Per Steinar Runde

229

Det avisene ikkje fortel om overgrepsskandalen i England

Leiaren i VL i dag handlar om at tusenvis av engelske barn har blitt valdtekne, 1600 berre i byen Rotherham (120 000). Men kven overgriparane er, får vi ikkje vite.

Publisert: 30. aug 2014

Multikultur, islam og barn som sexslavar

I ein kommentar i går hevda eg at media ikkje gjer jobben sin i saker som gjeld innvandring, asyl og islam. Der må ein bruke andre kjelder for å få vite kva som faktisk skjer. Eit aktuelt eksempel er omtalen av overgrepsskandalen i England, der tusenvis av jenter er valdtekne av muslimske menn, stort sett med pakistansk bakgrunn. Dette har gått føre seg i fleire tiår utan at politi og barnevern har våga å gripe inn. HRS har skrive om saka fleire gonger, og i 24. mars i år hadde rights.no på nytt ein artikkel, "En knusende rapport", med slik ingress:

"Politisk korrekthet fra myndighetenes side har tillatt muslimske pedofile gjenger å misbruke barn straffefritt i mer enn to årtier, konkluderer en omfattende ny studie. ”Easy meat: Multiculturalism, Islam and Child Sex Slavery”, viser hvordan ”alle” visste hva som foregikk, enten det handler om politi, sosialarbeidere, lærere, journalister, naboer eller politikere. Man snudde ryggen til barna i frykt for å bli stemplet som islamofob eller rasist."

Leiarartikkel i Vårt Land utan sentrale fakta

HRS bygde dette siste oppslaget på Søren Kerns artikkel, "UK: Child Sex Slavery, Multiculturalism and Islam", som igjen tok utgangspunkt i rapporten med nesten same namn. Saka er så ekstrem at riksavisene i Noreg ikkje kunne unngå å skrive om ho. Seinast i dag er dette tema for leiarartikkelen i Vårt Land, der det korrekt står: "I en rapport som er blitt laget for kommunestyret i Rotherham, hevdes det at i perioden 1997 til 2013 ble minst 1400 barn under 16 år offer for grufulle overgrep som voldtekt og menneskehandel."  Og vidare erkjenner avisa: "Overgrepene er så mange at man umiddelbart tenker at her har sentrale personer både i barnevernet og i politiet ikke gjort jobben sin."  Men kva med Vårt Land sjølv? Har avisa sjølv gjort jobben sin, når leiaren manglar ei kvar opplysning om kven overgriparane er, som er det mest spesielle i saka i tillegg til omfanget av dei groteske overgrepa! Skandalen vart 26. august også omtalt i VG, som ikkje var stort likare ved berre å antyda at nokre av overgriparane kunne vere "asiatar". Men i dag har iallfall Nina Hjerpset-Østlie fått inn ein korrigerande kronikk, "Sviket i Rotherham", i denne avisa. Saka er i to artiklar også kommentert på rights.no, her og her. På document.no skreiv sosialantropologen Rolf Scott om same rapporten 27. august, under overskrifta "Voldtekt i multikulturens navn".

Skuggeside av muslimsk kultur?

Overgrep mot barn er sjølvsagt ikkje einsidig knytt til pakistanske eller muslimske miljø. Slikt går føre seg i dei fleste, og leiarskribenten i Vårt Land finn det passande å nemne Den katolske kyrkja.Men altså ikkje pakistansk-britiske gjengar, som i denne saka var dei skuldige. Tysdag, 26. august viste NRK eit program om "Pakistans gategutter", som i stor grad vert misbrukt seksuelt. Og i boka "Drageløperen" skildrar Khaled Hosseini også valdtekt av eit barn i Kabul, Afghanistan, politisk korrekt nok med son til ein innvandra tysk nazist som overgripar. I rapporten ovanfor står det også om gjengvaldtekter av tusenvis av truskuldige jenter i Nederland, der menn med marokkansk bakgrunn står for omlag 40% av overgrepa. Det kan difor synest som om dette er ei generell skuggeside ved muslimsk kultur, og Kern refererer nokre punkt frå rapporten som kan tenkjast å vere årsaka til dette.

Likebehandling?

I frykt for å bli kalla "islamofobe" eller rasistar våga ikkje britisk politi eller barnevern å ta tak i desse sakene. Denne forsøminga blir nok kritisert av norske media, men årsaka til ho blir ikkje nemnt. I staden er media sjølv like feige. Dette gjeld både Dagbladet, VG og Vårt Land. I NRK vart overgriparane visstnok nemnt så vidt i Dagsrevyen, men ikkje i seinare sendingar. Framleis skal innvandrar generelt og muslimar spesielt skjermast, for dei er per definisjon "svake" grupper. I praksis er dei siste faktisk nokså dominerande og høgrøysta. Vi høyrer knapt eit ord om og frå andre innvandrarar.

 

1 liker  
Kommentar #51

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Godt å høyre

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Guds Rike trenger ingen ting fra denne verden, verken makt, penger, ideer eller beskyttelse

at di menigheit ikkje tek inn kollekt eller på anna vis tiggar pengar.

Kommentar #52

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jeg er fri som fugelen

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
at di menigheit ikkje tek inn kollekt eller på anna vis tiggar pengar.

Ikke noe problem, fordi jeg går ikke i noen menighet.

Kommentar #53

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Østens byer hadde en liten port som åpnes for en kort stund når den store porten stenges for kvelden. Den lille porten kalles for nåløyet. Med visse vanskeligheter kunne en kamel komme seg gjennom denne, men først etter at en hadde lesset av den alt. Kamelen var det største dyret jødene kjente.

då er det berre for dei rike å kvitte seg med siste krone. Med andre ord er det lett for ein kamel å kome gjennom nålauget. Rart at Jesus då gjorde eit nummer av det.

Men det vert lite omtala i media. Samansverjing?

Kommentar #54

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er greitt

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Ikke noe problem, fordi jeg går ikke i noen menighet

då er det med deg som for meg, vi utaler oss berre på vegne av oss sjølve. Fint det med nålauget, forresten. Du gjorde meg skikkeleg letta. Tenk om eg døydde før eg hadde skreve over til etterkomanarane det eg eig. Men ein kamelport kan eg alltid kome meg igjennom.

Kommentar #55

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Media

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
då er det berre for dei rike å kvitte seg med siste krone. Med andre ord er det lett for ein kamel å kome gjennom nålauget. Rart at Jesus då gjorde eit nummer av det.

Men det vert lite omtala i media. Samansverjing?

Nei, det er ikke lett.

Media? Hvilken media er det som du har i tankene?

Media på Jesu tid eller hva?

Kommentar #56

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jesus endret ikke selv verken de sosiale, politiske eller økonomiske forholdene i Palestina

det er knapt mogleg å finne andre opplysningar om han enn det som står i Evangelia, og det er religiøse skrifter som ikkje legg særleg brett på historiske fakta.

Merkeleg forresten dersom han helbreda alle sjuke som kom i hans veg. Var der mange som helbreda alle sjuke på den tida? Vekte opp døde, osv?

Det står det ikkje mykje om i media.

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, der ser du

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
En viktig grunn til at Jesus ikke er nevnt i det vi har av samtidige bøker, er at man for å bli omtalt, måtte være kjent og av interesse for leserne. Også i det første århundre skjelnet en til salgstallene. Mens Jesus levde, var han lite interessant for det store romerske publikum. Han virket bare i tre år, og det stort sett utenfor de store byene.

samansverging mot Jesus. Journalistar og historieskrvarar er seg sjølv like same kva tidsalder ein lever i. No visste ikkje eg at historikarar skildra si samtid fakta for å verte rike.

Kommentar #58

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Media på Jesu tid

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det står det ikkje mykje om i media.

Da må jeg spørre deg om igjen hvilken media?

På Jesu tid?

Kommentar #59

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Da må jeg spørre deg om igjen hvilken media?

På Jesu tid?

Kva er din definisjon av media?

Kommentar #60

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Spørsmålet

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kva er din definisjon av media?

Det var ikke det som var spørsmålet.

Kommentar #61

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg må då få vite

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke det som var spørsmålet.

kva du meiner med media? Var der ikkje reiskap for spreiing av informasjon for to tusen år sidan? 

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Da må jeg spørre deg om igjen hvilken media?

Korleis definerer du media? Er det ikkje alt som spreier nyhende og informasjon av ymse slag? Er det berre NRK og aviser som gjer det? 

Kommentar #63

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Media på Jesu tid

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Korleis definerer du media? Er det ikkje alt som spreier nyhende og informasjon av ymse slag? Er det berre NRK og aviser som gjer det?

Helt klart.

Men på Jesu tid levde de i en helt annen kultur enn vi gjør. På Jesu tid så de helt annerledes på skrifta og media enn det vi gjør i dag. Vi lever i en skriftkultur. På Jesu tid derimot var skrifta primitiv, noe sekundært som til nød kunne brukes til å sette opp regnskap og forretningsavtaler. Ordet var altså talen, ikke skrifta.

Og Jesus brydde seg sannsynligvis ikke så mye om skriften. Han var opptatt av samtalen, akkurat som Platon og Sokrates.

Med dette i tankene så er det kanskje ikke så rart at ikke Jesus florerte i mediene.

Kommentar #64

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Østens byer hadde en liten port som åpnes for en kort stund når den store porten stenges for kvelden. Den lille porten kalles for nåløyet. Med visse vanskeligheter kunne en kamel komme seg gjennom denne, men først etter at en hadde lesset av den alt. Kamelen var det største dyret jødene kjente.

25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. 
I dette verset bør vi for det første se bort fra den lesemåten som erstatter «kamel» (gresk: «k‡meelon») med «tau» eller «kabel» (gresk: «k‡milon»). Den lesemåten er begrunnet i bare noen få, og svært sene, manuskripter. Og lydspranget fra «etha» til «iota» skjedde i gresk språk først hundre år etter nytestamentlig tid. 
For det andre bør vi se helt bort fra teorien om en byport som angivelig het «nåløyet» og som var så trang at kamelen måtte knele. Kameler kan ikke gå når de kneler. Og noe slik byport fins det ikke spor etter på Jesu tid. 
Nei, Jesus mener nok dette verset akkurat så radikalt som det lyder. Og selv om det bor humor i Jesu ordbruk, er saken, som vi ser av fortsettelsen, dypt alvorlig: 
26 Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? 
27 Men Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud.For alt er mulig for Gud! 

http://www.dagen.no/Innenriks/En_rik_en_kamel_og_et_n%C3%A5l%C3%B8ye-15633

Kommentar #65

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ferdig med den saken

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.
I dette verset bør vi for det første se bort fra den lesemåten som erstatter «kamel» (gresk: «k‡meelon») med «tau» eller «kabel» (gresk: «k‡milon»). Den lesemåten er begrunnet i bare noen få, og svært sene, manuskripter. Og lydspranget fra «etha» til «iota» skjedde i gresk språk først hundre år etter nytestamentlig tid.
For det andre bør vi se helt bort fra teorien om en byport som angivelig het «nåløyet» og som var så trang at kamelen måtte knele. Kameler kan ikke gå når de kneler. Og noe slik byport fins det ikke spor etter på Jesu tid.
Nei, Jesus mener nok dette verset akkurat så radikalt som det lyder. Og selv om det bor humor i Jesu ordbruk, er saken, som vi ser av fortsettelsen, dypt alvorlig:
26 Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst?
27 Men Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud.For alt er mulig for Gud!

Dette er allerde blitt forklart, Vågnes, i kommentar 50.

Kommentar #66

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Dette er allerde blitt forklart, Vågnes, i kommentar 50.

Nei, du snakka om byporten. Det er tydelig at det ikkje er det forfattaren av bibelverset siktar til, det ser vi av apostlane sin reaksjon. Byporten kan du berre gløyme seier ekspertane. Den forklaringa er laga for å trøyste dei rike. Og guds hjelp er lunefull om ho i det heile fins.

Kommentar #67

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Sov godt!

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Nei, du snakka om byporten. Det er tydelig at det ikkje er det forfattaren av bibelverset siktar til, det ser vi av apostlane sin reaksjon. Byporten kan du berre gløyme seier ekspertane. Den forklaringa er laga for å trøyste dei rike. Og guds hjelp er lunefull om ho i det heile fins.

Nå må du slutte å tulle. Tror det begynner å bli sengetid for deg.

«Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» (Matteus 19,24).

Østens byer hadde en liten port som åpnes for en kort stund når den store porten stenges for kvelden. Den lille porten kalles for nåløyet.

Kommentar #68

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

"Hvorfor stanset ingen overgrepene"

Publisert nesten 7 år siden

Det er NRK-korrespondent i Storbritannia, Gry Blekastad Almås, som stiller dette spørsmålet i si 'ytring' på nrk.no i dag. I ingressen gjev ho svaret i kortform: "Frykten for å stigmatisere kan ha ført til ødelagte liv i den engelske byen Rotherham. Nå spør mange om feilslått frykt for rasisme førte til den katastrofale overgrepssaken."

I nest siste avsnittet med overskrifta "Et politisk minefelt" står dette:

"Men det er flere instanser og etater, altså voksne mennesker, involvert i barns liv. Hvorfor reagerte ikke lærere, kommuneansatte, lokalpolitikere? Og nå kommer vi til det som er virkelig vanskelig: Alle overgriperne i Rotherham er muslimer av pakistansk opprinnelse, skriver kommentator Allison Pearson i the Telegraph. Alle bortsett fra en. Ofrene deres var stort sett hvite briter.

Dermed har overgrepssakene blitt et minoritetspolitisk vepsebol. Et minefelt for lokal integrering. Pearson spekulerer i om risikoen for å tape muslimske stemmer har ført til Labours handlingslammelse i Rotherham. Hun siterer Rotherhams parlamentsmedlem fra 1994 til 2012, Denis MacShane, som innrømmet overfor BBC at «det var en kultur for at man ikke ville ødelegge den gode stemningen i det multikulturelle felleskapet. Og kanskje, som en sann Guardian-lesende venstreliberaler, ville jeg ikke ta for hardt i».

Det antydes også at enkelte kommunestyremedlemmer med pakistansk bakgrunn skal ha bedt sosialarbeidere avsløre hvor jentene gjemte seg for overgriperne. Andre politikere blir anklaget for å dysse ned at det er et grunnleggende problem at det er snakk om pakistanske menn som forgrep seg på etnisk britiske barn. Ungdomsarbeidere forteller at de ble bedt om å holde tett om den etniske bakgrunnen til overgriperne, av hensyn til felleskap og samhørighet. Og The Times refererer anonyme kilder som forteller at kommunen selv skal ha fjernet opplysninger om overgrepene fra ett av sine kontorer, for at de som gransket forholdene ikke skulle få innsikt i den etniske og religiøse bakgrunnen til overgrepsmennene."

Når sjølv NRK no vågar å kome med grufulle detaljar, og i tillegg med antydningar og sitat frå anonyme kjelder, burde vel Vårt Land og andre aviser iallfall kunne skrive kven som stod bak  overgrepa. For som ein ser av ingressen var det i ly av minoritetsvern og folks frykt for rasisme at desse reelt sett rasistiske overgrepa kunne skje, same grunnar som norsk presse truleg har for å skjule sanninga i denne saka for lesarane sine.

Kommentar #69

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Pressens egne regler

Publisert nesten 7 år siden

Runde spør hvorfor avisen Vårt Land ikke kan fortelle sannheten. 

Det har vel noe å gjøre med at regelverket media følger må opp til revisjon før eller senere. 

Særlig i kriminalsaker bør en unngå å opplyse om visse forhold.

 

Kommentar #70

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Det er dypt sjokkerende. Selv fikk jeg nyss om denne skandalen for ei god stund siden gjennom et vennskap med en brite (som er halvt pakistansk og halvt walisisk - og er en kristen). Han har vært - og er - veldig oppgitt over britisk politikk versus en del innvandrere, f.eks. i denne saken. Særlig blir alt som angår islam og muslimer tatt på med silkehansker. Når islam eller muslimer blandes inn i negative hendelser etc. reagerer britiske myndigheter og media med å framstille islam enda bedre enn før, og gi mange klapp på skuldrene til de skyldige. Dette som en kort gjengivelse av hva min venn tidligere har delt. Antakelig vil det britiske folk våkne opp fra drømmestadiet nå, i lys av denne skandalen som det nesten er umulig å fatte omfanget av. Ikke uventa er det britiske arbeiderpartiet en sentral brikke i det hele, med all sin politiske korrekthet, noe vi dessverre også ser mye av i vårt eget land.

Kommentar #71

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Rule the blames

Publisert nesten 7 år siden

   TV2 hadde i  dag en større reportasje om overgrepsskandalen i England.   Etter mitt syn er det  et understatement å kalle dette  en skandale.  Rasistisk motivert kjønnsterrorisme er bedre.  

Det kommer  fram at  redselen for fysisk hevn fra denne mobben er en medvirkende årsak til tausheten fra de ansvarlige og andre som var vel kjent med svineriet.  I tillegg til angsten for å bli stemplet som rasist eller enda verre - islamofob.  Engelske byer har også sine politiske partier der folk som gjerne vil bli valgt skal velges.  En legger seg ikke ut med  store skarer av den muslimske velgermassen ved å  påpeke at en del av deres disipler følger Koranen litt for bokstavelig. 

Kommentar #72

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Overgriparar og forbrytarar

Publisert nesten 7 år siden

er som rovdyr, dei leiter etter det lettaste byttet og dei svakaste dyra vert offer.

Når muslimske overgriparar ikkje forgrip seg på muslimske jenter så er vel den naturlege årsaka at muslimske foreldre passar på ungane sine, særleg jentene. Born i tradisjonelle engelske familier/einslege mødre frå sosial lavstatus gjeng mykje på rakstedans utan tilsyn frå foreldrene. Å sleppe  orbrytarar/overgriparar laus på dei gjenten det her er snakk om, er som å sleppe reven inn i eit hønsehus. Det gjeld uten omsyn til kva religiøs bakgrunn forbrytarane har.

Det same mønsteret går igjen også i vårt samfunn. Seksualforbrytarar forgrip seg på byttingar og forsvarslause som dei kan fange i sitt nett.

Det som er uforståeleg for meg er at det ikkje vart teke normale tiltak frå politiet si side dersom gjentene melde frå om desse seksualforbrytelsane. Dei offera det her er snakk om skulle vere vel kjende med engelsk rettssystem.

I dag var det eit innslag på BBC. Politi, politikarar og tilsette med ansvar for slike saker legg seg flat og det er duka for skikkeleg oppvask og avgangar.

Men spørsmålet er også: Kar var foreldra som skulle ta vare på ungane?

Kommentar #73

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kar var foreldra som skulle ta vare på ungane?

Ja, Elias Per, det er et grunnleggende spørsmål.

Det fremgår at dette var jenter fra fattige områder og familier. Rus og fattigdom kan være noe av forklaringen for at foreldrene ikke maktet å ta vare på dem, noen av dem var under barnevernet og hadde allerede en fortvilet livsstil og -situasjon. Årsakene er nok mange og sammensatte. Dersom det er mulig, kan vi jo håpe at alle involverte kanskje lærer noe - for livet av denne tragedien. Hvor dyp den er, synes jeg illustreres best ved den unge piken, Laura Wilson,  17 år, som ble knivdrept av en av overgriperne. 2 måneder etter at hun hadde født en liten pike. Hva vil livet by på for henne....

Kommentar #74

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Med det oppslaget dette har fått

Publisert nesten 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Hvor dyp den er, synes jeg illustreres best ved den unge piken, Laura Wilson, 17 år, som ble knivdrept av en av overgriperne. 2 måneder etter at hun hadde født en liten pike. Hva vil livet by på for henne....

vil eg tru at ungen kan få eit betre liv enn mora. Slikt vekkjer medkjensle og kan få gode folk til å ta affere.

Den britiske pub-kulturen ein finn hjå lågare sosiale grupper i UK fører mykje elende med seg og er ikkje miljø som skapar gode heimar, det er i alle fall sikkert.

Kommentar #75

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Slikt vekkjer medkjensle og kan få gode folk til å ta affere.

Åja, desidert...Også er det slik for denne lille jenten at heller ikke hun slipper unna sin historie. Men er det kloke mennesker rundt henne, og det får vi tro, så vil hun kunne å et liv uten for mye skygger av dette.

.Jeg kjenner ikke pub-miljøet i UK noe særlig, men du har sikkert rett i at det fører til mye elendighet for både den enkelte og deres familier. En tragedie av uante dimensjoner er dette ...

Kommentar #76

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

!

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
There is no longer any debate about what happened in Rotherham. A major British town was turned into a rape camp.

!

Kommentar #77

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det som er uforståeleg for meg er at det ikkje vart teke normale tiltak frå politiet si side dersom gjentene melde frå om desse seksualforbrytelsane. Dei offera det her er snakk om skulle vere vel kjende med engelsk rettssystem.

Det er da klart at du har svært ved at forstå - det ville kræve at du erkendte den racistiske undertrykkelse, som udgår fra venstrefløjen og resten af PK-brigaden.

Du må da kunne forstå at sådan handler en racistisk statsmagt.

Det er det samme i Sverige, hvor jeg lige læste om en pige i samme aldersgruppe, som anmeldte at hun for anden gang var blevet overfaldet af muslimske drenge og som resultat fik at kommunen har oprettet en 'familiesag', som vil føre til en 'familieundersøgelse'. Drengene forduftede ud af historien og focus kom på pigen.

Det generelle i denne form for racisme er at ofrene bliver anset som forbryderne af staten - de afslører jo statens monumentale svigt af sine primære opgaver og at dette svigt sker på et racistisk grundlag.

Den slags vil enhver ideologisk statsdannelse undertrykke. I England og Sveriges tilfælde er det socialdemokratisk ideologi, som står for undertrykkelsen og racismen.

Kommentar #78

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Har du vurdert

Publisert nesten 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er da klart at du har svært ved at forstå - det ville kræve at du erkendte den racistiske undertrykkelse, som udgår fra venstrefløjen og resten af PK-brigaden.

om du er ute på bærtur? Dine vurderinger virker noe forskrudde.

Kommentar #79

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Indremisjonen neste Vågnes ?

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Den britiske pub-kulturen ein finn hjå lågare sosiale grupper i UK fører mykje elende med seg og er ikkje miljø som skapar gode heimar, det er i alle fall sikkert.

Sier du det Vågnes, jada jeg vet ikke du går på "sjapper", personlig stikker jeg alltid innom en Pub når jeg er i Storbritannia, er jeg i England blir det som oftest noe paint of bitter, er det snakk om Scotland så blir det noen glass lager, og når jeg var i "statene" gikk jeg på "The Tavern". Ærlig talt Vågnes du ter deg som om du skulle aspirere til medlemskap i indremisjonen.

Hva vi ser i England er subkulturer av øst-asiatisk opprinnelse med sin noe merkelige holdning eller forhold til sex. Du er jo sjømann du må jo selv ha sett slikt. Så noe slikt i Egypt en gang, ei egyptisk jente gikk kledd etter europeisk skikk og gatas unge gutter agerte tullinger, trakkasserte henne og forfulgte henne. Vi snakker om kulturer som har et problem i forhold til seksualitet, dette har lite å gjøre med den britiske arbeiderklassens Puber. De laveste trinnene på den sosiale stigen i den britiske arbeiderklassen er utbrent og ødelagt av sine livsforhold, boforhold, arbeidsløshet og motløshet mer enn sine Puber.

Kommentar #80

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

???

Publisert nesten 7 år siden

Er det noe man bruker når man skal male fanden på veggen?

Kommentar #81

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Dustekulturen og fremmedkulturen.

Publisert nesten 7 år siden

Det er ikke bare i England at autoritetene er livredde for å  bli kalt rasister ! Jeg siterer fra Dagbladets oppslag i dag:

(Dagbladet): June (19) gikk til legen med halsbetennelse og ble undersøkt i underlivet. Legen skyldte på forskjeller mellom Norge og Iran og snakket om kulturforskjeller med psykiater så fikk han autorisasjonen tilbake.        

Både psykiateren og legen bør sparkes etter min mening. Og aldri få sine jobber tilbake.     En annen overgripende lege  har gått til sak  for  å få tilbake lisensen.   Han skylder også på kulturforskjellene.  Og jeg som trodde at distansen ned til underlivet for uvedkommende var ennå større der nede i muslimland. Jeg har sett  fremmedkulturelle  menn følge kona si  inn  på legekontoret her i Norge. Jeg tar høyde for at det kan skyldes språkproblemer.  Men -  hvor dustete har vi lov til å bli når det gjelder fremmedkultur ?    Legen fikk  jobben tilbake !                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kommentar #82

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Legen fikk jobben tilbake !

Det var vel det!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere