Øyvind Norderval

14

Menighetsfakultetet ved en skillevei

Jeg skal ikke hovere over at Menighetsfakultetet er 130 år for sent ute med et ideologisk oppgjør.

Publisert: 8. sep 2014

Man skal være forsiktig med å blande seg inn i en intern konflikt ved en søsterinstitusjon. Men som historiker er det interessant å observere hva som foregår i kulissene på Menighetsfakultetet om dagen. Jeg registrerer at Menighetsfakultetets lekfolkelige bakland reagerer mot institusjonens utvikling.

Etter sigende skal MF mer og mer nærme seg Det teologiske fakultet. Det pågår en debatt lærerne imellom, men særskilt når det gjelder det tradisjonelle «åndelige» støtteapparatet legmannsorganisasjonene. Det interessante er at denne diskusjonen også har nådd det tradisjonelt ultrakonservative Lærerakademiet i Bergen. Også der er forskningens frihet kommet under debatt. Spørsmålet er: Hvilken frihet skal forskningen gis vis á vis kirken og det kristelige bakland. Dette var spørsmål som Det teologiske fakultetet tok et oppgjør med i 1880-årene, og det var da også utgangspunktet for at den konservative falanks i kirken brøt ut og stiftet Menighetsfakultetet i 1908.

Innhentet. Nå har fortiden innhentet fakultetet. Det vil gjerne fremstå som en seriøs akademisk utdanningsanstalt, og det er svært forståelig. Det har fakultetet da også lyktes med: Flere av forskerne ved MF besitter solid faglig kompetanse. Men hvor ligger da problemet? Etter mitt skjønn ligger det i mangelen på et oppgjør med egen fortid. Tradisjonelt har det vært en polarisering mellom Det teologiske fakultet og Menighetsfakultetet. Denne polariseringen finnes ikke mer, ettersom de kirkelige skillelinjene går på tvers av det de historisk har gjort. Men Menighetsfakultetet har bare sklidd videre på en bølge av fortiden, dels som følge av et kirkelig legitimeringsbehov, dels som følge av at institusjonen fortsatt har behov for kollektkroner.

Dette har som følge en helt skjev kirkepolitisk situasjon: Menighetsfakultetet har som offentlig høyskole tatt skrittet fra å være en bibelskole til å bli en akademisk institusjon, men har ikke meddelt dette til offentligheten. Det gir seg mange underlige utslag: Fakultetet gikk inn for kvinnelige prester etter lange tautrekkinger på 1970-tallet.

Ved fakultetets 100-årsjubileum i 2008 var hedersgjesten kardinal Walter Kasper, til tross for at institusjonen gjennom alle år hadde fremstått som antiøkumenisk med Leiv Aalen og Carl Fredrik Wisløff i frontposisjon. Jeg har også registrert at alle faglige innovasjoner ved Det teologiske fakultet ganske snart er blitt adoptert av Menighetsfakultetet. Vi ser det også stadig i forbindelse med kirkelig representasjon: For eksempel, hele 
bispekollegiet består av tidligere studenter ved denne institusjonen. I homofilispørsmålet mener Menighetsfakultetet ingenting.

Sent ute. Jeg skal ikke hovere over at Menighetsfakultetet er 130 år for sent ute med et ideologisk oppgjør. Jeg synes at den diskusjonen som nå seiler opp, er sunn både ut fra et teologisk og et kirkelig synspunkt. Jeg ønsker Menighetsfakultetet lykke til videre i den teologiske utluftningsprosessen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1.9.2014

Kommentar #1

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Vi trenger hverken Menighetsfakultetet eller Det teologiske fakultet.

Publisert rundt 7 år siden

Vi klarer oss uten et astrologisk fakultet, et voodoo-faklultet eller et spå-i-kaffegrut-fakultet. Et opplyst samfunn klarer seg også uten teologiske fakulteter. Teologi er ikke et akademisk fag, og overtro har intet på et universitet å gjøre. Bruk heller pengene på noe vettug og nyttig.

Kommentar #2

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Vås

Publisert rundt 7 år siden

Jeg gidder ikke å kommentere fordomsfullt vås. Jeg har aldri bedrevet vodoo eller spådd i grut. Teologi er et akademisk fag, hva enten det bedrives på Menighetsfakultetet eller på Det teologiske fakultet.

Kommentar #3

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Tåler ikke andres meninger?

Publisert rundt 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Jeg gidder ikke å kommentere fordomsfullt vås. Jeg har aldri bedrevet vodoo eller spådd i grut. Teologi er et akademisk fag, hva enten det bedrives på Menighetsfakultetet eller på Det teologiske fakultet.

For det første: Jeg har ikke påstått at ØN driver med voodoo eller spår i kaffegrut. Jeg kjenner ikke ØN, og vet ikke (og interesserer meg heller ikke for) hva han bedriver. Mitt poeng er at teologi ikke er et akademisk fag, like lite som astrologi, voodoo eller kaffegrut-spåing er det. 

Dersom ØN er uenig i dette, bør han prøve å forklare med saklige argumenter, hvorfor teologi skulle tilhøre en annen klasse fag enn for eksempel astrologi. I stedet tyr ØN til skjellsord. 

Man kan selvfølgelig si at teologi er et akademisk fag siden det faktisk eksisterer på universitetet, men det at aget finnes på universitetet skyldes nok først og fremst kristendommens tradisjonelle maktposisjon her i landet.

Men jeg er (i motsetning til de fleste religiøse mennesker) en ikke-dogmatisk person. Kan ØN forklare rasjonelt hvorfor man skal ta teologi mer seriøst enn astrologi, så er jeg lutter øre.

Kommentar #4

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Om å tåle andres meninger

Publisert rundt 7 år siden

Jeg lever i en akademisk virkelighet hvor meningsbrytning er en forutsetning for en faglig samtale. Forutsetningen for en slik diskurs er respekten for andres faglighet. Men her kommer en Torvid Høiland som jeg ikke aner noe om og utbasunerer påstander om mitt fag som uvitenskapelig. Det må han gjerne gjøre, men han kan ikke kreve at jeg skal ta ham alvorlig. Fordommene lenge leve! Og jeg kan heller ikke se at jeg har tydd til skjellsord, det er fullstendig unødvendig i møte med tåketale. Hva Høiland måtte mene om akademisk standard er totalt uinteressant.

Kommentar #5

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
utbasunerer påstander om mitt fag som uvitenskapelig

Selvfølgelig er teologi uvitenskapelig!!! Religions vitenskap derimot, er noe helt annet. Men teologi er ingen vitenskap. Har aldri vært det og kommer nok heller aldri til å bli det, da ubeviste påstander fra religiøse bøker har en lei tendens til å aldri klare å bevise seg...

At teologi er at akademisk fag er nok riktig, men vitenskapelig er det altså ikke.

 

Og såvidt jeg skjønner så er det å bli teolog den rettningen som man bruker lengst tid på å lære? Altså den rettningen med lengst tid på universitetet? Hvorfor det egentlig?

Personlig syntes jeg det er tull at vi skal lære opp folk til å lyve om påstander i en bok, og jeg finner derfor teologi like ubrukelig som Høiland gjør det. Det vi  trenger i et opplyst samfunn er ordentlig kunnskap og viten og ikke et "fag" som tar sikte på å utdanne menn og kvinner til å stå å lyve om sannhets gehalten til gammelt visvas skrevet av ignorante menn for lenge siden... Det er mitt personlige syn på saken.

Om det var voodoo fakultet, spå-i-kaffegrut fakultet eller teologi fakultet er egentlig knekkende likegyldig så lenge det ikke er overtro vi trenger i dag, men viten og kunnskap.

Men å kalle teologi vitenskap er å ta for hardt i, for det er det nemlig ikke.

Kommentar #6

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Utrolig viten

Publisert rundt 7 år siden

Det finnes en utrolig viten hos folk som ikke vet. Teologi inkluderer bl.a. filologi, religionsvitenskap, historie og religionsfilosofi. Hva meg selv angår, får jeg si til sisnevnte taler at jeg har vært ansatt som professor i religionsvitenskap gjnnom tolv år, for så å bli professor i teologi. Det betyr ikke nødvndigvis at jeg er i ferd med å bli dement. Men fordomsfullt tøys og tull av bedrevitere krever knapt et svar.

Kommentar #7

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Vitenskap, synsing og overtro

Publisert rundt 7 år siden

For at noe skal kunne kalles vitenskap må det være tale om sannheter som er blitt testet mot objektive, etterprøvbare kriterier. Man kan nok si at kirkehistorie er vitenskap - men den hører naturlig til annen historieforskning, ved et historisk-filosofisk fakultet. En annen vitenskap kan være litteraturgranskning, men slik granskning hører hjemme i et filologisk fakultet. 

Viten som ikke er etterprøvbar er ikke vitenskap, og kan i verste fall være overtro. Siden dem kristne gud sannsynligvis ikke eksisterer, er kristendommen overtro. 

Når man har et eget teologisk "fakultet", må dette være basert på den antakelse at Jahve eksisterer. Men hvordan kan noe som baserer seg på en slik absurd antakelse kalles vitenskap?

Men som jeg allerede har sagt, jeg er klar til å endre oppfatning hvis ØN kan overbevise meg om at jeg tar feil. Men det gjør han ikke ved å hyle opp om fordommer, uvitenhet, tøv, vås, etc. Han kan overbevise meg ved for eksempel å svare på hvorfor teologi er en vitenskap mens astrologi ikke er det. (Jeg går ut fra at ØN mener at astrologi ikke er en vitenskap.)

Kommentar #8

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Det finnes en utrolig viten hos folk som ikke vet. Teologi inkluderer bl.a. filologi, religionsvitenskap, historie og religionsfilosofi. Hva meg selv angår, får jeg si til sisnevnte taler at jeg har vært ansatt som professor i religionsvitenskap gjnnom tolv år, for så å bli professor i teologi. Det betyr ikke nødvndigvis at jeg er i ferd med å bli dement. Men fordomsfullt tøys og tull av bedrevitere krever knapt et svar.

Ja det er bare å hovere besservisser Norderval, ved å prøve å late som om teologi er vitenskap, det endrer ikke det faktum at teologi ikke vitenskap mer enn atrologi er det...

Overtro kan aldri bli vitenskap, først må det som påstås bevises og kan det bevises er det jo ikke overtro langer..

Men for all del, det er bare å sitte der å sole deg med kunnskap vi overhodet ikke trenger og tro at du vet så mye bedre enn alle andre, men tiden ser endelig ut til å ha tatt denne overtroen igjen her. Og hvordan dere i MF eller andre slike "fakultet" fremdeles kan tro på den påståtte guden når dere faktisk VET hvordan det ligger an med historien bak bibelen er meg en gåte... Eller kanskje det er fornektelse ute å går her også, går ut i fra at prster heller ikke er spesielt ærlige når de anskuer det de tror på og ser på den troen med et minstemål av kritisk sans eller skepsis, som er den eneste ærlige beskulesen av alle slike løse påstander. Saken er at på et slikt fakultet BURDE alle de som går der ha nok bakgrunn til å skjønne at den kristne sludder historien, der forfalskninger, fratrukkelser, feil, mangler, selvmotsigelser florerer... lista er lang over ubesvarte ting i og med bibelen, er en gedigen hoax og hvordan folk klarer å tro på disse historiene ETTER å ha vært eksponert for bakgrunnen til denne syltynne historien sier litt om ærlighets nivået ETTER at de skulle vært ærlige nok til å innse at bibelen kun er påstander, ingen sannhet. Men det er vel en grunn til at mange prester også faller i fra når de blir eksponert for sannheten bak bibelen, de mest ærlige tydeligvis. De innser antagelig at de ikke klarer å fornekte det faktum at det ikke er et korn av sannhet i disse mytene engang... Ikke så mye som et eneste bevis...

Så du kan sitte der å hovere om fordomsfullt tøys og det ene og det andre, teologi er fremdeles ikke vitenskap. Å dra inn alt mulig annet for å lage disse ørken mytene om til vitenskap hjelper ikke, da det hele hviler på en fiktiv historie funnet på av ignorante menn for lenge siden og samme hvor mye man spinner videre på dette blir dette ikke vitenskap. Først må historiene bevises... Så kan man kalle det vitenskap.

Og det er nok også grunnen til at menighets fakultetet ikke tørr å gå ut å kalle dette vitenskap, nettopp fordi de vet at det ville møtt voldsom motstand hos de som faktisk sysler med vitenskap og ikke bygger sine sannheter på to tusen år gamle oppdiktede skrifter flere og flere begynner å innse hva er for noe, nemlig løse to tusen år gamle påstander.

Så den eneste bedreviteren her er deg Norderval... For isteden for å forklare hvor du mener vitenskapen er hen i det du driver med så avfeier du oss bare som tullete bedrevitere... Sier litt når du ikke engang har annet enn påstander der også.

Men du kan gjerne legge ut hvordan filosofi, religions filosofi og historie som ene og alene hviler på ubekreftede påstander kan bli vitenskap Norderval. Hadde det ikke vært lurt å fått historiene og overdrivelsene som alt dette hviler på bekreftet og bevist før du kaller det vitenskap?

Og tror du fremdeles på gud?

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

De som tror

Publisert rundt 7 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Siden dem kristne gud sannsynligvis ikke eksisterer, er kristendommen overtro.

Den kristne Gud eksisterer selvsagt ikke for de som ikke vil tro.

Men for de som har valgt å tro og å tatt imot og dermed opplevd "den nye fødselen" som Jesus snakket om, så eksistere han helt klart.

Kommentar #10

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Den kristne Gud eksisterer selvsagt ikke for de som ikke vil tro.

Men for de som har valgt å tro og å tatt imot og dermed opplevd "den nye fødselen" som Jesus snakket om, så eksistere han helt klart.

Med innbildning og fantasi er alt mulig, også at slike mytiske guder får eksistens... Men utenfor den innbildningen og fantasiene eksisterer den kristne guden like mye som Zevs og Tor og Odin... Og hvor er egentlig de?

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Innbildning

Publisert rundt 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Med innbildning og fantasi er alt mulig, også at slike mytiske guder får eksistens... Men utenfor den innbildningen og fantasiene eksisterer den kristne guden like mye som Zevs og Tor og Odin... Og hvor er egentlig de?

De er helt klart bare i dine fantasier.

Kommentar #12

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Overtroens arroganse

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
De er helt klart bare i dine fantasier.

Hvorfor er det "helt klart" at Zevs, Tor og Odin kun eksisterer i Skougs fantasi, mens den kristne guden eksisterer også utenfor de kristnes fantasi?

Religiøs overtro er et resultat av hjernevask. Det er verdt å merke seg at de religiøse er ivrige etter å formidle tøvet sitt til barna så tidlig som mulig, før barna begynner å tenke selvstendig. Religion og annen overtro må nemlig innprentes fra det tidspunkt at barnet kan forstå vanlig tale, mens objektive kunnskaper godt kan vente til barnet blir eldre. For objektiv kunnskapsformidling gjør det ingenting om barnet har begynt å tenke selvstendig; det er tvert i mot bare en fordel.

Biologiprofessor Richard Dawkins mener at religionenes forbausende sterke stilling i vår presumptivt opplyste tid skyldes evolusjonen. Barn som tar advarsler om at klapperslanger er farlige alvorlig, overlever, og barn som ikke gjør det dør. Evolusjonsprosessen har derfor medført at småbarn tror på det de voksne sier. men dette innebærer dessverre at de tror på det også hvis det er nonsens. Og dette er religionens smutthull inn i ellers fornuftige hjerner. Og Dawkins bør man lytte til; han er en EKTE vitenskapsmann, med en EKTE vitenskap som fagfelt.

At vi har teologiske "fakulteter" skyldes kun at kristendommen har hatt en maktposisjon i samfunnet. I kirkens velmaktsdager var det dødsstraff for å ikke tro på tullet. Hadde astrologien i stedet hatt samme maktposisjon over flere århundrer, ville vi nå, i stedet for Norderval, diskutert med en like angstbitersk "astrologi-professor".

Norderval vil ikke svare på mitt spørsmål om hvorfor teologi er en vitenskap hvis astrologi ikke er det. Jeg mistenker at han ikke finner noe overbevisende svar. Min oppfatning er at der egentlig ikke er noen kvalitativ forskjell (fra et vitenskaplig synspunkt). Den eneste forskjell jeg kan se er at kjernen i astrologien, stjerner, vitterlig eksisterer. Jeg tviler på at noen vil bestride eksistensen av stjerner. Man kan nok ikke si det samme om den kristne guds eksistens. I min protokoll står der derfor 1-0 til astrologien.

Men både astrologi og teologi taper så det suser mot den ekte vitenskapen.

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
De er helt klart bare i dine fantasier.

Som fantasiene om den kristne guden altså... Som heller ingen har sett utenfor sine egne fantasier...

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere