Geir Smith-Solevåg

1

Sexpress og barnedrap for søndagsskolebarn?

Sommer-CDene fra søndagsskolen utsetter mine småbarn for temaer de strengt tatt burde ha blitt spart for en stund til.

Publisert: 16. jul 2014

Spørsmålet er: Hvordan velger vi ut bibelhistoriene vi presenterer for småbarna?

Søndagskolen gjør en viktig innsats med å bringe «Jesus til barna», som visjonen deres er. Men når de skal teppebombe kristen-Norge med gratis Sommer-CDer, velger de helt andre historier. Og det kan og bør diskuteres om det stemmer at de «passer bra for barn fra 4 år og oppover».

Blytung. Det er historiene om Josef og Moses som blir formidlet gjennom hørespill og musikk i sommer-CDene for henholdsvis 2013 og 2014. Dette er sterke historier, men de tegner et ganske annerledes gudsbilde enn det vi finner i Det nye testamentet og er - i hvert fall tilsynelatende – perifere i forhold til trosbekjennelsen.

De tegner også ganske krevende bilder av det å være menneske. Uten fortolkning blir barna gjennom hørespillene introdusert for at foreldre kan være mer glade i noen av barna sine enn andre, at søsken hater og diskuterer å drepe hverandre, grov vold i affekt med døden til følge, massedrap på småbarn – samt en gud som blant annet sender sykdom og dreper uskyldige i utpressingsøyemed. Hva slags gudsbilde sitter man igjen med etter å ha hørt disse historiene ufiltrert?

Kleint og kristent? I tillegg kommer at Søndagsskolen ikke synes å ha tatt innover seg konteksten gratis-CDen deres skal benyttes i. «Kom og kooos med meg. Kooom og vær kjæææreste med meeeg…» Historien om da Potifars kone bedrev sexpress mot Josef er neppe nødvendig i et grunnkurs for 4-6-åringer. Og slett ikke utbrodert i et hørespill som i sin natur jo spilles om igjen, om igjen – og om igjen.

Når Søndagsskolen produserer gratis-CDer er jo det nødvendigvis fordi man ønsker bred formidling. I biler på vei til ferie, og gjennom åpne vinduer fra barnerom. Hva våre rekkehusnaboer har tenkt når de får slike utdrag servert til ettermiddagskaffen, vil jeg helst ikke tenke på. Men jeg tviler på at de tenker at de jommen bør sende barna sine til søndagsskolen til høsten. 

Fundamentet først. Hvilke bibelhistorier bør man prioritere hvis man skal bygge opp under gudsbildet vi finner i trosbekjennelsen vår? Jesu liv og lignelser vil være sentrale, neppe Egypts syv plager og Potifars kone. Ikke for å underslå deler av Bibelen, men for å sikre at barna får et godt fundament å forstå helheten ut fra – og så kan de introduseres for andre historier etter hvert. Det er litt for lett å få inntrykk av at rekkefølgen i praksis er motsatt; at man starter med historier som er fargerike og lette å dramatisere.

Både Noas ark og Daniel i løvehulen – for å nevne andre velbrukte eksempler fra søndagsskoler rundt omkring - er klart velegnet for visuelle fremstillinger. Men hvor lett synlig er det nytestamentlige gudsbildet gjennom disse historiene? For å sette det litt på spissen; når Gud selv har nyansert gudsbildet fra Noas ark gjennom Jesus – hvorfor fortsetter vi å formidle det gamle? Det er jo håpe at svaret er bedre enn at det er av gammel vane – eller at det er så lettvint å snakke med barna om de forskjellige dyra.

Forspilt mulighet. Jeg skulle gjerne hatt en sommer-CD som jeg kunne ha gitt til naboen og sagt; «her er en CD som gir et inntrykk av hva barna lærer på søndagsskolen. Kanskje hun har lyst å bli med neste søndag?» De siste somrenes utgivelser fra Søndagsskolen stopper imidlertid hos oss. Dessverre.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 16. JULI 2014

Kommentar #1

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Ikke uproblematisk formidling

Publisert rundt 7 år siden

Geir Smith-Solevåg reagerer på noen av de glimtene fra livshistorien til Josef og Moses som Søndagsskolen Norge har tatt med på Sommer-cd-ene fra 2013 og -14. Han karakteriserer det som henholdsvis "sex-press" (1.Mos 39) og "barnedrap" (2.Mos 1-2). Han mener dette er temaer som barn helt ned til fireårsalder (målgruppen er 4-10 år) burde ha blitt spart for en stund til.

Jeg kan helt klart se Smith-Solevågs poeng om at dette kan være vanskelig for små barn å forholde seg til, særlig uten forklaring og tolkning.

Generalsekretær Erling Ekroll i Søndagsskolen Norge forsvarer tekstutvalget på cd-ene:
– Også små barn kan helt fint introduseres for disse bibeltekstene. Vi mener vi har balansert godt i formidlingen, ved å avdramatisere noe. På cd-en hører vi at Josef får spørsmål fra en dame om han vil være kjæresten hennes. «Kjæreste» er en omskriving av teksten i Bibelen, og et ord små barn forstår, sier han.

På direkte spørsmål fra Vårt Land (se lenken over) svarer han at det heller ikke er nødvendig at barn får innholdet forklart av voksne etter å ha lyttet til det.


Lite kunnskap 

Jeg kan nok ikke følge Ekroll helt her. I en engelsk undersøkelse, omtalt i Vårt Land 20. februar, ble 800 britiske barn i alderen 8-15 år spurt om deres kunnskap om Bibelen. Nesten 60 prosent hadde ikke hørt om David og Goliat og skapelsesberetningen, og over 70 prosent kjente ikke til Daniel i løvehulen. Det er ikke grunn til å tro at situasjonen er veldg mye bedre i Norge. Disse historiene skulle da også i utgangspunktet være langt mer kjente enn de nevnte eksemplene fra søndagsskole-cd-ene. Jeg mener det viser at det absolutt er et behov for å gi barn og unge en ramme rundt det de hører.

Når jeg hører om at Bibelen skal leses høyt på et torg eller lignende i løpet av helg, tenker jeg ofte i samme bane. Vi må erkjenne at særlig Det gamle testamente (GT) inneholder mange sterke skildringer. Hva med en bibelukyndig person som går forbi og bare får med seg noen setninger om en brutal krigshandling? Hvilket inntrykk vil vedkommende få av Bibelen? Noe av det samme mener jeg at kan skje her. Dramatiserte setninger som "kom og kos med meg" og "kom og vær kjæreste med meg" kan skape feil inntrykk hos både barn og unge, selv om Ekroll forklarer at de omskriver på cd-en slik at Potifars kones hensikt (om å begå ekteskapsbrudd med Josef) ikke blir så tydelig.

Med det forbehold at jeg ikke har hørt akkurat dette sporet på cd-en, men forholder meg til det som er referert, er jeg enig med Smith-Solveåg i at det ikke er tjenlig å ta akkkurat denne episoden av Josefs liv med på en barne-cd.

Jeg forutsetter at Søndagsskolen Norge ikke har tenkt på samme måten som de som sto bak den nye filmen om "Mormor og de åtte ungene", der man ønsket å "modernisert" ved at familien nå består av "dine, mine og våre" barn, og altså derved så inn skilsmisse som noe dagligdags.

Historien om barnedrapene på cd-en er jeg mindre redd for, fordi dette er mye enklere å sette inn i en sammenheng.


Rike forbilder 

Der jeg imidlertid er helt uenig med Smith-Solevåg, er når han setter spørsmålstegn ved i det hele tatt å formidle de historiske forbildene på Jesus (f.eks. Noas ark og Josef) i GT, siden vi nå kjenner Jesus selv gjennom Det nye testamente (NT). Vi har fått en hel bibel, og den som har lest i GT med Jesus for øye, vet at det gir et enda rikere bilde av ham. Søndagsskolen Norge skal derfor ha ros for at de holder GT-historiene levende.

Også her kan det imidlertid være nødvendig med fortolkning, slik det også skjedde i Bibelens samtid. I Nehemias 8,8 leser vi at Esra og levittene leste opp av loven (Mosebøkene), "og de tolket den så folket skjønte det som ble lest". Og i v. 12: "Da gikk hele folket bort (...) og holdt en stor gledesfest. For de hadde forstått det som var blitt talt til dem".

Både voksne og barn har altså behov for å få bibelske historier forklart for seg, og jeg tror det er særlig viktig for barn og unge som vokser opp i dag.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Feil bilde inn med morsmelken

Publisert rundt 7 år siden

Jeg er helt enig i Geir Smith Solevåg her.

GT er en ganske blodig bok, og jeg har aldri skjønt hvorfor disse historiene absolutt skal vises og fortelles for små barn. Dette burde kunne ventes med. Spesielt med tanke hvor riktholdig materiale som finnes i bibelen som en kan ta av.

Det gjelder ikke bare cd`er men også barnebøker. Alt skal liksom tegnes og vises fram for barn i all sin brutalitet. Jeg mener at en burde skåne barn for dette til de blir litt eldre. Jeg er på ingen måte imponert over den åndelige dømmekraften til disse kristne som står bak disse utgivelsene.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Problemet er også en del av RLE faget som barn blir utsatt for allerede som 5-6 åringer.

Kommentar #4

Geir Smith-Solevåg

1 innlegg  2 kommentarer

Tar ikke inn over seg konteksten

Publisert rundt 7 år siden
Det er ganske drøyt å anklage foreldre for bibeljuks fordi vi synes det er upassende med vold, drap og sexpress på hørespill for småbarn på bilferie.

I min kronikk ”Sexpress og drap for småbarn” problematiserte jeg utvalget på Søndagsskolens storsatsning-gratis-CDer de siste to årene.

Søndagsskolen Norges respons har vært å be meg vurdere helheten av utgivelsene deres gjennom året, at det jo finnes verre historier i Bibelen (sic) og at utgivelsen ikke var tilfeldig, men gjort av en redaksjonskomité som har jobbet med dette i to år.

Svarer ikke på hovedinnvending

Til det vil jeg si at kritikken min ikke har vært av Søndagsskolen Norges totale utgivelser  - de gjør generelt en god jobb. Men jeg mener at de siste to års gratis-CDer til massedistribusjon tegner et feil gudsbilde – fordi et hørespill gjør det vanskelig med den nødvendige forklaring og fortolkning. Disse hørespillene gjør i hvert fall ikke noe forsøk på dette – det er en ren gjenfortelling av historien. Da sitter man blant annet igjen med en gud som dreper småbarn for å få viljen sin. Med fin musikk innimellom. Evne til abstrakt tenkning eller symbolikk på tvers av ulike tekster, utvikles vel vanligvis først godt etter fireårsalderen.

At det finnes verre historier i Bibelen, er vi helt enig i. Men det finnes også svært mange bedre i lys av Søndagsskolens visjon ”Jesus til barna”! Innspillinger av disse har ikke nådd vår familie, men hvis de finnes, kunne man jo ha laget en best-of av disse, til gratis utdeling i sommerhalvåret.

Jeg har ikke mistenkt Søndagsskolen for å ha gitt ut dette tilfeldig, men det at en dårlig beslutning er tatt av 6-7 personer, gjør jo ikke beslutningen noe bedre.  

Jeg merker meg for øvrig at Søndagsskolen Norge ikke svarer på min sentrale innvending – hvorfor akkurat disse historiene er tatt med i et ufiltrert hørespill. 

Drøyt å snakke om ”bibeljuks”

Mer problematisk synes jeg responsen fra nestlederen i Kirkerådet, Kristin Gunnleiksrud Raaum i Vårt Land 18. juli 2014, er. Å anklage for ”bibeljuks” fordi man mener det er upassende med vold, drap og sexpress på hørespill for småbarn på bilferie, er ganske drøyt.

 

Jeg er imidlertid helt enig i at ”Foreldre bør velge ut tekster som passer til alderen. Når man leser om noe som er grusomt bør ikke disse forbigås eller forenkles, men snakkes om. Å bruke mange og hele fortellinger, og å bruke god tid å samtale om dem er også sentralt.”

Når man sitter samlet rundt en barnebibel, som den Gunnleiksrud Raaum har laget, er dette aktuelt. 

Men det er ikke det det er snakk om her. Det er snakk om et hørespill fra 4 års alder – laget for massedistribusjon. 

Må vurdere konteksten

Og konteksten for formidling fra en gratis-CD er – familier på bilferie, men også naboer i rekkehusmiljøer, venninner, lekekamerater og vennefamilier uten særlige kristne referanser, kirkefremmede som tilfeldigvis var innom en gudstjeneste i forbindelse med en dåp og fikk med seg CD-en – og så videre. Denne konteksten har verken Søndagsskolen Norge eller Gunnleiksrud Raaum tilsynelatende tatt inn over seg i tilstrekkelig grad.

Også krevende for voksne

Det er heller ikke gitt at alle voksne, selv kirkeaktive, vil kunne forklare akkurat hvordan vår Gud kunne drepe alle førstefødte, for eksempel. Søndagsskolelærer og filosof Henrik Syse har et svært godt poeng når han sier at ”Hvis fortellingene i stor grad preges av hevn, glorifisering av vold og gale familieforhold, vil små barn lure på hva som er budskapet.” 

Det vil sikkert gjelde noen voksne også.

Kommentar #5

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Flott innlegg.

Publisert rundt 7 år siden

Et flott og viktig innlegg dette og jeg forundrer meg egentlig litt over at ikke flere kommenterer.

Jeg deler dine synspunkter Geir.

Det gamle testamentet (GT) har ingen betydning for kristne dersom man ikke forstår den nye pakts betydning, og leser GT ut fra troen på Jesus og Hans gjerninger for oss. I denne sammenheng har GT en viktig historisk og profetisk betydning.

Det å ta utgangspunkt i GT i kristen barneundervisning er sannsynligvis direkte skadelig i et kristent perspektiv. Uten kjennskap til Jesus blir GT uten mening for barn.

Jeg husker godt at jeg som barn fikk en kristen billedbok hvor fokuset var Babelst tårn, hvalen, David og Goliat, vannflommen og disse kjente fortellingene. Boken inkluderte også Jesu fødsel, Hans gange på vannet og andre "populistiske" ting. Men altså uten å beskrive Guds og Jesu hensikt for oss mennesker blir dette meningsløst. Jeg husker godt at disse fortellingene ikke ga meg noe som helst som barn og jeg fikk egentlig kun en litt negativ opplevelse av kristendommen den gang.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere