Kari Helene Partapuoli

16

Ikke bare utdanning

På landsmøtet til Norges gymnasiastsamband i 1979 ble det vedtatt at Operasjon Dagsverk skulle gå til Jamaica. Erna Solberg ble valgt til Operasjon Dagsverk leder, og i 1979 sto hun i spissen for å jobbe inn 3,5 millioner kroner.

Publisert: 8. jul 2014

Pengene som ble samlet inn i 1979 gikk blant annet til bygging av en videregående skole. Som statsminister er Erna Solberg og Norge nå i ferd med å ta en global lederrolle innen utdanning av jenter i utviklingsland. 

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til utdanning. Antall barn som ikke går på skolen er halvert siden tusenårsskiftet. Likevel er det fortsatt nesten 60 millioner barn verden over som ikke får begynne på skolen. Halvparten av dem bor i områder som er preget av konflikt og kriser. Like alvorlig er det at 250 millioner barn i barneskolealder ikke kan lese enkle setninger, de fleste av dem til tross for at de har gått på skolen. De fattigste er hardest rammet. 

I sommer besøkte statsministeren Malawi, Sør-Afrika og Rwanda. I Malawi møtte Solberg unge kvinner fra ungdomsnettverket Young Women Can Do It, som støttes av årets Operasjon Dagsverk. De unge kvinnene fortalte om en virkelighet hvor få jenter fullfører grunnskolen, om en hverdag som er preget av hardt arbeid og om unge jenters manglende trygghet på skolen, på skoleveien og i hjemmet. Men de fortalte også statsministeren om hvordan de gjennom å stå sammen har blitt styrket i troen på en fremtid hvor de selv kan velge når de vil stifte familie og hvor unge kvinner kan være med å bygge fremtidens Malawi. 

Utdanning for alle er viktig for å skape et likestilt Malawi uten fattigdom. Men satsning på utdanning alene endrer ikke undertrykkende samfunnsstrukturer og får ikke kvinner og menn ut av de tradisjonelle kjønnsrollene. Erna Solberg må derfor se regjeringens satsing på utdanning i et bredere perspektiv. Det innebærer opplæring innen ungt entreprenørskap, låneordninger for ungdom, yrkesopplæring, praksisplasser og integrering i arbeidsmarkedet og opplæring i klimasmart landbruk. De fleste ungdommer i Malawi bor på en liten gård.

Det er derfor ekstra morsomt at inntektene fra årets Operasjon Dagsverk skal gå nettopp til unge jenter i Malawi og Etiopia. Gjennom opplæring i rettighets- og påvirkningsarbeid, jobber vi for at ungdom skal sette dagsorden. Ungdom i Malawi og Etiopia kan selv være med på å redusere andelen barneekteskap, de kan selv skape bevissthet rundt seksuelle overgrep og de kan selv bygge landene sine. I dette arbeidet går utdanning og rettighetsarbeid hånd i hånd. 

-Jeg tror det kommer en dag for alle unge kvinner. En dag da vi kan ta våre egne valg. En dag da jentebarn fra fødselen av aksepteres for hvem de er. Vi, unge kvinner, har rett til å strekke oss bortenfor kjøkkenet. Vi fortjener bedre. Det er aldri for sent å gi jenter håp om en bedre morgendag.

Det sa 18-årige Norice Kumwenda, som er med i Young Women Can Do It. Hun er et levende eksempel på hva utdanning med ‘nogo attåt’ kan utrette. Dette ekstra er utdanning satt inn i et bredere rettighetsperspektiv med fattigdomsbekjempelse som grunnplanke. Vi føler oss sikre på at Erna vil se de lange linjene fra sitt engasjement under Operasjon Dagsverk, og til nå: som statsminister med blikket mot internasjonal solidaritet. 

Innlegget er skrevet av Martin Gukild, Operasjon Dagsverk og Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet og stod på trykk i Vårt Land 07.07.2014
Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Nei, utdanning er ikke nok

Publisert over 7 år siden
Kari Helene Partapuoli. Gå til den siterte teksten.
Men satsning på utdanning alene endrer ikke undertrykkende samfunnsstrukturer og får ikke kvinner

Når jobbet Partapuoli aktivt mot undertrykkende samfunnsstrukturer? Det har derimot Hege Storhaug og Rita Karlsen(HRS) gjort i 20 år nå. De har tatt den kampen nesten alene.

Kari Helene Partapuoli, med resten av antirasist gjengen, har derimot vært som en klegg på HRS.

Jeg kan ikke huske sist jeg leste at Partapuoli kjempet mot undertrykkende patriarkalske strukturer. Jeg har snarere tvert om, fått en følelse av at hun har ønsket å beskytte minoriteters egenart, selv om det går på bekostning av kvinner og barn?

Ta kontakt med Storhaug hvis du ønsker å delta i kampen for kvinners rett til å bestemme over sitt eget liv. De sitter med spisskompetanse og kan sikkert gi deg stol og pult.  

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
De sitter med spisskompetanse og kan sikkert gi deg stol og pult.

Det kan de nok Hanni!

Kommentar #3

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg kjenner deg ikke igjen i slik argumentasjon, Kersti. :-(

Kommentar #4

Kari Helene Partapuoli

16 innlegg  12 kommentarer

Til saken

Publisert over 7 år siden

HRS har satt fokus på flere viktige tema opp gjennom tiden. I min tidligere jobb kommenterte jeg på de tingene de tok opp som jeg var uenige i. Dette handlet ofte om fakta og formuleringer, sjelden om at temaet ikke var viktig. Men i denne sammenhengen forstår jeg ikke helt relevansen av å bringe det opp. HRS er en politisk tenketank som har få konkrete prosjekter og som deltar i den norske innvandringsdebatten. Det kan hende de kan gi pulter og undervisningsutstyr, men jeg tror nok det ligger langt unna deres mandat. 

Saken det handler om nå er jenter og utdanning. Det er veldig positivt at Norge nå tar en global lederrolle innen utdanning av jenter. Utdanning i seg selv er et viktig utviklingsmål for å avskaffe fattigdom og det er viktig for at kvinner skal oppnå like rettigheter. Når kvinner får utdanning blir barna sunnere, kvinner gifter seg senere og kvinner får økt mulighet til å bestemme over egne liv. Men poenget med dette innlegget er at utdanning alene ikke løser alt. Det må også en rettighetskamp til (slik vi blant annet kjenner den fra våre breddegrader). I noen av landene hvor vi jobber er barneekteskap vanlig, jenter jobber (for) hardt på gården og de opplever overgrep på vei til skolen eller på vei til å hente ved eller vann. Det er vel dette vi bør snakke om i sammenheng med innlegget. Vi kan godt ta en norsk innvadnringsdebatt, men jeg ser ikke at det er relevant i denne tråden. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere