Helge Evjen

241

Nå må utenriksminister Brende ta grep !

Publisert: 7. sep 2014

 

Ingen arabiske land har hittil akseptert Israel som en stat der jødene kan kjenne seg trygge.  Derfor er det også helt meningsløst at ingen norsk utenriksminister har tatt dette opp i internasjonale fora, først og fremst i FN.

Tvert imot så støtter Norge den arabisk / islamske uviljen mot jødene økonomisk. Hvert år gir vi millioner på millioner kroner til dette uverdige antijødiske spillet. 

Det betyr at Norge er med og støtter økonomisk de som vil ha jødene fjernet. Det lukter jødehat. Men det lukter også nazisme i de miljøer som vil ha Israel og jødene fjernet fra området på østsiden av Middelhavet.

Det første vår utenriksminister Børge Brende nå bør gjøre er å ta problemet opp i  internasjonale fora.  Det er nå på høy tid at Den Arabiske Liga går med på at Israel skal være en stat der jødene kan kjenne seg trygge

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo

Publisert over 7 år siden

Jeg er enig men jeg tror ikke det er så lett.  Hvis du hadde sittet som utenriksminister, Evjen, så tror jeg ikke at du hadde hatt det så lett du heller. Hvis vi ser på utenrikspolitikken overfor Israel så har ikke den forandret seg nevneverdig etter regjeringsskiftet.

Det får meg til å tro at Norges utenrikspolitikk, overfor Israel, er i stor grad styrt av byråkrater i UD. Det er sikkert store karrieremuligheter her ved og fortsatt spille samme spill i denne konflikten.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Israel er annerkjent av den Norske stat, ei så den Palestinske stat. Evjen er opprørt .... eller ikke i det hele tatt.

Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
ei så den Palestinske stat

Palestinere vil ikke ha sin egen stat, da de så må anerkjenne Israel sine grenser. Det er bakgrunnen for konflikten.

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Gordisk

Publisert over 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Det første vår utenriksminister Børge Brende nå bør gjøre er å ta problemet opp i internasjonale fora. Det er nå på høy tid at Den Arabiske Liga går med på at Israel skal være en stat der jødene kan kjenne seg trygge.

Selv om Børge brende fikk med seg alle utenriksministre i den frie verden på dette, ville det likevel bli en umulig oppgave.

Dette har ikke noe med at araberne ikke kan tenke rasjonelt nok, og ser at fred og fordragelighet i området er til gagn og velferd for alle. 

Det er bare en hake ved det, og den er sterk og inngrodd.  Nemlig religionen, og det er den som ligger i bakgrunnen for problemet i Midt-Østen.

Den sier at de land og områder som muslimer noen gang har erobret og lagt under seg er Allahs eiendom, og er derfor hellig og kan aldri oppgis. De kan være på vantros hender, kortere eller lengre tid, inntil det er  mulig på en eller annen måte å ta det tilbake, gjerne med militært maktbruk. Landdelinger, politiske og diplomatiske som har vert prøvet, er for dem bare et skritt i riktig retning, for til sist å underlegge seg Palestina igjen, fullt og helt.  Noe annet ville være et svik mot Allah og hans profet. 

Det var jo i denne verdensdel den "Gordiske knute" ble oppfunnet. Er redd for at denne spesielle religionsknuten heller ikke kan løses uten sverd. Men, fri og bevare oss vell. Da blir det nok ikke en lokal østenaffære lenger.

Jeg er ikke fatalist, om det kanskje synes så.  Men dersom Børge Brende greier å omvende muslimene på dette ene feltet, ville knuten bli løst. Tror jeg, kanskje !

Kommentar #5

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Utenriksministeren bør reagere.

Publisert over 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig men jeg tror ikke det er så lett. Hvis du hadde sittet som utenriksminister, Evjen, så tror jeg ikke at du hadde hatt det så lett du heller. Hvis vi ser på utenrikspolitikken overfor Israel så har ikke den forandret seg nevneverdig etter regjeringsskiftet.

Det får meg til å tro at Norges utenrikspolitikk, overfor Israel, er i stor grad styrt av byråkrater i UD. Det er sikkert store karrieremuligheter her ved og fortsatt spille samme spill i denne konflikten.

Det er grunnleggende viktig at vår utenriksminister peker på feiler som har blitt, og fortsatt blir gjort, i FN regi. De palestinske flyktningene burde for lengst vært integrert i arabiske samfunn. Men de brukes helt bevisst av arabere som et spill mot jødene og deres vesle stat.

Hvis vår nye regjering har et annet utenrikspolitisk syn enn den forrige, så burde det i høyeste grad vises. Det er ikke byråkratene i UD som skal styre. Da er det en feil fra den politiske ledelsen.

Kommentar #6

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Palestinere brukes i et uverdig spill.

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Israel er annerkjent av den Norske stat, ei så den Palestinske stat. Evjen er opprørt .... eller ikke i det hele tatt.

Nei, jeg er ikke opprørt i det hele tatt. Me det er viktig å se situasjonen slik den i virkeligheten er. Palestinere blir brukt i et uverdig spill for å få Israel og jødene vekk.

Kommentar #7

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Det er araberes taktikk for å fjerne Israel

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Palestinere vil ikke ha sin egen stat, da de så må anerkjenne Israel sine grenser. Det er bakgrunnen for konflikten.

Det er helt riktig det du skriver. Men det er dessverre ikke bare palestinere som har dette negative synet på jødene og Israel. Og det er trist at palestinere blir utnyttet på denne måten i kampen for å få Israel fjernet. Som kjent gjorde arabere flere forsøk med våpen for å jage israeljødene på havet. Dessverre. Men slik er situasjonen. 

Kommentar #8

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Det er arabernes opplegg Norge følger.

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Selv om Børge brende fikk med seg alle utenriksministre i den frie verden på dette, ville det likevel bli en umulig oppgave.

Selv om ikke Norges forslag ville fått flertall i FN, så ville det vært med på å sette lyset på den egentlige årsaken til problemene. 

Og en av de sentrale feilene som ble begått av FN var opprettelsen av UNRWA. I stedet for å integrere palestinske flyktninger i sine nye samfunn, slik som andre flyktninger ble, så ble de fleste plassert i leirer – og dette har vart gjennom flere generasjoner. Det er i høyeste grad umenneskelig. De arabiske lederne bruker palestinere i sin kamp for å ødelegge Israel. 

UNRWAs direktør Ralph Galloway sa dette dette i 1958:

“Araberlandene ønsker ikke å løse flyktningeproblemet.  De ønsker å opprettholde det som et åpent sår, som en krenkelse overfor FN og som et våpen mot Israel.  Arabiske ledere blåser i om flyktningene lever eller dør.”

Det er på tide at FN og andre internasjonale organisasjoner ser situasjonen slik den i virkeligheten er.

Kommentar #9

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Jødeflukten

Publisert over 7 år siden

 

        Det finnes ikke noe sånt som en norsk utenrikspolitikk. "Norsk utenrikspolitikk" henger seg vekselsvis på EUs eller USAs.

        Det aller siste nå er at 5000 franske jøder har forlatt Frankrike og Jewish Agency mener at tallet vil komme opp i 5500 i løpet av året.

       Malmø var også befolket av jøder,mange har pakket kofferten.

      Hva dette kommer av har Bat Yeor gjort til sitt livsverk å dokumentere. Fra slutten på 1970-tallet laget man en strategi som gikk ut på at EU og Arabia skulle sammensmelte i EURABIA. Frankrike tok ledelsen i dette og derfor er det idag 6 millioner muslimer i Frankrike og den jødiske befolkningen føler seg alt annet enn trygg. De pakker kofferten.

      Om man som Helge Evjen sporer Børge Brende til å ta noen som helst grep bør det ikke være for at Norge skal rydde opp i verden på EU- NATOS og USAs premisser som de har for vane, men heller be han tenke nøye igjennom hva som er til gangn for den norske nasjonen og folket.Ikke være brekkstang for stormaktene.

    Men som vi vet er Høirefolk multikulturelle globalister som i Midtøsten og andre steder skal innføre "fred" med de frykteligste konsekvenser: Afghanistan-Irak-Libya-Syria og Ukraina.

  Multikulturglobalistene er for å avskaffe nasjonalstater og nasjonal identitet/kultur. Alle grep personer av Brendes type tar, ender opp i katastrofer. Vent å se på Ukraina. Det nye Syria,lagt i grus.

  Det er fåfengt, men den eneste parolen må være: Interesser deg for Norges sikkerhet.

Kommentar #10

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Veldig godt sagt og så riktig så riktig!

Publisert over 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Men som vi vet er Høirefolk multikulturelle globalister som i Midtøsten og andre steder skal innføre "fred" med de frykteligste konsekvenser: Afghanistan-Irak-Libya-Syria og Ukraina.

Veldig godt sagt og så riktig så riktig!

Kommentar #11

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ja,

Publisert over 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Arabiske ledere blåser i om flyktningene lever eller dør."

og Galloway er vel en av dem som hadde mest erfaring til å uttale seg som dette, allerede den gang.

Og denne vurderingen har vist seg å holde vann, nå  nesten 55 år etter, selv om talemåtene kanskje er blitt litt mer sofistikert etterhvert.

Hva med å utfordre araberne noe mer på den religiøse låsemekaninsmen deres, i relasjon til landområder. Og  i stedet sørge for  flyktningers og hjemløses behov.                                                    Men religiøse krefter kan en vel ikke konfronteres i storpolitikken.   

Kommentar #12

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Politisk utstillingsvindu

Publisert over 7 år siden

 Det er ikke helt likt i alle arabiske land, men å bure palestinerne inne i flyktningeleire patruljert av etterretningsetater og militær har vært helt bevisst politikk. Altså: ikke inkluder dem,hold dem nede. Dette for å vise fram til verden hvor fæle resultatene av  Israels politikk er.

  Faktisk var Saddam Hussein en av de arabiske lederne som var litt storsinnet med palestinerne. Det var vel  grunnen til at Arafat kom til å støtte hans kriger mot Iran og Kuwait. I Libanon,som gjelder for et slags demokratisk liberalt land, har det sogar vært restriksjoner på hva slags arbeid palestinere kunne ta.

  Dagens situasjon: Israel vil avmilitærisere Gaza og få inn internasjonale styrker.

  Jeg vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte. Hamas er igang med å skaffe seg mere raketter og bygge nye militære tuneller.

  Innen sunniislamsk ungdom fra Marokko til Pakistan/Afghanistan er begeistringen skyhøy over både Hamas raketter mot Israel og erobringene til Islamsk Stat. Halvparten av Jihadgruppene i Pakistan har allerede meldt tilhørighet til islamsk Stat.

  Før eller senere vil Israel angre dypt at de drev og bombet Bashar al-Assads militære fasiliteter. Nå står det jihadister på Golan også.

Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Derfor er partiet viktig Hårstad

Publisert over 7 år siden

Derfor haseter det nå med å etablere det nye partiet Hårstad, bare se på alle intrigene i internasjonal , og norsk politikk, se på skyggespillet. Det er viktig å la ord følge handling Hårstad, ikke "gro fast i stolen", men etabler en politisk plattform. Legg det ideologiske grunnlaget på marxismen-konservatismen, John Stuart Mills tenkning, så favner du bredt.

Kommentar #14

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Norge er med på å opprettholde urett.

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Hva med å utfordre araberne noe mer på den religiøse låsemekaninsmen deres, i relasjon til landområder. Og i stedet sørge for flyktningers og hjemløses behov. Men religiøse krefter kan en vel ikke konfronteres i storpolitikken.

I alle fall bør det fokuseres mer, mye mer, på menneskerettighetene. Også jødene har rett til å leve i trygghet i sin stat Israel.  Og det er begått stor urett mot palestinere som generasjoen etter generasjon må leve i disse “flyktningeleirene” i stedet for å bli integrert i arabiske samfunn. Og denne uretten har også Norge vært med på å opprettholde. Det er derfor vår utenriksminister nå bør gripe inn. Selv om han ikke får flertallet i FN med seg – så bør den meningsløse situasjonen belyses.

Kommentar #15

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Det første vår utenriksminister Børge Brende nå bør gjøre er å ta problemet opp i internasjonale fora.

Når jeg leser hvordan Utenriksdepartementet presenterer Norges engasjement i fredsprosessen i Midtøsten, da tror jeg ikke at man skal forvente at Børge Brende vil føre en annen politikk enn sine forgjengere, og jeg siterer fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2000/engasjement_fredsprosess/2.html?id=275096

(Det britiske) "Mandat-området ble opprettet i kjølvannet av det ottomanske imperiums sammenbrudd under den første verdenskrig.

Immigrantene støttet seg til Balfour-erklæringen av 1917, oppkalt etter den daværende britiske utenriksminister, som tok til orde for et nasjonalt hjem for jødene i Palestina."

Feil. De jødiske Immigrantene støttet seg ikke til Balfour-erklæringen av 1917, av den enkle grunn at dette bare var en erklæring.

Det de støttet seg til var det Palestinamandatet som ble utstedt "av Folkeforbundet til Storbritannia den 29. september 1923," et område som "omfattet dagens Israel, Jordan, Vestbredden og Gazastripen, som tidligere tilhørte Det osmanske rike, og som Folkeforbundet overlot til Storbritannia å administrere i kjølvannet av første verdenskrig som et mandatområde." (Ref.: http://no.wikipedia.org/wiki/Palestinamandatet )

Utenriksdepartementet skriver videre: "Britene prøvde uten hell å balansere mellom araberne og jødene, og overlot til det nystartede FN å finne en løsning."

Tenk det. Men – hvorfor forteller ikke vårt UD at samme år, i 1923, så delte britene opp mandatområdet slik at araberne fikk ca. 77 %, det som i dag heter Det hasjemittiske kongerike Jordan?

I stedet kan vi lese følgende:

"Sionistenes proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden."

Huff og huff! Men – hvorfor "glemmer" UD å fortelle at gjenopprettelsen av Staten Israel ble vedtatt på et møte i FN den 29. november 1947, i henhold til resolusjon 181; en resolusjon som også Norge stemte for?

Og hvorfor "glemmer" UD å fortelle at de arabiske statene stemte imot forslaget i FN?

I stedet forteller UD oss at "proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden"

Den neste setningen i UDs historiske fremstilling er også litt av et tankekors: "Den arabiske liga gikk umiddelbart til militært angrep, en krig Israel kom styrket ut av."

Nå er det mulig at jeg er litt dum oppi hode, men på meg virker en slik fremstilling som om UD er av den oppfatning at det var både forståelig og legitimt at arabiske troppestyrker fra de 5 omliggende arabiske landene Egypt, Jordan, Irak, Syria og Libanon gikk til angrep på Israel den 15. mai 1948.

Det at Israel etter hvert klarte å slå angrepet tilbake, dog med unntak av troppestyrkene fra Jordan som okkuperte Judea, Samaria og de østlige bydeler av Jerusalem i 19 år, (fra 1948 og frem til 1967), det nevnes ikke med ett ord. I stedet skriver UD at dette var "en krig Israel kom styrket ut av"

Av denne grunn er det kanskje ikke så forbausende at UD også "glemmer" å fortelle at i perioden 1948 – 1972, da ble om lag 800 000 jøder kastet ut av sine hjem i arabiske land fordi araberne ikke hadde klart å invadere Israel, ref.: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew_refugees.html

"Of the 820,000 Jewish refugees between 1948 and 1972, more than 200,000 found refuge in Europe and North America while 586,000 were resettled in Israel - at great expense to the Israeli government, and without any compensation from the Arab governments who had confiscated their possessions."

Basert på UDs historiske fremstilling av situasjonen i Midtøsten, så tror jeg det er lite sannsynlig at det blir noen endringer i den nåværende politikken.

Kommentar #16

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Idealisme og realpolitikk

Publisert over 7 år siden

 

         Med all respekt for alle de edle ideer som både Evjen og Leirgulen lufter,men er gutta oppdatert på at de arabisk-islamske institusjonene såsom Organisasjonen av den islamske konferansen (OIC) har et jerngrep på FNs alle institusjoner. Det nåværende FN kan ikke gjøre noe som går mot hele den islamske verden samlet i OIC.

        Jeg angrer jeg ikke samlet på det intervjuet, men etter hukommelsen: den franske undervisningsministeren bestemte å innføre arabisk som sentralt fag i skoleverket. Han ble skikkelig utspurt om dette og han svarer: EU er fullstendig på hæla økonomisk såfremt vi ikke får utviklet tettere relasjoner med den arabiske verden. Nå for noen dager siden var Kong Abdullah av SaudiArabia i Paris og feiret som en stor historisk begivenhet. Men i et sånt uføre som Frankrike befinner seg økonomisk/politisk, er EURABIA deres eneste håp.

     En av Bat Yeors dristigste påstander er at det er ikke EU som har hegemoniet over Arabia, men ARABIA over Europa.

    Like før han forsvant holdt Sarkozy en hemmelig tale til det diplomatiske korps som fant veien til Voltaire network-webb. Der sier han at såfremt ikke Frankrike kan gjenopplive på nytt vis relasjonene til sine gamle arabiske og afrikanske kolonier,er Frankrike fortapt.

  Da sa Merkel: hvis Frankrike skal drive arabisk politikk på enehånd, tar vi Ukraina inn i EU.

  Med all respekt for edel tenkning fra Evjen-Leirgulen, men virkeligheten er nærmest omvendt av det som er  idealistisk mulig: EU (og Norge) ligger på desperat kne foran Arabia og kan ikke på noen måte gjøre en eneste ting som provoserer eller setter Arabia i harnisk.

  Bat Yeors: Europe,Globalization and the coming universal Caliphate fra 2011 anbefales på det sterkeste.

 http://www.voltairenet.org/en

Kommentar #17

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvor vil du ?

Publisert over 7 år siden

Poenget er Hårstad, og du forstår jo ikke ironi, hvor vil du, hva er ditt prosjekt. Du presenterer er masse analyser men med hvilken retning ?

Kommentar #18

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Mangler ved UDs framstilling.

Publisert over 7 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.
Basert på UDs historiske fremstilling av situasjonen i Midtøsten, så tror jeg det er lite sannsynlig at det blir noen endringer i den nåværende politikken.

Dessverre så har du helt rett i det du skriver. Den historiske framstillingen fra UD har mangler. Bl.a. er det helt klart at det som ble Transjordan / Jordan hørte med til området som skulle deles mellom arabere og jøder. Helt fra første verdenskrigs slutt var det en sterk motvilje blant arabere mot at også jødene skulle få landområde. De skulle ikke ha noe som helst. Og det er denne antijødiske holdningen som har ført til den situasjonen som fortsatt er et problem.

Og det var en stor feil at verdenssamfunnet, og da spesielt Vesten som en burde forvente mer av, aksepterte at palestinere ble puttet i “flyktningeleirer” i stedet for å bli integrert i arabiske samfunn.

Det er å håpe at vår regjering ser situasjonen slik den i virkeligheten er – og har mot nok til å ta dette opp i internasjonale fora.

Kommentar #19

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Palestinere vil ikke ha sin egen stat, da de så må anerkjenne Israel sine grenser. Det er bakgrunnen for konflikten.

... da må palestinerene anerkjenne Israels grenser skriver Bye-Pedersen.

Hvilke grenser er det verdenssamfunnet - og palestinere skal anerkjenne? Den grønne linje fra 67? Eller krever Bye-Pedersen at verdenssamfunnet skal anerkjenne Israels okkupasjons grense – og annektering av palestinsk land?

Kommentar #20

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Israel og folkeretten

Publisert over 7 år siden

Noen kjensgjerninger burde være alment kjent av alle som uttaler seg om folkeretten og Israels angivlige brudd på den: Under det Britiske palestina-mandatet ble det bestemt at “Palestina” skulle reserveres utelukkende for opprettelse av et jødisk nasjonalhjem og en fremtidig uavhengig jødisk stat - slik det ble vedtatt på San Remo-konferansen, som fant sted i april 1920. Ingen del av “Palestina” ble avsatt til et arabisk nasjonalhjem eller stat, fordi arabisk selvbestemmelse hadde raust blitt tilgodesett dette store folket andre steder - i Syria,Transjordan, Irak, Arabia, Egypt og Nord- Afrika. Det førte i 1920-årene til opprettelse av de 21 araberstatene som vi kjenner så vel i dag, og som trekker seg over et enormt landområde fra Den persiske gulf til Atlanterhavet.  Folkeforbundet garanterte for det folkerettslige vedtaket på San Remo-konferansen, som FN overtok ved sin opprettelse i 1945. Dette er folkeretten som Israel i dag styrer etter når landets ledere tillater jødisk bosetting i Samaria og Judea, og som verdenssamfunnet, representert ved FN og dens generalsekretær, fordømmer på det kraftigste. Når skalBørge Brende innse at tostatsløsningen er et dødt prosjekt, som kan føre til katastrofe for Israel?

Den kanadiske statsminister Stephen Harper er en ensom svale i den vestlige verden som helhjertet støtter Israel i kampen mot landets fiender som ønsker dem "kastet på sjøen". I Canada er det grupper som vil foreslå statsministeren som kandidat til å få Nobels fredspris. Det hadde vært positivt om noen stortingsrepresentanter her hjemme kunne gjøre det samme? Signaleffekten vil kunne fremme fredsutsiktene i Midtøsten-konflikten, som jo er formålet med prisen.  
Kommentar #21

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nyansering

Publisert over 7 år siden

Egypt og Jordan har diplomatiske forbindelser med Israel og "aksepterer Israel som en stat der jødene kan kjenne seg trygge." Slik sett en god start, Evjen.

Også Tyrkia har diplomatiske forbindelser med Israel. Om de ikke er arabisk, så er de alle fall en særlig viktig muslimsk stat (selv om de offisielt har en sekulær forfatning).

Forøvrig utvises en overdreven tillit til hva Norge og den norske utenriksministeren kan utrette. Et framstøt i internasjonale fora for at arabiske land skal "akseptere Israel som en stat der jødene kan kjenne seg trygge" er sløsing med tid og ressurser. Helt bortkastet.

Det kan imidlertid godt hende at det skjer, men ikke fordi en trønder fra Nardo ved navn Børge Brende har uttrykt ønske om det. They couldn’t care less – for å si det mildt. Hadde bare vært så enkelt…

Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
... da må palestinerene anerkjenne Israels grenser skriver Bye-Pedersen

Ja noe annet blir jo bare tull hvis en ikke skal anerkjenne dagens grenser.

Kommentar #23

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

En fornærmelse mot Fredsprisen

Publisert over 7 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
I Canada er det grupper som vil foreslå statsministeren som kandidat til å få Nobels fredspris. Det hadde vært positivt om noen stortingsrepresentanter her hjemme kunne gjøre det samme? Signaleffekten vil kunne fremme fredsutsiktene i Midtøsten-konflikten, som jo er formålet med prisen.

Relativt sjelden utløser en kandidat-nominasjon til Fredsprisen en spontan motreaksjon om at nettopp denne kandidaten for all del IKKE må få prisen. Men det har Canadas kristensionistiske statsminister, Stephen Harper, oppnådd.

For fire dager siden var det samlet inn 20.000 underskrifter på en henstilling som skal oversendes Nobel-komiteen om at Harper ikke må tildeles prisen. Det ville være a disgrace and an insult overfor fredsprisen om Harper skulle få den, hevder initiativtakerne bak underskriftskampanjen.    

Harper har forøvrig tidligere utløst reaksjoner også fra ekte Fredsprisvinnere: I 2011 fikk han et protestskriv mot utvinning av oljesand i Alberta fra Desmund Tutu, Mairead Maguire, Betty Williams, Adolfo Perez Esquivel, Rigoberta MenchDu Tum, Jose Ramos-Horta, Jody Williams og Shirin Ebadi.

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert over 7 år siden

Nå har vel fredsprisutdelerne gjort sine grove brølere i fullt monn fra før....Hva med Arafat og Al Gore f.eks....?

Nå har visst Egypt foreslått at palestinerne skal få et stort område av Sinai,men da går det jo ikke ut over Israel...og det går vel ikke an ? 

Kommentar #25

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Men jødene skal vekk.

Publisert over 7 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Egypt og Jordan har diplomatiske forbindelser med Israel og "aksepterer Israel som en stat der jødene kan kjenne seg trygge." Slik sett en god start, Evjen.

Også Tyrkia har diplomatiske forbindelser med Israel. Om de ikke er arabisk, så er de alle fall en særlig viktig muslimsk stat (selv om de offisielt har en sekulær forfatning).

Forøvrig utvises en overdreven tillit til hva Norge og den norske utenriksministeren kan utrette. Et framstøt i internasjonale fora for at arabiske land skal "akseptere Israel som en stat der jødene kan kjenne seg trygge" er sløsing med tid og ressurser. Helt bortkastet.

Det kan imidlertid godt hende at det skjer, men ikke fordi en trønder fra Nardo ved navn Børge Brende har uttrykt ønske om det. They couldn’t care less – for å si det mildt. Hadde bare vært så enkelt…

 

Dessverre så viser historia at forsøkene på å jage jødene vekk fra områdene i Midtøsten har vært mange. Derfor er det ikke nok at Israel blir anerkjent som stat – en stat som også gir plass for arabere. Det må også mer til. Israel må kunne anerkjennes som jødisk. Det har verken Egypt eller Jordan gjort. Og i Jordan ble alle jødene rensket ut. I Egypt er mange jøder trengt ut.

Det har vært gjort mange forsøk på å jage jødene ut av området, og fra 1948 flere forsøk på angrep på Israel – der også Egypt og Jordan har vært inne i bildet.

Det den norske utenriksminister kan gjøre er å ta opp saken. For det trengs i høyeste grad en debatt om den antijødiske / antiisraelske holdningen. Og Israel trenger sikkerhet.

Det var en stor feil av det internasjonale samfunn i sin tid at det ikke ble tatt opgjør med det arabiske nazisamarbeidet. Det har fått lov å leve videre – sammen med jødehatet. Dessverre.

Et bilde fra 1948 viser et eldre jødisk ektepar som blir jaget ut fra Jerusalem.  Og teksten er denne:

“Bildet viser de siste jødene som jages ut av det jødiske kvarter i Gamlebyen i Jerusalem av jordanske okkupasjonsstyrker i 1948.  Her hadde de og deres forfedre bodd siden kong Davids dager.  Den jordanske okkupasjonen og etniske utrenskingen av jøder skjedde i strid med FNs vilje og hadde ingen hjemmel i folkeretten.  Nitten år senere vendte jødene tilbake til de frigjorte ruinene av sine hjem og synagoger og bygde dem opp igjen.  Fremdeles mener noen i Utenriksdepartementet at jødenes hjemvendelse er en okkupasjon i strid med folkeretten.  Dette er en skamplett på Norge som reiser spørsmål om hvorvidt vi mener alvor med fordømmelsen av etnisk rensing og Holocaust.”

Kommentar #26

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Mener Evjen at de land (arabiske eller ikke-arabiske) som oppretter diplomatiske forbindelser med Israel implisitt skal anerkjenne Israel som ren jødisk stat? Hva ligger i dette? Hvordan skal det skje? At de arabiske nabolandene aksepterer etnisk rensing av den arabiske befolkningen slik at Israel blir "jøderent" i den omvente betydningen av ordet?

Mener ikke å være retorisk, men jeg er usikker på hvordan jeg skal forstå dette: ”Derfor er det ikke nok at Israel blir anerkjent som stat – en stat som også gir plass for arabere. Det må mer til. Israel må kunne anerkjennes som jødisk.”

Ved at f.eks. Egypt og Jordan har opprettet diplomatiske forbindelser med Israel, har de akseptert landetes slik det er i dag med etniske sammensetning, forfatning og det hele. Hva mer kan de egentlig gjøre?

Kommentar #27

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Er du blind,Evjen?

Publisert over 7 år siden

Som den første vestlige utenriksminister kommer da Brende til Gaza hvor det norske flagget vaier sammen med det palestinske. Norge skal nok engang - denne gang sammen med Egypt - lede giverlandgruppa for å få Gaza opp å stå.

  Utfra den ekstreme kunnskapsløshet som hersker i Norge er jo dette ultrahumansk og Bjørnsonsk. Jeg har heller ikke noe imot at hjemløse får et sted å bo.

  Men i den brutale realpolitikk er det slik at det gir Hamas store muligheter til å rappe "humanitære" penger til å kjøpe våpen,bygge raketter og fortsette byggingene av den militære byen under bakken i Gaza.

  Det fortoner seg for meg som Israel-ledelsen er i totalt forvirring for deres prognoser for utviklingen ramler sammen. En er fristet til å si at den bygget på ønsketenkning og den som driver med sånt, er ille ute.

  Israel trodde at det skulle bli Abbas (utfra enhetsregjeringen av april) som skulle overta Gaza etter Hamas. Men Abbas står svakere enn noen gang,Hamas er populært (80% på Vestbredden).

 Skulle Hamas av smarte taktiske grunner gi makta til Abbas/PA slapp de å ha ansvaret for økonomi og drift av Gaza og kunne konsentrere seg om militærbygging. Dvs: opparbeide seg en status som Hizballah i Libanon,stat i staten.

 Så sier Hamas: såfremt Israel ikke oppfyller de og de krav innen to måneder så kommer det raketter mot Tel Aviv og Jerusalem.

 Jeremi! Og israelerne som trodde de skulle få satt Gaza under avmilitarisering av FN!!!

 Hvorfor Hamas kan spille såpass høyt er i bevisstheten om at ALLE -ALLE Jihadorganisasjoner i hele verden nå iler til for å ruste og styrke Hamas. Sammen med Islamsk Stat - som også vokser eksplosivt- er det nå Hamas som er "in" på den globale Jihadscenen!

 Og i det miljøet har man fulgt Hadia Tajiks parole om å skaffe seg kunnskap om islam og Koranen.

 Og til slutt: Børge Brende er ikke typen på en utenriksminister. Han er mere å betrakte som en idealistisk verdensforbedrer av den typen som steller istand tragedier på løpende bånd på grunn av naivitet og kunnskapsløshet. Naturligvis ikke tilsiktet.

   Brende i Palestina og Ukraina er en katastrofe. Russisk presse mener at han har lovet Kiev militær opprustning. Svært alvorlige saker hvis det er riktig. Ber Norge,under Brende,  om juling?

Kommentar #28

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Til Arne

Publisert over 7 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Ved at f.eks. Egypt og Jordan har opprettet diplomatiske forbindelser med Israel, har de akseptert landetes slik det er i dag med etniske sammensetning, forfatning og det hele. Hva mer kan de egentlig gjøre?

Her må en selvfølgelig legge historia til grunn - og en må også ha evnen til å tenke framover i tid.  Jødehatet ligger dessverre fortsatt dypt forankret i diverse arabiske og islamske miljø.  Dette gjelder også hos arabere i staten Israel.  Hvis disse kommer i flertall en gang i framtida, så er det meget stor sannsynlighet for at det går ut over jødene.  Derfor er det helt forståelig at Israel vil ha et jødisk flertall - også i framtida.

Kommentar #29

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Flertall

Publisert over 7 år siden

@Helge: Derfor er det helt forståelig at Israel vil ha et jødisk flertall - også i framtida.

Her blir formuleringen en god del annerledes enn utgangspunktet. Det er bra.

Ja, Israel ønsker at jødene skal utgjøre et flertall også i framtiden. Det er naturligvis viktig for dem og det er forståelig. Jeg har ikke oppfattet at f.eks. Egypt og Jordan har reservert seg mot et slikt ønske – og nødvendigvis da også en slik politikk.

Forøvrig er dette det samme ønsket som de fleste nordmenn har for Norge – at vi skal utgjøre et etnisk og kulturelt flertall av befolkningen i overskuelig framtid. Her kan det tenkes at Thomas Hylland Eriksen ser dette annerledes, men det får stå sin prøve.

Kommentar #30

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Ti grader lidelse . . .

Publisert over 7 år siden

Rabbiner Leon av Modena sa det slik:

“Ti grader lidelse ble gitt universet.  Israel fikk ni, resten av verden en.”

Fortsatt er ikke Israel akseptert av Den Arabiske Liga som en stat der jødene kan være trygge.  Og bl.a. Hamas har utslettelse av Israel som mål.

Hvorfor vil ikke vår utenriksminister ta dette opp internasjonalt ???

Det burde være en selvfølge at også Israel og jødene kan leve i trygghet - som alle oss andre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere