Karl Johan Hallaråker

46

Gje muslimane tid

Vi har fått eineståande sjangse til å føra samtale med moderate muslimar i Noreg. Den dialogen må ikkje Hege Storhaug eller andre få øydeleggja. Dobbel kommunikasjon må alltid avslørast, men å ta folk på alvor er første bud for truverdig ssamtale.

Publisert: 29. aug 2014
Demonstrasjonen mot radikal islam i Oslo sist veke har engasjert mange også i ettertid. Meiningane er som vanleg delte og til dels motseiande. Vårt Land fortel 29 aug at moderate muslimar slit med å bli trudd, og dei blir mistenkte for dobbel kommunikasjon. Eg tillet meg å nemna at eg sa m.a. følgjande i eit foredrag i Bergen torsdag 28 aug. - kvelden før eg las oppslaget: Nå må vi gje muslimane tid. I lys av grunnlovsjubileet veit vi at også kristne gjorde grove feil i 1814 med jødeparagrafen som m.a. stengde jødar, munkeordnar og jesuittar ute. Den kristne historia opp gjennom århundra er heller ikkje berre ideal for oss. Idag kan vi seia at det er i det kristne Vesten at religionsfridom er reell. Reell religionsfridom er at samfunnet og staten verner dei som skifter tru og religion. Her har islam langt igjen. Vi kan ha mange utfordringar til muslimar i Noreg også framover. Men i dette korte innlegget vil eg adressera oppmodinga til både kristne og andre av god vilje i vårt land: Vis moderate muslimar tillit og ta dei på alvor med det dei verkeleg seier og gjer. Eg er samd med dei forskarane som åtvarar om konsekvensane om folkeopinionen handlar uklokt. Det norske folk må ikkje vera medskyldige i å driva usikre og skuffa muslimar over i dei radikale sine hender! Det kan bli katastrofalt for mange!
Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Ord i rette tid

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Vis moderate muslimar tillit og ta dei på alvor med det dei verkeleg seier og gjer.

Helt enig i dette. Vi må ta moderate muslimer på alvor dersom det skal være håp om konstruktiv dialog. Samtidig må vi ikke være naive i forhold til de delene av konservativ eller puritansk islam som er inkompatible med vestlige samfunn.

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tid til hva

Publisert over 7 år siden

Det islam i Norge har behov for er stemmer innad i de kulturene som har islam som kulturell religion stemmer som taler for at det er helt greit at man forkaster religionen. At man kan leve et godt liv uten religion, skifte til en annen religion eller rett og slett forme egen eller eksiterende religion slik man måtte ønske. Alt selvfølgelig innenfor norsk lovgivning som er landets lover og som går forran religiøse lover.

Det er ekstremister der det finnes mennesker. Hva som driver mennesker inn i ekstremismen har vel egentlig ikke noen entydig svar. Hadde søndagsskolen vært tingen for Anders B. B. Det kan jo virke som om mange mener så når man mener at moskeene er løsningen mot kulturmuslimske ekstremister. 

Den dagen DNK, IR og DMT går ut å sier at selv om dere er født inn i vår kultur er det ingen ting som tilsier at dere skal forbli der. Dere er frie mennesker og det er deres valg om dere velger å videreføre og utvikle deres foredres religiøse kultur eller velger å ta med dere det dere finner bra og godt og forkaste det dere ikke synes er godt for dere. Vi vil uansett støtte dere i deres valg. 

Da kan man snakke om firhet og individets valg uten tvan i religionen. Man kan selvfølgelig gi religionene tid men det fordrer at man er villige til å vente på resultater i ganske mange generasjoner. Slik vi kan lese om endringene og utviklingen i Norge. De som startet kampen mot religiøs tvang i dette landet er døde for lengst, de opplevet aldri at det de kjempet for ble realitet. 

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Så skjøre er de da vel ikke

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Det norske folk må ikkje vera medskyldige i å driva usikre og skuffa muslimar over i dei radikale sine hender! Det kan bli katastrofalt for mange!

Usikkerhet og skuffelse gjør vel ikke mennesker automatisk til drapsmaskiner.  

Men jeg er enig i at vi skal behandle alle mennesker med respekt og omsorg.

Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

På åremål ?

Publisert over 7 år siden

  En ny Arnulf Øverland med noe a la  "Islam, den ellevte landeplage"  bør holde sine frustrasjoner i tømme. En ny politiker og tung samfunnsdebattant som Trygve Bull  med aggressive angrep på imamer og muslimer bør holde  kjeft i fremtiden.  Jeg er ikke i tvil om at Hallaråker har rett om det skal bli et aldri så lite håp om at den dystre utviklingen kan snu.   Vi går inn i gummisålenes epoke.  Det blir tøft i et samfunn der ytringsfriheten var en selvfølge.  Og vi får håpe at oppgående muslimer forstår at de  har bosatt seg i et land der andre regler opprinnelig gjaldt.  Før de kom.  Altså om noen tidligere oppsittere  tråkker over streken. 

Kommentar #5

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Styrt av redsel ?

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Vi har fått eineståande sjangse til å føra samtale med moderate muslimar i Noreg

Da vil jeg be Hallaråker om å definere hva er moderate muslimer og hvordan vil han forklare disse ?

Kjenner Hallaråker Islam og Koranen så godt at han kan kjennetegne denne ?

Jeg mener personlig at vi skal behandle og velsigne alle mennesker med respekt og gi de mat og beskyttelse de som trenger det uansett trosrettning .

Men når det kommer til at vi skal oppgi vår kultur bøye unna med vår tro og livsyn da er det godt ett stykke for langt , da er det gjesten som har tatt boligen i eie og lengte etter å kaste huseieren på dør for å overta huset .

Om de mener noe med integrering og tilpassning har tidspunktet for å vise dette aldri vært rettere enn ..... nå .

Slik som debatten raser på alle medier nå om dagen og årsak til radikalisering der syndebukker skal hentes frem og avkles for å få betale , for at de ikke har gjort nok for dem .

Men sannheten er at det er ikke bare i Norge de lar seg radikalisere , men i hele skandinavia og resten av europa .

Det er den Islamske ideologien som er grunnlaget og noen fredens og kjærlighetens gud er dette ikke , det viser deres handlinger i MØ.

Jeg ønsker meg ikke ett samfunn hvor det er oss og dem , men ballen er kastet over til den muslimske del av befolkningen for de er ansvarlig for terrorfrykten de har påført det Norske folk som tok de imot og delte alt de hadde .

Men når de til å med får kjøre rundt i vår hovedstad med disse og svinge med disse krigsfanene sine  og rope ut islamsk propaganda uten at noen tar bladet fra munnen og sier ifra ?

Så Hallaråker mener at de skal få så mye mer tid til å smuldre opp og ødelegge vårt demokrati ?

De har hatt 40 år nå . 

Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Men i dette korte innlegget vil eg adressera oppmodinga til både kristne og andre av god vilje i vårt land: Vis moderate muslimar tillit og ta dei på alvor med det dei verkeleg seier og gjer.

---

Enig.  Bra innlegg.

Endring krever tid.  Og muslimer kommer til å endre seg.  Kulturell ballast ser ut til å være seig materie, det er mye som holder igjen, som følelse av identitet og tilknytning til historie.  På vegen fram går vi andre i dialog med dem, roser det som roses bør, og kritiserer det som kritiseres bør.  Men da må vi samtidig være åpne for selv å motta kritikk.  Naturligvis.

"Det kristne vesten" som Halleråker snakker om har brukt lang tid på å komme dit vi er idag.  Det er nok å minne om at det fram til midten av 1800-tallet i Norge var forbudt ved lov å ha religiøse samlinger uten en ordinert prest til stede.  Til ettertanke.

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Vi har fått eineståande sjangse til å føra samtale med moderate muslimar i Noreg. Den dialogen må ikkje Hege Storhaug eller andre få øydeleggja. Dobbel kommunikasjon må alltid avslørast, men å ta folk på alvor er første bud for truverdig ssamtale.

Godt innlegg, Hallaråker.

Kommentar #8

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Tid og islam

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Reell religionsfridom er at samfunnet og staten verner dei som skifter tru og religion. Her har islam langt igjen.

Mener du at islam har langt igjen til reell religionsfridom? Mener du at muslimer mener at islam har langt igjen til reell religionsfridom?

Man skal vel lete lenge etter å finne muslimer som sier og virkelig mener at islam har langt igjen før reell religionsfridom kan finne sted innenfor islam.

Og: Er det samfunnet som må endres før muslimer kan si at islam nå endelig har kommet så langt at islam gir reell religionsfrodom?

Hvilke samfunn i så fall gjelder dette? Vårt eget? Islamske land, her og der?

Kan islam forandres? Hvem kan endre islam? "Islam" sier: Det er ingen tvang i religionen.

Kan islam komme lenger enn dette? Manglende (mulighet for) tvang i religionen synes å ha blitt det nye islamske credo par exellance i mange deler av verden nå.

Det kan ta veldig lang tid før det ikke blir noen tvang i religionen. Men fint at du mener at vi bør gi muslimer her i Norge litt mer tid, uten tvang. Spørs hvor lang tid de vil gi hverandre, både her og der. Og det er vel dette spørsmålet som uroer mange muslimer fremfor noe, akkurat nå. De færreste står i skvis mellom bestandig og uforanderlig. De fleste vil tro og mene at det uforanderlige er absolutt eller ufravikelig norm og om dette har det vært strid innen islam i de siste 1400 år.

Litt lite sannsynlighet for at samfunnsforholdene i Norge skal kunne endre på dette i uoverskuelig fremtid. Men selvfølgelig: Tilsynelatende kan dette skje i morra, allerede.

Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 7 år siden

En test på om moderate muslimer vil beskytte ungdommer og andre gjerdesittere mot radikalisering bør være interne og massive protester mot at importerte mullaher av den typen som sprer hat og død og sharia-ønsker  over mottagelige sinn  får adgang til land og moskeer.  Jeg har hittil ikke hørt at slike har blitt nektet hverken talerom eller hjerterom i moskeene de har besøkt.  Dette kan vel ingen andre enn muslimene selv regulere.  Det skal bli spennende å se hvordan de vil bruke tiden de skal få.

Kommentar #10

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Ein ny respons

Publisert over 7 år siden
Min visjon for samfunnet er demokratiet - det reelt livssynsopne samfunn - vegen mellom dei to totalitære grøftene teokratiet og sekularismen. Eg meiner elles at vår (norske) kristne og humanistiske arv er beste ballast for at eit slikt samfunn kan veksa på sann inkluderande måte. Vi treng ein stad å tolerera ut frå, sa tidlegare datadirektør Apenes ein gong. Som eg skreiv i innlegget, meiner eg klart at sann test på religionsfridom er samfunnet sitt vern av dei som skifter religion og livssyn. Det har vi i Vesten der kristendommens verdiar ligg til grunn. Vi har det ikkje i muslimske land som Pakistan, Saudii-Arabia m fl - der vi høyrer om drap og tortur for personar som forlet islam. (Dette skal norske muslimar sleppa å svara for). Det er viktig å høyra imamer og andre muslimar ta avstand frå slik ideologi i opplæring av sine born og unge.. Eg såg protestmarsjen i Oslo som eit positivt teikn. Moderate muslimar fortener å bli tekne på alvor. Når vi kjenner den kristne kyrkja si historie, skal vi vera litt audmjuke og tolmodige - særleg i eit grunnlovsår der vi ikkje kan løyna jødeparagrafen som held jødar, munkeordnar og jesuittar ute. Mi oppsummering er altså denne: Eg ønskjer å løfta fram kristendommens kulturelle (sivilisatoriske) betydning i folket vårt. Det er beste grunnlag for sann og ekte to-vegs toleranse. På det grunnlaget kan vi også føra samtalar med moderate muslimar. Det kan utvikla vårt fleirkulturelle samfunn, og det kan betre enn konfrontasjon verna mot både radikal islam og andre ytterlegåande strømningar.
Kommentar #11

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Hvem fortjener å bli tatt på alvor?

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Moderate muslimar fortener å bli tekne på alvor.

Oppsummert, altså, du skriver og mener:  

… sann test på religionsfridom er samfunnet sitt vern av dei som skifter religion og livssyn ... at dette ikke skjer overalt i den muslismke verden skal norske muslimar sleppa å svara for …

Spørsmål: Hvorfor skal norske muslimer slippe å svare for dette, når kristne- eller vestlige mennesker overfor de fleste muslimer og overfor den muslimske verden,  må svare for nesten enhver misære både vestlige og muslimske samfunn har å stri med? 

Det er viktig å høyra imamer og andre muslimar ta avstand frå slik (ekstrem) ideologi i opplæring av sine born og unge … 

Spørsmål: Det kunne ha vært interessant å høre hvor langt du er villig til å gå i oppfordringen til å ta avstand fra opplæring til ekstremisme blant barn og unge og hvordan du kunne tenke deg å få sikkerhet for at slik påvirkning ikke vil finne sted. Og i så fall: Hvilken «motgif»t skal settes inn? Og hvem som skal ha ansvaret for at motgiften virkelig settes? 

Eg såg protestmarsjen i Oslo som eit positivt teikn.

Spørsmål: Ser du på det relativt skrinne fremmøte av muslimer i protesten som et positivt eller negativt tegn? Eller tenker du mest at det var positivt at så mange presumtivt ikkemuslimer stilte opp? 

Moderate muslimar fortener å bli tekne på alvor. 

Spørsmål: I hvor stor grad bør da ekstreme muslimer tas på alvor? De utgjør en liten brøkdel av det muslimske miljøet, men utgjør en trussel som ikke står i forhold til antallet. Bør ikke da de ekstreme tas mer på alvor enn de moderate? (Jeg ser bort fra PST’s antatte «engasjement».) 

Når vi kjenner den kristne kyrkja si historie, skal vi vera litt audmjuke og tolmodige - særleg i eit grunnlovsår der vi ikkje kan løyna jødeparagrafen som held jødar, munkeordnar og jesuittar ute.

Spørsmål: Er ikke dette inkommensurable kontekster? Hvorfor skal historiske fakta legges til grunn for og danne mønster i en aktuell toleransestrategi overfor muslimene i dag? 

Eg ønskjer å løfta fram kristendommen … Det er beste grunnlag for sann og ekte to-vegs toleranse … På det grunnlaget kan vi også føra samtalar med moderate muslimar ... 

Spørsmål: Fordi du mener at kristendommen er bedre eller langt overlegen som tro og religion enn islam og at den muslimske verden, spesielt i Norge, bør foretrekke eller anta kristendommen fremfor islam – både moderat og ekstrem islam? Hvorfor forresten føre samtaler med grupper du fra før av går ut fra er helt enige med deg? Hvorfor dialog når den ifølge nå så mange protestentusiaster ikke lenger trengs? Har ikke muslimene nå kollektivt vist hvor de står? Skal man ikke gå ut fra at muslimene er i stand til å feie for egen dør, både overfor moderate pikebarn og mer radikale?  

Det kan utvikla vårt fleirkulturelle samfunn, og det kan betre enn konfrontasjon verna mot både radikal islam og andre ytterlegåande strømninga 

Spørsmål: Mener du at det er et  uttrykk for god toveistoleranse når Faten Husseini høylydt og for en hel verden stolt erklærer at Profetens Umma – og IS – dyrker djevelen og ikke Allah og at de vi havne i helvete, ut fra slik hun forstår Koranen, hadith og sunna? 

Mener du – hvis du ser henne som intolerant eller ekstrem i denne sammenhengen – at hun er blitt «oppdratt» feilaktig i sine miljøer? Bør de imamene som deltok i protestmarsjen nå gå ut å fordømme Faten og hennes uttalelser og be henne trekke tilbake sine påstander? 

Hypotetisk, men dog: Vil du se det som uttrykk for ekstremisme om f esk Faten, - eller noen av hennes sympatisører og trossøstre - som nå er blitt verdenskjent for sin motstand mot ekstremisme og vold, i nær fremtid dro til Irak eller Syria for å kjempe på shiamuslimenes side mot den sunnimuslimske IS? 

Eller vil du anse et slikt valg for på en god måte å illustrere hva toveistoleransen din  kan innebære og muliggjøre?  Ville din eventuelle fordømmelse av et slikt valg utløse ensidige krav om respekt og toveistoleranse?

Til slutt: Anser du Gohzlan, som var en av talerne foran Stortinget, for å være en ekstremist, og altså ikke en moderat muslim, når han tydelig antyder at Hamas angrep på Israel var legitimt?

Og når han faktisk sammenligner Israels forsvar med Anders B. B’s terror og udåd på Utøya?

(Selv om han kan ha beklaget sammenligningen). 

Hvem vil du oppfordre til å føre toveistoleranse og dialog eller «samtalar» med Gohzlan hvis du mener han er ekstrem, og representerer ekstremister?

Kommentar #12

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Motstand=Bevegelse.

Publisert over 7 år siden

De må gjerne få tid, men du mener vel ikke at vi skal forholde oss passive og tause i påvente at noen tar ansvar?

Som alle andre må de tåle motstand. Det er vel slik man oppnår bevegelse? Redselen for at noen skal radikaliseres av motstand er neppe verre enn faren for at for mye tålmodighet og handlingsrom forårsaker at man blir stående på stedet hvil?

Kommentar #13

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Kan vi se gjennom fingrene på ideologien Islam?

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Eg ønskjer å løfta fram kristendommens kulturelle (sivilisatoriske) betydning i folket vårt. Det er beste grunnlag for sann og ekte to-vegs toleranse. På det grunnlaget kan vi også føra samtalar med moderate muslimar.

Hadia Tajik ville ha seg frabedt at hun var muslim light. Hun var muslim. Muslimer står for det koranen sier, enkelt og greit.

Muhammed var Allahs sendebud. Han var en krigsherre som la under seg hele Saudi-Arabia. Han drepte alle som ikke ville følge ham på sine krigstokter. 700 jøder ble avlivet siden de ikke ville konvertere.

Kan vi som kristne eller ateister se igjennom fingrene på den krigerske ideologi som islam har i seg. Jeg bare spør?

Kommentar #14

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Til Hallaråker #10

Publisert over 7 år siden

Så teokrati og sekularisme (sic) er to totalitære og motsatte "grøfter"?! 

Det er mulig han har Stalin og tilliggende herligheter i tankene, men i vanlig språkbruk er det kun teokrati som med noe rimelighet kan kalles totalitært.

Se f.eks.: https://snl.no/sekularisme

Kommentar #15

Lars-Arne Høgetveit

18 innlegg  14 kommentarer

Kunnskap skal styr

Publisert over 7 år siden

Det er på høy til at flere debatanter laster ned boka til Sigurd Opdahl:

http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm  

- og setter seg inn i opphavet til menneskerettighetene. Nå er flere innlegg i saken her preget av alvorlige mangler og farlige feil mht kunnskap.

Opdahl skrev sin bok få år etter at verden hadde fått inngående kjennskap til hva nazisme var, hva islam var, hva jesuitter var etc etc - innlegget her er livsfarlig for nasjonen Norge og dokumentasjonen gir Opdahl. Leser du i tillegg Olav Valen-Sendstads grundige stoff om pavekirken og jesuittene har du god oversikt. Se nederst i denne linken og f.eks. på side 61 om "Jesuittene og Norge". http://www.tagryggen.dk/books/moskva_rom.pdf

Det Hallaråker her fører i pennen er i beste fall kunnskapsløshet - jeg håper det ikke er noe mer.

Kommentar #16

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Kompabilitet og islam

Publisert over 7 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig må vi ikke være naive i forhold til de delene av konservativ eller puritansk islam som er inkompatible med vestlige samfunn.

Og hvilke "deler" av konservativ eller puritansk islam er det snakk om?

Bør det kanskje nedsettes et "samarbeidsutvalg" med det mål å utformer en presiserende erklæring som tydeligjør og spesifiserer hva muslimske representater og ikkemuslimske representanter ikke kan forhandle om av verdigrunnlag, trossetninger, religiøse forbud og på bud, med fyldig kasuistikk etc?

Jeg spør, fordi det nok er skapt et inntrykk i befolkningen om at "partene" kan fremforhandle seg til nesten hva som helst av progressive løsninger, bare man gir det tid og lar "kreftene" på "markedet" gå seg til etter hvert.

Kommentar #17

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Gje muslimane tid?

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Vi har fått eineståande sjangse til å føra samtale med moderate muslimar i Noreg. Den dialogen må ikkje Hege Storhaug eller andre få øydeleggja. Dobbel kommunikasjon må alltid avslørast, men å ta folk på alvor er første bud for truverdig ssamtale.

Det må være et svært uheldig setning at muslimene skal få tid på seg, ”Gje muslimane tid”

 

Hva er det Halleraker mener de skal få tid på seg til å gjøre?

 

Vi som vil verne om våre kristne verdier, kan vel ikke være med på og la muslimene overta hele landet vårt, det er vil det som vil skje om de får tid på seg?

 

For så og innsette sharia lov, som da er målet for den islams tros ideologi og som kommer fra deres hellig bok koranen?

 

 

Sitat

”Islams trosgrunnlag, de rituelle pliktene, etikken og regler for sosialt liv er fastlagt i Koranen og i Tradisjonen (kalt sunna). Koranen er islams hellige bok og ...”

 

At der er åndelige ledere som ikke forstår dette som har med hva formålet er og ikke ser hva som skjer i andre land, der muslimene har fått tid på seg, det forstår jeg lite av..

At vi skal være vitner og være inkluderende med enkelmenneske om de er muslimer, er jo våre kristne plikt, men det vil da ikke si at de skal få lov til å få tid på seg.

Kommentar #18

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Vis moderate muslimar tillit og ta dei på alvor med det dei verkeleg seier og gjer. Eg er samd med dei forskarane som åtvarar om konsekvensane om folkeopinionen handlar uklokt.

Veldig enig med deg her, Hallaråker. Nå må ikke de ivrigste islam-kritikerne gå helt av skaftet. Så er det samtidig viktig å ikke fire på kravene underveis. Presset som moderate muslimer nå har lagt på seg selv må ikke slakkes på, verken av dem selv eller av storsamfunnet rundt dem.

Kommentar #19

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Presset

Publisert over 7 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Presset som moderate muslimer nå har lagt på seg selv må ikke slakkes på,

Og hvordan og hvem er det som skal passe på at presset ikke slakkes på? Du?

Kommentar #20

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Mer tid

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hva er det Halleraker mener de skal få tid på seg til å gjøre?

Jeg tror de fleste har en vag forestilling om hva han mener. Man legger snillhetsperspektivet til grunn og gjør det til en standard for alle parter og da skulle man tro at alt gikk seg til på skinner.

Men hva som skal skje når denne tiden er omme? Det er vel litt vanskeligere og litt for ubehagelig å tenke på.

Hallaråkers oppfordring kan oppfattes på flere måter, som et slags amnesti eller en slags "fredning", som et ultimatum, og som et påbud om "våpenhvile" på "våre" premisser. Til tiden er omme.

Hallåkers gode vilje kan ikke betviles og den er edel, hans intensjoner like så. De fleste vil fra nå av kunne gå rundt med en vag følelse av å ha forstått hva han mener og det han skriver akkurat på dette punktet.

Kommentar #21

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan og hvem er det som skal passe på at presset ikke slakkes på? Du?

Det må vi alle gjøre, du også!

Kommentar #22

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

banet veg for antikrist

Publisert over 7 år siden

La det være helt klart at det som er målet for islam er å gjøre alle folkeslag til muslimer og der skal de ta i bruk all slags midler for å oppnå deres mål.

De som må først ryddes av vegen er jødene og så de kristne da er det banet veg for antikrist å overtatt denne verden.

Så kan vi da også stille spørsmålet hvem er antikrist?

Kommentar #23

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Antikrist

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
å kan vi da også stille spørsmålet hvem er antikrist?

Er ikke det Jesus, Kristus, ifølge islam? Sammen med mahdien skal Jesus, ifølge muslimsk tradisjon, tilintetgjøre kristne og jøder når han vender tilbake.

Ikke rart at folk er redde og forvirrede nå. Man går rundt og er virkelig begynt å tro på at tiden leger alle sår. Det nærmer seg determinisme.

Kommentar #24

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Presse på

Publisert over 7 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Det må vi alle gjøre, du også!

Jeg fortår det slik at du vil at alle skal presse på "muslimane", men at vi skal gi dem mer tid.

Littt artig, det der. Jo mindre "vi" presser på, jo lengre tid gir vi muslimene. Eller kanskje slik: Jo mer vi presser på, jo lengre tid vil det ta. :)

Kommentar #25

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Det norske folk må ikkje vera medskyldige i å driva usikre og skuffa muslimar over i dei radikale sine hender!

Det motsatte kan med samme presisjonsgrad hevdes. 

Når det kommer til tid: hvor lang tid? 

Når det kommer til det med å bli trodd: folk måler hverandre helst på hva man gjør og ikke gjør. Det er dessverre alt for tydelig at engasjementet rundt noen karikaturer i en avis var langt, langt større enn engasjementet mot barbariet ISIL. Slik er det at folk måler og sammenligner. Handlinger og ikke-handlinger er alltid tydelige. Og er alltid det sikreste man kan forholde seg til.

Og hvordan kan man forvente at folk ikke steiler når det oppdages at damen som nesten et samlet offisielt Norge har trykket til brystet har et brennende ønske om å leve i en islamsk stat og har en iransk tyrann som sitt største personlige forbilde? Også her måler folk.

Tid har vi alle. Men det er og forblir et meget trist tegn i tiden at siden innvandringen fra den islamske kulturkrets tok til, har radikalismen bare vokst. Denne radikaliseringsveksten går jo stikk i strid med alle ens teser om at moderatismen vil vokse over tid. Vi ser den samme tendensen i alle europeiske land. Man må derfor spørre seg: er det slik at man i land etter land har opprinnelige befolkninger som forårsaker radikalismeveksten, eller er våre hyggelige hypoteser og ønsker gale. 

Kommentar #26

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Om å steile

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan kan man forvente at folk ikke steiler når det oppdages at damen som nesten et samlet offisielt Norge har trykket til brystet har et brennende ønske om å leve i en islamsk stat og har en iransk tyrann som sitt største personlige forbilde?

Det ser ut for, iornisk nok, at mange heller steiler over den damen som avdekket dette, og altså ikke "damen" selv.

Man kan spørre seg ... hvorfor? Og hvorfor begrunnes ikke dette?

Kommentar #27

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Hege Storhaug

Publisert over 7 år siden

Er ikke visjonenes tid forbi? Eller var det illusjonenes tid, som burde være over? Vel, ideologienes tid var omme, mente mange for 50 år siden. 

Men islam har overlevd og krever nå sin «rett» i verden, med de virkemidler den kan mønstre.

Greit nok at politikere har det med å uttale seg i generelle vendinger og med ulne forklaringer eller bortforklaringer, men for alle gjelder det at klarhet og presisjon faktisk kan tjene ens agenda mer både på kort og lang sikt enn uklarhet og det som kan oppfattes som servering av enten sentimentale visjonar eller overdose av illusjonar.

Når du nevner Hege Storhaug spesifikt, så kunne du være mer presis og fortalt oss hva i all verden Storhaug har gjort som gjør henne så farlig at hun fortjener betegnelsen ekstrem eller noe i den retning. Ser du ikke at dette kan oppfattes som et forsøk på å stemple og undergrave hennes arbeid for å spre saklig informasjon og komme med friske og tankevekkende vinkler på hva islam er og hva islam står for og hva islam kan brukes og misbrukes til av hvem det nå måtte være? Ser du ikke at du kan ha startet noe som kan betegnes en hviske- eller svertekampanje mot en samfunnsdebattant hvis eneste hensikt ikke kan være noe annet enn et forsøk på å gavne oss alle, muslim så vel som ikke-muslim i dette landet, og verden for øvrig? Ser du at dette kan virke kontraproduktivt på din egen og mange andres politiske strategi og velmente føringer? 

Jo, nå burde du komme å forklare hvorfor Storhaug, og dermed HRS, er så farlige, eller forsøke å bortforklare – eller forklare, alt etter som - slik at du slipper å få på deg en mulig mistanke om at du er ute etter «å ta Storhaug» nærmest for «å ta henne» eller gjøre henne til en slags primær syndebukk for radikalisering av både den muslimske og ikkemuslimske befolkningen, dvs de «vantro», eller de med enn annen tro enn islam og troen på profeten Muhammed og Allah. 

For å være kort: Burde ikke Storhaug og HRS ha kommet med sine avsløringer av Fatens aktivitet og bakgrunn på nett?

Og i så fall: Hvorfor ikke?

Var det bedre at Storhaug ikke hadde kommet med de faktaopplysninger hun la frem for offentligheten?

Kommentar #28

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Ærlighet er det som må til!

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Dobbel kommunikasjon må alltid avslørast, men å ta folk på alvor er første bud for truverdig ssamtale.

Ja løgn må en holde seg unna. Det vil vi ikke ha. Det er en undergraving av en selv og samfunnet som helhet.

Underkommunikasjon er også svært alvorlig. Det å ikke fortelle sannheten er å undergrave det også. I debatten om Islam er dette med underkommunikasjon nesten alltid til stede også med ditt innlegg.

Islam skiller sterkt på troende og ikke troende. Du er en ikke troende og skal følgelig bekjempes. Det sier Koranen helt tydelig.

Hvordan vil du takle dette? Ved å ta muslimene på alvor som du sier? Ved å gå i dialog med dem. Hva gjorde Muhammed med de 700 jøder som ikke ville bekjenne seg til ham? Gikk han i dialog med dem? Var det gjenstand for dialog fra Muhammed sin side. Nei de ble halshugget alle.

  

Kommentar #29

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Vi må ta moderate muslimer på alvor

Det finnes ingen moderate muslimer. Det har Tajik bekreftet ved sitt innlegg. Hun ville ha seg frabedt og bli stemplet som muslim light.

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Man kan spørre seg ... hvorfor? Og hvorfor begrunnes ikke dette?

Jeg vil tro at det dreier seg om dette: enkelte vil heller forholde seg til egne personlige ønsker og drømmer om virkeligheten enn til virkeligheten selv. Uansett hva virkeligheten skulle være, tillates den ikke å endre på egne ønsker og drømmer.

Dess mer terrenget avviker fra kartet, dess mer fanatisk blir man i sin virkelighetsfornektelse. Slik fanatisme er en vei til aksept også for ren vold. Viljen, til sist også den voldelige viljen, til egen visjon, vokser proporsjonalt med ønskenes økende mangel på realisme. 

Kommentar #31

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Fiendekreasjon?

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil tro at det dreier seg om dette: enkelte vil heller forholde seg til egne personlige ønsker og drømmer om virkeligheten enn til virkeligheten selv.

Og det er vel da man forsøker å skape seg fiendebilder, abstrakte eller konkrete, og uansett om kartet stemmer med terrenget. Det er jo så postmoderne korrekt nå, at det vi ikke kan være foruten, det er å skape oss vår egen virkelighet, for annen finnes ikke. Vi må da på død og liv også skape oss våre egne fiendebilder, der de måtte tjene vår sak ellers.

Ang. Hallaråker, så er det litt vanskelig å vite, vil jeg tro. Han tenker vel langsiktig og aner vel kanskje duften av en brei taburett sammen med sine ateistiske og muslimske sosialistkamerater, og hvor man av og til kan sitte å drøse om selvfølgeligheter sammen og vente på godvær før stormkastene setter inn.

Men han kunne godt ramset opp flere prominenser på det skumle og mørke nettet og i den offentlige debatt som han ville oppføre i samme kategori som Hege Storhaug. For er det ikke slike "tiltak" venstresiden nå etterlyser: Å sette sykelys på tankebygninger som ledet opp mot 22.7 og personer som på en aller annen måte kan assosieres - i sin tanke- og ytringsverden - med slik terror og gru?

Man kunne være fristet til å tro at Hallaråkers navngivning av Storhaug var en del av dette opplegget, men jeg velger å ikke tro det, for noe annet ville være nesten litt for infamt.

Det reelle sprøsmål er: Hvilke konkrete personer eller miljøer er det venstresiden, inkludert KrF slik Hallråker nå målbærer det, i hvert fall indirekte, nå vil rette søkelyset og krtikken mot?

Jeg for min del er litt i tåka om dette. Jeg kan ikke se at de har konkretisert nok til at folk virkelig kan ta tak i det og ta standpunkt for eller imot og begynne å tenke litt mer eller mindre selv.

Kommentar #32

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
noe annet ville være nesten litt for infamt.

Her er jeg virkelig usikker.

Tror ikke noen, dersom jaget mot taburettene er sterkt nok, lar vær å bruke infame karakteristikker, forutsatt at det finnes konsensus. Kristennavnet beskytter ikke i så måte...

Når det gjelder Storhaug, så vet jeg ikke hva hennes "forbrytelser" består av. Er ingen nitid leser av hennes nettside, men det jeg har lest, også i andre media, gir meg ingen mistanker om "ytterste høire" og en farlig opportunist for samfunnet. Men jeg har ikke lest alt hun har skrevet, ei heller vet jeg hva hun står for utenom det som er lest.

Enig i at det burde være tydelighet er, og at "tåkefyrsteriet" må unngås.

Kommentar #33

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Å sette sykelys på tankebygninger som ledet opp mot 22.7

Det er en påfallende dobbelthet i dette: på den ene siden er man snare om å finne tankebygninger som ledet til 22/7 (forskere uttaler f.eks. at det gis titusener nordmenn som er "potensielle breivikere"); på den andre siden benektes slike tankebygninger hvor det gis terror per islam. Eller: hvis det gis tankebygninger, har de per definisjon intet med islamske helligtekster å gjøre. Dette til tross for at terroristene selv hevder de er muslimer, dette til tross for at få muslimer egentlig protesterer "sine egne" terrorister (slik demoen på Eidsvoll Plass viste oss at ingen der ville ta avstand fra voldelig Jihad generelt), og dette til tross for at terroristene i fleng gjør bruk av de mangfoldige passasjer i Qur'an som nettopp omhandler oppfordringer til terror, vold og drap. Og hva kan man egentlig anføre mot dem? Når man vet hvordan Muhammed selv drepte i fleng? Muhammed som altså er menneskehetens forbild til den ytterste perfeksjon?

Det er som om man ikke helt tror på egne hypoteser allikevel. Man tror på dem bare så lenge de kan brukes mot hva man oppfatter som sine politiske hovedmotstandere. Ikke helt ulikt muslimer som fordømmer ISIL men ikke andre tilsvarende former for terror så snart det er fra egen side. Hykleriets bærerer finner støtte hos hverandre i dette. 

Kommentar #34

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Ein ny respons

Publisert over 7 år siden

Det er ikkje heilt enkelt å kommentera alle innlegg etter min kommentar om muslimar i Norge. Men la meg prøva på ei lita oppsummering. (Dei ulike konspirasjonsteoriane let eg gladeleg ligga.) Min hovudbodskap i denne samanhengen er at vi må prøva å ta muslimar på alvor når dei distanserer seg frå islamismen og radikal islam. Eg skal ikkje avgrensa ytringsfridom til islamkritikarar. Men eg meiner i fullt alvor at det er uklok strategi dersom vi unyansert berre framfører kritikk og ikkje prøver oss på sakleg dialog med respekt for dei som seriøst arbeider med å tilpassa seg i eit vestleg demokratisk samfunn. Vi må ikkje falla i grøfta til den gamle antisemittismen sine konspirasjonsteoriar om jødane (nå muslimane) som ville overta verdsherredømet. Eg har stor forståing for mange av Hege Storhaug sine påpeikingar. Dei som les mine bøker om Israel og palestinarane i Midtausten, veit at eg sjølv framfører sterk kritikk mot Islam. Men det skal ikkje hindra meg å møta norske muslimar med vilje til respektfull dialog. Det er dette siste eg saknar hos Storhaug - at kritikken blir meir nyansert og kombinert med positiv dialog. Eg er redd for at utelukkande kritikk driv unge vestlege muslimar til frustrasjon og lett bytte for islamisme og radikal islam. For ordens skuld - eg reagerte også på fleire av apellane i Oslo som forgylla både profeten deira, Muhammed, og framstillinga av muslimsk historie. Mi største utfordring til muslimske leiarar i Norge er forresten det temaet som eg har nemnt i mange samanhengar: Vil muslimane vera med på full religionsfridom? Då må dei anerkjenna religionsfridommens viktigaste test- vernet av dei som skifter tru og religion. Det er ein bærebjelke i vestleg demokrati bygd på vår kristne og humanistiske grunn. Men eg vil altså ikkje fornekta norske muslimars vilje til fredeleg utvikling. Det var foresten ei utsegn eg særleg merka meg i Oslomarkeringa, nemleg imamen som understreka at for han var Koranen heilag, men ingen av tolkingane var heilage. Det er ein tråd som kan følgjast til dialog om å leva i eit vestleg demokrati utan shariaideologi. Så må eg igjen få avslutta med følgjande: Eg har stor respekt for Stålsettutvalet si formulering: Eit livssynsope samfunn. Men då legg eg til: Det beste bidraget vi kan gje frå Norge om respekt og toleranse er å ta godt vare på vår kristne kulturarv. Her har vi som den gamle datadirektøren sa i eit intervju for fleire år sidan: Vi treng eit fast punkt å tolerera ut frå. Det beste faste punktet er etter mi overtyding vår kristne kulturarv som set menneskeverdet i sentrum. Eg vil stå saman med alle som kombinerer fast forankring og respekt for andre, og at det kan gje ei retning som er kjørbar framover.

Kommentar #35

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Ikke lukk øynene for vold!

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Eg er redd for at utelukkande kritikk driv unge vestlege muslimar til frustrasjon og lett bytte for islamisme og radikal islam.

Her tar du feil. Det er Koranens budskap å drive med Jihad. Eneste sikre måte å komme til Paradis er gjennom Jihad.

Sura 9 vers 88-89

Men Sendebudet, og de som tror sammen med ham, satser liv og eiendom. Disse har alt godt i vente. Disse vil det gå godt.

Allah har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de være og bli. Dette er den store seier.

Skal en få hindret hellig krig/Jihad er enenste farbare veg, opplysning.

Det er ikke å lukke øynene for vold eller stikke hodet i sanden.

Kommentar #36

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Eg er redd for at utelukkande kritikk driv unge vestlege muslimar til frustrasjon og lett bytte for islamisme og radikal islam.

Men dette er jo en virkelighetsbeskrivelse som ikke finner feste noe sted.

Det er nettopp ikke slik at det utelukkende gis kritikk.

Dette usanne premisset underminerer den videre argumenteringen og resonneringen. Du er redd for noe som ikke finnes. Du har konstruert en virkelighet som ikke finnes. Ja, kanskje ikke helt ulikt en konspirasjonsteori? 

Toppledelsen i AP ønsker at norske skolebarn skal lese mer i Qur'an. Dette er bare ett, aktuelt eksempel. 

Kommentar #37

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Hadjia Tajik

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ingen moderate muslimer. Det har Tajik bekreftet ved sitt innlegg. Hun ville ha seg frabedt og bli stemplet som muslim light.

Når Tajik så «elegant» påstår seg ikke å være moderat muslim, så er dette en selvbeleilig egenmelding kledd i retoriske gevanter som antakelig har den ene hensikt å fortelle for all verden at islam virkelig er moderat, dvs uangripelig, slik hun selv er, og slik hun ser den. 

 
Men: Hun slår seg med andre ord på munnen, samtidig som hun forventer å hente gunst og gaum for det, i og med formuleringen selv, hvilket grunnleggende ikke annet er enn et markedføringsverktøy, i hennes totalstrategi, underlagt Ap-visjoner. Hun definerer islam ut fra seg selv og sitt eget image som alle tings målestokk og mål. Og slik Raymond vil at det hele skal være, og slik det skal vare ved, okke som. 


Hun kan med god grunn gå ut fra at hun i stedet for å tape poenger på dette trikset, tvert imot vil høste mer blant publikum og velgere enn hva hun med rimelighet hadde kunnet forvente, hvis det bare ikke hadde vært for egen myk karisma og politisk ynde.

  
I virkeligheten er Tajik alt mulig annet enn en ekte, sann og troverdig muslim, sett fra visse andre muslimers ståsted og deres tolkning av islam.  
Overstyrer hun disse tolkningene? Har hun kanskje overtatt som en slags syndefri ayatollah, Allah’s tegn, på denne jord? Vel, ut fra hvordan hun vinkler og fremstiller seg selv verbalt, og på annen måte, skulle man tro hun allerede var valgt som stormufti ved al-Azhar i Egypt, en av de mest innflytelsesrike institusjoner i den sunnimuslimske verden, som tross alt utgjør 90% av alle muslimer i verden.  

Men slik er det jo ikke.  

Riktig nok var hun en av premissleverandørene da justisminister Lilleberget sto på nippet til å la seg forføre til å innføre hijab i politiet, det skal jo tale til hennes fordel, hvis hun da en dag og under en hårdere himmel skulle bli brakt inn for en ekte shariadomstol og hvor spørsmålet var om hun er apostat eller ikke.  

Men jeg er ikke sikker. Hun har jo vist forsvarsvilje – dvs angrepsvilje – ved å støtte vestlig innsats bl a i Afganistan, med dødsbringende droner i luften med på kjøpet. Og da hjelper det henne vel lite hva hun påstår seg å være, hvis dommerpanelet mener noe annet, og da sett ut fra deres islam. 

Det ville ikke ha gjort saken bedre for henne, hvis hun dessuten var helt og fullt  uenig i hele Det muslimske broderskaps ubetingede credo: Allah er vårt mål. Profeten er vår leder. Koranen er vår lov. Jihad er vår vei. Å dø for Allahs’s sak er vårt høyeste ønske. (Mrk.: Allah og profeten sidestilles i flere surer i selveste Koranen.)

Men kanskje vet hun - og dette vil være til nok en formildende omstendighet for henne –  at hijaben ble en påbudt og obligatorisk del av brorskapets kvinnelige uniform så langt tilbake som for 70 år siden.  

Mot denne bakgrunnen kan man ikke helt og fullt utelukke at Hadjia Tajik her i egnen – og langt unna denne domstolen - vil bli en yndet kandidat til stillingen som Forsvarsminister – bu courtecy - under den kommen koalisjonsregjering mellom hennes Ap og Hallaråkers KrF. Og da, hypotetisk, men ikke konspiratorisk, men potensielt, ja, virkelig potensielt, kan man tillate seg å spørre om hver av dem virkelig ville seg selv om dette ikke utgjorde en sikkerhetsrisiko i seg selv, selv om den er aldri så utenkelig i dages klima, trygt her hjemme på Dovre, som er Norges annet navn, ved siden av Noreg eller Norig, som noe purister vil ha det til. 

For å si det sånn.  

For dette er tydelig et par som nå fremover vil tilfredsstille alle krav til «to for tango», rart og kjelket som det enn kan høres. 

Da vil de begge to av noen «sanne muslimer, som ikke er moderate» , plutselig bli lovlige mål og kulefangere, for f eks for  IS(IL), hvis denne brutale «statens» forlengede arm nå plutselig en morgen skulle finne det for godt å søke om jakt-løyver på den norske landsbygda, om en tid.  

Vi har sett det før at Allah har sendt sine representanter hit «on an hit and run mission», i full fredstid.  

Så hvorfor ikke i en nær fremtid, nå når fronten mellom de som voldelig påstår seg å være sanne muslimer og de som er ikke-voldelige- men like fullt - ekte muslimer – slik Tajik er - faktisk sakte men sikkert gås opp langt inne på vestlig mark, i og med at så mange «wannabe martyrs» skal være både velintegrerte og intelligente og dessuten fastboende borgere med stas- og kommunesubsidierte bostedstillatelser, midt i smørøyet av våre så dyrebare og hardt tilkjempede og umistelige demokratier? 

Det ville være merkelig nå hvis Tajik ikke mente det var bedre å misjonere overfor de villfarne, uvitende og sinte menn og 19 år gamle unge jenter med flere Koraner heller enn flere kanoner og droner, for ikke å si stelth-jagere mot snikjegere på norsk, demokratisk jord. 

Men nå vil Hallaråker si at dette kun er konspirasjonsteori og helt på jordet, men da vil jeg si at dette ikke først og fremst var en teori, men derimot en fantasi - fra fylkedypet, forhåpentlig, hvis jeg har hørt riktig rundt omkring  - som jeg selv anser for nødvendig å ta i bruk som en av flere tolkningsnøkler stilt overfor en så komplisert fremtid som vi nå helt klart står overfor, og det i stadig større grad,  og jo raskere og stadig mer følbart på kroppen, fremtiden nå og i morgen er i ferd med å innhente oss alle.  

Kommentar #38

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hvor føres det en skikkelig dialog?

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Vi har fått eineståande sjangse til å føra samtale med moderate muslimar i Noreg.

Først vil jeg si at det er en uting med så mange tråder om samme tema.

Hva er det muslimene hos oss ikke har fått tid til? Skal vi stille mer spørsmål som de kan få sjanse og tid til å svare på? Hvor og hvordan? Jeg har på tråden Er muslimer farlige stilt spørsmålene:

"Er det ikke slik at så godt som alle muslimer gir barna sine opplæring der pugging og høytlesning av Koranen inngår? Lærere og/eller tolkningshjelp er gjerne innhentet fra muslimske land? Pugger de ikke de samme tekstene som islamistene siterer som hjemmel for vold og massedrap? Hva kan ikke dette gjøre med frustrert ungdom som føler seg utstøtt og diskriminert av samfunn og omgivelse?"

Men jeg får vel vente lenge før en muslim melder seg på og svarer på slikt?

På tråden Elefanten i rommet skrev jeg om den debatterte debatten:

"Jeg mener at programlederen svikter. Hun hadde gjerne ikke skylden for at det ikke var innhentet hjelp til å stille kritiske spørsmål. Og hun starter selv greit med å få Gidani til å berette om den stygge mobbingen av muslimske jenter. Men så kunne vi forvente en skikkelig oppfølging med spørsmål om, og konfrontering med, grunnlaget i Koranen for mobbernes språkbruk. Men hun gikk over til IS, og etter at Ishaq hadde hatt ordet og fortalt oss at alt de leste og hørte om ekstremistene var et problem for dem, og at deres religion kun er god, uteble all problematisering. Resten ble en blanding av litt skittentøyvask om deres interne småproblemer, og koseprat.

Programmet skriker etter en oppfølging." Har ikke muslimene tid til slikt ennå?

Muslimer som jeg støter på er sikkert like ufarlig som alle andre rundt meg. Men i 1998 traff jeg fødte muslimer og innvandrere, i mitt arbeid for HEF, som kritiserte vår islam toleranse meget sterkt: Dere snakker om kultur og religion der det dreier seg som diskriminering, mishandling og drap, fikk jeg høre. På et debattmøte på samme tid sa representanten for muslimene, som brukte tolk, at mennesker uten en gudstro kunne de ikke ha noen forbindelse med. Det har gått 16 år og jeg har ikke sett eller hørt mye til slike debattmøter, der muslimer kunne bli gitt en sjanse til å informer og berolige oss med hensyn til deres tro, og våre eventuelle vrangforestillinger. Er det kanskje jeg som ikke følger godt nok med?

Kommentar #39

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm...

Publisert over 7 år siden

Tajik ville nok komme svært dårlig ut foran en domstol styrt av f.eks. meningsfeller av Anjem Choudary - Norge er i krig med islam og tilhørighet i et politisk parti som med regjeringsmakt har ført krig mot islam kommer som sagt ... svært dårlig ut ... samme om en kaller seg muslim.

Merker meg og at Tajik og andre som forsøker å gi oss et bilde av at disse som ender opp som radikale er unge menn uten mening og mål med livet - som har en fortid i barnevernet - ( her i Bergen har jeg ikke møtt noen unge sinte menn med muslimbakgrunn som hadde radikalisering som mål - derimot innta norsk språk og det norske samfunn med den selvstendighet de bære med seg fra sin kultur der de mer har det i seg at det er opp til de å ta vare på sitt liv enn gjerne vi trener våre unge til å innta - men jeg har møtt norske som i en periode har hatt nazi-tanker og unge fra andre nasjoner der vi har vært enige om at Fremmedlegionen ville være et aktuelt tiltak - i fri tenkning) - i dag har nrk.no gitt oss et innsyn i det unge livet til en somalier tidligere bosatt i Larvik - nå død etter å ha massakrert sivile på et kjøpesenteret Westgate i Nairobi ...

http://www.nrk.no/norge/veien-til-westgate-1.11916786 

En helg Mohamed sitter hjemme og leser, snakker han og Dhuhulow om fremtiden.

– Vi diskutere utdanning og jeg spurte hva han ville bli. «Kanskje lege», svarte han. Han var veldig flink. Han kunne blitt lege.

På videregående tar Dhuhulow med seg bønneteppe på skolen. Han ber fem ganger om dagen og er mye i moskeén. Han er opptatt av å få gode karakterer. Kameratene hans som NRK har snakket med, oppfattet han ikke som ekstrem.

Kommentar #40

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Radikalisering

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men det er og forblir et meget trist tegn i tiden at siden innvandringen fra den islamske kulturkrets tok til, har radikalismen bare vokst. Denne radikaliseringsveksten går jo stikk i strid med alle ens teser om at moderatismen vil vokse over tid.

Ja, det ser virkelig slik ut. Og så kan man spørre hvorfor. Noen (prominente) mener at det skyldes for liten kunnskap om islam, til tross for at de unge ser  ut til å kunne mye mer om islam (i flere avskygninger) nettopp nå i dag og mye mer enn foreldrene eller familien noen gang før har kunnet drømme om å få.

Mer kunnskap om islam medfører ikke med nødvendighet mindre radikalisering og voldelig ekstremisme slik noen vil ha det til nærmest skulle være en naturlov.

Kommentar #41

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Storhaugs forbrytelse

Publisert over 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Storhaug, så vet jeg ikke hva hennes

Ikke jeg heller, men det ligger i det arbeidet hun gjør at det er nødvendig med en stor inkluderende kontaktflate med muslimer generelt og innad i muslimske miljøer spesielt.

Så vidt jeg vet har ikke dette ført til store og smertelige gnisninger, snarer tvert imot. Det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha fulgt med en del på HRS er at her har vi med nysgjerrige og modige mennesker å gjøre og mennesker som virkelig tør å stille spørsmål ut fra et behov for og et ønske om å belyse og analysere fakta, og for å få frem sannheten så godt det lar seg gjøre, sett ut fra et "absolutt" demokratisk-vestlig verdigrunnlag uten spesifikk referanse til kristendommen. Heller ikke Strømmen, han  med Det mørke nettet, vil karakterisere Storhaug som ekstrem og det forteller vel en del, både om han og Storhaug m fl. (Ser ikke ut for at Hallaråker helt har fått med seg dette ... )

Kommentar #42

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
Mer kunnskap om islam medfører ikke med nødvendighet mindre radikalisering og voldelig ekstremisme slik noen vil ha det til nærmest skulle være en naturlov.

En parallell er kanskje venstreradikale, som gjerne ser ut til å bli mer radikale med mer kunskap om sin ideologi. Kunskap og evne til refleksjon henger nok ikke alltid sammen. Jeg tror desverre kunskap i mange tilfelle bare er med på å gi bedre evne til å rasjonalisere ideologisk overbevisning.

Med mitt naturalistiske verdensbilde tror jeg mer på kunskap om naturen, om den menneskelige psyke og hvordan vi ofte narrer oss selv eller blir narret, om hvordan dynamiske prosesser kan styre og påvirke oss osv.

Ved å forstå naturen, så kan vi bedre gjennomskue religionen, hvilke virkemidler den inneholder som gjør at den påvirker oss individuelt, som gruppe og hvorfor påstandene om det overnaturlige mangler troverdighet.

Løsningen mot radikalisering kommer nok aldri til å bli å lese mer ideologisk literatur. Da er det viktigere å gi nødvendig balast for å gjennomskue politiske og religiøse ideologier, så færre lar seg forføre.

Kommentar #43

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Finne. Gå til den siterte teksten.
absolutt" demokratisk-vestlig verdigrunnlag

Tror du har rett. Storhaug synes å være kompromissløs når det gjelder å forsvare frihetene våre, i motsetning til en del toneangivende politikere, som gjerne selger noen av dem for å få fred..en stakket stund?

Jeg vet ærlig talt ikke, men kanskje Storhaug og andre som henne er de vi egentlig bør lytte til når det gjelder å forstå farene ved det multikulturelle eksperimentet. Som den vanlige mann og kvinne (også muslimske) bærer kostanden ved. Ikke elitene - de klarer seg!

Det er en krevende tid vi lever i, og å søke informasjon og opplysning bør ha høy prioritet.

Kommentar #44

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Dysfunksjonelle familier

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Merker meg og at Tajik og andre som forsøker å gi oss et bilde av at disse som ender opp som radikale er unge menn uten mening og mål med livet - som har en fortid i barnevernet

Tajik kan tolkes slik at det er dysfunksjonelle familier som frembringer radikaliseringen og ekstremismen hos de yngre. Jihadistene skal ha liten eller ingen religiøs baggasje med seg fra sine familier.

Man kan bare måpe. Hvordan skal foreldre - som ikke er dysfunksjonelle i samfunnet - ta denne (generelle) påstanden? Vil de føle det som stempling? Vil de føle det som en fornærmelse? Hva vil muslimske naboer si og tenke? At her har vi med folk som svikter islam? Og hva da?

Kommentar #45

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ærlig talt ikke, men kanskje Storhaug og andre som henne er de vi egentlig bør lytte til når det gjelder å forstå farene ved det multikulturelle eksperimentet.

Bare for å pirke litt: Jeg gror ikke vi egentlig skal lytte til verken ene eller andre siden, men til et bredt spekter av meninger.

Det vi bør slå ned på er de som forsøker å hindre dette gjennom diverse teknikker for å ugyldiggjøre eller stilne enkelte meninger. Man mener det kanskje godt, men ødelegger troverdigheten til debatten og er med på å forsterke ekstremisme.

Kommentar #46

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg gror ikke vi egentlig skal lytte til verken ene eller andre siden, men til et bredt spekter av meninger.

Dersom du hadde lest hele kommentaren, hadde du sett at det var behørig med - i siste setning!!

Kommentar #47

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Dersom du hadde lest hele kommentaren, hadde du sett at det var behørig med - i siste setning!!

"Desrom du hadde lest hele kommentaren"?

Om vi er enige er vel det bare fint, og ikke noe å bli agressiv over?

Kommentar #48

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Jeg spør igjen

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Vi har fått eineståande sjangse til å føra samtale med moderate muslimar i Noreg.

Hvor og hvordan har vi fått en slik enestående sjanse? Og hvem er det du adresserer?

Ref min kommentar #38 om den omtalte debatten i NRK TV.

Kommentar #49

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Paradoks

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
En parallell er kanskje venstreradikale, som gjerne ser ut til å bli mer radikale med mer kunskap om sin ideologi.

Kunnskap er makt, heter det. For andre er makt kunnskap. Ikke helt lett det der. Hva kommer først, behovet for makt eller trangen etter kunnskap? Begge deler, ja vel. Gnostikere, som vil vite mest, ender ofte opp med enten å spise og drikke seg selv til døde, eller spise og drikke andre og seg selv til døde.

Mange av disse unge radikaliserte ser ut til å ha en viss sans for gnostisime, sett på denne måten. :)

Kommentar #50

Terje Finne

4 innlegg  328 kommentarer

Hallaråker krysser sitt spor

Publisert over 7 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
eit fast punkt å tolerera ut frå

Ja, dette var en sjarmerende repetisjonsøvelse, om enn ikke en pinlig nøyaktig repetisjon av dine tidligere innlegg her, et lite kunststykke i nyansering! Men altså mer en gjenfortelling eller attforteljing enn en slavisk kopiering. Men, åh, hjelp: Uten særlig utdypende svar og mer oppklarende forklaringer, sett ut fra mine sølle behov for større innsikt. 

Visse spørsmål står da fremdeles ubesvart og blir liggende i tåka: 

… dei som seriøst arbeider med å tilpassa seg i eit vestleg demokratisk samfunn. 

Hva betyr dette? De fleste muslimer her i landet arbeider med å tilpasse seg demokratiet og forsøker å gjøre det godt. Men akkurat som de fleste av oss ikke-muslimer, så forsøker også muslimene å tilpasse «vårt» samfunnet til deres interesser. Vi bruker alle sammen demokratiet til å fremme og sikre nettopp egne interesser og behov, inkludert religiøse behov. Men vi ikke-muslimer ser ut til å ha en tydeligere tendens til å ville tilpasse oss til islam mer enn vi krever av dem å tilpasse seg oss. Vi aner en viss skjevdeling her, generelt, uten at det gis gode nok begrunnelse for den, eller? 

Vil muslimane vera med på full religionsfridom? Då må dei anerkjenna religionsfridommens viktigaste test- vernet av dei som skifter tru og religion ...

Spørsmålet er ikke så mye om de vil, men om de kan. Jfr Kairo-erklæring om «de universelle muslimske menneskerettighetene» som ikke tillater å skifte religion, noe som merkes hardt på kropp og liv til konvertitter i flere muslimske land, akkurat nå i dette øyeblikk. Og det finnes ikke mye håp om snarlig forbedring, heller ikke i evighetsperspektiv.  

Men eg vil altså ikkje fornekta norske muslimars vilje til fredeleg utvikling. Det er ein tråd som kan følgjast til dialog om å leva i eit vestleg demokrati utan shariaideologi.

Hvem er det – Storhaug? - som fornekter muslimer vilje til fredelig utvikling andre enn de få muslimene som ikke vil? 

… imamen som understreka at for han var Koranen heilag, men ingen av tolkingane var heilage ... 

Du støtter med andre ord en imam som innrømmer at hans egne tolkninger av islam ikke er hellige. Hm. Du vil kanskje da en dag oppleve at han faktisk støtter deg mer enn han støtter seg selv. Helt i tråd med dine visjoner, vil jeg tro? 

Det er dette siste eg saknar hos Storhaug - at kritikken blir meir nyansert og kombinert med positiv dialog. Eg er redd for at utelukkande kritikk driv unge vestlege muslimar til frustrasjon og lett bytte for islamisme og radikal islam. 

Driver Storhaug ekskluderende kritikk? Har hun utelukket seg selv og andre fra positiv dialog? Driver Storhaug unge muslimer ut i ekstremisme?

Er ikke dette å tillegge henne en funksjon og en betydning som hun neppe har i virkeligheten og som hun neppe tar mål av seg selv til å ha?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere