Anders Torvill Bjorvand

6

Fulltidstjeneste i Guds Rike?

Har Gud et A-lag og et B-lag? Finnes det et A-lag av menighetsansatte og misjonærer som er i fulltids tjeneste for Ham, mens resten av oss skal bli stående og heie?

Publisert: 30. jul 2014

Jeg husker det som om det var i går.

Vi bygget tårn i lufta og veivet med armene fra side til side. Engasjementet var upåklagelig, mens vi sang av full hals:

"Bygge Guds rike!
bygge Guds rike!
Bygge Guds rike her på jord!
Mamma kom og hjelp oss!
Pappa kom og hjelp oss!
Å bygge Guds rike her på jord."

Vi søndagsskoleungene på bedehuset i Askim var engasjerte mens vi sang. Vi ville mye. Selv når vi ikke fullt ut forstod hva vi sang om. I min kristne oppvekst dreide denne enkle sangen seg om å få flere mennesker med til himmelen. Men hva koblingen var mellom dette og Guds rike på jord? Nei, det forstod vi nok mindre av. Men sangen hadde heftige bevegelser, og det var grunn nok til å få oss engasjerte.

Etter hvert som jeg ble eldre, valgte jeg en ingeniørutdannelse. Det passet godt med evner og interesser. Fascinasjonen for dem som i stedet valgte det som ble omtalt som fulltidstjeneste i Guds rike var allikevel alltid til stede. Jeg har alltid hatt en sterk interesse for både teologi og aktivt menighetsarbeid. Disse kameratene mine som ble prester, pastorer og misjonærer hadde valgt en edlere vei. De skulle bygge Guds rike, mens jeg skulle bygge datasystemer. De første systemene jeg bygget skulle holde styr på lagersystemer på Glava-fabrikken i Askim. Dernest fulgte systemer for administrasjon av landets kirkegårder før jeg gikk videre til sikkerhetsgraderte utviklingsoppdrag for Forsvaret og IKT-forskning ved Universitetet i Oslo. Hele veien levde jeg et aktivt kristenliv i kirken og på bedehuset, men på jobben var det vanskelig å videreføre denne identiteten inn i arbeidshverdagen. Jeg var ikke redd for å vitne frimodig om min kristne tro, men dette var allikevel noe som var adskilt fra det arbeidet jeg utførte.Jeg bygget bare for Guds rike når jeg befant meg innenfor bedehusets fire vegger eller når jeg en sjelden gang vitnet for kolleger.

I de kristne avisene leste jeg også fra tid til annen gladsaker om kristne mennesker som hoppet av det sekulære yrkeslivet etter en lang og suksessrik karriere. De valgte endelig å følge kallet og gå over i fulltids tjeneste i Guds rike i sine siste yrkesaktive år. Det var et før og et etter, og det var ingen tvil om at de nå hadde valgt den gode del.

Har Gud et A-lag og et B-lag? Finnes det et A-lag av menighetsansatte og misjonærer som er i fulltids tjeneste for Ham, mens resten av oss skal bli stående og heie? Er vår eneste hensikt å plukke opp regningen etter A-laget? Selv en bankraner kan gi kollekt. Bryr ikke Gud seg om hva vi fyller dagene våre med på arbeidsplassene våre?

Kan det tenkes at Gud kaller oss til alle typer arbeid? Hvis vi skal tro 1. Mosebok 1,27 om at vi er skapt i Guds bilde, Han som er skaperen av himmel og jord, er det ikke da naturlig at vi har talenter i oss til å bygge samfunnet og å skape en tilværelse for våre medmennesker? Er vår tilværelse bare et nødvendig onde, eller reflekterer den, bak syndefallets skrøpelighet, en skapende Gud som ønsker at vi skal ta i bruk disse talentene?

Er verdien til en næringsglivsleder med 1000 ansatte redusert til det han kan gi i kollekt til menigheten? Er en lærer med 25 elever, som følger unge mennesker hver eneste dag i deres mest formative år, kun redusert til det vedkommende kan bidra med på menighetens søndagsskole?

I Det nye testamente kan vi lese om til sammen 132 anledninger hvor Jesus viste seg offentlig. 122 av disse var ute i samfunnet. Jesus fortalte 52 lignelser, og av disse hadde 45 en arbeidslivskontekst. Av 40 overnaturlige hendelser i Apostlenes gjerninger skjedde 39 av disse ute i samfunnet – utenfor synagogens og gudstjenestelivets rammer.

På forsommeren i år, 2014, lanserte jeg en ny bok på Luther Forlag, og du har akkurat lest en bit av innledningen til boka. Boken dreier seg om å være kristen i arbeidslivet og å leve kristne hverdagsliv alle ukas sju dager. Etter en sommer med deltagelse på sommerstevner og lesning av kristne aviser, har det blitt klart for meg at anliggendet er minst like aktuelt som jeg trodde. Det er så vanlig for en del forkynnere og kristenledere å omtale sin hverdag som enten "fulltidstjeneste i Guds Rike" eller "På fulltid i kristen tjeneste". Flere ganger i sommer har jeg også hørt dette holdt opp mot de som IKKE er i kristen fulltidstjeneste (ut fra forkynnerens perspektiver) og som dermed gjør en mindre innsats. Det som kommuniseres er at de som lønnes gjennom fulle stillinger av menighet og misjon, arbeider 100% og overgitt for Guds Rike, mens resten oppmuntres til å bruke de 5%, 10%, 25% de makter. Om de skulle ha en 100% stilling et annet sted i samfunnet, så regnes dette overhode ikke med.

Når jeg skrev boka, var det min drøm å gjenreise arbeidets verdighet og høyere hensikt til Guds opprinnelige hensikt med vårt arbeid. Mange kristne har ikke en identitet av at de er kristne i fulltidstjeneste, og hvis de hører om noe slikt, så tenker de feilaktig at noen mener at de bør vitne og evangelisere mer. Min drøm er at disse får en ny yrkesidentitet og forståelse for sine evner og sin arbeidsplass, og at de med ny frimodighet kan gå ut og tjene den verden som Gud elsker. Gud skapte oss først i sitt bilde til fellesskap med seg selv. Når vi så brøt ut av denne relasjonen ved å velge vår egen vei, valgte Gud å sende seg selv, ved sin sønn, for å bli dømt i vårt sted - til døden. Kjærligheten kan aldri være bundet, og ved Jesu død og oppstandelse er du fri til selv å velge fellesskapet med Far i himmelen. Dette er et valg tilbake til Guds opprinnelige hensikter – fellesskapet med Ham og tjenesten for vår neste. Dette livet er vi kalt til å leve alle ukas sju dager.

Anders Torvill Bjorvand
Forfatter av boka "Bygge Guds Rike - å være kristen på arbeidsplassen", Luther forlag

=============================
Deler av teksten over er tatt fra innledningskapitlet i boka, og er gjengitt med tillatelse fra forfatteren og forlaget 

Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Bra men

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
Boken dreier seg om å være kristen i arbeidslivet og å leve kristne hverdagsliv alle ukas sju dager.

Må vi gjøre så mye utav oss? Kan ikke vi kristne drive på med vårt, uten å "gjøre" så mye utover det? Jeg er kristen, men en ganske anonym en sådan. Jeg føler ikke for å fortelle de jeg møter om min tro på Gud. Men om noen spør, så har jeg ingenting i mot å snakke om det.

Å drive å "heise flagg" hele tiden, synes jeg bare er pinlig. For meg har troen blitt personlig, noe jeg ikke trenger å gjøre så mye ut av, utover det jeg gjør "på privaten".

Og jeg velger å tro at det er greit.

Kommentar #2

Anders Torvill Bjorvand

6 innlegg  29 kommentarer

Spennende, Anne!

Publisert rundt 7 år siden

Spennende kommentar, Anne!

Og jeg er langt på vei enig med deg. På hebraisk har ordet for arbeide og ordet for tilbedelse samme roten - "Avodah". Alle Guds barn er skapt i Guds bilde, og vi er skapt til å arbeide sammen med far - jmf 1. Mosebok 2,15 hvor vi ble satt til å arbeide i hagen - før syndefallet. I lys av dette tror jeg virkelig vi skal gjøre mye ut av oss, Anne. Ikke gjennom selvhevdelse, men i tilbedelse gjennom den overgivelsen vi gjør arbeidet med, og ved at vårt arbeide blir en kjærlighetserklæring til Gud og vår neste. Da blir arbeidet vårt noe mer enn grå hverdag som blir adskilt fra Gudslivet vårt.

Jeg tror ikke vi skal være redde for å dele troen vår, men vi skal være klar over at når vi er på arbeidsplassen vår, så er det arbeidsbeskrivelsen vi skal utføre. Det er flott å dele et vitnesbyrd dersom det er rom for det - eller å bære et kors hvis det er tillatt - men først og fremst skal vi utføre arbeidet vårt som om det var Jesus selv vi betjente i arbeidet vårt. Da blir arbeidet en gudstjeneste på linje med gudstjenesten søndag morgen.

Kommentar #3

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Ulikheter.

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Å drive å "heise flagg" hele tiden, synes jeg bare er pinlig. For meg har troen blitt personlig, noe jeg ikke trenger å gjøre så mye ut av, utover det jeg gjør "på privaten".

Som om jeg skulle skrevet det selv. En praksis som fungerer aldeles udmerket i mitt og tydeligvis også i ditt tilfelle. Men jeg er åpen for og har respekt for at andre har en annen praksis. Vi er jo forskjellige av karakter, lynne og utrustning. 

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

"De utvalgte"

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
Har Gud et A-lag og et B-lag?

Ja, det tenker jeg at han har, men skillet går ikke der du synes å mene slik jeg tenker. Gud ser ikke på hva du gjør, men på hvem du er.

Kommentar #5

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Om rikebygging og tronebygging

Publisert rundt 7 år siden

Hei Anders

Grattis med superaktuell og velskrevet bok!  Særlig sidene 73-78 fascinerte meg....:-)

Ellers var jeg også glad for din lille nyansering av uttrykket du bruker i tittelen "Bygge Guds rike".  Jeg er enig med deg i at uttrykket gir mening i allegorisk betydning, men i konkret forstand blir det noe misvisende.  Guds rike ER jo der fra evighet av, og blir ikke på noen måte "bygget", slik f.eks Norge ble etter krigen.  Dessuten sier jo Jesus også at Guds rike er inni dere..

Jeg ble selv satt litt på plass for en del år tilbake, da jeg skrev sangen "Vi bygger en trone for deg med vår lovsang".  Teksten var både sterk og fin den, og låta ble også mye brukt rundt om i landet gjennom mange år.  Men en dag kom en glup søster til meg på en beskjeden måte og sa følgende: "Joda, lovsangen er herlig nok den.  Men slik jeg ser det, er det vel all grunn til å tro at Guds trone er en evig trone, og at vi ikke i nevneverdig grad bidrar til byggingen av den?"  Selv om jeg hadde vært aldri så oppriktig i min "kristenske" språkføring, måtte jeg jo bare innrømme at hun hadde helt rett..:-)

Det viktigste er at man forstår hva det siktes til, og det bør det ikke herske noen tvil om.  Du er også klar og utvetydig i uttrykksmåten, og boka er fullstappet med praktisk og relevant undervisning som både er lettfattelig og lettlest.

Boka er herved anbefalt på det varmeste!

Per Søetorp, tidl A-landslagsspiller (tatt av banen etter rødt kort og hyppige skader...)

Kommentar #6

Anders Torvill Bjorvand

6 innlegg  29 kommentarer

Alle spiller i eliteserien

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Ja, det tenker jeg at han har, men skillet går ikke der du synes å mene slik jeg tenker. Gud ser ikke på hva du gjør, men på hvem du er.

Da ser det ut som om du misforstår du meg, Mons Henrik.

Spørsmålet om A-lag og B-lag er et retorisk spørsmål. Poenget mitt er at det IKKE skal være en slik inndeling, men at det allikevel har blitt det. Alle kristne er kalt til en fulltids tjeneste, og de som er kalt til å være bilmekanikere, butikkansatte, advokater og leger har både kall fra Gud og utrustning fra Gud. I boken min forsøker jeg å forklare hvordan dette kan se ut. Det er nemlig ikke slik at en kristen frisør som følger kallet, er en frisør som peprer kundene sine med forsøk på å frelse dem, og som deler ut traktater i døra. En kristen frisør ønsker å bruke sine gaver på best mulig måte for å elske det Gud har skapt. En kristen frisør klipper hver mann som om det var Jesus selv han/hun klipper, og enhver kvinne som om det var Maria, Jesu mor, som skulle bli fin på håret. En kristen frisør søker å forskjønne Guds skaperverk fordi både frisøren og kunden er skapt i Guds bilde.

Om kunden skulle spørre om kristen tro, er det flott å være frimodig på å dele sitt vitnesbyrd, men det er ikke det som er målestokken på om man lever ut kallet.

Gud elsker menneskene Han skapte - så mye at Han valgte å gå i døden for dem. Derfor har han også - siden før syndefallet - skapt oss med evner til å elske hverandre helt konkret ved at vi kan bygge samfunnet, etablere familier, reise, dyrke mat, lage til mat, stelle oss, lære oss ting etc. Alt som konstruktivt holder samfunnet oppe lever under Guds kall til å gjøre det for Ham. Slik at arbeidet blir en tilbedelse. Ved å holde pastorer og misjonærer i en særstilling som et A-lag, og alle oss andre som et B-lag, så blir Misjonsbefalingen og det store kjærlighetsbudet overlatt til 3% av menigheten. Da er det ikke rart at vi ser så lite resultater og at pastorene våre blir utbrent.

I Kolosserne 3, 23 står det "Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener." Med perspektivet om å gjøre ALT som om vi gjorde det for Herren vil vi ALLE kunne komme inn i Hans tjeneste og få ny mening og retning med HELE livet vårt.

Kommentar #7

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Guds rike.

Publisert rundt 7 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Guds rike ER jo der fra evighet av,

Ja. og "Guds rike er inne i eder." Finner du det i sjelens dypeste grunn vil dine gjerninger lyse.

Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Som om jeg skulle skrevet det selv. En praksis som fungerer aldeles udmerket i mitt og tydeligvis også i ditt tilfelle. Men jeg er åpen for og har respekt for at andre har en annen praksis. Vi er jo forskjellige av karakter, lynne og utrustning.

Godt at vi kan se det sånn, for det å bli pålagt å "heise flagg" eller "vitne" i tide og utide, kan faktisk være ganske ødeleggende. Og jeg lurer egentlig på hvorfor en skal drive og "vitne", med mindre det er overfor mennesker som faktisk er interessert...

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Vitne

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg lurer egentlig på hvorfor en skal drive og "vitne", med mindre det er overfor mennesker som faktisk er interessert...

Johannes 3,16, er vel en grunn.

Kommentar #10

Anders Torvill Bjorvand

6 innlegg  29 kommentarer

Jesus kaller oss til å vitne om seg

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg lurer egentlig på hvorfor en skal drive og "vitne", med mindre det er overfor mennesker som faktisk er interessert...

Anne: Jesus kaller oss til å vitne om seg. Gud elsker ALLE mennesker så mye at han gikk i døden for dem. ALLE mennesker som ikke har tatt i mot frelsen er dypt savnet av Gud vår far. Når vi selv får ta del i frelsen, så kalles vi alle til en tjeneste for de som enda ikke har tatt i mot den samme gaven.

Når det er sagt, så må dette forvaltes med visdom. Å stjele av arbeidsgivers tid eller å invadere menneskers grenser er ikke veien å gå. Poenget med boken min, som jeg bygde det opprinnelige innlegget på, er å vise at det kristne kallet både dreier seg om å elske det som Gud har skapt ved å bidra til samfunnet med det Gud har utrustet deg med, OG å bringe tilbake til Gud de som enda ikke har funnet veien hjem til Ham. Ofte tenker vi KUN på det siste - dvs evangeliseringen - og så lar vi arbeidslivet og hverdagen vår bli selvsentrert, egoistisk og betydningsløs. Gud har store tanker om betydningen av hverdagen vår, og det inviteres vi til å ta del i ved å gjøre ALT som om vi gjorde det for Ham :-)

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
Ofte tenker vi KUN på det siste - dvs evangeliseringen - og så lar vi arbeidslivet og hverdagen vår bli selvsentrert, egoistisk og betydningsløs. Gud har store tanker om betydningen av hverdagen vår, og det inviteres vi til å ta del i ved å gjøre ALT som om vi gjorde det for Ham :-)

Jeg har egentlig ingenting å utsette på det du skriver, bortsett fra at jeg ikke har noe tro på "vitnesbyrd" og det å "peke" i en bestemt retning for andre. Jeg mener det å tro og finne veien "hjem" til Gud, må være en frivillig sak og noe vi alle har muligheten til å finne ut av selv.

Det mangler ikke på info, både på nett og andre steder. I dag er bibelen så lett tilgjengelig og det å tro er så vanlig, at det behøves vel ikke så mye "misjonering", med mindre vi gjør det for vår egen del og fordi "Gud har sagt"?

Kommentar #12

Anders Torvill Bjorvand

6 innlegg  29 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det mangler ikke på info, både på nett og andre steder. I dag er bibelen så lett tilgjengelig og det å tro er så vanlig, at det behøves vel ikke så mye "misjonering", med mindre vi gjør det for vår egen del og fordi "Gud har sagt"?

Anne, selvsagt skal det være frivillig for folk å lytte, og la meg igjen understreke at vi skal utøve visdom. Det er sjelden lurt å bli "den plagsomme" :-)

Men det at det finnes masse info tilgjengelig skyldes jo faktisk at noen har tatt seg bryet med å vitne, dele, tilrettelegge. Det må vi aldri slutte med.

Jeg tror Ap.Gj 8, 30-31 kan være til inspirasjon og modell her. Det er Filip som møter en etiopisk hoffmann:

"Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. "

Dette viser at evangeliseringen/delingen var invitert, men den viser også at det er viktig at vi er tjenestevillige når mennesker trenger oss for å være nøkler inn til evangeliet.

Kommentar #13

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
Anne, selvsagt skal det være frivillig for folk å lytte, og la meg igjen understreke at vi skal utøve visdom. Det er sjelden lurt å bli "den plagsomme" :-)

Da er vi kanskje ikke så uenige :-) Men for å kverulere litt ekstra, så finnes det jo x antall versjoner og tolkninger av evangeliet. Jeg vet ikke om jeg er så sikker i min sak eller i min tolkning, at jeg kan ta på meg ansvar for å "forklare" evangeliet for andre. Jeg kommer ikke lenger enn til hva jeg tror og hva jeg forstår, noe ingen andre skal behøve å forholde seg til. Og dermed "vitner" jeg heller ikke. Jeg har ikke tro på at slikt utgjør noen forskjell.

Kommentar #14

Anders Torvill Bjorvand

6 innlegg  29 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om jeg er så sikker i min sak eller i min tolkning, at jeg kan ta på meg ansvar for å "forklare" evangeliet for andre.

Jeg liker at du er så ærlig, Anne! :-)

Det er viktig å ikke dele videre noe man er utrygg på. Da kan ofte forvirringen bli bare større. Først må vi sette oss inn i sakene og "gjøre det til vårt", og så kan man dele.

For egen del er det godt å lese i Bibelen og dele fellesskapet med andre kristne slik at man vokser i troen og kommer til modenhet. Ut fra dette kan man dele med andre. Jeg tror alle har noe å dele, og jeg tror alle kan vokse i troen og nærheten til Kristus. Så, min gode oppfordring til deg, Anne, er å fortsette å søke dette, og å dele kun det du føler deg trygg på. Og ofte er folk mer opptatt av levd liv og hvordan troen har møtt ditt liv enn å få ramset opp store teologiske utlegninger som kan gjøre nesten hvem som helst litt svimmel ;-)

Kommentar #15

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Word!

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
Og ofte er folk mer opptatt av levd liv og hvordan troen har møtt ditt liv enn å få ramset opp store teologiske utlegninger som kan gjøre nesten hvem som helst litt svimmel ;-)

Godt sagt Anders!

La meg bare få tillegge at å høre hvordan enkelte har levd liv i bagasjen og hva troen har gjort med dem, også kan gjøre nesten hvem som helst litt svimmel..:-)

"Gå ut i all verden og forkynn evangeliet.  Om nødvendig:  Bruk ord!" (William Booth)

Kommentar #16

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Teologiske utlegninger

Publisert rundt 7 år siden
Er nok for de spesielt interesserte, det er jo bare å begynne å lese Thomas Aquinas for dem som vil. Men i det lange løp, er det levde liv som griper, og dessverre tror jeg det er sånn at forkynnelsen stort sett bommer, fordi predikanter ikke har kontakt med vanlig hverdagsliv og menneskers utfordringer med å makte dagliglivet. Det er nok for mange vitnesbyrd om "seier" og for få om de mange nederlag.
Kommentar #17

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
For egen del er det godt å lese i Bibelen og dele fellesskapet med andre kristne slik at man vokser i troen og kommer til modenhet. Ut fra dette kan man dele med andre.

Jeg har mer tro på å "dele" enn på å forkynne. Jeg har egentlig ikke så mye tro på forkynnelse i det store og hele, fordi den alltid peker eller "leder" mennesker i en gitt retning.

Men å "dele" med de som allerede tror og la (evt) uenigheter ligge, det har jeg tro på :-)

Kommentar #18

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Rom 12

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
Har Gud et A-lag og et B-lag? Finnes det et A-lag av menighetsansatte og misjonærer som er i fulltids tjeneste for Ham, mens resten av oss skal bli stående og heie?

Svaret er et klart nei slik jeg ser det. Og 'menighetsansatte og misjonærer' har absolutt ingen større verdi en noen av oss 'vanlige lønnsmottakere'.

Svaret er så enkelt som å referere til Rom 12. Der ser man hva som 'kreves' for å være en kristen.

Kommentar #19

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Anders Torvill Bjorvand. Gå til den siterte teksten.
Kan det tenkes at Gud kaller oss til alle typer arbeid?

Ja.

Kommentar #20

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Ora et Labora

Publisert rundt 7 år siden

står det bak et kors jeg har etter mine forfedre: "Be og arbeid" - Denne dype forståelsen av at bønn er en ikke bare viktig del av arbeidet, men en nødvendighet for å utføre det, tiltaler meg. - 

Ellers har jeg fra Iran en historie som illustrerer din tekst godt:

En arbeider som hadde satt fra seg vesken med verktøy nede i hallen, ble ønsket velkommen av ‘Abdu’l-Bahá med smilende vennlighet. Mannen sa med et trist uttrykk: “Jeg vet ikke så mye om religiøse ting, for jeg har ikke tid til noe annet enn arbeidet mitt.” “Det er bra, veldig bra.... En dags arbeid utført med et tjenende sinn er i seg selv en tilbedelsens handling.  Slikt arbeid er en bønn til Gud.”

Skyggen av tvil og nøling forsvant fra mannens ansikt, og han gikk fra Mesteren lykkelig og bestyrket, som om en tung byrde var tatt fra ham. 

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #21

Karl Otto Jason Fredriksen

2 innlegg  74 kommentarer

Personlig?

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Må vi gjøre så mye utav oss? Kan ikke vi kristne drive på med vårt, uten å "gjøre" så mye utover det? Jeg er kristen, men en ganske anonym en sådan. Jeg føler ikke for å fortelle de jeg møter om min tro på Gud. Men om noen spør, så har jeg ingenting i mot å snakke om det.

Å drive å "heise flagg" hele tiden, synes jeg bare er pinlig. For meg har troen blitt personlig, noe jeg ikke trenger å gjøre så mye ut av, utover det jeg gjør "på privaten".

Og jeg velger å tro at det er greit.

Troen på Jesus er langt fra personlig når Frelseren selv ba sine disippler om å dra ut å dele troen med alle folkeslag, noe vi ser i Apostlenes Gjerninger de tok svært alvorlig. 

Kommentar #22

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Det hjertet er fyldt av...

Publisert rundt 7 år siden

Ja, litteratur hører ikke hjemme på en arbeidsplass. God gammeldags teori om tro. Vi diskuterer teknologi, blodtrykk, justerer farten på blodtransfusjonen, men vi vil ikke vite hvordan mennesket har det på innsiden.

Det finnes ingen prosedyrer, standarder, arbeidsbeskrivelser som ikke er grunnlagt på teori, fag, etikk, forskrifter og lovverk.

Vi diskuterer gjerne siste moteplagget, helgens utskeielser, feriereisen eller trøblete barn.

Men la oss for Guds skyld holde Bibelen unna.

Respekten for bibelen er mindre enn for de fleste andre bøker, være seg krim eller andre fantasier om vold. Det avhenger bare av lønnsmessige resultater.

Vi irriterer oss grønne over manglende datanettverk, og lar det skinne igjennom som sinne og frustrasjoner.

Selv på arbeidsplass der nestekjærlighet og medmenneskelighet er like viktig som reparasjoner av menneskekroppen, kommer alkoholen høyt på "ti på topp" listen.

Kristendommen er ingen hemsko.

Det går ikke an å være et helt menneske uten sin tro.

Gå ut og gjør alle forlkeslag til mine disipler!

Kyniske arbeidsplasser, som jobber mistenksomt og lukket, vil aldri se godene i troen.

De vil heller aldri oppnå den beste tilstanden for pasientene sine.

De vil ikke avgjøre en forskjell. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere