Per Steinar Runde

229

Gjer narr av kristne, fordømer jødar, men unnskylder og respekterer muslimar

ISILs erobring i Irak, krigen i Gaza og terrortruslane mot Noreg har dominert nyheitene siste vekene. Felles årsak er islamismen, dvs islam i opphavleg, bokstaveleg og valdeleg versjon.

Publisert: 5. aug 2014

Islamsk tru og teologi er eit vilkår for framvekst av islamisme

Historieprofessor Øystein Sørensen har i boka "Drømmen om det fullkomne samfunn" karakterisert islamisme som ein totalitær ideologi på linje med fascisme, nazisme og kommunisme. Historisk måtte fred, fridom og menneskeverd vike der slike farsotter for fram. Og drivne av dødsforakt og blind bokstavtru startar no islamistar borgarkrig der dei er mange, og truer fred og fridom sjølv der dei er få. Det første skjer i Midtausten, Pakistan og Afghanistan, og det andre på mest alle stader der islam er representert. For sjølv om fleirtalet av muslimar har liten sympati for dei mest ytterleggåande valdsvariantane av islamisme, er det nettopp frå eit utgangspunkt i vanleg islamsk tru at radikaliseringa skjer. Så kunne ein kanskje vente eit kritisk søkjelys både på islamisme i alle former og på dei faktorar og miljø som fremjar denne ideologien. Men det er slett ikkje tilfelle. Media, akademia og politikarar vil ikkje innrømme at islamismen er ei hovudårsak til nemnde (borgar)krigar og terrortruslar, og slett ikkje at det er ein glidande overgang mellom islam og islamisme, som lik nissen alltid følgjer med på lasset. ISILs framferd forsvarar nok ingen, men ho kan stort sett skje i det skjulte fordi merksemda går til Gaza, der jødane/ israelarane får all skuld og fordøming, medan islamistiske Hamas i det store og heile går fri.

Ler av kristne, respekterer islam

Her til lands vert kristne ofte kritiserte og gjort til lått, medan muslimar stort sett får vere i fred om dei er aldri så illiberale og intolerante.  Ein som har vedgått forskjellsbehandlinga er journalisten og forfattaren Kjetil Østli, som i eit intervju i Vårt Land 2. august sa det slik: "I mitt miljø, blant venner og kollagaer i Oslo, ble kristne sett på som noe eksotisk. Noen man kunne peke på og le av.. Plutselig var islam blitt religionen man skulle respektere. Kritiserte man muslimer, var man Frp-er, liksom."  Som ved ein skjebnens ironi kom denne uviljen mot å kritisere muslimar til syne ved dei redaksjonelle vurderingane Vårt Land hadde gjort, både den dagen intervjuet stod på trykk og tidlegare i same veka. Det starta alt på måndag, 28. juli, der Olav Haraldsson fekk det meste av framsida og karakteristikken "sadistisk massemordar" av stortingsrepresentant for SV, Torgeir Fylkesnes. Provoserande nok vart dette publisert som hovudoppslag dagen før Olsok, til minne om St. Olav. Sjølv har eg liten sans for helgenkåring, men desto meir for "Kristenretten" som kong Olav fekk innført på Moster for 990 år sidan. I følgje professor Sverre Steen førte forbodet i denne lova til at folk slutta med å setje barn på skogen og å halde seg med friller og trælar. Men då muslimane fire dagar seinare feira sin Id al-fitr, slutten på fastemånaden ramadan, vart dei ikkje møtt av tilsvarande utsegn i avisa om sin "heilage" profet, sjølv om han også i høgste grad var ein krigarkonge. I staden spanderte Vårt Land ein fem siders velvillig reportasje frå heim og moske med mange og store fargebilde under overskrifta "Å, Id med din glede", dvs ein parafrase over ein kjend julesong.

Vårt Lands val av vinkling

Vårt Land hadde 28. juli også to hovudoppslag om den muslimsk-inspirerte terroraksjonen som PST frykta skulle skje. Men i staden for eit søkjelys på moskear og salafistiske miljø som fremjar radikalisering, hadde Vårt Land ein stor reportasje frå byrådsleiar Stian Berger Røslands besøk ved Central Jamaat-e moskeen på Grønland, der han m.a. sa: "Jeg håper vi en dag bor i en by og et land hvor en ung mann som går i moskeen på fredag mistenkeliggjøres like lite som en ung kvinne som går i kirken på søndag."  At det skulle vere like liten grunn til å mistenkje ein ung, muslimsk mann, er sjølvsagt ønskeleg, men poenget i denne saka var faktisk at unge, muslimske menn var nettopp dei mistenkte. Lenger ute i avisa stod ein kronikk av Omar Heymans som forkynte at "muslimene selv må vite at islamistene og deres ideologi ikke hører hjemme i noen religion, i hvert fall ikke i deres". Leiarartikkelen dagen etter roste Heymans, og det kan vere all grunn til å låne øyre til han. Han har i vaksen alder konvertert frå kvekarsamfunnet, kjend for pasifisme, til sufismen med sin mysterietradisjon. Slik sett er han ingen typisk muslim. I juli skreiv han følgjande i ein kronikk i Stavanger Aftenblad: ”Jeg har aldri deltatt på en fredagsbønn i Norge (og jeg har deltatt på hundrevis av fredagsbønner) der talen har handlet om hvordan vi kan redde oss selv og våre familier fra islamistisk ideologi. Jeg har faktisk aldri hørt en eneste muslim, her i Norge, forklare meg hvorfor det er så viktig å ta avstand fra islamistisk ideologi. Hva er problemet? Sover de? Er de muslimer, eller er de muslinger?” Hadde leiarskribenten visst dette, ville han neppe gjentatt  den gale påstanden frå imamar om at radikale muslimar ikkje går i moskeen og at det er derfor dei ikkje får korrektiv til sitt syn.

Å beskytte islam like viktig som å hindre terror

Frå framsida av tysdagsavisa får Hilde Henriksen Waage slå fast at "det er riv ruskende galt å tro at folk i Midtøsten gir støtte til ytterliggående fordi de er muslimer", og på side 8 og 9 får vi vite at FBI lokkar muslimar til å utføre terrorhandlingar i USA. Summen av alt dette blir eit knefall for og ei unnskylding til muslimar for PST sitt varsel, attpåtil med eit intervju, der Lars Gule seier seg nøgd med styresmaktene: "De har behandlet saken på en måte som ikke er egnet til å stigmatisere muslimer". Og både han og media synest å meine at dette var like viktig som å hindre ein eventuell terroraksjon. Dette var iallfall poenget for intervjuet Vårt Land hadde dagen etter med konvertitten Linda Alzghari og Ali Esbati, dagleg leiar for tankesmia Manifest Analyse på ytste venstre fløy og sambuar med Marte Michelet."Fryktet mer muslimhets" var overskrifta for artikkelen, skriven på eit tidspunkt då ein samla politietat var på tå hev for å møte terrortruslar frå muslimsk hald.

Den doble standarden

Men Vårt Land med Rimehaug i spissen fortener ros for informasjon om ISIL si brutale framferd i Irak, ei erobring som har gått hardt utover både sjiamuslimar og kristne. Også reportasjen om Hamas i torsdagsavisa var faktisk korrekt, sjølv om Dag Henrik Tuastad som midtaustenforskarar flest prøver å framstille organisasjonen i eit litt flatterande lys. I fredagsnummeret sa så sjefredaktør Simonnes seg bekymra over kristen fundamentalisme og kva realpolitiske konsekvensar eit slikt syn kunne få. Det var vel skrive som ein kommentar til intervjuet med Gunnstein Nes, formann i "Ordet og Israel", som nett då hadde sitt sommarstemne. Teologien til desse vil eg ikkje hefte for, men kva realpolitiske konsekvensar denne skal ha for konflikten i Midtausten, er eg ikkje i stand til å sjå. Fem hundre bokstavtruande kristne, utan ønske og vilje til å bruke våpenmakt, kan ikkje samanliknast med hundretals millionar arabarar, ein milliard muslimar og det store fleirtalet av medlemslanda i FN, som alle fordømer Israel politisk og dels også truar landet militært. I same avisa var også artikkelen "Terrorfrykt trumfer fornuft". Artikkelen på same dobbelside forkynte stikk motsett bodskap: Folk "følte seg tryggere etter Utøya". Psykologiprofessor Svein Larsen har si forklaring, henta frå spelteori. Mi er enklare: Medan det bak andre terroråtak har stått ein flokk, forstod vanlege folk det som media, antirasistar, mange politikarar og "ekstremistjegarar" ikkje kan innrømme utan å tape ansikt eller misse delar av sitt eksistensgrunnlag: Anders Behring Breivik var ein einsam ulv, til skilnad frå vår norske Anders II.

 

2 liker  
Kommentar #1

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Sant

Publisert nesten 7 år siden
Vel Per Steinar Husk at disse folka på 70 talet var villig til å nedkjempe det de kalla borgerskapet med våpen. De har tradisjon for å ta feil, og aldri innrømme at de tar feil. Ellers syntes jeg dansk TV sitt Intervju med Mads Gilbert sier alt om disse folka og deres evner!
Kommentar #2

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Bra Runde!

Publisert nesten 7 år siden

Runde, du er ein av dei få lesverdige på VD når det gjelder disse spørsmålene.

Ad media: Når man ser bl. a. VL sine prioriteringer og vinklinger samt leser hva redaktør Simmones finner å prioritere i sine ledere kan man virkelig begynne å lure.

Kommentar #3

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Skulle likt å vite hva Runde mener

Publisert nesten 7 år siden

om Simonnes' innlegg "Den rene hånden er ikke for de vantro" ??

Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Svar

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
om Simonnes' innlegg "Den rene hånden er ikke for de vantro" ??

Eg kommenterte det i dette innlegget og også litt meir utførleg her.

1 liker  
Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

En håpløs oppgave

Publisert nesten 7 år siden

Det er etter min mening en helt håpløst vanskelig oppgave å omtale muslimer i et generelle termer. Jeg har hele tiden hevdet at islam er en fredelig religion, til tross for et hav av steder i Koranen som vitner om noe helt annet. Og til tross for at islamske nasjoner har lover som gir dødsstraff for blasfemi. Eller for konvertering til en annen tro.

For oppfordringene i Koranen til tross om vold og drap av de vantro, så viser 1,5 milliarder muslimer at de kan leve i fredelig sameksistens med andre. Og at kristne sågar vokser i antall i flere muslimske nasjoner.

Men 1,5 milliarder er svært mange mennesker. Problemet er at en betydelig andel av disse er radikale og noe helt annet enn fredelige. Det synes å være en generell konsensus blant de som forsker i slikt om at minst 15% (noen mener opp til 25%) av verdens muslimer er tilhengere av vold for å fremme islam, dvs. verden står overfor 225.000.000 (225 millioner) radikale jihadister - omtrent hele Indonesias befolkning.

I Norge er det konservativt regnet 150.000 muslimer. Dersom 15% av disse virkelig også er radikale islamister, så snakker man om et tall på 22.500 stykker. Slike skal vi hverken unnskylde eller respektere.

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Endeleg ein klok kommentar

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er etter min mening en helt håpløst vanskelig oppgave å omtale muslimer i et generelle terme

Bra nokon held hovudet klart og lar seg rive med av denne hetsen mot annsleis truande!

Vl talt, Gullberg!

Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Usannsynleg høgt sett

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
I Norge er det konservativt regnet 150.000 muslimer. Dersom 15% av disse virkelig også er radikale islamister, så snakker man om et tall på 22.500 stykker. Slike skal vi hverken unnskylde eller respektere.

SSB registrerer ikkje folk etter religion, så vidt eg veit. Men i 2012 rekna eg ut eit anslag over korleis innvandrarar og deira etterkomarar per 01.01.12 fordelte seg etter religion, basert på kva land dei kom i frå og korleis fordelinga der var mellom dei forskjellige trusretningane. Då kom eg til at Noreg hadde 30.600 muslimar med europeisk bakgrunn, 126.500 med asiatisk og 50.900 med afrikansk bakgrunn, til saman ca 208.000. Sidan har vi fått knappe 50.000 nye innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn og ein god del fleire etterkomarar, men slett ikkje alle av desse er muslimar. Samla tal på personar med muslimsk bakgrunn blir då kanskje 250.000, dvs knapt 5% av befolkninga.

Ein god del av desse er framleis barn og ungdommar, nær halvparten er kvinner, og familiefolk over førti er nok også komne så pass til skjells år og alder at dei neppe har sans for det ekstreme. Då er vi raskt ned på ei gruppe menn mellom 16 og 40 år som kanskje tel 60 tusen. Eit par tusen av desse er truleg salafistar, og langt fleire vil nok føle solidaritet med andre muslimar, t.d. palestinarane, men det er vel berre omlag femti som har reist til Midtausten for å slåss "for islam". Kor mange av desse, viss dei overlever, som vil vere motivert for terror på norsk jord, veit vi enno ikkje. Eit anslag på over 20000 radikale islamistar på norsk jord er altfor høgt etter mi meining. Men eg forstod at problemet med radikal islam i Europa raskt ville bli uhandterleg for politiet, då eg for nokre år sidan las at tysk politi overvaka eit par hundre slike grupper.

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har du møtt dem

Publisert nesten 7 år siden

At majoritetsreligionen får mest motbør er vel ganske så naturlig for det er den som utgjør utfordringene for oss ikke-religiøse. Muslimene har flertallsbefolkningen stort sett lite med og jødene er så få at man kan gå år uten å møte en.

Ser man her inne på Verdidebatt og forsåvidt også på andre debattsteder er det fint lite med minoritetsreligiøse å spore. De dukker sporadisk opp med synspunkter fra eget ståsted men er ellers lite aktive på andre debatter.

Men at du har møtt mange eller har kjennskap til at det er mange ikke-religiøse som ser med mer milde øyne på en religion og mer kritiske øyne på en annen forundrer meg. 

Personlig er jeg ikke religiøs og skiller derav heller ikke på religionene og da i særdeleshet ikke på de tre abrahamittiske religionene. De er for meg stort sett like i sin grunnleggende fremtreden men med et unntak for jødedommen som er mer sekterisk i og med at den ikker er forkynnende men heller preserverende og dyrker eksklusiviteten.

Hvordan kan jeg unnskylde muslimer når jeg ikke kjenner dem og ikke har noen dialog med dem?

Jeg respekterer at noen er kristne, jøder eller muslimer men det betyr ikke at jeg respekterer religionene deres.  

Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Takk, men vent på Larsens innlegg

Publisert nesten 7 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Runde, du er ein av dei få lesverdige på VD når det gjelder disse spørsmålene.

Nei, så ille er det vel ikkje, men takk for at du set pris på det eg har skrive. Med OL i sjakk, besøk og saumfaring av førre vekes aviser, rakk eg ikkje å lese gårsdagens Vårt Land før no i kveld. Der har ein av dei faste spaltistane i avisa, Alexandra Irene Larsen, eit glimrande innlegg med tittelen "Skylapper og islam". Ho skriv om islam, islamisme og terrorisme og startar med denne kraftsalva: "Ikke engang når muslimsk terror truer, er venstresiden villig til å ta et oppgjør med den." Og ho sluttar slik:

"Om sentrale medieaktører ennå ikke har sett sammenhengen mellom islam, islamisme og terrorisme, vil de kanskje aldri gjøre det. Muslimsk ekstremisme bygger også på Koranen og Muhammeds eksempel. Det kreves etter hvert et grundig oppgjør med ideologien islam som sådan. Det oppgjøret må også komme fra såkalte moderate muslimer."

Ho skriv såleis mykje godt om det same som eg her har gjort, berre kortare, kvassare og meir konsist. Alexandra Irene Larsen er stipendiat i religionshistorie ved Universitetet i Agder. Truleg kjem heile innlegget også på Verdidebatt etterkvart, slik det andre ho har skrive for Vårt Land.

1 liker  
Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kvifor ikkje

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Alexandra Irene Larsen, eit glimrande innlegg med tittelen "Skylapper og islam". Ho skriv om islam, islamisme og terrorisme og startar med denne kraftsalva: "Ikke engang når muslimsk terror truer, er venstresiden villig til å ta et oppgjør med den." Og ho sluttar slik:

"Om sentrale medieaktører ennå ikke har sett sammenhengen mellom islam, islamisme og terrorisme, vil de kanskje aldri gjøre det. Muslimsk ekstremisme bygger også på Koranen og Muhammeds eksempel. Det kreves etter hvert et grundig oppgjør med ideologien islam som sådan. Det oppgjøret må også komme fra såkalte moderate muslimer."

ei lita bisetning om krigane i Europa, Holocaust og ABB?

Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Dette gjeld medieomtale

Publisert nesten 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Men at du har møtt mange eller har kjennskap til at det er mange ikke-religiøse som ser med mer milde øyne på en religion og mer kritiske øyne på en annen forundrer meg.

Nei, dette er ikkje skrive ut frå personlege erfaringar, men ut frå omtale i media. Sjølv om eg her har teke eksempla på forsonleg omtale av muslimar frå avisa Vårt Land og deira intervjuobjekt, er mangelen på kritikk endå meir uttalt i NRK og NTB.

1 liker  
Kommentar #12

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

"De er for meg stort sett like

Publisert nesten 7 år siden

i sin grunnleggende fremtreden." ( Randby )

"De er for meg stort sett like i sin grunnleggende fremtreden men med et unntak for jødedommen".  (Randby forts )

 

1 liker  
Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Heldigvis..

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eit anslag på over 20000 radikale islamistar på norsk jord er altfor høgt etter mi meining. Men eg forstod at problemet med radikal islam i Europa raskt ville bli uhandterleg for politiet, då eg for nokre år sidan las at tysk politi overvaka eit par hundre slike grupper.

Ja, tallet simpelthen MÅ være altfor høyt. Beregningsgrunnlaget er riktignok SSB sitt tidligere anslag om hvor mange muslimer det er i landet, men 22.500 består ikke prøven for rimelighetskontroll siden det ville tilsi en by på størrelse med Larvik.


Men hva hvis bare 10% av dette er riktig, så har Norge over 2000 jihadister? Selv dette antallet høres skremmende ut, og i det minste altfor stort til at PST ville kunne håndtere det effektivt. Anders Behring Breivik lærte oss litt om hvor lett det er å unngå radaren til de som skal forhindre terrorisme.

Kommentar #14

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det du evner kast av i de nærmeste krav

Publisert nesten 7 år siden

Bra nokon held hovudet klart og lar seg rive med av denne hetsen mot annsleis truande!

Nei, det får da verkleg klare seg med å hetse kristne !

2 liker  
Kommentar #15

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Gullberg:  altfor stort til at PST ville kunne håndtere det effektivt.

Vi fikk i går en fersk oppdatert nyhet om at en stor del av fremmedkulturell ungdom faller ut av skolen i ung alder.  Med tanke på at markedet for folk uten utdanning stadig blir mindre, ligger det her et stort potensiale for rekruttering av folk som gjerne vil bety noe. Og som har en forestillng om at det er samfunnets feil at de er utenfor.   Fremtiden bekymrer - i Norge som for hele Europa. Jeg er redd at vi med tid og stunder kommer til å ligne på landene der flyktningene kom fra.

1 liker  
Kommentar #16

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

I einkvar samanheng?

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
ei lita bisetning om krigane i Europa, Holocaust og ABB?

Alt til si tid. Dette var det aktuelle no. 30-årskrigen frå 1618-48 hadde element som kan minne om dagens borgarkrig i Syria og Irak, der konfliktlinjene iallfall i Irak går mellom sjia- og sunnimuslimar. Historikarane meiner likevel 30-årskrigen ikkje primært var eit oppgjer mellom protestantar og katolikkar: "Krigen var tilsynelatende en religionskrig mellom protestantiske og katolske land, men kan bedre forstås som et oppgjør mellom en allianse dominert av Habsburg-keiseren og den franske kongemakten."

Begge verdskrigane i det 20. hundreåret hadde eit tap i menneskeliv som var større enn i nokon tidlegare eller seinare krigar, iallfall i absolutte tal. Og både tapa og villskapen var aller størst på austfronten, i oppgjeret mellom diktatura Sovjet og Tyskland med kvar sin totalitære, ateistiske ideologi. Men heller ikkje i den allierte bombekrigen mot Tyskland eller den amerikanske mot Japan vart det teke særlege omsyn til sivile, og det skreiv eg faktisk utførleg om i mitt førre innlegg her på Verdidebatt. Ingen krigar og massemord har vore så grundig omtalt som 2VK og holocaust. Sjølv i dag, 75 år etter at krigen braut ut, kjem det fleire nye bøker kvart år berre i Noreg.

ABB nemnde eg faktisk, men han er ein sjuk mann og var ein einsam "ulv". Det såg folk flest, og terrorfrykta gav seg fort.

Elles meiner eg det finst bra folk i alle land og i alle religionar, men det finst eit valdspotensial i oss alle som kan bli manifest, gitt det vi blir påverka av.

1 liker  
Kommentar #17

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, det er bra

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Bra nokon held hovudet klart og lar seg rive med av denne hetsen mot annsleis truande!

du gjorde meg merksam på denne feilen. Gullberg skal sjølvsagt ha ros for ikkje å la seg rive med av denne hetsbylgja som breier seg over landet og gjeng ut over godtfolk. Per Steinar Runde gjer eit stort arbeid med si misjonering og einsidige overdriving.

Mor mi levde på institusjon dei siste leveåra sine. Der var lite tilbod av underhaldning så andaktsstunder stod sentralt. Dei som leia andaktene var for det meste heimavla amatørar som på enkelt vis freista å skreme tilhøyrarane. Ein dag sa ho til meg: "Eg er så redd desse islamistane, Elias! "Men kjære deg," svara eg, "no er du over nitti år og bur her på Sunnmøre korleis har du noko å frykte frå islamistar?" Svaret eg fekk var: "Eg er så redd islamistar!"

Ei verden i endring vil bety utfordringar ikkje minst integrering av dei som kjem til landet vårt. Hetsing av den typen PSR driv på religiøst grunnlag er berre til skade for oss alle. Ein ny religiøs krig i tillegg til den sionistane har stelt i stand i Midtausten er det vi treng minst av alt.

Eg er viss på at også Gullberg helst hadde sett at Norge vart verande eit homogent kristent område, men når det ikkje kan vere slik så ynskjer han å halde det heile på et realistisk plan og minst av alt bere bensing til rasehat og religionskrig. Gullberg er heilt ut ærleg og rettferdig. Det skal han ha! Det er meir enn ein kan seie om mange andre "gode kristne" her på VD.

Det er berre å sjå på overskrifta: "Gjer narr av kristne, fordømer jødar, men unnskylder og respekterer muslimar"

Kom med namn, Per Steinar, kom med namn!

Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det får du dårleg fram

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Elles meiner eg det finst bra folk i alle land og i alle religiona

Du lovprisar kristne, skryt Israel og sionismen opp i skyene, vanvyrdar palestinarane og deira rettar og hakkar, hakkar, hakkar og hakkar på innvandrarar av anna religiøs bakgrunn enn vår. Så vidt eg kan sjå så nører du opp under framandhatet så godt som det lar seg gjere.

Kva vil du oppnå med det om ikkje å gjere sprekka mellom "gamle" og "nye" nordmenn endå større?

Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Enig!

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det er berre å sjå på overskrifta: "Gjer narr av kristne, fordømer jødar, men unnskylder og respekterer muslimar"

Kom med namn, Per Steinar, kom med namn!

Jeg også venter i spenning.

Kommentar #20

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Lille speil på veggen her

Publisert nesten 7 år siden

Froeland: Jeg også venter i spenning.

Vågnes selv må da være en av de fremste kandidater.  Og en rekke andre her inne som lar få anledninger gå fra seg til kristenhets. Jeg bruker ordet hets,  for det er det vanlige ord  vi får høre fra samme kanten når muslimer blir kritisert.

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel, Nisi?

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Vågnes selv må da være en av de fremste kandidater.

Når har eg fordømt jødar samfengt??? Eg har då overfor PSR set fram forslag om å importere dyktige jødiske fagfolk til Sunnmøre, men fekk eg gehør?

At eg har gjort narr av enkelte kristne? Absolutt! Men samfengt?

Kommentar #22

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det blir bare så smålig og sutrete.....

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Vågnes selv må da være en av de fremste kandidater. Og en rekke andre her inne som lar få anledninger gå fra seg til kristenhets. Jeg bruker ordet hets, for det er det vanlige ord vi får høre fra samme kanten når muslimer blir kritisert.

Men vil man (for guds skyld) føle seg som hetset og mobbeoffer - så værsågod.

Har Nisi noen gang tenkt over hvorledes norske nordmenn i Norge som er muslimer og kansje ikke har drept en flue engang i sitt liv - hvordan de føler bl.a. din og andres ensidige og generaliserende hets av alt og alle sombekjenner seh til Islam ??

Fordøm gjerne muslimske terror-organisajoners drap og fremferd, fordøm gjerne kristenforfølgelsen rundt om i verden, fordøm gjerne Hamas' rakettangrep mot Israel, men fordæm også Israels krigføring mot sivile i Gaza og Israels fremferd mot palestinerne.

Det ene drap er ikke bedre enn det andre og en form for vold er ikke bedre enn den andre - - i alle fall ikke for de det går ut over..

 

Kommentar #23

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

En gang for alle, Elias.

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Eg har då overfor PSR set fram forslag om å importere dyktige jødiske fagfolk til Sunnmøre, men fekk eg gehør?

Jødene (Juda stamme) skal ikke til Sunnmøre, de skal ned til Israel. Og dersom du er av Benjamin stamme, og det tror jeg, så skal dine etterkommere, som har Jesus-troen, også ned dit. 

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg høyrer deg

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jødene (Juda stamme) skal ikke til Sunnmøre,

men det du seier må stå for di rekning.

Anne Sendar var talar på Olsokstemnet på Sunnmøre Museum. Emnet hennar var tvisyn.

Frå salen fekk ho spørsmål om kva ho meinte om den støtten Israel fekk frå kristenzionistar, og svarte omlag slik: "No forflyttar eg meg til eit minefelt, men det er rett å seie at eg set liten pris på at jødar vert nytta som brikker i kristenzionistane sitt eige spel, det vil seie å få eigne profetier til å gå i oppfylling!" Og eg kan tilføye: Framkalle dommedag ved at situasjonen i Midtausten vert så forferdeleg at Jesus vert tvinga attende til jorda helst allereie i dag.

Om eg gjer narr av kristenzionistar som nyttar jødar som innsatsmiddel til å oppnå eiga sele, så gjer eg ikkje berre narr, men eg forakter kristenzionistar av heile mitt hjarte og heile min hug.

Eg finn dei rett og slett foraktelege!

Kommentar #25

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Vågnes og Froeland

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det er berre å sjå på overskrifta: "Gjer narr av kristne, fordømer jødar, men unnskylder og respekterer muslimar"

Kom med namn, Per Steinar, kom med namn!

Viss Froeland og Vågnes ikkje har fått med seg at eg viser til ei bok, ti avisartiklar og fire nettsider som dokumentasjon, bør dei lese innlegget på nytt. Overskrifta byggjer i store trekk på det forfattaren og journalisten Kjetil Østli sa til Vårt Land i intervju sist laurdag, slik alle kan lese seg til frå innlegget.

Kommentar #26

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Så det er han

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
journalisten Kjetil Østli sa til Vårt Land

du er forbanna på. Greitt nok. Ei svale gjer ingen sommar.

Kommentar #27

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Beklager,

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
slik alle kan lese seg til frå innlegget.

men jeg sliter fortsatt.

Har du noen navn? Spesielt vanskelig er det å finne noen som "fordømer jødar". Har du noen navn?

Er det noen som mener at det galt å være jøde?

Når det gjelder de to andre punktene, å gjere narr av religioner eller å respektere utøvere av andre religioner, ser jeg ikke noe som helst problem med noen av delene.

Kommentar #28

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kristenzionist...

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Om eg gjer narr av kristenzionistar som nyttar jødar som innsatsmiddel til å oppnå eiga sele, så gjer eg ikkje berre narr, men eg forakter kristenzionistar av heile mitt hjarte og heile min hug. Eg finn dei rett og slett foraktelege!

er hvertfall ikke jeg, jeg er en israelitt. Underlig hvor lite det blir snakket om de andre 11 stammene av Israels Hus. Alt dreier seg om Juda stamme. 

Kommentar #29

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Til Froeland og Vågnes, med teskei

Publisert nesten 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
men jeg sliter fortsatt.

Har du noen navn? Spesielt vanskelig er det å finne noen som "fordømer jødar". Har du noen navn?

Ja, det forstår eg godt, når du berre er eitt år.

Men eg kan fortelje deg at 75% av befolkninga i Israel er jødar, og at palestinarane ikkje kallar dei "israelarar", men "jødar".

Og dei som fordømer er "hundretals millionar arabarar, ein milliard muslimar og det store fleirtalet av medlemslanda i FN", slik det ordrett stod i innlegget. Synd du ikkje er like god til å lese som å skrive.

Både kritikk og respekt er sjølvsagt i orden, men målestokken ein brukar må vere den same i alle vurderingane. Dobbel standard er urimeleg.

Til Vågnes:

Du skriv om Kjetil Østli: "Så det er han du er forbanna på. Greitt nok. Ei svale gjer ingen sommar."

Svar: Nei, kvifor skulle eg vere sint på han? Han er tydelegvis ein ærleg mann, og slike respekterer eg. Det han sa var følgjande:

"I mitt miljø, blant venner og kollagaer i Oslo, ble kristne sett på som noe eksotisk. Noen man kunne peke på og le av.. Plutselig var islam blitt religionen man skulle respektere."

Dette sitatet brukte eg delvis (det som her står i kursiv) då eg formulerte overskrifta: "Gjer narr av kristne, fordømer jødar, men unnskylder og respekterer muslimar" . Men du vel å oversjå dei femten konkrete kjeldene eg bygde sjølve artikkelen på.

Sidan ingen av dykk har noko seriøst å kome med, blir dette siste svaret mitt.

1 liker  
Kommentar #30

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Er det du som er den seriøse?

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Sidan ingen av dykk har noko seriøst å kome med, blir dette siste svaret mitt.

Du har ikke ett, sier og skriver ett, navn å komme med på dem som "fordømer jødar".

Du ber meg, som visstnok ikke er så flink til å lese, om å lese innlegget.

Det "beste" jeg kan finne, er:

"Fem hundre bokstavtruande kristne, utan ønske og vilje til å bruke våpenmakt, kan ikkje samanliknast med hundretals millionar arabarar, ein milliard muslimar og det store fleirtalet av medlemslanda i FN, som alle fordømer Israel politisk og dels også truar landet militært."   

Du omskriver altså "fordømer Israel politisk" til å bety "fordømer jødar".

Det er like "seriøst" som å omskrive "fordømer Hamas" til å bli "fordømer palestinarar".    

Nei, det er nok ikke du som er den seriøse.          

Sidan du ikkje har noko seriøst å kome med, blir dette siste svaret mitt.                                                                                 

Kommentar #31

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ganske naturlig..

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men eg kan fortelje deg at 75% av befolkninga i Israel er jødar, og at palestinarane ikkje kallar dei "israelarar", men "jødar".

Ganske naturlig kanskje, siden palestinerne i Israel også er israelere. Det er altså nødvendig med en distinksjon siden f.eks. israelske lover ikke er lik for alle borgere. Og "jøde" er da ikke noe skjellsord, heller ikke i Israel.

Kommentar #32

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Fladmark: Har Nisi noen gang tenkt over hvorledes norske nordmenn i Norge som er muslimer og kansje ikke har drept en flue engang i sitt liv - hvordan de føler bl.a. din og andres ensidige og generaliserende hets av alt og alle sombekjenner seh til Islam ?

Det bekymrer meg  enda mere hva   kristne nordmenn og nordkvinner som har bodd her hele sitt  må tåle av  generaliserende hets av sin tro, selvom de nok har drept en flue eller et par  mygg  i sine liv - slik de fleste har.  Den speilvendte rasisme til forskjellsbehandling  av høyst oppegående mennesker kan jeg lite med.

Jeg leser heller ikke ut fra Rundes innlegg at han angriper muslimer "samfengt".

Kommentar #33

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Selvsagt ikke!

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser heller ikke ut fra Rundes innlegg at han angriper muslimer "samfengt".

Når han skriver "hundretals millionar arabarar, ein milliard muslimar", er det sikkert en veldig nyansert observasjon.

Kommentar #34

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det var svært

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Plutselig var islam blitt religionen man skulle respektere

kva slags samfunn er det han befinn seg i? Ein moske?

Kommentar #35

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jødene (Juda stamme) skal ikke til Sunnmøre, de skal ned til Israel. Og dersom du er av Benjamin stamme, og det tror jeg, så skal dine etterkommere, som har Jesus-troen, også ned dit.

Som du veit, Anders Helge, så vart Adam i fylgje båe Jesus sine stamtavler skapt den 6 dagen for omlag 6000 år sidan. Dei elste funn av bosetning her på Møre er 11000 år gamle. Forfedrene til dagens møringar kom truleg hit 5000 år før Adams vart skapt og deretter starta å øksle seg på naturleg vis.

Dei tapte stammene kom aldri hit. Enten rota dei seg vekk i ørkenen på ørkenens skip eller så forsvant dei på havet. I alle fall, vekk er dei!

Kommentar #36

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det var da merkelig....

Publisert nesten 7 år siden

"Dei elste funn av bosetning her på Møre er 11000 år gamle. Forfedrene til dagens møringar kom truleg hit 5000 år før Adams vart skapt og deretter starta å øksle seg på naturleg vis." (Sitat:EPV)

For 11000 år siden var vårt kontinent dekket av is i store mengder. Sunnmøringer må være noen hardhausne folk:)

1 liker  
Kommentar #37

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Sjølvsagt er vi det

Publisert nesten 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
For 11000 år siden var vårt kontinent dekket av is i store mengder. Sunnmøringer må være noen hardhausne folk:)

Fosnakulturen på Nordmøre

Har fått sitt navn etter gården Fosna i Kristiansund og ble oppdaget av Anders Nummedal i 1909. Navnet viser også til Lille - Fosen som var det tidligere navnet på Kristiansund. Navnet Fosnakulturen er en samlebeskrivelse over funnkompleksiteten til en steinalderkultur som har sitt opphav fra Nummedals oppdagelser i Kristiansund. Gjenstandene som blir funnet i denne kulturen viser til de første menneskene som bosatte seg i Kristiansundsområdet under steinalderen. Steinalderen som vi kjenner den her i Norge er fra ca 11 000 til 1800 f.kr. og er delt inn i to hovedperioder, eldre og yngre steinalder.

http://www.nordmore.museum.no/artikkel.aspx?MId1=1802&AId=775

Dette gjeld Nordmøre. Sunnmøre kom hakk i hel.

Kommentar #38

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Viser til

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Viss Froeland og Vågnes ikkje har fått med seg at eg viser til ei bok, ti avisartiklar og fire nettsider som dokumentasjon, bør dei lese innlegget på nytt.

ISBN xxxxxxxxxxxxxx sammen med noen lenker til avisartiklene burde da vel strengt talt holde. Da kan vi jo lett lese dette selv og gjøre oss opp en mening om det uten i det hele tatt å debattere det her inne. For du poster neppe det du poster uten at du ønsker en debatt rundt det eller har en tanke om at dette er noe du støtter eller mener er galt.

Så selv om det er andres tanker eller åndsverk du viser til eller kopierer så blir det litt underlig å at du forventer at du som person med dine meninger ikke blir satt i sammenheng med det du poster. 

Kommentar #39

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Påstandar krev kontrollerbare premissar og logisk slutning

Publisert nesten 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
ISBN xxxxxxxxxxxxxx sammen med noen lenker til avisartiklene burde da vel strengt talt holde. Da kan vi jo lett lese dette selv og gjøre oss opp en mening om det uten i det hele tatt å debattere det her inne. For du poster neppe det du poster uten at du ønsker en debatt rundt det eller har en tanke om at dette er noe du støtter eller mener er galt. Så selv om det er andres tanker eller åndsverk du viser til eller kopierer så blir det litt underlig å at du forventer at du som person med dine meninger ikke blir satt i sammenheng med det du poster.

Eg har såvisst ikkje dekt meg bak andres meiningar, men både i overskrifta, deloverskriftene og sjølve artikkelen kome med meiningar eller påstandar som eg vil bevise. Men for å vise at ein sats/påstand er rett, treng ein først premissar som er kontrollerbare og dernest eit resonnement som held logisk.

Når det gjeld klassifisering av islamismen som ideologi, viser eg til Øystein Sørensen: "Drømmen om det fullkomne samfunn". For andre premissar viser eg til papirutgåva av Vårt Land, med oppgitt dato. Det er muleg enkelte av artiklane finst på nett, men dei aller fleste gjer ikkje det. Eg diktar sjølvsagt ikkje opp noko, men siterer korrekt og kontrollerbart det som er vesentleg for saka. Poenget er ikkje om eg sjølv er einig eller ueinig i det eg siterer, men om det gjev eit faktisk grunnlag for å konkludere som eg gjer. For ein god del av premissane viser eg dessutan ikkje til andre kjelder, fordi eg reknar med at dei er allment aksepterte som fakta. For desse legg eg såleis bevisbøra på dei som vil vise at eg tek feil.

Alt dette er elementær logikk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere