Marte Bauge

6

Gjem alkoholen - for barnas skyld

Når man lover å jobbe mer med tiltak og virkemidler for bedre psykisk helse og tiltak mot rus, er det et dårlig trekk å legge til rette for billigere og mer tilgjengelig alkohol.

Publisert: 3. sep 2014

Kjære Erna Solberg, i din nyttårstale 2013/2014 snakket du varmt om behovet for å tilrettelegge for mennesker med psykiske lidelser i arbeidslivet og ellers. Du understreket i talen hvor viktig det var å ta tak i problemer og utfordringer på områdene. Talen din gjorde meg glad. Jeg tenkte at endelig ville det bli større fokus på feltet alkohol/rus/psykiatri. Du var lite spesifikk i hvilke tiltak det skulle satses på, men den var likevel troverdig. 

Snart et år er gått, og lite har skjedd. En ting som forundrer meg er at regjeringen til tross for den flotte nyttårstalen har gjort det lettere å selge billig sprit til nordmenn på taxfree og ellers. Jeg skjønner at du og de andre i regjeringen hadde de beste intensjoner når taxfree-kvoten ble økt med to flasker vin. Alkohol skaper god stemning for mennesker uten alkoholavhengighet, tilgang til billigere alkohol gir flere velgere og stjerne i boken for politikere som deg. Problemet er bare at når man lover å jobbe mer med tiltak og virkemidler for bedre psykisk helse og tiltak mot rus, er det et dårlig trekk å legge til rette for billigere og mer tilgjengelig alkohol.

«En ødelagt barndom kan sette dype spor, en bra barndom varer hele livet».

Dette var dine ord. For Per på 8 år som har en alkoholisert far hjelper det veldig lite at pappa får kjøpe mer sprit på taxfree etter en Sydentur. En slik handletur kan få store konsekvenser for Pers hverdag i flere uker fremover. Ved å gjøre det lettere for foreldre å kjøpe billigere alkohol glemmer regjeringen en særlig sårbar gruppe. Så mye som 100 000 barn i Norge har en far eller mor med et alkoholproblem. For disse barna består store deler av hverdagen i å gjemme/lete etter sprit og ølflasker, finne på unnskyldninger for hvorfor far eller mor er full, ta seg av småsøsken når foreldrene drikker, rydde opp etter foreldrenes «fyllekuler», gå mellom foreldre som krangler og slåss som følge av alkohol. 

Mange barn gruer seg til helger og ferier fordi det er da foreldrene drikker mest. Det medfører også skam og usikkerhet for et barn å se sin egen omsorgsperson, beruset til alle døgnets tider. For mange barn som vokser opp med alkoholikere er søndag den beste dagen i uken, nettopp fordi tilgangen på alkohol er begrenset. «Selv om pappa alltid er sur på søndag er det likevel fredelig»

 Det følger av FNs barnekonvensjon artikkel 3 at «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn«. Å vedta lover som gjør at folk kan kjøpe mer og billigere sprit og alkohol er absolutt ikke til det beste for de barna som lever i alkoholiserte hjem. Gjennom sin alkoholpolitikk mener jeg dagens regjering svikter disse barna.

Selv om myndighetene har satt inn noen tiltak som tilsynelatende hjelper skulle jeg likevel ønske at du Erna, og regjeringen, gikk inn for en enda strengere alkoholpolitikk av hensyn til barnas beste. En god start ville vært å vedta lover som ikke åpnet for at det skal bli lettere for folk å få tak i sprit. Å la vinmonopolet ta over taxfreesalget ville vært et egnet tiltak i tråd med det du snakket om i talen din på nyttårsaften. Alkohol ville blitt enda mindre synlig enn i dag. Avinor har nylig bestemt at alkoholutsalget på Gardermoen skal flyttes. Dette er et positivt tiltak som kan føre til at folk drikker mindre.

Det pågår nå en kampanje «Jeg ser deg» i regi av Blå Kors hvor folk oppfordres til å si fra dersom man ser at et barn har det vondt hjemme. Dette er et viktig tiltak som det er bra at det satses på. Vi trenger flere slike kampanjer, og flere organisasjoner som Blå Kors. Politikerne har likevel mulighet til å gå inn for flere midler til tiltak som informerer om de skadevirkninger alkohol og rusmisbruk fører med seg. Organisasjoner som jobber med alkoholforebygging må få økte midler. 

 Ikke minst er åpenhet på skoler om foreldres alkoholmisbruk og rusmisbruk viktig for barn. Mange tror de er alene om problemene, og føler dyp skam over familien sin, og det de opplever hjemme. Du oppfordret til åpenhet i talen din Erna.  Jeg oppfordrer deg nå til å gjøre dine ord fra nyttårsaften 2013 om til konkrete handlinger – for barnas skyld. 


Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Tror nok det kan bli en tøff utfordring for Høire når de sitter i regjering med FRP.

Tidligere hadde Høire en verdikonservativ forankring som nå er forlatt til fordel for liberalismen. Det betyr ikke at de er mindre gode mennesker enn før, heller ikke er de stort bedre,  men altså ikke så lett å stramme inn på ting, selv om det er svært så fornuftig og fremtidsrettet med tanke på de barn som opplever akkurat det du beskriver.

Om 10-20 år er disse barna (ikke alle selvsagt) skadete voksne med behov for helsehjelp, på grunn av egne utfordringer. Det er da, dersom vi skal følge logikken, samfunnsgagnlig siden innstramming av tilgjengeligheten for alkohol ikke er det. Sikkert billigere også, fremdeles i følge den samme logikken.

Sårbare skal altså betale prisen - igjen. Og hvor er Krf?

Solbergs troverdighet vil jeg ikke mene noe om, men  det fremstår som  litt  luftboller og ventesuppe for de som lever i problemene idag.

Jeg vet ikke hva som skal til før politikerne tar informasjonen de har på alvor. Og enda mer alvorlig blir det når vi ser på det større rusbildet - som i tillegg til alkohol oversvømmer oss.

Vi må jo fortsette å prøve å påvirke. Rus er en  trussel mot manges hverdag, både barn og voksne. Og fortjener et stort fokus fra alle ansvarlige partier. Og at fagre løfter blir til realiteter.

Takk for et godt innlegg!

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Mange tiltak som gjenstår

Publisert rundt 7 år siden

Tvang fungerer godt for å beskytte vedkommende og andre. Pårørende må lyttes bedre til. Det vil alltid være et eller flere barn involvert i en drikkers familie.

Hvorfor skal den edru hel tiden ta ansvaret? Belastningene det medfører vil også bidra til at barna lider.

Jeg vil drikke, sier den alkoholiserte, og hevder at de kan sjonglere mellom alt uten konsekvenser.

En runde hos psykiater vil de ikke ha, dit kan kona dra. Hun er både heks, troll, gal, masete og prektig, må vite. 

De fleste mennesker i Norge i dag er så velutdannet at de inderlig godt vet hva de gjør.

Det er også noe med hva man vil bli tatt for.

Ære og status?

En av årsakene til at kristendommen står svakt i Norge er dens forbud om umoral.

Hvis man ikke bekjenner seg til en tro, må ikke viljen til forbedringer være der. 

Du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet.

Du skal ikke begjære din nestes eiendom, hans ektefelle eller noen som hører din nærmeste til.

Du skal ikke lyve.

Du skal ikke stjele.

Hvorfor glir vi bort i fra disse kjente termene?

Er de utenfor comfortsonen?

Gjemt for atferden? 

 

 

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
En av årsakene til at kristendommen står svakt i Norge er dens forbud om umoral.

Nei. Kristendommen står svakt i dag fordi folk har bedre tilgang til ordentlig informasjon. Informasjon og viten slår ihjel gamle gjettninger og påstander hver dag som helst. Og forbud mot umoral? Syntes faktisk kristendom i stor grad har stått for nettopp intoleranse, diskriminering, hykleri OG umoral jeg... Der hykleriet er at de tror denne påståtte gudens lover og regler lager noen god moral...

 

 

 

Så hvis NOEN misbruker alkohol så skal ALLE lide for det? Hva da med bilkjøring? Skal alle forbys biler fordi noen misbruker bilen til å kjøre for fort og dreper noen eller er det bedre sånn det er i dag? Hve med TV titting og spill? Skal vi alle forbys TV og spill fordi noen misbruker dette? Er det et sånt samfunn vi skal satse på, et forbuds samfunn der de "rettskafne" er de få som ikke berøres av dette?

Forbud hverken er eller blir løsningen her, vi må nok til med en helt annen lut om vi skal kjempe i mot misbruk av ymse ting, men da på en måte som ikke straffer de som ikke misbruker dette... Greit nok å ønske forbud, men isteden for å faktisk gjøre noe med problemet skyver man det bare videre, for alkohol vil folk få tak i uansett... NOE kan vi da lære av forbuds tiden i USA? Eller tror dere som er for et forbud at forbud vil hjelpe?`Da har dere gjort deres "jobb" liksom og så er det opp til lov og orden å gjøre resten, mens folk er minst, om ikke mer, drita fulle?

Skulle ønske at en av dere kunne peke på noen positive utslag av forbud... Ikke bare si forbud og tro at det vil hjelpe, men også hvordan vi skulle stoppet folk fra å brenne hjemme, både privat og høyst illegalt i store kvanta og hvordan det vil stoppe et misbruk. Kan dere det? Altså reelt og ikke bare ønskedrøm?

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Du skal ikke lyve.

Du skal ikke stjele.

Hvorfor glir vi bort i fra disse kjente termene?

Hva er det du innbilder deg egentlig? At folk stjeler noe mer i dag eller lyver noe mer i dag fordi vi ikke tror på noen gamle påstander i en bok? På tide å våkne litt å kjenne duften av kaffen i Brasil tror jeg, for jeg har det stikk motsatte inntrykket. Ingen jeg kjenner hverken lyver eller stjeler, de er tvert i mot tvers imellom ærlige mennesker.

Men fordi de ikke tror på mytene om jesus så tror du at de stjeler og juger? Jøss, hvor tar du slikt i fra Tove?

 

For min egen del, og for gutta mine forlanger jeg ærlighet, altså ikke lyve ikke stjele, være ærlig. Lever etter regelen at man ikke trenger å si ALT (noen ting er sårende og trenger derfor ikke å nevnes) men det som sies SKAL være sant. Og jeg trenger ikke å true hverken meg selv eller gutta mine med tanke politiet ala kristendom for å være ærlig, det holder å se seg selv i speilet og SELV vite hva man har gjort og hva man står for, da de aller fleste jeg vet om ikke liker å se en uærlig person i speilet.

Så hvordan du klarer å komme frem til at man trenger å tro på mytene om jesus for å være ærlig for stå på din egen kappe av uvitenhet, da det IKKE går noen automatikk i at man juger og stjeler selv om man ikke tror på eldgamle myter og overdrivelser! Tenk deg litt om før du sier noe slikt er du snill.... Er litt kjedelig når du stempler alle som ikke tror på bibelen som tyver og kjeltringer, spesielt når du ikke har hold i dine påstander...

Kommentar #5

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

2 og 4 år

Publisert rundt 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
Mange barn gruer seg til helger og ferier fordi det er da foreldrene drikker mest. Det medfører også skam og usikkerhet for et barn å se sin egen omsorgsperson, beruset til alle døgnets tider. For mange barn som vokser opp med alkoholikere er søndag den beste dagen i uken, nettopp fordi tilgangen på alkohol er begrenset. «Selv om pappa alltid er sur på søndag er det likevel fredelig»

Det følger av FNs barnekonvensjon artikkel 3 at «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn«. Å vedta lover som gjør at folk kan kjøpe mer og billigere sprit og alkohol er absolutt ikke til det beste for de barna som lever i alkoholiserte hjem. Gjennom sin alkoholpolitikk mener jeg dagens regjering svikter disse barna.

Takk for godt og velskrevet innlegg.

Siden  1950 har jeg vært opptatt av kamp mot rusmisbruk. Det var det året min ektefelle og jeg ble enige om å  bli totalavholdende. Av hensyn til de to barn vi da hadde på 2 og 4 år. Vi trodde på eksemplets makt. Samtidig som vi hadde måttet ta oss av en nittenåring (barnehjemsbarn og bortsatt på gård i bygda jeg fungerte som lensmann ).

Derfor blir jeg skuffet hver gang poltikerne åpner alkoholkraner i steden for å føre en restriktiv ruspolitikk.  Denne gangen hadde jeg forventning til den ny regjeringen som lovte å satse på rus og psykiatri. Foreløbig synes jeg det smakler løftebrudd.  "Reis kjerringa" kjære politikere.

Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Kald beregning

Publisert rundt 7 år siden

Bilene glir gjennom 60- sonen i 90 km/timen. Passasjersetet er ikke komfortabelt. Observasjonen skjerpes. Plutselig stopper bilene foran. Føreren reagerer ikke. STOPP. Det rister i bremsene og bilen stopper rett før det smeller. Sinnet kommer." Hva i alle dager"? "Hold kjeft. Jeg så alt sammen. Ikke noe å skrike for". "Akk, ja. Så det gjorde du., liksom, din løgner".

Hjem går det i 135 km/t. Bilen passerer alle andre som "kryper" av gårde langs veien. God tur.

Jeg liker ikke umoral. Den gjør vondt. Smeller i hodet som innbildte, ikke ioniserende varmestråler.

Placebo?

Alle leverandører innbiller menneskene at alkohol er avslappende, godt og nødvendig.

Den letter stemningene.

Den anspente angsten eller den krenkende virkeligheten?

Nå er det frihet som gjelder.

Hva skal man bruke den til?

Hykleri?

Selvdestruktiv atferd for monstre som nyter å skade andre.

Lovverket skal ikke nøre opp under dysfunksjonell atferd.

Det har regjeringen hovedansvaret for.

 

 

 

Kommentar #7

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Ikke bruk barna som dekke for din egen agenda, Bauge.

Publisert rundt 7 år siden
Marte Bauge. Gå til den siterte teksten.
En ting som forundrer meg er at regjeringen til tross for den flotte nyttårstalen har gjort det lettere å selge billig sprit til nordmenn på taxfree og ellers.

Jeg lurer på hvordan Marte Bauge ser det for seg at det har blitt lettere å selge alkohol?

Bauge skrev så dette: "Jeg skjønner at du og de andre i regjeringen hadde de beste intensjoner når taxfree-kvoten ble økt med to flasker vin." - Vel, her er forutsetningen at de reisende ikke kjøper tobakkskvoten sin. Gjør de det, så er fortsatt tollkvoten på vin den samme.

Så skrev Bauge dette: "Alkohol skaper god stemning for mennesker uten alkoholavhengighet, tilgang til billigere alkohol gir flere velgere og stjerne i boken for politikere som deg." - Har alkoholprisene gått ned???  Nytt for meg.

Bauge fulgte opp med dette: "Problemet er bare at når man lover å jobbe mer med tiltak og virkemidler for bedre psykisk helse og tiltak mot rus, er det et dårlig trekk å legge til rette for billigere og mer tilgjengelig alkohol." - Igjen, har alkoholen blitt billigere? - Og har alkoholen blitt mer tilgjengelig? 

Så skrev Bauge dette: "For Per på 8 år som har en alkoholisert far hjelper det veldig lite at pappa får kjøpe mer sprit på taxfree etter en Sydentur." - Nei, tollkvoten på sprit har ikke økt!

Og så fortsetter Bauge med å gjenta de samme feilaktige påstandene om "billigere" og "mer tilgjengelig" alkohol.

Så kom en "anektode", mest sannsynlig kreert om at det liksom skulle være slik at alkoholikerne ikke kjenner til vinmonopolets åpningstider. Uff for en smørje!

Så utla Bauge denne Rasmus Berg-logikken: "Å vedta lover som gjør at folk kan kjøpe mer og billigere sprit og alkohol er absolutt ikke til det beste for de barna som lever i alkoholiserte hjem. Gjennom sin alkoholpolitikk mener jeg dagens regjering svikter disse barna." 

Dagens regjering fører den samme alkoholpolitikken som tidligere regjeringer har gjort. Alkoholen har ikke blitt billigere etter at vi for et år siden fikk en ny regjering. Og vi har ikke fått økt tilgjengelighet. Taxfree-butikker har eksistert lenger enn det Bauge har levd. Altså er det ikke noe som kan lastes den nåværende regjeringen.  Det eneste de har gjort er å innføre en regel om at de som ikke bruker tollkvoten på tobakk, kan "veksle inn" denne til 1,5 liter ekstra vin.

Så kan det synes som at Bauge går i surr mellom begrepet "taxfree" og "tollkvoter". Hun skrev dette: "Å la vinmonopolet ta over taxfreesalget ville vært et egnet tiltak i tråd med det du snakket om i talen din på nyttårsaften." - Vel, forsvinner taxfree-butikkene, så består likevel tollkvotene. De reisende kan likevel kjøpe sin tollkvote både på flyet/båten og i det landet de reiser dra. Det er som oftest billigere, enn å handle på taxfree-butikken på Gardermoen. 

Så skrev Bauge dette: "Avinor har nylig bestemt at alkoholutsalget på Gardermoen skal flyttes." - Å???  jeg som trodde at Avinor heller ville sørge for at reisende som ikke ville inn i butikken kunne gå utenom... 

Vel, det synes på meg som at diverse alkoholskeptikere her på Verdidebatt virkelig et problem med å føre edruelige argumenter for sin sak. Hva er galt med å være etterrettelige, da???

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere