Gjermund Frøland

10

Ordgyterifri tråd?

Tråden "God uten Gud?", og andre tråder som har med trosspørsmål å gjøre, havner ubønnhørlig i ordgyteriets tåkehav. Er det mulig å bruke et krystallklart og enkelt språk for å utforske monoteimens problemer?

Publisert: 8. jul 2014

Jeg prøver her.

Premiss 1:

Du tror på en monogud som står for en objektiv moral og som ønsker et forhold mellom seg selv og oss mennesker.

Premiss 2:

Mennesker er uenige om hva denne objektive moral er og om den i det hele tatt eksisterer.

Premiss 3:

Mennesker er uenige om hvilken lovgiver (Gud) som eksisterer eller om han (lovgiveren) i det hele tatt eksisterer.

Konklusjon

Gud evner ikke å gjøre seg selv og sine meninger kjent.

Kommentar #1

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Konklusjon

Gud evner ikke å gjøre seg selv og sine meninger kjent.

Artig forsøk.

Umiddelbart har jeg forslag til følgende korrigering av Premiss 1:

"Du tror på Gud, som står for en objektiv moral og som ønsker et forhold mellom seg selv og oss mennesker."

Ellers så synes jeg at konklusjonen er interessant.

"Gud evner ikke å gjøre seg selv og sine meninger kjent."

Kan det tenkes at den er i kategori med

"Gud evner ikke å hate"?

Det vil si at det strider mot visse av Guds egenskaper å tvinge seg på menneskeheten? At han har gjort det som er mulig ut fra gitte rammebetingelser (jfr. Gud kan ikke danne en firkantet sirkel).

Kommentar #2

Lasse Thorvaldsen

0 innlegg  28 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Konklusjonen følger ikke nødvendig av premissene.

Her er to løsningsforslag:

Legg til et 4. premiss
Dersom Gud hadde evner til det, ville han gjort seg selv og den objektive moralen kjent for alle mennesker.

eller

endre konklusjonen til:
Gud har ikke gjort seg selv eller den objektive moralen fullt ut erkjennbar for alle mennesker.

---

Med den første løsningen (et fjerde premiss) er jeg uenig i det fjerde premisset, og jeg kan støtte opp med mulige forklaringer på grunner til at Gud ikke ville gjort dette.

Med den andre løsningen (ny konklusjon) er jeg enig i både premisser og konklusjon.

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Konklupremistisk tråd

Publisert rundt 7 år siden
Lasse Thorvaldsen. Gå til den siterte teksten.
Med den andre løsningen (ny konklusjon) er jeg enig i både premisser og konklusjon.

Nei, dette blir riv ruskende galt.  En kan  ikke synkronisere premisser og konklusjon når en midt inne i tankeprosessen plutselig antar en ny konklusjon.  Det Froeland etterlyser er et krystallklart svar på hvorfor Gud ikke evner å kommunisere med froeland.  

Premiss nr.1 er uholdbar fordi premiss nr. 2 og 3 er feilaktig formet. Dersom Froeland hadde konkludert en samklang mellom 1 og 3 og hadde latt to ligge ubrukt, hadde han fått den riktige konklusjonen dersom det fjerde alternativet ikke hadde kommet inn i bildet. Å blande sammen logiske feilslutninger med selvtenkte premisser er filosofisk uholdbart, og kan utvikle seg til krystalklart ordgyteri.

Den rette og krystallkuleklare konklusjonen må da være: Froeland evner ikke, vil ikke lytte til Gud.

"Den som har ører, han høre"  Åpenbaringsboken

Kommentar #4

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Froeland?

Kristne generelt er jo ikke enige i det hele tatt! Vis meg to kristne som er enige om en helhetlig objektiv moral gitt av gud.

Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

firkantet sirkel

Publisert rundt 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det vil si at det strider mot visse av Guds egenskaper å tvinge seg på menneskeheten? At han har gjort det som er mulig ut fra gitte rammebetingelser (jfr. Gud kan ikke danne en firkantet sirkel).

Jeg kan ikke si at kunnskapen om andre viljende og handlende subjekter enn Gud (for eksempel Erna Solberg) på noen som helst måte impliserer at man føler at disse viljende og handlende subjektene (for eksempel Erna Solberg) "tvinger seg på menneskeheten".

Faktisk opplever jeg din kommentar som flåsete og kommunikasjonsnedbrytende.

Det samme kan langt på vei sies om ditt forslag om å forandre begrepet "en monogud" til "Gud". Du vet like godt som meg at troende har forskjellig oppfatning av hvem denne "Gud" er.

Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ta deg tid til å sette deg inn i hva som står.

Publisert rundt 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Den rette og krystallkuleklare konklusjonen må da være: Froeland evner ikke, vil ikke lytte til Gud.

"Den som har ører, han høre" Åpenbaringsboken

Eller med andre ord: Bruk ørene til å høre med!

Jeg skriver ikke bare "Froeland evner ikke, vil ikke lytte til Gud". Ta deg tid til å lese åpningsinnleggets Premiss 3 en gang til. Les nøye, og unngå ad hominem neste gang du kommenterer.

Kommentar #7

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Det hele dreier seg om den herre Jesus Kristus

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Tråden "God uten Gud?", og andre tråder som har med trosspørsmål å gjøre, havner ubønnhørlig i ordgyteriets tåkehav. Er det mulig å bruke et krystallklart og enkelt språk for å utforske monoteimens problemer?

Jeg prøver her.

Premiss 1:

Du tror på en monogud som står for en objektiv moral og som ønsker et forhold mellom seg selv og oss mennesker.

Premiss 2:

Mennesker er uenige om hva denne objektive moral er og om den i det hele tatt eksisterer.

Premiss 3:

Mennesker er uenige om hvilken lovgiver (Gud) som eksisterer eller om han (lovgiveren) i det hele tatt eksisterer.

Konklusjon

Gud evner ikke å gjøre seg selv og sine meninger kjent.

Det hele dreier seg om den herre Jesus Kristus som ikke er skapt, men som er fra evighet av.

 

Jesus er etter den kristne lære, den andre person i den treenige guddom.

 

Det første denne treenige evige guddom gjorde, etter at de var enige om å skape dette univers, både det synlige og det usynlig for våre menneskelige øyner var:

Skapelsen av engleverden det står om en hærskare av engler, de er usynlige for våre menneskelige øyner, men allikevel er de utsendt av Gud fadere til å tjene oss, da tenker jeg på den som er gode engler, som ikke var med i syndefallet blant englene og djevelen.

 

Det som er hovensaken i skapelsen av alle ting er mennesket, der guddommen i den andre person gjør det klart at han er villig til å bli menneske, dette med at Jesus er villig til å gå inn i menneskeslekten før han skapte mennesket, er meget viktig å få med seg og forstå.

Dette innebærer at det er Jesus som er det sanne fullkomne menneske sett ut fra Faderens øyner.

Jesus viste hva det ville koste han og si seg villig å bli et menneske av kjøtt og blod og ta den belastning som det kom til å bli fordi det første skapte menneske ikke holdt faderens bud.

 

Dette med at menneske syndet vil si det samme som at de ville gått til grunne igjen alt kjød, og at ikke noe menneske ville opplevd noen herlighet hos den evige Gud i det himmelske paradis.

 

Men ved at Guddommen selv tok kjøtt og blod på seg og ble menneske og oppfylte til punkt å prikke alt det som krevdes av et fullkommet menneske, så har vi fått adgang gjennom det som Jesus gjorde og det gjorde han for alle mennesker.

 

Så det er altså gjort godt igjen det som skilte mennesket fra Guds hellighet og vegen inn til faderen går da gjennom Jesus Kristus.

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

En gud kan ikke lage en firkantet sirkel, og heller ikke en ond god moral. Men han kan diktere ondskap og kalle det godt, og han kan plante ondskap i menneskers hjerte.

Derfor ligger god moral over en evntuell gud, og er noe selv en gud må forholde seg til.

Kommentar #9

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det hele dreier seg om den herre Jesus Kristus som ikke er skapt, men som er fra evighet av.

hva har dette med åpningsinnlegget å gjøre?

Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jada!

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette innebærer at det er Jesus som er det sanne fullkomne menneske sett ut fra Faderens øyner.

Jeg har ikke noe problem med å forstå at mange mennesker mener dette og at dette er noe som er med på å identifisere Gud og Guds vilje.

Men, som du kanskje vet, er det nærmere to milliarder mennesker som tror på en monogud som ikke anser Jesus som "det sanne fullkomne menneske". Noen millioner av disse har dannet seg en egen stat som i noens øyne skal være "Guds eget land". I tillegg har vi noen milliarder mennesker, særlig i den vestlige verden, som mener at det ikke finnes noen monogud.

Hvor mener du at det svikter i mine premisser eller i min konklusjon?

Kommentar #11

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Selvstendig individ, eller massemenneske

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kristne generelt er jo ikke enige i det hele tatt! Vis meg to kristne som er enige om en helhetlig objektiv moral gitt av gud.

Kristne er mer enige enn du greier å fatte. De har et sentrum som alle sanne kristne er sammen om. Deri ligger også etikk og moral.

Men nå har det seg slik skjønner du, at kristne mennesker er selvstendige tenkende mennesker. Tvil, uenigheter vedr. adiafora m.m. er med og bringer oss videre fremover og oppover. Det er ikke slik altså at kristne, foruten det sentrale i troen, skal være en enhetlig, homogen masse, som alle går i hverandres fotspor.  Var det slik du ønsket det ?

Da må du  heller melde deg inn i andre sammenhenger, Marxisismen/kommunismen/stalinismen/maoismen/muhammedismen hadde/har et enhetlig moralsystem som ingen kan trå utenfor uten å riskere frihet eller liv.

Slik oppstod  MASSEMENNESKET som tenkte likt, reagerte likt, hadde en moral som måtte harmonere med systemet. Sin egen endogene moralstemme måtte vike for systemet. Og slik følte massemenneskene seg trygge, uten plagsom tvil og anfektelser. Noe annet ville straks bli oppdaget av andre massemennesker, og angitt.

Er det slik du mener kristendommen skal være ?

Kommentar #12

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Argumentum ad hominem

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ta deg tid til å lese åpningsinnleggets Premiss 3 en gang til. Les nøye, og unngå ad hominem neste gang du kommenterer

ble overhodet ikke brukt i min kommentar, som du refererer til !

Faktum est !

Ta deg tid, og les nøye igjennom bokstav for bokstav, ord for ord, setning for setning, så oppdager du kanskje hvorfor min akademiske anallyse resulterte i en uangripelg konklusjon.

Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du konkluderte med min person.

Publisert rundt 7 år siden

Hold deg til saken.

Ta tak i hvert enkelt premiss etter tur og til slutt kan du ta for deg konklusjonen - uten å blande min person eller din anallysing inn i saken.

Og slutt med å lyse der the sun never shines!

For ordens skyld, du skrev: Den rette og krystallkuleklare konklusjonen må da være: Froeland evner ikke, vil ikke lytte til Gud.

Kommentar #14

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Pussig

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke si at kunnskapen om andre viljende og handlende subjekter enn Gud (for eksempel Erna Solberg) på noen som helst måte impliserer at man føler at disse viljende og handlende subjektene (for eksempel Erna Solberg) "tvinger seg på menneskeheten".

Faktisk opplever jeg din kommentar som flåsete og kommunikasjonsnedbrytende.

Det samme kan langt på vei sies om ditt forslag om å forandre begrepet "en monogud" til "Gud". Du vet like godt som meg at troende har forskjellig oppfatning av hvem denne "Gud" er.

Pussig at du opplever meg flåsete. Kommentaren var et seriøst forsøk fra min side.

Å sammenligne et møte med Gud med et møte med Erna Solberg, er absurd. I GT står det at ingen kan se Gud og leve. Empirisk kjennskap til Gud ville forandre menneskelivet slik vi kjenner det.

Når det gjelder monoteisters Gudsbilde så deler man mange filosofiske forestillinger. For eksempel er det såkalte kosmologiske gudsbevis (Kalaam) i utgangspunktet hentet fra islam.

Kommentar #15

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Lennie Small

Publisert rundt 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
I GT står det at ingen kan se Gud og leve. Empirisk kjennskap til Gud ville forandre menneskelivet slik vi kjenner det.

Skal jeg ta det du skriver på alvor, mener du at mitt premiss 1 er feil.

Gud ønsker ikke fellesskap med mennesket.

De som sier at de har et personlig forhold til Gud, snakker ikke sant.

Gud er som Lennie Small i Steinbecks Om mus og menn som dreper det han er glad i på grunn av sin styrke. 

Kommentar #16

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Skal jeg ta det du skriver på alvor, mener du at mitt premiss 1 er feil.

Gud ønsker ikke fellesskap med mennesket.

De som sier at de har et personlig forhold til Gud, snakker ikke sant.

Gud er som Lennie Small i Steinbecks Om mus og menn som dreper det han er glad i på grunn av sin styrke.

Her har vi vært før: Gud ønsker fellesskap ut fra en fri vilje. Han har derfor åpenbart seg på en måte som gjør det mulig å avvise ham.

Den som vil, kan ta i mot hans tilbud om nåde, frelse, fellesskap.

Derfor aksepterer jeg ditt premiss 1 og er tilbøyelig til å akseptere din konklusjon:

Gud evner ikke å gjøre seg selv og sine meninger kjent.

Men dog underforstått:

På en slik måte at mennesker ikke kan avvise hans eksistens og samtidig bevare sin frihet.

Kommentar #17

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Her har vi vært før: Gud ønsker fellesskap ut fra en fri vilje. Han har derfor åpenbart seg på en måte som gjør det mulig å avvise ham.

Den som vil, kan ta i mot hans tilbud om nåde, frelse, fellesskap.

Derfor aksepterer jeg ditt premiss 1 og er tilbøyelig til å akseptere din konklusjon:

Gud evner ikke å gjøre seg selv og sine meninger kjent.

Men dog underforstått:

På en slik måte at mennesker ikke kan avvise hans eksistens og samtidig bevare sin frihet.

Dette er vel en av de tingene jeg nok aldri kan greie å akseptere, det blir som at foreldre skulle ta å forlate sine egne barn, for å gi dem muligheten for å ikke være glad i sine foreldre.

jeg kan ikke se at tilbud om nåde, frelse, felleskap, eller dette med fri vilje løser noe problem her, det blir for meg et svar man aksepterer, fordi det ikke finnes andre svar.

Kommentar #18

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Å, joda

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ta tak i hvert enkelt premiss etter tur og til slutt kan du ta for deg konklusjonen - uten å blande min person eller din anallysing inn i saken.

Og slutt med å lyse der the sun never shines!

solen skinner alltid, på alt som vender seg mot den. Enda et eksempel på påstander uten hold i virkeligheten, og enda en uvitenskapelig, antiakademisk anallyse.  Som dikteren sa det:

"Når utgangspunktet er som originalest, blir resultatet tidt originalest"

Her er er på nytt mitt budskap som du skulle prøve å forstå:

"Nei, dette blir riv ruskende galt. En kan ikke synkronisere premisser og konklusjon når en midt inne i tankeprosessen plutselig antar en ny konklusjon. Det Froeland etterlyser er et krystallklart svar på hvorfor Gud ikke evner å kommunisere med froeland.

Premiss nr.1 er uholdbar fordi premiss nr. 2 og 3 er feilaktig formet. Dersom Froeland hadde konkludert en samklang mellom 1 og 3 og hadde latt to ligge ubrukt, hadde han fått den riktige konklusjonen dersom det fjerde alternativet ikke hadde kommet inn i bildet. Å blande sammen logiske feilslutninger med selvtenkte premisser er filosofisk uholdbart, og kan utvikle seg til krystalklart ordgyteri".

La meg bruke en aldri så liten teskje: Var det ikke din person som skrev dette innlegget ?  Jo, det var det. Derfor må din person ende opp i en konklusjon. Dette er et filosofisk prisipp som har med enkel logikk å gjøre,og er løsrevet fra meg som kommentator. Det har altså ikke noe med min person å gjøre.

Dersom du er villig til å fjerne premiss nr.1 er jeg villig til å se på saken med nye øyne. Det fjerde alternativet som Lasse lanserer kan da være utgangspunktet, sammen med to og tre, for en korrekt konklusjon.

Resultatet skulle da bli:kvalifisert ordgyteri, og Froeland tåler ikke, og forstår ikke ordgyteristisk spøk.

Bra at Gud har humor da.

Sov godt !

 

Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Projisering av anallyset

Publisert rundt 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
La meg bruke en aldri så liten teskje: Var det ikke din person som skrev dette innlegget ? Jo, det var det. Derfor må din person ende opp i en konklusjon. Dette er et filosofisk prisipp som har med enkel logikk å gjøre,og er løsrevet fra meg som kommentator. Det har altså ikke noe med min person å gjøre.

Hvis du leser mine premisser og min konklusjon, vil du se at min person ikke er en del av resonneringen.

Kommentar #20

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Avvise hvem?

Publisert rundt 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Her har vi vært før: Gud ønsker fellesskap ut fra en fri vilje. Han har derfor åpenbart seg på en måte som gjør det mulig å avvise ham.

Den som vil, kan ta i mot hans tilbud om nåde, frelse, fellesskap.

Hvis man tror på den mosaiske guden, mener du da at man avviser den kristne guden?

Hvis man tror på den muslimske guden, mener du da at man avviser den kristne guden?

Hvis man, som jeg gjorde i flere år som barn, prøver, men ikke evner å tro på den kristne guden, mener du da at man avviser den kristne guden?

Kommentar #21

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Og jeg som trodde du var en statue. Konstanterer bare at din selvopptathet rundt egne meninger, gjør at du ikke forstår, eller vil forstå mitt erend.

Ha en god dag !

Kommentar #22

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Kristne er mer enige enn du greier å fatte.

Tja, en ting er å påstå dette. En annen ting er å begrunne påstanden. Sett utenifra fremstår det som ca en versjon per person.

>Men nå har det seg slik skjønner du, at kristne mennesker er selvstendige tenkende mennesker.

Selvsagt, mange intelligengte subjekter blant kristne. Og jeg forventer ikke annet.

Men så påstås det allikevel at det finnes en objektiv moral, og at vi som er selvstendig tenkende ikke-kristne vil ha problemer uten denne.

Mitt poeng er at dere kristne er akkurat like subjektive som oss  andre.

>Det er ikke slik altså at kristne, foruten det sentrale i troen, skal være en enhetlig, homogen masse, som alle går i hverandres fotspor. Var det slik du ønsket det ?

Nei, hva er det for tull? Jeg ønsker ikke annet enn at kristne innser at de er like  subjektive som alle oss andre, og slutter med å argumentere for at man trenger en objektiv moral for å ha en moral, for å bry seg og å for å kunne skille mellom rett og galt.

Dette tror jeg kristne flest forstår innerst inne, men at det spres en del religiøst fundert dårlig filosofi som skaper forvirring. Ikke ulikt religiøs desinformasjon på en del andre punkter, som evolusjon osv.

Kommentar #23

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er aldri for sent å vende om

Publisert rundt 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg som trodde du var en statue. Konstanterer bare at din selvopptathet rundt egne meninger, gjør at du ikke forstår, eller vil forstå mitt erend.

fra sin trang til ad hominem.

Du kan legge personfokuset bak deg, og øve deg opp i å se på sak.

Din kommentar om at Premiss 1 blir ugyldiggjort av premiss 2 og 3 er det reneste vrøvl .(Du skrev:Premiss nr.1 er uholdbar fordi premiss nr. 2 og 3 er feilaktig formet."

Premiss 1 er uavhengig av hva som kommer senere. Du står fritt til å akseptere eller ikke akseptere at monoteistene tror på en gud som står for en objektiv moral og som ønsker å ha et forhold mellom seg selv og oss mennesker.

Videre skrev du: "Å blande sammen logiske feilslutninger med selvtenkte premisser er filosofisk uholdbart, og kan utvikle seg til krystalklart ordgyteri."       

Er det tillatt å spørre om hva du mener med "selvtenkte premisser"? Jeg inviterer til en debatt uten ad hominem, men med intellektuell redelighet der man kan plukke fra hverandre premissene hvis man mener at det er på sin plass, eller hvor man kan påvise på hvilken måte en slutning er ugyldig.                                                         ''

Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til AK

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis man tror på den mosaiske guden, mener du da at man avviser den kristne guden?

Hvis man tror på den muslimske guden, mener du da at man avviser den kristne guden?

Hvis man, som jeg gjorde i flere år som barn, prøver, men ikke evner å tro på den kristne guden, mener du da at man avviser den kristne guden?

Så hva mener du med "å avvise hans eksistens"?

Kommentar #25

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Konklupremistisk vrøvl.

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Din kommentar om at Premiss 1 blir ugyldiggjort av premiss 2 og 3 er det reneste vrøvl .(Du skrev:Premiss nr.1 er uholdbar fordi premiss nr. 2 og 3 er feilaktig formet.")

Premiss 1 er uavhengig av hva som kommer senere. Du står fritt til å akseptere eller ikke akseptere at monoteistene tror på en gud som står for en objektiv moral og som ønsker å ha et forhold mellom seg selv og oss mennesker.

Videre skrev du: "Å blande sammen logiske feilslutninger med selvtenkte premisser er filosofisk uholdbart, og kan utvikle seg til krystalklart ordgyteri."

Er det tillatt å spørre om hva du mener med "selvtenkte premisser"? Jeg inviterer til en debatt uten ad hominem, men med intellektuell redelighet der man kan plukke fra hverandre premissene hvis man mener at det er på sin plass, eller hvor man kan påvise på hvilken måte en slutning er ugyldig. ''

Beklager Froeland. Jeg må tilstå at jeg falt for fristelsen til å leke litt med din påstand om ordgyteri,  der du selv også leverer kvalifiserte bidrag i ny og ne. Min kommentar med det velklingende navn: Konklupremistisk tråd var selvsagt bare vrøvl, fra ende til annen, Unntatt den siste linjen da.

Jeg moret meg med å sause sammen så mye vrøvl som var mulig, for å få til så mye ordgyteri som mulig i noen få avsnitt.

Men du og andre forstod det ikke.  Jo, forresten, jeg fikk tre braknapper, og det er jo mangelvare på denne tråden. Var det flere som forstod spøken ?  Eller var braknappene bare anerkjennelse for godt filosofisk tankearbeid :-)

Jeg trodde du forstod dette, og ville le med. Men nei, i stedet hisset du deg opp om personangrep og vise versa. Ikke en gang i en senere tråd, der jeg forsøkte å gi deg et hint forstod du det. Er din aversjon mot religiøse så sterk, at du har fått tunnellsyn ?

Nei, en skal visst være forsiktig med avansert humor på VD.  "Det æ fali det"

Kommentar #26

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Humor

Publisert rundt 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jo, forresten, jeg fikk tre braknapper,

Man trenger et publikum.

Jeg tar det som en innrømmelse av problemets vanskegrad at du valgte å ty til "humor".

Det er jo slik det fungerer i klasserommet også, særlig hvis man får beundrende blikk.

Kommentar #27

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Konklupremistisk reaksjon

Publisert rundt 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
særlig hvis man får beundrende blikk.

Ja, hva ellers kan en gjøre for å erverve seg de etterlengtede braknapper.  Nå fikk du en av meg også.  Var jo redd for at du skulle anmelde meg til debattkammeret for, alvorlig avsporing av en alvorlig tråd.  Men. du tok det som en mann :-)

Kommentar #28

Lasse Thorvaldsen

0 innlegg  28 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Beklager Froeland. Jeg må tilstå at jeg falt for fristelsen til å leke litt med din påstand om ordgyteri, der du selv også leverer kvalifiserte bidrag i ny og ne. Min kommentar med det velklingende navn: Konklupremistisk tråd var selvsagt bare vrøvl, fra ende til annen, Unntatt den siste linjen da.

Jeg moret meg med å sause sammen så mye vrøvl som var mulig, for å få til så mye ordgyteri som mulig i noen få avsnitt.

Men du og andre forstod det ikke. Jo, forresten, jeg fikk tre braknapper, og det er jo mangelvare på denne tråden. Var det flere som forstod spøken ? Eller var braknappene bare anerkjennelse for godt filosofisk tankearbeid :-)

Jeg trodde du forstod dette, og ville le med. Men nei, i stedet hisset du deg opp om personangrep og vise versa. Ikke en gang i en senere tråd, der jeg forsøkte å gi deg et hint forstod du det. Er din aversjon mot religiøse så sterk, at du har fått tunnellsyn ?

Nei, en skal visst være forsiktig med avansert humor på VD. "Det æ fali det"

Siden denne kommentaren var et svar på mitt forsøk på å vise hvordan Froelands argument kunne bli gyldig, begynte jeg å skrive et svar til deg igjen, der jeg sa at jeg ikke skjønte hva du mente for så å utdype hva mitt forsøk gikk ut på..

Så fattet jeg mistanke om at tøvet var intendert, og lot være å poste svaret, selv om jeg ikke var 100% sikker. Jeg har lest mye rart på VD og det er umulig å vite sikkert med slike innlegg om man ikke kjenner forfatteren (noe jeg ikke gjorde her)..

Angående bra-knappene er jeg usikker på om det er folk som tok humoren, eller om de synes du svarte veldig klokt, eller bare likte at du stemplet den ikke-troende som uten evner eller vilje til å lytte til Gud, for så å avslutte med en formaning løst plukket fra en gammel bibeloversettelse. Sannsynligvis er flere grupper representert..

Kommentar #29

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Unnskyld

Publisert rundt 7 år siden
Lasse Thorvaldsen. Gå til den siterte teksten.
begynte jeg å skrive et svar til deg igjen, der jeg sa at jeg ikke skjønte hva du mente for så å utdype hva mitt forsøk gikk ut på.

men gratulerer.  Du skjønte jo at du ikke skjønte det.  Helt ærlig, så  skjønte nok ikke jeg det heller :-)  Jeg holdt ikke narr av kommentaren din slik sett, jeg plukket bare ut en setning som jeg bygget, eller plukket videre på.

Det var det som var så morsomt å se hvor mye tull en kan skrive, og samtidig å få det til å se sånn noenlude intelligent og dyptenkt ut.

Jeg har aldri gjort dette før, og kommer ikke til å gjøre det igjen. Det var vel litt respektløst kanskje. Det var bare et eksempel på ordgyteri.

Men takk for at du ville svare meg i hvert fall. :-)

Moralen får bli:   Anklag aldri noen for ordgyteri, før du vet - at det ikke finns mening der i.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere