Alexandra Irene Larsen

19

Ydmykhetens begrensninger

Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet, ydmykhet og godhet.

Publisert: 8. sep 2014

«Kirkens historie gir oss grunn til å være både ydmyke og tålmodige overfor muslimer. Det har ikke bare vært rosenrødt fra kirkens side», sa KrF-topp Karl Johan Halleråker til Vårt Land. Helge Simonnes følger samme linje. Jeg må spørre: Er det de evinnelige korstogene Halleråker har i tankene? Islam fremmer en imperialistisk ideologi, og korstogene var i utgangspunktet en forsvarskrig etter at muslimske herskere hadde startet sin langt verre og mer omfattende erobringskrig på 600-tallet. I flere hundre år var store områder destabilisert og utrygge, grunnet tyrkiske erobringer i Midtøsten. I dag drepes, forfølges og fordrives kristne som aldri før i denne regionen. 

Skal dårlig samvittighet avholde oss fra å stå opp mot undertrykkelse og urett?

Hadia Tajik mener man burde «gi de unge Koranen før ekstremistene tar dem» (!). Har hun lest Koranen? Det er ikke tilfeldig at den gir opphav til radikalisering og hat mot «de vantro». Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet. Kunne man ikke heller forvente at justiskomiteens leder uttalte seg om behovet for oppgjør med Koranens budskap – i tråd med moderne tids normer og behov?

Unge Faten Mahdi Al-Hussaini, shiamuslim fra Irak ble gitt mye spalteplass i Vårt Land etter IS-demonstrasjonen. Ikke ett kritisk spørsmål ble stilt, i tråd med den «ydmyke linje». Hege Storhaug ble fremstilt som ekstremisten. 

Dersom Faten er tilhenger av et religiøst diktatur, skulle ikke hun bli konfrontert med sine holdninger? Leser man hennes organisasjons nettside Sannislam.no finner man en hyllest av det antidemokratiske, muslimske samfunn med prestestyret i Iran som forbilde. De ville hogge hender av tyver. 

Etter at siden ble mer offentlig kjent, ble dette hurtig redigert bort. Den sekteriske kampen mellom shiaer og sunnier er brakt til Norge. Det fordrer at storsamfunnet er klart på at vi krever tilslutning til vårt demokrati. Det er en tid for alt, også ydmykhet. Men i møte med ideologier som ønsker å tilintetgjøre toleranse og demokrati, kommer ydmykheten til kort.

FØRST PUBLISRT I VÅRT LAND 8.9.2014

Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En verderstyggelighet

Publisert over 7 år siden

Ydmykheten er noe av det mest frastøtende med kristendommen, det er helt på sin plass å reise en kritikk av og mane til kamp mot ISIL, men det er knapt særlige interessant å fremholde kristendommen ydmykhet som ideal, det er tvert imot en verderstyggelighet. En vedretyggelighet som reduserer mennesket til påtvunget hjelpeløshet og fornedrelse, som baner veien for undertrykkelse og utbytting. Så for all del Larsen ydmykheten din kan du få ha for deg selv. Den som best beskriver den religiøse ydmykheten er vel Dickens, med figuren Uriah Heep. Selv foretrekker jeg det kjempende mennesket.

http://en.wikipedia.org/wiki/Uriah_Heep

Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Det er ingen

Publisert over 7 år siden

grunn til generell dårlig samvittighet i forhold til muslimer og den islamske verden, men det er heller ingen grunn til å hovere slik Larsen gjør i dette innlegget. Om en går inn for en mannjevning i erobringslyst og påvirkning, slik hun legger opp til, er jeg redd den kristne verden har mest å svare for. Denne form for konkurrane om hvilken religion som er "best" eller "verst" er både usmakelig og lite konstruktiv. 

Men på individnivå kan en jo sammenligne, og om en sammenligner Larsens refleksjoner med Tajiks artikkel (som sto side om side i dagens VL), er det ingen tvil om hvem som framstår som mest kunnskapsrik, reflektert og konstruktiv.

Kommentar #3

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Wigdel:  Om en går inn for en mannjevning i erobringslyst og påvirkning, slik hun legger opp til, er jeg redd den kristne verden har mest å svare for. 

Men Islams overbevisningskraft må vi da ha lov å bli "imponert" over ?  Tenk, hele nord-Afrika, langt opp i Europa på både vestside og østside,  inn i India og statene i rundt Indiahavet på bare et par århundrede. Kristendommen brukte 300 år på å komme seg tvers over Middelhavet og hele 1000 år på å nå Norge litt lengre opp.  

Jeg deler ikke Tajiks resept og konstruktive løsning for fremtiden, selv om hun er kunskapsrik nok. Jeg liker henne godt, men ikke så mye at jeg vil smiske for religionen hennes. 

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Ydmykheten er noe av det mest frastøtende med kristendommen, det er helt på sin plass å reise en kritikk av og mane til kamp mot ISIL, men det er knapt særlige interessant å fremholde kristendommen ydmykhet som ideal, det er tvert imot en verderstyggelighet. En vedretyggelighet som reduserer mennesket til påtvunget hjelpeløshet og fornedrelse, som baner veien for undertrykkelse og utbytting.

Av alle snodige kommentarer her på VD synes jeg denne tar kaka.

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dere svermer jo for ydmykheten

Publisert over 7 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Av alle snodige kommentarer her på VD synes jeg denne tar kaka.

Sier du det ? Dere religiøse svermer jo for ydmykheten. Det er denne ydmykheten som legger grunnlaget for passivitet, for å tåle urett, for den som ikke er ydmyk er synder, og den som kjemper blir da også synder. Dere er vel heller mer tilhengere av å gå som lam (et bibelsk ideal) til slaktebenken. Det kan best illusteres med paven. Når minorietetene i Irak ble slaktet så fordømte han dette, men ville ikke støtte militær intervensjon, joda dere er meg en ydmyk forsamling. Deres fremste ideal er vel at man som sanne kristne skal følge jødenes eksempel under Holocaust, å gå ydemykt inn i gasskamrene, partisanene i Warzawaghettoen blir i deres øyene syndere sikkert , siden de kjempet. Og når kristne ble forfulgt i Midtøsten så gikk dere i , nettopp ydmyke og stille fakkeltg sammen med biskoper og politiske dignitærer.

Kommentar #6

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Moderate muslimer

Publisert over 7 år siden
Alexandra Irene Larsen. Gå til den siterte teksten.
Har hun lest Koranen? Det er ikke tilfeldig at den gir opphav til radikalisering og hat mot «de vantro». Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet.

Larsen er en viktig stemme i norsk offentlighet, og jeg leser alltid hennes artikler med interesse. Jeg mener likevel hun har en tendens til å tegne et for pessimistisk bilde når det gjelder muligheten for reform av islam innenfra. Her er tre bøker som argumenterer for en helt annen tolkning av Koranen enn hva Larsen tar utgangspunkt i:

Khaled M. Abou El Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Muhammad Abdel Haleem, Understanding the Qur'an. Ziauddin Sardar, Reading the Qur'an.

Har Larsen lest (noen av) disse bøkene? Om hun har lest dem ville jeg være interessert i å høre hva hun mener er feil med dem. Om hun ikke har lest dem, bør hun gjøre det. Om hun har lest andre bøker med tilsvarende budskap, vil det være interessant å høre hennes kommentarer til disse.

Forøvrig henviser jeg til min kommentar #18 og #20 i Tajiks tråd.

Kommentar #7

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Sier du det ? Dere religiøse svermer jo for ydmykheten. Det er denne ydmykheten som legger grunnlaget for passivitet, for å tåle urett, for den som ikke er ydmyk er synder, og den som kjemper blir da også synder. Dere er vel heller mer tilhengere av å gå som lam (et bibelsk ideal) til slaktebenken. Det kan best illusteres med paven. Når minorietetene i Irak ble slaktet så fordømte han dette, men ville ikke støtte militær intervensjon, joda dere er meg en ydmyk forsamling. Deres fremste ideal er vel at man som sanne kristne skal følge jødenes eksempel under Holocaust, å gå ydemykt inn i gasskamrene, partisanene i Warzawaghettoen blir i deres øyene syndere sikkert , siden de kjempet. Og når kristne ble forfulgt i Midtøsten så gikk dere i , nettopp ydmyke og stille fakkeltg sammen med biskoper og politiske dignitærer.

Cand.Philol med historie hovedfag, bachelorgrader i religionsvitenskap, medievitenskap og idehistorie, grunnfag i statsvitenskap, praktisk-pedagogisk eksamen. Eksamener innenfor moderne politisk teori, etikk, religions-filosofiske emner, kulturvitenskap, antikkens litteratur, britisk og amerikansk kultur og litteratur, sosialantropologi, økonomisk historie og internasjonal politikk.

Til tross for forannevnte (slik du selv beskriver det) - så er det altså slike Richard Dawkins inspirerte og uverdige konklusjoner, på  grensen til hatefulle beskrivelser av kristne - som har funnet veien til ditt tastaur. At du mener dette er en god beskrivelse av kristne og deres holdninger til denne konflikten er selvsagt ditt privilegium, men er ikke spesielt troverdighetskapende etter mitt skjønn.

Kommentar #8

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Islam innenfra eller utenfra

Publisert over 7 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
når det gjelder muligheten for reform av islam innenfra.

Problemet med den posisjonen du antar og de forfatterne du henviser til er at begge muligens ser og vil refomere islam utenfra?

Har forresten litt problemer med å se at det skulle være nødvendig å referere til litteratur om tolkningen av islam for gjennom dem å forstå og forholde seg til islam i stedet for å gå rett til kildene selv: Koranen, sunna og hadith + komentarer fra islamske lærde.

Hvorfor skulle det være nødvendig - absolutt nødvendig, ser det ut for - å la sekundærkilder trumfe de primære?

(Jeg ser selvsagt nødvendigheten av kommentarlitteratur i alle faglige sammenhenger).

Kommentar #9

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
det kjempende mennesket.

Langt på vei er jeg enig Aars_und. Kristen ydmykhet kan være kvalm fromhet - men den kan også være noe annet og mer. 

Er det ikke det trådstarter etterlyser når hun skriver :"Det er en tid for alt, også ydmykhet. Men i møte med ideologier som ønsker å tilintetgjøre toleranse og demokrati, kommer ydmykheten til kort." ?

Jeg leser dette som en etterlysning av det kjempende, kristne mennesket, som ikke gjemmer seg bak åresalg og solosang i kirken....

Et kjempende menneske er da ikke bare rabulister og høy sigarføring? 

Larsen fortjener kudos for at hun tar dette opp, fromheten som forveksles med ydmykhet kan lett bli hykleri. Og det ber hun troende gjøre noe med. 

Kommentar #10

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Hat din neste?

Publisert over 7 år siden
Alexandra Irene Larsen. Gå til den siterte teksten.
Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet.

Oi, dette skulle jeg likt å få litt mer info om. Står det i Koranen? At du ikke skal elske din neste? Eller at Du skal hate din neste?

Selvsagt ikke. Men hvordan kan man slutte seg til det du påstår, ut fra Koranen selv og skriftene, det skulle jeg gjerne høre litt mer om.

Kommentar #11

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Humanistiske islam

Publisert over 7 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Khaled M. Abou El Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists.

Tok en liten kikk på bokanmeldelsene på amazon og fant bl a dette:

"The author argues that the Prophet and the text plead for a humane and rational treatment of all people, with human worth and dignity transcending all other considerations, and he offers a vision for moderate Islam past, present, and future defending that "the responsibility for what humans do in God's name must fall on the shoulders of human beings".

Hvs dette skulle være "to the point", så er "the point of view" klart humanistisk, ja, kanskje til og med rett ut ateistisk. Og da blir det hele - all over - et spørsmål mer om hva islam bør være, enn hva islam er, hvilket er to spørsmål som kan debatteres evig.

Selvsagt høres dette smukt ut i vestlige ører.  Underliggende her er imidlertid at islam frikjennes, mens mennesket stilles til ansvar, fullt ut, og dette samsvarer ikke helt godt med grunnforestillingen i islam, nemlig predestinasjonen. (Det er bare å les koranen med oguten briller, så langt det rekker).

Kommentar #12

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Nestekjærlighet i Koranen?

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Står det i Koranen?

Legger ved en lenke som i hvert fall kan kaste noe mer lys over spørsmålet:

http://www.faithfreedom.org/Articles/sina50428pt.htm

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Islam for viderekomne

Publisert over 7 år siden

Danmark ligger litt foran oss i integreringen melder NRK:

Muslimer tør ikke demonstrere mot islamister i Danmark

Frykt for represalier fra radikale islamske miljøer gjør at muslimer ikke tør møte opp i en demonstrasjon i Aarhus lørdag mot Den islamske staten (IS), skriver Information.

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Helt enig

Publisert over 7 år siden
Alexandra Irene Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hadia Tajik mener man burde «gi de unge Koranen før ekstremistene tar dem» (!). Har hun lest Koranen? Det er ikke tilfeldig at den gir opphav til radikalisering og hat mot «de vantro». Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet. Kunne man ikke heller forvente at justiskomiteens leder uttalte seg om behovet for oppgjør med Koranens budskap – i tråd med moderne tids normer og behov?

Unge Faten Mahdi Al-Hussaini, shiamuslim fra Irak ble gitt mye spalteplass i Vårt Land etter IS-demonstrasjonen. Ikke ett kritisk spørsmål ble stilt, i tråd med den «ydmyke linje». Hege Storhaug ble fremstilt som ekstremisten.

Dersom Faten er tilhenger av et religiøst diktatur, skulle ikke hun bli konfrontert med sine holdninger?

Jeg syns Larsen skriver et bra innlegg som belyser situasjonen helt riktig.

Den ydmykheten som har ridd Krf,Venstre...for ikke å snakke om SV og AP, og en lang rekke journalister og forståsegpåere i lang tid er å ligne med hybelkaniner i sin tafatthet og mangel på klare holdninger.

Når folk som Storhaug og partiet Frp blir plassert i ekstrembåsen av alle disse på gummisåler,blir bildet et sørgelig skue.

Kristendom består også av ydmykhet på det personlige plan,men IKKE når det kommer til hva politikere har som plikt å gjøre når vi ikke lenger føler vi kan være herrer i eget hus i Norge.

Bare se på kommentaren fra Nisi,og legg merke til hvor fort utviklingen går når vi ikke tør å reise oss og stå for det vi tror på i eget land.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere