Odd Anders With

54

Belastende regjeringsprofil for KrF

Dagens oppslag i Vårt Land håper jeg bidrar til debatt også utenfor bøttekottene. Mitt kjernespørsmål: Har KrF større ambisjoner enn å bli oppfattet som støtteparti til en blåblå regjering som gjør så mange uønskede prioriteringer?

Publisert: 4. jul 2014

I intervjuet i dagens VL viser jeg - og Trude Brosvik - til saksfelt hvor partiet har store ambisjoner, men hvor regjeringens kurs er en annen. Da blir det viktig å spørre om det er ambisiøst nok å begrense skader, begrense hastighet på en gal kurs, eller om vi bør fremstå tydeligere i slike verdispørsmål som et alternativ til regjeringens politikk. Kan vi også i større grad utnytte den friheten også samarbeidsavtalen gir?

Vi er et sentrumsparti, og da har vi historisk sett trivdes best i sentrum, også oppslutningsmessig. Det er her friheten ligger i samarbeidsformer, som ikke binder oss ensidig til en side. Dette samarbeidet må det investeres i. Dette adresserer jeg til flere partier.

Jeg legger merke til nestleder Dagrunn Eriksens kommentar i VL om "partiet har ikke inntatt noen langsiktig borgelig posisjon". Jeg sier: Dagens samarbeidsavtale er ikke en varig, god løsning". Som en støtte til det Dagrunn sier: Om KrF skal konkurrere i borgelighet, er vi jo dømt til å tape.

Ja, vi skal respektere inngått avtaler. Det gjelder begge parter. Men man må evaluere underveis, ikke vente i fire år. Avtalen og dens intensjoner kan bli undergravet av regjeringens politikk. Eksempel:

På rusfeltet er det lovet positive tiltak. Men regjeringen, som ikke skal rokke ved hovedlinjene i norsk ruspolitikk, har allerede brukt virkemidler som økt tilgjengelighet og større kvoter for tax-free. Økningen i alkoholkonsum skal forsterkes. Når konsumøkningen allerede idag skjer på flyplassene og ikke i Vinmonopolet, betyr det at Vinmonopolets sentrale posisjon som redskap i ruspolitikken undergraves. Slike eksempler viser at intensjonen med avtalen ikke tas alvorlig. De mange små steg er farlige når de går i gal retning.

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel

Publisert nesten 8 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Jeg legger merke til nestleder Dagrunn Eriksens kommentar i VL om "partiet har ikke inntatt noen langsiktig borgelig posisjon". Jeg sier: Dagens samarbeidsavtale er ikke en varig, god løsning". Som en støtte til det Dagrunn sier: Om KrF skal konkurrere i borgelighet, er vi jo dømt til å tape.

Ja, vi skal respektere inngått avtaler. Det gjelder begge parter. Men man må evaluere underveis, ikke vente i fire år. Avtalen og dens intensjoner kan bli undergravet av regjeringens politikk.

Det som lyser lang vei av dette innlegget,er at With står for et ønske om heller å samarbeide med AP enn Høyre/Frp.
Da bryr han seg ikke om de mange sakene der de rødgrønne har kjempet mot kristen innflytelse,mens han ser rødt når personlig valgfrihet er en av hovedsakene for en blå regjering.

Jeg håper at With representerer et mindretall i Krf. 

Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Dette samarbeidet må det investeres i.

Hvis dette samarbeidet i sentrum er verdt å ofre makt og innflytelse over utviklingen i Norge i uoverskuelig fremtid, så virker dette logisk. For en som synes at poenget med å drive politikk burde være å kunne få gjennomført noe av sin politikk virker det rart at oppslutning, trivsel og frihet vektlegges sterkere. Bryter KrF avtalen med regjeringspartiene og venstre nå så blir det veldig lenge til KrF igjen kan yte noe tilbake til samfunnet. Dessuten virker umodent av et parti å gå ut av et samarbeide så fort, intet uventet har kommet fra denne regjeringen. Da er det heller ingen grunn til å trekke seg.

Kommentar #3

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

To kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei!

Først til Rune Holst:

1. Jeg snakker om styrket sentrumssamarbeid, når du ser rødt. Det er grønt.

2. Jeg sloss gjerne for valgfrihet, men ikke definert som større frihet for de som vil ha økte alkoholkvoter og økt alkoholforbruk, helseproblemer, trafikkskader osv. KrF har tradisjon for å ha en sosial samvittighet, ikke å dyrke liberalismen.

Så til Geir Tanberg:

Jeg er enig i at det er et mål å ha innflytelse, men det betyr ikke at vi skal si nei til å evaluere hva KrF har innflytelse på og skadevirkningene ved å få skylden for alt det regjeringen står for, og å tenke mer langsiktig. Jeg har ikke sagt at avtalen skal sies opp nå. Men jeg mener regjeringen undergraver den. Det kan ikke fortsette.

Kommentar #4

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
men det betyr ikke at vi skal si nei til å evaluere hva KrF har innflytelse på

Jeg synes vi bør huske tilbake til Bondevik IIs siste dager da flere og flere profilerte KrFere stod frem og var kritiske til KrFs politikk og linje. Mange av oss var hoderystende til dette og syntes da, som nå, at det er en uting å være offentlig kritisk til sitt eget parti. Dvs at er man uenig i sitt partis syn eller taktikk, så tar man det internt i veldig lukkede fora og holder det langt unna Vårt Land og andre media. Intet skader et parti så meget som intern uro.

Jeg leste innlegget ditt slik hen at det var partitaktiske hensyn som var årsaken til at samarbeidet burde brytes. At du nå presiserer at det er at regjeringen undergraver avtalen er bra. Det er en bedre grunn. Dog kan jeg ikke se at de små frpoppmykningene i alkoholpolitikken er et godt eksempel på det (KrF burde forsvart julaftens vinmonopolstenging). Jeg mener at en langsiktig strategi er å vise at KrF søker makt, nær sagt til hvilken som helst pris. Så bør medlemmer og tillitsvalgte stå samlet om å formidle hvorfor makt er viktigere enn å stå i ørkenen og rope.

Kommentar #5

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Politikk og taktikk

Publisert nesten 8 år siden

Hei, igjen.

Vi har nok forskjellig syn på dette med åpen debatt. Jeg har selvfølgelig også kommentert internt, og kommenterer stadig på nett.

Dette er en kritikk av regjeringens politikk, ikke KrF`s. Og så er det råd til strategi. Det må man tåle. Men vi bør ikke tåle hva som helst av politikk fremover som blir belastet KrF som "støtteparti". Små steg med feil kurs er fremdeles feil kurs. Også derfor trengs fortløpende åpen debatt.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Her ser vi Withs omkamp. Det vil aldri gi seg. Her ser vi splittelsen i Krf utspillt i all sin nakne glede. With var aldri for en avtale med regjeringen fra H-Frp, og han har ikke til hensikt å gi ved dørene frem til neste valg. Det interessante nå er det indremedisineske. Hvordan virker dette på de styrende krefter? Hva får det å si for maktutøvelsen hos de ledende i Krf i dag. 

With har tapt og tapt og tapt. Spørsmålet blir hva smo er mer vinnende ved hans sak i dag.  

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Vi har nok forskjellig syn på dette med åpen debatt. Jeg har selvfølgelig også kommentert internt, og kommenterer stadig på nett.

Er åpen debatt best når den skjer som en oppfølgelse av falangslederens spørsmål? 

Hvordan vil With stille seg for å lette byrden for Krf som parlamentarisk grunnlag for regjeringen? 

Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

En bra kommentar Njål, men "glede" ? Å lese trådstartes innlegg og kommentarer minner meg sterkt på hvorfor jeg aldri har slått inn på en politisk bane.

 

Traurige greier - I verdens beste land.....

Kommentar #9

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Usant, Njål

Publisert nesten 8 år siden
Burde kanskje ikke kommentere deg Njål, når du farer med usannheter. Men i tilfelle noen skulle fulgt like dårlig med: Tema var regjeringssamarbeid med Frp eller ikke, - ikke for og imot en avtale. Jeg gikk aldri ut mot et regjeringsskifte. Det var demokratisk etter valgresultatet. Mitt engasjement rett etter valget var å bidra til å følge opp noe som landsstyret før valget sa var lite sannsynlig, nemlig at Frp og KrF skulle sitte ved samme regjeringsbord. Jeg, og mange med meg, hevdet at dette ikke er politisk mulig, og at dette vil bli dokumentert i forhandlingene. Det skjedde, og partiet tok samme standpunkt som jeg. Har jeg da tapt, Njål? Kan du dokumentere dine påstander, eller er du mann for å beklage?
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Burde kanskje ikke kommentere deg Njål, når du farer med usannheter. Men i tilfelle noen skulle fulgt like dårlig med: Tema var regjeringssamarbeid med Frp eller ikke, - ikke for og imot en avtale. Jeg gikk aldri ut mot et regjeringsskifte. Det var demokratisk etter valgresultatet. Mitt engasjement rett etter valget var å bidra til å følge opp noe som landsstyret før valget sa var lite sannsynlig, nemlig at Frp og KrF skulle sitte ved samme regjeringsbord. Jeg, og mange med meg, hevdet at dette ikke er politisk mulig, og at dette vil bli dokumentert i forhandlingene. Det skjedde, og partiet tok samme standpunkt som jeg. Har jeg da tapt, Njål? Kan du dokumentere dine påstander, eller er du mann for å beklage?

Du gjør som du vil om du vil kommentere eller ikke. Det er enda et fritt land, og vi lever ikke i et teokriati. Din partiledelse gikk inn for en samarbeidsavtale med Høyre-Frp-regjerningen som de før valget hadde signalisert, og som de etterpå formaliserte. 

Du kjempet med nebb for å unngå dette, og din partikollega Lykke sto på gatene borti veien her og mente at makt med støtte fra Frp var coolt, azz, men deres plass var realsistisk nok utenfor regjeringskontorene må vite. Dette til tross for at Frp for ørtende gang hadde sagt at om de fikk fire ganger så mange stemmer som Krf ville de være med i regjering fremfor bare å støtte. Og slik gikk det med den saken. Derfor er det opportunt for deg å fortsette den kampen du startet før landsmøtet i fjor med å forhindre at det ble en samarbeidsavtale med Høyre-Frp, og som du fortsatte da makten var innen rekkevidde, og som du sutret om etter at makten var et faktum.

Det har ikke gått opp for deg og noen andre i kretsen rundt Høybråten enda er han ute - slik som i borte vekk - og kommer ikke tilbake før om mange år om noen gang i det hele tatt. I mellomtiden kan dere bygge et fellesskap rundt AP, men heller ikke det hjelper for dere vandrer i Dødsskyggens dal så lenge ingen trenger dere. Og tro meg, dette kan vi i Høyre alt om for vi har vært der, og vi hørte hånlatteren og nidet, men vi arbeidet oss ut derfra. Nå kommer ikke Krf til å reise seg mer, og AP er ikke i stand til å etablere et flertall med dere. Så da velger du det mest realistiske hva? Politikkens hensikt er makt, men du...... du koser deg med glansede blader fremfor partiprogrammer. Vær så god. Hver sin smak.

Siden det er siste gang du har skrevet til meg er det på sin plass med et klart svar. Det er servert. Takk.  

Kommentar #11

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Krf- litt prinsippielle, men ikke helt inn ?

Publisert nesten 8 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Slike eksempler viser at intensjonen med avtalen ikke tas alvorlig. De mange små steg er farlige når de går i gal retning.

Det er korrekt. Et annet nærliggende eksempel er det som ser ut til å bli det praktiske resultatet for samvittighetslegene etter den omfattende debatten som har vært. To av tre hovedårsaker som har vært knyttet til reservasjon for fastleger,i flere tiår, (med Helsetilsynets velsignelse) dvs kunstig inseminasjon for lesbisk samlevende (de som bevisst ønsker å frata barnet en far) og etisk kontroversiell prevensjon (Spiral) vil ikke lenger bli tillagt gyldighet som et samvittighetsspørsmål om man skal tro det siste utspillet til Bent Høie.

 Da er det ikke mye igjen av det som skulle være Krf`s velbegrunnede stempel på retten til samvittighetsfrihet når Helse og omsorgsministeren nå faktisk gjør det som de rødgrønne truet med å gjøre; nemlig å sparke fastleger med et annet moralsk kompass.

I tillegg toer departementet sine hender og sender avgjørelsene rett i fanget på kommunene ,skal man tro helse og omsorgsministerens utspill i saken.

Departementet /Bent Høye varsler altså nå - i motsetning til en langvarig og velfungerende praksis - at fastlegene ikke kan reservere seg mot å skrive ut visse typer etisk kontroversiell prevensjon, eller å henvise til kunstig inseminasjon for samlevende kvinner. 

Hvor er Krf da? og, hva er igjen av reservasjonsmulighetene og åpenhet for en god praksis i den offentlige håndteringen av samvittighetsspørsmål. I hovedsak er det jo nettopp disse tre spørsmålene; abort,visse typer etisk kontroversiell prevensjon, eller å henvise til kunstig inseminasjon for samlevende kvinner, som hele reservasjonsdebatten handlet om.

Spørsmålet nå blir derfor om hvor tøffe Krf våger å være i det blå-blå politiske samarbeidet. Er det dette som er "seieren" som Krf har løftet frem etter den lange reservasjonsdebatten ? , eller er det slik at på dette punktet må prinsippene vike for den ” politiske realitetsorienteringen" ?

Kommentar #12

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

KrF må holde seg til avtalen!

Publisert nesten 8 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Ja, vi skal respektere inngått avtaler. Det gjelder begge parter.

Kristelig Folkeparti er et sentrumsparti som samarbeider både til høyre og til venstre. I Trondheim hvor de rødgrønne har makta, samarbeider partiet med disse. I Stortinget hvor de borgerlige har flertallet, samarbeider partiet med disse. Partiet gjør dette for å få gjennomslag for sine standpunkter. I noen saker er partiet enig med de rødgrønne, og i andre saker med de blåblå.

På Stortinget og i kommunestyrer er det flertallet som bestemmer. Ved å inngå i flertallskonstellasjoner kan partiet få gjennomført større eller mindre deler av sin politikk. Det bør KrF fortsette med.

Det som bestemmer KrFs politikk er partiets program, vedtatt på demokratisk vis av partiorganisasjonen. Der programmet ikke binder, må de folkevalgte ta standpunkt etter eget skjønn, og få mest mulig av disse standpunktene inn i avtaler og vedtak.

KrF har alltid vært til å stole på. Partiet holder inngåtte avtaler. Det er bra at Odd Anders With også ønsker det. Avtalen mellom regjeringen og KrF og Venstre gjelder for perioden 2013-2017. Dersom partiet ensidig skulle bryte denne samarbeidsavtalen, ville resultatet bli at Venstre alene ble støtteparti til regjeringen. Dette ville gi Venstre stor makt, mens KrF ville miste innflytelse på den praktiske politikken. Det tror jeg verken KrF eller sakene som partiet brenner for, vil tjene på.

Foran hvert valg bør KrF vurdere hvordan det kan få gjennomført mest mulig av partiets politikk. Etter 8 år med liten innflytelse på Stortinget, gikk vi i 2013 til valg for en ny ikke-sosialistisk regjering. Vi fikk en slik regjering, en blåblå en. Stortinget som nå er valgt, blir sittende til 2017. KrF har i høst og vinter fått forbedret politikken på flere områder. Jeg nevner at fastleger slipper å henvise til abort, samvittighetsfrihet generelt skal utredes, kontantstøtten er økt, Lofoten og Vesterålen skal vernes, vi skal få mer kristendom i skolen. Og ikke minst dette: Med en mindretallsregjering er Stortinget igjen blitt en viktig arena for diskusjon.

Jeg kan derfor ikke se at det er behov for en omvurdering av samarbeidet på Stortinget før 2017.  Dersom partiet skal diskutere samarbeid med andre partier på landsmøtet til neste vår, må dette bli om samarbeid i fylker og kommuner.

Forøvrig er jeg enig i at regjeringen med sine alkoholpolitiske utspill (taxfri og åpningstider på vinmonopolet) truer "hovedlinjene i alkoholpolitikken". Det bør partiet si klart fra om. Problemet er bare at flertallet på Stortinget, regjeringspartiene og Venstre, har stemt for disse tiltakene. KrF har stemt imot.

For øvrig er jeg enig med Odd Anders With i at sentrumspartiene på Stortinget -  KrF, Venstre og Senterpartiet -  bør samarbeide mer, for dermed å bli sterkere. De bør slutte å hakke på hverandre, fordi dette svekker sentrum. 

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan derfor ikke se at det er behov for en omvurdering av samarbeidet på Stortinget før 2017. Dersom partiet skal diskutere samarbeid med andre partier på landsmøtet til neste vår, må dette bli om samarbeid i fylker og kommuner.

Og det var en hilsen til With fra innerst i kammerset hos hans egne. Omkamp for egen makt uten base i lokale forhold?

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Sentrum?

Publisert nesten 8 år siden

Hvilket sentrum tenker With på? Et sentrum med makt til å styre, eller et sentrum uten annen innflytelse enn av og til og i enkelte saker? Et sentrum med makt til å styre, har aldri eksistert, bortsett fra i to perioder i mindretallsregjering. Ok. Sitter man i regjering har man faktisk makt til å styre, men naturligvis på andres nåde og av og til på andre sine innfall. Sentrum har aldri hatt flertall i Stortinget. Slik det ser ut til, og dersom vi skal tolke det som kan se ut til å være en trend, vil sentrum uansett ikke øke sin andel i årene som kommer. Tvert imot. Tre partier som alle ligger på eller rett over sperregrensen har makt så lenge de er så heldige at de havner på vippen. Det gjør KrF og V nå. Flott. Problemet for ene andre er at den andre også er på vippen. Men uansett gir en slik posisjon innflytelse og økt handlingsrom i forhold til regjeringen.

I en slik situasjon mener altså With at KrF er mest tjent med å fristille seg fra den inngåtte samarbeidsavtalen som bl.a. førte til at regjeringen i vinter lojalt satte alt inn på å gjennomføre en typisk KrF-sak. Det ble litt av en batalje. Både statsminister og helseminister kjempet for reservasjonsretten helt til alle (dessverre) innså at de måtte kaste inn håndkleet. En slik troskap og vilje til å overholde en inngått politisk avtale fra regjeringens side vil With belønne med å vise dem fingeren. Han mener at to flasker vin i bytte mot tobakk for de som reiser på utenlandstur, vil undergrave ruspolitikken som alle er enige om de vil satse sterkere på. Ok. Han skriver om "de mange små steg" og antyder at han innser et dette ikke er noen stor sak. Derimot frykter han for at dette viser at regjeringen vil gå feil vei og svekke Vinmonopolets posisjon og som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel. Snakk om å se en viss mann ravende på taxfreevin på flat mark. Det er da voldsomt til negativ tolkning og skjelvende frykt.

Det hele er nesten trist for de av oss som setter stor lit til at det vil bli en ny ruspolitikk med den nye regjeringen. Noe av det viktigste som skjedde under hele valgkampen i fjor, var da de fire borgerlige partilederne troppet opp foran Stortinget og erklærte at de sammen ville satse sterkt på rus og psykiatri. Pressen hadde stimlet sammen, det var direktesending på Nyhetskanalen og det var naturlig nok store forventinger. Mulig at det ble en nedtur for noen. Ingenting om Lofoten og Vesterålen – og heller ingenting om Senja, ingenting om skattelette, ingenting om elbiler og miljø og slikt, og faktisk heller ingenting om bønder og landbruk. Men bare dette ene: Satse sterkere på rus og psykiatri. Dette var litt av salve - for noen av oss. Hurra! Endelig! Våre tanker gikk nettopp til KrF og Knut Arild Hareide. Her har de virkelig gjort en innsats og fått satt stempelet sitt på den kommende regjeringen sin politikk, og til og med før den var blitt valgt! Well done!

For tre uker siden kom det første synlige resultatet (det er heller sjeldent at politikerne har slikt hastverk). Det kom en ”lekkasje” om den nye Helsereformen. Den skal starte med rus og psykiatri når den iverksettes i 2015. Videre erklærte helseministeren at de skulle ta i bruk alle tilgjengelige ressurser – også private for å bedre kapasiteten i helsevesenet. Bra! Endelig!

Men så kommer altså With og surmuler. KrF har fått gjennomslag for sitt sterke ønske om å reformere og styrke rus og psykiatri, og videre endte det nesten med at regjeringen nesten tok sin død av å kjempe for reservasjonsretten som vel må kunne sies å være en typisk særsak for KrF. Maken! Men altså, mens KrF får solid uttelling for sitt samarbeid regjeringen, mener With at dette ikke er nok. Ja, det er så dårlig at KrF bør revurdere hele avtalen med regjeringen. Som begrunnelse eller eksempel på elendigheten, slik han ser det, holder han fram to flasker vin i bytte med tobakk for de som reiser utenlands.

Litt praktisk matematikk kan muligens være til hjelp. Først er det alle de som røyker. De bytter ikke inn tobakken for skarve to flasker vin. Så er det alle de / oss som aldri kjøper full kvote. Så er det de som kjøper full kvote og som synes at det er tilstrekkelig. Og til slutt er det som gidder å bære rundt på full kvote + to flasker til. Og dersom et lite fåtall av disse har problemer med alkohol, så betyr det at et stort flertall takler fint å nyte enda noen stettglass med rødvin – og da over noe tid. Det er ytterst få som reiser på utenlandsturer ukentlig. Dermed står vi igjen med de som faktisk har problem med alkoholforbruket sitt. Men de kan vi egentlig bare glemme - i denne sammenheng. De får alltid tak i det de skal ha, med eller uten taxfreekvoter. Slikt tar de lett på. De tar antakelig med seg for mye uansett hvor stor noen har bestemt at kvoten skal være (men da helst langs landeveien). Og så er det jo også slik at de egentlig greier seg helt fin uten Vinmonopol – dessverre. Her gjelder det å holde orden på perspektivene.

Det er mulig at det blir solgt noe mer vin med den nye åpening for nytelsesmiddelbytting, og at det vil risle noen flere netto kroner inn i staskassen. Skjønt med tobakk i minus og vin i pluss går det trolig opp i opp. Men det det definitivt ikke gjør, er å få noe særlig innvirkningen på alkoholens utbredelse og skadevirkninger.

Poenget er å antyde at det er viktigere ting å holde på med enn å telle alkoholenheter som måtte finne veien gjennom taxfreesystemet, og spesielt for KrF som er genuint opptatt av rusproblemene i samfunnet.

Oppsummert kan det for oss andre se ut til at KrF har fått en flying start på sin deltakelse i den nevnte avtalen. Og så er det sikkert ikke nødvendig, men jeg tillater meg å minne Width om at andre også må få noe. Alle partier må vise at de faktisk får til noe. Her har nok regjeringspartiene et enda større behov enn de to avtalepartnerne. I lys av dette kan jeg ikke skjønne annet enn at KrF så langt har kommet svært godt ut av det.

Og helt til slutt, selv om dette også skulle være unødvendig (og det er slett ikke vondt ment); KrF fikk ved Stortingsvalget i fjor 5,6 % oppslutning og 10 mandater (som sist).

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere