsfelle OJ ser poenget om han grubler litt, men du gjør det garantert ikke.

Kommentar #20

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Monomani

Publisert over 7 år siden
Harald Olsen. Gå til den siterte teksten.
sin monomane islam-kritikk

Monomani som stempel smaker av hobbypsykiatri og ligner tilforlatelig på "islamofobi", hvor det fobe skal assosieres med det irrasjonelle, dvs noe utenfor fostanden, dvs noe man skal trenge en slags terapi for å bli kvitt. Det var et stempel eliten eller etablissementet brukte for å tukte og oppdra folk som tenkte selv til å tenke som dem selv.

De som elsket ordt islamofob fikk imiderltid etter hvert kalde føtter. Det kunne jo brukes om og mot dem selv. Hva med folk som nå skal lide av "monoman islamkritikk"? Kan de slå tilbake med at noen lider av "monoman apologi"?

Får ikke håpe at dette blir noe tema og får noe større fokus. La oss håpe at fakta er mer interessante enn psykologiserende fantasirier.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere