Kjell Skartveit

99

Vårt Land og islam

Med tanke på de siste ukers hendelser knyttet til radikale muslimer og internasjonale konflikter, er det påfallende i hvilken grad Vårt Land prøver å fremstille islam som en uskyldig part i de aktuelle konfliktene.

Publisert: 9. sep 2014

Med tanke på de siste ukers hendelser knyttet til radikale muslimer og internasjonale konflikter, er det påfallende i hvilken grad Vårt Land prøver å fremstille islam som en uskyldig part i de aktuelle konfliktene. På samme tid er det tydelig at noen spørsmål aldri blir løftet opp og drøftet.

For det første gjelder det den nitten år gamle Faten Madhi al-Hussaini, som tok et oppgjør med IS og deres voldelige fremferd i Midtøsten da hun den 25. august foran Stortinget talte foran flere tusen demonstranter.

Selvfølgelig er det prisverdig at muslimer selv tar et oppgjør med terror som begås i islams navn. Men den intellektuelle utfordringen oppstår i det øyeblikket et samlet pressekorps og politikere fremstiller henne som en helt og som modig.

Modig?

Dersom du for 15 år siden hadde sagt at noen var modig fordi de tok avstand fra halshugginger av uskyldige mennesker, ville de ristet på hodet. Hvorfor skal det være et uttrykk for det å være modig? Du er modig dersom du gjør noe som innebærer en risiko for deg selv, men er det slik at Faten risikerer noe? Det er ingen nordmenn som vil true en person fordi han eller hun tar avstand fra terror. Fatens utsagn er selvfølgelige for oss, vi har ingen tradisjon, hverken politisk eller religiøs, for å bruke vold i kampen for det vi kjemper for. Selv marxister med sin klassekamp har gått bort fra tesen om væpnet revolusjon.

Men Faten er altså modig, en helt, og det forteller mye om det samfunnet som tar form rundt oss. For hennes status som helt viser at hun faktisk blir truet, og det ikke bare av en, men av mange. Vi kan altså konkludere med at vi har fått en stor gruppe muslimer som mener at IS sine handlinger er akseptable, og som er villige til å bruke makt for å kneble dem som vil kritisere voldsbruken. Men dette blir aldri problematisert, politikere innrømmer aldri at vår innvandringspolitikk fører til at vi har fått en stor gruppe muslimer som er villige til å begå de mest redselsfulle handlinger og hva en slik tilstedeværelse gjør med samfunnet vårt.

Det er muslimer som myrder i Midtøsten, muslimer som har så stor oppslutning i Norge at vi må kalle en jente som står opp mot dem for en helt. Det sier alt om hva som har skjedd.

Et annet forhold ved den siste tidens muslimdebatt, er påstanden om at kritikk av islam fører til radikalisering. Jeg har imidlertid til gode å se at noen stiller spørsmål ved en religion som er så skjør at selv noe så uskyldig som verbal kritikk kan føre til ekstrem vold fra religionens tilhengere. Hva er det med islams etiske utgangspunkt som fører til denne risikoen for voldsutøvelse? Ingen vil ta tak i et slikt grunnleggende spørsmål. Man tviholder på troen om islam som en fredelig religion, men presterer å gi Frps milde anklager ansvaret for unge muslimers radikalisering. Det er en selvmotsigelse av en slik dimensjon at det ikke bare er en elefant i rommet vi ikke snakker om, men en hel flokk av trampende afrikanske kjemper.

At ingen orker å drøfte Fatens plass i det muslimske landskapet, er ikke mer enn forventet, men å opphøye henne som et moralsk forbilde, uten av man stiller et eneste spørsmål ved hennes ståsted, vitner om en farlig naivitet.

Det er på tide Vårt Land tar tak i de tunge spørsmålene knyttet til islam, først da vil avisen få den troverdighet som er nødvendig.

På trykk i Vårt Land 9. september

 

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bra Skartveit !

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Det er muslimer som myrder i Midtøsten, muslimer som har så stor oppslutning i Norge at vi må kalle en jente som står opp mot dem for en helt. Det sier alt om hva som har skjedd.

Klar tale er frigjørende for kropp og sjel.

Hvis denne unge jenta er en helt for å si det selvfølgelige,og på grunn av det blir truet av norske muslimer,er det all grunn til å være på vakt. 

Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men Skartveit

Publisert rundt 7 år siden

blander sammen tradisjon, samfunnsforhold og religion. Det er faktisk naturlig at muslimer i Norge har (eller etter hvert vil få) en helt annen holdning til vold som problemsøser enn muslimer i midtøsten har. Dette er ikke merkeligere enn at kristendommen får helt andre uttrykk i Afrika enn hos oss, selv om den skriver seg fra europeiske misjonærer. Skartveit framstiller islam altfor statisk og enhetlig i forhold til det mangfold som finnes innen den muslimske verden. Når han skriver "det er muslimer som myrder i Midtøsten", er det ingen tvil om i hvilken hensikt han skriver dette. Men han kunne jo like gjerne skrevet: Det er muslimer som myrdes i Midtøsten, og det er like klart hvorfor han ikke legger vekt på dette. Nei, Faten er ikke berømmet som moralsk forbilde, men fordi hun frontet en protest mot den uvettige volden representert ved IS og tilsvarende. Det er ikke nødvendig å legge mer i det. Det virker som Skartveit hadde foretrukket at muslimene unusont hadde støttet opp om ekstreme islamister. Da ville de passet bedre inn i hans forestilling.

Kommentar #3

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

ha ha ha - fantastisk påstand!

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Et annet forhold ved den siste tidens muslimdebatt, er påstanden om at kritikk av islam fører til radikalisering.

Hele vår vestlige sivilisasjon er bygget på samfunnskritikk. Troen på menneskets evner og muligheter. Hele tiden søke ny viten.

Europas historie er preget av tiltagende brytninger og kritisk søkelys ovenfor den politiske makten. Naturvitenskapen gav oss muligheter til se verden i et nytt lys. Det ble stilt krav om avskaffelsen av eneveldet og innføre folkestyre og menneskerettigheter. Det handlet om å redusere religiøs makt i samfunnslivet.

Europa har gjennom historien vært i endring og vi brakte stadig ny viten til det beste for menneskeheten.  Det var en naturlig skepsis og tvil til autoriteter. Langsomt vokste det frem et nytt menneskesyn. Sentralt står ytringsfrihet, kritikk og debatt.

Med fornuft kunne mennesket forstå verden bedre. Fornuften ble satt over fortidens folketro og religion. Målet var troen på rasjonelle mennesket.

Befolkningen ble satt fri fra formynderskapet. Tanken om likhet mellom mennesker vokste frem, der ikke lengre Gud var umiddelbar kilde for samfunnets moralske lover. Det var troen på frihet, framskritt der mennesker skulle treffe rasjonelle valg til samfunnets beste, som blant annet frambrakte menneskerettighetserklæringen. Som banet vei for økonomisk utvikling som gjorde livet litt bedre for alle.

Hvis det er slik at kritikk fører til ekstremisme, hadde Europa kollapset for lenge siden. Kritikk er selve fundamentet for Vestlig sivilisasjon. Påstanden om at kritikk fører til radikalisering, må sies å være helt hinsides all fornuft. Den er kun tåper som kan finne på å si noe slikt. 

Vesten har utdefinert den muslimske verden på alle områder. Igjen sitter muslimer som føler avmakt, misunnelse, bitterhet og hevntanker. Det er vesten skyld. Vesten har skylden for alle muslimers lidelse. Ingenting mere å si om den saken. Det er en ingrodd forestilling. 

Romantiseringen av martyriet har vokst seg sterkt blant muslimer. Når deres egen nød skyldes Vesten har det gitt  grobunn for fremvekst av hat. I islamske samfunn ser vi stadig sterkere press og vold mot kristne og jøder. De symboliserer vestlig sivilisasjon og de skal utryddes. På alle livets områder er det krefter i sving for å rense ut de vantro der Islam råder grunnen. 

Kristne blir bortført og fysisk skadet og drept. Kristne blir isolert fra resten av befolkningen. Anti muslimsk litteratur, f.eks bibelen er forbudt. Konvertitter risikerer å bli utsatt for æresdrap i lokalsamfunnene. Islamske militante angriper kristne. Konvertitter trues med dødsstraff og gudstjenester overvåkes av islamister. Evangelisering, bibelundervisning er forbudt flere steder, og kristne blir nøye overvåket. Hvis ikke kristne godtar tvangs-islamiseringen, blir de bekjempet og drept og barn bortført.

Alt sammen skyldes vesten. Nå kan vi heller ikke kritisere muslimene som kommer til vår dørstokk for å få beskyttelse. Nei, selvsagt kan vi ikke det. Det er både diskriminerende og rasistisk. Vi skal ikke kritisere fordi det fører til ekstremisme. Hadia Tajik sier vi må gi unge muslimer koranen slik at de kan få ta del i fredens religion. Så  må vi få fjernet rasistene i Frp som trykker på likes og ta et oppgjør med trollene. 

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er flere lag av konflikter i Midtøsten

Publisert rundt 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Det er muslimer som myrdes i Midtøsten, og det er like klart hvorfor han ikke legger vekt på dette. Nei, Faten er ikke berømmet som moralsk forbilde, men fordi hun frontet en protest mot den uvettige volden representert ved IS og tilsvarende.

Muslimer dreper jøder, kristne og "avgudsdyrkere", arabere slåss mot kurdere og iranere.  Shiamuslimer fra Iran, Irak og Libanon er i krig med sunnimuslimske islamister i IS.  

Faten Madhi al-Hussaini er shiamuslim og erklært tilhenger av ayatollah Khomeini og den iranske utgaven av sharia, og på den bakgrunn er det ikke så rart om hun tar avstand fra IS, som er shiamuslimenes svorne fiender. 

Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Det er faktisk naturlig at muslimer i Norge har (eller etter hvert vil få) en helt annen holdning til vold som problemsøser enn muslimer i midtøsten har. Dette er ikke merkeligere enn at kristendommen får helt andre uttrykk i Afrika enn hos oss, selv om den skriver seg fra europeiske misjonærer.

Skulle din analogi holde, skulle du se på kristne europæere, som er flyttet til Afrika.

Mener du at kunne se at deres kristendom ændres drastisk af at flytte kontinent ?

Kommentar #6

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

IS er ikke

Publisert rundt 7 år siden

bare shiamuslimenes fiende, men de er en trussel mot all menneskelighet, mot sameksistens og gjensidig forståelse. Når noen manner seg I dette tilfellet kvinner seg) opp til å protestere mot dette, bør vi slutte opp om det. Men Skartveit, Holt, Søyland og Larsen synes det er viktigere å påpeke at protesten er falsk fordi den ble initiert av en muslim. De foretrekker, fra sin trygge passive posisjon, å påpeke at egentlig er alle muslimer slik som IS. Og når noen står opp og protesterer mot skjendingen av sin religion, vet disse islamkjennerne at det gjør muslimer kun for å lure oss, for i neste omgang å innføre et regime etter IS mønster. Det er greit å påpeke at vi ikke bør være naive, men vi kommer ingen vei, annet enn konfrontasjonens, ved en slik paranoid holdning.

Kommentar #7

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Vesten har utdefinert den muslimske verden på alle områder. Igjen sitter muslimer som føler avmakt, misunnelse, bitterhet og hevntanker. Det er vesten skyld. Vesten har skylden for alle muslimers lidelse. Ingenting mere å si om den saken. Det er en ingrodd forestilling.

Veldig bra skrevet (hele teksten). Har prøvd å formidle mye av det samme i noen andre debatter. Vesten har påført mennesker i store deler verden mye fælt opp gjennom historien. Vi har tatt oss til rette i Amerika, Afrika og deler av Asia (ink Midtøsten).

Er det rart mange mennesker hater vesten (den hvite mannen)?

Kommentar #8

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Skulle din analogi holde, skulle du se på kristne europæere, som er flyttet til Afrika. Mener du at kunne se at deres kristendom ændres drastisk af at flytte kontinent ?
Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Kristendom i Afrika
Litt til

Her ser vi nogle mennesker, som bedriver den universelt menneskelige adfærd med at tildele afvigere metafysiske egenskaber og på det grundlag forfølge og mishandle, eller ophøje dem - nogle gange begge dele.

Men hvis det er europæere, som er migreret til Afrika, så er de godt nok hurtigt blevet fysisk tilpasset det lokale klima ;-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere