Marte Bauge

6

Et forbud mot niqab er feil fokus

Et forbud mot niqab handler om mye mer enn å forby et plagg. Det handler om å stenge ute en allerede marginalisert gruppe fra samfunnet. Når politikerne snakker om å forby niqab blir fokuset helt feil.

Publisert: 8. sep 2014

Fremskrittspartiet (Frp) vurderer å fremme et forslag i Stortinget om et forbud mot det heldekkende plagget niqab. Forslaget støttes av mange i Norge

Den Europeiske menneskerettsdomstolen i Haag (EMD) har også i en nyere dom slått fast at å forby bruk av niqab og burka i det offentlige rom ikke er i strid med Den europeiske menneskerettighetskovensjon (EMK). Dommen ble avsagt etter at Frankrike innførte forbud mot niqab og burka. Etter EMK har «enhver» krav på et vern om sin religionsfrihet». I utgangspunktet har kvinner som velger å ikle seg religiøse heldekkende plagg også et krav på vern om sin religionsutøvelse. Det følger likevel av bestemmelsen at det kan gjøres unntak. Det er denne unntaksbestemmelsen som gjør at Frankrike nå lovlig kan forby niqab i det offentlige.

Det er ikke vanskelig å være enig med flertallet i EMD og Frp i at niqab sett fra et vestlig ståsted symboliserer et merkelig kvinnesyn. I Vesten skal menneskers ansikt være tydelig, og det blir problematisk når noen kvinner velger å dekke det til  i offentligheten. Dette er uvant, og det vil av mange bli oppfattet som ubehagelig å skulle forholde seg til et tildekket ansikt i det offentlige rom. I Norge er det anslått at ca 50- 100 kvinner bruker niqab. Dette er ikke veldig mange. Noen ifører seg niqab av egen fri vilje, men noen av disse kvinnene kan oppleve sosialt press, og føler seg tvunget til å ta på seg plagget mot sin vilje. Dette er problematisk, og bør selvsagt ikke skje i et morderne samfunn. Basert på denne argumentasjonen kan et niqabforbud virke fornuftig.

Ønsker vi franske tilstander?

Et forbud mot niqab handler imidlertid om mye mer enn å forby et plagg. Gjennom et forbud risikerer vi å skyve en allerede marginalisert gruppe ut av samfunnet. Når politikerne snakker om å forby niqab mener jeg fokuset blir helt feil. En effekt av et niqabforbud vil kunne være svært negativt for de kvinnene det rammer. Nylig kunne man lese om en kvinne som ikke fikk fortsette på sitt studie ved Høyskolen i Telemark fordi hun brukte niqab. Ønsker vi et samfunn hvor kvinner som vil ta utdannelse må slutte på sitt studium som følge av et niqabforbud? Er det bedre at kvinner som allerede lever så avstengt og annerledes fra storsamfunnet isolerer seg hjemme, fremfor å delta på voksenopplæring, gå i banken, hente barna i barnehagen etc. Et forbud mot niqab vil kunne føre til dette.

I Frankrike har det også vært flere tilfeller av vold og trakassering av muslimske kvinner som har brukt niqab etter innføring av forbudet. Dette er urovekkende.

Fremfor å fokusere på et forbud burde myndighetene lære av de negative konsekvensene niqabforbudet har ført med seg i Frankrike og Belgia. Politikerne burde fremme og jobbe for tiltak for å hindre vold/tvang/trakassering og stigmatisering av kvinner uavhengig av religion. Kvinner blir stigmatisert og utsatt for vold og trusler hver dag. Fokuset burde vært på hvordan dette kan forhindres fremfor å bruke all tid og krefter på å gå inn for et forbud som stigmatiserer en liten gruppe mennesker. Kvinner har på lik linje med menn rett til å velge hva de vil ta på seg uten å oppleve trakassering. Dette gjelder både niqab og miniskjørt. Både kvinner med og uten niqab har rett til beskyttelse og vern av grunnleggende menneskerettigheter.

Et forbud mot niqab er ikke veien å gå. Fokuset må snus mot de virkelige problemene.

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hovedproblemet med nikab etc. er ikke kvinne- eller diskrimineringsperspektivet, men snarere den sikkerhetstrusselen bruken av denne typen klær innebærer. Det har allerede kommet flere eksempler på at nikab brukes av terrorister ved at man lett kan skjule sin identitet. Dette må være hovedargumentet for å forby plagget - for det må forbys - altså, rikets sikkerhet.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hovedproblemet med nikab etc. er ikke kvinne- eller diskrimineringsperspektivet

Jo, det er hovedproblemet. Vesentlig større en sikkerhetsspørsmål, annet enn for de som har en unormal redsel for det meste.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
Nylig kunne man lese om en kvinne som ikke fikk fortsette på sitt studie ved Høyskolen i Telemark fordi hun brukte niqab. Ønsker vi et samfunn hvor kvinner som vil ta utdannelse må slutte på sitt studium som følge av et niqabforbud? Er

Det ville i så fall være et av minst to valg hun ville ha. Hun kunne selvsagt valgt å ikke bruke niqab under undervisningen.

Spørsmålet blir om det er god grunn til å nekte bruk av niqab i en slik situasjon. Dersom det er en god grunn, så kan ikke det at noen tar et personlig valg gjøre at en ikke innfører noe fornuftig.

Så er jeg prinsipielt ikke for å tvinge noen til å bære eller ikke bære en viss type klær.

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Bytt klær

Publisert nesten 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
Ønsker vi et samfunn hvor kvinner som vil ta utdannelse må slutte på sitt studium som følge av et niqabforbud?

Ja, alternativet må da være å skifte klær og dermed fortsette utdannelsen. Og ikke være så forbaskede sta og egen. Mennesker fra andre religioner burde godta at i Norge har vi våre regler.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Mennesker fra andre religioner burde godta at i Norge har vi våre regler.

Egentlig ikke. Ethvert individ har egne rettigheter. Man må ikke bli kristen for å flytte til Norge. Man må ikke engang være "ikke norsk" for å ha en annen religion. Jeg ønsker virkelig ikke å følge "dine" regler Gunnar, jeg er voksen nok til å ta egne valg.

Vi må faktisk diskutere det spesifikke i å ha på seg et religiøst plagg som dekker ansiktet, uten så skjele til hvilken religion det er. For Gunnar, det norske ligger i individuelle rettigheter. Retten min til å velge anderledes en deg.

Kommentar #6

Anders Svenneby

2 innlegg  36 kommentarer

En personlig erfaring

Publisert nesten 7 år siden

En dag i 1979 kom jeg - av grunner jeg ikke skal komme inn på her - gående ned Karl Johans gate iført en gorillamaske. Jeg hadde ikke kommet langt før jeg ble stoppet av en lattermild men bestemt politipatrulje som gjorde meg oppmerksom på at i henhold til politivedtektene i byen var det forbudt å tildekke ansiktet i det offentlige rom.

Er denne bestemmelsen fjernet siden den gang, mon tro? Hvis ikke, så har vi jo allerede et de facto forbud mot niqab, iallefall i Oslo.
Dersom vi ikke har noen slik regel i dag, så forbeholder jeg meg retten til å stille med finlandshette neste gang jeg går i banken.

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Helt feil

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Egentlig ikke. Ethvert individ har egne rettigheter. Man må ikke bli kristen for å flytte til Norge. Man må ikke engang være "ikke norsk" for å ha en annen religion. Jeg ønsker virkelig ikke å følge "dine" regler Gunnar, jeg er voksen nok til å ta egne valg.

Vi må faktisk diskutere det spesifikke i å ha på seg et religiøst plagg som dekker ansiktet, uten så skjele til hvilken religion det er. For Gunnar, det norske ligger i individuelle rettigheter. Retten min til å velge anderledes en deg.

Ingen har sagt at en "må være kristen for å flytte til Norge".

Ikke er det heller snakk om å følge "mine regler", men skolens regler.

Normal folkeskikk er å følge et lands regler når en flytter hit.

Om en har problemer med det, så er det fritt fram å flytte.

Det er ingen grunn til at vi skal stå med lua i hånda og godta alt mulig av merkverdigheter fra andre religoner og kulturer.

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ikke det nei

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Egentlig ikke. Ethvert individ har egne rettigheter. Man må ikke bli kristen for å flytte til Norge. Man må ikke engang være "ikke norsk" for å ha en annen religion. Jeg ønsker virkelig ikke å følge "dine" regler Gunnar, jeg er voksen nok til å ta egne valg.

Vi må faktisk diskutere det spesifikke i å ha på seg et religiøst plagg som dekker ansiktet, uten så skjele til hvilken religion det er. For Gunnar, det norske ligger i individuelle rettigheter. Retten min til å velge anderledes en deg.

Hvis Norge har regler som sier at det ikke er lov å gå rundt i det offentlige kledd som spøkelseskladden,må vi vel kunne håndheve denne loven uten å krype for de mennene i islamsk lære som ikke tåler å se et kvinneansikt uten å gå av skaftet ??!!

Det er en tafatthet over slikt som trådstarter forfekter her som gjør meg indignert og irritert. 

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Ikke er det heller snakk om å følge "mine regler", men skolens regler.

Skolens regler gjelder for alle Gunnar. Så dersom skolens regler gikk på tvers av din tro så kunne du bare flytte? Du burde ikke kjempe for dine rettigheter? Enten så aksepterer du skolens regler eller så flytter du? Hvor vil du flytte? USA?

Men det er ikke hva du skriver, du har ikke en prinsipiell tanke bak det du skriver. Du skriver om dem og oss, hvor de skal måtte forholde seg til andre regler enn vi må. Så sliter du litt når din vi egentlig er en vi som jeg ikke er en del av, og jeg er like norsk som deg.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis Norge har regler som sier at det ikke er lov å gå rundt i det offentlige kledd som spøkelseskladden

Hvis vi har slike regler, og jeg antar at de formuleres med en større grad av respekt, så skal vi selvsagt håndheve reglene. Spørsmålet er OM vi skal ha slike regler.

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Skolens regler

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Skolens regler gjelder for alle Gunnar. Så dersom skolens regler gikk på tvers av din tro så kunne du bare flytte? Du burde ikke kjempe for dine rettigheter? Enten så aksepterer du skolens regler eller så flytter du? Hvor vil du flytte? USA?

Men det er ikke hva du skriver, du har ikke en prinsipiell tanke bak det du skriver. Du skriver om dem og oss, hvor de skal måtte forholde seg til andre regler enn vi må. Så sliter du litt når din vi egentlig er en vi som jeg ikke er en del av, og jeg er like norsk som deg.

Skolens regler gjelder helt klart for alle.

Jeg har ikke problemer med skolens regler.

Men andre har helt klart problemer med skolens regler.

Om jeg hadde flyttet til et annet land, så hadde jeg også godtatt skolens regler om jeg valgte å begynne på skole der.

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja vi har slike regler

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi har slike regler, og jeg antar at de formuleres med en større grad av respekt, så skal vi selvsagt håndheve reglene. Spørsmålet er OM vi skal ha slike regler.

Hvis en bank er et offentlig sted,så prøv å kom med finlandshette inn der og se på reaksjonen.....

Krypinga for den undertrykkende ideologien islam er hele årsaken til at dette i det hele tatt er et tema å debattere. 

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Prinsippløst

Publisert nesten 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
En effekt av et niqabforbud vil kunne være svært negativt for de kvinnene det rammer. Nylig kunne man lese om en kvinne som ikke fikk fortsette på sitt studie ved Høyskolen i Telemark fordi hun brukte niqab. Ønsker vi et samfunn hvor kvinner som vil ta utdannelse må slutte på sitt studium som følge av et niqabforbud? Er det bedre at kvinner som allerede lever så avstengt og annerledes fra storsamfunnet isolerer seg hjemme, fremfor å delta på voksenopplæring, gå i banken, hente barna i barnehagen etc. Et forbud mot niqab vil kunne føre til dette.

I dette utsagnet ligger en sterk problemaisering av religion, islam mer bestemt.

Det underliggende premisset er at islam brukes til å tvinge enkelte kvinner til å bære niqab, og at disse kvinnene har valget mellom å bære niqab i det offentlige rom eller ikke delta i storsamfunnet i det hele tatt.

Du, Marte Bauge, mener altså at vi bare skal la det være slik, og ikke gjøre noe som kan provosere? Kvinnene er gisler, og ved å gripe inn kan vi skade gislene.

I stedet skal vi snu oss vekk, "mot de virkelige problemene"?

Kommentar #14

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Et poeng til  alle som vet bedre: 

Sitat  fra kvinnen og muslimen Alzahgari :  De tar på seg et av de mest provoserende plaggene blant både muslimer og nordmenn flest, og fremholder offerrollen når de blir møtt med sterke reaksjoner. Slik får de «bevis» på at samfunnet angriper islam.

Kommentar #15

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Respekt

Publisert nesten 7 år siden

Jeg har liten forståelse for at det skal være så vanskelig for enkelte mennesker å godta regler som gjelder i det landet en flytter til. Hvorfor må noen absolutt protestere og lage bråk. Hva med å vise respekt for oss nordmenn som faktisk har tatt dere imot med åpne hender?

Kommentar #16

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg har liten forståelse for at det skal være så vanskelig for enkelte mennesker å godta regler som gjelder i det landet en flytter til.

Det er ikke alle som bruker niqab som har flyttet hit. En del av dem er faktisk født her. Noen av den er sågar etnisk norske konvertitter til islam.

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det spiller ingen rolle

Publisert nesten 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke alle som bruker niqab som har flyttet hit. En del av dem er faktisk født her. Noen av den er sågar etnisk norske konvertitter til islam.

Om du er innfødt eller flyttet hit må man leve etter reglene i det landet man bor i.

Jeg må følge fartsgrensene hver gang jeg kjører bil. 

Kommentar #18

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Kjenner til det

Publisert nesten 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke alle som bruker niqab som har flyttet hit. En del av dem er faktisk født her. Noen av den er sågar etnisk norske konvertitter til islam.

Det stemmer, og hvem tror du står bak dem som er født her slik at de går med niqab? Hvem pusher på?

Etniske norske konvertitter til islam? Joda, jeg har hørt om dem også. Jeg har vel sett en håndfull av dem i min tid.

Kommentar #19

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Ha ha ha - fantastisk!

Publisert nesten 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
Et forbud mot niqab handler om mye mer enn å forby et plagg. Det handler om å stenge ute en allerede marginalisert gruppe fra samfunnet.

Er det noen muslimer som snakker om menneskerettigheter? Eller er det Allah og hans evige lover som er hevet over sekulære lover? Det kan virke slik.

Noen islamister ønsker å benytte vold for å nå sine mål. Den andre kategorien islamister støtter ikke vold, men ønsker sharialover.

Hvor mange muslimer er det egentlig som støtter menneskerettigheter, demokrati og likestilling? Her mangler jeg tall. Det er svært få muslimer som i klartekst sier at de foretrekker sekulære lover foran sharialover. Det kan virke som det er langt flere muslimer enn vi kan forestille oss, som ønsker sharia implementert i større eller mindre grad i vårt samfunn.

Når noen idioter av kvinner løper rundt i niqab, mitt på lys dagen, og påberoper seg liberale rettigheter er det en farse. Fullkomment tåpelig og utrolig frekt!

Niqab-nissene mener vi skal tolerere og akseptere militant salafisme. En forkvaklet menneskefiendtlig ideologi som avskyr sekulære og liberale verdier.

Det er ganske genialt. Vi skal tolerere forblindede og hjernevaskede religiøse tullebokker som hater oss som pesten, samtidig påtar de seg offerrollen når vi kritiserer dem. 

Her er altså alt snudd på hode. I bakvendt land er det altså Norge som står for intoleranse og niqabnissene føler seg kneblet og diskriminert.

Sisters Corner (niqabnissene) som støtter profeten Ummah og IS burde vært pakket sammen og sendt til Irak. Slik at de kunne få sin våte drøm oppfylt. Så kan de vandre rundt i ørkenen i 40 graders varme, tildekket fra topp til tå. Der kan de dyrke sin frihet sammen med sine sjelefrender og be til Allah hele dagen lang. 

 

Kommentar #20

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Forby niqab

Publisert nesten 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Det er ganske genialt. Vi skal tolerere forblindede og hjernevaskede religiøse tullebokker som hater oss som pesten, samtidig påtar de seg offerrollen når vi kritiserer dem.

Her er altså alt snudd på hode. I bakvendt land er det altså Norge som står for intoleranse og niqabnissene føler seg kneblet og diskriminert.

Jeg leser fortiden " Imamens datter " av Hannah Shah og denne hadde mange hatt utbytte av å lese .

Jeg har hatt boken stående i bokhyllen i flere år , men det har liksom ikke falt seg slik at jeg har fått lest den . boken kom ut på Lunde forlag 2011.

Her får man ett innblikk bak husets vegger om hvordan det er å leve i en annen kultur og hvordan denne praktiseres og leves i ett paralellsamfunn innenfor samfunnet styrt av muslimske krefter innenfor dette paralellsamfunnet .

Jeg tok frem denne boken fordi jeg ville prøve å forstå hvordan den saken i England kunne få ett slikt omfang som den fikk og denne bok gav meg ett unikt innblikk i kvinnesyn , utøvelse av tro , bevist å snyte det samfunnet de skulle være en aktiv del av og den forakt de viser overfor de som står utenfor det muslimske fellesskapet , goray kaller de oss .

Dette er en sann historie fortalt av den muslimske piken Hannah og hvis far imamen mishandlet og voldtok henne fra hun var fem år og moren bevisst lukket øynene for dette da datten overtok morens rolle som mishandlingsobjekt .

Mener at niqab må forbys i det offentelige rom av sikkerhetshensyn , maskering har ingenting i vårt åpne samfunn å gjøre , dessuten er det kvinneundetrykkende .

E. Rimehaug gjør også den feilen å gjøre disse til offer ( radikale islamistene ) og dette er noe det gjøres  bevist bruk av til fremme av egne motiver , dette er i beste fall naivt å tro .

Ansvaret for denne problematikken ligger hos muslimene selv de må selv ta ansvaret og oppgjøret med deler av sin kultur fra innsiden å slutte å skylde på andre krefter i samfunnet og åpne seg for det samfunnet de er endel av .

Men det er klart at det er mennesker som gjerne vil være en ansvarlig del av dette mangfoldet som vårt samfunn er blitt , men vi må være åpne for at det er grobunn for forakt og hat innenfor lukkede miljøer og dette er det mange som har forsket på.

Ja , alt er snudd på hodet i det Norske hus , og de har mange og uventede lakeier .

For å forsvare og kritisere en sak krever det at man setter seg inn i det grunnleggende av det vi forsvarer eller kritiserer på en balansert måte .

Mvh Torhild

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det stemmer, og hvem tror du står bak dem som er født her slik at de går med niqab? Hvem pusher på?

Må det være noen som pusher på? Kan man ikke ta selvstendige valg?

Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Sharia...

Publisert nesten 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
Et forbud mot niqab handler imidlertid om mye mer enn å forby et plagg. Gjennom et forbud risikerer vi å skyve en allerede marginalisert gruppe ut av samfunnet. Når politikerne snakker om å forby niqab mener jeg fokuset blir helt feil. En effekt av et niqabforbud vil kunne være svært negativt for de kvinnene det rammer. Nylig kunne man lese om en kvinne som ikke fikk fortsette på sitt studie ved Høyskolen i Telemark fordi hun brukte niqab. Ønsker vi et samfunn hvor kvinner som vil ta utdannelse må slutte på sitt studium som følge av et niqabforbud? Er det bedre at kvinner som allerede lever så avstengt og annerledes fra storsamfunnet isolerer seg hjemme, fremfor å delta på voksenopplæring, gå i banken, hente barna i barnehagen etc. Et forbud mot niqab vil kunne føre til dette.

er, hvad du taler for. Du har underlagt dig et fremmed retssystem og prisgivet det, du er uddannet i.

Du burde tilbagebetale, hvad din uddannelse har kostet det samfund og de mennesker, du nu modarbejder.

I Danmark har vi også jurister, som taler til fordel for såkaldt 'polycentrisk retspleje' - det vidner om manglende kundskaber og almen dannelse.

Ser du virkelig ikke at du trækkes rundt ved næsen af folk, som er ekspansive fra en påstået eller påtaget offerposition ?

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kan de det ?

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Må det være noen som pusher på? Kan man ikke ta selvstendige valg?

Det er ikke så mange som er så tøffe når de har et sosialt nettverk bak seg av menn,onkler,besteforeldre,og ikke minst imamer som forteller dem dette.

Kommentar #24

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
Et forbud mot niqab er ikke veien å gå. Fokuset må snus mot de virkelige problemene.

Der problemet er religion i seg selv ja, og alt det stupide følgerne er villige til å gjøre i den tro at de gudelige påstandene de tilfeldigvis følger er sanne og riktige... I mellomtiden, mens vi sloss for å bli kvitt den enorme ignorasen og fordummingen i religiøse overbevisninger, må vi finne oss i at det løper sortkledde kvinner rundt som vi ikke har noen mulighet til å identifisere annet enn som nok en sortkledd person fordi vi andre selvfølgelig skal godta slikt samme hva...

Imens sitter vi og blar i siste utgave av XXL's teltkatalog, som antagelig blir det hippeste mote og pornobladet som er å få tak i når flere og flere kvinner blir tvunget til å gjemme seg og det holder å ta med seg et helsort bilde når man skal ha bank eller førerkort, for å sette det LITT på spissen  :)

 

Lurer på om du hadde syntes det samme om pastafariene kom og krevde at de skulle møte opp i enhver situasjon med en klase med spagetti og kjøttboller festet på hodet? Det ville vært greit for deg, du ville selvfølgelig godtatt det også ikke sant? Det er jo deres religion så klart de skal få lov til å være foreksempel lege og møte folk med dette på hodet? Eller gjelder dette kun muslimer?

Vi reagerer som svidde katter hvis kristne sekter åpenlyst undertrykker kvinner (som da en sånn rar sekt krevde at kvinner skulle holde kjeft i forsamlinger, som bibelen jo sier at kvinner skal gjøre i forsamlinger..), men vi skal godta at muslimer får gjøre hva de vil? Er det greia?

Kommentar #25

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Et samfunn uten ansikt

Publisert nesten 7 år siden

Hvorfor viser vi muslimer selv så lite toleranse mot de medmennesker som vi krever så mye toleranse fra?, spør Kaltham Alexander Lie
Muslimsk homofil aktivist

 

«Jeg er lei av muslimer som tror at de er bedre enn alle andre.

Jeg reagerer med avsky og skammer meg som muslim, overfor norske imamers oppførsel. De gir meg ag i hjertet. Slutt å være arrogante og overlegne, gi slipp på idiotiske holdinger og bli voksne! Ved å fremme gammeldagse patriarkalske og kvinneundertrykkende holdninger, bidrar de til at det norske samfunnet tar avstand fra oss. Jeg hører ofte at nordmenn blir forbannet og lei av imamenes krav og press. (…)

Det er verdt å merke seg at niqab ikke er ansett for å være et religiøst plagg av alle muslimer. Saudi-Arabia og Somalia er blant de muslimske land som tvinger kvinner inn i disse plaggene. Iran er også en islamsk stat, men her er det forbudt å gå med niqab. Det er derfor ingen selvfølgelighet at alle konservative muslimer, som påberoper seg rett tro, er enige om bruk av niqab. Når ikke muslimer seg imellom er enige om dette, hvorfor skal man da påtvinge det norske samfunnet denne klesdrakten? Argumentet om at man går imot religionsfriheten ved å nekte studenter å bruke niqab, holder ikke!»

Kommentar #26

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Leste akkurat det samme innlegget i Dagblandet og satt og lurte på det samme, hvorfor det er så om å gjøre for mange muslimer å nekte folk den samme retten de selv benytter fritt i dag til å kneble andre med? Vi ser svært skjeldent NOEN toleranse den andre veien, det er alltid dem det skal tas hensyn til.

Som da en muslim uttalte at det var opp til kvinner å kle seg for å ikke bli voldtatt... Og jeg tenkte den gangen at muslimske menn må ha en ufattelig liten selvkontroll som må forlange at ANDRE skal passe på dem hele tiden for at de ikke skal overgripe seg på andre mennesker... Sier litt om innstilling syntes jeg.. Og innstillingen de så alt for ofte viser ovenfor andre, der ALLE skal ta hensyn til DEM hele tiden, på alle arenaer, mens de selv tror de kan ture frem som de vil virker det som...

Kommentar #27

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Niqabens paradoksale umulighet

Publisert nesten 7 år siden

Linda Alzaghari skriver bl.a. følgende i sin kronikk: «Vi må få et tydelig skille mellom politisk og religiøsislam»

‘Ekstreme Facebook-grupper

Organisasjonen som offentlig har frontet niqabbrukerne, heter Sisters Corner. I ledelsen er det unge kvinner som åpent støtter «Profetens Ummah» og IS (tideligere ISIS).

Foreldre med unge jenter på denne Facebook-siden bør følge godt med.

Det gjelder også for annen stor Facebook-gruppe med mye ekstremt innhold, som heter Tawfiiq Youth. Begge gruppene hevder selv de bare fremmer «vanlig islam», derfor ser de ved første øyekast harmløse ut.

Dessuten skrev Lars Gule en kronikk i 2006, der han argumenterer mot niqab:  «NIQABENS PARADOKSALE UMULIGHET», argumenter som er verd å ta med seg.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere