Lilli Spæren

172

Norge mot kontantfritt samfunn

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn sier direktør for prosessområde bank Jan Digranes i Finans Norge.

Publisert: 14. jul 2014

Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi godt kan klare oss uten. Kontanthåndtering koster samfunnet det dobbelte av elektronisk betaling, og uten kontanter vil også problemene med ran, økonomisk kriminalitet og svarte penger bli kraftig redusert (Finans Norge 2014/07).

Er dette gode eller dårlige nyheter?

Norge regnes som verdens mest sekulære land og på den bakgrunn vil det være naturlig at man er positiv til ideen om et kontantfritt samfunn. Stadig flere i landet roper høyere og høyere om at religiøse skrupler er noe som er svært uønsket og som gjør dagliglivet vårt unødvendig problematisk.

Leger som går motstrøms og de prestene som våger det, blir bedt om å finne seg andre yrker. Det er en radikalisering av sekularitet i vår tid og vi ser det tydelig i vårt eget land.

Bibelen blir tolket i fillebiter av våre ypperste teologer og moralen i kirkens eget rom er i ferd med å brytes ned. Konservative kristne blir kalt mørkemenn og vil ikke lenger finne noen plass i folkekirken.

Så tilbake til nyheten om at Norge går mot et kontantfritt samfunn og den potensielle trusselen dette vil kunne være for de som ikke deler majoritetens syn på framskrittet.

Åpenbaringsboken i bibelen som er en vanskelig tilgjengelig bok, sier allikevel noe konkret og tydelig om hvordan det pengeløse samfunnet i framtiden vil kunne virke på oss. Microships under huden enten på vår høyre hånd eller på vår panne, skal være måten vi kjøper og selger varer. Microshipen får man tilgang på gjennom å undertegne lojalitet til styresmakten, noe bibelen kaller "Antikrist".

Lojalitet mot "Antikrist" er en umulighet for troende kristne.

Igjen så vil det være konservative kristne som bremser utviklingen. Nettopp fordi det første budet er vår høyeste autoritet.

Kommentar #1

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

kontant eller 666

Publisert over 7 år siden

Om det er kontant betaling innlegget omhandler, så er  friheten til å gi, uten at noen ser det viktig for meg.

Frihet til å ville være kjeltring, uten å bli tatt.

Til å velge om jeg vil være kjeltring eller ikke.

Men selvsagt vil jeg ungå å bli slått ned, for en skarve tusen lapp.

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Er dette gode eller dårlige nyheter?

Direktøren selv sitrer av glede synes det som. Du verden, fremskritt (om det er det) kan noen gang få en dekadent fremtoning :)

Selv er jeg fornøyd med å kunne bruke kontanter i tillegg til kort - det ligger mye fremmedgjøring i utelukkende digitale "penger".....

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kontant eller digitalt?

Publisert over 7 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Selv er jeg fornøyd med å kunne bruke kontanter i tillegg til kort - det ligger mye fremmedgjøring i utelukkende digitale "penger".....

Fremmedgjøringselementet synes jeg er en relevant innvending mot overgang til kun digitale "penger".  Jeg har for øvrig ingen problemer med å se at finansnæringen også har gode kort på hånden i sitt forsvar for det kontantløse samfunn.

Det hadde imidlertid vært ønskelig med en edruelig og saklig debatt om dette.  Og i den er "Antikrist" og Johannes' Åpenbaring irrasjonelle og forkludrende elementer.

Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Et annet argument mot et kontantfritt samfunn..

Publisert over 7 år siden

er at vi mister muligheten til å gi spontane gaver f.eks til fattige som sitter på fortauene med koppen sin.

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei 

På den måten blir man slaver under myndighetenes regler og lover.

Ingen frihet til å Gjøre det man vil. Uten at man blir kontrollert på alle fronter og bauger. Hvilke samfunn ville dette bli? Slavens samfunn ? Heller friheten samfunn.? Hva kaster man over bord  når chipen kommer som et betalings middel. Jo selve livet. Er man rede til å forstå dette som et menneske? At man frarøver oss friheten til å velge?

Mvh

Rune

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert over 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
mister muligheten til å gi spontane gaver f.eks til fattige som sitter på fortauene med koppen sin.

Det kan også være et relevant poeng.  

Min skepsis til et totalt kontantfritt samfunn knytter seg først og fremst til det "pedagogiske".  Mange barn (antakelig alle?) er helt avhengig av konkreter for å kunne etablere et forhold til det mer abstrakte.   Nå er jo riktignok også penger "abstrakte" i den forstand at de kun representerer en bestemt verdi.  Likevel er den enkelte mynt eller seddel en mer konkret representasjon enn digitale penger (som blir en abstraksjon av abstraksjonen).

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Seddelfritt

Publisert over 7 år siden

Kanskje et seddelfritt samfunn er løsningen, og vi beholder 20-kroningen og nedover. Det bør løse problemet med ukepenger til barn og alle myntautomater som vi ønsker skal forbli. Alt annet kan med fordel betales via nettbank, mobil eller et plastkort.

Det enkle er som kjent ofte også det beste.

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Lov endring må komme først

Publisert over 7 år siden

I utgangspunktet er man pliktig til å ta imot kontant betaling, jf sentralbanklovens paragraf 14:

§ 14. Tvungent betalingsmiddel

Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Ingen er pliktig til i én betaling å ta imot mer enn femogtyve mynter av hver enhet.

Pr i dag har alstå ingen lov å nekte folk å betale med penger i Norge. Hvis noen nekter så har du loven på din side, du står altså ganske trygt om det skulle bli rettsak.

Kommentar #9

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

En reduksjon i tilbudet til oss

Publisert over 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Er dette gode eller dårlige nyheter?

pleier vi kalle dårlige nyheter.

Vi blir helt avhengie av "å være på nett" og å være steder der det er dekning og internettilgang. Det er ingen selvfølge overalt i landet vårt. Det er heller ingen selvfølgelighet at enhver har råd til å holde seg med en oppdatert PC. Når jeg tenker på alt strevet jeg har hatt med Java....

I tillegg blir vi mer sårbare om nettets tilbud klusser seg til, ved ulike typer teknisk kluss fra "solstormer" til unge datarebeller, organiserte datakriminelle og om samfunnet "ledes" av makter som vil oss vel.

Jeg er ikke alltid trygg på at de økonomiske argumentene for enhver sak er til innbyggernes beste.

I tillegg vil jeg si, med Lilli her, at det er bl.a. pengenes herredømme over verden som Johannes åpenbaring tegner sine dystre visjoner av.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere