Vidar Osen

1

Derfor ropte jeg "feiging" til Asbjørn Simonnes på Oase

Etter nesten 12 måneders dialog med Oase-ledelsen får det være nok.

Publisert: 5. jul 2014  /  518 visninger.

Det var jeg som ropte "feiging" på Oase i fjor. Og det var jeg som regelrett ble utvist fra salen av Eivind Bjørnar Hetlevik (som sitter i Oase-ledelsen). 

Egentlig er jeg en stille og rolig person, beskjeden og til tider ganske sjenert. Jeg trives med å være anonym i store forsamlinger og har alltid hatt problemer med å ytre meg i forsamlinger med mer enn en håndfull personer. Derfor var det ganske ekstremt for meg å reise meg i en svær møtesal og rope "feiging" til Asbjørn Simonnes. Men det føltes veldig rett der og da. Og det føles fortsatt rett.

Kari Holmås tok et kraftig oppgjør med den profetiske forbønnspraksisen under Oase i en tale fredag formiddag (12. juli 2013). Dette falt Oase-ledelsen tungt for brystet. Asbjørn Simonnes startet alt oppstyret den påfølgende lørdagen ved å stå på talerstolen og si at Kari Holmås var blitt "fritatt" fra å delta i panel-debatten som hadde tittelen "Samtale om det profetiske". Jeg handlet på refleks da jeg skjønte at Kari Holmås egentlig var blitt nektet å delta.

Etter dette har jeg prøvd å kommunisere med Oase-ledelsen. Prøvd å fortelle dem hvorfor de gjør en kjempe-tabbe. Oppfordret dem til å gå åpent ut og fortelle hva de mener ledelsen har gjort av feiltrinn opp gjennom Oases historie. Fortelle hva de mener har vært usunt og usant og hva de tar avstand fra nå. Uten at jeg har nådd frem. Nå føler jeg at eneste mulighet er å gå åpent ut og dele noe av dette med dere.

I vår tid på Oase har talerstolen blitt flittig brukt til å profetere om store, herlige og noen ganger ekstremt spektakulære ting som skal skje i Norge, rundt Oase og videre utover i verden. Aldri har jeg hørt noen fra ledelsen dementere noe eller si at de skal vurdere dette. Tvert om, det virker som om Oase-ledelsen aktivt har handlet på disse profetiene og selv prøvd å oppfylle dem så godt de kan.

Utfra 1.Kor 14:29 om at vi skal prøve alle profetier og sjekke at de er fra Gud, er det iøynefallende at Oase-ledelsen ikke har stilt spørsmålstegn med noen av profetiene som har kommet fra talerstolen/scenen tidligere. Når de nå selv sto i fare for å miste ansikt, var det ikke ydmykhet som ble vist overfor oss i salen. Sett i sammenheng med hvordan de tilsynelatende blindt har tatt imot "ufarlige" profetier som gjelder "lykke og fremgang", oser order "fritatt" av arroganse og makt-misbruk. "The show must go on" burde vært en passende tittel på innledningen til Simonnes før debatten.

Noen profetier har en oppbygging som hindrer folk i å være kritiske. Strukturer som "Gud har sagt at ... kommer til å skje" etterfulgt av "... djevelen kommer til gjøre alt han kan for å stoppe det", gjør det umulig å være kritisk fordi man da, utfra profetien, blir plassert på djevelens side. Dette mener jeg er makt-misbruk og manipulering. Selvfølgelig skal vi være åpne for at Gud kan bruke denne type retorikk men jeg tror Gud vil være forsiktig med omstendighetene. En sal med overgitte og følelsesladde deltakere er garantert ikke riktig omstendighet.

En del profetier er litt uklare og handler om hvor fint og flott det skal bli for oss kristne fremover. F.eks. husker jeg Bob Hartley i Skien i 2009 hvor han profeterte at Gud vil gi Norge en stor fest (men at djevelen vil gjøre alt han kan for å hindre det, ref forrige avsnitt). Hvis det er noe som preger den profane delen av vår vestlige verden, er det nettopp et ego-sentrisk verdensbilde hvor selv-opptatthet og nytelse står i sentrum. Dette har nådd så store dimensjoner at vår sivilisasjon står i fare for å bli selv-destruerende om noen få generasjoner hvis utviklingen fortsetter. Derfor lurer jeg på hvor mye av "verdens kunnskap" det er som pipler frem i slike profetier og hvor mye det er Gud som faktisk taler.

En av Oases verdier er "Å leve i en hederskultur i alle våre relasjoner" (1. Joh. 4,18). Etter å ha vært i dialog med ledelsen i lengre tid, kan det synes som om denne verdien er helt glemt. Hvis man benekter egne feiltrinn og prøver å redde ære ved å drive med bortforklaringer, tåkelegging og trenering, havner man fort i et spill med ufine metoder, manipulering og ikke-rasjonelle handlingsmønster. Uten at man selv legger merke til det. Menneskelig? Ja. Tilgivelig? Ja. Men vil vi ha ledere som ikke ser dette selv og som ikke ber Gud og det norske kristen-folket om tilgivelse? Nei!

Jeg har søkt forholdsvis mye etter beklagelser fra Oase-ledelsen på forkynnelse og hendelser under Oase-stevnene uten å finne noe særlig. Det eneste jeg har funnet er en artikkel i Vårt Land fra 2008 (http://www.vl.no/troogkirke/oase-beklager). Dette gjelder Duncan Smiths opptreden i 2008 men beklagelsene gjelder planlegging og form. Kun i liten grad blir det teologiske innholdet beklaget. Utover dette finner jeg stort sett bare intervjuer med Oase-ledelsen der de forsvarer det som har blitt forkynt under Oase-stevnene.

Jeg ønsker ikke å skade Oase på noen som helst måte med dette. Mitt håp og ønske er at Oase-ledelsen kan stå sammen med oss og kjempe for at det rene, klare og sterke evangeliet om Jesus formidles på en slik måte at budskapet ikke besudles av lettvint retorikk og billig misbruk av sterke følelser som ikke har opphav hos Gud.

Kommentar #101

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du framstår som ein rederleg kar

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Derfor har prosessen jeg har vært gjennom det siste året vært en tung og tidkrevende prosess

som brenn for Oase. Når du har teke opp kampen mot det edderkoppnettet som tydeligvis rår grunnen, då bør du legge på minnet at edderkopper sit i løynd når dei værer fare. Dei kjem berre ut når dei kan hanke inn eit offer som set i nettet og er hjelpelaust fortapt.

Du er ikkje hjelpelaus, men du kan slite deg ut på ein slik måte at du vert merka for livet. Edderkoppane kjem ikkje fram før du er utmatta eller vekk. Du bør tenke vel over om det ikkje er betre sak du kan nytte kreftene dine på. Du er desillusjonert, javel, men ikkje knekt. Stopp medan leiken er god!

Kommentar #102

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Litt av hvert her...

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen:

Tror kanskje det er flere enn du (og mange andre) tror :-)

For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære. (2.Kor.1.20)

________________________________________________

Ja… bevares! Man kan plukke vers fra øverste hylle og få det i den retning som en vil! ;-)

For det første må man sammenholde tekster, for det andre må man finne ut hvem skriften handler om; 1.Mos.5.1: Dette er boken om Adams slektshistorie… - * kommet til 1.Kor.15.45: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. (Jesus Kristus) Men: 1.Kor.15.26: Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden…v16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp…

Sammenhengene i Bibelen er viktig å forsone seg med, Marta sier i Joh.11.24: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.
Oppstandelsen til Kristus (se v16) er altså satt til verdens siste dag - også kalt Herrens dag (Apg.2.20, Åp.1.9-10)

*2.Tim.3.16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 sådet mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. - (Det er: Mennesket Jesus Kristus, 1.Tim.2.5: For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.) Det står videre i Joh.6.45: Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. (uoppfylt)

Hvordan skal dette gå til når ingen har sett eller får sett ham? (Joh.1.18: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. - Oss det er: Fil.3.3: For det er vi som er de omskårne. Vi gjør tjeneste ved Guds Ånd, vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre. - Kol.2.11: I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over.) - Jo, som Marta sier: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. - Og som 1.Kor.15.52 kunngjør; Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles… - forvandlingen må til på oppstandelsens dag for at vi skal kunne bli opplært av ham….Joh.5.28: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst*, og de som hører, skal leve. 26 For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, 27 og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. 28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

* Bibelen er ikke sammenfattet i sammenheng, forklaring til ordet ”NÅ” er gitt i 2.Kor.6.2: For han sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag! (Igjen havner vi på oppstandelsens dag, den siste dag i menneskenes kjødelige historie, som betyr at døden er oppslukt og synden feid vekk, 1.Kor.15.54: Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.)

Dette går videre i den fortellingsformen som profetene har uttrykt; v39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. 40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper…42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet…44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp… 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige… (uoppfylt)

Nå har jeg redegjort for en del av det åndelige som skriften beskriver som livet etter døden i himmelen, men det forklares mer… v52 For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. (uoppfylt)

Dette er noe av betingelsene for at det verset du siterte skal være oppfylt og hører med i samme kategori som verset ditt; For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære. (2.Kor.1.20)

Det står jo mer om hvem disse løftene gjaldt for i Gal.3.16: Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus. - v8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Luk.3.6: Og alle mennesker skal se Guds frelse. - v5: Hver dal skal fylles,hvert fjell og hver haug skal senkes.De krokete veier skal bli rette,de steinete stier jevne.

Hva betyr så alle slike vers som sier at det alt har skjedd? Jo, det er omtrent umulig for mennesker å forså at alt som står i Bibelen har skjedd opp til flere ganger før og alt er bare gjentakelser med noen forandringer hver gang, men ingen mennesker er i stand til å oppfatte at alt har skjedd før i en forgangen verden, vi forstår bare vår verden og tror at alt som står i Bibelen har skjedd i vår verden. - Fork.1.9-11:
Det som har skjedd, skal atter skje,
og det som ble gjort, skal gjøres på nytt.
Intet er nytt under solen.

10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,
har det likevel hendt i tidligere tider,
lenge før oss.

11 Ingen minnes det som før har hendt.
Og det som skal komme,
vil heller ingen minnes
i slektene som følger.

3.15: Det som skjer, har skjedd før,
og det som skal hende, har også hendt.
Gud søker opp igjen det som forsvant.

Kommentar #103

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Tvilsom argumentasjon

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Fjorårets Oase hadde blant annet fokus på å prøve åndene og jeg stiller meg litt undrende til at ledelsen fortsatt viser så dårlig dømmekraft på dette området og at de viser liten vilje til ydmykhet og læringsvilje.

Jeg har ennu til gode å være på et Oase-stevne, så min kjennskap til de som styrer og leder der er følgelig også begrenset til hva jeg måtte ha lest om dem.

Men jeg tror det er et farlig sidespor å antyde at man trenger gaven til å prøve ånder for å bedømme profetier i dagens flora av karismatiske bevegelser, menigheter og ytringer. Virkeligheten er nok at man mer trenger evnen til å skjelne mellom hva som kommer fra mennesker og hva som kommer fra Gud. I mitt svært lange liv som karismatisk kristen har jeg hørt enormt mange profetier, og har ennu til gode å høre noen som profeterte under innflytelse av urene ånder. Ingen profetier har vært i direkte konflikt med Bibelen. Derimot har jeg nok svært mange ganger hørt uttalelser fra menneskets egne tanker og sinn med påstanden "Så sier Herren".

Egentlig tror jeg ikke det siste er så veldig farlig heller med mindre man bruker dette til å styre andres liv på en eller annen måte. Og det siste skjer dessverre noen ganger. De fleste av oss kjenner til inngåtte ekteskap etter en forelskelse kombinert med en profeti, bare for å ende i kaos og fortvilelse for både ektepar og barn.

Kommentar #104

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Osen

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Oase-ledelsen hadde kommet på banen, ville det gledet meg utrolig mye, også om de har argumenter og synspunkter som vil vise at jeg tar feil. Jeg skal være den første til å beklage egne feilvurderinger. Om jeg blir stemplet for resten av livet etter denne saken er det ikke så viktig hvis det kan føre til at Oase-ledelsen åpner opp og begynner å kommunisere ærlig om hva de mener og tenker.

Supert !  Vi har bestilt lyd fra Oaseledelsen, og Gunnar forsikrer at lyd kommer, stå på.

Kommentar #105

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Underlig

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker at folk som har et forhold til Oase skal komme på banen og fortelle hva de mener. Gjerne folk som er uenige med meg. Det er ingenting jeg ønsker mer enn at vi får belyst dette fra alle vinkler og at alle som har noe relevant på hjertet får komme til ordet. Hvis noen fra Oase-ledelsen hadde kommet på banen, ville det gledet meg utrolig mye, også om de har argumenter og synspunkter som vil vise at jeg tar feil. Jeg skal være den første til å beklage egne feilvurderinger. Om jeg blir stemplet for resten av livet etter denne saken er det ikke så viktig hvis det kan føre til at Oase-ledelsen åpner opp og begynner å kommunisere ærlig om hva de mener og tenker.

Jeg synes rett og slett det er underlig at ingen fra Oase-ledelsen kommenterer innlegget ditt, for jeg går ut fra som nokså sikkert at noen av dem har lest det.

Når det gjelder din antydning om at du kan  bli "stemplet for resten av livet etter denne saken", ville jeg ikke bekymret meg så mye for det.  Det er noe de som eventuelt stempler deg, bør slite med.  Antakelig er det flere som er takknemlige for at du har våget å ta bladet fra munnen.

Kommentar #106

Vidar Osen

1 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tror det er et farlig sidespor å antyde at man trenger gaven til å prøve ånder for å bedømme profetier i dagens flora av karismatiske bevegelser, menigheter og ytringer. Virkeligheten er nok at man mer trenger evnen til å skjelne mellom hva som kommer fra mennesker og hva som kommer fra Gud.

Jeg er helt enig, Leif. Denne saken viser nettopp hvor farlig det er når vi mer eller mindre blindt følger andres dømmkraft. Vi må gjøre det vi kan for å finne ut av hva som er rett og galt og til slutt er det kun vår egen dømmekraft vi kan stole på. Og så må vi være så åpne og ærlige at det går an å diskutere dette. Av og til kan det være på sin plass med litt mer "hode" og litt mindre "hjerte".

Kommentar #107

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

En profeti og dens innhold

Publisert over 7 år siden

 "I mitt svært lange liv som karismatisk kristen har jeg hørt enormt mange profetier, og har ennu til gode å høre noen som profeterte under innflytelse av urene ånder." - sitat Gullberg.

Hva som er kunnskapsord og profeti kan og gjerne være et tema, men ikke på en tråd der Osen etterspør hva som skjer i ledelsen hos Oase - det kan iallefall ikke jeg hjelpe med.

Men jeg ble minnet om noe viktig da jeg så på den snutten jeg la inn knyttet til en profeti for Aust-Agder.  Mange profetier kommer gjerne fra noen som er innom en konferanse eller en menighet som snakker på et annet morsmål enn oss.  Det er da ikke likegyldig hva tolken gjengir.  Det kan fort gå i ball når det gjelder gjengivelse av profetisk innhold og det er vanskelig å rette opp.  Tolken sliter og kan nærmest ende opp med å tolke seg selv.

For egen del har jeg tatt til meg en profeti - eller var det kunnskapsord? - det foregikk iallefall på denne måten:

Jeg sitter på annen rad i en forsamling med minst 20 rader sammen med min kone.  Dette er ca. 1985.  Det er besøk fra England - tror det var "Bridge Ministies".  Denne kvelden hadde en med profetisk gave noe å si direkte til noen få personer.  Jeg var den første.  Ble bedt om å reise meg.

Hadde jeg ikke hatt den gang Nrk-ansatt Håvald Slåtten klar med blokk og kulepenn, så hadde jeg bare fått med meg en brøkdel og kanskje satt det inn i andre sammenhenger enn det som ble sagt.  Her ble det skrevet ned slik at det ble ordrett gjengitt, men allikevel har noen ord flere betydninger og ord kan ligne veldig på hverandre.

Hvorfor tok jeg vare på disse ca. 15 linjene skrevet på en heller liten notatblokk?  Jo, fordi de talte til mitt indre og det var gjenkjennelse i de fra første setning.  De sa og noe om retning og tjenesteoppgaver.

I konferansesammenheng så var Ulf Chistiansson en som alltid hadde noe å formidle som ga noe

http://www.youtube.com/watch?v=SEgeoNB9BvE

 

Kommentar #108

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Edderkopp ?

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Når du har teke opp kampen mot det edderkoppnettet som tydeligvis rår grunnen, då bør du legge på minnet at edderkopper sit i løynd når dei værer fare. Dei kjem berre ut når dei kan hanke inn eit offer som set i nettet og er hjelpelaust fortapt.

Slike ord, og slike metaforer ville ikke jeg brukt, Elias Per.  Oaseledelsen er ikke rovdyr, de er vanlige mennesker på godt og vondt,, på samme måten som du og jeg. Å trå feil er menneskelig. Men det er også menneskelig når en nekter å innse det også, selv om det ikke kan tas til unnskyldning.           Slik er vi mennesker om du ikke vet det. 

Av og til har jeg lurt litt på hvordan du selv hadde reagert, om du hadde blitt leder for en eller annen bevegelse. Kjenner du deg selv godt nok til å vite det ?

Nå får vi se, kanskje kommer Oaseledelsen på banen, kanskje ikke. Begge alternativer vil tale for seg.

Kommentar #109

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Neivel

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Slike ord, og slike metaforer ville ikke jeg brukt, Elias Per.

Eg kalla dei heller ikkje rovdyr, men metaforen edderkoppnett vert ofte nytta om ei gruppe som er samansveisa og jobber for eiga makt. Og at dei held seg gøymd i krokane i denne saka, det er vel ikkje feil observert?

Kreftene som styrer religiøse fellesskap ter seg vel ikkje annleis enn det vi finn elles i samfunnet. 

Kommentar #110

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg har erfaring med det

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Av og til har jeg lurt litt på hvordan du selv hadde reagert, om du hadde blitt leder for en eller annen bevegelse

men det fyrste eg gjer som leiar, det er å finne ein "kronprins" som kan ta over. Eg er ikkje maktglad.

Kommentar #111

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Mest sannsynlig ikke..

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes rett og slett det er underlig at ingen fra Oase-ledelsen kommenterer innlegget ditt, for jeg går ut fra som nokså sikkert at noen av dem har lest det.

Det tror jeg ikke vi skal vente på, og i det minste for meg synes jeg det ville være unaturlig om de så gjorde. Etter en stund på VD oppdager man at det finnes en del uskrevne regler for slikt.

Kommentar #112

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Profetisk tale?

Publisert over 7 år siden

Gunnar Lund:

Dette stemmer ikke.

For Paulus sier i 1.kor 14,31, at dere kan ALLE tale profetisk
________________________________________________________

Man kan lett holde på å slå hverandre i hodet med bibelvers, for et hver utsagn i Bibelen har en mosigelse om man ikke har funnet en rett forstålse av tekstene. Finn ut hvem Bibelen er skrevet til (1.Mos.5.1, 2.Tim.3.16-17 og 1.Tim.2.5)

Hvem taler så Paulus til i 1.Kor.14? Jo, det er jo til sine søsken: v26:  Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.

Hva sier så bibelteksten om hvem som er søsken i de bibelske ligninger?

Matt.12.48: Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?»
v49: Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Alså snakker skriften om at alle de 12 disiplene kunne tale profetisk! Ikke alle i hele verden, hvordan ville det da ha blitt? Man misforstår jo det man leser seg til i skriften fordi man ikke klarer å skjeldne ord, så hvordan skal man da kunne tale profetisk?

Kommentar #113

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Apropo "så sier Herren"

Publisert over 7 år siden
Under et møte i karismatisk forsamling reiser en dame seg og kommer med et profetisk budskap, og som vanlig er, avsluttet hun med "så sier Herren". En mann i salen syntes tydeligvis at dette budskapet var heller tvilsomt. Han reiste seg derfor og sa: " Det har jeg aldri sagt, sier Herren!"
Kommentar #114

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ny kurs.

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
men det fyrste eg gjer som leiar, det er å finne ein "kronprins" som kan ta over. Eg er ikkje maktglad.

Tenkte du på meg da, kanskje ?  Jeg er klar, men det blir nok en helt annen kurs. :-)

Kommentar #115

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tull!

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Mens vi venter på årets Oase - jeg har selv heller aldri vært der - så kan vi kanskje se om et klipp fra: Profeti for Aust-Agder fylke gitt under Apostolisk og profetisk konferanse i Drammen mai 2013, av Dr. Sharon Stone og Jane Hamon ( alle våre fylker har egen profeti - tok denne - et fylke vi alle tror vi kjenner - og kanskje særlig .. OJ?

Siden dette tydeligvis var en henvendelse direkte til meg (OJ), satte jeg av de tilmålte 7 minuttene og 53 sekundene for å se gjennom denne "profetiske" snutten om mitt hjemfylke.  Det viste seg å være nesten 8 minutter med "åndelig" svada og regelrett tulleprat!

Jeg skal ikke be deg begrunne hvorfor du åpenbart mente dette var verdifullt, siden det vil utvide avsporingene i denne tråden ytterligere.  Jeg tillater meg imidlertid å riste så kraftig jeg kan på mitt grånende hode.

Kommentar #116

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Tenkte du på meg da, kanskje ?

har ikkje vore eit alternativ dei gongane eg har leita etter etterfylgjar. I dag har eg ingen formannsjobb å tilby deg.

Kommentar #117

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Godt sagt! Men hva sa han egentlig?

Publisert over 7 år siden

Rune Tveit:

 En mann i salen syntes tydeligvis at dette budskapet var heller tvilsomt. Han reiste seg derfor og sa: " Det har jeg aldri sagt, sier Herren!"
_____________________________________________

Når det gjelder navnet "Herren" heter det seg slik i 1.Kor.8.4-5:Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én.Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

Og så heter det seg jo om slike Herrer i Klagesangene 1.4-9:

          Veiene til Sion sørger,
          ingen kommer til festene.
          Byportene ligger øde,
          prestene sukker.
          Ungjentene klager,
          selv har hun bitter sorg.
          
     5 ה Motstanderne er blitt herrer,
          fienden lever trygt.
           Herren har latt henne lide
          for hennes mange synder.
          Fienden drev småbarna
          foran seg som fanger.
          
     6 ו Datter Sion mistet
          all sin prakt.
          Høvdingene hennes lignet hjorter
          som ikke finner beite.
          Kraftløse gikk de
          foran ham som jaget.
          
     7 ז Jerusalem minnes, hjemløs, i nød,
          fortidens prakt.
          Folket falt for fiendehånd,
          ingen hjelper fantes.
          Fienden så på og lo
          mens hun gikk under.
          
     8 ח Jerusalem har syndet grovt,
          derfor er hun uren.
          Alle som æret henne,
          forakter henne,
          de har sett henne naken.
          Hun stønner og snur seg bort.
          
     9 ט Urenheten syntes på kappen,
          hun tenkte ikke det skulle ende slik.
          Dypt sank hun,
          ingen trøstet henne.
           Herre, se min nød,
          fienden triumferer!

Eller som Matt.22.44 uttrykker det:

          Herren sa til min herre:
           Sett deg ved min høyre hånd
           til jeg får lagt dine fiender
           under dine føtter.

          

Kommentar #118

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Gråvis

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tillater meg imidlertid å riste så kraftig jeg kan på mitt grånende hode

Er det rart vi blir grå i håret, og gråere blir det vel, ved å vente på Oase. :-)

Kommentar #119

Vidar Osen

1 innlegg  8 kommentarer

Organisasjonsendring

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Oase er en organisasjon hvor Oase-ledelsen (eller "lederskapet" som de kaller det, også kalt "styret" i mange andre sammenhenger) er øverste organ og de velger seg selv (bare ta en titt i stiftelsesdokumentet som ligger åpent på nettsidene til Lotteri- og Stiftelsesregisteret)

Avisen Dagen har i dag et oppslag med Gjermund Eikli. Her blir det gikk informasjon som jeg ikke har vært i stand til å finne i de offentlige registrene: I 2009 gjorde de en endringer av vedtektene og nå velger ikke Oase-ledelsen seg selv:

"Fram til 2009 var Oases lederskap selvsupplerende.  Etter en vedtektsendring, er det nå flere som er med og velger lederskapet. Oase ble i for et par år siden organisert i ti grupper, og lederne i disse danner en ytre krets rundt de syv i lederskapet. De 17 velger representanter til lederskapet sammen.  Dermed er nominasjons- og valgprosessen blitt kollektiv." (Dagen, 8. juli 2014 s. 7).

Dette betyr altså at Oase-ledelsen er avhengig av sine 10 gruppeledere som dermed utgjør ca. 59% av "generalforsamlingen" (jeg setter det i hermetegn fordi det sto i hermetegn i Dagen). De resterende 41% består altså av Oase-ledelsen som består av 7 personer. Hvor stor forbedring dette er i praksis er ikke godt å si; Oase-ledelsen har altså nesten halvparten av stemmene og det vil være naturlig å tenke at de 10 gruppelederne ofte vil være personer som er lojale og deler ledelsens syn. Men men, det er ihvertfall et skritt i riktig retning.

Dette var gode nyheter og jeg beklager at jeg har kommet med uriktige opplysninger i kommentaren min tidligere. Jeg lastet ned stiftelsesdokumentet i fjor høst. Versjonen jeg fant da er stemplet med "Registrert i Stiftelsesregisteret", er datert 1. januar 2009 og har tittel "Vedtekter for Stiftelsen Oase". Jeg skal gjøre et forsøk på se om det er lagt ut en nyere versjon av dette dokumentet.

Kommentar #120

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Oase-leiarskapen er intervjua

Publisert over 7 år siden

Les sak med intervju med leiarskapen i Oase i Vårt Lands nettutgåve i dag. Asbjørn Simonnes hevdar dei har brukt svært mykje tid på Vidar Osen og kritikken hans og hevdar han ikkje har fått dei svara han ville ha. Han etterlyser sjølvkritikk. Les saka

Kommentar #121

Vidar Osen

1 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Les sak med intervju med leiarskapen i Oase i Vårt Lands nettutgåve i dag. Asbjørn Simonnes hevdar dei har brukt svært mykje tid på Vidar Osen og kritikken hans og hevdar han ikkje har fått dei svara han ville ha. Han etterlyser sjølvkritikk. Les saka

Jeg leste dette i pdf-utgaven til Vårt Land i dag morges. Der står det følgende: "Daglig leder i Oase, Asbjørn Simonnes, sier han har hatt lange telefonsamtaler med Vidar Osen." (Vårt Land, 8. juli 2014, s. 14).

Kl. 11:09 sendte jeg en tekstmelding til Simonnes og spurte følgende spørsmål:

"Kjære Asbjørn Simonnes, kan du bekrefte om du er sitert riktig i dagens utgave av Vårt Land i forbindelse med telefonsamtalene våre? Vennlig hilsen Vidar Osen"

Denne ble sendt som en iMessage og telefonen min forteller meg at Asbjørn Simonnes leste den kl. 11:57. I skrivende stund har det altså gått over 40 minutter fra han leste meldingen uten at jeg har fått svar på dette enkle ja/nei-spørsmålet.

Jeg skjønner han har det travelt nå rett før starten på Oase-stevnet. Allikevel: Hvis det er noen som er i nærheten av Simonnes og som leser dette, kan dere tipse ham om at jeg og en liten skare av Verdidebatt-lesere venter på svaret fra ham? Ja eller Nei, det tar bare noen sekunder å tekste.

Jeg avventer svar fra Simonnes før jeg kommenterer dette ytterligere. Hvis han svarer, så er jeg spent på om han svarer ja eller nei. Hvis han ikke svarer, vil det tydelig vise hvor tungt det er å kommunisere med Oase-ledelsen.

Følg med, jeg kommer tilbake med viktig (og korrekt) informasjon om telefonsamtalene jeg har hatt med Simonnes.

Kommentar #122

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Karismatikk og kritikk

Publisert over 7 år siden

Ledelsen i karismatiske miljøer har alltid hatt problemer med å takle intern kritikk.  Det ligger i og for seg i sakens natur, når man lener seg så tungt på Den hellige ånd.  Kritikk blir dermed raskt oppfattet som et uttrykk for "motstandens ånd".  Man er dermed lite villig til å argumentere, siden konflikten lett oppfattes som "åndelig".

Jeg uttaler meg ikke her om Oase spesielt, som jeg kun har perifer kjennskap til fra bevegelsens spede begynnelse på 70-tallet.  Jeg vil likevel gå ut fra at "gruppedynamikken" ikke adskiller seg vesentlig fra slik den fungerer i andre karismatiske miljøer.

Kommentar #123

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Feil

Publisert over 7 år siden

 jeg og en liten skare av Verdidebatt-lesere venter på svaret fra ham? - sitat Osen.

Tviler på det.  Det er du - et par ateister og noen som ikke liker at vi som tror er åpne for at Gud kan virke med i det som skjer på konferanser, i hjemmene, i bilen og på kontoret når vi løfter blikket på han og åpner oss for kraften.

Du må jo skjønne at Simonnes har langt mer å fare med nå ved åpning av konferansen enn å ta tak i bekreftelser på noe som det ville være svært tvilsomt hadde kommet fram uriktig i VL.

Dette bare for å vise deg Osen, at vi som er innom VD har stor forståelse for at Simonnes er sitert rikitg - eller er definisjonen på "mange" og "lange" en eventuell ammunisjon til neste kommentar?

Tror det er svært sjelden at en ledelse enten det er i næringslivet eller innenfor menighetslivet bruker mye tid, krefter og energi på en kommunikasjon som det skulle være lov å måle etter om det gir hensikt og mening ut fra den rolle en bestitter i det landskap det trolig skal snakkes om.

Nå er Oase så godt som i gang.  Det å tilfredsstille deg og en håndfull andre med noe som deres mest sannsynlig durer i vei videre på denne tråden i deres subjektive opplevelser av hva denne tråden egentlig skulle budbære inntil det blir ??

Det er svært få eller ingen som har lykkes med å endre noe vesentlig ved å benytte seg av vd - du deler ditt med en gruppe mennesker du ikke har anelse om hvem er - hvilken innsikt de har til å forstå det du ønsker å ta opp - samtlige her sier at de aldri har vært på Oase - det er kun du som sitter med opplevelser som vi alle skjønner er viktige for deg og som har gitt deg en selvvalgt plass utenfor Oase .... og slik er det vel med de fleste lignende settinger der en ikke er i posisjon til å forlange å bli hørt og til å forlange at det en har på hjertet skal være det som blir retningsgivende, så blir valget enten å finne seg i det eller ta sin hatt og gå.

Uansett hva du kommer med så tror jeg du skal se langt etter at det gir oss som leser viktig informasjon. 

Kommentar #124

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Gruppedynamikk

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ledelsen i karismatiske miljøer har alltid hatt problemer med å takle intern kritikk. Det ligger i og for seg i sakens natur, når man lener seg så tungt på Den hellige ånd. Kritikk blir dermed raskt oppfattet som et uttrykk for "motstandens ånd". Man er dermed lite villig til å argumentere, siden konflikten lett oppfattes som "åndelig".

Jeg uttaler meg ikke her om Oase spesielt, som jeg kun har perifer kjennskap til fra bevegelsens spede begynnelse på 70-tallet. Jeg vil likevel gå ut fra at "gruppedynamikken" ikke adskiller seg vesentlig fra slik den fungerer i andre karismatiske miljøer.

Gruppedynamikken er nok ikke så forskjellig i karismatiske miljøer som i hvilke som helst andre grupper. Av all kritikk er den interne som framføres offentlig, den vanskeligste å takle, ref. varsler-sakene i næringslivet og offentlig forvaltning og kravet til lojalitet.

Men den revolusjonære Paulus har noen utsagn som er blitt effektivt filtrert bort både i enkelte karismatiske miljøer og i kirken ellers: "Av profeter tale to eller tre og la så de andre prøve det".

Dette "demokratiske" prinsippet står i sterk kontrast til de autoritære holdningene som finnes i ulike deler av kirken, og ligger til grunn for luthersk og frikirkelig lavkirkelighet og det allmenne prestedømme.

I hvilken grad OASE har noe å hente her vet jeg ikke. Demokrati på allmøtenivå er ikke enkelt å praktisere når man samler tusenvis.

Kommentar #125

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det var vel eit liknande oppvask i Bergen

Publisert over 7 år siden

for ei tid tilbake, då i ein ungdomsleiar braut ut av eit karismatisk miljø og skreiv fylgjande som eg har hans samtykke til å nytte ved slike høve som her:

Hei Falcon.
Jeg har vært med i Levende Ord i flere år. Har vært med å lede ungdomsarbeidet
i mange år. Har observert saker, og deltatt i ting, som ikke har noe med troen
på Jesus å gjøre. Som ledere i Trosbevegelsen ble vi opplært til å trakke inn
i menneskers personlige liv, og skulle forandre alt. Vi elsket å se på oss
selv som helter. Dette har ført til mange falske profetier, mange griske
offertaler, og tydeligvis en rekke liksom demon utdrivelser i din menighet.
Noen ganger blir jeg svært fortvilet med tanken på de menneskene som er blitt
utsatt for menighets systemet jeg var leder i. Tror det er mange av de som var
dine ledere da du var ung, som i dag har det som jeg, som angrer på at de ikke
sa i fra om de tingene de reagerte på. Mange ganger har jeg reagert på
voldsomme overtramp, men jeg turde ikke gjøre noe med det. Tenkte at det var
jeg som var lite åndelig, og ikke forstod hva mine ledere gjorde.

Har opplevd ledere som har talt direkte til meg, i Jesu navn, og bare løyet.
Har sett ungdomsledere som var veldig dømmende og streng med ungdommer, uten
sann kjærlighet. De hadde veldig ofte personlige problemer. Til slutt måtte
jeg ut for å puste. Kunne ikke lenger være inne i denne falske verden. Derfor
sluttet jeg. Ønsket ikke å være med i en organsisasjon som kontrollerer og
ødelegger mennesker.

 

Først 8 mnd etter jeg sa opp og sluttet våget jeg å virkelig fortelle min kone
hvor syke ting som egentlig var gjort av såkalte kristne ledere. Var redd for
å snakke "mot Gud." FOrstår nå mer og mer at LO (Sverige og Norge) har svært
lite med Gud å gjøre. Gud er nemmelig ikke opptatt av organisasjoner og
navnelister, han er interresert i OSS.

Heldigvis er jeg gift, og kjenner mange sunne kristne. Både min kone, mine
foreldre og gode kristne venner har vært til stor hjelp med å få Levende Ord
ut av kroppen. Likevel merker jeg at det tar veldig lang tid. Vil oppfordre
deg på sterkeste til å fortelle noen om de tingene og overgrepene du har
opplevd. Få det ut av kroppen. Det hjelper å se at de som har gjort dette mot
deg ikke var riktig klok!

 

Det kan være vanskelig å snakke med noen som er ledere i en menighet om slike
ting. Du vil merke at mange som er inne i et menighet system tror at det
kristne livet skal være slik. De som er inne bak murene skjønner ikke at livet
egentlig foregår utenfor murene. Jesus er livet. Disse menneskene har påført
deg død. Tilgi dem, få Livets Ord ut av kroppen, og lev!

Vennlig hilsen

(namnet sladdar eg, den som spør kan få navnet privat)

Kommentar #126

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Live stream fra Oase

Publisert over 7 år siden

så kan vi alle ... fem .. ta en tur innom ... hvis vi prioriterer det .... egentlig var jeg mer på leit etter et live cam fra det som dessverre tegner til å bli årets sommerevent .... "Gata asfalteres" 

http://www.oase.no/ 

Fant et kamera, men hvis vi hører på lyden så skjer det saker som ikke dette kamera fanger opp - det er all grunn til å be om at IDF vet hva de gjør ... før de gjør det.

http://www.ustream.tv/OccupiedAir

Kommentar #127

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Oppvask for åpen scene

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
for ei tid tilbake, då i ein ungdomsleiar braut ut av eit karismatisk miljø og skreiv fylgjande som eg har hans samtykke til å nytte ved slike høve som her:

Ja, der var det oppvask, i den daværende største frikirkelige menigheten i Norge. (I alle fall på papiret.)

Det endte med at man kastet ut pastoren som grunnla menigheten, - alt for åpen scene og referert i detalj i Vårt Land.

Kommentar #128

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Kjære Asbjørn Simonnes, kan du bekrefte om du er sitert riktig i dagens utgave av Vårt Land i forbindelse med telefonsamtalene våre? Vennlig hilsen Vidar Osen"

Denne ble sendt som en iMessage og telefonen min forteller meg at Asbjørn Simonnes leste den kl. 11:57. I skrivende stund har det altså gått over 40 minutter fra han leste meldingen uten at jeg har fått svar på dette enkle ja/nei-spørsmålet.

Dette bekrefter vel mye av det Simonnes sa til avisen, om hvordan han har opplevd krav på svar, en lite grei tone m.m. For meg fremstår det ikke som en grei måte å snakke til noen på, ei heller en måte en kan forvente å bli møtt med tillit. Her fremstår det som om du vil ta han, og da blir man fort satt til veggs når man blir tvunget til å svare. Jeg ville kjørt alle svar gjennom styret for å sikre ryggen. Da tar det mer en 40 minutter for å svare, og man svarer ikke nødvendigvis med ja eller nei.

Bare et innspill på hvordan det kan leses fra utsiden.

Kommentar #129

Vidar Osen

1 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette bekrefter vel mye av det Simonnes sa til avisen, om hvordan han har opplevd krav på svar, en lite grei tone m.m. For meg fremstår det ikke som en grei måte å snakke til noen på, ei heller en måte en kan forvente å bli møtt med tillit. Her fremstår det som om du vil ta han, og da blir man fort satt til veggs når man blir tvunget til å svare. Jeg ville kjørt alle svar gjennom styret for å sikre ryggen. Da tar det mer en 40 minutter for å svare, og man svarer ikke nødvendigvis med ja eller nei.

Kanskje du har rett, Morten. Ihvertfall i første del av avsnittet ditt.

Når det gjelder de to siste setningene dine, så er det nettopp dette som er min frustrasjon og sorg: Jeg har gjort alt jeg kan for å få styret (som jeg har kalt Oase-ledelsen og som de selv kaller Lederskapet (LS)) til å svare meg. Et helt år har jeg brukt. Og jeg har vært saklig og ryddig men allikevel tydelig. Nå spør jeg Simonnes et enkelt ja/nei-spørsmål og jeg skjønner ikke hva du mener med at det tar mer enn 40 minutter å svare på dette.

Men kanskje du har rett. Kanskje jeg bare er en kravstor, halvskrullete kverrulant? Jeg er jo bare en stakkars sivilingeniør ("åndelige amøber" som vi på fleip be omtalt som under studie-tiden på daværende NTH) som ikke har peiling på verken teologi, psykologi eller etikk. Selvfølgelig har Simonnes rett, hvorfor skal jeg komme her og og komme her og tro at jeg har lov til å stille spørsmålstegn ved vår store åndelige veiviser?  Jeg hørte jo hva Simonnes sa i åpningsordene for Oase-møtet i går: Det er viktig med ydmykhet, stillhet innfor Gud, renselse og tilgivelse. En mann som har så kloke ord å komme med må vel være "hel ved"? En man kan stole fullt og helt på? En som ikke driver med "et spill med ufine metoder, manipulering og ikke-rasjonelle handlingsmønster" som jeg kaller det i debatt-innlegget mitt? Og når han avslutter intervjuet i Vårt Land med setningen "Det står i Bibelen at vi ikke skal forakte profetordet og vi forsøker å ta det på alvor", så trenger vel ikke jeg ta det på alvor?

Nei, kanskje jeg bare skal trekker meg tilbake til min anonyme tilværelse? Jeg har en flott familie som burde fått mer av min tid. En flott jobb med gode kollegaer. Noen hobbyer jeg burde brukt mer tid på sammen med gode venner. Andre gode venner jeg burde prioritert mer tid sammen med. Hvorfor ikke leve et "awesome" liv og bare glemme alt som er vondt og vanskelig og som tar mye tid og krefter? Livet er vel for kort til å bruke tiden til å sloss for det man tror på? Det nytter jo ikke; makten er antagelig for stor og jeg kan jo ikke spillereglene. At jeg kunne være så naiv.


Kommentar #130

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Nå spør jeg Simonnes et enkelt ja/nei-spørsmål og jeg skjønner ikke hva du mener med at det tar mer enn 40 minutter å svare på dette.

Dersom jeg setter meg i hans sko, og får spørsmål stilt på den måten så ville jeg ikke hastet med å handle på egen hånd. Risikoen for at det vil føre til negative konsekvenser blir for stor. Dermed ville jeg ta opp spørsmålet i styret for å sikre at jeg hadde ryggen fri og at ting ikke blåste opp i fjeset mitt. Dersom man skal ta det opp med andre, så vil det naturligvis ta lengre tid.

Ditt svært så passivt aggresive svar til meg gir meg heller ikke en god magefølelse.

Hadde jeg vært i en posisjon hvor kontakten med deg kunne få konsekvenser så hadde jeg trådd varsomt.

Kommentar #131

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Splitt og hersk

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dersom jeg setter meg i hans sko, og får spørsmål stilt på den måten så ville jeg ikke hastet med å handle på egen hånd. Risikoen for at det vil føre til negative konsekvenser blir for stor. Dermed ville jeg ta opp spørsmålet i styret for å sikre at jeg hadde ryggen fri og at ting ikke blåste opp i fjeset mitt. Dersom man skal ta det opp med andre, så vil det naturligvis ta lengre tid.

Ditt svært så passivt aggresive svar til meg gir meg heller ikke en god magefølelse.

Hadde jeg vært i en posisjon hvor kontakten med deg kunne få konsekvenser så hadde jeg trådd varsomt.

Det er ufattelig at en nyateist som deg tar parti, og forsvarer en kristen leder og forkynner som du bare har hørt noen få setninger av. Mens det finnes innlegg og kommentarer her av Osen som du ikke legger vekt på i det hele tatt. Du blir sikkert godt mottatt på Oase.

Jeg fatter heller ikke din beskyldning mot Osen, om å være passivt aggresiv.

 

Osen har en ryddig måte å legge frem sitt budskap på. Jeg kan ikke se at hans ærend er selvhevdelse eller andre motiver.  I kristen sammenheng er det viktig å påpeke skjevheter som oppstår i forkynnelsen, og slik har det vert siden Paulus tid. Kristne er nemlig selvstendig tenkende mennesker. Hadde det ikke vert slik, hadde kristendommen for lenge siden glidd over i en eller annen form for isme, fylt av en homogen masse som kalles massemennesket, som lar seg styre blindt i alle sammenhenger av lederne. Verdenshistorien er full av slike eksempler.  Komunisme, maoisme, muhammedisme er noen få av mange.

Osen kjemper for å imøtegå en viss utglidning i kristen forkynnelses sammenheng. Noe jeg skulle tro var likegyldig for deg, og noe du ikke hadde forstand på.

Likevel instruerer du ham, og irettesetter med professoral patos, om hvordan han bør forholde seg. Brenner du for å få renvasket Oaseledelsen, eller kan det være andre ting du er ute etter ?

I en kristen nestekjærlighets kontekst er det viktig å lytte til den som har noe å si, prøve å forstå, og å sette seg inn i saken, ta ham/henne på alvor, og tro på det som blir sagt, inntil eventuelt det motsatte blir bevist.  Det ser altså ut til at den ateistiske "kjærlighet" har helt andre motiver.

Nå får vi se når Oaseledelsen kommer på banen. Vi kan vel ikke vente det ennå, mens Oase pågår. Men når det er over vil vi gjerne, og med vilje til å lytte, høre den annen part også. 

Tale er gull, taushet er tull, og nedbrytende.  La oss få åpenhet og oppklarende komunikasjon.

Kommentar #132

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hmm...

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dersom jeg setter meg i hans sko, og får spørsmål stilt på den måten så ville jeg ikke hastet med å handle på egen hånd. Risikoen for at det vil føre til negative konsekvenser blir for stor. Dermed ville jeg ta opp spørsmålet i styret for å sikre at jeg hadde ryggen fri og at ting ikke blåste opp i fjeset mitt. Dersom man skal ta det opp med andre, så vil det naturligvis ta lengre tid.

Ditt svært så passivt aggresive svar til meg gir meg heller ikke en god magefølelse.

Hadde jeg vært i en posisjon hvor kontakten med deg kunne få konsekvenser så hadde jeg trådd varsomt.

Jeg er nokså overrasket over denne kommentaren.  Kanskje skyldes den dårlig kjennskap til den slags organisasjoner som Oase representerer.  Du har flere ganger nevnt at Osen burde da saken opp i "styret".  Det finnes ikke noe styre i tradisjonell forstand i Oase, men et "åndelig lederskap", der Gud er "formann".  

Kommentar #133

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje skyldes den dårlig kjennskap til den slags organisasjoner som Oase representerer.

Den har ingening med Oase å gjøre i det hele tatt. Den er kun tatt ut fra hvordan den part jeg kan observere her og nå kommuniserer. Hadde jeg stått på den andre siden av en slik kommunikasjon så hadde jeg tatt mine forhåndsregler.

Så kan Oase være skyldig som synd.

Det er ikke slik at det må være en balanse mellom god og dårlig, slik at det vi må avgjøre er hvem som har feil og hvem som har rett. Det er godt mulig at begge har problematiske forhold, det kan være at begge egentlig har mye rett. Det vet jeg lite om og har ingen intensjon om å finne det ut.

Det jeg kan si noe om er den magefølelse jeg får når jeg leser det Vidar skriver.

@ Magnus, jo det var passivt aggresivt.

Kommentar #134

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Maksimal oppmerksomhet er oppnådd

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Nå får vi se når Oaseledelsen kommer på banen.

Jeg innser at jeg i min tidligere kommentar har gjort Osen urett - han har oppnådd noe som kun har skjedd en håndfull ganger gjennom vd's levetid - han har fått maksimal oppmerksomhet.

Han har fått VL til å ta opp tråden med referanse til seg og Oaseledelsen har avgitt sine svar.  Han skulle sånn sett vært overførnøyd.

Her er jeg enig med Christiansen og jeg har fra trådstart kjent en blanding av følelser som sjelden fører til god kommunikasjon og gode løsninger to parter kan endes i enighet om.

Begge parter - og de som tror de aner hva det går i på vd - har best ved å gjøre som Osen - legge det fra seg - børste støvet av sandalene og vandre videre.

Oaseledelsen har vært på banen og nå går som du sier årets Oase av stabelen - de følger sitt og sine spor - jfr. ditt resonnement om at kristne ikke er en homogen gruppe - Osen sine og du dine       ( jeg likeså).

Kommentar #135

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Oaseerfaringer

Publisert over 7 år siden


 Jeg blir litt opppgitt når jeg hører og leser om motsetninger som er kommet fram i Oasebevegelsen. Jeg tenker i første rekke på de kritiske bemerkninger som er dukket opp. I den forbindelse viser Jeg
til de mange debattinnlegg om bevegelsen blant annet på verdidebatt.no. 5.juli er det et trist innlegg i avisen Vårt land av Vidar Olsen om "Derfor ropte jeg feiging på Oase."
Jeg har ikke grunnlag for å skifte sol og vind i situasjonen, men jeg må ha lov til å minre litt. I 1980-årene var min ektefelle og jeg ivrige deltakere på de årlige samlingene. Jeg opplevde stort sett trygg og
god forkynnelse. Med teologene Kjell Petter Dahl og Jens Petter Jørgensen for å nevne noen. Dahls faste ledelse inngjød tillit. I det hele vi følte vi oss beriket og veilsignet. Jeg tenker også med glede
på biskop Festo Kivengere fra Uganda som et kjært besøk. . En fantastisk forkynner av
Guds nåde og kjærlighet, Hans lille bok "Revolusjonerende kjærlighet" står fremst i bokhylla. . Kapitelet om "Kjærliglhetens fellesskap" er verdt en studie. Trekk boken fram igjen kjære Oaseledere og kritikere.
Dessverre har min interesse for Oase bleknet etter hvert. Kanskje det har noe med alderen til en nittiåring å gjøre. I midlertid er det nok mitt inntrykk av litt "fremmede toner" , som også er noe av årsaken.
Kanskje noen hver av oss bør ta til oss følgende ord av Kivengere om det gode fellesskapet:" Alle lytter til budskapet fra Herren. Alle kan si det de vil.Alle lar lyset fra Guds hellige ord skinne inn i livet sitt."
Odvar Omland

Kommentar #136

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Hvem er feigest?

Publisert over 7 år siden

Vidar Osen har med sitt utspill gjort en viktig innsats, til ære for ham selv og til støtte for den kretsen av trosfeller som i stillhet rister på hodet og ser beskjemmet ned. Men som (nesten) alltid er det vi gjengangere som  fra begge sider stiller og besvarer spørsmål. Hvor i all verden er det ansvarlige lederskapet - ikke bare i den nå temmelig stigmatiserte Oase, men i Den noske kirke, biskopene, prostene, prestene. NRK-reporteren Tomm Kristiansen etterlyser disse i en kommentar til mitt Facebook-innlegg om saken idag, og jeg mener han retter søkelyset den rette veien. Mon tro om det ikke er på dette nivået vi finner de feigeste feigingene, Vidar Osen?

Jeg har selv i går (tirsdag) utfordret både de vanlige samfunnsdebattanter, fagmiljøene og Kirken i  en kronikk i Fædrelandsposten (Kristiansand!). Etisk sett mener jeg Kirken selv bærer det største  ansvar. Jeg skriver bl.a- følgende:

"I fjor sommer tok forkynneren og legen Kari Holmås et oppgjør med Oase-stevnets selvutnevnte profeter. Hun er nå erklært uønsket på plattformen, mens årets stevnearrangører har lagt ut lange tekster på sin internettside om hvordan Oases egen profetgruppe bør opptre. En av lederne for “Ansvarsgruppe for bønn og profeti”, professor Per Kjetil Farstad ved Universitetet i Agder, belærer profetaspirantene med eksempler fra egne erfaringer. Han skriver: “Som regel spør jeg mennesker som jeg har fått ord til, om de har noe imot at jeg deler ordene med dem.” Han råder sine medarbeidere til å være forsiktig med å profetere eksakte datoer om fremtidige hendelser, og heller si det på denne måte: “Det kommer et tall og en dato i hodet mitt som er slik og slik, men jeg er usikker....” 

 Jeg er selv oppvokst i pinsemenigheten og var predikant i min ungdom. Men en slik avsporing fra et normalt andakts- og gudstjenesteliv som nå lutherske kristne legger opp til, hørte jeg bare rykter om fra ytterliggående, ikke anerkjente miljøer. Den pågående opplæring av troende til profet-tjeneste burde etter min mening vurderes av fagmiljøer innen pyskiatri/pyskologi, eventuelt også av helsemyndighetene. Umodne og sårbare forsøksobjekter kan fort gi profetene manipulerte “bekreftelser" på sine spådommer, og dermed bidra til anerkjennelse for utøverne av denne såkalte nådegaven. Mange av ofrene må slite med skam og krenket selvfølelse på grunn av sin deltakelse i eksperimentene, og enda alvorligere er at tilfeldige og improviserte spådommer kan avgjøre valg og skjebner, både med hensyn til yrke, familieliv, økonomi og helse.

Det er mitt håp at flere varslere vil bidra til kjennskap og åpenhet om uverdige forhold i denne type menighetsliv. Selv om spøkelser, ånder og samtaler med hester er blitt show, TV-underholdning og inntektskilder på høyt samfunnsnivå, burde denne postmoderne relativisme likevel ikke nøytralisere alt engasjement for sannhet og redelighet i miljøer som har gjort etikk til sitt varemerke. Som kirken."

 

 

Kommentar #137

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Tomm Kristiansen

Publisert over 7 år siden
Jeg er blitt spurt av flere hva NRK-veteranen Tomm Kristiansen skrev på min Facebook-side om Oases virksomhet. Jeg siterer derfor her hans kommentar: "Begriper ikke at biskopene er uten guts til å påtale den svære usunne religiøsitet som Oase bedriver. Svermeriet dyrkes av prester de selv har tilsyn med? Hvor er Sommerfeldt, Pettersen, Jørgensen?"
Kommentar #138

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Må det startes en ny UTMELDINGSAKSJON?

Publisert over 7 år siden
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664183580334296&substory_index=1&id=100002279790534
Kommentar #139

Vidar Osen

1 innlegg  8 kommentarer

Fot i bakken

Publisert over 7 år siden

Mitt forrige innlegget var skrevet ironisk. Jeg regner med at alle skjønte det.

I dette innlegget er jeg ikke ironisk. Jeg skriver det tydelig for at alle skal skjønne det.

Jeg har tatt en timeout og to siden sist. Det har vært tøft. Jeg mener ikke diskusjonene her på VD men om min totale opplevelse. På VD er det ihvertfall folk tør å ta diskusjonene. Tusen takk til alle som har bidratt, det har vært en berikende opplevelse å møte dere på denne måten!

Jeg hadde på forhånd blitt advart av folk med erfaring om at det ville bli tøft og jeg regnet med at det kunne bli tøft. Men ikke på denne måten. Jeg har en utdannelse og et yrke hvor ryddighet, argumentasjon og åpen diskusjon er en naturlig del av arbeidsprosessene. Nødvendig for å finne ut hva som er rett og hva som er galt. Jeg ser nå at åpenhet og diskusjon ikke nødvendigvis fører frem i alle miljøer. Selv i miljøer som setter disse verdiene veldig høyt. Og jeg undrer meg.

Dette er skrevet sent på natten mens verdidebatt.no er stengt for nye innlegg. Hvis noen oppfatter stemningen min som litt blå, så stemmer det bra overens med musikken jeg har hatt på øret. De tre midterste sporene på Dave Brubeck Quartet's perle "Concord On A Summer Night" har surret og gått noen noen ganger nå. En nydelig live-innspilling fra 1982. Uten at det spiller noen rolle.

Det er vondt å oppleve at jeg har rett og samtidig se at Oase-ledelsen antagelig kommer til å slippe unna med spillet sitt. Knut Nygaard skriver følgende i kommentar #139: "Jeg innser at jeg i min tidligere kommentar har gjort Osen urett - han har oppnådd noe som kun har skjedd en håndfull ganger gjennom vd's levetid - han har fått maksimal oppmerksomhet. Han har fått VL til å ta opp tråden med referanse til seg og Oaseledelsen har avgitt sine svar. Han skulle sånn sett vært overførnøyd." Jeg er enig i første del. Jeg fikk stor oppmerksomhet. Både i antall visninger, antall kommentarer og Facebook-delinger. Og Oase-ledelsen har forsåvidt avgitt et svar i Vårt Land, tirsdag 8. juli. Men her er problemet mitt nå: Jeg mener at svaret inneholder flere fakta-feil og inneholder formuleringer som i sum villeder leserne. Det er nettopp slikt jeg tar opp i innlegget mitt og kaller for bortforklaringer og tåkelegging. Jeg venter fortsatt svar fra Simonnes på om han er referert riktig. Jeg har til og med gått bort til ham her på Oase, håndhilst høflig og spurt om han har sett meldingen. Og han sa han skulle svare når han får tid. Men han kommer ikke til å svare. Fordi jeg også har rett i at de trenerer. Jeg er sjelden sikker i min sak men denne gangen er jeg skråsikker. Og jeg vet at jeg har god dokumentasjon på dette. Men det vil kreve mange ord for å vise det. Jeg vet ikke om det er verdt det; jeg er faktisk redd for at de bare finner andre måter å sno seg unna på; dette er folk som har drevet med formidling i hele sitt liv mens jeg aldri har prøvd å formidle noe viktig før nå. Og jeg er redd for at det blir for mye smerte, både for meg selv, Oase-ledelsen og andre mer eller mindre involverte.

Jeg har andre ting som også vil kunne vise ulumskheter. Jeg skjønner for eksempel fortsatt ikke den formelle organiseringen deres. Det offisielle stiftelsesdokumentet er faktisk fra 1. januar 2009 og det stemmer ikke med hva Oase-ledelsen sier om hvordan de er organisert. Dette er nok bare en formalitets-glipp. Og enhetsregisteret er ikke oppdatert med riktige opplysninger om styreverv, noe jeg påpekte overfor dem 12. september i fjor. De sa at de var klar over det og jobbet med saken. Dette er nok også bare en formalitets-glipp. Men hvorfor tar de så lett på det? Og det er mer jeg undrer meg over. Som jeg gjerne skulle hatt svar på. Men ikke får. Jeg får bare den type tåkeprat som er å lese i svarene fra Simonnes i Vårt Land, tirsdag 8. juli. Tåkeprat ispedd noen fakta-feil som gjør at all skyld og skam tilsynelatende havner hos meg. Lille meg som bare prøver å finne ut hva som er rett og hva som er galt.

Til Levi Fragell:

Takk for at du engasjerer deg. Jeg har fulgt deg i diverse debatter i noen år og jeg deler mange av dine meninger og bekymringer. Jeg leste forordet til boken din "Vi som elsket Jesus" for et par år siden (det ble lagt ut på fritanke.no eller tilsvarende nettsted) og jeg har lenge hatt lyst til å lese hele boken. Du etterlyser at kirkeledere kommer på banen. Og jeg er enig: Vi kristne burde være flinkere til å ha en åpen debatt om dette. Ikke minst fordi de karismatiske ytringene som Oase representerer jo faktisk er en del av den verdensvide kirke. Det er misbruk og overtramp jeg har reagert på. Debatten er viktig nettopp fordi det finnes ofre og personlige tragedier i kjølevannet av usunn lære og praksis i enkelte kristne miljøer. Dette har også vært mye av min underliggende motivasjon for den kampen jeg nå sloss. Men: Oase er absolutt ingen versting i klassen og min opprinnelige oppfordring til dem var nettopp å bli bevisst på dette og gå foran med et godt eksempel. Rett og slett bli med i kampen mot det utspekulerte og farlige spillet som raskt kan oppstå i slike rammer. Da må de komme på banen og begynne å kommunisere. Ryddig og forståelig. Og det er nettopp det jeg har prøvd å få dem til å gjøre. Jeg har fortsatt ikke gitt opp selv om jeg har tatt meg en timeout nå. Og kanskje tar en lengre pause. Men jeg skal ikke gi meg før de begynner å kommunisere. Tror jeg. Håper jeg. Men jeg har ikke mot eller kompetanse til å gjøre denne saken enda større enn den har blitt. La oss ta en milepæl om gangen og la oss denne gangen beholde milepælen min som rett og slett er å få dem på banen og kommunisere. Oase-ledelsen altså.

Oase er en viktig arena for å bygge relasjoner, en arena for åpenhet og samtaler og et viktig bidrag til økt livskvalitet for enkelt-mennesker og familier. Dette har stor verdi for de det gjelder. Det er derfor jeg bryr meg.


Kommentar #140

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor jeg bryr meg.

Det står respekt av det du har prøvd å få til.

Leste Oase leder Simonnes sitt svar i VL, og ut fra det tror jeg du sloss mot vindmøller.

Det å velge sine kamper med omhu er noe vi lærer gjennom livet, og kanskje et dette en kamp som må føres på flere kanter? Ser at Fragell har engasjert seg, og det er flott.

 

Og noen ganger er det sånn at vi  "børster støvet av sandalene og går videre til neste by".... av hensyn til våre nærmeste og oss selv og selve saken.

Uansett hva du velger, lykke til videre.

Kommentar #141

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Sunnhetstegn.

Publisert over 7 år siden
Vidar Osen. Gå til den siterte teksten.
La oss ta en milepæl om gangen og la oss denne gangen beholde milepælen min som rett og slett er å få dem på banen og kommunisere. Oase-ledelsen altså. Oase er en viktig arena for å bygge relasjoner, en arena for åpenhet og samtaler og et viktig bidrag til økt livskvalitet for enkelt-mennesker og familier. Dette har stor verdi for de det gjelder. Det er derfor jeg bryr meg

Jeg tror det er klokt nå, med en liten time out,  Så får vi se hva som skjer på Oase denne gangen.  Å få svar fra ledelsen nå midt i storstevnets travelhet, er vel sikkert vanskelig, og gode grunner til det.

Men jeg håper du kommer igjen med et innlegg når stevnet er avsluttet og ting har roet seg ned. Eller fortsette denne tråden.      Da har de i hvert fall ingen unnskyldning for ikke å komme på banen.

Er enig i at Oase kunne ha utviklet seg til noe stort og positivt, slik som vi ser Odvar Omland sitt hjertesukk går ut på. Feilen jeg tror de gjør er å lytte for mye til amerikanske covboypredikanter og deres ubibelske jakt etter økende forsamlinger, mer penger og mer makt.

Skal Oase få til en viss kursendring, da trenger vi slike som deg, som kjenner det hele fra innsiden. Det er sikkert mange flere med deg i dette. Vi ber dem stå frem. For dette er viktig. Kirkens historie er breddfull av slike feiltrinn.  Noen ganger har det vert folk som har tørt å si fra, noen ganger ikke.  Lærestrider og begrepsstrider har aldri vert populært, men så nødvendig, så nødvendig desverre.

Vi er alle feilende mennesker, til og med kristne ledere faktisk.  Derfor er slike korreksjoner et sunnhetstegn, i motsetning til taushet.

Vi er ikke krigshissere, men sunne skeptikere som tør å stille spørsmål.  Stå på !

Kommentar #142

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Bra med timeout

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg håper du kommer igjen med et innlegg når stevnet er avsluttet og ting har roet seg ned. Eller fortsette denne tråden. Da har de i hvert fall ingen unnskyldning for ikke å komme på banen.

Er enig i at Oase kunne ha utviklet seg til noe stort og positivt, slik som vi ser Odvar Omland sitt hjertesukk går ut på. Feilen jeg tror de gjør er å lytte for mye til amerikanske covboypredikanter og deres ubibelske jakt etter økende forsamlinger, mer penger og mer makt.

Takk for bra innlegg Magnusi Leirgulen  Nå bør  smøre oss med tålmodighet i håp om at det som skjer heretter  blir positive trekk.

Kommentar #143

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Profetiske budskap i Oase ligner profetordene i Lysbærerne

Publisert over 7 år siden

Likhetstrekkene mellom profetordene som haglet over de såkalte Lysbærerne mot slutten av 1990-tallet, der en omfattende vekkelsesbølge her i landet skulle bre seg videre utover i Europa og profetordene som fikk/får utfolde seg i i Oase-bevegelsen, er mange.

Blant Lysbærerne var profetfellesskapet i Kansas City svært sentrale, slik også i deler av Oases vektlegging av profetisk tale.

Fra avisa Vårt Land, mars 1999:

I juni 1997 drar ti norske pastorer, flere av dem fra pastorgruppa i Oslo til Sunderland i England. Der har det vært like sterke åndelige bevegelser som i Toronto. Nå er temaet "å spre ilden". De ti norske vil gjerne ha ild i eget land. Og Paul Cain gir de ti et eget budskap. Om vekkelser fra ende til annen i landet vårt. Cain ber Gud gi de norske "en berøring som overgår alt det de noen gang har drømt om". Og han legger til: "Det er tid for oss til å tro at én nasjon kan komme til Herren på én dag."

I Oase, om lag ti år senere, var det altså profetert om at 1 million mennesker ville omvende seg i løpet av én dag. Og mens Fabian Stang og Kristin Halvorsen blir nevnt som personer i samfunnsnøkkelroller som utvalgte vekkelsesbærere i Oase-bevegelsen skal ta kontakt med (omtalt i VL, juli 2008), er det Kjell Magne Bondevik som havner i et lignende søkelys på slutten av 1990-tallet.

For Cains profetkollega, David Saunders, drar i 1997 norsk politikk inn i forventningene om en  landsomfattende vekkelse.

Fra Vårt Lands artikkelserie om Lysbærerne: Gjesten fra Kansas City er overbevist om at visjonen han har med seg, kommer fra Gud. Han skal møte en mann i Stortinget. En med grønn jakke. Mannen er altså Kjell Magne Bondevik. Og etter at Bondevik blir statsminister i oktober 1997 var det flere profetrøster som gjerne ville slippe til, blant annet Mark Stibbe, som 19.november 1997 gir flere pastorer fra Norge følgende vekkelsesbudskap:

Stibbe snakker om talløse nyfrelste i et Norge som er våknet opp. Han forteller at Herren før møtet med de norske pastorene har ledet han til 1. Mosebok 41, 41-57 om hvordan Josef ble en sentral leder i Faraos Egypt. I følge Stibbe fortalte Gud ham dette: "Akkurat som jeg hentet fram Josef fra det ukjente, har jeg hentet fram deres statsminister fra det ukjente. Slik jeg gjorde Josef til en leder av sin nasjon, har jeg gjort det samme med deres statsminister". Gud har satt sin ring på Bondeviks finger.

Pastorene fra Norge får videre høre at; "Bondevik bærer Golgata-rettferdighetens kappe. Jeg har plassert den gyldne lenke for regjeringskvartalet rundt hans nakke." Og i Oase-bevegelsen har man altså satt døra nærmest vid åpen for lignende profetrøst-virksomhet der det amerikanske profetlauget har rustet seg til tjenesten gjennom en fireårig fordypningsstudie på et universitet(?) i Kansas.

I forhold til historien om Lysbærerne skrev VL på lederplass at; "dette er intet annet enn reinspikka svermeri". Og etter min oppfatning "lukeparkerer" Oase i det samme karismatisk-svermeriske terrenget, så lenge "flørtingen" med det amerikaniserte profetlauget vedvarer.

Kommentar #144

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Et kremt i ørkenen?

Publisert over 7 år siden
Det er godt gjort av Eirik Flikke å bruke tid på en kommentar til et innlegg som som for lengst er sunket til bunns som "lesetips". Det han skriver om det åpenbart skandaløse forhold mellom utskeielser som Lysbærerne og dagens Oase, burde repeteres på mer fremtredende plass. Hvor ble det av aktørene fra komi-tragedien Lysbærerne? Noen av dem forsvant inn i sosialt nederlag og anonymitet, mens flere av dem fortsatte ubemerket i fremtredende posisjoner. Man står ikke til regnskap i dette miljøet med mindre det dreier seg om seksualliv. (Og etterhvert, knapt nok da.) Samfunnet utenfor kirkelivet gir for øvrig fullstendig "blaffen". New Age-bølgen har ført til at de underligste forhold i den evangeliske bevegelse blir endel av det postmoderne sammensurium, hvor englefjær, samtaler med hester osv. ikke adskiller seg på brysomt vis fra profetier, tungetale, latter i Ånden og fremvekst av for korte den. Men det burde være et problem at den kirke som nå opplever sine publikumsuksesser i sommersolen, er en del av det grunnlovsbaserte livssyn som skal ha forrang i slott og på storting.
Kommentar #145

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Et kremt til

Publisert over 7 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
New Age-bølgen har ført til at de underligste forhold i den evangeliske bevegelse blir endel av det postmoderne sammensurium, hvor englefjær, samtaler med hester osv. ikke adskiller seg på brysomt vis fra profetier, tungetale, latter i Ånden og fremvekst av for korte den.

Ja, det er pussig at kirkeledere sjelden vil kommentere disse åpenbare sammenhengene.  For meg er det en uforståelig strategi å ville tie dette ihjel, om det er noe slikt som ligger bak.  Vi snakker her om fenomener som berører svært mange - og som derfor ikke kan avgrenses til mer anonyme utgrupper.

Fædrelandsvennen spanderer i dag en helside på Oase.  Kritiske kommentarer er fraværende, og reportasjen framstår derfor som gratisreklame for arrangementet.

Kommentar #146

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Profeter eller spåmenn

Publisert over 7 år siden
Eirik Flikke. Gå til den siterte teksten.
Pastorene fra Norge får videre høre at;

Takk for god bakgrunnsinformasjon om det som foregår og har foregått i  I Oase.  At ti norske pastorer m.fl. lar seg manipulere av slik barnslig profetisme, det er vanskelig å forstå. Men at dette ennå lever sitt eget liv, uten å legge det vekk etter så mange og kompakte feilprofetier, les løgnprofetier,  det er komplett ufattelig. 

Hva er det som skjer i karismatiske miljøer som lar seg friste av slike lettvinte spådommer uten betenkeligheter, og som viser seg å være falske.

Hva skal slike spådommer tjene til, rent praktisk, annet enn at en tilfeldig spåmann får seg et navn.  Det skal andre saker til for å oppnå vekkelser, enn slike manipulerte  skippertak.

Håper Vårt Land har folk til stede, som formidle hva som foregår der på dette stevnet i år også.

Kommentar #147

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Teosofi kontra teologi

Publisert over 7 år siden

Det er lett å ta feil.

På frukten skal treet kjennes, heter det. Og fruktene er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet (Gal.5.22). Dette er sann hverdagskristendom.

I karismatiske sammenhenger blir fokuset i overkant "åndelig" og dermed ofte usannt. Man jager ofte opplevelser for opplevelsenes skyld, løsrevet fra bibelens misjon.

Kommentar #148

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Åndelig brennesle

Publisert over 7 år siden

"Hvor ble det av aktørene fra komi-tragedien i Lysbærerne?", skriver Fragell i #149.

Ja, jeg forstår oppgittheten og hvordan-er-det-mulig-holdningen, men selv faller jeg ikke for fristelsen til å betegne den som en komi-tragedie. Først og fremst bar den nok preg av et smertefullt etterarbeid, sannsynligvis mer krevende enn det som har kommet offentligheten for øret. Og slik vet bare de involverte hva som måtte til av psykologiske/psykiatriske håndsrekninger for igjen å komme på beina.

Og kanskje finnes noe av forklaringen her; på hvorfor IKKE historien om Lysbærerne ligger friskt i minne og fungerer som en umiddelbar wake up call da deler av profetlauget fra Kansas City fant veien til undervisning og talerstol på Oase-stevnet i 2008. For Lysbærerne endte opp med å kræsjlande der "bror står mot bror og venner mot venner" som er en underoverskrift i del 4 av Vårt Lands artikkelserie om Lysbærerne. Om oppløste vennskap, brutte familiebånd, om åndelige utrustninger og åndelige hustruer, om alle profetordene som rev fellesskap i stykker.

Det er mye som peker i retning av at historien om Lysbærerne hadde ALT man helst bare vil glemme, og som nettopp derfor kan være en bakenforliggende årsak til at man ikke orker å pirke borti den når det egentlig er på sin plass å ta den fram - som selve ADVARSELKORTET på hvor galt det kan gå.

Vel, det er bare noen strøtanker som streifer meg etter å ha bladd meg igjennom Vårt Lands rystende og vonde beretning i syv deler; historien om Lysbærerne.

Helt avslutningsvis; @Osen: Takk for innlegget! Og som et apropos til din musikalske avstikker i #144 med Dave Brubeck som sommernatt-musikk. Prøv Brubecks solopiano-innspilling fra september 1994 med tittelen: Just you, just me. En deilig plate til avkobling fra både ørken- og oasevandringer:)

Kommentar #149

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men det burde være et problem at den kirke som nå opplever sine publikumsuksesser i sommersolen, er en del av det grunnlovsbaserte livssyn som skal ha forrang i slott og på storting.

Det er selvfølgelig det siterte som er Fragells anliggende, kristendommens posisjon i det norske samfunn, inklusive det kristne verdensbildet. I de karismatiske miljøene finner han sekularismens motpol og største motstandskraft.

Når det gjelder Lysbærerne, så handlet det oppløsende klimaks primært om umoralsk livsførsel. I klartekst: Lederen tok seg en "åndelig hustru", en svermerisk innovasjon blant Lysbærerne, som endte i en utroskapssak og skilsmisse. Dermed ble det usunne avslørt og det hele "sprakk".

OASE-striden handler om noe ganske annet, nemlig en institusjonalisering av profetier, såvidt jeg har forstått. Man kan nærmest få en profeti på bestilling.

Feilaktige profetier (forkynnelse) er "normalt". Det er derfor Paulus legger inn "prøven", eller den kritiske instansen, i det kristne fellesskapet. Luther anvendte dette paulinske prinsippet i sin nye kirkeorden, når han ga menigheten myndighet til å overvåke læren og dermed satte en strek over det katolske, hierarkiske prinsippet.

Dersom dagens karismatiske miljøer i større grad hadde funnet en måte å praktisere dette sunne prinsippet på, kunne mye vært oppnådd.

Kommentar #150

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Et STEVNEFAKTA fra 1997

Publisert over 7 år siden

"Jeg skiller mellom evangelisten og politikeren", sier Knut Arild Hareide fra talerstolen i Sarons Dal, innerst i vakre Fedafjorden.

Det er bra! Men her står vi også ved terskelen til et av Lysbærernes betenkelige "stevnefakta". For i 1997 slapp altså Kansas-profet David Saunders helt inn i regjeringslokalene til et personlig møte med Kjell Magne Bondevik.

Fra Vårt Lands artikkelserie om Lysbærerne, mars 1999:

Saunders oppsøker Bondevik og får et eget møte. Der gir Saunders Bondevik et budskap om at Gud vil gi ham riket dersom Bondevik tar imot det fra Gud. Et sterkt budskap med betingelse. Saunders avviser å snakke med Vårt Land om saken. Statsminister Kjell Magne Bondevik har dette å si: " Jeg kan bekrefte at vi hadde en veldig kort samtale etter møtet i Stortinget. Innholdet vil jeg ikke kommentere. Det er mellom oss", sier Bondevik.

Hvor krevende er det ikke da å skille mellom "evangelisten og politikeren"? Og plasserer ikke en troende statsminister seg i en særdeles kinkig "skrustikke", i det øyeblikket man avtaler et eget møte med en representant for et profetnettverk som ser konturene av at Bondevik er den nye Josef som omtales i 1. Mosebok 41, 41-57, og om hvordan en påfølgende STORvekkelse har en viktig "bekreftelse" i at et slikt møte faktisk finner sted..?

Dette er nok uansett et engangstilfelle i norsk storpolitikk, tenker jeg. Men så lenge det ikke blir tatt et endelig OPPGJØR med (blant annet) profetlauget fra Kansas City - i regi av kirkelig toppledelse - er det naturligvis ikke utenkelig at et lignende scenario kan skje igjen, med f.eks Knut Arild Hareide i en statsminister posisjon.

En kort presisering: Jeg har ingen inngående og mer "direkte" kjennskap til Oase-bevegelsen, og hvor relevant og betimelig sammenligningen med profetordene som flagret i Lysbærerne er i forhold til det fokuset Oase har på lignende profetord-aktivitet, må de jo evt. selv finne ut av. Men kanskje det til syvende og sist ikke er allverdens lange karismatiske veistubben - fra Lysbærernes totalkollaps - til der Oase-bevegelsen befinner seg i dag..?

Da takker jeg for meg på denne tråden, og lett slentrende feriedager står for døren og banker. GOD SOMMER!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere