Erling Grape

57

Holocaust ofre anklager Israel

327 overlevende ofre etter Holocaust samt etterkommere anklager Israel for folkemord i et åpent brev publisert i New York Times.

Publisert: 26. aug 2014

40 av disse er selv overlevende mens 287 er etterkommere etter Holocaust-ofre eller overlevende fra Holocaust.

I det åpne brevet, som kan lese her, står det blant annet at de er bekymret for den "ekstreme og rasistiske dehumaniseringen av palestinere i det israelske samfunnet, som har nådd et feberhøyt nivå".

Det er NRK som skriver dette på nrk.no.

Dette til ettertanke for noen og enhver.

Edit: Tallet på overlevende eller etterkommere er nå 358.

Kommentar #1

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Meget viktig

Publisert over 7 år siden

Dette oppropet er meget viktig fordi det anskueliggjør det avgjørende skillet mellom å være antijødisk og å være antisionistisk. Jeg er ikke antijødisk, men antisionsitisk.

Jeg anser en sionist som å være en som setter jødene høyere enn andre mennesker, f.eks. palestinere. Sionister vil derfor være imot en deomkratisk stat for jøder og palestinere fordi de da må gi palestinerne like rettigheter.

En jøde er et mennske som alle andre men dyker sin jødiske religion, slik kristne eller buddhister eller muslimer dyrker sin tro.

Kommentar #2

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Antisionist

Publisert over 7 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke antijødisk, men antisionsitisk

De ekstreme kristensionistene setter likhetstegn mellom antisionist og antisemitt. De makter ikke å se forskjell på jøder generelt og staten Israel. Ytrer du et kritisk ord om Israel så får du passet påskrevet som antijødisk og antisemittisk

Og de jødene som selv er kritisk til staten Israel blir stemplet som selvhatende jøder.

Slik kjører de vogna utfor stupet.

Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ja, det finnes jøder som til og med antisemitter liker

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
de jødene som selv er kritisk til staten Israel

For eksempel tilhengere av den sære ultraortodokse sekten Naturei Karta

https://www.youtube.com/watch?v=R-r04SQ97_Q  


https://www.youtube.com/watch?v=R-r04SQ97_Q

Kommentar #4

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Begrepene er viktige her.

Publisert over 7 år siden

Hva er en semitt: (Fra Wikipedia)

Semitter er en fellesbetegnelse på flere folkegrupper som fra omkring år 3000 før Kristus har dominert Midtøsten. Betegnelsen brukes først og fremst om folk som taler, eller har talt, semittisk språk. Semittene har imidlertid flere felles kulturtrekk. Både jødedom, kristendom og islam er oppstått blant semitter.

Betegnelsen ble først gitt av den tyske språkforskeren A. L. von Schlözer i 1781 om etterkommerne etter Noahs sønn Sem.

Jeg har brukt begrepene Jødisk og zionist, det siste som jeg oppfatter som ultraødisk, altså at jødene setter seg forran alle andre.

Når Søyland trekker frem begrepet semitt blir det hele meningsløst fordi bl.a. arbere også er semitter. Hva han mener med innlegget sitt blir dermed helt uforståelig og jeg vil be han klargjøre begrepene ellers blir en diskusjon umulig

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jødehater aka antisemitt

Publisert over 7 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
arbere også er semitter.

I praksis har begrepet antisemittisme etterhvert kommet til å bli synonymt med jødehat. Selv om araberne etter en smalsporet, språkhistorisk definisjon også er "semitter", ser det ikke ut for at det immuniserer dem mot jødehat, også kalt "antisemittisme". 

Det forstår du helt sikkert dersom du evner å dra frem en aldri så liten snev av godvilje, i stedet for å terpe på et så utslitt retorisk poeng at det stiller i samme klasse som en barnehagevits som har blitt nedarvet fra foreldre til barn gjennom minst 5 generasjoner.

Men når du først er inne på billige retoriske poeng, må det selvfølfgelig nevnes i denne sammenheng at Ahmadinejad er iraner, eller perser om du vil. Iranere er ikke arabere, heller ikke semitter (selv om de fleste er tilhengere av arabisk religion og bruker arabiske skrifttegn), så det er derfor ingenting i vegen for at de, i følge din akademiske Erasmus Montanus-logikk, selvfølgelig kan være antisemitter ! 

Kommentar #6

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du har et poeng Søyland

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Men når du først er inne på billige retoriske poeng, må det selvfølfgelig nevnes i denne sammenheng at Ahmadinejad er iraner, eller perser om du vil. Iranere er ikke arabere, heller ikke semitter (selv om de fleste er tilhengere av arabisk religion og bruker arabiske skrifttegn), så det er derfor ingenting i vegen for at de, i følge din akademiske Erasmus Montanus-logikk, selvfølgelig kan være antisemitter !

Helt riktig Søyland. Og perserne eller iranerne har en meget lang historie, som de selv i dag er seg bevisst. De ser seg ikke som del av noen arabisk verden og araberne ser dem heller ikke som en del av sin verden. Iranerne har sin egen identitet, noe også egypterne et stykke på vei har. For det er her vi møter det store problemet i Midtøstendebattene, de fleste aktørenes historiekunnskaper strekker seg ofte ikke lengere tilbake enn den islamske epoken.

Kommentar #7

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

Barnehagevits?

Publisert over 7 år siden

Jeg oppfatter det ikke slik, selv om jeg er helt klar over det du skriver at begrepet i lang tid har vært brukt og misbrukt for å unngå å diskutere karakteren til staten Israel. Alle som har kritisert statens Israels tilblivelse og karakter er stemplet som antisemitter. Det kan derfor være helt på sin plass å friske opp begrepene på nytt:

Semitt er overordnet og omfatter mange folkegrupper i Midt-Østen, også jødene.

Jøde er en religiøs undergruppe av semitt, slik f.eks. araber er det.

Sionist er en undergruppe av gruppen jøder som hever at de har spesielle rettigheter, som mener at jøder står over andre mennesker.

At antisemitt har vært brukt slik du hevder vet jeg godt, men begrepet er dårlig og gir ikke klarhet, noe oppropet som Grape viser til og illustrerer på en glimrende måte. En kan vanskelig kalle underskriverne for antisemitter. Er de antijøder? Eller hva? Bare min begrepsbruk gir mening her, synes jeg.

Kommentar #8

Knut Lindtner

21 innlegg  78 kommentarer

For ordens skyld

Publisert over 7 år siden

vet jeg godt at Ahmadinejad er perser. Hvorfor du trekker det frem fortår jeg ikke. Jeg har da aldri påstått at han er semitt.

Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Da tar vi det hele en gang til: "Ja, det finnes jøder som til og med jødehatere liker"

Publisert over 7 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfatter det ikke slik,


For eksempel tilhengere av den sære ultraortodokse sekten Naturei Karta

https://www.youtube.com/watch?v=R-r04SQ97_Q

Kommentar #10

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

"jødehatere"

Publisert over 7 år siden

Da spør jeg Gunnar Søyland: Hva har begrepet jødehatere å gjøre i denne tråden?

Finnes det jødehatere som skriver her på Verdidebatt, skriver de i denne tråden og hvem er de i så fall?

Kommentar #11

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Knut Lindtner. Gå til den siterte teksten.
Jeg har brukt begrepene Jødisk og zionist, det siste som jeg oppfatter som ultraødisk, altså at jødene setter seg forran alle andre.

Når Søyland trekker frem begrepet semitt blir det hele meningsløst fordi bl.a. arbere også er semitter. Hva han mener med innlegget sitt blir dermed helt uforståelig og jeg vil be han klargjøre begrepene ellers blir en diskusjon umulig

En zionist er en person, som mener at jøder har samme ret som andre menensker til at have et hjemland. En antizionist er en person som mener at netop jøder ikke har en sådan ret, på samme måde som andre mennesker har det.

Påstanden om at begrebet 'antisemitisme' referer til alle semitter er en gammel del af venstrefløjens racisme - antisemitisme, that is - imod jøder, som i tandem med indvandrede og lokale arabere, søger at fratage jøderne deres identitet og overtage den.

F.eks. i form af påstande om at Jesus var 'en fattig araberdreng' eller 'palæstinenser' og at Tempelhøjen intet har med jøder at gøre.

http://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism

Antisemitism (also spelled anti-Semitism[1] or anti-semitism) is prejudice against, hatred of, or discriminationagainst Jews as a national, ethnic, religious or racial group.[1][2] A person who holds such positions is called an "antisemite". As Jews are an ethnoreligious group, antisemitism is generally considered a form of racism.[citation needed]

While the conjunction of the units antisemite and ism indicates antisemitism as being directed against all Semitic people, the term was in fact coined in Germany in 1873 as a scientific-sounding term for Judenhass ("Jew-hatred"),[3]and that has been its normal use since then.[4] For the purposes of a 2005 U.S. governmental report, anti-Semitism was considered "hatred toward Jews—individually and as a group—that can be attributed to the Jewish religion and/or ethnicity."[5]

Der er altså som man kan læse tale om en formelt fejlagtig betegnelse, som dog bruger af historiske grunde - nemlig at begrebet er vestligt og at kun jøder af semitter har været udsat for systematisk undertrykkelse og forfølgelse i Vesten.

Jøde er en religiøs undergruppe av semitt, slik f.eks. araber er det.

Dette er et andet racistisk venstrefløjsdogme/-myte.

Både jøder og arabere er etniske, herunder genetiske, grupper - jøder er defineret såvel etnisk som religiøst - jødedom henregnes, ligesom hinduismen, til de etniske religioner.

Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er innlysende at både begrepet og fenomenet

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hva har begrepet jødehatere å gjøre i denne tråden?

har mye å gjøre i denne tråden. 

Fordi noen av de jødene som anklager Israel blir omfavnet av en del jødehatere, som heller ikke liker Israel.

Dette er et resultat av krigens paradoksale logikk som sier at min fiendes fiende er min venn så lenge vi begge har fordel av det, akkurat som venstrevridde antisionister og høyreekstreme antisionister har en felles sak i sin antisionisme. 

Noen antisionister er også jødehatere, selv om ikke alle antisionister er jødehatere. Men antisionismen har de som sagt felles...

Kommentar #13

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

min fiendes fiende

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
min fiendes fiende er min venn

En viss massemorder og terrorist ser på Israel som en nær alliert i kampen mot muslimer og påstått islamisering.

Kan jeg snu Gunnar Søylands logikk mot kristensionistene: min fiendes fiende er min venn?

Bare det å komme slike antydinger, kaller jeg for brønnpissing. Det overlater jeg til andre.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere