Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Gigantplan 
som redning

Med et gigantsykehus til 40-50 milliarder kroner tror direktør Bjørn Erikstein han kan rydde opp i kaoset rundt Oslo Universitetssykehus. Andre hevder gigantomani-­tenkningen vil øke problemene.

Publisert: 7. jul 2014

De plages fortsatt av daglige fusjonssmerter ved Oslo Universitetssykehus (OUS), selv om det nå er gått over fem år siden Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål sykehus ble slått sammen. Ledelsen ved sykehuset har strevd uavbrutt med å finne medisiner som demper smertene og får sykehuset til å fungere som forutsatt. Nå mener administrerende direktør Bjørn Erikstein at han har funnet vidunderkuren. Han vil bygge et nytt sykehus til over 40 milliarder kroner i forlengelse av dagens Rikshospitalet over ringveien og nedover på Gaustadområdet.  Det mangler ikke på visjoner og planer for hvor bra dette skal bli for pasientene, de ansatte, den medisinske forskningen og Oslo kommune. OUS skal bli en «snakkis» i hele Europa. Det er bare å helle en bøtte kaldt vann over den slags tale. De sa det samme da planene for Oslo Universitetssykehus ble lansert. Denne fusjonen inngår i dag i pensum for hvordan fusjoner ikke skal gjennomføres.

Håndplukket. Siri Hatlen ble håndplukket til stillingen som sjef for sykehuset, men etter to år kastet hun kortene fordi styret og eieren Helse­ Sør-Øst virret fram og tilbake med hensyn til den langsiktige strategien.

Nå er Bjørn Erikstein der Siri Hatlen slapp. Han må ha en plan for hvordan han skal få sykehuset til å henge bedre sammen. I dag er det spredt på 200 bygninger på over 60 ulike adresser. ­Store deler av bygningsmassen på Ullevål er falleferdig og uegnet for sykehusdrift. Det vil koste 20 milliarder å få dagens bygninger opp på et forsvarlig nivå, og det må bygges nytt for å møte økningen i pasienter de neste ti­årene. Økonomien er elendig. De sliter vettet av seg for å få de ulike IT-­systemene til å fungere på tvers av de gamle sykehusene. En rekke ledere har sluttet i protest mot dårlig ledelse og pekt på at det ikke er samsvar mellom oppgaver og budsjett.

Færre kvadratmeter. Erikstein mener de kan klare seg med langt færre kvadratmeter nybygg og at dagens gigantiske vedlikeholdskostnader vil gå drastisk ned med et nytt sykehus. Ved å gi det store Ullevål-området til Oslo kommune i bytte mot langt færre kvadratmeter på Gaustad, vil kommunene få arealer til hundrevis av boliger, skole og barnehager.

Nå skal gigantplanen ut på høring. Det ligger an til at helseminister Bent Høie får en saftig sak å bite i. I den nasjonale helse­planen han skal legge frem for Stortinget neste år, må han vie Eriksteins visjoner og frimodige planer et eget kapittel. Det blir garantert rabalder. Politikerne vil bli dynget ned av elendighets­beskrivelser av sykehusbygninger. Det er behov for nybygg både her og der.

Eriksteins kongstanke er faglig og politisk omstridt. Professor i helsemedisinsk økonomi, Jon Magnussen ved NTNU i Trondheim, sier til Kapital at han ikke tror på driftsøkonomiske gevinster ved prosjektet. Dessuten er det bare rundt femti prosent av fusjonene som gir de planlagte effektene en ville oppnå. OUS må så langt regnes blant de fusjonerte misfostrene, ikke minst på grunn av problemene knyttet til elendige sykehusbygninger.

Luftslott. «Vi må stanse dette nå,» sier Harald T. Nesvik, Frps parlamentariske leder til Ukeavisen Ledelse. Jan Bøhler (Ap) kaller planene et luftslott, men offisielt har ikke Ap noen mening om saken.

Tidligere direktør ved Radiumhospitalet, Jan Vincents Johannessen, mener Erikstein styrer mot norgeshistoriens største kaos­prosjekt. Johannessen har fått med seg hotellinvestor Arthur Buchardt og direktøren i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse for å gi Radiumhospitalet en oppstandelse framfor en begravelse. Han mener et av Europas ledende miljøer innen kreftmedisin er i ferd med å dø hen som følge av den vanskjøtsel det blir utsatt for i OUS-systemet.

Disse tre vil bygge nytt Radiumhospital for fire milliarder og knytte det tett opp til kompetanse- og innovasjonsmiljøet Oslo Cancer Cluster som neste år åpner et nybygg på 35.000 kvadratmeter like ved. Nå har de også fått Øyvind Eriksen i Aker med på laget. Flere pengesterke aktører kommer nok til. De ser for seg et nytt Radiumhospital som kraftsenter i et miljø med private investorer som bidrar på ulike måter – og intensivert innsamling til kreftforskning. Slikt har Høyre sansen for. Snart lanserer de nok kravet om at driften må tas ut av OUS jo før jo heller.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 7. JULI

Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.
Tidligere direktør ved Radiumhospitalet, Jan Vincents Johannessen, mener Erikstein styrer mot norgeshistoriens største kaos­prosjekt.

Nå var det vel Johannessen som i sin tid personlig hindret at Radiumhospitalet ble flyttet inn i Riksen. Det er det delte meninger om var klokt. I tillegg legger mange skylden for de falleferdige bygningene på Radium, på hans vilje til å holde budsjettene fremfor å prioritere nødvendig vedlikehold.

 

>De sliter vettet av seg for å få de ulike IT-­systemene til å fungere på tvers av de gamle sykehusene.
Ja, nå får de iallfall et felles journalsystem til høsten. Her har det manglet handlekraft og innsikt i fusjonsteori. Uten en toppstyrt strømlinjeforming av organisasjonen, det innebærer felles it-løsninger, oppstår langt færre synergieffekter enn det burde av en fusjon.

Helt på siden... En gigantisk utbygging ved Gaustad vil ramme meg personlig. Det er der jeg har kontoret mitt. Men det er plass og et sentralt sted å ha det her. 

Et forslag til slutt: statlige institusjoner bør ha to budsjetter. Et for de oppgavene som skal gjøres og et for vedlikehold av bygningsmassen. Det bør ikke være opp til ledelsen i organisasjonen å bevilge eller å disponere vedlikeholdsbudsjettet. 

Kommentar #2

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Mer marked inn i norsk helsevesen

Publisert rundt 7 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.
Nå skal gigantplanen ut på høring. Det ligger an til at helseminister Bent Høie får en saftig sak å bite i. I den nasjonale helse­planen han skal legge frem for Stortinget neste år, må han vie Eriksteins visjoner og frimodige planer et eget kapittel. Det blir garantert rabalder.

Hvorfor ikke legge frem en helseplan der produksjonssiden privatiseres? Det offentlige kunne fokusere på å kjøpe ferdig leverte helsetjenester bakt inn i større leveranseprogrammer.  Så måtte man selvsagt betale prisen de private krever.  Trolig blir denne høy, men man kan da også forlange kvalitet.  I tillegg kunne det åpne for at utenlandske helseforetak etablerer seg i Norge eller at norske kommuner velger å kjøpe visse helsetjenester på utenlandske sykehus selvsagt til en tredel av prisen i Norge.

Muligens er en gigantplan for OUS en god løsning.  Men da vil skattebetalerne også stå den fulle økonomiske risiko særlig risikoen for vesentlige kostnadsoverskridelser.  Med mer marked vil det offentlige kunne fokusere på kun pasientbehandlingen og regningene.  Resten kunne de overlate til private aktører.  I tillegg kunne de inrodusere konkurranse fra utlandet i langt sterkere grad. Det vil kunne gi både kvalitetsheving og kostnadsbesparelser.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere