Rune Staven

402

Mange ignorerer hva Guds ord sier om de siste tider.

Publisert: 2. aug 2014  /  6858 visninger.

Hei

Hva sier Guds ord om de siste tider.Skal man ta Guds ord på alvår? eller er det bare noen ord som er skrevet i en bok for 2000 år siden, av mennesker som ville skape frykt og undring i historiens framtid.? Hvordan kan Bibelen fremdeles vere en bok som mange forholder seg til, er jo et annet spørsmål. Hva er det som gjør Bibelen så spesielll, at dette er den mest leste bok igjennom tidene.? Det kan man jo også undres på. Det må jo vere en kraft kilde av visdom som stråler ut ifra denne bok som får mennesker til å tro på det som står skrevet i Bibelen. Bibelen som er Guds ord berører mange her på jord den dag i dag. Men spørsmålet er jo om man velger å tro på det som er skrevet i denne boken. For selv om mange tror på Jesus, så er det mange alikavel som ignonere mye av det som står skrevet,for eksempel Dette med endetiden, er jo et het tema i disse tider rundt omkring i verden. Det skjer mye rundt i verden, både med kriger og med vær forandringer som er mye mer aktivt en før. Kristne blir forfølgt og drept og jødene blir mer og mer hatet verden over. Alt dette er ikke noe nytt for den som har forstått Guds ord, og dette er faktisk skrevet for 2000 år siden.

sitat Thoralf Gilbrant

Dette er synelige tegn på de siste tider slik det er beskerevet i Guds ord.

1. Tegn blant folkeslagene,
2. Tegn i naturen,
3. Tegn i Israel og
4. Tegn i Guds menighet.

Hvis vi lever i de siste dager, så vil mektige begivenheter snart finne sted. Det vil hende ting som kommer til å gripe inn i livet til hver eneste mann, kvinne og barn som lever på denne jord. Det vil bety den nåværende verdensordnings undergang. Alt kommer til å forandres og omskriftes. Forferdelige trengselstider vil gå over jorden før tusenårsrikets morgen gryr. Hvis vi lever i de siste dager, så er der en stor og mektig begivenhet som kan finne sted når som helst. Da vil Jesus Kristus, Guds Sønn, komme igjen en av dagene. Lever vi i den tid da dette under vil skje? Lever vi i de siste dager?

To feiltagelser

Der er blitt gjort to feiltagelser her. Den ene feil består i dette at enkelte villfarne mennesker har forsøkt å slå fast dag og time for Herrens komme. De regner på dager og årstall, og så roper de ut sine gjetninger og kan fortelle at dét eller dét årstallet kommer Jesus igjen. Men det slår aldri til. Og der er gjort stor skade ved disse gjetninger og fantasier. Den slags forkynnelse er med på å nedbryte tilliten til Guds ord og ødelegger respekten for Bibelens profetier. Det kan også skape en usunn gjenkomstforventning, slik at en knytter sin forventning av Kristi gjenkomst til dager og datoer, istedenfor å vente på Kristus med tålmod.

La oss si det så tydelig sommulig, at en slik tale om dager og timer er helt igjennom übibelsk. Jesus selv advarte imot det. Han sa: “Den dag og time vet ingen, ikke en gang himmelens engler.” – Om det kommer noen og forteller oss at de vet mer enn englene, så “tro dem ikke! Ingen vet det, fordi Gud har skjult det. Gud vil at dagen og timen for Kristi komme skal være ukjent, nettopp fordi han vil at vi skal vente og være rede hver dag.

Den andre feil som blir gjort i forbindelse med talen om Jesu gjenkomst, er denne: En skyver tanken om Herrens komme fra seg og sier: Ingen kan vite noe om dette! Mens noen går til den ytterlighet å forsøke å fastslå dag eller time, så er det andre som går til den motsatte ytterlighet og mener at vi ikke kan vite noe som helst om tiden. Det kan enda gå tusen år før det skjer, sier de.

Nå skal vi merke oss at Jesus hadde to ting å si oss med hensyn til tiden for sitt komme. Og skal vi få et rett syn på denne saken, så må vi gi plass for alt det Herren har sagt. For det første sier Jesus: “Den dag eller time vet ingen!” Men så sier han også: “Således skal også I, når I ser dette skje, vite at Han er nær for døren.” Jesus peker altså på en ting som ingen kan vite, nemlig dag og time for Hans komme. Og så peker Han på en ting som vi alle bør vite, tiden – tidsalderen – den tidsperiode når Hans komme vil skje. Selv om vi altså ikke kan vite selve tidspunktet for Hans komme, så skal vi allikevel kunne kjenne tiden slik at vi ser at dette tidspunkt nå nærmer seg.

Tyd tidens tegn!

Vi leser om de gamle profeter at de gransket og ransaket for å finne ut hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd viste fram til. De søkte å danne seg et billede av den tid og de tidsforhold som ville råde når løftet skulle oppfylles. På samme måte skal også vi se hvilket billede Bibelen tegner av endens tid, og så skal vi sammenlikne og se om det stemmer med vår egen tid.

Jesus bebreidet sin tids skriftlærde forat de ikke var våkne for den tid de levde i. Han sa til dem: “Når det er blitt aften, sier dere: Det blir godt vær, for himmelen er rød! Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk ! Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. ” Jesus holdt dem ansvarlig for dette. Og han stiller det samme krav til oss. Han venter at vi skal kunne tyde vår tid.

Jesu gjenkomst er ikke en isolert begivenhet som inntreffer uavhengig av tidens forhold og utvikling. Tvert imot er det en hending som står i den mest intime forbindelse med menighetens stilling og med verdens tilstand i det hele. Herrens komme betyr Guds inngrep i en særskilt tilstand og på et bestemt tidspunkt da denne guddommelige intervensjon er absolutt nødvendig.

Nettopp fordi Herrens komme slik er knyttet til en bestemt tidssituasjon, kan vi ut fra tidens tegn forstå at dagen nærmer seg. Kristi gjenkomst vil finne sted i en bestemt periode, innen et bestemt tidsavsnitt som i Bibelen kalles for de siste dager. Og de tidstegn som kjennetegner denne tidsperiode, er skildret detaljert i Bibelen. Slik som våren har sine bestemte kjennemerker, slik har de siste dager sine tegn. Når fikentreet og de andre trær springer ut og får saft i sine grener, da vet dere at sommeren er nær, sa Jesus. Likesom høsten har sine kjennetegn, så har endens tid sine tegn. Og disse tidens tegn er gitt oss forat de skal bli forstått. “Da skal dere vite at Han er nær for døren.”

Et billede av vår tid

Lever vi i de siste dager? Er vi nå kommet inn i den tid som er pekt ut for oss som tiden for slike veldige begivenheter? For å kunne svare på dette spørsmål, må vi undersøke hva Bibelen har å si om endens tid, og så må vi se om disse tidens tegn blir oppfylt i dag.Vi finner at det er en mengde tegn som tydelig viser oss at vi er kommet inn i avslutningstiden. På alle områder blir tidens tegn oppfylt.Bibelen sier at i de siste dager skal kunnskapen bli stor, og vi ser hvordan vitenskap og teknikk i vår tid plutselig har gjort et sprang som stiller årtuseners utvikling i skyggen.

Bibelen forutsier at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Der skal være opprør og revolusjoner, krig og rykter om krig, hungersnød og pest. Frafallets mørke skygger vil senke seg ned over kristenheten, mange skal ha et ytre skinn av gudsfrykt mens de fornekter kraften og savner virkeligheten. Spotterne skal spotte, og de ugudelige skal ture fram i stadig verre ryggesløshet.

Er det ikke alt sammen som et fotografi av vår egen urolige tid? Ser vi det ikke oppfylt for våre øyne?

Er det ikke vanskelige, farefulle, skjebnesvangre tider i dag? Er det ikke krig og revolusjoner i dag, mer enn noen gang tidligere i verdens historie? Hører vi ikke rykter om krig nær sagt hver gang vi slår på radioen og lytter til en nyhetssending? Frafall og formalisme råder innen store deler av kristenheten. Verden synker dypere og dypere i synd og ugudelighet.

På alle områder går tegnene i oppfyllelse. Det er ikke bare et enkelt tegn som varsler endens tid, men en nesten utallig mengde av bibelske tegn oppfylles. Fra alle de profetiske varder i Det gamle og Det Nye Testamente rettes lyskasterne mot denne tid som vi lever i. Den kristne som kjenner sin Bibel, kan se klart at vi lever i de siste dager.

“De forstandige skal forstå det,” sier profeten Daniel. Men “ingen ugudelig skal forstå det”. Vi ser at også dette ordet oppfylles. Bibelens profetier blir forkastet og foraktet, ikke bare blant den store masse av folket, men også av de menn som i dag styrer nasjonene. Hvor mange av verdens ledende statsmenn spør etter Guds plan med den verden Han har skapt?

Men likevel finner vi en anelse om undergang og utslettelse også hos mange av dem som ellers ikke tror på det profetiske ord. Mennesker som er orientert i den tid vi lever i, innser at vi er gått inn i slektens aftentime. Det er ikke svartsynte prester og overspente legpredikanter som i dag taler om verdens ende, det er verdens fremste vitenskapsmenn og verdens ledende politikere som forkynner menneskehetens undergang.

Winston Churchill har uttalt: “Steinalderen kan komme tilbake på vitenskapens skinnende vinger. Det som nå kan være til uendelig stor velsignelse for menneskeheten, kan også komme til å bety dens fullstendige tilintetgjørelse.”

Den berømte engelske skribent, H.G. Wells, sier: “Det er ikke slik at ødeleggelsen holder på å true sivilisasjonen, den holder på å ødelegges like for våre øyne. Sivilisasjonens skip vil ikke begynne å synke om fem år eller om femti år. Det synker nå. Alt det vi kaller for liv, står ved sin avslutning.”

Enden er nær. Undergangen kaster sine mørke skygger inn over vår verden. “Mørke dekker jorden, mellom folkene. ” Men i lys av Bibelens framtidsprofetier kan vi likevel vite at rettferdigheten og Guds rike skal seire til slutt.

Det Gilbrant her er inne på er viktig å forstå for ennhver, selv om mange er uenige om det skrevne ordet,så er det alikavel et tegn til bekymring blant de ikke troende over denne verdens utvikling. Hvis man ikke greier å se dette så har man for mange undskyldninger overfor denne verdens forandringer. Gud prøver å vekke opp menneskeheten, og kaller på hvert et menneske til omvendelse. Men hva skal til for at menneskene våkner opp fra sin  søvn? 

Israel er jo et godt eksempel på at vi lever i de siste dager. Hvilket annet land i verden er det som får så mye negativt i mot seg? Et lite land med ca 6 millioner innbyggere  får så mye oppmerksomhet er jo svert forunderligt. og hvorfor det hatet mot jødene, som trer fram i skyggen av denne negativiteten som Israel får i disse tider.Dette tyder på at denne tidsånd jobber i mot Israel, meidianne herjer med israel, Ser ikke mennekene på hva som holder på å skje ?? Jeg bare spør. Israels historie står plantet i Bibelen. den som velsigner israel vil bli velsignet tilbake. Bare se på hvilken nasjoner som kommer til å miste sin velsignelse framover. Det kommer til å skje mange forandringer blant menighetene og folkeslagene framover,verden blir mindre og myndihetene får mer makt, og været vil bare bli verre og verre framover i mange land,også i Norge. Det er på tide å se å se bak løgnen som verden sprer.

mvh

Rune

3 liker  
Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
sitat Thoralf Gilbrant

Først tenkte jeg at 'wow', dette var jo fantastisk flott skrevet av Rune.

Så så jeg sitatet, men kunne ikke se hvor sitetet sluttet. Deretter fant jeg ut at mindre enn 10 % er skrevet av Rune, og resten er fra linken nedenfor. Da lurer jeg på; er det ikke mye bedre å legge inn linken slik at alle kan se hvor det kommer fra?

Forresten et flott innlegg av Thoralf!

Her er linken: http://kristenbloggen.net/lever-vi-i-de-siste-dager

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Først tenkte jeg at 'wow', dette var jo fantastisk flott skrevet av Rune.

Så så jeg sitatet, men kunne ikke se hvor sitetet sluttet. Deretter fant jeg ut at mindre enn 10 % er skrevet av Rune, og resten er fra linken nedenfor. Da lurer jeg på; er det ikke mye bedre å legge inn linken slik at alle kan se hvor det kommer fra?


Hei Mads 

Fint at du syntes at dette var et bra innlegg, og du ser hvor dette sitatet slutter, for jeg skriver det Gilbrant er inne på her i avsluttningen.Hvis man leser så ser man hvor Gilbrandt sitatet slutter Mads:) Det er begynnelsen på avsllutningen til sitatet til Gilbrandt.Det viktigste var ikke meg som person,som la ut dette, men budskapet Gilbrant kom med:) og om jeg kom med 10 eller 20% betyr ikke så mye i slike sammenhenger, for buskapet er viktigst og ikke personen,og i dette budskapet har Gilbrandt og jeg like tanker om den kommende tid. og vi deler mange andre syn evangeliet også. men flott at du syntes at dette var appetittvekkende, ingen ting gleder meg mer:)

Ha en fin dag videre Mads.:)

mvh

Rune

2 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva ser du i billedet som gjenkjenner tiden?

Publisert nesten 8 år siden

Rune Staven:

Et billede av vår tid
__________________________

Gjennom alle tider er Bibelen tolket dithen at den gjelder for den tiden folk har levd i, mens generasjonene ufortrødent lever videre uten at noen har fått rett. Hva gjør ditt innlegg med sitater fra andre spekulanter noe mer troverdig? Har du noen oppfyllelser å vise til?

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Gjennom alle tider er Bibelen tolket dithen at den gjelder for den tiden folk har levd i, mens generasjonene ufortrødent lever videre uten at noen har fått rett. Hva gjør ditt innlegg med sitater fra andre spekulanter noe mer troverdig? Har du noen oppfyllelser å vise til?

Hei Kjell

Man trenger ingen bevis på hva som er oppfylt pr i dag, for det taler for seg selv, og det er der den seende troende kommer inn i det bildet man ser i dag,kontra den som er blind, som ikke kan  se det samme bildet som den seende. Det er forskjell på den som tror budkspapet i Bibelen og den som ikke tror på det budskapet om de siste tider, og på hva som holder på å gå i oppfyllelse av det profetiske ord i disse tider, Israel er et bilde på de siste tider.

mvh

Rune

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Framtidstro mot håpløshet

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke svartsynte prester og overspente legpredikanter som i dag taler om verdens ende, det er verdens fremste vitenskapsmenn og verdens ledende politikere som forkynner menneskehetens undergang.

Såkalte svartsynte prester og predikanter forkynte håp og framtid og ba sitt Fadervår "la riket ditt komme". Mange menneskers svar ble omvendelse og etterfølgelse.

Når vitenskapsmenn og verdens ledere forkynner  verdens undergang sikter de bare på håpløshet. Menneskets svar blir da enten depresjon, angst eller uhemmet hedonisme for å skyve ubehagelighetene fra seg.

"De svartsynte" har vi gitt munnkurv, for vi ønsker ikke et forpliktende gudsforhold.

Vitenskapsmennenes tale blir en slags underholdning vi ikke tror helt på, men som legitimerer at vi tar ut alt vi kan som hedonister - vi lever tross alt bare en gang.

Jeg tror vi gjør mennesker urett, spesielt de unge, om vi ikke gir dem framtidstro og håp som er forankret i den kristne tro.

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Såkalte svartsynte prester og predikanter forkynte håp og framtid og ba sitt Fadervår "la riket ditt komme". Mange menneskers svar ble omvendelse og etterfølgelse.

Når vitenskapsmenn og verdens ledere forkynner verdens undergang sikter de bare på håpløshet. Menneskets svar blir da enten depresjon, angst eller uhemmet hedonisme for å skyve ubehagelighetene fra seg.

"De svartsynte" har vi gitt munnkurv, for vi ønsker ikke et forpliktende gudsforhold.

Vitenskapsmennenes tale blir en slags underholdning vi ikke tror helt på, men som legitimerer at vi tar ut alt vi kan som hedonister - vi lever tross alt bare en gang.

Jeg tror vi gjør mennesker urett, spesielt de unge, om vi ikke gir dem framtidstro og håp som er forankret i den kristne tro.

Hei Lilli

Mye bra i det du skriver Lilli.

Ja håpet skal man ha i fokus, uansett hvor håpløst det ser ut for ennhver.For i håpet så tror man på en ny tid, etter denne tid. Tiden er menneskenes fiende, der Jesu igjennkomst nermer seg raskt, og den som ikke ser at man trenger det håp som gir oss livet på nytt, går en dyster framtid i møte, Det er den sannhet man kan møte i framtiden. Derfor må man ha fokus på håpet som er Jesus, og ikke på hva denne verden vil gi oss av håp og Framtid. For livet til det evige er avhenige av den nåde og sannhet jesus kom med.

mvh

Rune

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Stein på stein skal rives ned (Luk.21.6, Esek.21.32, Jes.25.2)

Publisert nesten 8 år siden

Rune Staven:

Man trenger ingen bevis på hva som er oppfylt pr i dag, for det taler for seg selv
_____________________________________________________

Uten bevis lever man på en luftboble av løgn. Det tjener ikke til noe annet enn å skue inn i tomhet. Virkelighetsbildet befinner seg i horisonten foran deg, hvor også alle profetier ligger inntil de kan besannes. Mye av budskapet du snakker om kan man lese om i Luk.21., og passer ikke inn i dagens situasjon, men leder frem mot denne tiden. Profetiske ord er nettopp bevis man skal se etter i hverdagen, slike som du sier man ikke trenger.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Uten bevis lever man på en luftboble av løgn. Det tjener ikke til noe annet enn å skue inn i tomhet. Virkelighetsbildet befinner seg i horisonten foran deg, hvor også alle profetier ligger inntil de kan besannes. Mye av budskapet du snakker om kan man lese om i Luk.21., og passer ikke inn i dagens situasjon, men leder frem mot denne tiden. Profetiske ord er nettopp bevis man skal se etter i hverdagen, slike som du sier man ikke trenger.

Hei Kjell

Hvis du leser det jeg skrev, så vil du oppdage at det jeg skriver er at bevisene taler for seg selv i denne tiden vi lever i. Bildet i dag kontra det profetiske er skremmende likt Det Jesus taler om i matteus,markus,lukas,johannes.

mvh

Rune

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Lurer på hvor mange "Rune Staven" det har fantes oppetter jeg som sto og hylte AKKURAT det samme som han gjør i denne tråden mens de gledet seg til belønningen de selv tror de skal motta for sin blinde ubegrunnede tro og, ikke minst, straffen alle andre skal få, som ikke trodde på denne gapingen om de ubekreftede påstandene i dødskulten de tilber...

Til og med Paulus gapte om dette som om han også trodde jesus var rett rundt hjørnet, var ingen vits å gifte seg, alle rike måtte gjøre fattiglus av seg øyeblikkelig for å komme inn i nåløyet og andre "nødvendige" tiltak for å gjøre seg klar ti lden herlige opprykklsen... Hvor ligger alle disse "Rune Staven" hen i dag? Jepp, er i jorden alle sammen, det hjørnet jesus var rett rundt var visst noen kvartaler unna og jesus er jo forhindret fra å komme da en masse gamle kjærringer må "helbredes" for ubetydelige I-lnds plager og kan derfor hverken komme igjen eller helbrede de som virkelig trenger det... Pluss alle de bønnene han må ta eg av...

Så Rune, om to uker gaper du det samme, om to måneder gaper du det samme, om to år gaper du det samme, om 20 år gaper du det samme røret, jesus er rett rundt hjørnet og nå kan vi som ikke tror på disse ubekreftede påstandene angre nå, eller begynne å tro.... Og det er her hele greia med slik dommedags profeti ligger, man ønsker å skremme folk til å tro, det virket jo bra før, så hvorfor ikke prøve det igjen... Problemet ditt er opplystheten folk "lider" av i dag, vi VET at disse dommedags truslene er noe som har blitt gapt om siden kristendommen først så dagens lys, og før dem var det jødene selv som løp rundt og skrek dommedag... Jesus var med stor sannsynlighet en sånn dommedags profet som dro den enda lenger ved å påstå at han var guds sønn der han lovte alle som hørte på ham å komme tilbake før de døde... Mulig han trodde det selv det han preket om, for alt vi vet kan jesus ha vært en religiøst forstyrret landsby tulling med en mor som hadde fått ham utenfor ekteskap og derfor måtte finne på tidnes løgn for å dekke over det og som ale vet har løgner en tendens til å komme tilbake og bite deg i ræva...

Men ingen jesus har dukket opp og ingen jesus kommer til å dukke opp, dette skjønner folk i dag Rune, så du kan spare deg truslene :)  Er like redd for den kristne dommedag som du er for den muslimske dommedagen, eller dommedagen til Tor og Odin.... Blir bare en masse gaping som er gjort før, det alle "tegn" og "tider" tyder på at.... Milloner har sagt det, sistemann som dreit seg ut var vel nå avdøde Harold Camping som fikk tusenvis av godtroende mennesker til å selge hva de hadde og sette bort kjæledyrene til ateister for at de skulle ha det bra til dyrenes dommedag kom å hentet dem eller noe slikt, men hva skjedde? Ingenting... Ingen verdens ting, som vanlig... At dere aldri lærer.... Eller er det rett og slett så enkelt at dere dommedags gapere ønsker å skremme folk til å tro det dere selv gjør, i en form for anntal sikrer sannhet eller noe slikt?

Jeg undres..

Kommentar #10

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så Rune, om to uker gaper du det samme, om to måneder gaper du det samme, om to år gaper du det samme, om 20 år gaper du det samme røret, jesus er rett rundt hjørnet og nå kan vi som ikke tror på disse ubekreftede påstandene angre nå, eller begynne å tro.... Og det er her hele greia med slik dommedags profeti ligger, man ønsker å skremme folk til å tro, det virket jo bra før, så hvorfor ikke prøve det igjen... Problemet ditt er opplystheten folk "lider" av i dag, vi VET at disse dommedags truslene er noe som har blitt gapt om siden kristendommen først så dagens lys, og før dem var det jødene selv som løp rundt og skrek dommedag... Jesus var med stor sannsynlighet en sånn dommedags profet som dro den enda lenger ved å påstå at han var guds sønn der han lovte alle som hørte på ham å komme tilbake før de døde... Mulig han trodde det selv det han preket om, for alt vi vet kan jesus ha vært en religiøst forstyrret landsby tulling med en mor som hadde fått ham utenfor ekteskap og derfor måtte finne på tidnes løgn for å dekke over det og som ale vet har løgner en tendens til å komme tilbake og bite deg i ræva...

Hei Hans 

Du selv har gått vekk fra den tro på Jesus som din Herre i ditt liv. Dette står det også skrevet om. såmannen som plantet sine frø, hvilken vete falt i den gode jorden, jo den som trodde på ordet og var ordets gjører, i håpet på Han som skulle komme igjen. Mens den veten som tok i mot ordet, men for så å kaste troen over bord.Hvilket trosgrunnlag ble den troende verende i Siden han vek bort fra sin første tro på Jesus.? 

Hvorfor skal vi skremme folk til tro, det behøves ikke, dette er til påminnelse for oss selv til å håpe på det vi ikke ser, skal komme igjen slik profetiene lyder, og mange tror på dette. Så får den som vil tro på dette håpet og fylle seg med denne fred i sitt hjerte:) Hvis man skulle skremme noen til frelse, så er det bassert på frykt og ikke kjærlighet, og det blir jo feil. Evanegliest sannheter er ikke allti like enkle å mota, men uansett hva vi mener og tror så står det skrevet, og da får man ta sine valg utifra sine tanker.

Viktig å minne hverandre på om Jesu igjennkomst. for håpet må alltid ligge der framme, om han kommer i morgen eller om 7 år får tiden vise, men utifra tidens tegn og på hvordan israels rettning beveger seg så tyder mye på at det er like rundt hjørnet. sitter man på gjerdet og ser, eller vil man tro. er opp til hver enkelt menneske.Man tar ansvar for sine egne liv, og jeg forkynner det jeg tror på.slik du gjør :)

Ha en strålene dag, her er det ca 27 grader og sol. :)

mvh

Rune

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Javel?

Publisert nesten 8 år siden

Rune Staven:

Bildet i dag kontra det profetiske er skremmende likt Det Jesus taler om i matteus,markus,lukas,johannes
________________________________________

I kommentar #3 spør jeg etter hva du ser som er likt med det bildet Bibelen gir, til det svarer du noe kryptisk at det det taler for seg selv, men allikevel ser du noe vi andre ikke kan se og beskylder oss for å "overse" (ignorere) det vi allikevel ikke ser. Kan du ikke gi oss en enkel forklaring på hva du ser og hva vi ignorerer? Forstår du ikke at andre ikke ser det samme som du gjør? Gi oss en sammenligning mellom tekst og oppfyllelse!

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I kommentar #3 spør jeg etter hva du ser som er likt med det bildet Bibelen gir, til det svarer du noe kryptisk at det det taler for seg selv, men allikevel ser du noe vi andre ikke kan se og beskylder oss for å "overse" (ignorere) det vi allikevel ikke ser. Kan du ikke gi oss en enkel forklaring på hva du ser og hva vi ignorerer? Forstår du ikke at andre ikke ser det samme som du gjør? Gi oss en sammenligning mellom tekst og oppfyllelse!

Hei Kjell

Bibelen forteller oss at i de siste tidder vil bli preget av økene naturkatstrofer, og det står spesifikk på hva som skal skje, det skal komme flere og større jordskjelv en før, og ødleggelse av luften og vannet. algene som vil ødlegge vannet eller andre katstrofer, en tredjedel av fisken skal dø, og dette tror jeg er algene som dreper fisken, også mennesker skal rammes av større sykdommer, i matt24,29 åp 6,8,8

Et tegn til som er viktig å få med seg, er at Israelsk folk i den siste tiden skal føres tilbake til sitt hjemmland, etter å levd over hele verden, i mange mange år, der har de mange mange vendt hjemmover til sitt hjemland, og dette er i samsver med det som er skrevet og profetert om. rom 11,25 jer 31,33, og kan nevne flere steder i Bibeln om dette temaet.

Rike mot rike skal slåss mot hverandre.og det skjer det mye av i dag, og damaskus skal i siste tider tilintegjøres, og det er ikke langt unna. og tempelet skal igjennoppbygges, og det holder også på å skje. så i disse tider, er det viktig å se på det skjer, og alt dette står i en bok som ble skrevet for 2000 år siden.

mvh

Rune

MVH

Rune

Kommentar #13

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ikke enda, men kanskje snart

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Viktig å minne hverandre på om Jesu igjennkomst. for håpet må alltid ligge der framme, om han kommer i morgen eller om 7 år får tiden vise

Ut fra Guds Ord er det ikke mulig at Jesus kan komme verken i dag eller i morgen. Som du selv skriver litt lenger nede er der visse hendelser som må skje og tegn som først må komme til syne, før Jesu gjenkomst.

Men alt innenfor 5-50 år kan godt være mulig.

Kommentar #14

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Man kan se mange tegn i tiden som kan tyde på at trengselstiden er like rundt hjørnet.

Mye informasjon kommer heller ikke tilstrekkelig ut i vanlige media; som for eksempel dette: http://www.tu.no/klima/2014/07/31/88-prosent-av-havoverflaten-er-forurenset-av-plast

Kommentar #15

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Staven er i "godt" selskap.

Publisert nesten 8 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Lurer på hvor mange "Rune Staven" det har fantes oppetter jeg som sto og hylte AKKURAT det samme som han gjør i denne tråden mens de gledet seg til belønningen de selv tror de skal motta for sin blinde ubegrunnede tro og, ikke minst, straffen alle andre skal få, som ikke trodde på denne gapingen om de ubekreftede påstandene i dødskulten de tilber...

-"List of dates predicted for apocalyptic events." (Wikipedia)
-"242 Dates for the end of the world!" (bible.ca)

Det finnes uendelig mange videoer der ute som latterliggjør disse tragiske "End Times"-folkene, og her er én av de; "If you are reading this, Judgement Day has come and gone.".

Og Rune; Først skriver du at ingen vet når Jesus skal dukke opp, og du siterer Bibelen for å underbygge det. Deretter skriver du at "Den kristne som kjenner sin Bibel, kan se klart at vi lever i de siste dager.". Hehe, imponerende bruk av "No true Scotsman", igjen, du har jaggu fått draget på det etter hvert. Men forstår du virkelig ikke hvorfor andre mennesker (både kristne og ikke-kristne) ler av deg og dine dommedagspåstander?

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ut fra Guds Ord er det ikke mulig at Jesus kan komme verken i dag eller i morgen. Som du selv skriver litt lenger nede er der visse hendelser som må skje og tegn som først må komme til syne, før Jesu gjenkomst.

Men alt innenfor 5-50 år kan godt være mulig.

Hei Mads

No tok jeg dette eksemplet for å poengtere at man vet verken dag eller time til Jesu igjennkomst.men at Hans igjennkomst er nerme ja uten tvil, tegnene og profetier har blitt oppfylt, og er på vei til å bli oppfylt.så det gjelder å se.

mvh

Rune

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Og Rune; Først skriver du at ingen vet når Jesus skal dukke opp, og du siterer Bibelen for å underbygge det. Deretter skriver du at "Den kristne som kjenner sin Bibel, kan se klart at vi lever i de siste dager.". Hehe, imponerende bruk av "No true Scotsman", igjen, du har jaggu fått draget på det etter hvert. Men forstår du virkelig ikke hvorfor andre mennesker (både kristne og ikke-kristne) ler av deg og dine dommedagspåstander?

Hei Chris

Dette er elemenert for den troende som tror på Guds ord, og som ser at Guds ord går i oppfyllelse,en bok so er over 2000 år gammel kan forutsi mange ting som skjer i dag, er jo utroligt, eller hva? men den som er blind vil jo selvsagt fornekte dette, fordi de vil undskylde sin uvitenhet. Dette er ikke mine dommedagspåstander, det er jo bare å tro på det som står, så ser man at Guds ord lever og ikk er dødt slik som mange hevder. Om de ler så la de le, det er jo sundt med latter, men spotter man så bli jo det en annen sak man skal stå til ansvar for sine egene handlinger uansett hva det er i dag. Ingen som tvinger noen til å tro, slik som noen andre religioner gjør. 

mvh

Rune

Kommentar #18

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Kan godt være mulig?

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Men alt innenfor 5-50 år kan godt være mulig.

Alt innenfor 5-50 år altså. Så, ikke om 3 eller 4 år? Eller om 51 eller 52 år? Hvordan kom du frem til akkurat 5-50 år?

Hva er forresten poenget med disse kjedsomme spådommene for dommedag?

Kommentar #19

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Det er du som er blind Rune.

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Dette er elemenert for den troende som tror på Guds ord, og som ser at Guds ord går i oppfyllelse,en bok so er over 2000 år gammel kan forutsi mange ting som skjer i dag, er jo utroligt, eller hva? men den som er blind vil jo selvsagt fornekte dette, fordi de vil undskylde sin uvitenhet. Dette er ikke mine dommedagspåstander, det er jo bare å tro på det som står, så ser man at Guds ord lever og ikk er dødt slik som mange hevder. Om de ler så la de le, det er jo sundt med latter, men spotter man så bli jo det en annen sak man skal stå til ansvar for sine egene handlinger uansett hva det er i dag. Ingen som tvinger noen til å tro, slik som noen andre religioner gjør.

Du ser ikke verden for Bibelen. Jeg har tidligere anbefalt deg å løfte blikket opp fra boken og ta del i den virkelige verden, men det ser ikke ut som om du har klart det. Trist.

Og ja, det er sunt med latter, det sies til og med at en god latter forlenger livet. :) Men uansett hvor mange som spotter din gud så betyr det ikke noen verdens ting. En ekte gud er selvsagt ikke så arrogant og hårsår som det Bibelen påstår, det må vel til og med du forstå. Sende folk til helvete fordi de gjør narr av deg, hva slags gud er det som gjør sånt?!

Vi kan latterliggjøre Bibelen så mye vi vil, vi kan le av den godt dokumenterte galskapen som står der, uten at hverken Gud eller Jesus reagerer. Ingenting vil skje med oss, om da ikke en eller annen fundamentalist finner ut at han skal kopiere den bibelske guden og "smite us"...

Men, hvilke andre religioner er det du tenker på? Ettersom det jeg har lest, så står det f.eks. i Koranen at "Det er ingen tvang i religionen.", men du tenker kanskje på en av de mange andre tusenvis av religioner der ute? Og er du helt uvitende om hvordan kristendommen ble spredt?

Jeg er litt nysgjerrig her. Vet du hva "No true Scotsman" er for noe? Jeg er i tvil, ettersom du konstant opphøyer din egen subjektive religionsforståelse til å være "Sannheten", mens du ser ned på andre kristne som ikke deler din oppfatning.

Kommentar #20

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Du ser ikke verden for Bibelen. Jeg har tidligere anbefalt deg å løfte blikket opp fra boken og ta del i den virkelige verden, men det ser ikke ut som om du har klart det. Trist.

Og ja, det er sunt med latter, det sies til og med at en god latter forlenger livet. :) Men uansett hvor mange som spotter din gud så betyr det ikke noen verdens ting. En ekte gud er selvsagt ikke så arrogant og hårsår som det Bibelen påstår, det må vel til og med du forstå. Sende folk til helvete fordi de gjør narr av deg, hva slags gud er det som gjør sånt?!

Vi kan latterliggjøre Bibelen så mye vi vil, vi kan le av den godt dokumenterte galskapen som står der, uten at hverken Gud eller Jesus reagerer. Ingenting vil skje med oss, om da ikke en eller annen fundamentalist finner ut at han skal kopiere den bibelske guden og "smite us"...

Men, hvilke andre religioner er det du tenker på? Ettersom det jeg har lest, så står det f.eks. i Koranen at "Det er ingen tvang i religionen.", men du tenker kanskje på en av de mange andre tusenvis av religioner der ute? Og er du helt uvitende om hvordan kristendommen ble spredt?

Jeg er litt nysgjerrig her. Vet du hva "No true Scotsman" er for noe? Jeg er i tvil, ettersom du konstant opphøyer din egen subjektive religionsforståelse til å være "Sannheten", mens du ser ned på andre kristne som ikke deler din oppfatning.

Hei Chris

sitat Chris

Du ser ikke verden for Bibelen. Jeg har tidligere anbefalt deg å løfte blikket opp fra boken og ta del i den virkelige verden, men det ser ikke ut som om du har klart det. Trist

svar Rune

Jeg ser både verden og Bibelen, og kan ammenligne det som er proffetert med det som skjer i verden, og underfult og gåtefylt er at de ord som er skrevet går i oppfyllelse rette foran våre øyne:) men den som ikke leser og ikke vil forstå sammenhenegen mellom verden og Gus ord, vil forbli blind, det er dårskap for den uvise å kjenne tiden som man lever i dag.

siat Chris

Og ja, det er sunt med latter, det sies til og med at en god latter forlenger livet. :) Men uansett hvor mange som spotter din gud så betyr det ikke noen verdens ting. En ekte gud er selvsagt ikke så arrogant og hårsår som det Bibelen påstår, det må vel til og med du forstå. Sende folk til helvete fordi de gjør narr av deg, hva slags gud er det som gjør sånt?!

Svar Rune

Gud er tålmodig og han er nådefull:) Men som tidligere sagt så er det opp til hver enkelt å gjøre det man vil, så får man selv se hva som var rett og på hva som var løgn.

Sitat Chris

Vi kan latterliggjøre Bibelen så mye vi vil, vi kan le av den godt dokumenterte galskapen som står der, uten at hverken Gud eller Jesus reagerer. Ingenting vil skje med oss, om da ikke en eller annen fundamentalist finner ut at han skal kopiere den bibelske guden og "smite us".

Svar Rune

Det som skjer det skjer av våre egen handlinger og ingen andres handlinger.

sitat Chris

Men, hvilke andre religioner er det du tenker på? Ettersom det jeg har lest, så står det f.eks. i Koranen at "Det er ingen tvang i religionen.", men du tenker kanskje på en av de mange andre tusenvis av religioner der ute? Og er du helt uvitende om hvordan kristendommen ble spredt?

svar Rune

I mange kontigenter så misbruker islam sin tolkning til å true mennesker til å konventere til islam.spesielt de kristne som bor i disse kontinentene.Jeg vet jo at hvordan de første kristne ble treut til å ta i mot Jesus, men jeg snakker om datidens religioner, da man er så mye mer opplyst:)

Sitat Chris

Jeg er litt nysgjerrig her. Vet du hva "No true Scotsman" er for noe? Jeg er i tvil, ettersom du konstant opphøyer din egen subjektive religionsforståelse til å være "Sannheten", mens du ser ned på andre kristne som ikke deler din oppfatning.

svar Rune

Jeg er ikke bevist på dette,men jeg ser heller aldri ned på noen annn kristen som mener noe annet en meg, jeg respekterer alles andre syn, og alle har sin rett til å mene og tro på det de selv ser og leser, og derfor så skriver også jeg i min tro på det jeg som sannhet og formidler dette videre, så får man selv sjekke om dette samstemmer med Guds ord. slik alle må gjøre, så jeg ser at du har en feiltolkning og oppfattning på hva jeg mener om andre troende eller ikke troende, alle er like høyt elsket av Gud. :)

mvh

Rune

Kommentar #21

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

@Staven. Gang på gang bekrefter du at du er en "Skotte".

Publisert nesten 8 år siden

Men først, du skriver; "Det som skjer det skjer av våre egen handlinger og ingen andres handlinger.". Vil det si at du ikke tror at Gud/Jesus griper inn i menneskers liv? Om det er sant, hva er da vitsen med å be, og hvorfor nevner Bibelen da i det hele tatt konseptet om bønn?

-Rune: "I mange kontigenter så misbruker islam sin tolkning til å true mennesker til å konventere til islam.spesielt de kristne som bor i disse kontinentene.Jeg vet jo at hvordan de første kristne ble treut til å ta i mot Jesus, men jeg snakker om datidens religioner, da man er så mye mer opplyst:)".

Chris: Ja, dette har du helt rett i, i mange steder i verden oppfører muslimer (eller islamister) seg i dag slik kristne oppførte seg tidligere. Det er et godt tegn at dere ikke lengre utøver vold mot slike som meg, hiver meg i fengsel, eller henretter meg, kun fordi jeg ikke tror på deres gud. Det er et godt tegn at dere (iallfall på ett punkt) har blitt mer opplyste og gått bort ifra Bibelen. :)

-Rune: "Jeg er ikke bevist på dette,men jeg ser heller aldri ned på noen annn kristen som mener noe annet en meg, jeg respekterer alles andre syn, og alle har sin rett til å mene og tro på det de selv ser og leser, og derfor så skriver også jeg i min tro på det jeg som sannhet og formidler dette videre, så får man selv sjekke om dette samstemmer med Guds ord. slik alle må gjøre, så jeg ser at du har en feiltolkning og oppfattning på hva jeg mener om andre troende eller ikke troende, alle er like høyt elsket av Gud. :)".

Chris: Nei, det er her du ikke klarer å se bjelken i ditt eget øye. Du har ingen respekt for de som mener noe annet enn deg. Ja, du skriver gang på gang at "alle har sin rett til å mene og tro på det de vil", men det er bare tåkeprat fra din side. Når du skriver at kristne som ikke er enige med deg "ikke kjenner sin Bibel", "Dette er elemenert for den troende som tror på Guds ord.", og "Det er jo bare å tro på det som står, så ser man at Guds ord lever.", så anklager du dem for å ikke ha den rette kristne troen. Du skriver konstant om "Sannheten", med stor S, for å vise at det er din religionsforståelse som er rett. Du skriver at du leser Bibelen gjennom DHÅ, og at dersom andre kristne ikke deler din forståelse, så har de ikke forstått Bibelen (og Gud) slik den/han - i dine øyne - skal forstås.

Se bare på kommentar #4; "Det er der den seende troende kommer inn i det bildet man ser i dag, kontra den som er blind, som ikke kan se det samme bildet som den seende.", og kommentar #8; "Hvis du leser det jeg skrev, så vil du oppdage at det jeg skriver er at bevisene taler for seg selv i denne tiden vi lever i.". Det er ikke uten grunn at jeg spør deg om hvorfor akkurat din religionsforståelse er "Sannheten", og hvorfor alle andre har feil;

Hvorfor er din forståelse av Bibelen mer riktig enn andres forståelse av den? Hvilken rett har du til å anklage andre kristne for å ikke være "rett-troende"? Kan du bevise at andres religionsforståelse/tolkning er feil, og ikke minst, kan du bevise at din religionsforståelse/tolkning er rett? Ettersom du likestiller din personlige tolkning med bevis, hva er det som gjør dine subjektive bevis mer riktige enn andre troendes subjektive bevis?

Og, når det gjelder din påstand om at "alle er like høyt elsket av Gud", så er det ikke forenelig med din evige kamp mot homofile menneskers rett til likeverd.

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Chris: Nei, det er her du ikke klarer å se bjelken i ditt eget øye. Du har ingen respekt for de som mener noe annet enn deg. Ja, du skriver gang på gang at "alle har sin rett til å mene og tro på det de vil", men det er bare tåkeprat fra din side. Når du skriver at kristne som ikke er enige med deg "ikke kjenner sin Bibel", "Dette er elemenert for den troende som tror på Guds ord.", og "Det er jo bare å tro på det som står, så ser man at Guds ord lever.", så anklager du dem for å ikke ha den rette kristne troen. Du skriver konstant om "Sannheten", med stor S, for å vise at det er din religionsforståelse som er rett. Du skriver at du leser Bibelen gjennom DHÅ, og at dersom andre kristne ikke deler din forståelse, så har de ikke forstått Bibelen (og Gud) slik den/han - i dine øyne - skal forstås.

Se bare på kommentar #4; "Det er der den seende troende kommer inn i det bildet man ser i dag, kontra den som er blind, som ikke kan se det samme bildet som den seende.", og kommentar #8; "Hvis du leser det jeg skrev, så vil du oppdage at det jeg skriver er at bevisene taler for seg selv i denne tiden vi lever i.". Det er ikke uten grunn at jeg spør deg om hvorfor akkurat din religionsforståelse er "Sannheten", og hvorfor alle andre har feil;

Hvorfor er din forståelse av Bibelen mer riktig enn andres forståelse av den? Hvilken rett har du til å anklage andre kristne for å ikke være "rett-troende"? Kan du bevise at andres religionsforståelse/tolkning er feil, og ikke minst, kan du bevise at din religionsforståelse/tolkning er rett? Ettersom du likestiller din personlige tolkning med bevis, hva er det som gjør dine subjektive bevis mer riktige enn andre troendes subjektive bevis? Og, når det gjelder din påstand om at "alle er like høyt elsket av Gud", så er det ikke forenelig med din evige kamp mot homofile menneskers rett til likeverd.

Hei Chris

Hvor har jeg annklaget mine trosbrødre, jeg har påminnet de om hva som står skrevet, der er forskjellen og skille mellom det å anklage andre. Jeg synes det er riktig at vi kan påminne hverandre om det som står skrevet, og sannheten ligger i Guds ord, den kan man ikke tulle med.men det som er trist er at mange troende trekker fra eller legger til noe som ikke står skrevet, dermed så er det vår rett til å påminne om hva som står skrevet, sier de at dette ikke stemmer med det jeg påminner de om, så må de legge fram vers som argumineter dette. enkelt og greit.Men kan jo se at du ser dette på en annen måte. Alt er åpenbart for den som leser Guds ord slik det står, det handler om å overgi sin egen visdom.

Nei det står skrevet at noen er forblindet i skriften, og derfor er det viktig å påminne om det enkle og det sanne or som er skrevet.hvis de mener no annet så må de ha grunnlag for dette utifra skriften.For mange blir blindet slik det står skkrevet at mange skal bli ført vill, i vranglæren.

SITAT Chris

Hvorfor er din forståelse av Bibelen mer riktig enn andres forståelse av den?
svar Rune
Jeg formidler det jeg er overbevist om, og skriver utifra Guds ord,så er det noen som mener noe annet så er det opp til de å se hva som er sant og hva som er løgn, det samme gjelder meg.
sitat Chris Hvilken rett har du til å anklage andre kristne for å ikke være "rett-troende"?
svar RuneJeg anklager ingen men jeg henviser til hva som står skrevet i Guds ord. ta eksapmpel katolikkene, de lærer mange nadre ting som ikke har hold i Bibelen, og de kan ikke svare for seg når man tar opp dette, da man ønsker å se Bibel vers som tar opp de tolkningene de har tatt til seg.
Sitat Chris
Kan du bevise at andres religionsforståelse/tolkning er feil, og ikke minst, kan du bevise at din religionsforståelse/tolkning er rett?
svar RuneGuds ord avsløre sannhet og løgn. Det er bare å lese Guds ord slik det står uten tolkninger, så ser man fort hva som er sant I Gus ord.
siat Chris
Ettersom du likestiller din personlige tolkning med bevis, hva er det som gjør dine subjektive bevis mer riktige enn andre troendes subjektive bevis?
svar Rune
Igjen så må jeg gjenta meg selv. Guds ord står åpenbart for den dåre som vil ta i mot den visdom som er fra Ånden.så får det bli opp til hver enkelt å mota den visdom slik den står.men derfor er det også viktig å hjelpe hverandre med forståelsen
sitat Chris

Og, når det gjelder din påstand om at "alle er like høyt elsket av Gud", så er det ikke forenelig med din evige kamp mot homofile menneskers rett til likeverd.

svar Rune

Jo Gud elsker også de homofile:)synden er det som stenger oss ute fra Gud, og handlingene i de homofiles er synd, men de er ikke mindre elsket for det. Det samme gjelder for en som bægjere en annen manns kone.det er også synd selv om det ikkE er en handling. men denne bægjerelsen kan bli en besetelse slik at tankene forblir urene, og da opptar dette dine tanker, og da taler jeg om en kristen bror som gjør slikt.

Jeg har ingen kamp mot de homofile, jeg er like glad i en homofil som jeg kan være i hvem som helst, det handler ikke om hva jeg mener om hva som er synd eller ikke, jeg ser ikke ned på en annen med en annen legning, selv om jeg forholder meg til Gus ord. så der strekker heller ikke din visdom langt i denne forståelsen Chris, og det er synd.

mvh

Rune

1 liker  
Kommentar #23

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Igjen så må jeg gjenta meg selv. Guds ord står åpenbart for den dåre som vil ta i mot den visdom som er fra Ånden.så får det bli opp til hver enkelt å mota den visdom slik den står.men derfor er det også viktig å hjelpe hverandre med forståelsen

Og igjen så faller du tilbake på "No true Scotsman";

-"Guds ord står åpenbart for den dåre som vil ta i mot den visdom som er fra Ånden.". Troende som ikke er enige med deg er altså ikke istand til å ta imot den visdom som er fra Ånden.

-"Opp til hver enkelt å mota den visdom slik den står.". Troende som ikke leser Bibelen slik du gjør, og ikke tolker det de leser slik du gjør, mottar altså ikke den visdommen slik den står. Er du forresten klar over at du leser en norsk oversettelse av Bibelen, hvilket betyr at du baserer deg på hvordan andre mennesker har oversatt Bibelen?

-"Derfor er det også viktig å hjelpe hverandre med forståelsen.". Her legger du opp til at det er din forståelse som er riktig, og at det er opp til andre troende å akseptere det. Men Rune, kanskje det er din forståelse som er feil, har du noen gang tenkt på det?

Jeg har så langt kun linket til engelsk forklaring på begrepet, men her er en norsk en. Jeg anbefaler deg å lese denne nøye;

"Tankefeil - No true scotsman.
 
Å diskutere er ikke lett. Et problem er at du kan være feilinformert, altså at dine argumenter bygger på faktafeil. Et annet problem som kan oppstå er at din resonnering og logikk bryter sammen.

I denne serien ønsker jeg å gi noen eksempler på vanlige "logical fallacies", eller tankefeil, som de fleste av oss av og til er offer for. Ofte er ikke avsender klar over at en tankefeil er begått, mens andre ganger gjøres feilen med overlegg for å vinne diskusjonen for enhver pris.  Lær deg å gjenkjenne brister i din egen og andres argumentasjon, og bli ærligere og mer logisk i dine diskusjoner!

Et resonnement eller en argumentasjon er et eller flere premiss som fører fram til en konklusjon. Et eksempel er; "Alle svensker er mennesker. Alle mennesker er dødelige. Derfor er alle svensker dødelige.".  Dette er en valid argumentasjon. Et annet eksempel er; "Bjarne satte seg inn i bilen min, deretter punkterte bilen. Bilen punkterte fordi Bjarne satte seg inn i bilen.". Dette er ikke en valid argumentasjon. Vi skal se på flere slike i tankefeil-serien, og hvorfor de ikke er valide.

No true scotsman.

No true scotsman er en variant av en sirkulær resonnering, hvor uønskede karakteristikker knyttet til en gruppe unngås ved at gruppen redefineres slik at disse karakteristikkene ekskluderes. Et eksempel kan belyse dette;

Person A: "Alle skotter drikker whisky.".
Person B: "Ian er skotte, og han drikker ikke whisky.".
Person A: "Alle ekte skotter drikker whisky.".

Eksempler er vanlige i f.eks. diskusjoner rundt religion ("ingen ekte kristne gjør slike umoralske ting") eller alternativ behandling ("hvis du ikke ble bedre, var han ikke en ekte healer"). Vi ender opp med en uenighet om hvordan enkelte ting skal defineres (skotter, kristne, healere), som dermed gjør diskusjonen vanskelig, da argumenter fra motparten enkelt kan avvises ved å hevde argumentet ikke gjelder denne "ekte" gruppen."

Kommentar #24

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

At du orker Rune !!!

Vet du ikke at du skal holde avstand fra de dårene som kun er ute etter å spotte vår Gud?

Ordspråk 13:16 "Den som er klok, gjør alt med forstand, men dåren stiller sin dumhet til skue".

Klarer du virkelig ikke å la være å kommentere ateisters kommentarer?

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
"Derfor er det også viktig å hjelpe hverandre med forståelsen.". Her legger du opp til at det er din forståelse som er riktig, og at det er opp til andre troende å akseptere det. Men Rune, kanskje det er din forståelse som er feil, har du noen gang tenkt på det?

Hei Chris

Forståelsen ligger på det åndelige planet når det gjelder evanegliets kraft til forandring i det indre livet. Det å åpne seg å legge fra seg sin egen visdom er ikke lett, men når man har gjort det, så er man helt avheig av det Ånde gir oss av mat. den visdom får man når man er avhenig av denne visdom, men å forstå dette for en som ikke er født på nytt,er umuligt. Derfor så har vi to forskjellige forståelser på livet.Når det gjelder troen, og håpet og den Hellige Ånd.

mvh

Rune

Kommentar #26

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
At du orker Rune !!!

Vet du ikke at du skal holde avstand fra de dårene som kun er ute etter å spotte vår Gud?

Ordspråk 13:16 "Den som er klok, gjør alt med forstand, men dåren stiller sin dumhet til skue".

Klarer du virkelig ikke å la være å kommentere ateisters kommentarer?

Hei Mads

Dette er jo min tråd, så jeg synes det er greit å svare tilbake til enhvert menneske, selv om man gjerne ikke kommer noe langt med hverandre, så kan det være ord som kan såes til en senere andledning. :)

MVH

Rune

Kommentar #27

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

AMEN !!!

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Forståelsen ligger på det åndelige planet når det gjelder evanegliets kraft til forandring i det indre livet. Det å åpne seg å legge fra seg sin egen visdom er ikke lett, men når man har gjort det, så er man helt avheig av det Ånde gir oss av mat. den visdom får man når man er avhenig av denne visdom, men å forstå dette for en som ikke er født på nytt,er umuligt. Derfor så har vi to forskjellige forståelser på livet.Når det gjelder troen, og håpet og den Hellige Ånd.

Tro og ateisme et to motpoler som ikke kan forenes. Der finnes heller intet diskusjonsgrunnlag mellom disse to.

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Verden har gått under før også (2.Pet.3.6)

Publisert nesten 8 år siden

Rune Staven:

Bibelen forteller oss at i de siste tidder vil bli preget av økene naturkatstrofer, og det står spesifikk på hva som skal skje, det skal komme flere og større jordskjelv en før, og ødleggelse av luften og vannet. algene som vil ødlegge vannet eller andre katstrofer, en tredjedel av fisken skal dø, og dette tror jeg er algene som dreper fisken, også mennesker skal rammes av større sykdommer, i matt24,29 åp 6,8,8
_______________________________________________________

Bibelen er bare gjenfortalt for 2000 år siden av gamle skrifter som er fra lenge før tidenes morgen. (Luk.1.1-3) Matt.24. handler om trengselstiden som skal komme, og når dette som står i Matt.24 tar til å skje, er dette bare en liten begynnelse som vil vare så lenge at ingen nålevende mennesker får oppleve slutten.

Disiplene spør Jesus om når dette skal begynne, han svarer da: Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.

Har du opplevd at noen har kommet å utgitt seg for å være Messias enda?

Åp.6. handler ikke vår tid Rune, v1 viser til for eksempel Åp.4.- v1: en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»

Men før dette skjer skal de to profetene (i Åp.11.3-6) ha makt til å lukke himmelen i 1260 dager.

Da må vi ta basun for basun som viser hendelsesforløpet i Åp..8.7 - men lenge før den tid handler det om ve- rop siden du viser til Matt.24. (v8)

Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene…Ropet fra datter Sion, Jerm.4.30-31) Åp.9.12: Det første ve er over; se, ennå kommer det to ve-rop etter dette (og den 6. engel blåser i sin basun) Men da er avgrunnsbrønnen allerede åpnet under den 5 engel.

Men alt dette er handlinger som kommer på en dag som kalles ”Herrens dag” og er 1000 år lang. (2.Pet.3.8) Pr i dag finnes ikke denne byen ”datter Sion” , den heter Jerusalem som er mor til datteren.

Ingenting av det du skriver om stemmer med virkeligheten, dessverre! Les gjerne alle kapitlene i Sak. om alle synene, så vil du skjønne at du er på bærtur Sak.2.1: Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – fire horn. 2 Da sa jeg til engelen som talte med meg: «Hva er dette?» Og han svarte: «Dette er de hornene som har spredt Juda, Israel og Jerusalem.»
     3 Så viste Herren meg fire smeder.  4 Jeg sa: «Hva er det de kommer for å gjøre?» Han svarte: «Dette er hornene som spredte Juda så ingen kunne løfte hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrekk i dem; de skal slå til jorden hornene på de folkeslagene som løftet horn mot Juda og spredte det.»
7Og se, engelen som talte med meg, gikk fram, og en annen engel gikk ham i møte  8 og sa: Løp bort og si til den unge mannen der: Jerusalem skal ligge uten murer, så mye folk og buskap skal det være i byen.

8.syn: Sak.6.1: Igjen løftet jeg øynene. Jeg så, og se! – fire vogner dro ut mellom to fjell, fjellene var av bronse. 2 Foran den første vognen var det røde hester, foran den andre vognen svarte hester.  3 Foran den tredje vognen var det hvite hester, foran den fjerde vognen flekkete, sterke hester.  4 Jeg tok til orde og spurte engelen som talte med meg: «Hva er dette, herre?»  5 Engelen svarte: «Dette er himmelens fire vinder, som farer ut etter at de har trådt fram for ham som er herre over hele jorden.  6 Vognen med de svarte hestene drar mot landet i nord, og de hvite drar etter dem. De flekkete drar mot landet i sør.»  7 Så dro de sterke hestene ut, ivrige etter å fare omkring på jorden. Da sa han: «Av sted! Dra omkring på jorden!» Så dro de omkring på jorden.  8 Han ropte til meg og sa: «Se, de som drar mot landet i nord, lar min Ånd slå seg ned der nord.»

 9 Herrens ord kom til meg:10 Ta imot gaver fra dem som er i eksil, fra Heldai, Tobia og Jedaja. Den dagen skal du gå inn i huset til Josjia, Sefanjas sønn, til dem som er kommet fra Babel.

Sak.7.14:«Jeg vil blåse dem bort til alle folkeslagene som de ikke kjenner. Landet skal ligge øde etter dem, ingen skal komme og gå. Slik gjorde de det herlige landet til ødemark.»

Sak.8. Frelsen kommer til Sion, v23:

Så sier Herren over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én judeisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.»
v7:Så sier Herren over hærskarene: Se, jeg frelser mitt folk fra landet der sol går opp, og fra landet der sol går ned. (Jesu fødsel, Matt.121:Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

V Sak.9.9: Bryt ut i jubel, datter Sion!
          Rop av glede, datter Jerusalem!
          Se, din konge kommer til deg,
          rettferdig og rik på seier,
          fattig er han og rir på et esel,
          på en eselfole.


Kommentar #29

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
så kan det være ord som kan såes til en senere andledning

Tvilsomt!

Her er det nok mer et spørsmål om man er villig til å leke innenfor satans lekegrind eller ikke.

Kommentar #30

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Tro og ateisme et to motpoler som ikke kan forenes. Der finnes heller intet diskusjonsgrunnlag mellom disse to.

Der den første gruppen tror de har sannheten basert på påstander og uærlige konklusjoner og den andre gruppen er interesert i å følge sannheten... Joda, er nok to motpoler ja...

 

Dette dommedags preiket stadfester bare hva for en grusom dødskult kristendommen er, der alt de bryr seg om er døden for da tror de at de skal opphøyes og fortjener evig liv og slikt er ikke noe å bygge noen fremtid på. Hvis vi alle trodde at jesus var rett rundt hjørnet så ville vi jo heller ikke jobbet for annet enn den såkalte nåden Rune går å lover bort uten garantier til alle som gidder å lese trådene hans og hvordan ville verden sett ut da?

Nei, på tide å droppe disse påståtte sannhetene i religion og begynne å bruke kunnskap og viten alle sammen isteden, for kristendom er ikke noe å samle seg om. Du må gjerne nekte for det, men det faktumet at det finnes 45 000 grener pluss av kristendom, der de fleste ikke går noe serlig sammen og samtelige er sikre på at det er de som besitter den "ekte" versjonen av kristendom og at de derfor blir litt mer frelst enn nestemann..., dette sier jo litt hvor splittende kristendom er og hvor lite troverdig disse påstandene er, da de ikke er helhetlig engang...

5 til 50 år ja, ja da er du jo sikker på at du aldri blir stilt til ansvar for de lovnadene dine.. :) Akkurat som resten av den kristne tro, der lovnader og trusler om evig liv enten her eller der blir delt ut helt uten en eneste garanti... Her i landet er ikke slik markeds føring lov, det er ikke lov å love virkninger uten å dokumentere virkning, så her har kristendommen, mest sannsynlig fordi dette er "tradisjon", sluppet unna enn så lenge, men det kan endre seg fort... For de burde absolutt blitt stilt til veggs for alle de lovnadene de fremmer uten så mye som en flis av garantier... Bønn, helbredelse, evig liv... blir lovet bort helt uten garantier i den kristne tro, men du verden hvor rundhåndet de deles ut, men det er vel forventet når de som deler dem ut vet at de aldri kan stilles til ansvar for det... Skjer det ikke noe når man ber, skjer det ikke en helbredelse, vel da tror du ikke nok og det er din egen feil, slik har tro alltid unnskylt sine manglende garantier og du Rune Staven er bare en i en lang rekke av tilbydere som lover noe de aldri har sjangs til å holde... Evig liv vet vi jo ikke, selv om det ikke er noe som indikerer at vi på noen måte skulle få evig liv, hvorfor skulle vi det og hva i all verden skal vi med det?

En evighet er lang tid og jeg tror ikke de mest dommedags kåte helt vet hva de snakker om når de tror seg evig liv... Tenk deg hvor lei du vil være den trillionte gangen jesus kommer med den fariseer vitsen sin igjen... Da tipper jeg du er bra lei av det evige livet jeg... Og ønsket at du ikke var så kjapp med å ønske det for en evighet siden :)

Kommentar #31

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

@Tengesdal #29. Satan ditt, og satan datt.

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Her er det nok mer et spørsmål om man er villig til å leke innenfor satans lekegrind eller ikke.

Blir du aldri lei av dette gnålet om Satan? Er du i det hele tatt klar over hvordan du fremstiller deg selv (og din personlige religionsforståelse)?

Dessuten, er det noen her som oppfører seg som om de skulle være innenfor satans lekegrind, så må det være deg. Du er blant de mange kristne her inne som aktivt driver ikke-troende lengre og lengre bort fra troen på den kristne Gud, så sånn sett så gjør du nok Satan en stor tjeneste. Ikke at jeg tror på hverken Gud eller Satan, men måten du durer frem på, forteller meg at jeg uansett aldri vil synke så lavt at jeg velger å dele din personlige tro.

Men for all del, så lenge du er komfortabel med din håpløse retorikk og patetiske forsøk på å sette meg (og andre ikke-troende) i ledetog med Satan, så håper jeg du koser deg.

Kommentar #32

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

@Staven #25.

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Forståelsen ligger på det åndelige planet når det gjelder evanegliets kraft til forandring i det indre livet. Det å åpne seg å legge fra seg sin egen visdom er ikke lett, men når man har gjort det, så er man helt avheig av det Ånde gir oss av mat. den visdom får man når man er avhenig av denne visdom, men å forstå dette for en som ikke er født på nytt,er umuligt. Derfor så har vi to forskjellige forståelser på livet.Når det gjelder troen, og håpet og den Hellige Ånd.

Jeg skrev; "Her legger du opp til at det er din forståelse som er riktig, og at det er opp til andre troende å akseptere det. Men Rune, kanskje det er din forståelse som er feil, har du noen gang tenkt på det?".

Altså, ikke hva min forståelse er, men hva andre troendes forståelse er. Så, når du sier til andre kristne at de ikke forstår riktig, så begår du tankefeilen "No true scotsman". Om da du ikke her og nå kan bevise at det er din subjektive forståelse av Bibelen som er riktig for alle andre også?

Du skriver at man må "legge fra seg sin egen visdom", men det er jo akkurat det du ikke gjør. Du bruker din personlige tolkning av Bibelen til å komme frem til en subejktiv visdom, akkurat slik alle andre kristne også gjør. Så når du hamrer inn igjen og igjen at det er du som har forstått Sannheten, med stor S, og at alle som er uenige med deg har forstått galt, da begår du tankefeilen "No true scotsman".

Du skriver; "Guds ord står åpenbart for den dåre som vil ta i mot den visdom som er fra Ånden.så får det bli opp til hver enkelt å mota den visdom slik den står.men derfor er det også viktig å hjelpe hverandre med forståelsen.". Igjen, dersom andre kristne ikke forstår Guds ord slik du gjør, så har de - i følge deg - ikke mottatt Guds ord og visdom. Guds ord står åpenbart for alle å se, men det er merkelig nok ingen andre enn deg som har sett Sannheten.

Alt tyder på at du ikke forstår begrepet "No true scotsman".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere