Marita Synnestvedt

51

#NO2ISIS

I møte med så respektløse og menneskefiendtlige bevegelser som IS, bør vi være menneskerettighetsforkjempere først og religiøse individer sist.

Publisert: 25. aug 2014

Eller på bedre norsk: Nei til ISIS. I ettermiddag (25.08.2014) demonstrerer mange mennesker i Oslo mot den islamske ekstremistiske gruppen IS(IS), som ved sine blodige erobringer i Irak og manglende respekt for menneskeverdet har vekket avsky, forhåpentligvis ikke bare i Oslo, men verden over. Initiativet kommer, etter hva Abid Raja (V) i et intervju tidligere i dag sa, fra to unge muslimske kvinner; et grasrotinitiativ som skal ha fått samtlige av de politiske partilederne på Stortinget til å forlate stortingssalen. Forhåpentligvis stiller også mange andre, uavhengig av religiøs eller politisk tilhørighet, kjønn, seksuell legning og sosial status. I møte med så respektløse og menneskefiendtlige bevegelser som IS, bør vi være menneskerettighetsforkjempere først og religiøse individer sist. 

På samme måte som norske jøder ikke skal måtte (føle at de må) stå til ansvar for Israels utenrikspolitikk, skal ikke norske muslimer måtte forsvare sin tro ut fra de mest radikale grupperingene måtte stå for, slik som f eks IS (Islamsk Stat). Som borgere av et samfunn som setter religionsfrihet, ytringsfrihet og likestilling høyt på listen over borgerrettigheter, gjør de imidlertid klokt i å vise alle islamofober at islam er like mangslungen som kristendommen og muslimer flest kan være like lite religiøse vesener som vi selv anser oss for å være. Vi presenterer oss vanligvis først og fremst gjennom yrkestilhørighet (hva jobber du med, da?), ikke seksuell eller religiøs tilhørighet. I utlandet oppfatter vi oss først og fremst som norske, ikke mann eller kvinne, muslim eller jøde. 

I stedet for å diskutere hvorvidt muslimske kvinner bør få lov til å gå med heldekkende plagg i det offentlige rom eller ikke, burde vi heller diskutere hvorvidt norske muslimske menn burde kunne miste sitt norske statsborgerskap dersom de slutter seg til en ekstrem islamistisk organisasjon, slik som bl a foreslått av Frp. Men holder det å snakke om sharia-lover, ønske seg offentlige henrettelser  og ville dra til Irak for å slutte seg til IS? Eller må det noe mer til? Enn videre burde vi diskutere hvordan vi skal få bukt med fanatisme, uansett om den er religiøst betinget eller ikke. En plakat med følgende budskap gikk rundt på Facebook for en tid tilbake: Dersom du mener Gud er verdt å drepe for, begynn med deg selv!

marita.synnestvedt@gmail.com


Kommentar #1

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Klær til besvær

Publisert nesten 7 år siden

Jeg synes det er pussig at alle de mennene som går av skaftet hver gang det er snakk om å tillate heldekkende plagg i det offentlige rom, blir fullstendig tause når det gjelder å ta tak i sakens kjerne, nemlig radikaliserte muslimske menn, og hvordan vi skal håndtere dem. 

Det enkleste er å rive klærne av kvinnene. 

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

De som lever i mørket

Publisert nesten 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
Dersom du mener Gud er verdt å drepe for, begynn med deg selv!

En god og vel formulert setning.

Kommentar #3

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Dersom du mener Gud er verd å drepe for, begynn med deg selv!

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
En god og vel formulert setning.

Erstatt gjerne Gud med Jahve, Allah, Zevs, Odin eller andre guddommelige eksistenser. 

Flere muslimer har i det siste gått ut og understreket at IS og andre ekstreme grupper ikke har noe med islam å gjøre. Hvilket selvfølgelig ikke medfører riktighet. Hvilke kristne vil vedstå seg Den Spanske Inkvisisjon? 

Uansett hva man selv måtte mene, vil alle som betegner seg som tilhørende en religion være et utslag av denne religionen. Og det vil ofte være de mest ekstreme utslagene som får den største oppmerksomheten. Dessverre eller heldigvis, alt ettersom man ser det.

All religion er ofte ensbetydende med makt, kontroll og maktmisbruk. Religion har med andre ord ikke tilført mennesker noe godt. Snarere tvert i mot. Mennesker burde være best tjent med å skulle komme til seg selv.

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Feil

Publisert nesten 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
All religion er ofte ensbetydende med makt, kontroll og maktmisbruk. Religion har med andre ord ikke tilført mennesker noe godt. Snarere tvert i mot. Mennesker burde være best tjent med å skulle komme til seg selv.

Nei, dette kan jeg ikke være enig i. Dette minner mer om lapskaus, hvor du bare kaster alt mulig rart opp i gryta og konkluderer med at alt er like bra/dårlig, uten å ha satt seg inn i hva det egentelig dreier seg om.

Hvor for eksempel i Det nye testamente oppfordres det til makt, kontroll og maktmisbruk?

Det er da ikke verken Gud, kristendommen, bibelen eller kristne sin skyld at noen misbruker dette.

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Innleggets overskrift synes jeg er helt på sin plass!

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Fokus på de som ødelegger

Publisert nesten 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Innleggets overskrift synes jeg er helt på sin plass!

Kan være enig i det.

Kanskje greit da å forholde seg til det og ikke skjære alt annet under samme kam.

Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
nemlig radikaliserte muslimske menn

Du har selvsagt et poeng, men i anstendighetens navn: Det er adskillig radikaliserte kvinner.

Håper du får noen kloke kommentarer, våre ledere synes å glimre med fravær av løsninger, så kanskje den gemene hob har noen gode tanker?

Kommentar #8

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det er da ikke verken Gud, kristendommen, bibelen eller kristne sin skyld at noen misbruker dette.

Det er aldri de uskyldiges skyld at de blir misbrukt. Men det er ofte de passives - eller likegyldiges skyld - at noen får lov til å misbruke, utnytte eller tilintetgjøre andre mennesker. For å ta et nærliggende eksempel: Hvor blir det av verdenssamfunnet i konflikten mellom Israel og Palestina?

Når det gjelder Gud, tilsier all erfaring at han må være ond som tillater mennesker å utvise så mye ondskap og ødeleggelse som vi faktisk gjør. 

Kommentar #9

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Du har selvsagt et poeng, men i anstendighetens navn: Det er adskillig radikaliserte kvinner.

Selvfølgelig finnes det mange radikaliserte kvinner. Men som regel er det menn som er i flertall hva angår våpenbruk og nedslakting av andre. 

Enn videre: I norsk debatt om islam, synes det for meg å koke ned til hvorvidt kvinner skal få anledning til å gå med hijab og/eller heldekkende plagg. Det blir etter min mening for lettvint og overfladisk. Gi kvinnene økonomisk frihet og trygghet mot å bli undertrykket av sine egne, så faller plaggene sannsynligvis av seg selv.

Kommentar #10

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Å tenke feil

Publisert nesten 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
Det er aldri de uskyldiges skyld at de blir misbrukt. Men det er ofte de passives - eller likegyldiges skyld - at noen får lov til å misbruke, utnytte eller tilintetgjøre andre mennesker. For å ta et nærliggende eksempel: Hvor blir det av verdenssamfunnet i konflikten mellom Israel og Palestina?

Når det gjelder Gud, tilsier all erfaring at han må være ond som tillater mennesker å utvise så mye ondskap og ødeleggelse som vi faktisk gjør.

Her høres det ut som om det er noe som du ikke har forstått.

Om man for eksempel betrakter Gud som menneskenes far, kan man jo spørre om det ville være rettferdig å klandre en jordisk far dersom noen av hans barn ikke følger hans bud, men blir kriminelle og onde, selv om faren har gjort alt godt for dem? Svaret er selvsagt nei.

Menneskene må selv velge mellom det gode og det onde. Gud tvinger ingen, men han har gitt alle mennesker en fri vilje til å velge.

Kommentar #11

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Håper du får noen kloke kommentarer, våre ledere synes å glimre med fravær av løsninger, så kanskje den gemene hob har noen gode tanker?

Frp har foreslått å frata (de mest) radikaliserte statsborgerskapet. Hvorvidt de det gjelder ser på dette som en trussel vet jeg ikke. Det er ikke noe enkelt problem å ta tak i. En ting er hva den gemene hop vil foreslå. Vi bør kanskje også skule hen til hva man gjør i andre land. 

Vold synes å avle mer vold. Å gå til krig - eller støtte en fysisk krig mot IS - er kanskje ikke så klokt, selv om det i utgangspunktet virker fristende. 

På hjemmefronten må vi fortsette å tilstrebe et reelt inkluderende samfunn. I dette ligger en aksept for at vi alle er ulike, men likevel fortjener lik verdi. 

Kommentar #12

Marita Synnestvedt

51 innlegg  160 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Menneskene må selv velge mellom det gode og det onde. Gud tvinger ingen, men han har gitt alle mennesker en fri vilje til å velge.

Når man ser tilbake på historien, bør selv Gud forstå at den fre viljen ikke fungerer. Dersom han er allmektig, er det på høy tid å vise det ved for eksempel å inngi mennesket med oppbyggelige evner, ikke maktbegjær og ødeleggelseslyst.

Når man ser på all ondskapen mennesket har forestått, uavhengig av religion, er det kun en sadist som vil kunne ha glede av å betrakte dette. Særlig dersom vedkommende har makt til å sette en stopper for det. 

Kommentar #13

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ansvar

Publisert nesten 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
Når man ser tilbake på historien, bør selv Gud forstå at den fre viljen ikke fungerer. Dersom han er allmektig, er det på høy tid å vise det ved for eksempel å inngi mennesket med oppbyggelige evner, ikke maktbegjær og ødeleggelseslyst.

Når man ser på all ondskapen mennesket har forestått, uavhengig av religion, er det kun en sadist som vil kunne ha glede av å betrakte dette. Særlig dersom vedkommende har makt til å sette en stopper for det.

Den frie vilje fungerer utmerket, og i bunn og grunn skal vi være glad for det. At alle har fri vilje, alternativet hadde vært at vi var Guds roboter.

Ansvaret for at onde handlinger skjer ligger ikke hos Gud. Hvis Gud skal gi sine skapninger fri vilje, må han ta med i beregningen at de kommer til å misbruke denne friheten. Vi kan også komme til å skade andre når vi benytter denne friheten. Å være fri betyr å være moralsk ansvarlig. Å være moralsk ansvarlig betyr å ta et moralsk ansvar for hverandre.

Så hvorfor blander ikke Gud seg inn hver gang noen er i ferd med å misbruke friheten og skade et annet menneske? Jeg tror svaret ligger i selve frihetens natur. En frihet som skulle inndras hver gang den var i ferd med å bli misbrukt, ville ganske enkelt ikke være noen frihet.

Hvis Gud gir oss frihet, må den i stor grad være ugjenkallelig. Innfor visse grenser må han selv ha en holdning ”fingrene fra fatet” i forhold til det. Gud skaper frie mennesker som gjør som de vil, ikke programmerte maskiner som alltid ender opp med å gjøre det som behager han.

Gud gav fra seg makt og delegerte ansvar. Nå er du og jeg ansvarlige.

Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Å være føre var

Publisert nesten 7 år siden
Marita Synnestvedt. Gå til den siterte teksten.
Frp har foreslått å frata (de mest) radikaliserte statsborgerskapet. Hvorvidt de det gjelder ser på dette som en trussel vet jeg ikke. Det er ikke noe enkelt problem å ta tak i. En ting er hva den gemene hop vil foreslå. Vi bør kanskje også skule hen til hva man gjør i andre land.

Høres ut som et fornuftig og forbyggende forslag. Det handler om å verne vårt lands innbyggere mot ondskap utført av ustabile personer.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere