Hadia Tajik

14

Verdien av religiøs bagasje

Gi de unge en koran før islamistene tar dem.

Publisert: 8. sep 2014

Mange av de som lar seg rekruttere til ekstrem islamisme, er religiøse noviser. 

Hverken Koranen eller Hadith, tradisjonen etter profeten Muhammed, spiller noen reell rolle for motivasjonen til de fleste som blir ekstreme islamister, hvis vi skal tro den anerkjente terrorforskeren Scott Atran. 

Mange av dem finner fram til islam først i tenårene eller tidlig i tjueårene, og de har liten – om noen – religiøs bagasje. 

Atran forteller historier om fattige og kunnskapsløse unge fra landsbyer i Pakistan, Indonesia og Jemen, som blir forsøkt rekruttert av jihadister. De lokker med påstander om at Koranen instruerer muslimer til å slåss mot USA. De unge, som ikke vet bedre og selv ikke har lest Koranen, tror på det. 

Når derimot landsbyens eldre konfronterer jihadistene med spørsmålet «hva er dette for noe tull?», og minner om at det slett ikke fantes noe USA da Koranen ble nedtegnet, tusler jihadistene slukkøret vekk. 

Når religion blir brukt slik, blir det til et «emosjonelt verktøy» å formidle raseri gjennom, og mobilisere andre muslimer med. Dette påpeker terrorforsker Atrans. Dette har man sett med alle religioner.

Motvekt. Det mest interessante med historien om landsbyens eldre som står opp mot jihadistene er, slik jeg ser det, to forhold: Behovet for konfrontasjon fra andre. Noen som griper inn overfor de som prøver å rekruttere og avskjærer deres autoritet, ved å påpeke manglene i det de sier. Og: Behovet for en visst religiøs motvekt hos de som er ment å motta budskapet. Når de vet mer, har de flere spørsmål og sterkere motstand mot jihadistenes oppildnende appeller. 

Ifølge magasinet The New Statesman ser man det samme mønsteret av manglende kunnskap i forbindelse med to britiske menn som har erkjent å ha dratt til Syria for krige: De bestilte bøkene «Islam for Dummies» og «The Quran for Dummies» før de dro. Kanskje de var redde for å fremstå kunnskapsløse i møte med sine ledere? 

Karrierejegere. For det er klart: Blant lederskikkelsene kan kunnskapen være større og referansene mer presise, selv om tolkningene de presenterer av Koranen, er ekstreme og voldsforherligende. 

Men selv om lederskikkelsene er kunnskapstunge og intelligente, er de på ingen måte så moralsk rene og ranke som de liker å fremstille seg selv om. Tvert imot kan de være karrierejegere. Ifølge assisterende professor Richard Nielsen ved MIT i USA, vil de som målbærere av militant islam kunne avansere og bli stadig viktigere for en flokk tilhørere. Ønsket om denne type autoritet skal være en viktig drivkraft hos de som mangler et nettverk i etablerte, «mainstream» religiøse institusjoner. 

Så var det kanskje ikke de 70 jomfruene som gjorde at de ville krige likevel.

Tausheten må brytes. Samtidig er det ingen tvil om at det fremføres religiøst funderte argumenter for å forsvare voldelig islamisme. Derfor er dette også en kamp om teologi og en kamp om hva som er islam.

Den kampen pågår allerede internt i de muslimske miljøene. De siste ukene har dette blitt synligere også for den jevne nordmann, ikke minst på grunn av demonstrasjonen mot IS og ekstremisme i Oslo for bare to uker siden. Det er bra. Både fordi det er sunt for den offentlige debatten, men også fordi det gir unge, norske muslimer i dag flere forbilder. 

Det er dessuten en kamp som tvinger den jevne norske, muslim til å ta stilling. Taushet og uvilje til konfrontasjon bærer ikke lenger. 

Moderne islam. Vi må gjøre som landsbylederne gjorde i Scott Atrans fortellinger om rekruttering til militant jihad: protestere mot en teologi som hevder at Koranen krever halshugging og drap av vantro. Bevisstgjøre unge som kan være sårbare for rekruttering og gi dem en motvekt, gjennom en «bedre», mer moderne og kunnskapsbasert forståelse av islam. Sikre at de har en religiøs bagasje som er sterk nok til at de ikke lar seg besnære. 

Det betyr ikke at alle unge muslimer nå må bli dypt troende. Men de bør ha mest mulig kunnskap om sin religion, slik at de har sterkere motstandskraft mot karismatiske og ekstreme opinionsledere. Satt på spissen: Gi de unge en koran før islamistene tar dem. 

Islamisme kan ikke bare bekjempes med religion, det må bekjempes av samfunnet generelt. Våre unge må ha sterk forankring i alminnelige rettsprinsipper, individuell frihet og respekt for menneskeverd. Da må vi alliere oss bredt. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 8.9.2014

Kommentar #51

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Enig, men ikke alle er mottagelig

Publisert over 7 år siden

for åndelig føde. Det har med senere kompetanse å gjøre også. Den psykiske helsen er gjerne proprosjonal med den psykologiske, etiske kompetansen i voksenlivet.

Vi liker å tenke at alle mennesker kan utvikles positivt.

Min erfaring er noe annet, dessverre.

Troen fordrer ofte et enkelt liv, med mye forsakelser.

ikke alle er klare for det.

Kommentar #52

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Å ri på kjepphester

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er nå åpnet for religion i skolen, så hva er vel mer naturlig en at man mener at man skal ha mer av "sin" religion der? Ikke det at jeg vet at eller om det er hva Tajik ønsker.

Da føles det godt å vite at en har vært prinsipielt imot religionsfag i skolen i alle år, og heller ønsker at kunnskap om religion i hovedsak kommer gjennom historiefag og samfunnsfag.

Ikke denne  gangen heller klarte MC å holde seg til tema som handler om koran til unge mennesker i Norge.Det handlet ikke en gang om skolen.

Kristen innflytelse til og med i et kulturellt kristent land er visst så farlig at autopiloten virker uansett. 

Kommentar #53

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Å være muslimhater

Publisert over 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Jeg stoler ikke på muslimer. Det gjelder selvsagt ikke alle, men sånn generelt sitter jeg med veldig dårlig magefølelse.

Islam CV-en er kummerlige greier. Den er som et stort sort hull som sluker alt lys.

For meg blir det helt absurd når muslimer prater om fred og kjærlighet, når det ikke er annet enn vold, krig og elendighet.

Jeg blir dårlig av å tenke på at vi må forholde oss til muslimenes kamp i Norge. Hva nå den kamp går ut på.

Jeg er bare ikke interessert.

Det er som å bli dradd flere hundre år tilbake i tid.

Hanni, du stoler ikke på muslimer og du blir dårlig av å tenke på at du (snakk for deg selv. Ikke bruk vi) må forholde deg til muslimers kamp mot ekstremisme i Norge. Aha. Du er ikke interessert.

På den annen side er du så pass interessert i muslimer at du engasjerer deg stadig i tråder om muslimer som du overhodet ikke stoler på, for å snakket dem ned – sånn helt generelt og uten # og B.

Det er selvsagt ergerlig for Hanni Afsar om fredsomme muslimer tar opp verbal og mental kamp mot dem som tværer religionen til nedslakting av uskyldige eller annerledes troende. Dessuten er de jo – ifølge deg - heller aldri til å stole. 

Om jeg skal tenke logisk, du hverken stoler på muslimer og blir dårlig av deres intern kamp for fredelig sameksistens, så har jo også du i det minste en agenda: Som en generell muslimhater vil du ha dem bort – ikke eksisterende.

Greit å vite.

Kommentar #54

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Det trengs flere stemmer

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Vi-ma-fa-et-tydelig-skille-me llom-politisk-og-religios-islam-7696275.html

Bra kronikk av Alzghari. Måtte flere slike ( muslimske) stemmer komme på banen.

Helt klart, nå trengs det flere slike muslimske stemmer å komme på banen.

«Vi trenger en revolusajon. Vi må få et tydelig skille mellom politisk islam og religiøs islam, slik at islamister og muslim-fiendtlige krefter ikke kan sause dette sammen etter eget forgodtbefinnende.

Jeg vil aldri mer bruke tid og krefter på å forsvare liberale rettigheter for dem som ikke er villige til å innrømme meg de samme rettighetene. Dette gjelder for eksempel mitt engasjement mot niqabforbud.

Niqab ble aldri sett på et problem i Norge før en gjeng med militante salafister begynte å bruke det. Strategien til jentene er genial.

De tar på seg et av de mest provoserende plaggene blant både muslimer og nordmenn flest, og fremholder offerrollen når de blir møtt med sterke reaksjoner. Slik får de «bevis» på at samfunnet angriper islam.»

De som Linda Alzaghari omtaler i avsnittet Ekstreme Facebook-grupper, er på henne på fb. Det er interessant å følge deres språkbruk.

Kommentar #55

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke om dette er en sann historie. Det høres merkelig ut i hvertfall.

Og jeg som trodde dere kristne satte pris på et godt vitnesbyrd. Så feil kan man altså ta...

Egentlig så liker jeg svaret ditt, Bye-Pedersen. Du utviser sunn skeptisisme. Jeg skulle imidlertid ønske du var like skeptisk når du leser det som står skrevet i Bibelen, eller til dine egne påstander om herren i himmelen. Den gang ei. 

Du kan imidlertid lese linkene under, for så å gjøre deg opp en formening om historien min er sannsynlig.

http://www.psychologytoday.com/blog/stop-walking-eggshells/201310/ can-prayer-cure-mental-illness

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/18/ev angelical-christians-prayer-mental-illness

Hører fra deg!

Kommentar #56

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ikke denne gangen heller klarte MC å holde seg til tema som handler om koran til unge mennesker i Norge.Det handlet ikke en gang om skolen.

Søker bare en konsistent linje. Vi kunne sammarbeide mot at religion ble dyttet på oss og unge mennesker i Norge. Jeg har ikke noe behov for å bli dyttet på meg koranen, men jeg kan godt velge å lese den dersom jeg ønsker.

Registerer at den åpne hånden ikke blir tatt imot.

Kommentar #57

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Koranen er roten til radikal islam

Publisert over 7 år siden

Jesus sa: På frukten skal treet kjennes.

Når islams grunnlegger, Profeten Muhammed, var en krigsmann og slavehandler som kommanderte sin undersåtter til å gjøre som ham, så blir det vanskelig og bortforklare at selve roten til ondskapen ligger i islam.

Mange tror at muslimer som halshugger ikke følger islams lære, men det er dessverre helt feil. Halshugging er en henrettelses metode som Profeten Muhammed selv brukte. Muhammed halshugget mer en 1000 jøder ifølge islams egne kilder, og han kommanderte sine tilhengere til å følge hans eksempel.

Ett eksempel er da Muhammed og hans menn beleiret en av leirene i Medina hvor en stor jødiske stamme holdt til. Etter noen dager overga de seg uten å gjøre motstand. Hedningene konverterte til islam, men jødene gjorde ikke det. I frykt for å bli henrettet av muslimene så spurte jødene om å forlate området og flytte vekk. Men svaret fra Muhammed var å ta alle jødiske kvinner og barn til slaver for å selge dem. De jødiske mennene fikk en annen skjebne, ifølge islams egne kilder skjedde følgende:

"Da overga de [jødene] seg og apostelen samlet dem i Medina … Så gikk apostelen ut på markedet i Medina og grov grøfter på tvers av det. Så sendte de bud på dem og hogg av hodene på dem i grøftene etter hvert som de ble ført ut til ham i grupper … 
Det var seks eller syv hundre i alt, noen setter antallet til og med så høyt som åtte eller ni hundre … Dette fortsatte til apostelen hadde gjort ende på dem alle."
(Guillaume, Life of Muhammad (Muhammeds liv), 464.)

Jihadistene i ISIS hevder at de følger befalinger fra Allah og Muhammed. Men vestlig muslimer, politikere og media hevder at ISIS bryter prinsippene i Islam. Hvem har rett? 

Praksisen til ISIS finner vi i Koranen og andre islamske hellige skrifter. Praksisen ble brukt av Muhammed og ble eksemplet på hvordan muslimer skal kjempe for Allahs sak. Islams historiske vitnesbyrd fra Muhammeds tid og frem til i dag taler tydelig om dette.

Koranen er ikke medisinen mot islamismen, det er selve roten til radikal islam !

Kommentar #58

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Det var dine ord

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Som en generell muslimhater vil du ha dem bort – ikke eksisterende.

Er jeg muslimhater er du kristendom og jødehater.

Skjønner du hvor debatten lander da - lavmål Wahl. Du er blitt den fremste representanten for skitkasting og idiotdebatt på VD.

Dessuten er det kvantesprang fra å ikke stole på muslimer, ( samtidig som jeg presiserte at det ikke gjelder alle muslimer) til og hate.

Jeg kjenner faktisk mange muslimer som er hyggelige folk, selv om de i bunn og grunn ønsker sharia innført i Norge. Det er ingen motsetning. Du kan være hyggelig og omgjenglig, akkurat som en høyre ekstremist kan være velpolert og dannet. 

Jeg kjenner faktisk noen muslimer som er Wahabister, som er en direkte trussel mot våre verdier. Kjempe hyggelig folk, men jeg kan aldri stole på dem når de forfekter meninger jeg oppfatter som truende mot vårt samfunn. Men hater jeg? Selvsagt gjør jeg ikke det. Jeg er generelt skeptisk til muslimer fordi jeg ikke vet helt hva de står for. I den gruppen tillhører ikke Tajik. Så spørs det hvor representativ hun er for muslimer flest?

Måten du ordlegger deg er så grovt og unyansert at jeg vanskelig kan ta deg seriøst. Så må du fortsatte å tillegge debattanter følelser du ikke har. Fullstendig malplassert og respektløst.

Det blir lenge til jeg svarer på noen av dine innlegg. Det fortjener du ikke.

Kommentar #59

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Bekreftelsen

Publisert over 7 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Jihadistene i ISIS hevder at de følger befalinger fra Allah og Muhammed. Men vestlig muslimer, politikere og media hevder at ISIS bryter prinsippene i Islam. Hvem har rett?

Her er 10 koranvers som bekrefter handlemåten til ISIS, slik jeg har skrevet i min kommentar # 19 i innlegget "Hva sier Koranen" ref.:
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11523687/#post_11523756

# 10 – Sura 3: 32Si: «Adlyd Gud og Sendebudet! Men vender de seg bort, så holder ikke Gud av vantro.»

#9 – Sura 48: 29 Muhammad er Guds sendebud, og de som er med ham, er harde mot de vantro og gode mot hverandre. Du ser dem bøye seg og falle ned idet de søker Guds gunst og velbehag. Merkene i deres ansikter er spor etter megen nedfallen. Slik er deres beskrivelse i Moseloven. Og i evangeliet sammenlignes de med et korn som skyter opp sitt skudd, og styrker det, så det blir kraftigere og står rakt på sin stengel, til glede for såmennene, for å ergre den vantro ved dem. Gud har lovet dem som tror og lever rettskaffent, tilgivelse og stor lønn!

# 8 – Sura 4: 24 Det samme gjelder ærbare kvinner, unntatt slavinner. Dette er Guds forskrift for dere. Bortsett fra disse står dere fritt i å søke kvinnelige partnere med de midler dere har, som ærbare menn, ikke i utukt. For den glede de gir dere, påligger det dere å gi dem det de tilkommer. Utover dette er det ingen urett i gjensidig overenskomst. Gud vet, er vis.

#7 – Sura 5: 33 Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.

#6 – Sura 9: 5 Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik.

#5 – Sura 9: 29 Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

#4 – Sura 9: 73 Hør, profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt!

#3 – Sura 9: 111 Gud har kjøpt de troendes liv og eiendom mot paradisets have. De kjemper for Guds sak, de feller eller felles. Dette er et bindende løfte for Ham, i loven, evangeliet og Koranen. Og hvem holder sin forpliktelse bedre enn Gud? Føl glede ved den handel dere har gjort! Det er den store seier!

#2 – Sura 47: 35 Så slapp ikke av og be om fred! Dere blir vinnerne, og Gud er med dere. Og Han vil ikke snyte dere på deres gjerninger!

#1 – Sura 2: 106 Hvis Vi annullerer et skriftord, eller lar det gå i glemmeboken, sender Vi et bedre eller et tilsvarende. Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?

Kommentar #60

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.
Her er 10 koranvers som bekrefter handlemåten til ISIS, slik jeg har skrevet i min kommentar

Til Winsnes:

jeg lurer på hva din mening er om hva Tajik skrev i innlegget da jeg ser på det som et svar på fremgangmåten til IS:

`Samtidig er det ingen tvil om at det fremføres religiøst funderte argumenter for å forsvare voldelig islamisme. ` (Tajik)

Kommentar #61

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Flott sagt.

Publisert over 7 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Koranen er ikke medisinen mot islamismen, det er selve roten til radikal islam !

Her treffer du blink. Koranen er ikke noe god medisin for å stoppe jihadisme. Det er grunnlaget for jihadisme.

Livet til Muhammed er deres tro og overbevisning. Derfor er Tajiks innlegg helt på styr. Hun vil ha Koranen inn i norsk skole som vil gi enda mer jihad.

Flott sagt!

Kommentar #62

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Jeg – den fremste representanten for skitkasting og idiotdebatt på VD

Publisert over 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Er jeg muslimhater er du kristendom og jødehater. Skjønner du hvor debatten lander da - lavmål Wahl. Du er blitt den fremste representanten for skitkasting og idiotdebatt på VD.

@Hanni Afsar

Å ikke stole på muslimer – med forbehold at det ikke gjelder alle: Ærlig sagt, så stoler heller ikke jeg på enhver muslim. På den annen side stoler jeg heller ikke på alle kristne, jøder, hinduer. Ikke stoler jeg på alle nordmenn eller tyskere. Men generelt ser jeg an folk, lytter før jeg danner meg en menig - får god eller en veldig dårlig magefølelse. Ærlig ikke ærlig? Redelig ikke redelig?

Jeg selv kjenner ikke mange troende muslimer. De jeg personlig kjenner bruker en imam til seremonier, slik som begravelser og slikt. Altså helt ufarlig for min eksistense. De jeg ellers «kjenner» er fra fb. Og der kommer skillelinjene mellom muslim og muslim godt fram. Det er veldig interessant å følge de forskjellig debattanters ordlegging. Også der er muslimer som overhode ikke truer min, mine barns eller barnebarns eksistens. De ønsker seg en sekulær stat og ellers leve i fred og fordragelighet med meg. Ikke at vi er enige i alt.

Det som fikk meg til å gå ut så hardt mot deg, var kombinasjonen av å ikke stole på og «Jeg blir dårlig av å tenke på at vi må forholde oss til muslimenes kamp i Norge. Hva nå den kamp går ut på. Jeg er bare ikke interessert.» Her oppfattet jeg deg  som at du vil bli kvitt dem – alle som en. For de er ikke til stole på. 

Jeg har aldri uttalt at jeg blir dårlig av kampen blant kristne og jøder seg imellom. At jeg ikke stoler på dem per se. Tvert om så interesserer det meg faktisk veldig. Og også kampen muslimer imellom. Alt dette angår faktisk meg og mine etterkommere.

Ang følelser: Ingen ting her som du, jeg eller noen andre skriver er uten følelser. Det er kroppslig umulig. Kan vi ikke fastslå at dine følelser for muslimer helt generelt er ubehag, uvennligsinnet?

Kommentar #63

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Og jeg som trodde dere kristne satte pris på et godt vitnesbyrd. Så feil kan man altså ta...

Heng deg ikke opp i enkelte såkalte kristne sine tullete livsførsler. Det er på Bibelen og kristendommen en bekjenner seg til. Det kan være stor forskjell på liv og lære som det heter.

At vi som mennesker trår feil, må ikke ødelegge for Jesus sin kjærlighet til oss mennesker. Her må en altså skille. 

Kommentar #64

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Dette Bye-Pedersen har jeg opplevd selv,

Vet det.

Se svar til Kvangarsnes

Kommentar #65

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Kan vi ikke fastslå at dine følelser for muslimer helt generelt er ubehag, uvennligsinnet?

Vær så snill og ikke skriv slik. Det er så sjofelt som det går ann. (Slett det hvis du har mulighet)

Kommentar #66

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Heng deg ikke opp i enkelte såkalte kristne sine tullete livsførsler. Det er på Bibelen og kristendommen en bekjenner seg til. Det kan være stor forskjell på liv og lære som det heter.

At vi som mennesker trår feil, må ikke ødelegge for Jesus sin kjærlighet til oss mennesker. Her må en altså skille.

Jeg ser nå at du moderer deg ørlite. 

Fra å si: "Kristendom har aldri vært skadelig for barn. Et ork ja, men aldri skadelig", innrømmer du nå at "enkelte kristne" kan ha en tullete livsførsel. 

Gitt mitt eksempel, så kan kristen tenknkning ha mer enn "tullete" konsekvenser for barn og unge. Så her nedtoner du et relativt alvorlig problem (på individnivå) betydelig. Jeg synes du her fremstår som lite sympatisk i så måte. 

Jeg har også gjort deg oppmerksom på at hele 35% av alle amerikanere, samt 48% av alle evangeliske kristne tror at bønn alene kan kurere psykiske lidelser (også her). Hvilket underbygger min historie om gutten som ble psykotisk. Når barn med psykiske vansker blir utsatt for en slik tankegang kan det åpenbart gå veldig ille.

Gitt at den evangeliske bevegelsen er verdensomspennende og rommer flere hundre millioner mennesker, så må en anta at det overnevnte ikke er et marginalt problem, slik du fremstiller saken. 

I tillegg pekte jeg på flere andre fenomen som kan gjøre barn og unge til offer for den kristne dogmatikken. Disse velger du å ikke kommentere en gang. 

Din påstand om at dette gjelder bare "enkelte såkalte kristne" faller nok på sin egen urimelighet. Jeg synes også det blir uhyre lettvint å peke på at alle disse menneskene ikke er "ekte" kristne. Disse menneskene tror, akkurat som deg, på bibelens budskap. Derom hersker det ingen tvil. 

Så hva sier du, Bye-Pedersen? Er dette bare tøvprat og billig retorikk fra en ikke-troende? Eller kan det være at jeg har et poeng det er verdt å ta inn over seg? 

Ditt trekk!

Kommentar #67

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Det er ingen forskjell

Publisert over 7 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
jeg lurer på hva din mening er om hva Tajik skrev i innlegget

Min mening om innlegget til Tajik, "Verdien av religiøs bagasje," – og de andre innleggene som hun har skrevet her på VD – er at hun presenterer tingene som om det skulle være forskjell på muslimer, islamister og jihadister.

Men - islamister, jihadister og muslimer kunne ikke ha eksistert uten islam. Og islam kunne ikke ha eksistert hvis det ikke hadde vært for Koranen, som er Allahs ufeilbarlige ord til menneskeheten – slik disse ble gitt til profeten Muhammed gjennom engelen Gabriel.

La meg her legge til at religion og historie fascinerer meg, av hvilken grunn jeg hadde en lengre korrespondanse i 2005, med Imam Abduljalil Sajid, (B.A. (Hons.),M.A. (Arabic, Islamic Studies, Pol. Science) M.O.L., PhD.) ved Muslim Council for Religious and Racial Harmony (UK), i Brighton, England, om hvordan islam fungerer i teori og praksis.

Imam Sajid ble etter hvert mektig irritert, fordi jeg (takket være diverse Korandatabaser), kunne stille spørsmål om sammenhengen mellom de versene han hadde sitert fra Koranen og det som også sto der.

Jeg vil derfor si det slik: Ikke se på sammenhengen i koranversene. Versene i Koranen er ikke satt opp i kronologisk rekkefølge, hverken tematisk eller tidsmessig. Koranen er satt opp på en måte som gjør at de skriftlærde, (slik som Imam Sajid), kan gi oss en "forklaring" som er i samsvar med muslimenes forpliktelse til å overbringe "da'wah" – en invitasjon til å bli en muslim, du også. Og vil du ikke, så skal du. Som det står i sura 9, og vers 29:

”Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag,
som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt,
og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene,
til de punger ut med tributt i ydmykhet. ”

Kommentar #68

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes du her fremstår som lite sympatisk i så måte.

Vi som mennesker er noen rare skapninger, enig?

Dette gjelder ikke bare kristne. Det gjelder politikere, det gjelder leger, det gjelder kvinner og menn, det gjelder oss alle. At vi som mennesker kan trå feil ligger til oss mennesker. Vi er aldri ufeilbarlige. Vi gjør feil til daqen. Å rette kanonen mot kristne fordi de gjør feil enten det er relatert til religion eller andre saker er urederlig.

Eller retter du kanonen til kristendommen?  Hvis det er kristendommen, så fortell oss hva Jesus gjorde feil?

Kommentar #69

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Bra kronikk av Taraku!

Publisert over 7 år siden

http://www.vg.no/nyheter/meninger/islam-debatten/kronikk-konspirasjoner-og-totalitaere-droemmer/a/23291306/

Taraku er nok en (muslimsk) stemme som har bidratt med mye konstruktivt, med tanke på håp om fredelig sameksistens.

"Muslimske miljøer og organisasjoner må i hovedsak ta tak i fire problemstillinger for å forebygge radikalisering på langt sikt:

* Forestillingen om egen overlegenhet og en nedlatende holdning til de vantro

* Intoleranse overfor kritikk

* Forestillingen om at Vesten driver et evig korstog mot muslimer

* Utopien om et islamsk kalifat."

Kommentar #70

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

@Hagen

Publisert over 7 år siden

Den var bra. Han er da muslim. Det redder han fra islamofobstemplet eller at han er muslimhater. 

Kommentar #71

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Takk

Publisert over 7 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Jihadistene i ISIS hevder at de følger befalinger fra Allah og Muhammed. Men vestlig muslimer, politikere og media hevder at ISIS bryter prinsippene i Islam. Hvem har rett?

Praksisen til ISIS finner vi i Koranen og andre islamske hellige skrifter. Praksisen ble brukt av Muhammed og ble eksemplet på hvordan muslimer skal kjempe for Allahs sak. Islams historiske vitnesbyrd fra Muhammeds tid og frem til i dag taler tydelig om dette.

Koranen er ikke medisinen mot islamismen, det er selve roten til radikal islam !

Legger inn denne her da dette er ett intervju med en London advokat og imam som har hatt stor innflydelse på Norske muslimer :

https://www.youtube.com/watch?v=WNSbkWVSDpM

Han forsvarer isis handlinger , mens de som skal opplyse styre og beskytte oss er mest intressert i å glatte over og forsvare denne voldelige ideologien .

Her er i denne videoen tydeliggjort hva islam står for og får de det ikke som de vil så dreper og truer de som våger og opponere og det med  de islamske skriftenes velsignelse .

Noen fredens og kjærlighetens isme er dette ikke og står det noe om kjærlighet i koranen er det helst for og omfavne deres egen oppfattning av denne innbyrdes i egen tro .

De dreper jo hverandre også om de har forskjellig tolkning , det får vi virkelig sett utpiller seg i disse dager .

David Lindhjem har helt rett i det han skriver , mens her er vi opptatt av og legge skjylden på samfunnet for radikal islamisme .

Jeg synes denne kulturen blir helt galt fremstilt og ufarliggjort i debatten det virker ofte som det ene ikke har noe å gjøre med det andre , men det har det .

Plasser ansvaret der det hører hjemme og det er hos muslimene selv .

Det er blitt farlig å ytre seg i denne debatten og nå skal vi jo også få ett eget tankepoliti som er opprettet på oppfordring av JustisDep .

Jeg skjønner jo det at folk må være etterrettelige , ærlige og hensynsfulle  men det som er sant må kunne hevdes innen rimelighetens grenser .

Det er det som er...... yttringsfrihet .

Mvh Torhild

Kommentar #72

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Er ikke det åpenbart?

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva var det egentlig du spurte om?:-)

Allerede i kommentar #2 "forutser" du  "at hun vil bli kvistet ned etter noter og gamle inngrodde ritualer hvor alt er sagt før."

Kommentar #73

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Allerede i kommentar #2 "forutser" du "at hun vil bli kvistet ned etter noter og gamle inngrodde ritualer hvor alt er sagt før."

Og hva skjedde?

Kommentar #74

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Halleluja!

Publisert over 7 år siden

Så vidt jeg kan se er det mye positiv respons her. At noen stiller kritiske spørsmål, og enkelte er generelt negative, er vel ikke det samme som at hun blir "kvistet ned etter noter og gamle inngrodde ritualer"? Eller mener du man bare bør "høre" hallelujarop hver gang en muslim uttaler noe bra?

Kommentar #75

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Kan vi ikke starte der, så får religion være noe en velger? Kommer man inn i en religion med utgangspunkt i indivduell frihet, respekt for menneskeverd, så burde vel det holde?

De ting finder mennesker det ikke værd at opretholde, medmindre det er del af en religion.

Vi har de ting fra kristendommen, som idéhistorisk har samlet jødisk, hellenistisk, romersk og 'lokal europæisk' religion og kultur.

Jo, for 'sig selv og sine', men ikke for 'de andre'.

Som så ofte tidligere påpeget havde Stalins undersåtter i 1936 flere og bedre menneskerettigheder end alle andre - og døde som fluer af dem.

Rettigheder overholdes eller brydes helt som den herskende religion tilsiger det - i sig selv er de intet.

Kommentar #76

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
De ting finder mennesker det ikke værd at opretholde, medmindre det er del af en religion.

Medmindre de fungerer, og gitt de forhold vi har nå så fungerer de svært godt. Gitt andre forhold så vil de ikke fungere så god, og da vil hverken ideologier eller religioner hjelpe.

Kommentar #77

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg har også gjort deg oppmerksom på at hele 35% av alle amerikanere, samt 48% av alle evangeliske kristne tror at bønn alene kan kurere psykiske lidelser (også her). Hvilket underbygger min historie om gutten som ble psykotisk. Når barn med psykiske vansker blir utsatt for en slik tankegang kan det åpenbart gå veldig ille.

Uden at ville forsvare det du beskriver - det forekommer hysterisk og skadeligt - så bør man vel også kigge på statens alternativ, psykiatrien, som mildest talt også skaber invaliderede og døde mennesker med sin behandling.

Sagen er at vi kun har tågede forestillinger om psykiske lidelsers årsag og rette behandling - ja, selve sygdomsbegrebet er på dette område ikke éntydigt.

Du synes at tale ud fra en forestilling om at vi har meget bedre alternativer i psykologer og psykiatere, men det mener jeg bare er fordi, de for tiden står som autoriteterne.

Deres resultater er dog ikke overbevisende og vidensområderne er, set over tid, nok så voldsomt i strid med sig selv.

Kommentar #78

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Medmindre de fungerer, og gitt de forhold vi har nå så fungerer de svært godt. Gitt andre forhold så vil de ikke fungere så god, og da vil hverken ideologier eller religioner hjelpe.

Nej, det er ikke nok. Den slags forhold skal aktivt opretholdes imod de angreb, der som følge af menneskets natur, ustandselig vil komme.

Folk vil ikke gøre oprør, så længe de får 'brød og skuespil', men en sådan befolkning vil ikke stå på mål for noget som helst udover egen hedonisme.

Derfor vil et sådant system blive overtaget af folk med ambitioner om noget ganske andet.

Den taktik du henviser til er socialdemokratisk fabianisme som beskrevet i Fagre nye Verden.

Kommentar #79

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.
Min mening om innlegget til Tajik, "Verdien av religiøs bagasje," – og de andre innleggene som hun har skrevet her på VD – er at hun presenterer tingene som om det skulle være forskjell på muslimer, islamister og jihadister.

Men - islamister, jihadister og muslimer kunne ikke ha eksistert uten islam.

Takk for svar.

Jeg forstår din siste setning, men ikke den første. Slik du sier det så betyr det at det er likegyldig om man kaller Tajik f.eks. for islamist eller for en muslim. Dette blir helt feil.

Kommentar #80

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg kan se er det mye positiv respons her. At noen stiller kritiske spørsmål, og enkelte er generelt negative, er vel ikke det samme som at hun blir "kvistet ned etter noter og gamle inngrodde ritualer"? Eller mener du man bare bør "høre" hallelujarop hver gang en muslim uttaler noe bra?

Jeg deltar ikke i islamdebatter lenger fordi debattantene har gått tom for argumenter. Det kommer intet nytt fra Vestfronten i disse dager. Se td hva som skjer her i redaktør Rimehaugs tråd;

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11523687/#post_11523687

Alt er redusert til en enkel liturgi. Rimehaug skriver et innskutsfyllt startinnlegg. Denne tematikken har han virkelig inne og det er en fryd å lese det han skriver. Så går det fem minutter, og så er det på a'n igjen forfra som om intet har skjedd.

Som i denne tråden. Du finner en god begrunnelse gitt av andre også i tråden om hvorfor VD er så vellykket. For egen del gidder jeg ikke bli spurt enda en gang om "hva skrev Muhammed" fra folk som har studert og kan på rams akkurat hva Muhammed sa. Det er en ting å ha lært seg salmevers, men om man kan noe mer enn teksten eller forstår innholdet er en sak for seg.

For min del er det over og ut med islamdebatter inntil det kommer nytt blod og nye tanker inn.  

Kommentar #81

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Til vegs ende

Publisert over 7 år siden

Denne tråden er ført til vegs ende og blir stengt

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere