Guttorm Ihlebæk

10

MF - en bibelskole?

Professor Øyvind Norderval skriver i VL 01.09 et innlegg om "Menighetsfakultetet ved en skillevei". Han forteller oss at "Menighetsfakultetet har som offentlig høyskole tatt skrittet fra å være en bibelskole til å ble en akademisk institusjon."

Publisert: 2. sep 2014

Det er grunn til å anta at Norderval mener at dette har skjedd etter at MF fikk status som "offentlig høyskole". Det betyr at da jeg studerte der i årene fra 1962-71 så var institusjonen en såkalt "bibelskole". Dermed var de lærerne jeg hadde "bibelskolelærere". Nå kan man selvsagt spørre hva som er galt med bibelskolelærere, men Norderval mener vel bare å si at lærerne ikke var vitenskapelige nok. Det undrer meg litt at en professor i kirkehistorie kan fremsette en slik påstand. Jeg spør: hva manglet Sverre Aalen, Leiv Aalen, John Nome, Carl Fr. Wisløff, Guttorm Myklebust, Anders Jørgen Bjørndalen, Magne Sæbø, Ivar P. Seierstad, Edwin Larsson, Andreas Aarflot m. fl. av teologisk vitenskapelig kompetanse innen sine fagfelt? Stod noen av dem tilbake i forhold til samtidige professorer på Universitetet? Jeg mener at Norderval dessverre fremviser en arogant holdning overfor de som her er nevnt og flere av deres etterfølgere.

Kommentar #1

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Sjølvkritikk!

Publisert rundt 7 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.
hva manglet Sverre Aalen, Leiv Aalen, John Nome, Carl Fr. Wisløff,

Eg har sitert frå studieplanen for MF 1964, der leselista rekna opp fleire 

verk av MF-teologar.

So kom ei lista av andre, med intro: "Bør leses med kritikk"!!

Kva skal ein kalla slikt?? Akademisk??

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Nå tilbes kunnskapens tre

Publisert rundt 7 år siden

Bibeltroskapen ofres.

Hva med å opprette presteseminar som er løsrevet fra det sekulære forskningsmiljøet?

Det er prester vi mest av alt trenger, ikke akademiske smutthullsarbeidere i teologi.

Kommentar #3

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Akademisk

Publisert rundt 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
So kom ei lista av andre, med intro: "Bør leses med kritikk"!!

Kva skal ein kalla slikt?? Akademisk??

Sønnesyn trenger mange spørre- og utropstegn for å uttrykke seg. Han spør om det å oppfordre til kritisk lesning kan kalles "akademisk" når det står i en litteraturliste der annen litteratur enn fakultetets egen produksjon blir presentert. Men Sønnesyn vet nok at "kritisk lesning" er en grunnleggende holdning for en akademiker. Han forsøker vel å antyde at MFs lærere på 60-tallet med sin oppfordring i litteraturlisten var redd for at studentene skulle sluke litteratur som inneholdt andre holdninger og meninger enn det de selv stod for. Der mener jeg Sønnesyn tar feil. Både i egen litteratur og i forelsninger opplevde jeg for min del at professorene ga god innføring i andre teologers synspunkter. Men selvsagt forsvarte de sine egne posisjoner. Og disse posisjonene var ikke alltid sammenfallende i professorkollegiet. Opposisjon og frisk debatt kunne man også ofte oppleve etter forelesningene. Jeg opplevde det akademiske nivået som høyt. Det falt meg aldri inn at noen professor mente at man ikke også skulle lese hans egne bøker med kritikk. Det blir derfor helt feil å karakterisere MF på den tiden som en "bibelskole", slik Norderval gjør, og som Sønnesyn synes å henge seg på. Jeg viser forøvrig til professor Harald Hegstads svar til Norderval i VL 04.09. Det er svært klargjørende i så måte.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere