Hadia Tajik

14

Verdien av religiøs bagasje

Gi de unge en koran før islamistene tar dem.

Publisert: 8. sep 2014

Mange av de som lar seg rekruttere til ekstrem islamisme, er religiøse noviser. 

Hverken Koranen eller Hadith, tradisjonen etter profeten Muhammed, spiller noen reell rolle for motivasjonen til de fleste som blir ekstreme islamister, hvis vi skal tro den anerkjente terrorforskeren Scott Atran. 

Mange av dem finner fram til islam først i tenårene eller tidlig i tjueårene, og de har liten – om noen – religiøs bagasje. 

Atran forteller historier om fattige og kunnskapsløse unge fra landsbyer i Pakistan, Indonesia og Jemen, som blir forsøkt rekruttert av jihadister. De lokker med påstander om at Koranen instruerer muslimer til å slåss mot USA. De unge, som ikke vet bedre og selv ikke har lest Koranen, tror på det. 

Når derimot landsbyens eldre konfronterer jihadistene med spørsmålet «hva er dette for noe tull?», og minner om at det slett ikke fantes noe USA da Koranen ble nedtegnet, tusler jihadistene slukkøret vekk. 

Når religion blir brukt slik, blir det til et «emosjonelt verktøy» å formidle raseri gjennom, og mobilisere andre muslimer med. Dette påpeker terrorforsker Atrans. Dette har man sett med alle religioner.

Motvekt. Det mest interessante med historien om landsbyens eldre som står opp mot jihadistene er, slik jeg ser det, to forhold: Behovet for konfrontasjon fra andre. Noen som griper inn overfor de som prøver å rekruttere og avskjærer deres autoritet, ved å påpeke manglene i det de sier. Og: Behovet for en visst religiøs motvekt hos de som er ment å motta budskapet. Når de vet mer, har de flere spørsmål og sterkere motstand mot jihadistenes oppildnende appeller. 

Ifølge magasinet The New Statesman ser man det samme mønsteret av manglende kunnskap i forbindelse med to britiske menn som har erkjent å ha dratt til Syria for krige: De bestilte bøkene «Islam for Dummies» og «The Quran for Dummies» før de dro. Kanskje de var redde for å fremstå kunnskapsløse i møte med sine ledere? 

Karrierejegere. For det er klart: Blant lederskikkelsene kan kunnskapen være større og referansene mer presise, selv om tolkningene de presenterer av Koranen, er ekstreme og voldsforherligende. 

Men selv om lederskikkelsene er kunnskapstunge og intelligente, er de på ingen måte så moralsk rene og ranke som de liker å fremstille seg selv om. Tvert imot kan de være karrierejegere. Ifølge assisterende professor Richard Nielsen ved MIT i USA, vil de som målbærere av militant islam kunne avansere og bli stadig viktigere for en flokk tilhørere. Ønsket om denne type autoritet skal være en viktig drivkraft hos de som mangler et nettverk i etablerte, «mainstream» religiøse institusjoner. 

Så var det kanskje ikke de 70 jomfruene som gjorde at de ville krige likevel.

Tausheten må brytes. Samtidig er det ingen tvil om at det fremføres religiøst funderte argumenter for å forsvare voldelig islamisme. Derfor er dette også en kamp om teologi og en kamp om hva som er islam.

Den kampen pågår allerede internt i de muslimske miljøene. De siste ukene har dette blitt synligere også for den jevne nordmann, ikke minst på grunn av demonstrasjonen mot IS og ekstremisme i Oslo for bare to uker siden. Det er bra. Både fordi det er sunt for den offentlige debatten, men også fordi det gir unge, norske muslimer i dag flere forbilder. 

Det er dessuten en kamp som tvinger den jevne norske, muslim til å ta stilling. Taushet og uvilje til konfrontasjon bærer ikke lenger. 

Moderne islam. Vi må gjøre som landsbylederne gjorde i Scott Atrans fortellinger om rekruttering til militant jihad: protestere mot en teologi som hevder at Koranen krever halshugging og drap av vantro. Bevisstgjøre unge som kan være sårbare for rekruttering og gi dem en motvekt, gjennom en «bedre», mer moderne og kunnskapsbasert forståelse av islam. Sikre at de har en religiøs bagasje som er sterk nok til at de ikke lar seg besnære. 

Det betyr ikke at alle unge muslimer nå må bli dypt troende. Men de bør ha mest mulig kunnskap om sin religion, slik at de har sterkere motstandskraft mot karismatiske og ekstreme opinionsledere. Satt på spissen: Gi de unge en koran før islamistene tar dem. 

Islamisme kan ikke bare bekjempes med religion, det må bekjempes av samfunnet generelt. Våre unge må ha sterk forankring i alminnelige rettsprinsipper, individuell frihet og respekt for menneskeverd. Da må vi alliere oss bredt. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 8.9.2014

Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Men skal ikke Koranen helst studeres på grunnspråket?

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Men de bør ha mest mulig kunnskap om sin religion, slik at de har sterkere motstandskraft mot karismatiske og ekstreme opinionsledere. Satt på spissen: Gi de unge en koran før islamistene tar dem

Koranen ble i følge Islam gitt til Muhammed på 600-tallet gjennom "diktat" fra en engel, og språket var arabisk. I følge en tradisjon kan Koranen derfor ikke forandres. Den må også leses på grunnspråket for å bli riktig forstått, i følge den samme tradisjonen.

For 30 år siden ble en del av de timene som var avsatt til morsmålsundervisning for muslimske barn i noen Oslo-skoler brukt til å pugge Koranen på grunnspråket, enda flertallet av de muslimske elevene ikke hadde arabisk som morsmål. Dette fortalte en tyrkisk lærer som jeg møtte i Oslo i 1982. Flere av elevene lærte å resitere side opp og side ned på et språk som de ikke forstod.

På verdensbasis er det i følge Wikipedia omlag 200 millioner som har arabisk som morsmål. Dette er under fjerdeparten av verdens muslimer. Mesteparten av verdens muslimer bor i de 6 asiatiske landene Indonesia, Bangla Desh, India, Pakistan, Iran og Tyrkia, og innen disse landene er det bare en liten prosent av befolkningen som behersker arabisk. Det samme gjelder vel også for flertallet av europeiske muslimer?

Da sier det seg vel nesten selv at det må bli oversettelser av Koranen de kan lese, og da må man først komme over det hinderet som sier at oversettelser ikke er fullverdige.  

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Tajik fortjener en chanse!

Publisert over 7 år siden

Et godt innlegg om moderat islam av Hadia Tajik. Bare så synd at hun vil bli kvistet ned etter noter og gamle inngrodde ritualer hvor alt er sagt før. 

Kommentar #3

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Så vidt jeg vet

Publisert over 7 år siden

inngår fortsatt gresk og latin i presteutdannelsen for at kandidatene skal kunne studere bibeltekstene på grunnspråket. En stoler altså ikke helt på oversetterlsene som drøssevis av sprenglærde språkvitere og teologer har kommet fram til. Det er heller ikke så lenge siden alle norske studentspirer måtte pugge latin. Så det er nok håp for muslimer også Søyland.

Kommentar #4

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Var det bare så vel...

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Mange av de som lar seg rekruttere til ekstrem islamisme, er religiøse noviser.

Var det bare så vel at de som lar seg rekruttere til ekstrem islamisme kun er å regne for religiøse noviser, og at "de eldste allikevel vet best", ja da tror jeg vi kjapt kunne avskrevet islamisme som et tenåringsfenomen, slik Tajik her synes å ville med sitt innlegg.

Dessverre er dette et noe skjevt syn for å si det forsiktig, og jeg mistenker her at Tajik føler litt på det å selv være kommet i en klemme mellom islam og islamisme, muslim som hun er. Når det er sagt så står det ikke stort bedre til innenfor kristenlivet for de som mener bibelen er det store og eneste helliggjørende i livet. De gammeltestamentlige "hellige" skrifter beskriver som vi vet minst like "mykji artig og høyreligiøst stoff" som man kan lese om i koranen, og krigshissere med dårlig skjulte halleluja-rop er derfor slett ikke uvanlig å påtreffe her på VD når bombene regner over Gaza.

Løsningen burde kanskje heller være å ta både bibelen og koranen fra alle tenåringene før den religiøse ekstremismen tar dem, så de ikke får den aller minste sjanse til å lede vår verden mot den episke apokalypsen de alle ser for seg i de hellige skrifter, enten det er i koranen eller i bibelen.

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hebraisk og gresk for teologistudenter

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
gresk og latin i presteutdannelsen

Det inngår som en del av et vitenskapelig studium. Men folk flest klarer seg utmerket godt med oversettelser, som også foreligger på de fleste språk i dag for alle som måtte være interessert.

Men selv ikke innen de mest ekstreme sekter er det vel noen som finner på å sette barn til å pugge Bibelen på hebraisk og gresk, uten at de forsår et "kvekk" av det de skal lære å resitere?

Korriger meg gjerne om jeg tar feil... 

Kommentar #6

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Et stort sort hull

Publisert over 7 år siden

Jeg stoler ikke på muslimer. Det gjelder selvsagt ikke alle, men sånn generelt sitter jeg med veldig dårlig magefølelse.

Islam CV-en er kummerlige greier. Den er som et stort sort hull som sluker alt lys.  

For meg blir det helt absurd når muslimer prater om fred og kjærlighet, når det ikke er annet enn vold, krig og elendighet.

Jeg blir dårlig av å tenke på at vi må forholde oss til muslimenes kamp i Norge. Hva nå den kamp går ut på.

Jeg er bare ikke interessert.

Det er som å bli dradd flere hundre år tilbake i tid. 

Kommentar #7

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Forutseende eller forutinntatt?

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Et godt innlegg om moderat islam av Hadia Tajik. Bare så synd at hun vil bli kvistet ned etter noter og gamle inngrodde ritualer hvor alt er sagt før.

Nå var du vel litt kjapp Kristiansen. Det er kun Søyland som har skrevet en kommentar før din, og han stiller da et helt greit spørsmål så vidt jeg kan bedømme. Det er da ikke sjelden jeg har sett muslimer avvise ikke muslimers henvisning til korantekster bla begrunnet med at oversettelsene er for dårlige, eller at de generelt ikke gidder å diskutere troen med ikke troende.

Tajik har sagt/ sier mye bra hun. Per i dag er hun kanskje en av de viktigste stemmene som kan bidra til økt forståelse mellom (ikke ekstremistiske/ islamistiske) muslimer og ikke muslimer, forutsatt at hun møter stor støtte fra begge leire. Men at religiøse bøker skal være noen forutsetning for å hindre radikalisering er jeg ikke enig med henne i. 

Kommentar #8

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Noviser

Publisert over 7 år siden

Nå er vel de fleste unge mennesker "noviser" når det gjelder tro og religion. Det forutsettes her at de som er eldre dermed nærmest automatisk kan si "tull", fordi alderen legemlig betinger det, på en måte, og at de med alderen blir mindre og mindre religiøse, i dette tilfelle mindre og mindre muslimske, ifølge novisene.

Dette kan jo love bra. Jo eldre muslimene blir, jo mindre potensielt ekstreme blir de.  Naturnødvendig, liksom.

For mange kan dette være en stor trøst med tanke på fremtiden i og med at stadig fler muslimer blir eldre her til lands, akkurat som vi andre ikkemusllimer.

Man kan også gjerne håpe at fler og fler eldre muslimer leser mer og mer i Koranen. For da vil det lettere gå seg til. Og kanskje fler og fler kan tøre å si: Tull.

Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det finnes vel tre alternativer

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
For mange kan dette være en stor trøst med tanke på fremtiden i og med at stadig fler muslimer blir eldre her til lands, akkurat som vi andre ikkemusllimer. Man kan også gjerne håpe at fler og fler eldre muslimer leser mer og mer i Koranen. For da vil det lettere gå seg til. Og kanskje fler og fler kan tøre å si: Tull.

Full underkastelse, stille opprør eller åpent opprør. Det er få som våger å ta de fulle omkostningene ved det åpne opprøret. Det stille opprøret kan man vel på en måte leve med om man ikke har for mange fanatikere i den nærmeste omgangskrets.

En av dem som har våget fullt opprør, er Sabatina James. Hun har konvertert, og lever i praksis som en fredløs...

http://www.rights.no/2013/03/guds-supermodell/


"født i en liten landsby ved Gujrat i Punjab, altså i Little Norway. I årene hennes flyter mullah-blod, for hennes bestefar er nettopp mullah, og James lærte tidlig koranen på arabisk. Da den våkne jentungen utfordret bestefaren om det meningsløse: hvorfor pugge tekster man ikke forstår, var svaret at belønningen kommer i paradis."

Kommentar #10

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Stemmer som gir håp.

Publisert over 7 år siden

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Vi-ma-fa-et-tydelig-skille-mellom-politisk-og-religios-islam-7696275.html

Bra kronikk av Alzghari. Måtte flere slike ( muslimske) stemmer komme på banen.

"Det norske storsamfunnet er klare for å se mangfoldet blant muslimer. Politikere og andre samfunnsaktører trenger å se at det er mulig å være troende muslim og sekulær, og at denne verdikampen bør støttes. De som motarbeider verdier som demokrati, likestilling, rettigheter for homofile, annerledestroende og ikke-troende bør ikke få noen som helst drahjelp."  

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hva sier Koranen om vantroende?

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Hverken Koranen eller Hadith, tradisjonen etter profeten Muhammed, spiller noen reell rolle for motivasjonen til de fleste som blir ekstreme islamister, hvis vi skal tro den anerkjente terrorforskeren Scott Atran.

Nei, mulig det at Koranen ikke spiller noen rolle, men undertegnede vil helt sikkert tro at Muhammeds liv har spilt en stor rolle for dem når de blir jihadister.

Muhammed var en krigsherre og underla seg nesten hele Saudi-Arabia før han døde. Han red på sin kamel og lot sine fiender få valget mellom å følge ham eller konfronteres med døden. Se kronikk av

Halvor Tjønn: http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1219370.ece Dette er islam.

Er det dette vi skal gi de unge, en Koran som viser hva Muhammed stod for?

Du skriver: Vi må gjøre som landsbylederne gjorde i Scott Atrans fortellinger om rekruttering til militant jihad: protestere mot en teologi som hevder at Koranen krever halshugging og drap av vantro.

Ja gjør den ikke det da? Hva sier Koranen om vantroende?

Kapittel 9 vers 29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Dette er bare ett vers av mange som taler for bekjempelse av vantroende. Det er akkurat dette IS driver med nede i Syria/Irak.

Kommentar #12

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Innvendinger mot Scott Atrans argumenter kan være ryddig å få med i en slik diskusjon. 

http://www.samharris.org/site/full_text/beyond-belief-the-debate-continues

https://www.youtube.com/watch?v=8VWO6U6248c

Kommentar #13

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Ja, hva er er verdien av religiøs bagasje, Tajik?

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Når derimot landsbyens eldre konfronterer jihadistene med spørsmålet «hva er dette for noe tull?», og minner om at det slett ikke fantes noe USA da Koranen ble nedtegnet, tusler jihadistene slukkøret vekk.

Anektedoten synes å være et eventyr.

For jihadistene er ikke dummere enn som så at de starter sine rekrutteringstaler med å si hva som faktisk finnes i koranen, så som påbud om å drepe de vantro. Et eksempel er sure 2:191-193.  Som vi alle vet så finnes det "ørten" andre like klare påbud i koranen!

Og når jihadistene har oppildnet sine tilhørere, kan de deretter si at tilfeldigvis er USA en av de vantro statene og amerikanerne er som hunder som må slaktes ned for sine angrep på rettroende muslimer!

Ved en slik retorikk kan ikke landsbyens eldre si "hva er dette for noe tull?". Jihadistene har da faktisk bevist at de har koranen på sin sine i sine ansporinger til angrep på bl.a. USA og amerikanere. 

Så mitt spørsmål til Hadia Tajik blir dette:  Når koranen inneholder også voldelige passasjer og påbud om å drepe de vantro (bl.a. de fleste nordmenn); Er dette litteratur som du ønsker barn og tenåringer skal sitte på gutterommet å lese helt på egen hånd?

 

Kommentar #14

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hovedproblemet til Islam er at en må ha en særdeles kreativ tilnærming til grunntekstene hvis en skal forsøke å omgå det ekstreme i budskapet. 

Det er altså, relativt sett, kognitivt krevende å distansere seg fra de åpenbart umoralske delene av teksten. Innholdet er således mer anvendelig enn andre ideologier for dem som ønsker å danne "dødskulter". 

Dette er for øvrig et problem alle de store religionene støter på i større eller mindre grad. En viss rasjonalisering er påkrevd av tilhengerne når de skal forholde seg til vår moderne sekulære verden. En må forkaste mye av disse eldgamle ubegrunnede påbudene (evt. forbudene). Vi forstår i dag rett og slett så veldig mye mer om hva som faktisk motvirker lidelse og fremmer velbefinnende hos homo sapiens.

Og her ligger hovedutfordringen i "all" religiøs aktivitet.  

Kommentar #15

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Bagasje med tvilsom eksportverdi

Publisert over 7 år siden

Jeg refererte i annen tråd til en iransk lege som ble fratatt lisensen da han gikk i gang med vaginal undersøkelse av en pasient som kom for et halsonde.  Etter konsultasjon hos psykolog, ga klagenemnda  ham  praksisen igjen,  da det var snakk om "kulturforskjeller".  En annen avsatt lege fremmer anke med samme begrunnelse.  (Dagbladet)

Nå er en praksis som ovenfor nevnt neppe kultur i landet som legen kom fra,  i dette tilfelle Iran.   Tvert i mot.  Kulturforskjellen må bestå i at pasienten var vantro, og således mindre verdt.  Noe som visstnok læres bort i Koranen og tilhørende skrifter.  Nåe en høyt utdannet mann kan tenke slik, hva tenker da mere vanlige muslimer ? Og hva lærer de bort til sine barn ?  Barn som angivelig føler seg utenfor i det norske samfunnet.  Kan det tenkes at religionen er en del av årsaken ?

Kommentar #16

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Støtte til Tajik

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Hverken Koranen eller Hadith, tradisjonen etter profeten Muhammed, spiller noen reell rolle for motivasjonen til de fleste som blir ekstreme islamister, hvis vi skal tro den anerkjente terrorforskeren Scott Atran.

Påstanden fra terrorforskeren Scott Atran stiller jeg meg noe undrende til, for det er bred enighet om at wahhabistiske tolkninger av Koranen og Hadith har vært en viktig drivkraft bak den islamistiske 'vekkelsen' som har pågått de siste tiårene. Samtidig ser jeg at selv om lederne som oppildner til voldelig jihad mot alle som tror annerledes enn dem selv, nok har lest både Koranen, Qutb, og mere til, så kan det sikkert stemme at mange av dem som melder seg til tjeneste er temmelig blanke, både slik og sånn.

Når det er sagt vil jeg gi Tajik min støtte, for hun er inne på noe viktig. Noen av dem som er i faresonen for å havne i ekstremistenes klør, vil muligens kunne bli hjulpet av humanetisk forkynnelse, men slik forkynnelse vil for de flestes vedkommende formodentlig prelle av som vann på gåsa. Noen av de unge og rotløse mennene vil kunne bli grepet av budskapet i en annen religion (f.eks. kristendom), men erfaring tilsier at dette ikke uten videre vil bli et massefenomen med det første.

Det eneste realistiske alternativet - enten vi liker det eller ikke - ser ut til å være moderat islam. De siste ukene har jeg i flere andre tråder henvist til The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremistsav Khaled M. Abou El Fadl. To av mine muslimske venner har anbefalt den til meg, og det er den beste boken jeg har lest om forholdet mellom moderate og ekstreme/puritanske tolkninger av Koranen og Hadith. Den forklarer hvorfor ekstremister/puritanere (hans terminologi) kommer til helt andre tolkninger av viktige skriftsteder enn hva moderate muslimer gjør.

Denne boken bør leses av islamkritikere som hevder at det ikke finnes noe moderat islam. Men den bør også leses av politikere og andre samfunnsaktører (inkludert Tajik, om hun ikke har lest den allerede) som interesserer seg for denne typen problemstillinger. Abou El Fadl gjør det nemlig klart hvilke formidable utfordringer moderate muslimer står overfor dresom de skal ha mulighet til å vinne kampen mot ekstremistene/puritanerne, og tegner implisitt også et bilde av hva som kan bli resultatet dersom man taper denne kampen.

Mot slutten av boken kommer Abou El Fadl med en apell om at alle mennesker av god vilje (mitt valg av uttrykk) må støtte moderate muslimer i kampen mot ekstremistene/puritanerne. Dette er jeg helt enig i, og derfor har også Tajik min støtte.

Forøvrig vil jeg nevne Desperately seeking Paradise - journeys of a sceptical Muslim, av det enormt beleste og svært så skriveføre flogvitet Ziauddin Sardar. Boken er morsom og lettlest, skrevet med mye humor og varme, og gir dessuten et selvbiografisk vitnesbyrd fra en britisk-pakistansk muslim om hans kamp for å unnslippe ekstremismen/puritanismen som strakte sine tentakler langt inn i det miljøet han som ung mann var en del av. Også her får vi et innsyn i hva slags utfordringer vi står overfor. Herved anbefalt, både til Tajik og andre.

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tajik og det store paradokset

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Men selv om lederskikkelsene er kunnskapstunge og intelligente, er de på ingen måte så moralsk rene og ranke som de liker å fremstille seg selv om. Tvert imot kan de være karrierejegere. Ifølge assisterende professor Richard Nielsen ved MIT i USA, vil de som målbærere av militant islam kunne avansere og bli stadig viktigere for en flokk tilhørere. Ønsket om denne type autoritet skal være en viktig drivkraft hos de som mangler et nettverk i etablerte, «mainstream» religiøse institusjoner.

Så var det kanskje ikke de 70 jomfruene som gjorde at de ville krige likevel.

Tausheten må brytes. Samtidig er det ingen tvil om at det fremføres religiøst funderte argumenter for å forsvare voldelig islamisme. Derfor er dette også en kamp om teologi og en kamp om hva som er islam.

Den kampen pågår allerede internt i de muslimske miljøene. De siste ukene har dette blitt synligere også for den jevne nordmann, ikke minst på grunn av demonstrasjonen mot IS og ekstremisme i Oslo for bare to uker siden. Det er bra. Både fordi det er sunt for den offentlige debatten, men også fordi det gir unge, norske muslimer i dag flere forbilder.

Tajik tar til orde for å studere koranen for unngå å bli radikal islamist.

OK....Hva med de sprenglærde imamene de norske moskeene bruker fra muslimske land for å undervise norske unge muslimer ?
Hva med alle de unge muslimene som blir sendt på islamskole i f.eks Pakistan for å lære om islam av de samme imamene FORDI det ikke skal bli FOR NORSKE ?

Og hvordan har det seg at det kan være lurt å bruke de gamle koranlærde imamene som kan koranen på rams,og som er MER radikale i sin korantro enn den vanlige muslimske innbygger i Norge ?

Hvordan i all verden kan Tajik tro at pugging av den samme koranen da kan gjøre norsk muslimsk ungdom til mer integrert i det norske samfunnet når de skal indoktrineres i den koranen som er selve grunnlaget for radikal islam ?

Jeg har enda flere spørsmål i en laang rekke.Men jeg vet ikke en gang om Tajik vil lese kommentarene i denne tråden. 

Kommentar #18

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Kvangarsnes er dessverre inne på noe

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hovedproblemet til Islam er at en må ha en særdeles kreativ tilnærming til grunntekstene hvis en skal forsøke å omgå det ekstreme i budskapet.

Det er altså, relativt sett, kognitivt krevende å distansere seg fra de åpenbart umoralske delene av teksten. Innholdet er således mer anvendelig enn andre ideologier for dem som ønsker å danne "dødskulter".

Her er ytterligere to bøker, i tillegg til den av Abou El Fadl som jeg nevnte ovenfor (gjentas her for enkelthet skyld)

Khaled M. Abou El Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Muhammad Abdel Haleem, Understanding the Qur'an. Ziauddin Sardar, Reading the Qur'an.

Alle disse tre bøkene gjennomfører det Kvangarsnes kaller kognitivt krevende øvelser. Dermed er det ikke sagt at moderate muslimer som Abou El Fadl, Abdel Haleem eller Sardar tar feil (eller er uærlige, som noen islamkritikere kanskje vil anklage dem for), men det er ikke til å komme forbi at en naïv, rett-etter-nesa lesning av Koranen, raskt kan gi næring til ekstremisme. Det er nok å ta en titt på Koranen 9:5 for å innse dét.

Talspersoner for moderat islam kjemper slik sett en kamp i motbakke. Spørsmålet er likevel: finnes det noe alternativ? Jeg har, som antydet ovenfor, begrenset tro på at ateismens glade budskap om at Gud ikke finnes er det som kan gjøre vei i vellinga ift rotløse testosteronbomber med muslimsk kulturbakgrunn.

Kommentar #19

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Meget interessant

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Innvendinger mot Scott Atrans argumenter kan være ryddig å få med i en slik diskusjon

Anbefaler folk å se den videoen Kvangarsnes lenker til. Uten å ha sett del 2 og 3 av debatten, mener jeg Harris argumenterer godt for sitt syn her.

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Viktig

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Vi-ma-fa-et-tydelig-skille-me llom-politisk-og-religios-islam-7696275.html

Bra kronikk av Alzghari. Måtte flere slike ( muslimske) stemmer komme på banen.

"Det norske storsamfunnet er klare for å se mangfoldet blant muslimer. Politikere og andre samfunnsaktører trenger å se at det er mulig å være troende muslim og sekulær, og at denne verdikampen bør støttes. De som motarbeider verdier som demokrati, likestilling, rettigheter for homofile, annerledestroende og ikke-troende bør ikke få noen som helst drahjelp."

Ja, Linfa Alzagharis Aftenposten-kronikk er viktig.  Den er også lagt ut på Facebook og har fått bred støtte fra andre moderate muslimer.  Jeg tar også med følgende avsnitt fra kronikken:

Vi trenger en revolusjon. Vi må få et tydelig skille mellom politisk islam og religiøs islam, slik at islamister og muslim-fiendtlige krefter ikke kan sause dette sammen etter eget forgodtbefinnende.

Kommentar #21

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg synes Inge K sin innvending til Tajiks logikk er god. Like god som Tajik sin og begge kan være sanne. Som jeg har skrevet om i et innlegg her på VD (fremgangsmåten til IS - islam er avslørt - et innlegg jeg står for 100% ), så peker jeg på at det også er et problem at, slik jeg oppfatter det, at de fleste er for sløve i å skille mellom `å gå til krig` og `hvordan en kriger`. Ta nå det relevante eksemplet som er utgangspunktet for debatten: opprøret mot Assad regimet (og mot Hussein regimet). For inntil få år tilbake så støttet vesten opprørerne i Syria, en kunne bare ikke ta innover seg / forutse hvor ille det ville utvikle seg til å bli. Så her må en skille: å gå til krig, det kan mange støtte, men hvordan en gjør det, det er her de virkelige problemene starter. Det er noen regler for krig - dette forventer vi.

Hvis vi følger tankegangen til Hussain i profetens Ummah så er det fremgangsmåten i krigen som han siterer fra hadtiths og fra Koranen. At han også mener at muslimer generelt har blitt undertrykket av fascister og mislikt i vesten og at dette er grunn for å gå til krig er ikke det samme som hvordan en velger å krige. At han støtter IS i framgangmåten (omvend deg, betal eller dø og halshugging, som han forklarer som en human avrettingsmetode) det viser at han har dette fra islamske skrifter. Som ingen har gått i mot, selv om Tajik prøver seg på det i innlegget (se nedenfor). For Hussain er ikke gal og tror han befinner seg i eksakt samme situasjon som Muhammed og derfor kan gå til krig for eksakt samme grunn som Muhammed gjorde det. Men selv om de fleste moderate religiøse, moderate politikere mfl. dessverre nok deler synet om at det alltid finnes situasjoner hvor en bør gå til krig så deler de heldigvis ikke Muhammeds syn på krigføring. Sånn sett ligger den ballen død da fremgangsmåten blir vurdert som folkerettstridig.

 Selv om jeg ikke er imponert av historiefortellingen til Tajik, som nevnt, så likte jeg veldig godt å lese:

`Tausheten må brytes. Samtidig er det ingen tvil om at det fremføres religiøst funderte argumenter for å forsvare voldelig islamisme. Derfor er dette også en kamp om teologi og en kamp om hva som er islam.

Den kampen pågår allerede internt i de muslimske miljøene. De siste ukene har dette blitt synligere også for den jevne nordmann, ikke minst på grunn av demonstrasjonen mot IS og ekstremisme i Oslo for bare to uker siden. Det er bra. Både fordi det er sunt for den offentlige debatten, men også fordi det gir unge, norske muslimer i dag flere forbilder.

Det er dessuten en kamp som tvinger den jevne norske, muslim til å ta stilling. Taushet og uvilje til konfrontasjon bærer ikke lenger.`

Det eneste som mangler her hos Tajik og som jeg håper kommer i framtiden er at hun og andre tar avstand fra Muhammeds måte å krige på. For setningen: `Samtidig er det ingen tvil om at det fremføres religiøst funderte argumenter for å forsvare voldelig islamisme.` er ikke helt god eller sann. Den er veldig svak, noe som jeg mener viser at det fortsatt er tabu for moderate muslimer å kritisere selve innholdet i tekstene. En stoler altså på at konteksten holder og at bare Muhammed befant seg i situasjoner hvor brutalitet var et Go! Ingen andre. Og dette kan ha å gjøre med, som mange har pekt på, at tekstene anses for å komme fra Allah selv.

Mye gjenstår. Ja, jeg er kritisk til deler av Tajiks argumentasjon og er ikke redd for å vise det, men når det er sagt så sier hun også mye som er veldig bra! Hun er ikke redd og hun tar ansvar for å åpne opp en viktig debatt. Sånn sett er det selvsagt helt ok - og kanskje ønskelig for framtiden - at en går litt forsiktig fram for å få alle med (Ap - slagord :)) I tillegg kan en kanskje si at moderasjon når det gjelder kritikk av islam, ideologier, politikk o.l. er like viktig som moderasjon når det gjelder overbevisninger. Eller? ;)

Kommentar #22

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Koranen

Publisert over 7 år siden

 

         Artikkelen til Hadia Tajik kunne bare fått oppslutning i Norge hvor alle professorer i islam er apologeter for islamister og hvor Nato applauderes for å føre kriger i allianse med islamske terrorister: Libya og Syria.

       Selvmordsbombere og terrorister kommer ikke av seg selv. Derfor holder enhver Jihadorganisasjon i verden seg med Madrassas (Koranskoler) hvor barn fra 6-7 årsalderen lærer  å pugge Koranen utenat. Når barnet har nådd et visst nivå i dette,er det også klar til å bli sendt ut på selvmordsangrep.Eller på Jihadslagmarkene globalt.

      Tajik står tilsynelatende på en sosialdemokratisk versjon av dette:

De unge "bør ha mest mulig kunnskap om sin religion".

Og: "Gi de unge en Koran før islamistene tar dem."

     Et sånt intellektuelt sjarlataneri er faktisk oppsiktsvekkende her i Kardemomme By også,men det går inn hos mange. Det er faktisk det mest oppsiktsvekkende. Blindernprofessorene og de politisk korrekte har gjort en kjempejobb med å hjernevaske nasjonen. De har vunnet suverent.

Kommentar #23

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Og puggingen på Koranskolene foregår på grunnspråket, arabisk

Publisert over 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Derfor holder enhver Jihadorganisasjon i verden seg med Madrassas (Koranskoler) hvor barn fra 6-7 årsalderen lærer å pugge Koranen utenat.

et språk de fleste av verdens muslimer ikke forstår noe særlig av...

Kommentar #24

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
– De sa jeg ikke kunne gå imot det IS står for, i og med at de er muslimer, sier han tilFædrelandsvennen

Kommentar #25

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Beklager.. Du bør lese de ti bud, du skal ikke slå ihjel er et av dem.

Det sier Jehova i 2. mosebok kapittel 20, ja. 

Men i 2. mosebok kapittel 21 sier han følgende: 

  20 Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes.21 Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom.

Det er altså greit å drepe slaver, så lenge de lever en dag eller to etter skaden er blitt påført. At de dør etter dette, virker altså å være greit. 

For ikke å snakke om at det å eie et menneske fremstilles som etisk akseptabelt. Da må en også gjerne banke dem etter behov. 

Det er nesten ikke mulig å komprimere inn så mye umoral i et par setninger. Og dette er din herres gode budskap..

Hvordan en kan tilbe en slik skapning fremstår som ufattelig. 

Kommentar #26

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Joda dette har vi diskutert før

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men i 2. mosebok kapittel 21 sier han følgende:

20 Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes.21 Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom.

Det er altså greit å drepe slaver, så lenge de lever en dag eller to etter skaden er blitt påført. At de dør etter dette, virker altså å være greit

Joda, men vi har for så vidt diskutert dette før under tråden "Ørkenreligionene". Både judaismen, kristendommen og islam avspeiler på sitt vis ørkenfolkenes brutale kultur.

Kommentar #27

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Joda, men vi har for så vidt diskutert dette før under tråden

Det har sikkert blitt diskutert i mange tråder. Det er likevel betimelig å ta frem i denne sammenhengen, da det er en god illustrasjon på et velkjent kognitivt bias

Den religiøse anser sin gud som et kjærlig vesen og sin moralske autoritet. Teksten tolkes i lys av dette. Da plukker man ut "godbitene" for å underbygge sin allerede sementerte forestilling. Ting som strider mot "den kjærlige moralske gud" blir i stor grad ignorert, forvrengt - eller rasjonalisert bort. 

På denne måten kan en leve godt med innholdet i tekstene. 

Kommentar #28

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Hvem forstår?

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor lukker en sine øyne?

Godt spørsmål, men det ser ikke ut til at folk skjønner slikt enkelt og litt religøst eller poetisk og stort språk i dag, - før de får sin nåde.

Man kan også spørre: Hvorfor åpner ikke Tajik sine øyne? Eller er det kanskje det hun har gjort, i og med at det ikke blir mye igjen av Koranen hennes, ut fra det hun skriver og bygger på?

Ser en kommentar her:

http://neitilislam.blogspot.no/2014/09/kjre-hadja-tajik.html

Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Nå var du vel litt kjapp Kristiansen

Hva var det egentlig du spurte om?:-)

Kommentar #30

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Tajik har en agenda, helt klart

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hun jobber for Ap og løper fra mediahus til mediahus for å få mest mulig propaganda mot hennes opplevde politiske fiende nr. 1 - Frp

Dette innlegget til Tajik bygger på en agenda om enda mer islam inn i skolene. Det tror jeg jeg kan si ganske så sikkert.

Hun skriver: Hverken Koranen eller Hadith, tradisjonen etter profeten Muhammed, spiller noen reell rolle for motivasjonen til de fleste som blir ekstreme islamister, hvis vi skal tro den anerkjente terrorforskeren Scott Atran.

Jeg har mye mer tro på videoen til Rudi Wara: Koranen og bindingene til terror. Her sies det helt klart at jihadistene har Muhammed som forbilde og lever som ham,

Nei dette med "Gi de unge en koran før islamistene tar dem." det er åpenbart en agenda for mer islam i vårt samfunn. Helt klart.

Kommentar #31

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dere er like

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette innlegget til Tajik bygger på en agenda om enda mer islam inn i skolene. Det tror jeg jeg kan si ganske så sikkert.

Joda ganske sikkert Bye-Pedersen, og kravet kommer nok, først fra partier som AP og Venstre, vær du sikker. Men du og dine meningsfeller, dere vil på den annen side ha forkynnende kristendom tilbake i skolen. Det tror jeg også nordmenn flest vil ha se frabedt. Man vill ikke ha lallende religiøse fanatikere med foldede hender på jakkeslaget som forsøker å hjernevaske unger med religion, og da særlig deres spesielle utgave av kristendommen. De med noe år på baken av oss kjenner lusa på gangen, vil skal aldri tilbake dit. Trengs det forkynnelse av noe i norsk skole må det være filosofi og klassisk litteratur og mytologi, ikke religion.

Så slik sett så kan man si Bye-Pedersen at du og Tajik stiller i samme klasse.

Kommentar #32

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Så slik sett så kan man si Bye-Pedersen at du og Tajik stiller i samme klasse.

Ja men på hver vår side.

Kristendom har aldri vært skadelig for barn. Et ork ja, men aldri skadelig.

Kommentar #33

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Rotete kommentar

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hun jobber for Ap og løper fra mediahus til mediahus for å få mest mulig propaganda mot hennes opplevde politiske fiende nr. 1 - Frp - imens i nabolaget til OJ ....

Rasho hadde deltatt i demonstrasjonen på torvet i Kristiansand, arrangert av Muslimsk Union i Agder.

Siden du hinter til meg i denne kommentaren, Nygaard, så kommenterer jeg den ganske kort.  Du blander her sammen flere forhold:  

1. Den høyst personlige vurdering av Hadia Tajik, som du selvsagt har ekkokammeret med på (men heldigvis svært få andre.  2. En gjengivelse av en voldsepisode her i Kristiansand, som selvsagt er helt uakseptabel, men ikke typisk for hvordan muslimer her i byen oppfører seg.  

Hva var poenget ditt?  Skittkasting mot Tajik?  Alarmistisk fokus på den aktuelle voldsepisoden?

Jeg var selv til stede på demonstrasjonen mot IS på Torvet her i byen.  Den samlet muslimer fra mange leire, samt lokalpolitikere og andre - og må karakteriseres som vellykket, noe politistasjonssjef Ole Hortemo også bekrefter.  Han var selv til stede under hele demonstrasjonen.

Kommentar #34

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det du siterer fra er den gamle pakt.. Vi lever i en ny pakt.. der Jesus oppfylte det som Herren krevde..

Vi lever ikke lengre i Den gamle pakt, vi lever i den nye, derav Kristen..

Du skjønner at loven ble oppfylt av Jesus for deg og meg, slik at vi ikke trenger å følge dem slik som de gjorde det i DGT. Der var kravet fra Herren at DU selv måtte overholde de ti bud. Nå i dag er det slik at Jesus har oppfylt disse ti bud for meg. Slik at jeg slipper å komme under Guds vrede og sinne.

Isralittene måtte selv klare å følge de ti bud, hvist ikke så ble de fortapt.. Så kom Jesus og oppfylte de ti bud for meg, slik at jeg slev ikke lengre trenger å oppfyle de ti bud for å bli akseptert eller ikke..

Det var vel du som begynte å sitere fra den gamle pakt, ikke meg...

Noen poenger: 

1.  Du sier at kravet var at en måtte overholde de ti bud. Dette må nødvendigvis være feil, gitt at det var greit å drepe slaver. Drap er drap. Kapttel 21, strider altså direkte mot det som blir sagt i kapittel 20. Dette ser ikke ut til å påvirke din forståelse av kapittel 20 (de ti bud). Hvorfor tror du at dette ikke skaper en konflikt i din forståelse av teksten? 

2. Din moralske autoritet Jehova, mente at det var greit å drepe slaver, samt å holde slaver, samt å banke slaver. Hvordan kan du stole på noen (i moralske spørsmål) som på et gitt tidspunkt mener at slike handlinger ikke er forkastelige?

 

Kommentar #35

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ja men på hver vår side.

Kristendom har aldri vært skadelig for barn. Et ork ja, men aldri skadelig.

Jeg har jobbet med en ungdom med psykiske vansker. I menigheten ble han fortalt at dersom han virkelig trodde sterkt nok på Jesus, ville han bli helbredet. Når han så ikke ble frisk gjennom troen og bønn, bebreidet han seg selv. Han var rett og slett ikke en god nok kristen. 

Dette ble en nedadgående spiral for den unge gutten, og han ble gradvis mer opptatt av fortapelsen og helvete. Dagene gikk med til å "konsumere" litteratur om djevelen. Til slutt gikk han inn i en dyp psykose. Ting ble ikke bedre før de fikk ham ut av menigheten. 

Selvsagt kan kristendom være skadelig. Dette er bare et enkeltstående eksempel. 

Hva med AIDS-epedemien i Afrika, og den katolske kirkens holdning til prevensjon og kondombruk? Tror ikke du dette også rammer barn? 

Hva med kirkens holdning til homoseksualitet? Tror du det aldri har rammet et barn? 

Selvsagt rammer kristendom våre barn. En må vel være frarøvet all form for empati for å virkelig tro at dette ikke stemmer. Alternativt har en aldri tenkt gjennom problemstillingen...

Jeg håper det siste gjelder deg. 

Kommentar #36

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hjelper nok ikke, Tajik

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Gi de unge en koran før islamistene tar dem.

Hvis du virkelig skal finne røttene til IS-adferden så er de først og fremst å finne i det forbilde Muhammed levde ut som finnes i haditene og i sura.  Men.... det er nok å hente av IS-ammunisjon i koranen ..

David Wood tar en gjennomgang av det han kaller topp 10 koranvers for å forstå forbindelsen til IS-barbariet ...

http://www.youtube.com/watch?v=99Ghvex40ZU 

Jihadists fighting for ISIS (the Islamic State of Iraq and Syria) claim that they are following the commands of Allah and Muhammad. Yet Westernized Muslims, politicians, and the media claim that ISIS is violating the principles of Islam. Who's right? In the following video, David Wood presents the top ten Quran verses for understanding the beliefs and actions of ISIS.

Kommentar #37

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I menigheten ble han fortalt at dersom han virkelig trodde sterkt nok på Jesus, ville han bli helbredet. Når han så ikke ble frisk gjennom troen og bønn, bebreidet han seg selv. Han var rett og slett ikke en god nok kristen.

Vet ikke om dette er en sann historie. Det høres merkelig ut i hvertfall.

Kommentar #38

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Det er stygt sagt og ikke myntet på Midtøstens kristne som har lidd lenge, for lenge, men heller den ydmyke norske varianten som går i ydmyke fakkeltog, dere makter knapt være annet enn ydmyke selv når deres trosfeller slaktes, og deres prelater med biskoper eremituser i spissen kakler om enda mer ydmykhet og tilgivelse. Det eneste dere makter er via politiske manipulasjoner på stortinget å få puristiske livsstilspåbud (i sekulær form) implementert.Takk gud for at det finnes ateister her i landet !

For å si det slik Aarsund, så treffer du spikeren på hodet, men skyt ikke på Veland, se deg selv i speilet. 

Skal du velge side så velg den rette side. Det er vel der det ligger. Hvilken side er du på?

Vil tro at dersom dere ateister tok parti imot islam ville en stå mye sterkere og vise mye tydeligere at dette finner vi oss ikke i.

Dele ut Koranen i klasserommet og lær dere Koranen. Fri og bevare meg for et skoleliv for elevene. Nei stå på barrikadene og kjeft dem huden full. Det må vi til med alle sammen, skal vi være overbevisende. Ikke smyge og ikke stikke hodet i sanden.

PS. Vet at du står på barrikadene om islam. Men ikke vær overhøvlete med Veland.

Kommentar #39

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Selvsagt!

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette angrepet mot en kurder etter IS demonstrasjonen er vel reell?

Så var det da heller ikke der poenget med min kommentar lå.  Men nå gidder jeg rett og slett ikke å fore flere troll!

Kommentar #40

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg vet hvilken side jeg står på

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Skal du velge side så velg den rette side. Det er vel der det ligger. Hvilken side er du på?

Jeg vet hvilken side jeg står på, hverken din eller Tajiks, jeg står på Sokrates side, tradisjonen fra Agora.

Kommentar #41

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ateistenes sverd

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Halshugging av kristne, ja, hvem har ikke skrevet mer om det enn undertegnede. Men det er denne ydmykheten deres da, dere forventer at ikke-troende skal agere aktivister mens dere skal være ydmyke, hadde de kristne vepnet seg som resten av befolkningen i region hadde de muligens vært noe bedre stillet, for eksempel som yezidiene.

I årevis har ateistene "ydmyket" de kristne.

Det har vært deres fredelige lille verbale/politiske krig : å kaste kristendommen ut av den politiske maktsfære.

Her har de hatt en enkel jobb, sammen med politisk venstreside har de holdt samfunnets "tømmer" i hendene og styrt "utviklingen.

Og så sterkt har hatet mot de kristne vært, at de har gjort "felles sak" med de folk som er mest kristendomsfiendtlige, selv om det innebar å "overse" at deres religion også søker politisk makt.

Mantraet var lenge: Islam trives godt i en"sekularisert "stat....

Det er disse politiske kreftene i Norge som burde "få Koranen" til litt voksenopplæring! men de vet dette allerede! og har visst det hele tiden. De foretrekker det islamske raseri rettet mot kristne og jøder, fremfor den "kristne" kultur.

Slik er vestens selvmord, Aarsund.

Du tenker på den "ydmyke" kristne og vemmes. De tenker på "vesten" som "de kristne".

Vi "ydmyke" er bare noen få spredte gråhårede damer, som Aarsund m fl liker å tråkke på! Dem om det! men den lille "ydmyke" flokken er ikke noe argument i den politiske situasjonen ! der tar du feil.

Det er ikke oss spredte "troende" de hater, slik du og dine "antitrosfeller" gjør, nei, det er "de vantro" de hater! altså, det vår kultur er blitt: slike som deg.

Det er våre "sekulariserte" samfunn de kaller "de kristne".

Så dine utfall mot kristne, er ikke det samme som islams utfall mot "de kristne"! Det er en vesens forskjell på islams og ateistenes sverd ...

Kommentar #42

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ingen frihet

Publisert over 7 år siden

En kan gjerne kritisere og ta avstand fra IS og lignende grupper. Men Åpne Dørers Forfølgelsesliste 2012 viser at Islam-dominerte land er tyngst representert på listen, med ni av de ti øverste plassene, og 38 av de totalt 50 landene på listen. Det sier vel sitt.

Kommentar #43

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Og så sterkt har hatet mot de kristne vært, at de har gjort "felles sak" med de folk som er mest kristendomsfiendtlige, selv om det innebar å "overse" at deres religion også søker politisk makt.

Det er vel heller slik at kristne har gjort felles sak med muslimer for å få religion inn i blant annet skolen?

Eller sagt med andre ord, ditt syn på saken er ensidig og konfliktskapende.

Kommentar #44

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ja! så avgjort.

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Eller sagt med andre ord, ditt syn på saken er ensidig og konfliktskapende.

Det var et svar til et av Årsunds mange beskyldninger om at kristne ikke forsvarer seg... og selvsagt... gjør de der så skal de i hvertfall få høre det!

Hyggelig at du så kjapt demonstrere poenget her! Takk for det.

Kommentar #45

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hadia Tajik. Gå til den siterte teksten.
Islamisme kan ikke bare bekjempes med religion, det må bekjempes av samfunnet generelt. Våre unge må ha sterk forankring i alminnelige rettsprinsipper, individuell frihet og respekt for menneskeverd. Da må vi alliere oss bredt.

Kan vi ikke starte der, så får religion være noe en velger? Kommer man inn i en religion med utgangspunkt i indivduell frihet, respekt for menneskeverd, så burde vel det holde?

Kommentar #46

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det høres merkelig ut i hvertfall.

Dette Bye-Pedersen har jeg opplevd selv, ikke personlig, men andre mennesker og deres tro som tillintetgjort på denne måten. Dessverre.

Det er ikke et pent syn. Ei heller er det særlig kristelig.

Kommentar #47

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette innlegget til Tajik bygger på en agenda om enda mer islam inn i skolene. Det tror jeg jeg kan si ganske så sikkert.

Det er nå åpnet for religion i skolen, så hva er vel mer naturlig en at man mener at man skal ha mer av "sin" religion der? Ikke det at jeg vet at eller om det er hva Tajik ønsker.

Da føles det godt å vite at en har vært prinsipielt imot religionsfag i skolen i alle år, og heller ønsker at kunnskap om religion i hovedsak kommer gjennom historiefag og samfunnsfag.

Det kommer også med en viss grad av skadefryd når de som har hevdet at religion i skolen er toppers, nå får føle på hvordan det er å få dyttet andres religion, en religion man ikke nødvendigvis opplever som god, på seg. Noe jeg har advart mot, men som ingen bryr seg om når en ikke opplever det på egen kropp.

Så er jeg sikker på at de som har kjempet for RLE og KRLE ikke vil se dette poenget, men ønske at bare egen religion vil bli dyttet på de som ikke ønsker det, for deres eget beste selvsagt, mens de selv skal bli skjermet for andres tro. En grenseløs egoisme pakket inn i argumenter om flertall, egenopplevd grad av godhet i egen religion og historie.

Kommentar #48

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 7 år siden

 Det er mulig at koranlæra direkte  kan gi inspirasjon til terror. På det mer "sivile plan"  virker den segregerende, da den uttrykkelig lærer bort at ikke alle mennesker er like mye verdt.  Med andre ord, reinspikka rasisme.   Og så skal etnisk norske ungdommer ha skylda for at muslimsk ungdom føler seg utenfor og kanskje søker tilhørighet  til  mer ekstreme kretser.  Den vinklingen blir det snakket lite om.  Det er ikke pent.   

Kommentar #49

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
da den uttrykkelig lærer bort at ikke alle mennesker er like mye verdt.

I motsetning til den implisitte læren i at Kristendommen har over 50% av RLE og ønsker mer? Det er en grunn til at det er viktig for meg å få en annen versjon av RLE faget, da jeg mener at jeg som ateist er like mye verdt som en kristen, uavhengig av om jeg bare er en eller om jeg er en del av et flertall.

Venter i spenning på at noen legger sammen 2 + 2 og ser at de møter seg selv i døren i denne debatten.

Kommentar #50

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Christiansen:

Jeg bare kommenterer trådstarters innlegg som går på at det må mere Koran til for å demme opp for flere  norskfødte terorister.   

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere