Karl Johan Hallaråker

46

Gje muslimane tid

Vi har fått eineståande sjangse til å føra samtale med moderate muslimar i Noreg. Den dialogen må ikkje Hege Storhaug eller andre få øydeleggja. Dobbel kommunikasjon må alltid avslørast, men å ta folk på alvor er første bud for truverdig ssamtale.

Publisert: 29. aug 2014
Demonstrasjonen mot radikal islam i Oslo sist veke har engasjert mange også i ettertid. Meiningane er som vanleg delte og til dels motseiande. Vårt Land fortel 29 aug at moderate muslimar slit med å bli trudd, og dei blir mistenkte for dobbel kommunikasjon. Eg tillet meg å nemna at eg sa m.a. følgjande i eit foredrag i Bergen torsdag 28 aug. - kvelden før eg las oppslaget: Nå må vi gje muslimane tid. I lys av grunnlovsjubileet veit vi at også kristne gjorde grove feil i 1814 med jødeparagrafen som m.a. stengde jødar, munkeordnar og jesuittar ute. Den kristne historia opp gjennom århundra er heller ikkje berre ideal for oss. Idag kan vi seia at det er i det kristne Vesten at religionsfridom er reell. Reell religionsfridom er at samfunnet og staten verner dei som skifter tru og religion. Her har islam langt igjen. Vi kan ha mange utfordringar til muslimar i Noreg også framover. Men i dette korte innlegget vil eg adressera oppmodinga til både kristne og andre av god vilje i vårt land: Vis moderate muslimar tillit og ta dei på alvor med det dei verkeleg seier og gjer. Eg er samd med dei forskarane som åtvarar om konsekvensane om folkeopinionen handlar uklokt. Det norske folk må ikkje vera medskyldige i å driva usikre og skuffa muslimar over i dei radikale sine hender! Det kan bli katastrofalt for mange!
Kommentar #51

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Eric Voegelin...

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Mange av disse unge radikaliserte ser ut til å ha en viss sans for gnostisime, sett på denne måten. :)

så tilhængere af utopiske ideologier, der vil bygge Paradis på Jord, som en slags moderne gnostikere - vrede over at være født ind i en beskidt verden, som de derfor vil rense med ild og svovl - og overbeviste om egen overlegne indsigt i disse misforhold og deres løsning.

Jeg tror kun det var oplysningsideologierne han tænkte på, men det kan nok også passe på den moderne ideologiserede islamisme, som har optaget elementer fra oplysningsideologierne kommunisme og fascisme.

Kommentar #52

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Gnosis

Publisert over 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
vrede over at være født ind i en beskidt verden, som de derfor vil rense med ild og svovl - og overbeviste om egen overlegne indsigt i disse misforhold og deres løsning.

Så kan det betraktes ja. Martyrene tillegges i praksis en større innsikt i hva Allah befaler og hvem Allah er enn de som vegrer og heller vil vente en smule lenger, gjennom denne dødsskyggens dal, på å komme dit de egentlig hører hjemme.

(Oi, dette skulle visst ha vært en kommentar til Hadjia Tajiks kronikk annetsteds på dette forumet).

Kommentar #53

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Fremmede fjordmenn som inspiratorer og forførere

Publisert over 7 år siden

Hvem synes TV2 egentlig norske myndigheter bør frykte mest – fem unge radikaliserte norske menn, tre av dem konvertitter, eller ideologene som forfører dem?

Hvorfor avslører ikke media i stedet predikantene som hentes hit og sprer hatideologi, og ikke minst: Hvorfor avslører de ikke hvem som inviterer disse predikantene?

IS blir beskrevet i media som tidenes mest grusomme krigere. Ut fra den beskrivelsen burde noen snart være interessert i å avsløre bakmennene; ideologene.  (Hege Storhaug HRS )

Det er noen som ikke bør gis hverken tid eller rom i Norge.  Vi har lest om fjordmannen og  hans ideer som angivelig inspirerte ABB til å utføre sine grufulle handlinger. Han er ikke levnet mye ære.  Men fanatiske muslimer har carte blanche som forelesere  i  norske moskeer.  Rabita -mosken, der den ikke ukjente Bazim Gozlan er sentral  ga således åndelig påfyll til morderen fra Nairobi. Uten at synderlig mange tør å bry seg.  

Når det gjelder prostitusjon, så er det avgjørende viktig å  sette søkelys på bakmennene. Det bør i høy grad også gjelde  utøvere av isizmen. Vi skal gi moderate muslimer tid. En anbefaling må være at de nekter  fanatikere adgang til moskeene.  Med  sin giftspredning uten interesse for moderate mennesker. 

Kommentar #54

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Martin Luther og kritisk lesning

Publisert over 7 år siden

Islam trenger modige ledere som tørr å oppfordre til kritisk lesning av Koranen,  som forstår at islam trenger en reformasjon/opplysningstid.  Det ser vi tegn til i Oslo for tiden, og det er stort! Så enig med trådstarter,  gi de moderate tid og støtte!

Kommentar #55

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Tid til hva?

Publisert over 7 år siden

Hege Storhaug peker på hvor radikaliseringen foregår, i moskeene, og hvem som er lærermesterne. "Ville det ikke blitt ramaskrik om norske kirkesamfunn huset terrorister og jihadister?"

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere